DOREL VISAN si MANUELA HARABOR sustin predarea religiei in scoala (video)/ INSCRIEREA LA ORA DE RELIGIE – O MARTURISIRE!/ IPS Ioan Selejan: o stafie vrea sa-l scoata pe Hristos din scoala/ CONTRADICTIILE DECIZIEI CCR: SCHIMBAREA INSCRIERII LA ORA DE RELIGIE PE ANUL IN CURS E ILEGALA

27-02-2015 13 minute Sublinieri

“Pe atunci monstrul se numea comunism. Acum monstrul are o fata umana. Ne vorbeste despre demnitate, dar nu ne vorbeste despre Adevar.”

DESCARCATI DE AICI CEREREA TIP PENTRU INSCRIEREA LA ORA DE RELIGIE (.doc): cerere_tip_or_2015c

 • Doxologia:

Dumnezeu vă cheamă să alegeţi ce este bine pentru copilul vostru

Vreme este să taci şi vreme este să vorbeşti! (Eclesiast 3, 6)  ne îndeamnă înţeleptul rege Solomon. Nu aş fi vorbit – ca nu cumva să spună cineva că vorbesc din interes, că nu vreau să îmi pierd locul de muncă. Nu, nu vorbesc ca profesor, ci ca umil creştin! Nu aş fi grăit  căci sunt alţii mai înţelepţi, care ar putea face acest lucru. Dar, durerea de creştin mă îndeamnă să grăiesc. „Cine îmi va da izvoare de lacrimi  plâng şi eu cu Ieremia profetul – să plâng ziua şi noaptea pe poporul meu” (Ieremia 9, 1)? Şi, cum nu am plânge, când poporul român  cel născut în credinţa creştină, cel ce în credinţă şi-a găsit alinarea atunci când îi era greu  astăzi nu mai are nevoie de Dumnezeu? Vremurilor de azi se adresa Isaia: „vai celor ce zic răului bine şi binelui rău, care numesc lumina întuneric şi întunericul lumină, care socotesc amarul dulce şi dulcele amar” (Isaia 5, 20). Aşa e lumea în care trăim: binele este numit rău şi răul bine, iar televiziunea şi internetul înlesnesc acest lucru. Or, scopul religiei acesta este: să îi arate elevului ce este binele şi să-l îndrume spre ceea ce-i este bine lui.

De aceea, mă adresez vouă, preaiubiţi părinţi: Dumnezeu vă cheamă să alegeţi ce este bine pentru copilul vostru! Câţi dintre voi aţi da copilului otravă? Nimeni, sunt sigur! Şi, dacă îi doriţi binele pe plan material (îl hrăniţi cu ce aveţi mai bun, îi daţi tot ce e mai bun), atunci vă chem să îi dăruiţi şi ceea ce este mai bun pentru sufletul său. Dumnezeu stă şi aşteaptă alegerea voastră. De dragul libertății pe care ne-a dăruit-o, El nu ne obligă. Se face neputincios: stă la mâna noastră și așteaptă, printr-o semnătură, să Îl primim.

Îmi veţi reproşa, poate: Nu religia mă duce în Rai. Aşa e, dar ea îți arată drumul! Nu cartea de matematică te face matematician, ci contează cum o foloseşti tu. La fel şi religia: ea îţi expune învăţătura, depinde de tine cum o aplici.

Alţii ar putea întreba: La ce foloseşte religia? Nu voi răspunde eu, ci voi lăsa pe Sfântul Ioan Gură de Aur care, peste secole, parcă se adresează celor de astăzi: „Mi se poate obiecta: la ce foloseşte copiilor noştri educarea sufletului? La ce foloseşte vieţuirea morală desăvârşită? Dar, dacă ar vedea cineva pe fiul său bolnav cu trupul, negreşit că nu ar spune: Ce folos are să se facă sănătos? Dimpotrivă, şi-ar da toată silinţa să îl facă atât de sănătos, încât să nu i se mai întoarcă boala. Când, însă, sufletul copilului este bolnav, voi spuneţi că nu are nevoie de nicio îngrijire?!” (Sfântul Ioan Gură de Aur, Apologia vieţii monahale, 9).

Ideologia umanismului ateu vrea ca religia să nu fie obligatorie, de dragul libertăţii. Dar, de ce doar religia? Oare dacă un copil este „stresat” de matematică, ar trebui să scoatem matematica din viaţa lui? Nu o scoatem, întrucât credem că îi este necesară şi că şi-ar distruge viaţa fără matematică. Însă, la fel e şi fără religie.

Care cetăţean nu îşi cunoaşte ţara, istoria şi cultura? Oare nu e un obiect important limba română? Nu ocupă un loc important şi istoria românilor sau geografia României? Acelaşi loc ar trebui să îl ocupe şi religia! De ce? Deoarece „creştinii locuiesc în lume, dar nu sunt din lume şi ei nu au aici cetate stătătoare, ci pe aceea ce va să fie” (Epistola către Diognet 6,1; Evrei 13,1). Deci, de suntem creştini, suntem cetăţeni ai lui Dumnezeu. Şi, aşa cum românul are datoria de a-şi cunoaşte ţara, la fel şi creştinul are datoria de a-şi cunoaşte credinţa, iar acest lucru în şcoală se realizează prin religie.

Aş fi vrut să cred că ideologia umanismului ateu se gândeşte la libertatea copilului, atunci când a decis ca religia să fie opţional. Dar, nu e aşa. Adevărul e că se încearcă să Îl scoată pe Dumnezeu din viaţa copilului. Dumnezeu ne cheamă să alegem! În mâinile tale, tată, în mâinile tale, mamă, stă copilul tău!

Sunt vremuri grele, sunt sigur că te nemulţumesc multe… Chiar şi profetul Miheia spune despre vremurile de azi: „Judecătorii fac judecată pentru mită, preoţii dau învăţătura Legii pentru bani, profeţii profeţesc pentru bani” (Miheia 3,11) dar: 1. Nu toţi sunt aşa; 2. Dacă unii sunt aşa, nu trebuie confundată Biserica cu preotul sau ora de religie cu profesorul! Dacă voi veţi crede că nu sunt bun pentru fiii voştri, spuneţi-mi şi voi pleca singur, însă nu lipsiţi pe ei de comoara învăţăturii Dumnezeieşti. Mântuitorul le-a spus apostolilor să asculte chiar şi de învăţătura fariseilor, a acelora care Îl urau atât de mult.

Nu uitaţi: Dumnezeu, în bunătatea Lui, ne lasă o libertate atât de mare încât: „cine este nedrept să nedreptăţească înainte, cine este spurcat să se spurce încă, cine este drept să facă dreptate mai departe, cine este sfânt să se sfinţească încă. Dar, Eu vin curând și plata Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia după cum este fapta lui (Apocalipsa 22, 11-12).

Rămâneţi în iubirea Lui şi faceţi ce credeţi dumneavoastră – în calitate de creştini – că este mai bine!

(Vasile Postolachi, profesor la Şcoala Gimnazială nr. 1 Rădăuţi-Prut, judeţul Botoşani)

IPS Pimen: Înscrierea elevilor la ora de religie este o mărturisire!

Omenirea este sociabilă şi religioasă de când o cunoaşte istoria. Statul este forma superioară, cea mai înaintată şi cea mai largă, a organizaţiei sociale, dar Statul a avut, de când ştim, şi preocupări religioase. Religiile anterioare creştinismului, erau culte naţionale, religii de stat. Era adică în general admis că religia este un bun şi un drept natural, un patrimoniu al fiecărui popor, şi, anormal ar fi fost să existe popor fără religie şi stat indiferent ei. Nu poate fi condus fără criterii religioase şi morale Statul unui popor creştin. („Misiunea creștină a Statului” – Prof. univ. Teodor M. Popescu)

Împotriva religiei nu se ridică decât oamenii care au pierdut simţul mai adânc al realităţilor. Cu cât omul ajunge să se cunoască mai bine pe sine, să cunoască viaţa şi oamenii, cu atât mai mult va înţelege esenţa şi rostul religiei. Stanley spunea la sfârşitul vieţii, în autobiografia sa:

Numai cu ajutorul convingerilor religioase putem ajunge la un progres adevărat şi esenţial. Ele ne dau trup, măduvă şi putere; fără ele, aşa numitul progres e găunos şi fără durată. Fără credinţa în Dumnezeu suntem bătuţi de talazuri pe un ocean de nesiguranţă. Căci ce-i pământul nostru faţă de imensitatea universului, de lumile din spaţiul fără de margini! Peste întinderea imensă a nemărginirii, în care închipuirea omului cel mai înţelept nu ajunge decât până la un crâmpei ridicol de mic, domneşte spiritul atotputernic al lui Dumnezeu. Spre Dânsul mă îndrept, izvorul şi puterea puterilor! („Îndrumarea vieţii”  Dr. Fr. W. Forster)

„Oricine va mărturisi pe Mine înaintea oamenilor, mărturisi-voi şi Eu pentru el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri. Iar de cel ce se va lepăda de Mine înaintea oamenilor şi Eu Mă voi lepăda de el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri”. (Matei 10, 32-33)

Înscrierea elevilor la ora de religie este o mărturisire a Mântuitorului nostru Iisus în vremurile pe care le trăim astăzi.

A fi sau a nu fi religios – o chestiune de Viață și de moarte

Religia l-a scos pe om din animalitate; i-a îmblânzit instinctele, i-a dat imboldul spre cultura sufletului şi spre progres. Religia a trezit în sufletul omului puterile gândirii, simţirii şi voinţei, a cultivat germenii vieţii spirituale şi a impus cele mai serioase preocupări asupra rostului şi destinului lumii şi al oamenilor, fără de care nu s-ar fi născut nici ştiinţa, nici arta, nici filosofia, nici progresul. Religia e matricea în care s-a zămislit cultura, făclia vieţii din care s-au aprins toate luminiţele valorilor morale şi culturale. Din religie s-au născut aşezămintele şi organizaţiile sociale care au contribuit efectiv la civilizarea, emanciparea şi ameliorarea omului.

Popoarele au apărut pe arena istoriei deodată cu religia şi au dispărut deodată cu ea. În religie s-a vădit mărirea lor. Fără de religie – căderea lor (Istoria Babilonului, Egiptului, Grecilor şi Romanilor). Ceea ce arată că religia este o forţă, cea dintâi şi cea mai mare forţă spirituală, care stăpâneşte viaţa şi cârmuieşte societatea umană. (…) Aşa se înţelege de ce a fi religios înseamnă a fi un om serios, bun de inimă şi sincer; un credincios devotat, militant şi evlavios; un caracter nobil, ordonat şi dezinteresat.

Când se dau religiei definiţii greşite şi când se întâmpină gânduri şi atitudini potrivnice vieţii religioase şi morale, e bine să ne dăm seama: ce este religia, ce cuprins are şi de ce se cuvine înţeleasă, preţuită, iubită, urmată şi apărată. Cu alte cuvinte, să ne dăm bine seama, cu toată seriozitatea şi cu toată sinceritatea, de însemnătatea ce o reprezintă forţa şi luminile religiei în taina sufletului, în vâltoarea societăţii şi în călătoria ce o facem cu toţii pe calea Cerului, ca să ajungem, prin ea, zile fericite, mulţi ani fericiţi şi veşnicia fericită.

(Ilarion V. Felea, Religia iubirii, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2009, pp. 16-17)

Salvăm Ora de religie!

De ce să-ţi înscrii copilul la ora de religie?
Pentru că:

 • Îi lărgeşte orizontul de înţelegere a lumii
 • Îi dă speranţă şi un sens în viaţă
 • Va fi mai ancorat în cultura neamului românesc
 • Îi prezintă pilde şi modele demne de urmat
 • Credinţa creştină înseamnă iubire, adevăr, bunătate

Cum să îţi înscrii copilul la ora de religie pentru acest semestru?

 • Solicită de la şcoală sau descarcă cererea-tip de aici
 • Completează şi semnează cererea
 • Depune cererea la şcoala unde învaţă copilul tău, până pe 6 martie 2015, cel târziu!

„Trebuie să recunoaştem că opozanţii orelor de religie din şcoli au ce au mai ales cu religia autohtonă. Dacă s-ar introduce cursuri de mitologie greacă, sau de filozofie buddhistă, cei „ofensaţi“ ar fi mult mai puţini. Or, normal este ca orice comunitate să aibă cultura propriei ei confesiuni. Să trăieşti într-un spaţiu creştin şi să n-ai habar ce este Eucharistia, ce sunt „tainele“, ce înseamnă Crăciunul, ce se întîmplă în timpul liturghiei, ce rost are icoana şi ce deosebiri sunt între catolici, ortodocşi şi protestanţi e o formă de incultură fudulă. Nu strică nimănui să ştie mai mult decît ştie şi să priceapă universul simbolic şi ritual al bunicilor săi. Şi, mai ales, nu strică nimănui să citească Scriptura, de vreme ce nici lectura Coranului, a Talmudului şi a Upanishadelor nu trece drept futilă în ariile culturale pe care le reprezintă.”
(Andrei Pleșu, scriitor și eseist român, estetician și istoric al artei, stilist al limbii române)

„Nu puteam reveni în Europa fără ca elevii acestei țări să-și cunoască istoria, iar istoria – noastră, a lumii – e de neînțeles fără religie. Ești orb, surd și mut în fața patrimoniului uman (gândire, simboluri, rituri, spiritualitate, artă, arhitectură etc) dacă nu ai citit Sfânta Scriptură și dacă nu te legi, prin umanism, renaștere, reformă sau evul patristic de civilizația din care provii.
Pe scurt, la câte tâmpenii ne intră în cap, la ce poluare informațională suntem supuși, la câtă confuzie axiologică s-a abătut peste societatea românească, sunt convins că orele de religie oferă, mai ales dacă sunt predate competent și cu un pic de iubire, un balsam formidabil, din care junimea în formare intelectuală va trage mult folos.”
(Teodor Baconschi – antropolog religios, autor, diplomat, teolog și politician român)

„Dacă am ales să ne botezăm copiii și ne-am însușit această religie, atunci este doar o chestiune de câteva minute să fugim până la școala copiilor noștri și să-i înscriem printr-un gest simplu pentru ca ora de religie să rămână în continuare în educația lor. (…) Nu înțeleg cum, de la orele nenumărate pe care le petrec în fața televizorului, a tabletei sau a computerului, s-a ajuns să se pună în dispută acele 50 de minute de învățătură creștină, aproximativ o oră pe săptămână, în care se pun bazele educației unui copil și, mai presus, bazele pentru viață.”
(Liana Stanciu, realizator radio și TV, președinte al Asociației „Părinți pentru Ora de Religie” – APOR)

„Religia face parte din structura și cultura noastră națională. Religia îl va învăța pe viitorul adult să nu intre în depresie, să nu se sinucidă, să nu o ia pe căi greșite, să respingă avortul și să întindă o mână de ajutor aproapelui său. Religia instigă la bunătate și te face să te gândești de două ori înainte să comiți o nedreptate sau o răutate.”
(Daniel Buzdugan, realizator radio și TV, actor)

„Într-o țară creștin ortodoxă  e firesc să se predea la școală religia strămoșilor. Și, dacă nu vrei, te dezici de cei care au luptat în numele lui Dumnezeu pentru țară, faci cerere și ai rezolvat.”
(Vlad Miriță, cântăreț de muzică pop și solist vocal de operă)

 • ActiveNews:

Biserică ortodoxă construită în curtea unui liceu din Timişoara. Mitropolitul Banatului: De câteva zile o stafie umblă să-L scoată pe Hristos din şcoală

Iată că în plină dezbatere asupra orei de religie, s-a ridicat o biserică ortodoxă în curtea unui liceu din Timişoara.  Este vorba despre Liceul C.D. Loga, aflat în zona centrală a Timişoarei, unde din donaţiile credincioşilor  s-a construit lăcaşul de cult ce poartă hramul Sfântul Ioan şi Sfântul Luca.

Maria Ștefan, directoarea liceului consideră benefică prezenţa lăcaşului în incinta instituţiei sale de învăţământ.

„Realitatea existenţei acestei biserici în spaţiul colegiului nostru, mă obligă pe mine şi, în egală măsură, îi va obliga şi pe ceilalţi colegi să se raporteze altfel, cred, la biserică, la exerciţiul religios deci cu certitudine beneficiile vor veni în timp”, a afirmat directoarea liceului.

Mitropolitul Banatului, IPS Ioan Selejan, a fost prezent la slujba de sfinţire a bisericii. Alături de ierarhul ortodox s-au aflat zeci de elevi, profesori şi părinţi.

„Considerăm ziua de astăzi o minune, pentru că de câteva zile umblă o stafie în spaţiul nostru românesc, stafie care doreşte să-L scoată pe Hristos din şcoală, să anuleze orele de religie, ore unde copiii tuturor învaţă cum să călătorească spre Împărăţia lui Dumnezeu şi cum să fie buni români şi buni creştini. De aceea, chiar dacă unii ne dau semnale negative, iată cum credincioşii şi oamenii de suflet, părinţii care doresc să-şi crească copiii în frica lui Dumnezeu, să fie nişte oameni devotaţi ţării şi neamului nostru, nu numai că doresc să se facă religie în şcoli, ci au făcut şi o biserică în curtea unei şcoli, pentru ca fiii lor, într-o pauză, într-o zi de sărbătoare, să poată veni aici şi să facă o rugăciune către Dumnezeu. Dumnezeu este cu noi, cu toată Timişoara şi cu tot Banatul. De aceea, îndrăzniţi, fraţi buni creştini, părinţi şi ţineţi-vă copiii în braţele lui Hristos şi ale Bisericii neamului nostru românesc, a spus Mitropolitul Banatului.

Lacaşul de cult seamănă, ca arhitectură, cu bisericile din nordul Moldovei, cu Putna şi cu Voroneţ, însă aduce foarte mult şi cu cele maramureşene. Aici se vor putea ţine cununii, dar şi botezuri. Mai puţin slujbe de înmormântare, pentru că lacaşul de cult nu deserveşte o comunitate anume. Biserica nu ţine de nicio parohie, uşile acesteia fiind deschise pentru toţi timişorenii.

Manuela Hărăbor şi Dorel Vişan: Ora de religie ar trebui să se numească ora de iubire. Învăţământul vrea să-şi dea mama afară din casă

Biserica Ortodoxă continuă campania publică de susţinere a orei de religie în şcoli. După ce personalităţi precum Vlad Miriţă, Liana Stanciu, Anca Sigartău sau Daniel Buzdugan s-au implicat pentru susţinerea religiei în şcoală, acum a venit rândul actorilor Dorel Vişan şi Manuela Hărăbor să facă acelaşi lucru.

„Primii dascăli au fost preoţi, prima şcoală românească  a fost într-o biserică, primele manuale au fost cărţi bisericeşti.  Acum învăţământul dă afară religia. Copilul îşi dă mama afară. Ora de religie ar trebui să se numească ora de iubire, Hristos este iubire a spus Manuela Hărăbor.

„Ora de religie este formarea rădăcinilor copilului în iubire”, a spus şi Dorel Vişan.

Academicianul Sabina Ispas e o altă personalitate care susţine importanţa cunoştinţelor teologice pentru înţelegerea culturii româneşti şi universale.

„Cultura în sine nu va putea fi pătrunsă în semnificaţiile care au generat-o decât dacă am aceste noţiuni”, a spus academicianul Sabina Ispas.

[…] Modificările care au loc în timpul anului școlar dau peste cap sistemul de învățământ. Elevii care nu vor opta pentru frecventarea orei de religie pot rămâne nesupravegheați, iar unii profesori își pierd locul de muncă la jumătatea anului școlar. Nu întâmplător a fost introdus în Legea Educației Naționale un articol, conform căruia orice modificare intră în vigoare la începutul anului școlar, respectiv universitar următor celui în care a fost adoptată prin lege’, a declarat președintele FSLI, Simion Hăncescu.

Potrivit acestuia, parlamentarii din cele două comisii de învățământ din Senat și Camera Deputaților, împreună cu reprezentanții Ministerului Educației și Cercetării Științifice, trebuie să găsească o soluție la această problemă, aplicabilă până la finalul acestui an școlar, și o altă soluție care să reglementeze statutul orei de religie începând cu anul școlar 2015-2016.

“Este important și ce se va întâmpla cu elevii care nu optează pentru ora de religie, în timp ce colegii lor participă la curs. Acest lucru trebuie reglementat tot de legiuitor”, se mai spune în comunicat. […]/ integral pe agerpres.ro

Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, susţine că profesorii de religie care şi-ar putea pierde orele ca urmare a refuzului părinţilor de a-şi înscrie copii la această materie ”vor căuta dreptatea în justiţie”, iar dacă vor avea câştig de cauză, MEN va trebui să le achite salariile rămase neplătite.

Sorin Cîmpeanu a vorbit, joi, la Craiova, unde s-a întâlnit cu reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Dolj, despre predarea orei de religie în şcoli, el menţionând că, în urma deciziei Curţii Constituţionale, această materie este obligatorie ”pentru stat şi şcoală”, dar opţională pentru elev.

El a mai spus că decizia CC devine executorie după 45 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial, respectiv în 9 martie.

”Este vorba de decizia Curţii Constituţionale 669, publicată în 23 ianuarie în Monitorul Oficial – orele de religie sunt obligatorii pentru stat şi şcoală şi sunt opţionale pentru elev. La 45 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial, decizia devine executorie. 45 de zile se împlinesc în 9 martie. Până atunci, tot ce a putut face Ministerul Educaţiei a fost să interogheze sistemul. Am transmis, prin intermediul inspectoratelor, că părinţii pot opta pentru participarea la orele de religie şi, dacă îşi exprimă această opţiune, trebuie să aleagă între unul dintre cele 18 culte recunoscute în România. La finalul acestei perioade, vom avea un rezultat asupra căruia nu vreau să mă antepronunţ cu privire la numărul de clase ce se vor putea constitui pe baza exprimării acestor opţiuni. Următoarea etapă este aceea a transpunerii deciziei Curţii Constituţionale de către Parlament în legea 1. Când vom avea formularea exactă la nivelul legii 1 de implementare, vom putea elabora metodologia de derulare a orelor de religie, care va avea putere prin ordin de ministru”, a spus ministrul.

El a precizat că a fost avansată ideea plasării acestei materii la începutul sau la finalul programului, dar că ”norma, prin dimensiunea ei, nu va putea fi acoperită doar la început şi sfârşit de program”.

”Deşi a fost avansată ideea poziţionării orelor de religie la începutul sau finalul programului, datorită numărului de ore care alcătuiesc norma unui cadru didactic, acest lucru nu va rezolva decât într-o oarecare măsură problema. Norma, prin dimensiunea ei, nu va putea fi acoperită doar la început şi sfârşit de program. Ajută, dar nu rezolvă”, a mai afirmat ministrul Sorin Cîmpeanu.

Potrivit ministrului, la ora actuală religia este predată în şcoli de aproximativ 6.000 de profesori, dintre care 4.200 sunt titulari.

”Profesorii au început activitatea legal din toate punctele de vedere în septembrie 2014 şi nu mă îndoiesc că toţi acei colegi, profesori de religie, îşi vor căuta dreptatea în justiţie. Şi în cazul în care şi-o vor găsi, pentru că au toate argumentele să şi-o găsească în acest fel, cineva trebuie să plătească salariile restante, aşa cum se plătesc salariile restante pe Legea 221 şi acel cineva este Ministerul Educaţei Naţionale (MEN). De unde să le plătească? Din bugetul educaţei. Adică din acel buget despre care spunem că este insuficient şi pe care dorim să îl folosim cât mai eficient”, a declarat ministrul Educaţiei.

Ministrul Sorin Cîmpeanu s-a aflat, joi, într-o vizită de lucru la Craiova, unde s-a întâlnit cu membrii Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj, dar şi cu reprezentanţi ai învăţământului preuniversitar şi universitar, dar şi ai sindicatelor. […]

Am primit pe email:

Dragi părinţi,
De ce este necesar să meargă copiii noştri la ora de religie?

Pentru că în cadrul orei de religie ei învaţă că Dumnezeu îi iubeşte necondiţionat. Învaţă să cunoască şi să iubească, la rândul lor, pe Dumnezeu şi pe toţi oamenii. Ei mai învaţă că nu e frumos şi nu e bine să fure, să se destrăbăleze, să se bată, să înjure, să înşele, să mintă, să nedreptăţească, să se îmbete, să se drogheze, să invidieze, să urască, să ucidă, să-i dispreţuiască pe ceilalţi. Învaţă să ierte şi să ceară iertare.

Eventuale greşeli în predarea acestei discipline nu justifică respingerea obiectului în sine, ci ar trebui să-i determine pe părinţi ca, împreună cu cei împuterniciţi, să facă tot ceea ce le stă în putinţă pentru a îndrepta lucrurile.

Avem nu numai dreptul (precizat clar şi în Constituţia României), dar avem şi datoria de a nu-i lipsi pe copiii noştri de o educaţie creştină.

Acest drept a fost câştigat prin jertfa celor care au murit în decembrie ’89 cu rugăciunea „Tatăl nostru” pe buze, strigând „cu noi este Dumnezeu” şi „vom muri şi vom fi liberi”.

Măcar acum, când este vorba de viitorul copiilor noştri, să fim uniţi pentru ca mai târziu să nu ne pară rău!
Aşa să ne ajute Dumnezeu!

Asociaţia de părinţi a  Colegiului Tehnic Rădăuţi

Duminica iertării, anul 2015 după Hristos

CNCD - SIMBOLURI RELIGIOASE


Categorii

1. DIVERSE, IPS Ioan Selejan, IPS Pimen, Scoala romaneasca, Video

Etichete (taguri)

, , , , , , , ,

Articolul urmator/anterior

Comentarii

6 Commentarii la “DOREL VISAN si MANUELA HARABOR sustin predarea religiei in scoala (video)/ INSCRIEREA LA ORA DE RELIGIE – O MARTURISIRE!/ IPS Ioan Selejan: o stafie vrea sa-l scoata pe Hristos din scoala/ CONTRADICTIILE DECIZIEI CCR: SCHIMBAREA INSCRIERII LA ORA DE RELIGIE PE ANUL IN CURS E ILEGALA

 1. De cand a izbucnit scandalul orei de religie in scoala incerc sa gasesc un strop de revolta in mine si nu reusesc. Pareri exprimate in interviuri radio sau televizate, exprimate in scris – toate imi intaresc ideea de care nu reusesc sa scap: nu, nu este o nedreptate ceea ce se intampla acum, ci consecinta fireasca a alegerilor noastre, a modului nostru de viata. Adica exterior, superficial, indreptatit la o cat mai buna parere de sine din care simtirea lui Dumnezeu in adancul inimilor noastre tinde sa dispara cu desavarsire. Pentru ca punem pret pe forma dar neglijam continutul. Cuvantul prin care se poate descrie cel mai bine starea actuala mi se pare a fi “celui ce are i se va da, dar celui ce nu are, dar de la cel ce nu are si ce are i se va lua”.

 2. “celui ce are i se va da, iar de la cel ce nu are, si ce are se va lua” – parca suna mai bine asa.

 3. Cred ca cel mai bun raspuns ne ofera cuviosul Vorobiov la toate framantarile noastre:
  http://www.cuvantul-ortodox.ro/2015/02/03/cuviosul-nikon-vorobiov-sfant-rus-contemporan-viata-invataturi-fariseismul-religios-smerenia-incepatoare-rugaciunea-vamesului/

  “Familia din care a ieşit părintele era ortodoxă. În duhul credinţei au fost crescuţi şi copiii. Această credinţă era însă, la fel ca la majoritatea oamenilor simpli, una exterioară, a formei, obiceiurilor şi ritualurilor, fără o bază duhovnicească tare şi fără o înţelegere limpede a esenţei creştinismului. În cel mai bun caz, o astfel de credinţă educa oameni cinstiţi, dar, primită ca simplă tradiţie, fără efort şi căutare, fără confirmarea experienţei personale, putea fi pierdută cu uşurinţă.
  (…) Părintele povestea apoi cum studiaseră în şcoală religia: erau puşi să repovestească Sfânta Scriptură fără nici o aplicaţie practică, pentru viaţă, să „tocească” texte în sensul cărora nu pătrundeau deloc, să înveţe pe de rost şi să studieze pur raţional dogme, porunci, fapte istorice. În tot modul de predare nu se simţea deloc viaţă. Creştinismul era predat într‑un mod pur exterior, în cel mai bun caz „ştiinţific”, şi prin aceasta duhul lui era omorât în elevi cu desăvârşire. Creştinismul era studiat ca un obiect exterior, care trebuie studiat doar fiindcă aşa e regula, nu pentru a dobândi călăuzire în viaţa nouă după pilda lui Hristos. ”

  Am cumparat cartea, va multumesc pentru ea, sunt invataturile Sfintilor Parinti la provocarile zilelor noastre, sub forma corespondentei cuviosului cu fiii sai duhovnicesti.

 4. Frumoase cuvintele IPS Ioan…pacat ca situatia din Banat ia intorsatura de pe vremea IPS Nicolae.Am crezut ca va revigora Banatul…sperante desarte.Nu va amagiti cu cei care sunt umflati puternic si se dezumfla repede.Ce sa mai crezi despre IPS Ioan dupa ce il indepartezi pe cel care a militat pentru aducerea lui.Devin pe zi ce trece mai dezamagit.

 5. emanuel@
  Nu te grabi sa tragi concluzii. Gandeste-te! Tu cand intri singur si fara aparare in cuibul cu viespi, la ele acasa…cam ce urmeaza?
  Mai bine rugati-va acolo si nu ateptati tot felul de vitejii peste noapte, ca lucrurile sunt mai greu de indreptat decat de stricat si uneori dureaza o viata sa indrepti o stricaciune mult mai marunta. Daca va vrea Dumnezeu se vor indrepta lucrurile.Tine, insa, si de oamenii locului. Nu un singur om.

 6. Pingback: IPS Teofan (VIDEO) la Duminica Ortodoxiei despre MARTURISIREA CREDINTEI, TESTUL “OREI DE RELIGIE” si CRESTINII OMORATI PENTRU HRISTOS “chiar in timp ce noi vorbim si stam in sfintele biserici”/ CINE SI DE CE LUPTA IMPOTRIVA RELIGIE
Formular comentarii

* Pentru a deveni public, comentariul dumneavoastra trebuie aprobat de un administrator. Va rugam sa ne intelegeti daca nu vom publica anumite mesaje, considerandu-le nepotrivite, neconforme cu invatatura ortodoxa sau nefolositoare sufleteste. Va multumim!

Rânduială de rugăciune

Carti

Documentare