Ilie Serbanescu: se trece de la SPOLIEREA STATULUI la JUGULAREA OAMENILOR prin “privatizarea” SANATATII, PENSIILOR si UTILITATILOR/ Organismele Antifrauda ocolesc MULTINATIONALELE/ Tribunale pentru PRADUIREA STATELOR?

2-10-2014 7 minute Sublinieri

ilie-serbanescu-criza-abia-acum-incepe-in-romania-vezi-explicatia-analistului-221035

În strictă conexiune cu mecanismul preţuri-salarii este ascunderea de către capitalul străin înainte de fiscalizare a grosului profiturilor realizate în România şi pierderea urmei lor prin externalizări camuflate. Să adăugăm mecanismul bancar în care băncile străine, confiscând monopolul în domeniu, practică cele mai înalte marje de dobânzi din lume, justificate neobrăzat cu „riscul de ţară”, cu toate că dau împrumuturile de aici şi nu din afara ţării şi nimeni nu le împiedică să plece dacă se simt ameninţate de un asemenea risc. Deci, condiţiile „totul pentru capitalul străin, nimic pentru România!” sunt pe deplin asigurate.

Si atunci de ce totuşi capitalul străin scoate la bătaie în continuare pe brokerul său principal – FMI?! Capitalul străin nu se mai arată mulţumit de rata din ultimul timp de extracţie de sevă economică din România. Realitatea este că s-a ajuns într-un moment nou. A trecut vremea când capitalul străin venea şi băga direct mâna în resursele ţării şi în activele statului. Si aceasta nu pentru că s-a trezit cumva vreun guvern sau vreun politician din România, ci doar pentru simplul fapt că resursele şi activele s-au terminat. Dacă le vor, noii capitalişti străini trebuie să le ia acum de la alţi capitalişti străini. Si aceştia nu le dau gratis precum statul român!

Trebuie trecut la alte forme de împilare, la alte gâturi de jugulat! Nu există alte gâturi decât cele ale populaţiei! Si brokerul FMI trebuie să fie prezent aici pentru a organiza împiIarea şi jugularea populaţiei. Încercările se lovesc de rămăşiţele celor trei piloni ai protecţiei sociale moştenite de la comunism: sistemul de sănătate, sistemul de pensii şi sistemul locativ şi al utilităţilor publice. Se poate lesne observa că sunt exact domeniile asupra cărora brokerii de la FMI/CE îşi îndreaptă atenţia.

În sistemul de sănătate este impusă o abatere grosolană de la firea lucrurilor (organizarea acestuia fie în sistem bugetar fie în sistem de asigurări), miza fiind colectarea bugetară (obligatorie) a banului ca impozit şi cheltuirea sa, dimpotrivă, ca o contribuţie de asigurări, pentru a-l putea canaliza către companii străine şi pentru a-i scoate dintre beneficiari pe cei nevoiaşi.

În ce priveşte pensiile, ideea este de a orienta banii colectaţi spre sistemele private (toate în mâna străinilor) şi de a face sistemul public de pensii mereu mai puţin costisitor (fapt ca şi realizat în ciuda deficitului actual al bugetului său, întrucât, potrivit înseşi legii contributivităţii care operează, sumele ce vor trebui alocate pensiilor se vor prăbuşi în curând, de îndată ce vor începe să iasă la pensie cei care lucrează de peste două decenii fără carte de muncă sau cu salarii derizorii pe cartea de muncă).

În sfârşit, lovitura finală o vor primi românii de la scumpirea oribilă a utilităţilor (toate de asemenea în mâna unor companii străine) – proces în curs – care să-i oblige la vânzarea proprietăţilor pe care le au din timpul comunismului şi la transformarea lor în chiriaşi, la cheremul unor fonduri de investiţii străine deja pregătite pentru acest transfer.

Direcţia Antifraudă se duce la firma cu doi angajaţi şi nu se duce la o multinaţională, pot să vă garantez asta, a declarat Cristian Pârvan, secretarul general al Asociaţiei Oamenilor de Afaceri din România.

“Din 734.000 de firme, 453.000 au cifră de afaceri mai mare ca zero şi 180.000 au cifră de afaceri zero. Eu m-aş aştepta de la Ministerul de Finanţe, de la ANAF, să scape de ele. Ce fel de firmă este asta, cu cifră de afaceri zero? Pe nimeni nu interesează să facă curăţenie. Din cele 454.000 de firme active, 380.000 au cifra de afaceri sub un milion de lei, iar 1.200 de companii fac peste 50% din cifra de afaceri a României. Acestea sunt problemele cu care noi încercăm să ne batem şi să avem un dialog cu autorităţile”, a spus Cristian Pârvan, secretarul general al Asociaţiei Oamenilor de Afaceri din România. El a subliniat că Direcţia Antifraudă controlează în special firmele mici şi foarte mici şi evită multinaţionalele.

“Direcţia Antifraudă se duce la firma cu doi angajaţi şi nu se duce la o multinaţională, pot să vă garantez asta, pentru că din 7.815 controale făcute la firme în semestrul I au fost la firme care de abia s-au înfiinţat în 2013. E formidabil cum o Direcţie Antifraudă face, în trei luni, 7.815 controale, potrivit rapoartelor de activitate ale ANAF pe trimestrul I. Din 7.815 de controale, 6.817 au fost cu amenzi aplicate. Din raportările europene, văd că se fac controale la firmele mari. Din raportările noastre, văd că la noi controalele se duc tot la firme din orăşele, firme cu doi angajaţi, fie că este un magazin de peşte, fie că este un magazin cu produse pentru agricultură. Au dat 28,9 milioane lei amenzi în trei luni. Am împărţit şi eu aceste sume la numărul de societăţi şi te întrebi de ce munceşte atât această direcţie, să ia 15.000 – 17.000 de lei la un control”, a explicat acesta. Pârvan a subliniat că aceste controale sunt mai rele decât cele de la Garda Financiară, iar mediul de afaceri este considerat inamic, cu excepţia multinaţionalelor.

Articol publicat în revista Pandectele Române nr. 8/2014. Autor: Prof. univ. dr. Mircea DUȚU

Sub acest titlu, dar fără sensul întrebării în numărul din iunie al prestigioasei publicaţii franceze „Le Monde diplomatique” se publică un incitant articol (semnat de B. Bréville şi M. Belard) pe tema practicii tot mai intense a multinaţionalelor de a aduce statele în justiţie, pentru a-şi impune legea lor şi a-şi valorifica drepturile pe care le revendică.

Deşi de aproape 60 de ani societăţile private pot reclama statele în justiţie, multă vreme procedeul a fost puţin utilizat. Din circa 550 de procese de acest gen recenzate de-a lungul globului din anii 1950, 80 la sută au fost intentate între 2003 şi 2012. Cea mai mare parte dintre ele sunt iniţiate de întreprinderi din nordul globului – trei sferturi dintre reclamaţiile tratate de Centrul Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor privind Investiţiile (CIRDI) provin din SUA şi UE – şi vizează state din Sud. Ele au la bază tratate de investiţii semnate între două ţări, ori incluse în acorduri de liber-schimb, în număr astăzi de peste 3000 care protejează societăţile străine împotriva oricărei decizii publice (o lege, hotărâre guvernamentală, o normă) ce ar putea afecta investiţiile lor. Reglementările tradiţionale şi tribunalele locale sunt excluse din acest joc, competenţele de soluţionare a neînţelegerilor în interpretarea şi aplicarea angajamentelor asumate fiind transferate unor instanţe supranaţionale care îşi trag puterea de decizie tocmai din … retragerea statelor!

Aşa cum se arată în articolul citat, în numele protejării investiţiilor, guvernele sunt ţinute să garanteze trei mari cerinţe: egalitatea de tratament a societăţilor străine cu cele naţionale, securitatea investiţiei (autorităţile statale neputând schimba condiţiile de exploatare, expropria fără compensare ori proceda la o „expropriere indirectă”) şi libertatea pentru întreprindere de a-şi transfera capitalul.

Cerinţele multinaţionalelor sunt judecate şi soluţionate de una dintre instanţele internaţionale specializate: CIDRI, care arbitrează mai ales afaceri comerciale, Comisia ONU pentru dreptul comercial internaţional (CNUDCI), Curtea Permanentă de la Haga, unele camere de comerţ etc. Împotriva hotărârilor acestora, cel mai adesea nu se poate face apel. Astăzi există 24.000 de filiale ale societăţilor europene în SUA, 50.800 de sucursale americane pe bătrânul continent, fiecare dintre ele având posibilitatea de a ataca măsurile pe care le consideră vătămătoare pentru drepturile ori interesele lor în faţa unor asemenea instanţe.

În majoritatea cazurilor, în situaţie de proces se dă câştig multinaţionalelor. Aşa, de exemplu, în 2004 grupul american Cargill a obţinut, cu titlu de reparaţie, 90,7 milioane de USD (66 milioane de euro) de la statul Mexic, recunoscut culpabil pentru că ar fi introdus o taxă pe băuturile gazoase; în 2010 Tampa Electric a dobândit 25 milioane de dolari de la Guatemala, contestând o lege care plafona tarifele la energia electrică. Iar în 2012 Sri Lanka a fost condamnată să verse 60 milioane de dolari Deutsche Bank, pentru modificarea prevederilor unui contract petrolier…

Uneori recurgerea la proces reprezintă un mijloc de presiune spre a determina o parte să revină asupra unor măsuri deranjante. A fost, de pildă, cauza din 2009 în care grupul public suedez Vattenfall a depus plângere împotriva Germaniei, solicitând ca despăgubiri 1,4 miliarde de euro pe motivul că noile exigenţe de mediu impuse de autorităţile din Hamburg făceau proiectul său de centrală pe carbon „antieconomic”. CIRDI a găsit cererea admisibilă şi după mai multe confruntări, un „angajament judiciar” a fost semnat în 2011, în urma „îmblânzirii” normelor ecologice.

Desigur, noua „piaţă” a litigiilor comerciale astfel afirmată reprezintă o „mină de aur” pentru marile corporaţii de avocatură specializate în domeniul afacerilor.

Pentru fiecare caz, fiecare parte este reprezentată de o echipă de avocaţi, al căror onorariu oscilează între 350 şi 700 euro pe oră, iar litigiul soluţionat de 3 arbitri (remuneraţi, la rândul lor, fiecare cu între 275 şi 510 euro) pentru cauze care depăşesc frecvent 500 de ore.

Arbitrii (bărbaţi în proporţie de 96%) provin, în principal, din marile cabinete de avocaţi europene sau nord-americane, dar au arareori ca pasiune numai dreptul.

Douăzeci de cabinete, în mare parte americane, furnizează majoritatea avocaţilor şi arbitrilor solicitaţi pentru RDIE. Interesaţi de multiplicarea acestui gen de cauze, aceştia abia aşteaptă o ocazie pentru a depune plângere împotriva unui stat. Reprezentanţii statelor, în condiţiile unor bugete publice de austeritate fac faţă cu greu ostilităţilor judiciare purtate de profesioniştii barei puternic stimulată de miza financiară a onorariului.

La 31 decembrie 2013 erau depuse împotriva României 9 plângeri în faţa instanţelor de profil.

O serie de guverne hotărâte să rupă cu „ortodoxia economică” impusă de mondializarea actuală au denunţat tratatele în cauză, expunându-se însă astfel „oprobiului comercial” internaţional, stimulat publicitar.

Tendinţa de aducere a statului la poziţia de actor economic ca oricare altul şi chiar mai defavorizat în raport cu situaţia puternicelor societăţi multinaţionale poate avea consecinţe incalculabile pe termen lung. Pasiunea fără margini pentru bani poate transforma „tribunalele arbitrale” în armă de acţiune economică împotriva statelor, din ce în ce mai slabe, care pot ajunge în faliment (economic). Dacă mai adăugăm ofensiva extraordinară a jurisdicţiilor interne în lupta pentru impunerea „exigenţelor statului de drept” ajungem la tabloul unei societăţi în care „puterea tribunalelor” devine dominantă.

O fi bine, o fi rău?

corporate-greed-octopus


Categorii

Acordul cu FMI, Articolele saptamanii, Corporatism, ILIE SERBANESCU, Razboiul impotriva populatiei, Razboiul impotriva Romaniei

Etichete (taguri)

, , , , , , , , , , , , ,

Articolul urmator/anterior

Comentarii

12 Commentarii la “Ilie Serbanescu: se trece de la SPOLIEREA STATULUI la JUGULAREA OAMENILOR prin “privatizarea” SANATATII, PENSIILOR si UTILITATILOR/ Organismele Antifrauda ocolesc MULTINATIONALELE/ Tribunale pentru PRADUIREA STATELOR?

 1. @Andrei, nu din nou! 🙂

  “Dacă în România s-ar construi un spital sau o şcoală în locul lăcaşelor de cult, am fi foarte departe.”

  Alo, tovarasi, mai schimbam si noi placa asta sau o repetam asa la nesfarsit? Incepe sa ma plictiseasca de amu.. 🙂

  OK, construim scoli si spitale dar mai departe ce facem cu ele? Pe cine punem in ele sa profeseze? Suplinitori si rezidenti platiti cu 1000 de lei pe luna?
  Apoi, pentru cine sa construim scoli noi cand natalitatea in Romania este tot mai scazuta de la an la an? Acelasi lucru e valabil si pentru spitale.

 2. Si treaba asta cu cerinta de scoli si spitale noi e o prostie, un neadevar. Nu avem doctori nici sa umplem spitalele existente, in curand o sa se inchida spitale din lipsa de medici. La fel avem o multime de scoli goale, fara elevi, si fenomenul se agraveaza. La ce ar mai folosesi construirea unora noi, daca nici pe cele existente nu le folosim la capacitatea lor? In realitate nu exista aceasta nevoie, e o falsa problema. De fapt, ideea e ca, constructia de noi lacase de cult deranjeaza, si in general Biserica deranjeaza, de aceea unii cauta motive ca sa justifice acest deranj. Construirea de autostrazi, de ex., este mult mai necesarea, dar se doreste sa se atinga coarda sensibila a oamenilor (copiii si sanatatea), pt a a arata cu degetul spre Biserica, punand-o in opozitie cu aceste subiecte (ori Biserica, ori copii si sanatatea). Urata si nedreapta manipulare…

  http://www.antena3.ro/romania/ramanem-fara-medici-la-slobozia-managerul-spitalului-de-urgenta-ofera-locuinte-specialistilor-care-263435.html

  http://adevarul.ro/locale/botosani/botosani-rezidenti-1_530ca725c7b855ff56a6b1c3/index.html

  http://www.ziare.com/stiri/spitale/romania-ar-putea-ramane-fara-medici-in-cativa-ani-902180

  http://www.ziare.com/stiri/spitale/ramanem-fara-medici-15-000-ne-au-spus-adio-unde-s-au-dus-cei-mai-multi-1277108

  http://www.realitatea.net/pricopie-am-investit-in-coli-noi-dupa-care-am-inchis-coala-a-doua-zi-dupa-ce-am-inaugurat-o_1460655.html

  http://www.ziarulderoman.ro/69497/scolile-din-comunele-sarace-raman-fara-elevi-si-profesori/

  http://www.momentul.ro/Editorial/2013-10-07/Scoli+goale+din+cauza+saraciei

 3. Nu e nevoie nici de spitale si nici de scoli. Nimeni nu se intreaba dintre acesti grijulii de ce sunt atatea boli. Poate pentru a trai foarte bine industria farmaceutica. De biserici in sensul de locasuri de inchinaciune este nevoie, precum este nevoie si de ierarhi si preoti marturisitori ai Adevarului si dornici sa-L transmita. E bine ca se construiesc ziduri, dar numai daca se construiesc si suflete in aceste ziduri.

 4. @ Ioan

  eu am pus stirea IRONIC POT ZICE/SCRIE…deoarece nu se vorbeste niciunde despre..

  … Sfantul Andrei Saguna a facut 800 de scoli in TRANSILVANIA…iar generalul AUSTRO-UNGAR Von Bukow a daramat cu tunurile 400 de biserici si manastiri doar in Transilvania…mai adaugam zecile de biserici si manastiri de patrimoniu mondial (daca nu-i interesa ca erau RIDICATE de adevaratii VOIEVOZI ROMANI) daramate de CEAUSESCU si ai lui PLUS SECHESTRUL PUS DE a.i.cUZA pe proprietatiile BISERICII ROMANESTI…Dupa ce rezolva aceste spete si RIDICA la loc macr 51% din cele enumerate…le mai zicem cine a inventat SPITALELE, VASILIADELE Sfantului VASILE CEL MARE si de BOLNITELE care adaposteau bolnavii PE LANGA BIERICILE SI MANASTIRILE DIN TARA NOASTRA ORTODOXA, Singura TARA DE LIMBA LATINA, ORTODOXA si care nu a fost crestinata la apelul de seara!

 5. Pingback: MECANISMELE MANIPULARII ROMANIEI. Cum este practicat astazi RAZBOIUL NEVAZUT impotriva mintilor noastre - Recomandari
 6. Pingback: SPRE O ECONOMIE DE RAZBOI? STATUL CAPTURAT, RISCUL DICTATURII si o ipoteza de lucru pentru cazurile MICROSOFT si EADS/ Ilie Serbanescu despre COALITIA IMPOTRIVA DEZVOLTARII ROMANIEI - Recomandari
 7. Pingback: DUPA 25 DE ANI. Economia Romaniei – PRADA DE RAZBOI SI PARADIS AL MULTINATIONALELOR. Unicul program de guvernare: “GARANTAM SCLAVIA PE BANI PUTINI!” - Recomandari
 8. Pingback: LA 25 ANI DE COMUNISM [din emisiunea Punctul de intalnire - VIDEO]. Economistul Ilie Serbanescu descriind CAPITALISMUL ODIOS practicat in Romania: “CEA MAI TERIBILA ASERVIRE DE TIP COLONIAL”. Semnal de alarma cu privire la soarta TRANSILVANIEI
 9. Pingback: IOHANNIS: LOBBY PENTRU PARTENERIATUL TRANS-ATLANTIC si pentru “eliminarea ultimelor bariere” din calea companiilor americane/ SCANDALUL VOLKSWAGEN si dubla masura a occidentalilor sau cand gura pacatosului BASESCU se intampla sa mai graiasca s
 10. Pingback: ANAF, ACUZATA DE SABOTAREA FIRMELOR PRIN “FORMULARUL 088″/ Agentia pune presiune pe micii contribuabili si este “blanda” cu MARII DATORINCI si cu MULTINATIONALELE | Cuvântul Ortodox
 11. Pingback: ANAF, ACUZATA DE SABOTAREA FIRMELOR PRIN “FORMULARUL 088″/ Agentia pune presiune pe micii contribuabili si este “blanda” cu MARII DATORNICI si cu MULTINATIONALELE | Cuvântul Ortodox
Formular comentarii

* Pentru a deveni public, comentariul dumneavoastra trebuie aprobat de un administrator. Va rugam sa ne intelegeti daca nu vom publica anumite mesaje, considerandu-le nepotrivite, neconforme cu invatatura ortodoxa sau nefolositoare sufleteste. Va multumim!

Rânduială de rugăciune

Carti

Documentare