CUM POATE ROMÂNIA SA FACA ISTORIE. Intre referendum pentru casatorie si decizia Curtii Europene pentru cupluri homosexuale/ RAZBOIUL PSIHOLOGIC IMPOTRIVA ARTICOLULUI 48/ Platforma ”RESPECT”, o ofensa adusa cetatenilor pro-familie/ LEGE DE COSMAR IN CANADA, ONTARIO: statul iti poate lua copiii daca esti impotriva ideologiei LGBT/ Mesajul pro-familie al PS MACARIE

10-06-2017 25 minute Sublinieri

ideologia de gen

 • ActiveNews:

Adriana Oprea-Popescu: Decizia din cazul Coman, cu care Curtea Constituțională a României a debutat la CJUE, ar putea obliga toate statele membre UE să acorde rezidență cuplurilor homosexuale căsătorite

Până nu demult, Curtea Constituțională a României (CCR) considera că este inadmisibil ca ea să formuleze vreo întrebare preliminară la Curtea de Justiție a Comunităților Europene (CJUE). „Nu este de competența Curții Constituționale să analizeze conformitatea unei dispoziții de drept național cu textul Tratatului de instituire a Comunității Europene (Tratatul CE) prin prisma art. 148 din Constituție. (…) În situația în care Curtea Constituțională s-ar considera competentă să se pronunțe asupra conformiatății legislației naționale cu cea europeană, s-ar ajunge la un posibil conflict de jurisdicții între cele două instanțe, ceea ce, la acest nivel, este inadmisibil”, sublinia CCR în Decizia nr. 1.596 din 26 noiembrie 2009.

„Sarcina aplicării cu prioritate a reglementărilor comunitare obligatorii în raport cu prevederile legislației naționale revine instanței de judecată. Este o chestiune de aplicare a legii, și nu de constituționalitate”, preciza CCR în Decizia nr. 1.249 din 7 octombrie 2010.

Ȋn mai 2011, CCR recunoaștea, pentru prima oară în jurisprudența sa, posibilitatea „«aplicării în cadrul controlului de constituționalitate a hotărârilor Curții de Justiție a Uniunii Europene», precum și formularea de către această instanță de întrebări preliminare în vederea stabilirii conținutului normei europene, ceea ce ține de cooperarea dintre instanța constituțională națională și cea europeană, precum și de dialogul judiciar dintre acestea”, apreciind că aceasta „reprezintă un progres jurisprudențial evident” (Decizia nr. 668 din 18 mai 2011).

Dar CCR, precizând că „nu este nici legiuitor pozitiv și nici o instanță judecătorească cu competență de a interpreta și aplica dreptul european în litigiile ce antamează drepturile subiective ale cetățenilor”, admitea că poate folosi o normă de drept european în cadrul controlului de constituționalitate, ca normă interpusă celei de referință, cu condiția îndeplinirii unor condiții: pe de o parte, „această normă să fie suficient de clară, precisă și neechivocă prin ea însăși sau înțelesul acesteia să fi fost stabilit în mod clar, precis și neechivoc de Curtea de Justiție a Uniunii Europene”, și, pe de altă parte, „norma trebuie să se circumscrie unui anumit nivel de relevanță constituțională, astfel încât conținutul său normativ să susțină posibila încălcare de către legea națională a Constituției – unica normă directă de referință în cadrul controlului de constituționalitate”. „Prin prisma condiționalității cumulative enunțate, rămâne la aprecierea Curții Constituționale aplicarea în cadrul controlului de constituționalitate a hotărârilor Curții de Justiție a Uniunii Europene sau formularea de către ea însăși de întrebări preliminare în vederea stabilirii conținutului normei europene”, se subliniază în Decizia 668/2011.

Din 2011 și până în 2016, CCR n-a făcut uz de libertatea pe care și-a îngăduit-o, de a trimite întrebări preliminare la CJUE. „Examinând jurisprudența Curții Constituționale a României în care s-a statuat asupra raporturilor dintre reglementările naționale și cele europene, respectiv dintre instanța constituțională și CJUE, constatăm că aceasta reflectă o atitudine prudentă, de evitare a posibilelor conflicte de jurisdicție, orientată în ultimii ani către ideea de dialog prin intermediul întrebărilor preliminare, dialog care încă nu a fost deschis”, preciza în 2014 prof.univ.dr. Tudorel Toader, în Raportul Național prezentat de CCR la cel de-al XVI-lea Congres al Conferinței Curților Constituționale Europene.

Atitudinea prudentă a luat sfârșit însă în noiembrie 2016, când CCR a decis să trimită, pentru întâia oară, întrebări preliminare la CJUE. Și nu într-un caz oarecare, ci într-unul cu miză – dosarul 78D/2016, cel în care un cuplu de homosexuali reclamă neconstituționalitatea dispozițiilor art. 277 alin. 2 și 4 din Codul civil.

Art. 277, alin. (2), Codul Civil: Căsătoriile dintre persoane de același sex încheiate sau contractate în străinătate fie de cetățeni români, fie de cetățeni străini nu sunt recunoscute în România.

Art. 277, alin. (4), Codul Civil: Dispozițiile legale privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European rămân aplicabile.

Istoria cazului cu care CCR a debutat la CJUE

Adrian Coman și Clai Hamilton sunt doi homosexuali care s-au căsătorit în Belgia. Ȋn țara noastră, mariajul lor nu este recunoscut, conform art. 277, alin. (2) din Codul Civil.

Ȋn octombrie 2013, Coman și Hamilton, secondați de Asociația ACCEPT, au dat în judecată Inspectoratul General pentru Imigrări și Ministerul Afacerilor de Interne, care au refuzat să-i acorde cetățeanului străin dreptul la rezidență.

Judecătoria Sectorului 5 și-a declinat competența și a trimis dosarul la Tribunalul București. Care a constatat un „conflict negativ de competență” și a înaintat dosarul Curții de Apel București, unde s-a stabilit „competența de soluționare a cauzei în favoarea Judecătoriei Sectorului 5 București.”

Ȋn octombrie 2015, dosarul a fost repus pe rol. Ȋncă de la primul termen, reclamanții au cerut, iar instanța a admis sesizarea Curții Constituționale cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 277 alin. 2 și 4 din Codul civil raportat la art. 4, 16 și 26 din Constituția României. Judecarea cauzei a fost suspendată până la soluționarea excepției de neconstituționalitate de către CCR.

Constituția României

Art.4, alin (2) – România este patria comună și indivizibilă a tuturor cetățenilor săi, fără deosebire de rasă, de naționalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de opinie, de apartenență politică, de avere sau de origine socială.

Art.16, alin (1) – Cetățenii sunt egali în fața legii și a autorităților publice, fără privilegii și fără discriminări.

Art.26 – Autoritățile publice respectă și ocrotesc viața intimă, familială și privată. Persoana fizică are dreptul să dispună de ea însăși, dacă nu încalcă drepturile și libertățile altora, ordinea publică sau bunele moravuri.

Dosarul a fost înregistrat la CCR la 21 ianuarie 2016. După mai multe amânări ale pronunțării deciziei, la 29 noiembrie 2016, judecătorii au aprobat cererea Asociației ACCEPT, care solicitase CCR trimiterea unor întrebări preliminare de clarificare către CJUE.

„Hotărârea e așteptată cu nerăbdare de organizațiile LGBT”

Întrebările preliminare ale CCR sunt cele formulate de ACCEPT:

1) „Soț” din art. 2 (2) (a) din Directiva 2004/38/[CE] (1), coroborat cu art. 7, 9, 21 și 45 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, include soțul de același sex, dintr-un stat care nu este membru al Uniunii Europene, al unui cetățean european cu care cetățeanul s-a căsătorit legal conform legii dintr-un stat membru, altul decât statul gazdă?

2) Dacă răspunsul la prima întrebare este afirmativ, atunci art. 3 (1) și 7 (1) din Directiva 2004/38/[CE], coroborat cu art. 7, 9, 21 și 45 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, cer ca statul membru gazdă să acorde dreptul la rezidență pe teritoriul său pe o perioadă mai lungă de 3 luni unui soț de același sex al unui cetățean european?

3) Dacă răspunsul la prima întrebare este negativ, soțul de același sex, dintr-un stat care nu este membru al Uniunii Europene, al unui cetățean european, cu care cetățeanul s-a căsătorit legal conform legii dintr-un stat membru, altul decât statul gazdă, poate fi calificat ca fiind „orice alt membru de familie, […]” în sensul art. 3 (2) (a) din Directiva 2004/38/[CE] ori „partenerul cu care cetățeanul Uniunii are o relație durabilă, atestată corespunzător”, în sensul art. 3 (2) (b) din Directiva 2004/38/[CE], cu obligația corelativă a statului gazdă de a facilita intrarea și șederea acestuia, chiar dacă statul gazdă nu recunoaște căsătoriile între persoane de același sex și nici nu prevede vreo altă formă alternativă de recunoaștere juridică, de tipul parteneriatelor înregistrate?

4) Dacă răspunsul la a treia întrebare este afirmativ, atunci art. 3 (2) și 7 (2) din Directiva 2004/38/[CE], coroborat cu art. 7, 9, 21 și 45 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene cer ca statul membru gazdă să acorde dreptul la rezidență pe teritoriul său pe o perioadă mai lungă de 3 luni unui soț de același sex al unui cetățean european?

La redactarea Directivei UE privind libera circulație a persoanelor, Comisia Europeană a considerat că termenul de „soț” se referă la căsătoria între persoane de sex opus. Parlamentul European a propus ca în Directivă printre „membri ai familiei” să fie incluși și soții/partenerii de același sex, dar amendamentul a fost respins.Comisia este reticentă în a opta pentru o definiție a termenului «soț», care să facă referire specifică la soțul de același sex. În prezent, numai două state membre au legiferat căsătoriile între parteneri de același sex. În plus, în jurisprudența sa, Curtea de Justiție a precizat că, în conformitate cu definiția general acceptată de statele membre, termenul «căsătorie» înseamnă o uniune între două persoane de sex opus”, se precizează în documentul Comisiei Europene – COM(2003) 199 final.

„UE a reușit să evite adoptarea unei poziții clare cu privire la problema recunoașterii juridice a relațiilor între persoane de același sex, având în vedere că aceasta e o chestiune ce ține exclusiv de competența statelor membre”, scrie dr. Alina Tryfonidou, profesor asociat în drept european la Universitatea din Reading (Marea Britanie). „Dar ce se întâmplă atunci când un cuplu căsătorit compus din persoane de același sex se deplasează între statele membre UE, exercitându-și dreptul la libera circulație? Trebuie ca mariajul homosexual încheiat într-un alt stat membru să fie recunoscut de către un stat membru care nu recunoaște legal relațiile între persoane de același sex pe teritoriul său, atunci când un cetățean al UE se bazează pe dreptul comunitar, revendicând dreptul la reîntregirea familiei, la întoarcerea sa în acest stat? Sistemul judiciar al UE a fost chemat acum pentru a clarifica poziția Uniunii cu privire la această problemă, în cazul Coman (Cauza C-673/16). Cazul este pe rolul CJUE, iar hotărârea este așteptată cu nerăbdare de organizațiile LGBT, avocați și cadre universitare interesate de drepturile LGBT, și de cuplurile de același sex căsătorite, dezamăgite până acum de lipsa de claritate în ceea ce privește protecția de care se bucură, în conformitate cu legislația UE, în exercitarea drepturilor lor la libera circulație”, spune dr. Tryfonidou.

Întrebarea importantă la care trebuie să răspundă CJUE e dacă termenul «soț» din Directivă se referă și la „soțul” dintr-un cuplu homosexual.O examinare rapidă a Directivei 2004/38 arată că problema nu este clară: termenul neutru de «soț», folosit în art. 2 alineatul (2) litera (a) din Directivă, e utilizat în definirea uneia dintre categoriile de membrii familiei ce beneficiază de dreptul automat de a se alătura sau de a însoți cetățeanul migrant al Uniunii în statul membru de destinație, fără ca acest termen să fie clarificat în orice altă parte a Directivei.  Asta deși, atunci când propunerea de directivă a fost discutată de legiuitorul UE, s-a analizat și dacă termenul ar trebui să includă și soțul de același sex”, confirmă dr. Tryfonidou.

„Datorită sensibilității problemei și a divergenței punctelor de vedere între statele membre, legiuitorul UE a ales în mod conștient o exprimare vagă în locul uneia clare, făcând ca această problemă să fie rezolvată prin interpretare juridică.

Cazul Coman este prima ocazie ce i-a fost acordată CJUE pentru a oferi o interpretare a termenului «soț» în acest context și pentru a clarifica dacă acest termen trebuie interpretat ca incluzând soțul de același sex al unui cetățean al Uniunii. Cu trei ani în urmă, în cauza Cocaj (C-459/14), CJUE i s-a cerut să clarifice înțelesul termenului de «partener înregistrat» din aceeași Directivă și să specifice, în special, dacă e vorba și de partenerii de același sex, însă solicitarea a fost ulterior retrasă de instanța care o trimisese, ceea ce înseamnă că întrebarea rămâne nerezolvată.

Este cazul Coman oportunitatea UE nu doar de a ajunge din urmă SUA (n.r. – în domeniul drepturilor homosexualilor), ci și de a-și relua poziția de pionier în protecția drepturilor LGB, deoarece legislația UE oferă deja protecție persoanelor LGB împotriva discriminării pe baza de orientarea sexuală în domeniul ocupării forței de muncă, lucru ce lipsește acum, la nivel federal, în SUA?”, se întreabă dr. Tryfonidou.

„Cazul Coman se referă doar la recunoașterea juridică transfrontalieră a relațiilor între persoane de același sex și, în special, la recunoașterea transfrontalieră a căsătoriilor între persoane de același sex. În consecință, Curtea nu este invitată să se pronunțe dacă UE – ca și Statele Unite – poate cere statelor membre să dea liber la căsătorii pentru cuplurile de același sex în țările lor. La urma urmei, e clar că, chiar dacă ar fi fost solicitată să se pronunțe asupra acestui lucru, mâinile sale ar fi fost legate, deoarece – așa cum a confirmat nu cu mult timp în urmă, în cazurile de discriminare din cauza orientării sexuale (a se vedea, de exemplu, Römer și Hay, „conform legilor Uniunii din prezent, legislația privind statutul marital al persoanelor este de competența statelor membre”. Aceasta înseamnă că, dacă cuplurilor de același sex ar trebui să li se permită să se căsătorească într-un stat membru, această chestiune trebuie să fie stabilită în întregime de statul membru menționat. (…)

Ȋntrebarea e dacă, în cazul Coman, Curtea ar trebui să decidă că termenul «soț» din Directiva 2004/38 trebuie interpretat ca incluzând soțul de același sex al unui cetățean al Uniunii și dacă, prin urmare, ar trebui să impună în mod efectiv tuturor statelor membre (chiar și celor care nu au legalizat căsătoria cuplurilor de același sex pe teritoriul lor) să admită pe teritoriul lor soțul de același sex al cetățenilor Uniunii care se deplasează între statele membre.”

„O audiere în acest caz ar putea loc în toamna anului 2017 în Luxemburg”, scrie într-un comentariu din subsolul acestui articol, Adrian Coman. Ȋn toamnă s-ar putea tranșa și problema referendumului pentru modificarea Constituției. Și tot atunci, cineva și-ar putea aduce aminte că, la Camera Deputaților, există un proiect pentru legalizarea parteneriatului civil, proiect lăsat acum în standby.

Ontario, Canada: S-a votat legea TOTALITARĂ prin care statul îți poate lua copiii dacă ești împotriva ideologiei LGBT. Părinții nu mai pot interveni în alegerile pe care le fac proprii copii

Liberalii din Ontario, Canada, au votat recent un act normativ, considerat de apărătorii familiei tradiționale, drept totalitar. Bill 89, căci despre asta este vorba, conferă puteri excesive guvernului local, care, de acum înainte, va putea lua copiii acelor părinți care se opun agendei și ideologiei impuse de comunitatea LGBT, afirmă activiștii pro familie din Canada, citați de siteul Lifesitenews.

Conform actului normativ votat, copiii au nevoie de protecție din partea statului și pot fi dați fie spre adopție, fie fi în îngrijirea statului, fie de “foster care” (asistență maternală), până la vârsta majoratului copiilor.

Legea, care anulează vechiul act normativ, elimină credința părinților din evaluarea copilului, și impune lucrătorilor sociali să ia în considerare doar credința sau religia pe care o declară copilul.

Cu alte cuvinte, contează numai ceea ce copilul declară despre propria credință, nu și ce susțin părinții.

„Cu adoptarea legii 89, am intrat într-o eră de putere totalitară a statului, așa cum nu a mai fost niciodată în istoria Canadei”, a declarat Jack Fonseca, consilier politic pentru Coaliția pentru Viață.

„Să nu aveți dubii: Legea 89 este o amenințare pentru creștini și pentru toți oamenii de credință care au copii sau speră să adopte”, a spus el.

Unul dintre promotorii legii, Ministrul pentru Servicii Familiale și Copii, Michael Coteau, a declarat că întrebarea tinerilor sau punerea la îndoială percepția că ar fi LGBT sau sfătuirea lor să-și schimbe percepția de către părinți este un abuz.

„Da, consider că este o formă de abuz( chestionarea percepției copilului asupra propriei sexualități -n.n). Când un copil se identifică într-un anume fel și cel care îl îngrijește îi spune ‘nu e bine’, atunci trebuie să se schimbe ceva. Dacă e abuz și se încadrează în definiția (legii -n.r.) atunci un copil poate fi luat din acel mediu și plasat în protecția statului”, a spus el, anterior adoptării actului normativ.

Cu alte cuvinte, dacă un copil ajunge să se considere de alt gen decât sexul biologic, atunci părinții nu pot interveni în „alegerea” acestuia, iar dacă o fac, riscă să piardă copilul. Este vorba despre teoria identității de gen, o ideologie fără nicio susținere științifică sau biologică, dar foarte răspândită peste Ocean de către activiștii LGBT, și care prevede că genul poate fi diferit de sexul biologic al persoanei. În acest caz, pot exista peste 50 de „genuri”.

Gheorghe Piperea:

Pe site-ul activenews apare stirea conform careia in statul canadian Ontario s-a emis o lege care interzice parintilor sa isi contrazica acei copii care au dubii sau certitudini inverese realitatii empirice in privinta identitatii lor sexuale. Daca un copil de 10 ani care, in scoala, a primit “educatie” sexuala, in urma careia si-a dat seama ca nu este fata/baiat ci baiat/fata sau androgin (plus alte cca 50 de indentitati de gen popularizate de openmainzii holiudieni), parintii nu au voie sa isi ghideze propriul copil in regasirea identitatii. Ba, mai mult, o incercare de a-l convinge pe copil ca este ceea ce se vede ca este poate determina extragerea copilului din sanul familiei “abuzive”, pentru a-l plasa intr-o familie openmainda sau intr-un orfelinat.

Daca asa o fi, atunci eu intreb public : ce dreacu’ pufaiesc politicienii canadieni?

PS Credeti ca nu e posibila “educatia” sexuala pentru copii de 10 ani? Mai ganditi-va. Pe vremea minunata a guvernarii tehnocrate se vorbea intens despre “necesitatea” acestei “educatii” inca din clasa a III-a. Ba chiar se scrisese si un manual… Si nici nu sunt sigur ca a fost o inventie a guvernului tehnocrat. E posibil ca “proiectul” sa fie mai vechi, de pe vremea cand drepturile omului s-au redus brusc in Romania la militantismul lgbt. Ca restul drepturilor si libertatilor omului au deveni “luxuri” teoretice, iar ong-urile s-au axat exclusiv pe “lupta” anti-coruptie.

Campania fanilor LGBT se întețește: Un jurnalist de la Radioul Public îl amenință cu moartea pe președintele Coaliției pentru Familie: Căc…e rrromânesc, orrtodox, te caut în MȚR și te calc în picioare

Deși vorbesc despre „Respect” și cer toleranță, se pare că susținătorii căsătoriei între persoane de același sex, încep să-și piardă răbdarea în dezbaterea despre inițiativa de revizuire a Constituției a Coaliției pentru Familie.

Dacă ieri prezentam cazul unor persoane care cereau „Moartea Coaliției”, chiar pe pagina Platformei „Respect”, fără să fie deranjați de nimeni, acum este vorba despre un caz și mai grav.

Un jurnalist de la Radio București FM – ce aparține de Radio România, angajat al Societății Române de Radiodifuziune plătit din bani publici, l-a amenințat direct pe președintele Coaliției pentru Familie cu moartea, chia pe pagina publică a acestuia din urmă. Limbajul ziaristului este mai mult decât licențios și este cu atât mai scandalos cu cât este folosit public de către un angajat al statului, plătit din banii contribuabililor.

„Băi m…e, tu pe lângă că promovezi numai știri false, fakenews, băi m…e, tu încerci să închizi gura celor care nu o sug rușilor? Poate vrei să te lipești de un bocanc în gură pe șoseaua de centură. C….e rromânesc, orrrrtodox, te caut în MȚR și te calc în picioare. Jegosule”, sună mesajul jurnalistului de la Radio București FM.

Președintele Coaliției, Mihai Gheorghiu, este director adjunct al Muzeului Țăranului Român. Recent, Coaliția pentru Familie a denunțat o campanie de intimidare la adresa sa, construită prin dezinformare, cu ajutorul unei părți a presei și a unor activiști pentru drepturile homosexualilor. În cel mai recent exemplu, Sorin Cucerai a încercat să asocieze CPF cu nazismul, iar ieri cotidianul Adevărul a inventat o nuntă între lesbiene la început de secol XIX în Țara Românească.

Fanii Platformei pentru Drepturi și Libertăți „Respect” cer MOARTEA Coaliției pentru Familie. Mihai Gheorghiu: Discursul urii depline, al fundamentalismului anticreștin, al disprețului pentru milioane de cetățeni români. O revoluție a urii și a minciunii

Demersul Coaliției pentru Familie privind inițiativa legislativă a cetățenilor de revizuire a Constituției României pentru ocrotirea familiei continuă să stârnească opinii pro și contra.

Peste 100 de ONG-uri se împotrivesc referendumului pentru redefinirea familiei, acestea reunindu-se în Platforma pentru Drepturi și Libertăți „Respect”, opunându-se inițiativei Coaliției pentru Familie.

Aceștia vor încerca să-i convingă pe senatori să respingă referendumul pe motivul că drepturile si libertatile romanilor nu se pot supune unui referendum pentru că riscăm să distrugem democrația.

Deși aceștia susțin că vor respect pentru toată lumea, pe pagina de Facebook a acestei platforme, fanii acesteia cer moartea Coaliției pentru Familie.

Mihai Gheorghiu, președintele Comitetului de Inițiativă al Coaliției pentru Familie, a comentat aceste intigări la adresa milioanelor de cetățeni români care susțin referendumul pentru modificarea Cosntituției.

„De pe pagina umanismului integral al Platformei Respect. Respect pentru cine? Discursul urii depline, al fundamentalismului anticreștin, al disprețului pentru milioane de cetățeni români. Instigare la lichidarea celui care are altă opinie, acumulare de ură a unei umanități subjugate de o ideologie toxică. Produsul unei mentalități care vrea să reeduce milioane de copii și de tineri conform cu directive ideologice sinistre. O revoluție a urii și a minciunii”, a scris Mihai Gheorghiu pe pagina sa de Facebook.

Mihai Gheorghiu declara în urmă cu ceva timp că prin demersul pornit în 2016 de coaliția pe care o reprezintă și care vizează revizuirea Constituției cu privire la redefinirea familiei se dorește păstrarea normei morale și juridice, iar o minoritate nu poate rescrie legi. Afirmația sa venea în contextul în care o minoritate din România încearcă să își impună voința în fața a trei milioane de oameni care au semnat pentru modificarea Legii fudamentale.

Coaliția pentru Familie este o inițiativă civică fără personalitate juridică, independentă de orice partid politic și neafiliată confesional, deschisă tuturor celor care împărtășesc valorile familiei, ce are ca scop protejarea și sprijinirea familiei întemeiate pe căsătoria dintre un bărbat și o femeie. Coaliția pentru Familie are în componență peste 40 de asociații și fundații și reprezintă, informal, inițiativa legislativă a cetățenilor de revizuire a Constituției României.

Anul trecut, în mai, Coaliția pentru Familie a depus la Parlament cele 3 milioane de semnături pentru revizuirea Constituției. Formularea propusă pentru articolul 48 alin. 1 din Constituție este: „Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită între un bărbat și o femeie, pe egalitatea acestora și pe dreptul și îndatorirea părinților de a asigura creșterea, educația și instruirea copiilor”. Actualul text al Constituției se referă la căsătoria dintre soți.

Cotidianul „Adevărul” a inventat o „căsătorie între lesbiene” în anul 1801 în Țara Românească. Istoric: Încă un articol tâmpit și propagandistic. Nici vorbă de lesbiene. Dar dacă e nevoie de căsătorii homosexuale, apoi le scoatem noi și din piatră seacă

În dorința de a găsi o istorie a homosexualității pe teritoriul României, cotidianul „Adevărul” scoate căsătorii între persoane de același sex din piatră seacă. Astfel, pe siteul adevărul.ro de azi, 8 iunie, sub semnătura Marianei Iancu, a apărut articolul „Singura căsătorie între lesbiene oficiată vreodată în țările române. Cum a fost pedepsită fata care s-a dat drept bărbat”:

http://adevarul.ro/locale/constanta/singura-casatorie-lesbiene-oficiata-vreodata-tarile-romane-fost-pedepsita-fata-s-a-dat-barbat-1_5937e02c5ab6550cb8e24296/index.html

Articolul începe în felul următor „În anul 1801, în Țara Românească a avut loc prima căsătorie între două femei. Era o perioadă în care femeia nu avea drepturi în fața bărbatului, considerându-se că poate fi îndreptată doar dacă este bătută”.

În realitate, nici vorbă despre o căsătorie între lesbiene, scrie istoricul George Damian pe facebook.

„Încă un articol tâmpit și propagandistic. Lăsăm deoparte că sunt copiate fraze întregi fără ghilimele, lăsăm deoparte tâmpeniile debitate în fiecare paragraf. Mergem la ce ne interesează: falsificarea realității. Autoarea ne spune că în 1801 s-a oficiat o căsătorie între 2 lesbiene în Țara Românească. Fals! O femeie sărmană s-a dat drept bărbat și a muncit ca argat, stăpânul gospodăriei i-a dat vrednicului argat una din fetele sale drept soție – iar argatul nu a protestat de frică. Căsătoria a fost desfăcută după ce nu s-a putut consuma noaptea nunții. Asta este povestea reală, nici vorbă de lesbiene. Dar dacă e nevoie de căsătorii homosexuale, apoi le scoatem noi și din piatră seacă!”, a scris Damian pe facebook.

După intervenția istoricului, jurnalista – care a protestat împotriva practicilor corupte în trecut, a modificat titlul articolului, dar titlul original a rămas în URL.

Mihai Gheorghiu, președintele Coaliției pentru Familie, organismul care a inițiat modificarea Constituției pe tema protejării familiei, a nominalizat cotidianul Adevărul, postul Digi 24 și siteul Hotnews.ro drept purtătoarele celor mai „abjecte” campanii de presă împotriva referendumului pentru căsătorie.

Congresmanul Robert Aderholt susține referendumul pentru familie: Apreciez România pentru că își conservă valorile tradiționale. Asigurați-vă că familia rămâne intactă

Congresmanul Robert Aderholt, membru al Partidului Republican, s-a aflat în aceste zile în vizită în România, unde a avut întâlniri cu premierul Grindeanu, ministrul Apărării, dar și alte persoane din viața politică a țării.

Într-un interviu acordat postului de televiziune Antena 3, Robert Aderholt – reprezentant al statului Alabama în Congresul SUA de peste 20 de ani, a vorbit și despre inițiativa de modificare a Constituției, în sensul definirii căsătoriei ca uniunea dintre un bărbat și o femeie.

Aderholt a precizat că admiră România pentru faptul că își conservă valorile tradiționale și a arătat că o țară puternică este o țară cu familii puternice.

Congresmanul a spus că îndepărtarea de la modelul familiei tradiționale ar deschide calea către situații în care trei sau patru persoane vor dori să se căsătorească, practic deschizând o Cutie a Pandorei în acest sens.

„Apreciez România pentru că își conservă valorile tradiționale, cred că e ceva foarte important pentru națiune. Asigurați-vă că familia rămâne intactă, că se construiesc familii aici. Familia tradițională este foarte importantă și cred că o țară puternică e o țară care are o familie puternică. O țară care nu are familii puternice nu este o țară puternică. Aceasta i-am transmis și premierului dvs.

Cred că familia, căsătoria, au fost definite ca uniunea dintre un bărbat și o femeie. Încă din vremuri imemoriale. Asta face o familie să fie stabilă. A avea o mamă puternică și un tată puternic conferă un atu (copiilor) ce încă nu-l putem înțelege complet. Asta nu înseamnă că dorim să discriminăm în vreun fel pe cei care-și aleg un stil de viață diferit. Dar când vine vorba despre recunoașterea familiei, ca uniunea între bărbat și femeie, cred că este un lucru foarte bun pentru o țară.

Susțin că dacă te îndepărtezi de structura familiei tradiționale, dintre bărbat și femeie, deschizi calea către tot felul de întrebări. Mereu pun aceste întrebări când am discuția aceasta: ce se întâmplă dacă trei bărbați vor veni să se căsătorească? De ce i-ai discrimina? Dar dacă sunt patru femei?  Cum poți să-i refuzi, pe ce argument? Deci iată, se deschide ușa către tot felul de întrebări…

Oamenii pot avea tot felul de relații, nu există nicio lege împotriva relațiilor, dar felul în care definim căsătoria  – ca uniunea dintre un bărbat și o femeie, este important și este ceva ce trebuie protejat. Așa că felicit grupurile care luptă pentru susținerea acestei cauze și totodată nu încurajez pe nimeni să fie lipsit de respect față de persoanele implicate în altfel de relații. Dar felul în care Guvernul recunoaște căsătoria, cred că aceasta trebuie să fie între un bărbat și o femeie și cred că asta înseamnă să revenim la principiile de bază în care familia a fost definită”, a declarat Robert Aderholt la Antena 3.

Congresmanul Robert Aderholt despre influența ONG-urilor din rețeaua Soroș în România: Ce ne îngrijorează pe mulți dintre noi e că așa ceva s-ar întâmpla pe ascuns și că oamenii din România nu vor cunoaște exact ce se petrece

Aflat în vizită în România, congresmanul american Robert Aderholt a vorbit și despre influența ONG-urilor finanțate de George Soroș în viața politică a altor state.

Reprezentantul statului Alabama în Congresul american a spus că este la curent cu investigația din țara sa asupra banilor folosiți de Soroș pentru intervenția în alte state și spune că dacă așa ceva este adevărat, atunci oamenii trebuie să știe.

„Eu și congresmanul Chris Smith (cel care a declanșat investigația asupra banilor lui Soroș -n.r.) suntem prieteni buni, am lucrat împreună la multe proiecte. Cred că sunt niște întrebări aici. Dacă acești bani sunt aduși în România sau în orice altă țară, pentru a influența cultura, pentru a influența Guvernul, atunci asta trebuie spus foarte clar, și oamenii trebuie să știe așa ceva. Cred că este posibil ca orice grup să pătrundă și să influențeze țara în orice fel, dar cred că trebuie să ne asigurăm că așa ceva e cunoscut public și oamenii știu ce se întâmplă. Dar ce ne îngrijorează pe mulți dintre noi, e că așa ceva s-ar întâmpla pe ascuns, în secret și că oamenii din România nu vor cunoaște exact ce se întâmplă. Am aflat despre această situație din Statele Unite și sunt niște semnale de alarmă”, a spus Aderholt la Antena 3.

În România, ca și în Europa și SUA, sunt numeroase organizații non-guvernamentale de stânga fondate și finanțate, direct sau prin burse, de către Fundația „Open Society” (Pentru o societate deschisă) a lui George Soroș. Fundația Pentru O Societate Deschisă (cunoscută generic sub numele de Soroș) a fost primul ONG înființat în România post-comunistă, în 1990. Primul ei președinte a fost actualul consilier prezidențial Sandra Pralong.

(Articol actualizat) Presedintele Klaus Iohannis a decorat joi la Washington opt congresmeni americani pentru contributia la intarirea parteneriatului strategic dintre cele doua tari. “Romania e cel mai bun partener pe care SUA il pot avea… Taria legaturii intre noi consta in prietenia de nezdruncinat, atasamentul fata de aceleasi valori si promisiunea de a ne sustine reciproc intotdeauna”, a spus Iohannis la ceremonia desfasurata la Capitoliu (sediul Congresului).

Iohannis a discutat cu congresmenii despre posibilitatea ridicarii vizelor pentru romani, precum si despre “atitudinea agresiva a Rusiei, cu privire la care este necesara o atitudine de descurajare puternica, de natura sa  faciliteze un dialog eficient”, potrivit comunicatului Administratiei Prezidentiale.

Cei opt congresmeni decorati cu Ordinul National Steaua Romaniei in grad de Comandor sunt:

Orrin Hatch, Presedinte pro-tempore (de facto) al Senatului;

 • Ben Cardin, ranking member al Comitetului pentru Relatii Externe din Senat;
 • Ron Johnson, Presedinte al Subcomitetului pentru Europa si cooperare in domeniul securitatii regionale si presedinte al Comitetului pentru securitate interna si afaceri guvernamentale din Senat;
 • Marco Rubio, Presedinte al Subcomitetului pentru emisfera vestica, crime transnationale, securitate civila, democratie, drepturile omului si problematica globala a femeilor din Senat;
 • Devin Nunes, Presedinte al Comitetului pentru informatii din Camera Reprezentantilor;
 • Mike Rogers, Presedinte al Subcomitetului pentru forte strategice din Camera Reprezentantilor;
 • Jackie Walorski, membru in Grupul de prietenie pentru Romania din Camera Reprezentantilor;
 • Robert Aderholt, membru in Grupul de prietenie pentru Romania din Camera Reprezentantilor.

In aceeasi ceremonie a primit distinctia Steaua Romaniei in grad de Mare Cruce si Mike Turner, co-presedinte al grupului de prietenie cu Romania

“Aceste distinctii reprezinta un semn de gratitudine pentru dedicatia si munca neobosita in sprijinul adancirii parteneriatului nostru strategic. Apreciez enorm eforturile dvs. pentru a atrage atentia asupra Romaniei, asupra relevantei sale pentru SUA aici in Washington, in Congres si la nivelul Administratiei”, a mai spus Iohannis.

Aceasta a fost cea de-a patra zi a vizitei lui Iohannis in SUA. Vineri, Iohannis se va intalni la Casa Alba cu presedintele Donald Trump, punctul culminant al vizitei. Reuniunea celor doi sefi de stat va fi precedata de vizita presedintelui Iohannis la Departamentul de Stat pentru o intanire cu secretarul de Stat, Rex Tillerson.

„Constituția României, art. 2:

(1) Suveranitatea naţională aparţine poporului român, care o exercită prin organele sale reprezentative, constituite prin alegeri libere, periodice şi corecte, precum şi prin referendum.
(2) Nici un grup şi nici o persoană nu pot exercita suveranitatea în nume propriu.”

Coaliția pentru Familie face un apel către toți românii să conștientizeze că prin constituirea Platformei „Respect” suntem în prezența unei​ agresiuni nemaiîntâlnite împotriva democrației și a suveranității naționale în forma ei supremă, aceea a referendumului. Scopul declarat al acestei platforme este acela de a opri organizarea referendumului pentru modificarea Constituției, în condițiile în care​ demersul legislativ al Coaliției pentru Familie a fost avizat din punct de vedere constituțional de Curtea Constituțională prin Decizia 580/2016 și votat în Camera Deputaților pe 9 mai 2017.

Platforma „Respect” dorește oprirea referendumului, pentru că acesta s-ar înscrie „într-o strategie care amenință drepturile și libertățile”. Această afirmație mincinoasă este​ un atac grav la adresa suveranității poporului român, atât timp cât, potrivit Constituției României, referendumul împotriva căruia se opune cu atâta vehemență Platforma „Respect”, este tocmai expresia suveranității poporului român.

Coaliția pentru Familie a luat de asemenea act de de discursul mincinos, calomnios și incitator la ură al reprezentanților Platformei „Respect”. Permanenta comparare calomnioasă a demersului Coaliției cu nazismul descalifică intelectual și moral pe acuzatori și ne dă totodată un „ajutor” important în conștientizarea cetățenilor României asupra adevăratei mize a activiștilor de la „Respect”, aceea a unei dictaturi a unei minorități de comisari ideologici jucând comedia pedagogiei democratice.

Platforma are și un real caracter fundamentalist anticreștin și antidemocratic. Calificarea dramei familiei Bodnariu cu termenul de „scandalul Bodnariu” autentifică fără putință de tăgadă caracterul cinic al inițiativei, indiferența față de suferința unei familii, față de suferința copiilor acestei familii.

Singura reacție în acest moment a Coaliției pentru Familie este apelul adresat românilor de a conștientiza această agresiune incalificabilă împotriva unui act de suveranitate a poporului român și împotriva valorilor sale esențiale. Platforma „Respect” este dovada peremptorie a lipsei de respect, a cinismului ideologic, a disprețului pentru milioane de cetățeni români care își doresc doar prezervarea unui mod de viață care să le garanteze siguranța și sănătatea copiilor într-un mediu social al normalității și firescului.

Episcopul Macarie al Europei de Nord a vizitat în 6 iunie 2017 credincioşii Parohiei Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din Stockholm, informează site-ul oficial al Eparhiei.

Cu acest prilej, Părintele Episcop a săvârșit Sfânta Liturghie. De asemenea, ierarhul a săvârşit şi Taina Sfântului Botez pentru al cincilea copil în familia unor membri ai comunităţii.

În cuvântul său, PS Macarie a evidenţiat importanța creşterii şi educării copiilor în familia tradițională formată din bărbat şi femeie.

Cu mare bucurie am botezat, astăzi, în a treia zi a Rusaliilor, al cincilea copil al unei familii deosebite de români. Crește inima în mine când văd familii numeroase care cultivă identitatea ortodoxă și românească, acestea fiind păstrate ca cele mai de preț comori. Ruga mea este ca acești copii nevinovați să fie păziți de Maica Domnului de primejdiile și relele pe care le vedem, la tot pasul, în lumea noastră. Ține și de noi să facem tot ce putem pentru a le lăsa o lume în care să poată respira duhovnicește, în care copilul are o mamă și un tată și în care căsătoria este între femeie și bărbat. Așa să ne ajute Dumnezeu!

Zilele următoare, Preasfințitul Macarie va cerceta acasă și la spitale pe românii bolnavi din Stockholm și împrejurimi.

ALIANTA FAMILIILOR DIN ROMANIA

RAZBOIUL PSIHOLOGIC IMPOTRIVA ARTICOLULUI 48

Validarea de catre Camera Deputatilor, pe 9 mai, a amendamentului constitutional de protejare a casatoriei naturale in Articolul 48 din Constitutie, a facut valuri in Europa si America de Nord. In cele 30 de zile care s-au scurs de atunci, reactiile presei interne si externe au fost numeroase, unele pozitive, dar majoritatea negative. Incepem, de fapt, sa fim contactati si de ziaristi ai unor ziare de larga circulatie din Occident care vor sa scrie despre amendament si despre cei care il promoveaza. E de inteles. Subiectul e de actualitate si suscita mult interes. Intre timp, Parlamentul European a luat si el nota de posibilitatea tot mai reala ca probabil romanilor li se va ingaduit sa voteze casatoria naturala prin referend chiar anul acesta. Iar daca referendul va trece, si nadajduim sa treaca, el va complica lucrurile in Europa si chiar la nivel mondial. Marsul spre europenizarea ori globalizarea casatoriilor homosexuale va incetini ori va fi stopat, chiar daca pentru o vreme. Miza e mare, iar dusmanii nostri din strainatate o inteleg chiar mai bine decit cetatenii de rind ai Romaniei. Agresivitatea cu care se scrie, atit in Romania cit si in afara ei, privind amendamentul dovedeste concret ca realmente ne confruntam cu inceputul unui razboi psihologic impotriva Romaniei, a clasei politice din Romania, si a tuturor cetatenilor tarii care doresc binele familiei si protejarea casatoriei naturale.

Parlamentul European

In martie v-am informat ca la sfartitul lui februarie 38 de congressmeni americani, toti democrati, au remis o nota Guvernului Romaniei, liderilor Parlamentului si liderilor partidelor politice din Romania cerind ca ei sa blocheze proiectul. Presiunile Ambasadorului american de la Bucuresti, dl Klem, sunt si ele deja bine cunoscute. Ceea ce presa din Romania insa nu mentioneaza este ca dl Klem isi pierde prietenii de la Washington, iar Administratia Trump ii este ostila. Din nefericire, rechemarea dlui Klem va lua ceva efort si timp, deoarece dinsul e diplomat de cariera si din acest motiv e mai greu de demis din functie decit alti diplomati cu rang inferior.

Pe 17 mai, un grup de 28 de membri ai Parlamentului European au lansat si ei o Scrisoare Deschisa adresata Guvernului Romaniei si liderilor politici din Romania, cerind, la fel ca si colegii lor democrati americani, sa “nu sprijine referendul pentru definirea familiei”. [Textul Scrisorii Deschise: http://www.lgbt-ep.eu/intergroup-documents/open-letter-to-romanian-parliamentarians-do-not-support-the-proposed-referendum-on-the-definition-of-the-family/] Scrisoarea e semnata de unii dintre cei mai extremisti europarlamentari. Unele nume ne sunt deja foarte bine cunoscute dupa rezolutiile care le-au propus de-a lungul anilor si asupra carora v-am informat la vremea potrivita: Ulrike Lunacek, Maria Noichl, si Sophie in ‘t Velt. Scrisoarea are un ton agresiv si iereverent la adresa Romaniei si a romanilor, acuzindu-ne pe toti de discriminare, incitare le violenta impotriva homosexualilor, ca nu suntem in pas cu valorile europene, si ca incercam sa impunem in Romania o definitie a familiei si casatoriei care nu e in pas cu lumea post-moderna si care vatama “minoritatile sexuale”.

Pe 29 mai Asociatia Europeana pentru Apararea Drepturilor Omului (“ADEH”) a facut la fel. A emis un comunicat de presa care critica foarte aspru Romania si Europa de Est pentru pozitiilor lor pro-familie. [Textul comunicatului poate fi citit aici: http://www.aedh.eu/A-European-call-for-the-respect.html] Obiectul principal al atacurilor virulente din comunicatul de presa e Romania si noi, cei 3 milioane de cetateni responsabili care am semnat pentru amendamentul constitutional. Spre deosebire de Scrisoarea Deschisa a celor 28 de europarlamentari, insa, comunicatul ADEH e mult mai vitriolic si, am indrazni sa spunem, nesimtit. Cei 3 milioane de semnatari sunt numiti, in grup, “ultra conservatori”, “militanti religiosi”, “incitatori la ura”, care nu au nimic mai bun de facut cu timpul lor decit sa incite la ura intreaga populatie a tarii impotriva femeielor, a homosexualilor, si impotriva tuturor celorlati cetateni ai Romaniei care sprijina drepturile civile si politice. Si asta ca si cind cei 3 milioane de semnatari care isi exercita drepturile constitutionale, politice si civile nu sprijina drepturile civile ori politice. Ba mai mult, comunicatul ADEH afirma ca, datorita celor 3 milioane de semnaturi si a amendamentului cerut de ei, Europa e la o incrucisare de drumuri. Adica, miza e mare: fie ca cei 3 milioane de semnatari si amendamentul vor duce Europa in urma si chiar vor distruge “proiectul european,” fie ca restul Europei se va ralia impotriva acestor romani “ingusti la minte” sa-si salveze civilizatia. Redam cuvintele exacte ale comunicatului: “The ADEH calls on the European institutions to question the political actors in Romania and the region regarding their democratic commitments. The ADEH considers that the European project is at crossroads and that we must reaffirm the commitment to its vitality and foundations, to democracy, solidarity and human rights”. (“ADEH solicita institutiilor europene sa traga la raspundere factorii politici din Romania si din regiune privind loialitatea lor fata de democratie. ADEH considera ca proiectul european se afla la o incrucisare de drumuri si ca e nevoie sa reafirmam loialitate fata de vitalitatea si fundatiile lui, democratiei, solidaritatii si drepturilor omului”)

Frontul mediatic intern anti-familie

Frontul mediatic intern ne este cunoscut tutuor. Nu trece o zi fara ca ceva sa nu fie mentionat in presa, dezbateri televizate ori bloguri sau care sa nu discute Coalitia pentru Familie si amendamentul constitutional. Majoritatea comentatiilor ne sunt ostile. Curios, comentatorii vorbesc despre noi, dar nu cu noi. Impartasesc comentarii ieftine, puerile, baliverne, fac afirmatii doar de dragul de a face afirmatii, scriu fara a fi in tema. Pe scurt, isi expun ignoranta in publicatiile de larga circulatie ale Romaniei privind subiectul casatoriei, familiei, de ce proiectul acesta a pornit si care sunt obiectivele lui adevarate. Atacurile la adresa Bisericii, a cultelor religioase, si, in special, a Bisericii Ortodoxe Romane, sunt frecvente si virulente. Atacuri similare sunt facute si la adresa persoanelor mai cunoscute care sunt asociate ori atasate proiectului constitutional. Spicuirea presei ne indica ca in capul publicatiilor ostile proiectului constitutional se afla ziarele de mare circulatie. [Detalii: http://adevarul.ro/news/politica/cum-distruge-coalitia-familie-psd-Si-noi-alaturi-ei-1_593105f55ab6550cb8b18118/index.html] E practic imposibil sa citesti in aceste ziare, incepind din anul acesta, ceva pozitiv la adresa Coalitiei pentru Familie si a amendamentului. Se pare ca principiul impartialitatii presei nu se aplica celor 3 milioane de semnatari ori la miscarea pentru viata ori pro-familie. Citeva exemple.

Pe 31 mai dl Catalin Prisacaru a publicat comentariul Coalitia pentru famiglie | Opinie, in Romania Libera. [Detalii: http://romanialibera.ro/opinii/editorial/coalitia-pentru-famiglie—opinie-452008] Un comentariu de jumatate de pagina. Scurt, pentru ca autorul dovedeste ca nu se pricepe la subiect decit sa critice 3 milioane de cetateni responsabili. El da doua motive pentru care e impotriva amendamentului. El numeste proiectul pro-familie un “populism inutil”. Aici comentatorul imprumuta o idee ieftina din presa occidentala: tot ce cetatenii Europei demareaza spre binele lor, e numit, denigrant, “populism.” El pune aceasta ethicheta pe intreaga miscare pro-familie si pro-viata din Romania care, dupa cum se vede, are peste 3 milioane de fani. Mai multi decit are Romania Libera ori dl Prisacaru. Aici dl Prisacaru, si cei care gandesc ca el, isi dovedesc ignoranta. Proiectul constituional aprobat de Camera Deputatilor pe 9 mai 2017 a inceput in 2006, acum 11 ani, cind in Europa inca nici nu se vantura notiunea de populism asa cum e la moda astazi in presa noastra si cea occidentala.

Dl Prisacaru si cei care gandesc ca el dovedesc chiar si mai multa ingnoranta cind vorbesc despre familia naturala ca despre o institutie ostila copiilor si femeilor. E evident ca nici dl Prisacaru nici comentatorii care scriu ca el nu citesc literatura de specialitate. Cel putin de 2 sau 3 ori pe an AFR a dedicat editii saptaminale speciale ultimelor studii sociologice care dovedesc fara indoiala toxicitatea casatoriilor homosexuale. Ele sunt nocive in primul rind pentru copiii care sunt fortati sa traiasca in ele cit si pentru parteneri. Doar luna trecuta am comentat privind cartea lui Messinger, un autor care simpatizeaza cu miscarea homosexuala, in care el discuta flagelul violentei domestice la homosexuali, cu mult mai ridicat ca in familiile naturale unde exista compatibilitate intre parteneri.

Incercam din nou astazi. Oferim comentatorilor presei din Romania care scriu despre proiectul constitutional cartea No Differences? How Children in Same-Sex Households Fare – Studies from Social Sciences (“Nicio diferenta? Cum de bine traiesc copiii din caminele cu parteneri de acelasi sex”?) Ea a fost publicata in 2014 de Witherspoon Institute. [Detalii: http://www.thepublicdiscourse.com/2016/10/18033/] Ar fi util, in spiritul informarii publicului larg din Romania, ca ziarele si comentatorii sa citeze si aceste studii si date statistice.

Dl Prisacaru da inca un motiv pentru care se impotriveste amendamentului – a devenit un act politic. Demersurile Coalitie, zice el, “sunt politizate cu foarte mult succes”. “Pericolul inventat de Coalitie, adauga el, este, pur si simplu, o manipulare politica de manual”. Ne intrebam, cind citim astfel de afirmatii ieftine, daca comentatorii isi dau seama ce zic. Caci vorbesc fara a fi in tema. Coalitia, zice dinsul, a “inventat” un “pericol”.

Daca comentatorii ar studia Constitutia Romaniei, asa cum au studiat-o juristii care sprijina Coalitia pentru Familie, ar intelege ca in Romania o initiativa constitutionala cetateneasca nu poate merge inainte fara avizul Parlamentului. [In acest sens, AFR va recomanda articolul lui Ana Corina Sacrieru: https://www.juridice.ro/512824/aspecte-juridice-privind-modificarea-art-48-alin-1-din-constitutie.html] Si asta spre deosebire de initiativele constitutionale din alte tari. Constitutia Romaniei este foarte rigida in acest sens si face aproape imposibila revizuirea Constitutiei prin initiativa legislativa cetateneasca. In majoritatea tarilor lumii, guvernele au obligatia sa supuna la referend, ipso facto, un proiect constitutional initiat de cetateni daca el implineste conditii minime: (1) un numar de semnaturi minime valabile; si (2) avizul favorabil al curtii constitutionale din tara respectiva. Romania, insa, e o exceptie anti-democratie. Pe linga cei doi factori intilniti in toata lumea, Romania cere ca oricare amendament sa fie aprobat, in plus, si de ambele camere ale Parlamentului cu o majoritate covarsitoare de voturi. Daca dl Prisacaru ar fi comentat asupra proiectului constituional din aceasta perspectiva, am fi fost de acord cu dinsul si ar fi meritat aplauzele noastre. Politizare revizuirii constitutiei prin initiativa cetateneasca poate fi usor remediata prin eliminarea din Constitutie a articolelor care aloca Parlamentului un rol in initiativele cetatenesti de revizuire a Constitutiei.

Revolutia sexuala scindeaza USR

Revolutia sexuala scindeaza peste tot unde ea este institutionalizata. A divizat chiar si biserica, in special bisericile occidentale. Biserica Anglicana e si ea pe pragul de a fi divizata, la fel ca Biserica Episcopala din America. Revolutia sexuala a divizat politica americana, democratii avind in platforma lor casatoriile homosexuale si avortul, pe cind republicanii casatoria naturala si dreptul la viata al copiilor nenascuti.

Mai devreme in an s-a produs si in Romania prima fracturare politica cauzata de revolutia sexuala, cind PNL era pe cale sa se scindeze din cauza amendamentului constitutional. Ramine de vazut ce se va intimpla la congresul PNL din vara. Iar pe 31 mai, dupa cum se stie deja, Biroul National a Uniunii Salvati Romania, a votat, cu 11 la 8 si 2 abtineri, ca USR sa se opuna, in mod oficial, amendamentului 48. In urma acestui act, pe care noi il sacotim negandit, dl Nicusor Dan a demisionat din functia de Presedinte al USR cit si ca membru al partidului. Dl Dan si-a afirmat pozitia in favoarea amendamentului constitutional si ii apreciem integritatea morala. Privind USR, repetam astazi ce am mai scris cu citeva saptamini in urma: acest partid nu isi are radacinile infipte in traditia romanesca, credinta crestina, ori valorile traditionale ori moral crestine. E un partid de stanga, plamadit dupa chipul si asemanarea partidelor seculare de stanga occidentale. Intelegem ca USR incepe sa isi pozitioneze candidati pentru alegeri la nivel local in diferite orase si municipii din Romania. Sugeram intregii miscari pro-familie si pro-viata din Romania, si tuturor celor 3 milioane de cetateni care au semnat pentru initiativa cetateneasca sa NU voteze candidatii USR la aceste alegeri, ori la alegerile viitoare.

Andrei Plesu

Ne apropiem acum de un subiect mai delicat – miscarea intelectuala conservatoare din Romania si absenta ei mai totala din proiectul constitutional. Intelectualii conservatori din Romania au dovedit timiditate privind articolul 48. Doar dupa 9 mai incepem sa dibuim isi ci colo citiva intelectuali conservatori care fac afirmatii, inca timide, in sprijinul revizuirii Constitutiei. Cita vreme miscarea autentic conservatoare din Romania, adica pro-viata si pro-familie, din 2006 pina 2017, a muncit din greu sa asigure protejarea casatoriei in Constitutie, ei au tacut chitic. E greu de gasit comentarii ori afirmatii publice venite din partea intelectualilor conservatori din Romania dinainte de 2017 in sprijinul protejarii casatoriei in Constitutie ori in apararea Bisericii ori a persoanelor care au muncit de ani de zile, si continua sa mumceasca, zi si noapte, la acest proiect. Acesti intelectuali nu pot fi numiti decit oportunisti.

Ceea ce aduce in discutie comentariul lui Andrei Plesu facut in ultima saptamina a lunii mai la emisiunea Cooltura. Conform ActiveNews, dinsul sprijina din plin casatoria naturala, dar e si de acord cu “parteneriatul civil”. [Articol: http://www.activenews.ro/stiri-social/Andrei-Plesu-mesaj-radical-pentru-homosexuali-%C2%A0Stai-in-statutul-pe-care-l-ai-ales.-Nu-incerca-sa-te-faci-%E2%80%9Emamica-143576#.WSr1iIxbS5E.email] (“Sunt de acord cu parteneriatul civil. Este vorba de solutii de viata pragmatica. Oamenii se imbolnavesc, mor. … E o diferenta intre casatorie si parteneriat civil”) Daca ar fi asa cum zice dl Plesu ar fi bine. Dar din nefericire nu e asa. Intelectualii nu sunt juristi, nici nu gandec cum gandesc juristii ori judecatorii, mai ales cei de la Curtea Europeana a Drepturilor Omului. Intelectualii care gandesc ca dl Plesu, bine intentionati, dovedesc si ei ca nu sunt in tema. Ei ignora toxicitatea parteneriatelor civile pentru copii si parteneri, si faptul ca submineaza demnitatea si integritatea casatoriei naturale ca institutie in societate. Motivul principal pentru care pozitia dlui Pleu e gresita, si suntem convinsi ca nici el nici intelectualii care sunt de acord cu el nu il stiu, este ca, dupa Curtea Europeana a Drepturilor Omului si a deciziilor decretate deja de mai multe ori, tarile care instituie parteneriatele civile pentru homosexuali trebuie sa le echivaleze cu casatoria naturala intre persoane de sex opus. In alte cuvinte, statul nu poate diferentia ori discrimina intre familia naturala si parteneriatele homosexuale. Toate drepturile si beneficiile acordate de catre stat casatoriei naturale si familiei naturale trebuie conferite si parteneriatelor homosexuale. Cee ce inseamna, in final si la nivel practic, ca toata truda celor 3 milioane de semnatari, va fi in zadar.

Ce trebuie noi sa facem?

Ce trebuie noi sa facem? Sa stam linistiti. Dar nu nepasatori. Sa ne rugam. Sa stam la carma. Perseverenti, determinati, convinsi ca ceea ce facem e bine pentru noi, copiii nostri, viitorul lor, si viitorul Romaniei. Si chiar al Europei. Romania s-a nascut in familia si casatoria naturala. Fara ele Romania nu ar exista azi si fara ele Romania nu va exista maine. Severa criza demografica si emigrarea masiva a romanilor in strainatate cu care ne confruntam nu ne permit sa ne jucam cu casatoria naturala ca institutie. Nu e vremea sa experimentam cu institutii sociale paralele care vatama copiii si subrezesc familia. Europa occidentala a facut-o si continua sa o faca. Consecintele sunt evidente peste tot si nu sunt bune. Dimpotriva familia si casatoria naturala trebuie sprijinite si intarite. Va incurajam sa ramineti convinsi ca semnaturile voastre nu au fost date in zadar ci pentru o cauza buna. Caci intr-o buna zi istoria ne va cere socoteala pentru pozitiile care le-am avut in vremurile acesta de care depinde chiar supravietuirea noastra ca natiune.


Categorii

Homosexualitate, Razboiul impotriva familiei / vietii/ copiilor, Razboiul impotriva Romaniei, Referendum casatorie familie, Revizuirea constitutiei, Video

Etichete (taguri)

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Articolul urmator/anterior

Comentarii

20 Commentarii la “CUM POATE ROMÂNIA SA FACA ISTORIE. Intre referendum pentru casatorie si decizia Curtii Europene pentru cupluri homosexuale/ RAZBOIUL PSIHOLOGIC IMPOTRIVA ARTICOLULUI 48/ Platforma ”RESPECT”, o ofensa adusa cetatenilor pro-familie/ LEGE DE COSMAR IN CANADA, ONTARIO: statul iti poate lua copiii daca esti impotriva ideologiei LGBT/ Mesajul pro-familie al PS MACARIE

 1. Is tari in gura doar la tastatura.

 2. “Educatia sexuala” explicita se doreste a fi inceputa cu copiii de la 5 ani. Asta e dorinta noii lumi, in care traim…

 3. Asadar familia nu are dreptul de a face educatie copilului bazata pe traditie, cultura si moralitate.

  Numai scoala si alte departamente ale statului “gaystapovist” au aceste drepturi.

  Iar dupa ani de propaganda LGBT cum oare vor raspunde majoritatea copiior la intrebari legate de apartenenta sexuala?

  Bineinteles conform drepturilor “homo-ului”.

  Nimic nou sub soare: Hitler a procedat similar cu “HItlerJugend, Stalin, Pol Pot in Cambogia, etc., iar mai nou asa numitele democratii vestice.

  Miza este manipularea, controlul si reducerea populatiei.

 4. Iar in privinta amenintarilor, jignirilor acestui ilustru necunoscut ziarist chiar doresc sa si le manifesteze public nu numai din spatele calculatorului.

  Trezirea sa la realitate, daca va mai fi, va fi dureroasa dar bine meritata.

 5. “Referendumul distruge Democratia”.
  Deci referendumul una dintre cele mai democratice actiuni posibile distruge democratia.

  Curat-murdar Coane Marius Manase ar fi zis probabil Caragiale.

  Ma intreb unde si ce studii de jurnalistica are aceasta nulitate.
  Sau ce “inteligenta” poseda in golul dintre urechi.

 6. Alta corectie:

  Marius Tanasa nu Manase.

  Scuze dar ce am citit scris de acest individ m-a facut sa ma grabesc si sa gresesc.

 7. @Adrian
  “Miza este manipularea, controlul si reducerea populatiei.”

  Miza este mai mare: transformarea, prin “reeducare”, a omului in omul nou, sau omul recent, cum spunea cineva. Un fel de zombie, un mort viu.

 8. Daca aveti cat de cat idee despre ce se intampla in SUA, Canada, dar mai ales, foarte aproape de noi, in tarile europene ”civilizate”, veti intelege ce ne asteapta. Deja fiara a fost slobozita si lucreaza. La noi, asistenta sociala este ”perfectionata” de cei care distrug copii si familii in Norvegia, iar judecatorii dau cu seninatate sentinte in care copiii mici, cetateni romani sunt luati de la mama si dati tatalui adorator woodoo din Canada, sau nemernicului din America de Sud, sau…sau… Ori fetita sinucisului Hexi, la casa de copii, desi ARE mama. Pedofilia si eutanasia sunt acceptate in UE, de la 12 ani in sus. Parintii nu au niciun cuvant de spus, copiii sunt ai statului. Etc, etc

 9. .Iohannis:Romania este cel mai bun partener pe care SUA………il poate avea…….Oare axioma lui e valabila si invers?.

 10. Ceea ce deranjeaza cel mai mult pe acesti perversi este dezbaterea publica a actiunilor lor care ar avea efect mobilizarea majoritatii.
  De aceea ataca furibund folosind orice mijloace pe cei ce indraznesc sa se opuna.
  Vor sa inspaimanteze si sa reduca la tacere orice oponent prin injurii, amenintari, atacuri personale si nu la subiect. Ei nu vor dezbateri publice si pariciparea majoritatii.
  Vor intruducerea legislatiei favorabila lor prin manevre de culise ale guvernului.

  In momentul in care vor avea legislatia sa-i sustina atunci sa vedeti ce se va intampla in Romania; va fi ca si in Finlanda, UK, Canada.
  Spre exemplu o femeie a fost concediata pentru simplul fapt de a avea o cruciulita la vedere (in UK).

  Acesti ipocriti folosesc vorbe mari precum democratie si drepturile omului dar sant impotriva referendumului care este cel mai deplin exercitiu democratic.

  Cum spunea poetul Grigore Alexandrescu in fabula Cainele si Catelul: ” Ca voi egalitate, dar nu pentru catei.”

  Dar pana la urma aceasta mobilizare ar trebui aratata la vot.
  Guvernantii nostrii sant cei care sant votati de noi la urma urmei.

  Am citit undeva o povestioara: O tara oarecare era condusa de un rege foarte rau.
  Locuitorii s-au strans si l-au rugat pe un pustnic sfant care putea sa afle raspunsuri de la Dumnezeu, sa-l intrebe pe Cel Sfant de ce le-a dat un conducator asa de crud.

  A doua zi locuitorii au revenit sa afle raspunsul. Pustnicul le-a zis: Dupa o noapte de rugaciuni Dumnezeu mi-a dat raspunsul.
  Pentru pacatele voastre Dumnezeu initial a cautat pe unul si mai rau decat pe cel ce va conduce acum, dar nu a gasit.
  Asa ca vi l-a dat pe acesta care era la indemana in lipsa de altceva.

 11. Precizare:

  In comentariul meu am scris:

  “In momentul in care vor avea legislatia sa-i sustina atunci sa vedeti ce se va intampla in Romania; va fi ca si in Finlanda, UK, Canada.”

  Propozitia anterioara nu se refera la nivelul de trai ( ar fi bine sa fie asa); se refera la pozitia familiei si a valorilor moral-religioase in aceste tari.

 12. @Adrian:
  din experienta iti spun ca majoritatea nu se mobilizeaza niciodata singura, are nevoie de un conducator pe masura aspiratiilor ei. Numai minoritatile se mobilizeaza singure, la ele e ca un fel de autosugestie si se mobilizeaza pentru orice, doar pentru ca simt ca sunt in minoritate. De aceea s-a instituit o cenzura in selectia liderilor si sistemul, intelegand prin aceasta tot, adica inclusiv sistemul de invatamant, promoveaza si lasa sa se afirme doar nulitatile. In cel mai fericit caz, valorile sunt indepartate prin incurajarea lor sa paraseasca tara (burse). Sau pur si simplu li se inoculeaza aceasta dorinta.

 13. Pingback: REVOLUTIA QUEER SI AGENDA GAY IN ROMÂNIA. Minciunile activistilor anti-referendum pentru casatorie. Cum s-a ajuns la Coalitia pentru Familie?
 14. Pingback: Potrivit liderului PSD, Liviu Dragnea, REFERENDUMUL pentru CASATORIE va avea loc in aceasta toamna (Video)
 15. Pingback: REFERENDUMUL pentru definirea constitutionala a casatoriei: ULTIMA SANSA de a ne opri din LEPADAREA de EVANGHELIE. Ramane BOR la inaltime in acest ceas de incercare? - Cuvântul Ortodox
 16. Pingback: ESENȚIAL DE VĂZUT: Ana Săcrieru și Vasile Bănescu la Trinitas TV despre RECONSTRUIREA IDEOLOGICĂ A OMULUI prin instrumentul otrăvit al EGALITĂȚII DE GEN - normativizarea juridică a enormităților prin CONVENȚIA DE LA ISTANBUL (video)/ "Ca
 17. Pingback: Daniel Gheorghe, DEPUTAT PNL: "Președintele Iohannis are datoria morală de a promulga în regim de urgență legea procedurală de modificare a Constituției. ROMÂNIA ESTE ÎNTR-UN EXERCIȚIU DE SUVERANITATE"/ Senatorul Titus Corlățean dema
 18. Pingback: EXPLOZIE DE DIVERSIUNI SI MANIPULARI DELIRANTE IMPOTRIVA REFERENDUMULUI. Nu se (re)defineste FAMILIA, ci se pune in acord definirea CASATORIEI cu cea din Codul Civil, cu acordul CCR!/ "Numai o minte progresista plecata cu sorcova putea interpreta pac
 19. Pingback: LA LOC COMANDA! Dragnea mai tradeaza o data? AMANA sine die MITINGUL PENTRU FAMILIE, EVITA ORICE DECIZIE SI ORICE CALENDAR PRIVITOARE LA REFERENDUM, in schimb "lucreaza" cu ONG-urile LGBT la LEGALIZAREA PARTENERIATULUI CIVIL!/ Se ofera in contin
 20. Pingback: Foarte grav: CURTEA DE JUSTITIE EUROPEANA obliga România sa recunoasca mariajul gay in limitele dreptului la libera circulatie. LOBBY-UL GAY SI PRESSTITUTA DE SISTEM CONFIRMA URGENTA REFERENDUMULUI
Formular comentarii

* Pentru a deveni public, comentariul dumneavoastra trebuie aprobat de un administrator. Va rugam sa ne intelegeti daca nu vom publica anumite mesaje, considerandu-le nepotrivite, neconforme cu invatatura ortodoxa sau nefolositoare sufleteste. Va multumim!

Rânduială de rugăciune

Carti

Documentare