“Te rugăm cu lacrimi: izbăveşte-ne grabnic de necazurile ereticeşti de acum şi de strâmtorările apostaţilor!”

17-08-2008 Sublinieri

“Valurile mării amăgitoare s-au înălţat peste măsură spre înecarea Bisericii Tale, Hristoase, dar acum Tu, precum cândva, sculându-Te, ai oprit marea cea văzută, opreşte valurile ei, cu rugăciunile tuturor sfinţilor Tăi, izbăveşte Biserica Ta de la înecul ducător la pierzanie”.

stormncalm5.jpg

Canon de rugaciune al Sfantului Ierarh Petru Movila impotriva ereziei si apostaziei si pentru impacarea Bisericii

petrumovila.jpg

Cântarea 1. Irmos

Pe Tine, Care ai pus piatra cea adevărată, temelia de nezdruncinat a credinţei Tale, Hristoase Împărate, Care ai dat făgăduinţa neamăgitoare ca să nu fie biruită de porţile iadului, răscumpărînd-o cu cinstitul Tău sânge, Te rugăm cu lacrimi: izbăveşte-ne grabnic de necazurile ereticeşti de acum şi de strâmtorările apostaţilor.

S-au deschis porţile iadului, buzele hulitoare de Dumnezeu, ca să înghită nemilos Sfînta Ta Biserică, dar Tu, adevărate Împărate Hristoase, închide-le, pune zăgaz acestora cu puterea Ta dumnezeiască şi Te rugăm cu inima frîntă: fă-o cât mai degrabă scăpată de toate strîmtorările, căci ai răscumpărat-o cu sîngele Tău curat.

Tu eşti piatra unghiulară şi Capul Trupului Bisericii Tale, Hristoase împărate; loveşte-i cu lemnul Crucii Tale pe câinii care o rup în bucăţi şi o tulbură, linişteşte-o cu dumnezeiasca Ta putere, căci ai răscumpărat-o cu sîngele Tău curat.

Pe tine, pântece care L-ai purtat pe Dumnezeu, Maică binecuvântată, chezăşie şi acoperemânt al seminţiei noastre, te rugăm din inimă: ocroteşte turma Fiului tău, tulburată de lupii fioroşi, si izbăveşte-o de năvala lor dăunătoare sufletului. Căci Fiul tău şi Dumnezeul nostru a răscumpărat-o cu sîngele Său curat.

imagine-inserare2.gif

Cântarea 3. Irmos

Tu, Mîntuitorule şi Iubitorule de oameni, Care cunoşti prigonirea Bisericii Tale de către vicleniile duşmănoase, milostiveşte-Te şi ascultă rugăciunea noastră şi, milos fiind, scap-o grabnic de toate necazurile şi scîrbele, şi întăreşte-o în pacea adîncă pe piatra mărturisirii adevărate, ca să Te slăvim cu toţii într-un gînd, Dumnezeule deofiinţă cu Tatăl şi cu Duhul.

S-au sculat lupi grei, rupând nemilos şi speriind turma Ta bisericească de oi cuvîntătoare, şi încearcă s-o înghită cu amăgirea diavolească; dar Tu, Hristoase, păstor bun, Care Ti-ai dat sufletul pentru noi, slobozeşte-ne de fiarele acestea şi izbăveşte-ne grabnic, ca să Te slăvim cu toţii într-un gînd, Dumnezeule deofiintă cu Tatăl şi cu Duhul.

S-au sfătuit apostaţii păgâni să dărâme Biserica Ta, Hristoase, cu amăgirile vorbăriei deşarte, dar, cu lacrimi Te rugăm: alaiurile acestora nimiceşte-le şi învălmăşeşte-le, precum în vechime ai amestecat adunătura de neamuri la zidirea turnului, ca să Te slăvim cu toţii într-un gînd, Dumnezeule deofiintă cu Tatăl şi cu Duhul.

Marie, Născătoare de Dumnezeu, Care L-ai născut pe Mîntuitorul şi Izbăvitorul lumii, cu rugăciunile Tale, scapă Biserica Fiului Tău de toate nenorocirile, necazurile şi vicleşugurile schismatice, ca să-L slăvim cu toţii într-un gînd pe unul Dumnezeu, deofiintă cu Tatăl şi cu Duhul.

imagine-inserare2.gif

Cântarea 4. Irmos

Ca să izbăveşti Biserica Ta de amăgirea duşmanului, Stăpâne Hristoase, Ţi-ai vărsat fără cruţare sângele, iar acum, ca iubitor de oameni ce eşti, Te rugăm, s-o izbăveşti de toate ereziile nou-urzite şi de amăgirile schismatice şi s-o păstrezi nestricată.

Fără milă şi-au ascuţit dinţii şi, ca fiarele, au căscat gurile trădătorii, ca să strice şi să înghită Biserica Ta, Hristoase Împărate, dar Tu sfarmă-le în gură dinţii amăgitori, păzind de ei nevătămată turma ta, ca un Iubitor de oameni.

Te rugăm cu râvnă, Mântuitorule, să înţelepţesti cu înţelepciunea Ta dumnezeiască inimile conducătorilor Bisericii spre ruşinarea amăgirilor duşmanilor şi cu lumina cumpătării Tale fă clară limba lor şi luminează-le mintea, ca un Iubitor de oameni, pentru întărirea credinţei în Tine.

Stăpână Preacurată, mintea desfrânată a apostaţilor tari de cerbice biruieşte-o cu puterea trează a rugăciunilor tale şi adu-o în Biserica Ortodoxă, alungă degrabă din inima lor bezna amăgirii, ca să slăvească dimpreună cu noi, cu dreaptă credinţă, pe Hristos, Unule Iubitorule de oameni.

imagine-inserare2.gif

Cântarea 5. Irmos

Hristoase, Iubitorule de oameni, dă ierarhilor Tăi şi tuturor cârmuitorilor Bisericii Tale virtutea de a îndrepta cu dreptate cuvântul adevărului Tău, Mântuitorule, iar toate ereziile şi apostaziile stârpeşte-le, Binefăcătorule multpreamilostiv.

Ne rugăm Ţie, Hristoase, dăruieşte Bisericii Tale putinţa de a Te slăvi în pace, în dreaptă credinţă, Iubitorule de oameni, şi scoţând-o degrabă din înrăirile şi prigoanele dăunătoare, izbăveşte-o de toate nevoile care vin acum din partea apostaţilor ce au înconjurat-o, Binefăcătorule multpreamilostiv.

Cu de-a sila sfâşie apostaţii amăgitori haina Bisericii Tale, Hristoase, ţesută din înalta Ta teologie, dar Tu, Bunule, cu puterea Ta dumnezeiască, ia-le-o repede înainte, scoate-o şi scap-o din mâinile lor, ce-s pentru suflet pierzanie, Binefăcătorule multpreamilostiv.

Viţei graşi au înconjurat Biserica Fiului tău, Născătoare de Dumnezeu, şi, ca s-o înghită, şi-au căscat fălcile hulitoare, răcnind ca nişte lei, dar Tu, ajutoare puternică creştinilor la nevoie, vino acum şi în grabă stîrpeste-i pe ei, rugîndu-L sârguincios pentru noi pe Hristos, Binefăcătorul multpreamilostiv.

imagine-inserare2.gif

Cântarea 6. Irmos

Valurile mării amăgitoare s-au înălţat peste măsură spre înecarea Bisericii Tale, Hristoase, dar acum Tu, precum cândva, sculându-Te, ai oprit marea cea văzută, opreşte valurile ei, cu rugăciunile tuturor sfinţilor Tăi, izbăveşte Biserica Ta de la înecul ducător la pierzanie.

Apostaţii şi-au încordat arcul şi au scos armele ca să-i puşte şi să-i junghie pe robii Tăi sireci şi sărmani, care cred cu dreptate în Tine, dar Tu, Hristoase, cu rugăciunile tuturor Sfinţilor Tăi, fă ca armele lor să intre în inimile lor şi arcurile să se frîngă, şi pe noi să nu ne rănească deloc.

Din adâncul inimii, ne închinăm cu lacrimi Ţie, Hristoase Împărate, rugându-ne cu râvnă: izbăveşte Biserica Ta de aceste nenorociri şi de clevetirea grea a potrivnicilor şi păstreaz-o nevătămată şi în adâncă pace, spulberînd degrabă toate ereziile şi apostaziile cu rugăciunile tuturor Sfinţilor Tăi.

Apostazia de trei ori afurisită, Preacurată, a stârnit uneltirea amăgitoare, voind să dărâme din temelie Biserica Fiului tău, răscumpărată cu sîngele Său cinstit, dar tu grăbeşte-te, adăpost al creştinilor, şi, cu rugăciunile tale de Maică şi ale tuturor Sfinţilor, roagă-te Lui Hristos să stârpească uneltirea, iar Biserica s-o împace.

167447743_prxvf-m.jpg

Condac. Glas 4

Grăbeşte-Te să-i iei pe neaşteptate, Doamne Iisuse Hristoase, ca să nu ne înrobim, căci duşmanii Te hulesc şi ne ameninţă pe noi; loveşte-i dar, cu Crucea Ta, pe cei care luptă cu noi si curmă degrabă urzelile lor, ca toti cei răutăciosi cu robii Tăi să înţeleagă şi să cunoască aievea cât de puternică este, prin rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Credinţa ortodocşilor, Singur Iubitorule de oameni ce esti.

imagine-inserare2.gif

Cântarea 7. Irmos

Dumnezeule şi Răscumpărătorule, Mire al Bisericii, Te chemăm cu stăruintă: scap-o pe Mireasa Ta din mâinile nelegiuiţilor, care vor s-o omoare, stârpeşte puterea amăgirii lor, ca să-Ţi cântăm fără de încetare: „Tatăl nostru, Doamne, fii binecuvîntat”.

Doamne, desfă degrabă legătura pestriţă a amăgirii, pe care încearcă s-o ţeasă şarpele ispititor al Biserici Tale, şi rupe mrejele lui, ca, fiind izbăviţi de acestea, să-Ţi strigăm într-un glas: „Tatăl nostru, Doamne, fii binecuvîntat”.

Dă-ne răbdare bărbătească, Mântuitorule, care ne-ar scăpa de la necaz, şi nu ne duce peste puteri în ispită, ci izbăveşte-ne de toate amăgirile viclene ale apostaţilor, care năvălesc peste noi, ca mereu să-Ţi strigăm în Ortodoxie: „Tatăl nostru, Doamne, fii binecuvîntat”.

Fă rugăciune către Fiul tău şi Dumnezeul nostru, Marie, mireasă de Dumnezeu, ca, ridicându-Şi puterea Sa dumnezeiască, să vină să scape Biserica Sa de nenorocirile pe care ni le fac apostaţii şi de ereziile păgîne şi să-i izbăvească de amăgitori pe cei care-I cântă cu evlavie: „Tatăl nostru, Doamne, fii binecuvîntat”.

imagine-inserare2.gif

Cîntarea 8. Irmos

Mîntuieste-ne pe noi, Hristoase, Iubitorule de oameni, care ne pierdem si în fiecare zi ne micsorăm din pricina amăgelii apostaziei, precum l-ai scăpat pe Petru, care se îneca în mare, întărind cu putere pe piatra adevăratei Tale mărturisiri pe acei care cîntă cu credintă dreaptă: „Cîntati si preamăriti în veci toate faptele Domnului“.

Latră la Biserica Ta, Hristoase, rînjind cu hulire ca leii cumpliti, copiii trădării în curtea lor de amăgire, vrînd s-o fure fără crutare. Dar Tu, Doamne, Care Ti-ai vărsat sîngele pentru ea, nu-i lăsa cu totul în mîinile dusmanilor pe cei ce-Ti cîntă cu credintă: „Cîntati toate faptele Domnului Dumnezeu si preamăriti-L în veci“.

Hristoase, judecatorule vesnic, întăreste ierarhia Ta de pe pămînt cu Ortodoxia si păstrează în veci Biserica neînfrîntă de portile iadului, după făgăduinta Ta, Doamne, si izbăveste-ne de necazurile ce ne apasă pe noi, cei care Îti cîntăm cu credintă: „Cîntati toate faptele Domnului Dumnezeu si preamăriti-L în veci”. Si acum si pururea si în vecii vecilor. Amin.

De la tine împrumutînd trupul, Preacurată, S-a născut Cel care prin semn dumnezeiesc le-a făcut pe toate; te rugăm, Preacurată, din inimă: roagă-L să ne scape de amăgirea dusmănească, si să izbăvească acum Biserica Sa de necazul ce o apasă, si să-i mîntuiască pe cei ce cîntă cu credintă: „Cîntati toate faptele Domnului Dumnezeu si preamăriti-L în veci”.

imagine-inserare2.gif

Cîntarea 9. Irmos

Turma Ta cuvîntătoare, hăituită si tulburată de lupii lacomi, Hristoase, strigă cu glas tare: „Ai milă, îndură-Te si ne izbăveste grabnic de mrejele vînătorilor, să nu pierim de tot, ci să Te preamărim în veci pe Tine, Care nouă, credinciosilor, ne esti singurul Cap”.

Tremurînd si temîndu-ne cu frică mare, căci cunoastem păcatele noastre fără măsură, îngenunchem către Tine, Doamne Hristoase, si Te rugăm: întăreste credinta, linisteste Biserica si izbăveste-o grabnic de amăgirile trădării apostatilor, ca să Te preamărim în veci cu evlavie pe Tine, Care ne esti singurul Cap.

Spulberă, Mîntuitorule, amăgeala crîncenă a tuturor ereziilor si stîrpeste din rădăcini paguba apostaziei, potoleste sfîsierile bisericesti, oile rătăcite adună-le si du-le în turma Ta sfîntă. Te rugăm, Hristoase Doamne, să ne linistesti si pe noi în Ortodoxie, ca să Te preamărim în veci pe Tine, Care esti singurul nostru Cap.

Roagă-te, Preacurată, Fiului si Domnului tău să spulbere toate pîraiele amăgirii si să le sece grabnic, iar pe cei rătăciti să-i îndrepte spre cunoasterea adevărului, să linistească Biserica Sa si pe noi toti să ne întărească în credintă cu dreptate. Stăpînă Fecioară, pe tine te rugăm, ca să te preamărim în veci cu credintă dreaptă, care esti cu adevărat Născătoare de Dumnezeu.

(Din revista Porunca Iubirii, nr. 3 din 2006, pp. 64-68)

Vedeti si:


Categorii

Biserica la ceas de cumpana, Rugaciunea (Cum sa ne rugam?), Sfintii romani

Etichete (taguri)


Articolul urmator/anterior

Comentarii

16 Commentarii la ““Te rugăm cu lacrimi: izbăveşte-ne grabnic de necazurile ereticeşti de acum şi de strâmtorările apostaţilor!”

 1. unde se gaseste “Porunca Iubirii” ,cine o scrie si cat de des apare? multumesc.

 2. Multumim mult, cred ca fiecare crestin care i-a in serios problema ortodoxiei si a mantuirii ar trebuie sa isi faca timp sa il spuna cat mai des. Traim intradevar vremuri apocaliptice fratilor.
  Doamne vino din cer…

  http://victor-roncea.blogspot.com/2008/08/biserica-daramata-la-brasov-ca-pe.html

 3. AVERTIZARE: Filocaliile Humanitas sunt DUBIOASE.

  Mi-a povestit un cuvios de la o manastire, ca au ajuns cateva filocalii Humanitas la cativa sihastri. Acestia au inceput sa le citeasca, si au gasit pasaje dubioase. Comparand cu textul original au ajuns la concluzia ca textul Humanitas este falsificat. Respectivii au spus ca nu mai doresc editia Humanitas.

  Nu pot sa dau exemple de falsuri. Poate cineva va veni cu un exemplu.
  Sigure mi se par totusi editiile scoase la Institutul Biblic,

 4. @ Romeo:

  Sincer, am dubii fata de… dubiile exprimate relativ la editia Humanitas a volumelor filocalice. Nu am gasit nimic ciudat in cat am citit pana acum si, pana nu se aduc probe clare, e bine sa nu emitem opinii care pot sa indeparteze de la citirea unor cuvinte fundamentale si ziditoare. Daca este sa fie niste erori, cineva sa le denunte cu subiect si predicat, punctual, dar, dincolo de antipatiile justificate fata de orientarea Humanitas-ului, imi pastrez deocamdata parerea ca este macar un brand care tine la probitatea editoriala si la acuratetea recuperarii unui tezaur (macar pentru valoarea sa culturala, simbolica) si nu si-ar permite interpolari sau acte de cenzura compromitatoare. Accept sa fiu contrazis cu argumente 🙂 Pana una-alta, prefer sa pun gandul bun.

 5. Ar fi bine daca ar putea traduce cineva din ele sa le puna pe site.

 6. @ Romeo
  Daca aveti “Filocaliile” in editie “Humanitas” le puteti compara, de exemplu, cu editia “Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romane”:
  http://www.misiune-ortodoxa.ro/download.php?list.12
  Eu am variata editata de editura “Invierea” (partial) si “Harisma” (restul). Am gasit intr-adevar mai de mult ceva modificari sau reformulari (clarificari sau aducere intr-un limbaj mai contemporan) a unora dintre titluri. In acest sens imi aduc aminte acum, spre exemplu, de vol IX (Scara), dar continutul este identic (paragraph de paragraf). Nu as putea sa va precizez eu daca modificarile (update) au fost facute sau nu chiar de traducator…Decat sa ramaneti cu indoieli sau nelamuriri, lecturand amandoua variantele poate reusiti chiar dv. sa va gasiti iesirea din labirint.

  ***

  Revenind la “Canon de rugaciune al Sfantului Ierarh Petru Movila”, asta este ce am dobandit incercand sa gasesc mai multe detalii despre contextul istoric care a prilejuit scrierea acestui Canon:

  http://www.scribd.com/doc/2509790/Istoria-Bisericii-Ortodoxe-Romane pag. 28

  http://www.civicmedia.ro/acm/pdf/corneanu.pdf, o brosura contemporana…

  Acum ma plasez eu pe pozitia d-lui Romeo…Da, ceea ce de fapt as fi vrut sa aduc in atentia dv. este o neconcordanta, sau cel putin o exprimare care introduce ambiguitati, intre doua pagini ale aceluiasi site (orthodoxwiki), amandoua referitoare (chiar cu cross-reference) la acelasi subiect. Data fiind seriozitatea de necontestat a site-ului si a subiectului, poate stie cineva cum se poate adresa o propunere de modificare (clarificare in concordanta cu adevarul istoric) ca sa se evite orice confuzie. Deci:
  http://ro.orthodoxwiki.org/Istoria_Bisericii_Ortodoxe_%28cronologie%29
  paragraful referitor la anul 1642:
  „1642 Sinodul de la Iaşi revizuieşte Mărturisirea de credință a lui Petru Movilă, pentru îndepărtarea pasajelor de strictă inspirație catolică şi pentru confirmarea canonicităţii unor cărţi deuterocanonice.”
  si
  http://ro.orthodoxwiki.org/Sinodul_de_la_Ia%C5%9Fi
  unde se precizeaza:
  „Sinodul de la Iaşi nu condamnă pe Chiril Lukaris după moartea tragică a acestuia (1638), ci aduce în locul mărturisirii sale una diferită, ortodoxă şi anume: Mărturisirea de credinţă a lui Petru Movilă, îndreptată, care va fi însuşită apoi de toate Patriarhiile Ortodoxe din Răsărit prin Patriarhii Ioanichie al Alexandriei, Macarie al Antiohiei şi Paisie al Ierusalimului. Mai târziu, în anul 1696, Patriarhul Adrian al Moscovei recomanda Mărturisirea ortodoxă din 1642 ca pe o “carte de Dumnezeu insuflată”.

  Chiar “Marturisirea de credinta” a lui Petru Movila ar fi probabil la fel de actuala ca si “Canonul”, pe care cu atata generozitate ni l-ati pus la dispozitie. Multumiri.

  Doamne ajuta!

 7. Multumim pentru informatiile aduse. In ceea ce priveste problema ridicata, se pare ca, cel putin din primul link indicat, (http://www.scribd.com/doc/2509790/Istoria-Bisericii-Ortodoxe-Romane) Marturisirea de credinta a mitr. Petru Movila a fost, intr-adevar, indreptata in doua puncte (din peste aproximativ 260). Indreptarea care a inlaturat unele idei de inspiratie catolica nu scade cu nimic importanta marturisirii Sf. Petru Movila sau lupta sa de-o viata pentru apararea ortodoxiei in fata uniatiei si arata inca odata ca in ortodoxie sobornicitatea este calea cea mai potrivita de conglasuire cu Duhul Sfant.

 8. Pingback: Război întru Cuvânt » Evanghelia umblarii pe mare si a potolirii furtunii: “DOAMNE, SCAPA-NE!”
 9. Pingback: Război întru Cuvânt » SFANTA MUCENITA ANASTASIA (Romana), iubitoarea de mucenici si izbavitoarea de otrava
 10. Pingback: Mihai Viteazu si minunea infruntarii catolicilor la Alba Iulia: INCREDINTATI-VA CA ADEVARATA ESTE CREDINTA NOASTRA ORTODOXA - Razboi întru Cuvânt - Recomandari
 11. Pingback: RUGACIUNI CATRE MAICA DOMNULUI, IZVORUL TAMADUIRII la vreme de necaz obstesc si de prigoana a Bisericii -
 12. Pingback: Predici si talcuiri audio la PESCUIREA MINUNATA aplicate la realitatile vietii noastre (PARINTII IOANICHIE BALAN si CIPRIAN NEGREANU): “Aceasta e smerenia lui Dumnezeu: ca Se coboara pana si la cele mai mici!” -
 13. Pingback: Icoana zilei, 22 decembrie 2015 | UN DRAM DE BUCURIE GENUINA
Formular comentarii

* Pentru a deveni public, comentariul dumneavoastra trebuie aprobat de un administrator. Va rugam sa ne intelegeti daca nu vom publica anumite mesaje, considerandu-le nepotrivite, neconforme cu invatatura ortodoxa sau nefolositoare sufleteste. Va multumim!

Carti

Articole recomandate

Rânduială de rugăciune

Articole Recomandate