Mitropolitul Pavel de Kirineia: HRISTOS ESTE CAPUL BISERICII SI NU PAPA

18-10-2009 Sublinieri

benedict-and-bartholomew

Cum relateaza siteul “oficial” amen.gr prima zi a “dialogului” intre ortodocsi si catolici din Paphos, Cipru

Ortodocşi şi romano-catolici discută în Cipru

Levkosia, Aristeidi Viketou

„Biserica Ciprului găzduieşte cu simţ de responsabilitate dialogul dintre ortodocşi şi romano-catolici”,

Kiprou pergamou kai sassimona declarat Arhiepiscopul Hrisostomos  [Intaistatatorul Bisericii Ciprului, n.n.] cu prilejul inaugurării astăzi, în Paphos, a lucrărilor Comisei Mixte pentru Dialogul Teologic (CMDT). Arhiepiscopul Hrisostomos semnalează că este necesar să dialogăm cu scopul de a afla credinţa comună şi să mergem împreună pe drumul mântuirii, potrivit rugăciunii lui Hristos „ca toţi să fie una”.

Semnalează, de asemenea, că unicul scop trebuie să fie căutarea cu onestitate a credinţei comune a Bisericii nedespărţite din primul mileniu. Arhiepiscopul Hrisostomos declară că dialogul se desfăşoară prin hotărârea tuturor Bisericilor Locale Autocefale şi precizează că

„acţiunea cuiva, laic sau cleric, de a-şi impune, opinia sa deasupra opiniei şi hotărârilor Sinoadelor Locale ale întregii Ortodoxii constituie un egoism” .

Întrunirea CMDT în Paphos este a unsprezecea de la începerea dialogului în 1980. Se va încheia joia viitoare şi participă 60 de distinşi reprezentanţi din partea ortodocşilor şi din partea romano-catolicilor [Comisia este formată, încă de la înfiinţarea sa, acum 3 decenii, din 30 de membri ortodocşi şi 30 de membri catolici, n.n.].

mikti epitropiCMDT este co-prezidată de Mitropolitul Ioan de Pergam şi Cardinalul Walter Kasper. Biserica Ciprului este reprezentată de Mitropoliţii Gheorghios de Paphos şi Vasilie de Konstantia. La această întrunire Comisia va dezbate primatul papei în primul mileniu după Hristos, adică în perioada dinainte de schisma dintre Răsărit şi Apus. Este vorba, după cum se semnalează de către ambele părţi, despre o chestiune critică şi decisivă. Ieri seară, reprezentanţii Bisericii Romano-Catolice au săvârşit messa („liturghia” romană) în Biserica Cinstitei Cruci din Poartă, în Pafosul Levkosiei.

Astăzi, duminică, în Sfânta Biserică a Maicii Domnului „Faneromeni” din Levkosia, s-a săvârşit o co-liturghisire arhierească de către Arhiepiscopul Hrisostomos, Mitropolitul Ioan de Pergam şi ierarhii altor Biserici Ortodoxe. La sfârşitul Liturghiei, Arhiepiscopul Hrisostomos a dezvoltat poziţia Bisericii Ciprului în tema dialogului teologic cu romano-catolicii. Ieri, inaugurarea întrunirii a fost semnalată de o manifestare de protest a circa 100 de persoane. Manifestanţii – bărbaţi, femei, preoţi şi monahi, membri ai Mişcării Corthodoxia in Ciprureştin-Ortodoxe Pancipriote (MCOP), s-au întrunit cu mai multe bannere la intrarea hotelului „Sfântul Gheorghe”, unde se desfăşoară lucrările Comisiei. Din cauza prezenţei manifestanţilor cei aproximativ 60 de membri ai CMDT nu au mai intrat în biserica Sfântului Gheorghe de lângă hotel (pentru o rugăciune în comun, aşa cum era programat – n.tr.)

Pe bannere, printre altele, scria:

„Dacă vom trăda Ortodoxia noastră, atunci vom pierde şi Libertatea noastră”,

„Iubirea fără Hristos nu este iubire, ci amăgire”,

„Trădarea Credinţei nu rezolvă problema cipriotă”,

„Trei sunt cele mai groaznice căderi de-a lungul istoriei: a lui Adam, a lui Iuda şi a papei” [cuvintele ii apartin Fericitului Iustin Popovici, n.n.].

De asemenea, au împărţit o broşură în patru pagini a egumenului Mănăstirii Grigoriu din Sfântul Munte Athos, Arhim. Gheorghios Kapsanis, broşură cu poziţii critice la adresa Dialogului.

kiprou pergamou ilarionasArhiepiscopul Hrisostomos, care se afla în momentul demonstraţiei la hotel, i-a chemat pe preoţi, luni, la biroul său. Aceasta a provocat reacţia Preşedintelui Uniunii Filo-Ortodoxe „Kosmas Flamiatos” din Grecia, care a spus Arhiepiscopului:

„Nu se poate ca o paşnică mărturisire a credinţei să devină pricina lansării de ameninţări din partea unui Întâistătător”.

Lucrările întâlnirii, care au loc cu uşile închise, au început printr-un „Te Deum” şi alte imne ale Bisericii Ortodoxe. De asemenea, s-au rostit „Împărate ceresc” şi „Tatăl nostru”. Au urmat luările de cuvânt ale copreşedinţilor: Mitropolitul Ioan de Pergam şi cardinalul Walter Kasper.sinantisi kiporu

Partea principală a dezbaterilor va începe de luni asupra proiectului de document referitor la primatul papal în Biserică şi în comuniunea Bisericii Nedespărţite din primul mileniu.

În delegaţia Patriarhiei Ecumenice participă Mitropolitul Ghennadios de Sassima, precum şi Episcopul Kallistos Ware de Diokleea, cunoscut teolog şi scriitor în Europa. Patriarhia Moscovei este reprezentată de Arhiepiscopul Ilarion, care prezidează Comisia pentru Relaţii Interortodoxe şi Interbisericeşti [Din partea Bisericii Ortodoxe Romane participa PS Ciprian Campineanul, desi Agentia oficiala de stiri Basilica nu a mentionat pana acum nimic, n.n.].

(traducere din greacă: ierom. Fotie; sursa: amen.gr)

***

Cititi mai departe, in textul unui arhiereu cipriot, IPS Pavel de Kirineia, care sunt ultimii pasi premergatori (Ravenna, 2007 si Elounda – Creta, 2008) ai intelegerii care este pe cale sa se stabileasca acum cu catolicismul si, mai ales, inedit, care sunt termenii  – “curat” apostati din partea ortodoxa – in care s-au convenit, inca de anul trecut, sa se recunoasca papalitatea de catre Ortodoxie si sa se realizeze uniatia. Sunt important de citit si studiile, stirile si articolele lamuritoare de la finalul postarii de fata.

psPavel de Kirineia

17.10.2009

Mitropolitul Pavel de Kirineia

(Arhiepiscopia Ciprului)

HRISTOS ESTE CAPUL BISERICII ŞI NU PAPA

Între 8 şi 14 octombrie 2007 s-a întrunit la Ravenna în Italia a X-a Întrunire a Comisiei Mixte Internaţionale pentru Dialogul Teologic dintre Biserica Ortodoxă şi romano-catolici. La sfârşitul lucrărilor s-a emis un text care cuprinde cele hotărâte unanim şi care este cunoscut ca Textul de la Ravenna. Textul de la Ravenna are ca temă: „Consecinţe eclesiologice şi canonice ale naturii euharistice a Bisericii. Comuniune bisericească şi autoritate. Greşeala de bază a Textului de la Ravenna este că membri ortodocşi ai Comisiei Mixte Internaţionale pentru Dialogul dintre ortodocşi şi romano-catolici consideră că interlocutorii lor non-ortodocşi aparţin aceleiaşi Biserici, dând impresia că între Biserica Ortodoxă şi romano-catolicism există unitate eclesiologică, însă fără a se reclama anumite condiţii teologice pentru aceasta.

Încercarea membrilor Reprezentanţei Ortodoxe de a trece sub tăcere sau de a evita ca pe o chestiune secundară diferenţa dogmatică dintre Ortodoxie şi eterodoxie, subminând conştiinţa de sine a Bisericii Ortodoxe ca unica Biserică adevărată, care este Biserica cea „Una, Sfântă, Sobornicească şi Apostolească şi creează impresia că romano-catolicii constituie în particular o Biserică Ortodoxă Locală. Deşi întreruperea comuniunii intersacramentale se datorează diferenţierilor romano-catolicilor de credinţa comună a primelor secole, cu toate acestea în Textul de la Ravenna credinţa lor este mărturisită de către membri ortodocşi şi romano-catolici ai Comisiei Mixte drept comună. Astfel se propun spre dezbatere şi clarificare chestiuni organizatorice şi administrative, ca de pildă tema despre primatul papei, dar temele teologice sunt evitate şi rămân în suspans. Ca urmare, Textul de la Ravenna se încheie cu menţiunea că “rolul episcopului Romei, urmează să fie studiat într-o profunzime mai mare” (Ravenna, paragraful 45).

Aşadar este necesar să se dezbată mai întâi serioasele teme dogmatice şi în plus să se definească un cadru cu condiţii întemeiate pe criterii patristice, aşa încât să se ofere siguranţa că Dialogul se va desfăşura pe baze dogmatice solide şi neclintite şi nu în şubredul context laic. Doar prin persistenţa în acrivia dogmei ortodoxe şi a învăţăturii dogmatice a Bisericii Ortodoxe putem să fim siguri că lucrăm pentru readucerea celor rătăciţi în Turma lui Hristos.

Din examinarea textului Comisiei Mixte Moderatoare asupra Dialogului Teologic dintre Biserica Ortodoxă şi romano-catolici, care a avut loc în Creta în octombrie 2008, care a avut ca titlu „Rolul episcopului Romei în comuniunea Bisericii în primul mileniu” şi pe care doar recent l-am primit, este evidentă impunerea tezelor romano-catolice. Promovarea tezei că „principiul diversităţii în unitate a fost acceptat categoric în Sinodul de la Constantinopol, care a avut loc între anii 879-880” (Creta, paragraful 32), descoperă scopurile mai îndepărtate ale romano-catolicilor. Pregătesc terenul pentru o unire de tip uniat (greco-catolic).

Papa, al cărui Scaun este considerat în textul din Creta izvor (cauză) al unităţii episcopale” (Creta, paragraful 10), apare ca un substitut al lui Hristos, din care decurg toate, de vreme ce conform cuvântului Papei Ghelasie: „Întâiul Scaun nu se judecă de niciunul” (Ep. 4, PL 58, 28 M, Ep. 13, PL 59, 64A) (A se vedea Creta, paragraful 11). În ciuda încercării care se face pentru a se prezenta deplina suveranitate (κυριαρχία) a papei ca primat de slujire, impunându-l drept „slujitor al slujitorilor(Creta, paragraful 14), cu toate acestea nu pot să ascundă gravele derapaje dogmatice şi abordarea greşită a reprezentanţilor ortodocşi în tema primatului papei.Fiind Succesor, papa devine delegat (ἀποστολικός) şi moşteneşte şi ceea ce este propriu unităţii nedespărţite dintre Hristos şi Petru” (Creta, paragraful 14). Cum este posibil să se accepte că papa exprimă unitatea dintre Hristos şi Apostolul Petru?

Romano-catolicii, insistând pe primatul lui Petru şi întemeindu-se pe cuvintele Domnului: „Tu eşti Petru, şi pe această piatră voi zidi Biserica Mea” (Matei 16:18), răstălmăcesc cuvintele lui Hristos, care se referă la „credinţa mărturisirii” (Sf. Ioan Gură de Aur, „Comentariu la Matei”, 54, 2, P.G. 58, 534) şi nu la persoana Apostolului. De altfel, potrivit cuvintelor Sale, stânca şi piatra cea din capul unghiului este Însuşi Domnul (Matei 21,42).

De vreme ce instituţia papalităţii dispreţuieşte Sfânta Scriptură şi Sfânta Predanie şi instaurează absolutismul (ἀπολυταρχία), pentru că Papa şi nu Hristos este prezentat ca „izvor al unităţii episcopale” (Creta, paragraful 10), este evidentă încercarea care se face de către redactorii Textului de a-l prezenta pe Papa ca apărător al sinodalităţii, cu scopul clar de a îndepărta temerile ortodocşilor şi de a anticipa şi evita obiecţii şi împotriviri.

Mai departe, în Textul din Creta se menţionează că „unitatea episcopatului şi a Bisericii sunt simbolizate în persoana lui Petru” (Creta, par. 10) şi că Petru „vorbeşte prin episcopul Romei (Creta, par. 19). De ce canonicitatea Bisericii să depindă de relaţia pe care o are cu Papa? De ce este necesar ca fiecare Biserică Locală conglăsuiască cu Biserica Romei şi să nu conglăsuiască toate într-un singur Trup?

Întreita întrebare a Domnului către Apostolul Petru nu s-a făcut pentru a-i atribui inexistentul primat, pentru care (normal) ar fi trebuit să se bucure, ci pentru vindecarea întreitei sale lepădări, pentru care – de semnalat – „s-a întristat” (Ioan 21:17). „Întreita lepădare, Doctorul cel bun a ostracizat-o prin întreitul pogorământ”, semnalează Sfântul Isidor Pelusiotul (†435) (Epistola I, 103, P.G. 48, 632).

Spiritul antisinodal al romano-catolicilor nu are temeiuri istorice. Biserica Veche are drept conducător suprem Sinodul Ecumenic şi nu pe Papa. Sinoadele Ecumenice nu au fost convocate de către papi, care – important de semnalat – nici nu prezidau toate Sinoadele Ecumenice, nici nu emiteau hotărâri dogmatice pentru toată Biserica, ci acestea erau aprobate de către toate Bisericile Locale. De aceea, când pentru prima oară s-a pus problema sistemului papal teoretic, Papa Grigorie cel Mare (590-604) l-a respins (Ioannis Karmiris, „Ortodoxia şi vechiul catolicism”, II Atena, 1967, p. 69). Şi cu toate acestea, în Textul din Creta se menţionează că „nici un Sinod nu a fost recunoscut drept Ecumenic, fără ca el să aibă consimţământul Papei” (Creta, par.12).

Concluzia Textului din Creta că „primul mileniu, care a fost examinat în acest stadiu al Dialogului nostru, reprezintă tradiţia comună a ambelor noastre Biserici” şi că „pe aceste principii teologice şi eclesiologice de bază care au fost identificate aici, această tradiţie comună va trebui să slujească drept model pentru reabilitarea comuniunii depline” (Creta, parag. 32) ne provoacă nelinişti că membrii ortodocşi ai Comisiei o iau înainte.

Aici trebuie să subliniem faptul că administrarea temelor bisericeşti, şi cu atât mai mult a celor care se referă la Credinţa Ortodoxă, nu poate fi lăsată pe mâinile anumitor profesori, fie ei şi episcopi, care cu siguranţă reprezintă Bisericile Ortodoxe Locale, însă acţionează de unii singuri, exprimând propriile opinii, din cauza netrasării unei strategii sinodale de către Bisericile Locale.

Evitarea convocării sinoadelor, ori în cazul convocării, eliminarea posibilităţii ca cei ce le constituie (adică episcopii – n.tr.) să-şi exprime în mod liber opiniile şi tezele lor, ori neinformarea în timp util a responsabililor Comisiilor speciale pentru pregătirea diferitelor referate către Sfântul Sinod pentru luarea unor decizii relevante în legătură cu aceasta, constituie o abatere de la sistemul sinodal de conducere al Bisericii şi nu garantează formularea tezelor ortodoxe. Mai departe, încercarea de impunere din exterior a unei linii deja trasate, subminează ordinea bisericească. Încercarea teologilor care reprezintă Biserica Ortodoxă, să caracterizeze romano-catolicismul drept Biserică, provoacă sensibilitatea ortodoxă“.

(traducere din greacă: ierom. Fotie; sursa: πηγή: Ορθόδοξος Τύπος, 16/10/2009)

pope-benedict-greets-the-001

Cititi mai multe la:


Categorii

Biserica la ceas de cumpana, Marturisirea Bisericii, Mitropolitul Pavel de Kirineia, Portile Iadului, Vremurile in care traim

Etichete (taguri)


Articolul urmator/anterior

Comentarii

47 Commentarii la “Mitropolitul Pavel de Kirineia: HRISTOS ESTE CAPUL BISERICII SI NU PAPA

VEZI COMENTARII MAI VECHI << Pagina 2 / 2 >>

 1. Ati vorbit toti destul…ca sa mai adaug si eu ‘ceva’ fiindca as fi prea aspra si dura!

  Eu – de la inceputul anului – sunt intr-o atmosfera de doliu sufletesc (fara sa fii murit cineva…)doar privind la TOT ce ma inconjoara si turnura dezastruoasa pe toate planurile – d-apoi fratilor! Ceea ce se vrea, ceea se va petrece cu noi, cu lumea in scurt timp.. vom face toti fara deosebire asemeni calugarului care, ii placea o manastire fiindca acolo se canta ‘frumos’ si aceia (calugarii) nu erau cu ‘Doamne miluieste’ pe buze pana cand a venit cutremurul de s-au prosternat urmand a zice cu frica si cutremur ‘Doamne miluieste’ in brate; sa fie clar! Nu va fi vanzarea ortodoxiei ACUM asa cum vor astia! Cu tot ce exista astazi: Consiliul Mondial al Bisericii, cu masoneria, hiliasmul, santajul ordinar, vrajitoria care e la ea ‘acasa’…cititi profetiile si vedeti ca, pana una alta…ne va paste un razboi infricosator dupa care, ortodoxia va triumfa – iaca aici:

  “Părintele Iosif: Dumnezeu va permite distrugerea tuturor celor care seamana aceste tentatii, pornografia si dependenta de droguri. Iar Domnul le va intuneca mintile astfel incat sa se distruga unii pe altii fara nici o satisfactie. Domnul va permite aceasta special pentru a putea aduce o mare “epurare”. In ceea ce-l priveste pe Putin, nu va fi mult la putere, si apoi va urma un razboi, iar el nu va rezista mult. Dar dupa aceasta “epurare” va urma o mare renastere a ortodoxiei, nu numai in Rusia, ci peste tot in lume. Dumnezeu isi va arata binecuvantarea Sa, ca si in primele secole de crestinism. Atunci oamenii se duceau la Dumnezeu cu inima deschisa. Aceasta va dura pentru 3-4 decade (decenii), apoi dictatura lui Antihrist va incepe brusc. ”

  Ati uitat de vremea spanacului? (Cuv.Paisie Aghioritul),de generalul Grapsas care va fi general doar pana la anul (2010)?! Razboiul din Constantinopol care va rasturna totul si batalia statelor…
  Si comentariul cuiva de pe-aici care a spus foarte la obiect:

  “Dupa ce am citit Profetia Sfantului Metodie, arhiepiscopul Patarelor m-a cam pus pe ganduri:
  Tinand cont si de urmatoarele:
  În 2010, preşedinţia UE va fi deţinută de Spania, din ianuarie până în iunie, şi de Belgia, din iulie până în decembrie. Observatie: Ambele tari care vor prelua presedentia U.E. in anul 2010, Spania respectiv Belgia, au printi cu numele de Filip. In Spania (Printul Filip de Bourbon) iar in Belgia (Prinţul Filip, Duce de Braband) România este programată la preşedinţia UE pentru a doua jumătate a anului 2019, deci peste exact 10 ani.
  Iar Profetia Sfantului Metodie, arhiepiscopul Patarelor, care a patimit in anul 310 d.Hr. spune asa:
  “Atunci se vor tulbura popoarele care sed in unghiurile Ostrovului, si se va ridica Filip cu 18 limbi (state), si se vor aduna la Constantinopol si vor porni razboi cum nu a mai fost vreodata”
  A se citi si :E VREMEA SPANACULUI,NU MAI AVEM PREA MULT TIMP! http://mucenicul.wordpress.com/

  Hai sa spunem si de Pr.Arsenie Boca referitor la cutremurul ce paste Noul Ierusalim (Bucurestiul cu locuitorii lui ‘crestini’) in care, nu va ramane piatra pe piatra pentru nevrednicia si ticalosia noastra?! De cele 3 state care vor navalii peste noi pe neasteptate intr-o noapte: Rusia, Bulgaria si Ungaria “Odată mi-a zis că, într-o noapte, către ziuă, ne vor ocupa trei ţări: Ungaria, Bulgaria şi Rusia. Atunci eu am zis: „Ungurii or să ne ocupe pe noi?”, iar el mi-a spus: „Şi pe cei ce ne vor ocupa va veni ploaie de foc”. (Chiş Aurelia, 93 ani, com. Boiu, jud. Mureş); de ce?! Nu am vrut noi in NATO?! Toata Europa va fi bagata in razboi si, nimic nu va mai fi cum a mai fost…

  Sau: “Sfaturi si îndemnuri ale Parintelui Arsenie:
  – Se vorbeste de unirea Bisericilor, deci de ajungere la sobornicitate. La sobornicitatea Bisericii ajung cei ce renunta la confesionalitate… Tendinta Papei de a atrage în acelasi staul pe toti crestinii nu se va realiza niciodata. Papa nu va ajunge niciodata la o turma si un Pastor în staulul Romei, deoarece Biscrica are un singur Pastor: Iisus Hristos.”

  Pr.Cleopa n-a zis ca o sa ajungem sa mancam un cartof pe saptamana si ne vom intoarce la festila? De ce? Din ce pricina?

  Concluziile trageti-le voi!

  Nu ei stapanesc lumea ci, Dumnezeu! Va face in asa fel incat sa-si sparga capul toti nelegiuitii si impotrivitorii Adevarului!

 2. @Ionel Stanica

  Felicitari pt. tot ce ati scris! Subscriu.

  Cred ca deja a inceput sa se lucreze la subminarea autonomiei parohiilor, in sensul celor spuse de dvs. Prin vara s-a derulat o actiune ciudata, care a mirat pe toata lumea: li s-a cerut preotilor parohi, probabil si staretilor de manastiri, sa intocmeasca fise cuprinzand obiectele bisericesti pe care le detine biserica respectiva. Pentru fiecare asemenea “obiect” s-a intocmit o fisa cuprinzand date de identificare, tehnica de realizare, descriere, poza, etc. Curios, nu? Tinand cont de faptul ca sunt lucruri cumparate totusi cu banii credinciosilor, de ce este interesata conducerea sa faca un asemenea “recensamant”?
  Sa fie doar pregatire psihologica pentru pasi ulteriori? Daca un preot neecumenist devine prea deranjant, pasul urmator sa fie oare: stii ceva, parinte, biserica asta e a BOR (va amintiti sintagma “a intregului popor”?), asa ca… ai grija!

  Probabil ca va trebui ca raspunsul nostru la aceste provocari sa fie mult mai transant. De luat aminte:
  “La data de 5 iulie 1439, Unirea de la Florenta a fost ratificata. Dupa ce episcopii greci au semnat hotararea, in timp ce papa Eugenie se pregatea sa iscaleasca, a intrebat daca Marcu al Efesului a semnat si el. Cand i s-a spus ca nu, a exclamat: “Atunci nu am obtinut nimic!” Cu toate acestea, o slujba de praznuire a unirii s-a tinut in ziua urmatoare, si grecii s-au intors la Constantinopole. La 1 februarie 1440, navele purtandu-i pe greci au trecut prin Cornul de Aur. Prin negutatorii care au fost in Ferarra si Florenta, faima si rezultatele lui Marcu au sosit inaintea sa in capitala. Dupa ce i s-a istorisit rezistenta sa eroica, norodul astepta sa isi aplaude si sa isi incurajeze eroul. Cineva a descris comportarea populara fata de Marcu, astfel: “Efeseanul privea multimea ce il proslavea pentru ca nu semnase. Poporul il cinstea precum israelitii de demult pe Moise si pe Aaron. Toti il laudau si ii ziceau ’sfant’”. Chiar si cei ce erau impotriva lui Marcu ziceau: “Nu a primit nici daruri, nici aur” de la papa. Plini de infricosare, credinciosii i-au evitat pe episcopii care semnasera si chiar i-au insultat. Nici clerul ramas in Constantinopole n-a dorit sa slujeasca impreuna cu unionistii. In acest timp, patriarhii rasaritului au anuntat ca nu se considera legati de nimic din cele ce au iscalit reprezentantii lor.

  In februarie 1734 Sfantul Sinod al Bisericii Constantinopolelui, sub patriarhul Serafim I, l-a canonizat pe Marcu al Efesului ca sfant, stabilind ziua de 19 ianuarie ca data a praznuirii sale.”

 3. Doamne Iisuse Hristoase, pe Tine vor sa Te rastigneasca, pentru a cata oara? , iar Biserica Ta sa o vanda.Oare cine va lua acum cei 30 de arginti? Oare ce zar se va trage la sorti?
  Doamne Dumnezeule-Tatal,Unule-Nascut Fiule, Preabunule Duhule Sfinte, Dumnezeiasca
  Treime, lumineaza pe ierarhii bisericilor ortodoxe si pe delegatii acestora la “dialogul” dintre ortodocsi si romano-catolici in a pastra “calea dreapta”!Amin!

 4. Să ne rugăm permanent:„Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, Care vei veni să judeci viii şi morţii, miluieşte-ne pe noi păcătoşii, iartă căderile noastre în păcat din această viaţă şi ne acoperă pe noi de faţa antihristului în pustia tainică a mântuirii Tale”!Amin!

 5. Plange pana si natura si nu se mai potoleste din cauza a ceea ce se intampla in Cipru, iar noi oamenii tot de desertaciuni ne ocupam!

 6. Pentru ca nu stim ce ne rezerva viitorul si cât mai putem discuta aici – cred ca ar fi utila o pozitie a preotilor care citesc aici pe site ca sa ne imbarbateze, sa ne spuna un cuvânt intelept, sau poate sa ne linisteasca!

  Oare Parintele Iustin sau Parintele Arsenie sau IPS Bartolomeu – ce parere au !?

  P.S. Eu am cerut un cuvânt de la parintele Mihai de la Manastirea Sag si mi-a raspuns: “Orice s-ar intâmpla sa nu lasi biserica si credinta ortodoxa”!!

  Doamne, ajuta!

 7. Ar fi frumos sa vedem cum papa va disparea….iar toti cei din occident si tot ce inseamna catolic + protestanti sa recunoasca dreapta credinta ortodoxa si sa se intoarca la ea. Poate ar fi cazul sa nu mai panicam atata si atata lume…ci sa ne rugam sa fie bine, ca noi nu suntem in stare sa judecam ce fac altii. Sunt sigur ca nu se va intampla nimic, iar daca se va intampla …va fi inspre bine.Cum spunea Parintele Ioanichie Balan? ” Fratilor, cu conferinte nu salvam Romania, cu proteste nu salvam Romania, ci cu traire autentica in HRISTOS!…” cred ca ar fi cazul si aici.
  Si chiar de va fiu de rau cum se spune. Voi credeti ca se va produce vreo transformare brusca? Vreo cativa zeci de ani vom avea duhovnici si Parinti cu dreapta credinta la care sa mergem, iar daca o sa intrebati de viitor, de copii nostri , eu zic ca mai degrama am incerca sa ne rugam la Dumnezeu ca sa nu greseasca cu gandul copiii nostri,si apoi cu celelalte, ca degeaba ne facem ca ne ingrijoram prin fel de fel de opinii pe site-uri, cand de fapt noi insine traim in pacate , ba mai judecam si pe altii ce fac, ca e bine ca e rau,…de parca noi am stii ce e bine si ce e rau.
  DOAMNE AJUTA!!! Nu va ingrijorati ….ca Hristos nu ne va parasi daca ramanem cu EL.
  DOAMNE AJUTA!!!!

 8. @ Andrei:

  Daca nu stim ce e bine si ce e rau nici macar in privinta dreptei credinte sau a chestiunilor morale si duhovnicesti esentiale inseamna ca avem o mare problema.

  Transformarea nu e brusca, dar e inceputa de multi ani deja si se face insidios, subtil, treptat. Duhovnici mai sunt, dar tot mai putini, si care ridica sau vor mai ridica glasul sunt si vor fi persecutati. Deci sa nu visam cu ochii deschisi si sa ne asteptam iluzoriu sa fie bine, fiindca asta nu este credinta, ci amagire. Dumnezeu nu ne-a fagaduit asta, ci ne-a fagaduit suferinta in aceasta lume si rasplata dincolo. Si ne-a cerut sa luam aminte la semnele vremurilor, sa fim treji si sa priveghem, sa ne ferim de sminteli si de rataciri. Deci nu sa ne panicam, dar nici sa dormim, ci sa priveghem si sa fim realisti, sa ne tinem mintea in realitate, dar inima la Hristos, cu nadejde. Citeste aici, te rugam: http://www.cuvantul-ortodox.ro/2007/11/21/parintele-rafail-noica-despre-partea-cea-buna-a-celor-care-pazesc-cuvantul

 9. @cristian k.

  expresia fetei a papei este draceasca si nebuneasca.face frica.
  DOAMNE FERESTE !

  Credeam ca doar mie mi se pare. Nu face frica, insa privirea il tradeaza “din capul locului” cum bine spunea bunica mea.

 10. @cristian K si @Stancu Silviu

  Are o fata ciudata ce se vrea ‘cu(minte), ‘cucernica’, ‘patrunsa’ de religiozitate dar…stati bine cand veti vedea fata lui Antihrist…

  In alta ordine de idei, citeam deunazi din ‘Vademecum crestin ortodox’ de Ier.Grigorie Sandu la capitolul Biserica si, spunea frumos si bine ca Biserica este SFANTA fiindca Capul ei este Hristos, este APOSTOLICA datorita invataturilor apostolilor, asta neinsemnand ca poate fi ‘nici petrina, nici paulina, nici iacobina pentru ca nu este intemeiata pe lucrarea unui singur apostol, si cu atat mai putin pe persoana lui’ – catolicii tot afirmand ceea ce-a spus Hristos lui Petru (‘tu esti Petru si pe aceasta piatra voi zidi Biserica Mea’) nerealizand ca Hristos facea referire la taria credintei lui Petru asemeni unei pietre, de nezdruncinat…ei isi aroga si se autodenumesc ‘Biserica Catolica’ adica universala intinzandu-se doar geografic pierzandu-si sobornicitatea fiindca au instaurat o conducere monarhica personalizata intr-un papa infailibil cand de fapt numai Hristos este infailibil; mai spune ceva care atrage atentia ‘nici macar un sinod ecumenic nu pretinde infailibilitate, hotararile lui urmand a fi sau nu acceptate de Biserica in totalitatea ei’; hai sa le amintim alor nostrii ierarhi ce s-au dus cu capul plecat, cu slugarnicie ca, facand astfel…il contrazic pe Apostolul Pavel care-a spus ‘Un Domn, o Credinta, un Botez’, nu mai multe botezuri, nu mai multe credinte sub umbrela asa-ziselor Biserici ‘surori’ (vitrege) fiindca celelalte numai au Tainele in intregime, la altele lipsesc cu desavarsire…locul lor aflandu-se precum fiul risipitor care s-a dus sa manance roscovele porcilor in tari straine. Ce pacat ca, si fiul cel bun care muncea in ograda Tatalui sau doreste sa i-a calea pribegiei saturandu-se de binele din curtea Parintelui lui.

 11. ceea ce se pune la cale e cea mai cumplita lovitura data bisericii ortodoxe. biserica ortodoxa este si catolica insemnand soborniceasca. NU SE POATE UNIRE CU ERETICII! Dumnezeu sa aiba in paza turma Lui drept credincioasa

 12. In Sfantul Munte duhul pe care l-am invatat a fost cel Ortodox, adanc, sfant, tacut, fara dezbinari, fara certuri si judecati. Sa nu-i credem pe cei ce judeca cele sfinte. (parintele Porfirie). Duhul Ortodox se caracterizeaza dupa cum spune parintele Porfirie prin faptul ca nu exista dezbinari ,certuri, judecati, ofense, amenintari etc. Hristos doreste sa fim o turma si un pastor. Biserica noastra este iubire, este inflacarare, este dorinta arzatoare a celor dumnezeiesti, iar telul nostru este sa devenim dumnezei dupa har, sa ne asemanam cu Dumnezeu si sa devenim una cu El. Cand poate vreodata un catolic sa implineasca acest tel. Celelalte religii sunt omenesti, egoiste, care intuneca mintea omului si il duce la inselare. Nu se poate amestesteca minciuna cu adevarul. Ortodoxia nu mai are nevoie si de alte invataturi, ea este desavarsita. ,,Biserica ORTODOXA este raiul pamantesc.” Cel ce intra in Biserica Ortodoxa se mantuieste, devine vesnic .In BISERICA Ortodoxa se savarseste dumnezeiasca impreunare, devenim indumnezeiti. Cand suntem cu Hristos, suntem in lumina, iar cand traim in lumina nu exista intuneric. Ecumenismul incearca sa introduca intuneric in lumina. Papa, are un chip un chip ciudat,inficosator,eu asa il vad, sa imi fie cu iertare. Nici nu credeam vreodata, ca se vor ajunge la asemenea ‘dialoguri’,la asemenea neintelegeri( putin spus neintelegeri). Noi care suntem singura biserica a lui Hristos, sa avem atatea ‘dialoguri’cu cei care nu sunt ai lui Hristos, e de neimaginat, de neconceput. Ce sa avem noi in comun cu catolicii, care ne-au prigonit atat de mult.

 13. Pingback: Razboi întru Cuvânt » MINCIUNILE SI CALOMNIILE “DIPLOMATE” ALE MITROPOLITULUI ZIZIOULAS
 14. Pingback: Razboi întru Cuvânt » Mitropolitul Pavel de Kirineia denunta diplomatia vicleana a Vaticanului
 15. Pingback: Mitropolitul Pavel de Kirineia a adormit intru Domnul (2 octombrie 2011). VEZI MARTURIA SA PENTRU ORTODOXIE
 16. Pingback: PRIMATUL PAPAL, OBSESIA ABSOLUTA A VATICANULUI. Interviul cardinalului Kurt Koch, seful Consiliului de Promovare a Unitatii Crestinilor
 17. Pingback: Cardinalul Kurt Koch re-afirma scopul ecumenismului catolic: ACCEPTAREA PRIMATULUI PAPAL DE CATRE ORTODOCSI - Razboi întru Cuvânt
Formular comentarii

* Pentru a deveni public, comentariul dumneavoastra trebuie aprobat de un administrator. Va rugam sa ne intelegeti daca nu vom publica anumite mesaje, considerandu-le nepotrivite, neconforme cu invatatura ortodoxa sau nefolositoare sufleteste. Va multumim!

Carti

Articole recomandate

Rânduială de rugăciune

Articole Recomandate