Manastirea Putna CONTESTA legalitatea EXPLORARILOR DUPA GAZE DE SIST derulate in apropierea sa. In prospectiuni se foloseste inclusiv DINAMITA pentru generarea SOCURILOR SEISMICE

25-06-2013 6 minute Sublinieri

putna

Mănăstirea Putna contestă avizul de mediu pentru SC Prospecțiuni SA București și folosirea a 15.000 de explozii 
cu dinamită pentru descoperirea gazelor de șist

 sursa: putna.ro

Contestaţie aviz de mediu

Către: 
Prefectura Judeţului Suceava, Prefect FLORIN SINESCU
Ministerul Mediului – Departamentul pentru Ape, Păduri şi Piscicultură, Ministru-delegat LUCIA ANA VARGA
Secretariatul de Stat pentru Culte, Secr. de stat VICTOR OPASCHI
Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului – Bucureşti, Preş. secr. de stat MIHAIL FÂCĂ
Garda Naţională de Mediu – Comisariatul Judeţean Suceava, Comisar-şef ing. ADRIANA IORDACHE
Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava, Dir. ing. VASILE OŞEAN
Sistemul de Gospodărire a Apelor Suceava, Director ing. CORNELIU VORNICU 

Prin decizia 42/11.06.2013, Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava a emis avizul favorabil de mediu pentru S.C. Prospecţiuni S.A. Bucureşti, considerând că: „proiectul <lucrĂri de=”” prospecŢiune=”” seismicĂ=”” tridimensionalĂ=”” În=”” zona=”” brodina=””>propus a fi în vecinătatea localităţilor Brodina, Vicovu de Sus, Suceviţa, Ciumîma, jud. Suceava în situl NATURA 2000 ROSCI 0328 Obcinile Bucovinei nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate”.

Proiectul de prospecţiuni pentru descoperirea rezervelor de gaze naturale şi gaze de şist presupune, printre altele, executarea de foraje şi folosirea masivă a dinamitei pe raza Mănăstirii şi a comunei Putna, în perioada 1.06-30.12.2013.

Mănăstirea Putna, ca unitate de cult–monument istoric şi proprietar de teren şi clădiri pe raza comunei Putna, aflată chiar în mijlocul perimetrului de proiect aprobat, având calitatea de persoană interesată şi vătămată în drepturi, CONTESTĂ avizul favorabil emis de Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava pentru proiectul S.C. Prospecţiuni S.A. Bucureşti, deoarece este dat cu încălcarea dispoziţiilor legale (Legea Apelor 107/1996 şi regimul general de protecţie a apelor, HG 445/2009 privind proiectele cu impact asupra mediului, L 422/2001 privind monumentele istorice), şi pune în pericol grav izvoarele de apă ale Mănăstirii Putna şi comunei Putna, precum şi integritatea monumentului istoric Mănăstirea Putna.

Avem dovezi certe că S.C. Prospecţiuni SA, în documentaţia sa pentru obţinerea avizului de mediu, a ascuns informaţii esenţiale care dacă ar fi fost cunoscute sau ar fi fost evaluate responsabil de Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava, ar fi dus la refuzul eliberării avizului de mediu, astfel:

1. S.C. Prospecţiuni S.A. foloseşte substanţe explozive periculoase

 • În perimetrul de cca. 304 km2 al proiectului, din discuţiile dintre reprezentanţii Mănăstirii Putna şi cei ai S.C. Prospecţiuni, asistate de martori, a reieşit că S.C. Prospecţiuni va amplasa linii seismice din 400 în 400 metri, săpând gropi pe fiecare linie la câte 50 metri, la 5-10 metri adâncime, deci în total cca. 15.000 gropi;
 • În majoritatea acestor gropi, din documentele S.C. Prospecţiuni a rezultat că va fi detonată câte o cantitate de explozibil: câte 0,5 kg dinamită sau între 1-2,5 kg explozibil tip rioseis sau riodet, în total cca. 7.500 kg dinamită, sau între 15.000-37.500 kg explozibil rioseis-riodet;
 • Şocurile seismice ale acestor explozii la 5-10 metri adâncime sunt înregistrate pe raza a sute de metri, dar unda de şoc se propagă până la distanţa de 10 km, cu efecte necontrolate asupra izvoarelor de apă, pânzei freatice, bazinelor de sulf din subsol sau structurilor de rezistenţă ale clădirilor;

2. HG 445/2009, Anexa 2, indică evaluarea de mediu asupra proiectelor ce folosesc substanţe explozive

 • Anexa 2, care conţine „Lista proiectelor pentru care trebuie stabilită necesitatea efectuării evaluării impactului asupra mediului”, vorbeşte la pct. 11, lit. h) de „Instalaţii pentru recuperarea sau distrugerea substanţelor explozive”, iar la pct. 13, lit. a) de „Orice modificări sau extinderi… ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului”;
 • detonarea dinamitei sau a explozibilului rioseis-riodet înseamnă fără nici un dubiu distrugerea unei substanţe explozive, iar pentru faptul că este vorba de 15.000 de detonări, la 5-10 metri adâncime, a între 7.500–37.500 kg explozibil, din aceasta reiese clar impactul grav asupra mediului şi obligativitatea evaluării de mediu;

3. Ascunderea de informaţii esenţiale de către S.C. Prospecţiuni şi/sau neglijenţa administrativă culpabilă a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Suceava

 • HG 445/2009, Art. 13 (1): „Informaţiile pe care titularul de proiect are obligaţia să le furnizeze potrivit prevederilor art. 11 alin. (1) trebuie să includă cel puţin următoarele aspecte: c) datele necesare pentru identificarea şi evaluarea principalelor efecte pe care proiectul le poate avea asupra mediului”;
 • Declaraţie falsă sau incompletă a S.C. Prospecţiuni, pct 1. lit. e) din cadrul Avizului de Mediu: „emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort: în perioada lucrărilor de construire, zgomotul va fi generat de utilajele şi mijloacele de transport, nefiind afectate zonele locuite”;
  – nu se spune nimic despre şocurile seismice din subsol;
 • Afirmaţie iresponsabilă sau nedocumentată a APM Suceava, pct II. lit. c) din cadrul Avizului de Mediu: „II. c). Proiectul nu provoacă o deteriorare semnificativă şi nici o pierdere a habitatelor naturale din zona în care se va implementa”;
  – 15.000 explozii presupun o deteriorare semnificativă a straturilor solului, a pânzei freatice, şi deci a bazei de susţinere a întregului ecosistem;
 • Declaraţie falsă a S.C. Prospecţiuni, pct 1. lit. f) din cadrul Avizului de Mediu: „riscul de accident: pe perioada execuţiei şi funcţionării obiectivului este redus, nu se utilizează substanţe periculoase…”;
  – este imposibil să nu considerăm 7.500–37.500 kg explozibil substanţe periculoase;
 • Declaraţie ambiguă a S.C. Prospecţiuni, pct 2. lit. h) din cadrul Avizului de Mediu: „2. Localizarea proiectului. h) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul”;
  – chiar dacă detonările se fac în extravilanul localităţii Putna, şocurile seismice se propagă la kilometri distanţă, cu potenţial distructiv pentru monumentele istorice ale comunei: complexul monahal Măn. Putna, Biserica de lemn „Dragoş-Vodă”, Chilia Sf. Daniil Sihastrul etc.
 • Declaraţie falsă a S.C. Prospecţiuni, pct 3. lit. a) din cadrul Avizului de Mediu: „Extinderea impactului, aria geografică şi numărul de persoane afectate – lucrările ce urmează a fi executate nu vor avea un impact negativ asupra factorilor de mediu şi nu vor crea un disconfort pentru populaţie pe perioada execuţiei lucrărilor”;
  – exploziile afectează direct pânza freatică şi straturile solului, iar la distanţă, unda de şoc de până la 10 km presupune că aria afectată nu este de 304 km2, ci de aproape 1.406 km2 (1/6 din teritoriul judeţului Suceava);
 • În ansamblu, S.C. Prospecţiuni a vorbit doar de pagubele de la suprafaţă, fără să evalueze în nici un fel efectele seismice asupra pânzei freatice şi straturilor solului.

4. Imposibilitatea ştiinţifică a controlării efectelor exploziilor asupra apei freatice, straturilor solului şi rezistenţei clădirilor

 • La întâlnirea avută cu vieţuitorii Mănăstirii Putna (licenţiaţi în Geografie, Geologie, Silvicultură, Fizică, Matematică, Drept), miercuri, 19 iunie 2013, la Putna, reprezentanţii S.C. Prospecţiuni au recunoscut că, deşi sunt cel mai avansat organism din România d.p.d.v. al cunoştinţelor seismice (dotaţi cu PPV Metre, Vibratoare mecanice, staţii seismice etc.), nimeni nu poate să măsoare cu exactitate efectele exploziilor asupra izvoarelor din sol, straturilor solului şi rezistenţei clădirilor;
 • S-a admis că nu există nici o lege sau un act normativ clar pentru prospecţiunile seismice în România, studii ştiinţifice aplicate sau institute cu o competenţă pluridisciplinară în domeniile geologie, geodezie, hidrologie şi fizică, pe care le-ar presupune activitatea de detonări seismice în sol, întreaga activitate făcându-se prin experimente relative la faţa locului;
 • Reprezentanţii S.C. Prospecţiuni au mai recunoscut, de comun acord cu toţi părinţii prezenţi ai Mănăstirii Putna, că nimeni, cu tehnologia actuală disponibilă, nu poate să cunoască precis localizarea deosebit de complexă a apelor şi izvoarelor subterane, confluenţa lor, mişcările lor, interacţiunea lor cu alte substanţe sau gaze din sol;
 • De asemenea, reprezentanţii S.C. Prospecţiuni au admis că oricât de avansată ar fi radiografierea solului prin unde seismice, nu vor putea distinge decât straturi mari de rocă, şi nicidecum fisuri, crăpături, pungi de gaze sau alte elemente de detaliu, şi, în consecinţă, nici nu pot cunoaşte efectul detonării dinamitei în preajma acestora;
 • Singurele garanţii oferite de reprezentanţii S.C. Prospecţiuni S.A. au fost compensaţiile băneşti ulterioare producerii daunelor de mediu, invocarea anilor de experienţă în domeniu şi a lipsei plângerilor individuale – afirmaţie neverificabilă, cu atât mai mult cu cât tendinţa generală a unor astfel de firme este de a nega legătura de cauzalitate între exploziile din sol şi infestarea izvoarelor sau slăbirea rezistenţei clădirilor;
 • La finalul discuţiei, reprezentanţii S.C. Prospecţiuni au recunoscut că sunt depăşiţi ştiinţific de efectele tehnologiei lor asupra mediului, de complexitatea deosebită a reţelei hidrografice subterane, a componentelor lichide sau gazoase din sol, precum şi de imperceptibilitatea şocurilor acumulate în structurile de rezistenţă ale clădirilor.

5. A.P.M. Suceava, avea, potrivit HG 445/2009, obligaţia să consulte comunitatea locală înainte de emiterea avizului, inclusiv pentru proiecte prevăzute în Anexa 2, cu atât mai mult cu cât presupun un impact major asupra solului, apelor şi, indirect, clădirilor

 • Art. 14(3): „Raportul privind impactul asupra mediului este supus comentariilor publicului interesat, ale cărui propuneri/ recomandări sunt luate în considerare în etapa de analiză a calităţii acestuia”.
 • Art. 15(2): „Autorităţile publice pentru protecţia mediului aduc la cunoştinţa publicului, din timp şi cel mai târziu imediat ce informaţia poate fi furnizată în mod rezonabil, prin anunţ public sau prin afişare pe pagina de internet, următoarele aspecte:
  – a) orice solicitare de acord de mediu;
  – f) locul, orarul şi mijloacele prin care informaţiile relevante sunt puse la dispoziţia publicului;
  – g) modalităţile de participare a publicului, în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (1) şi (2)”
 • Art. 18: „Rezultatele consultărilor şi informaţiile obţinute potrivit prevederilor art. 7 şi art. 11-17 se iau în considerare în emiterea acordului de mediu şi a aprobării de dezvoltare, respectiv în respingerea solicitării acordului de mediu şi a aprobării de dezvoltare pentru proiectele publice sau private care fac obiectul prezentei hotărâri”
 • reprezentanţii S.C. Prospecţiuni au recunoscut că sunt depăşiţi ştiinţific de efectele tehnologiei lor asupra mediului, de complexitatea deosebită a reţelei hidrografice subterane, a componentelor lichide sau gazoase din sol, precum şi de imperceptibilitatea şocurilor acumulate în structurile de rezistenţă ale clădirilor.

Pentru toate motivele de mai sus, Mănăstirea Putna a interzis, prin refuzul scris nr. 145/17.06.2013, accesul şi orice lucrări ale S.C. Prospecţiuni pe terenul proprietate a Mănăstirii Putna, precum şi în limita legală a 200 metri de la perimetrul exterior al monumentului istoric. Acestea însă nu sunt deloc suficiente atâta timp cât detonările seismice se fac pe alte terenuri din raza comunei Putna, unde se găsesc izvoarele de apă ale întregii comune, iar şocurile seismice pot afecta rezistenţa clădirilor monumente istorice de la distanţă de câţiva kilometri.

De altfel, aducem în atenţie că nu numai exploatarea resurselor naturale, ci şi „protejarea monumentelor istorice este parte componentă a strategiilor de dezvoltare durabilă economico-socială, turistică, urbanistică şi de amenajare a teritoriului, la nivel naţional şi local” (art. 10 alin. 2 din Legea 422/2001 privind monumentele istorice).

Având în vedere că:

 • prin ascunderea unor informaţii esenţiale privind impactul proiectului S.C. Prospecţiuni asupra solului, subsolului, apelor şi clădirilor, aţi fost induşi în eroare şi aţi emis un aviz favorabil de mediu pentru acest proiect;
 • menţinerea cu bună ştiinţă a acestui aviz v-ar atrage culpa administrativă şi v-ar face responsabili de producerea a aproape 15.000 cutremure de mică intensitate în Bucovina într-un singur an, cu efecte necontrolate, în preajma atâtor monumente istorice, a apelor şi a resurselor naturale ale multor localităţi (Putna, Vicovu de Sus, Vicovu de Jos, Suceviţa, Brodina etc.);
 • sunteţi obligaţi să vă revizuiţi decizia în cazul apariţiei unor informaţii noi, substanţiale, de natură să schimbe cu totul impactul proiectului, aşa cum se menţionează în însuşi avizul de mediu: „Dispoziţii finale: Prezenta decizie se poate revizui, în cazul în care se constată apariţia unor elemente noi, necunoscute la data emiterii”,

noi, Mănăstirea Putna, în calitate de unitate de cult – monument istoric, proprietar de teren pe raza comunei Putna, parte vătămată atât direct cât şi indirect prin proiectul S.C. Prospecţiuni, precum şi în numele tuturor locuitorilor afectaţi ai comunei Putna şi ai localităţilor din întregul perimetru al proiectului, cerem în mod ferm retragerea autorizaţiei de mediu nr. 42/11.06.2013 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava, şi, în consecinţă, oprirea definitivă a proiectului „LUCRĂRI DE PROSPECŢIUNE SEISMICĂ TRIDIMENSIONALĂ ÎN ZONA BRODINA” al S.C. Prospecţiuni S.A. Bucureşti.

Cu stimă,

Arhimandrit Melchisedec Velnic,
Stareţul Mănăstirii Putna

Monah Iustin Taban,
Consilierul juridic al Mănăstirii Putna

Citiți și:


Categorii

1. DIVERSE, Batalia pentru resurse, Manastirea Putna

Etichete (taguri)

, , , , , ,

Articolul urmator/anterior

Comentarii

14 Commentarii la “Manastirea Putna CONTESTA legalitatea EXPLORARILOR DUPA GAZE DE SIST derulate in apropierea sa. In prospectiuni se foloseste inclusiv DINAMITA pentru generarea SOCURILOR SEISMICE

 1. Le suntem alaturi din toata inima!

 2. “Sovieticii au invadat nordul Bucovinei, Herţa şi Basarabia pe 26 iunie 1940, după ultimatumul Kremlinului adresat României. Nu şi-au respectat nici propriile condiţii şi au pătruns în aceste teritorii cu o zi înainte, luându-i prin surprindere pe localnici. Mai era puţin şi ruşii ar fi luat până şi Mânăstirea Putna. S-a opus un soldat anonim, indignat şi uluit că armata românilor era nevoită să fugă, fără să tragă măcar un cartuş. “Domnule maior, domnule maior! Se vede Putna! Ce facem?” Era supremul ordin al conştiinţei colective, pe care guvernanţii de la Bucureşti ezitaseră să-l dea. Şi atunci, ca printr-o minune, Valeriu Carp, comandantul Batalionului 3 din regimentul 16 Infanterie, a ordonat militarilor lui să opună rezistenţă. “De aici nu ne mai retragem! Peste Putna nu se trece! Mergeţi la unităţi, organizaţi-vă poziţii de apărare şi, dacă ruşii mai înaintează un pas, din ordinul meu şi pe a mea răspundere, deschideţi focul!”

  (http://www.basarabeni.ro/stiri/interviu/domnule-maior-se-vede-putna-1127/)

 3. Auziti…in afara de chestiile astea legale (prin adrese), monahii il au pe Sf.Stefan Cel Mare, da?

  Ei! Sa se roage special pentru situatia asta! Acatiste, paraclise, Psaltirea, privegheri…

  P.S. Il au pe IPS-tul Teofan! Sa ceara sfat si RUGACIUNE – MULTA!

  P.P.S. d.p.d.v. lumesc, numai piedici! Duhovnicesc – ce-i imposibil la om, totul posibil la Dumnezeu!

 4. @ Magda

  Asa este, mai de folos este o “adresa” la Stefan cel mare si sfant… Facuta de noi toti, pentru ca el e sfantul nostru al tuturor, nu doar al Putnei!

  Dar si acestea lumesti trebuie facute, nu-i asa?

 5. Pingback: SFANTUL STEFAN CEL MARE – ACTUALITATEA UNUI TESTAMENT SI A UNEI PILDE. Parintele si conducatorul cel mai exemplar al neamului in fata BARBARILOR SI TRADATORILOR DE ASTAZI -
 6. Pingback: Doxologia: Ştefan cel Mare şi Sfânt, părintele neamului românesc | e-Bibliotheca septentrionalis
 7. Pingback: IPS PIMEN, la Putna, predica devastator impotriva politicii UE si a conducatorilor tarii: EXISTA UN PLAN DIABOLIC, SE FAC CRIME, TOTUL SE OTRAVESTE, MAI ALES SUFLETELE NOASTRE! (audio) - Recomandari
 8. Post si rugaciune cum facea Svintul Stefan cel Mare! Slava Domnului si Preacuratei Doamne,pentru toate!

 9. Pingback: ZIUA SFINTILOR BRANCOVENI. Predica puternica (audio+text) de la PUTNA despre globalizare, distrugerea radacinilor si provocarea sfintilor români. “CAT COSTA UN SUFLET IN ZIUA DE AZI? NE VINDEM CREDINTA SI TARA PE CATIVA EURO” -
 10. Pingback: Cenzura lasa. Episcopia Husilor ANCHETEAZA un PREOT CARE SE OPUNE GAZELOR DE SIST! - Recomandari
 11. Pingback: EXPLOZII LA PUTNA. Unde a ajuns nebunia EXPLOATARILOR dupa GAZELE DE SIST [video]/ Rezistenta anti-CHEVRON din VASLUI continua, cu implicarea PREOTILOR. Peste 70 de JANDARMI, mobilizati in zona - Recomandari
 12. Pingback: Manastirea Putna a obtinut STOPAREA prospectiunilor prin EXPLOZII. Mesajul obstei: SUNTEM ALATURI DE TOTI CEI CE LUPTA IMPOTRIVA EXPLOATARI GAZELOR DE SIST - Recomandari
 13. Pingback: IPS PIMEN, la Putna, predica devastator impotriva politicii UE si a conducatorilor tarii: EXISTA UN PLAN DIABOLIC, SE FAC CRIME, TOTUL SE OTRAVESTE, MAI ALES SUFLETELE NOASTRE! (audio) | Cuvântul Ortodox
Formular comentarii

* Pentru a deveni public, comentariul dumneavoastra trebuie aprobat de un administrator. Va rugam sa ne intelegeti daca nu vom publica anumite mesaje, considerandu-le nepotrivite, neconforme cu invatatura ortodoxa sau nefolositoare sufleteste. Va multumim!

Rânduială de rugăciune

Carti

Documentare