SINAXA PANORTODOXA LA CHAMBESY. Cuvantarile PF Bartolomeu si PF Daniel. PATRIARHUL ECUMENIC RIDICA PROBLEMA “URMARILOR CANONICE” PENTRU CEI CARE NU VOR PRIMI DECIZIILE “SFANTULUI SI MARELUI SINOD”. Cat de reprezentative sunt lucrarile sinaxelor panortodoxe?

23-01-2016 6 minute Sublinieri

chambesy-panortodox

 • Basilica.ro:

Au debutat lucrările Sinaxei Întâistătătorilor de Biserici Ortodoxe 

Lucrările Sinaxei Întâistătătorilor de Biserici Ortodoxe au debutat vineri, 22 ianuarie 2016, în jurul orei 16:00 (ora României), la Geneva.

Evenimentul are loc la Centrul Ortodox al Patriarhiei Ecumenice de la Chambésy în perioada 22 – 27 ianuarie 2016. La sinaxă participă şi Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

În deschiderea lucrărilor, Sanctitatea Sa Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic, a oficiat o slujbă de Te Deum la Biserica Sfântul Apostol Pavel.

În cuvântul de deschidere, Sanctitatea Sa a mulţumit celorlalţi Întâistătători de Biserici Ortodoxe, precum şi delegaţilor, că au acceptat schimbarea locului desfăşurării sinaxei, de la reşedinţa Patriarhiei Ecumenice (Istanbul) la Centrul Ortodox al Patriarhiei Ecumenice de la Chambésy care este „dedicat slujirii unităţii panortodoxe, şi care a găzduit şi găzduieşte deja, de o vreme îndelungată, multe întâlniri interortodoxe şi pan-ortodoxe”.

Delegația Bisericii Ortodoxe Române este condusă de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel și compusă din: Înaltpreasfințitul Părinte Iosif, Mitropolitul Ortodox Român al Europei Occidentale şi Meridionale, Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgoviştei şi Exarh Patriarhal, Pr. Consilier patriarhal Michael Tiţa, Coordonatorul Sectorului de relaţii bisericeşti, interreligioase şi comunităţi bisericeşti externe, Pr. Prof. Viorel Ioniţă, Consilier patriarhal onorific, Pr. Consilier patriarhal Ştefan Ababei.

Patriarhul Ecumenic: „Sfântul şi Marele Sinod este de interes direct şi vital atât pentru ortodocşi, cât şi pentru restul lumii creştine” 

În perioada 22 – 27 ianuarie 2016 se desfăşoară la Centrul Ortodox al Patriarhiei Ecumenice de la Chambésy lucrările Sinaxei Întâistătătorilor de Biserici Ortodoxe.

În deschiderea evenimentului, Sanctitatea Sa Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, a adresat celor prezenţi un cuvânt în care a mulţumit celorlalţi Întâistătători de Biserici Ortodoxe, precum şi delegaţilor, că au acceptat schimbarea locului desfăşurării sinaxei, de la reşedinţa Patriarhiei Ecumenice (Istanbul) la Centrul Ortodox al Patriarhiei Ecumenice de la Chambésy care este „dedicat slujirii unităţii panortodoxe, şi care a găzduit şi găzduieşte deja, de o vreme îndelungată, multe întâlniri interortodoxe şi pan-ortodoxe.

În continuare, Patriarhul Ecumenic a vorbit despre temele care vor fi discutate la Sfântul şi Marele Sinod, teme care au fost stabilite la prima Conferinţă Panortodoxă Presinodală din anul 1976, şi anume:

 1. Diaspora ortodoxă;
 2. Autocefalia şi modul declarării acesteia;
 3. Autonomia şi modul declarării acesteia;
 4. Dipticele (Ordinea pomenirii Întâistătătorilor bisericilor ortodoxe la slujbe n.r.);
 5. Calendarul comun;
 6. Impedimente la căsătorie;
 7. Rânduielile bisericeşti privind postul;
 8. Relaţiile Bisericilor Ortodoxe cu restul lumii creştine;
 9. Ortodoxia şi mişcarea ecumenică;
 10. Contribuţia Bisericilor Ortodoxe locale la promovarea idealurilor creştine ale păcii, libertăţii, frăţietăţii şi dragostei între popoare;

De asemenea, Sanctitatea Sa a arătat că anumite teme din cele 10 nu au avut o abordare unanimă în cadrul întâlnirilor Comisiei pentru Pregătirea Sfântului şi Marelui Sinod ridicând întrebarea dacă în cadrul Sfântului şi Marelui Sinod se vor discuta cele 8 teme care au fost validate la nivel panortodox sau este necesară amânarea convocării sinodului până la atingerea acordului panortodox şi asupra celorlalte teme (autocefalia, dipticele şi problemele legate de căsătorie şi calendar).

Sfântul şi Marele Sinod este de interes direct şi vital atât pentru laici, clerici şi monahii ortodocşi, cât şi pentru restul lumii creştine

Subliniind faptul că „Sfântul şi Marele Sinod este de interes direct şi vital atât pentru laici, clerici şi monahii ortodocşi, cât şi pentru restul lumii creştine”, Sanctitatea Sa a precizat că la desfăşurarea Sfântului şi Marelui Sinod ar trebui să participe în calitate de observatori persoane (clerici, monahi, laici) din cadrul Bisericii Ortodoxe, precum şi din cadrul altor Biserici creştine sau confesiuni (aflate deja în dialog cu Biserica Ortodoxă). Patriarhul Ecumenic a dat ca exemplu faptul că la desfăşurarea lucrărilor Conciliul Vatican II Biserica Ortodoxă a delegat persoane în calitate de observatori.

Făcând referire la faptul că Sfântul şi Marele Sinod Panortodox, înainte să se întrunească, este numit de unii „apărători ai ortodoxiei” drept „sinod tâlhăresc”, Patriarhul Ecumenic se întreabă ce autoritate vor avea deciziile acestuia şi care vor fi urmările canonice în cazul nesupunerii faţă de aceste hotărâri.

Patriarhul Constantinopolului a vorbit şi despre semnificaţia cuvintelor consensul sau unanimitate. Totodată, Patriarhul Ecumenic Bartolomeu a evidenţiat faptul că „un sinod care se întruneşte sub ameninţarea dizolvării lui mai degrabă nu s-ar întruni” şi a făcut referire chiar la unele Sinoade Ecumenice care s-au întrunit şi în condiţiile în care unele biserici absentau de la lucrări.

Au fost abordate şi unele subiecte de natură practică: durata Sfântului şi Marelui Sinod şi formarea unui secretariat comun al Sinodului. Sanctitatea Sa a propus ca Sinodul Panortodox să se desfăşoare pe parcursul a cel puţin două săptămâni, iar lucrările acestuia să fie însoţite de manifestări religioase.

„Deci, fraţilor, bucuraţi-vă! Desăvârşiţi-vă, mângâiaţi-vă, fiţi uniţi în cuget, trăiţi în pace şi Dumnezeul dragostei şi al păcii va fi cu voi” (2 Cor. 13, 11) este versetul biblic cu care Sanctitatea Sa Patriarhul Ecumenic Bartolomeu şi-a încheiat cuvântul său.

Patriarhul României: „Un eveniment istoric important pentru a dezvolta practica sinodalităţii la nivel panortodox”

Sanctitatea Voastră,

Preafericirile Voastre,

Înaltpreasfinţiile Voastre,

Preasfinţiile Voastre,

Dragi fraţi în Hristos,

Mai întâi mulţumim lui Dumnezeu pentru acest eveniment binecuvântat care ne permite să exprimăm coresponsabilitatea noastră pentru viaţa întregii Ortodoxii şi de a lucra împreună pentru întrunirea viitorului Sfânt şi Mare Sinod Ortodox.

Suntem recunoscători Sanctităţii Sale Patriarhului Ecumenic Bartolomeu pentru că ne-a invitat la această Sinaxă (Adunare) a întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe la Centrul ortodox al Patriarhiei Ecumenice de la Chambésy (Elveţia).

Apreciem, de asemenea, lucrarea pe care au realizat-o reprezentanţii Bisericilor Ortodoxe la ultimele întâlniri ale Comisiei speciale pregătitoare şi în timpul Conferinţei preconciliare (a V-a), chiar dacă mai există încă probleme de clarificat sau de rezolvat privind forma finală a textelor.

Raportul introductiv al Patriarhului Ecumenic ne arată că pregătirea finală a Sfântului şi Marelui Sinod Ortodox este o sarcină dificilă, dar nu imposibilă dacă cerem ajutorul lui Dumnezeu şi lucrăm împreună cu mare responsabilitate.

Lumea întreagă a fost deja informată privind întrunirea Sfântului şi Marelui Sinod Ortodox în luna iunie din anul acesta, 2016.

Pe de altă parte, există unii teologi, monahi şi laici ortodocşi care consideră că un Sinod Panortodox nu este necesar în acest moment sau că acesta nu a fost suficient pregătit (deşi au trecut mai bine de 50 de ani de pregătire).

Pentru a sublinia necesitatea întrunirii viitorului Sfânt şi Mare Sinod, trebuie să amintim că sinodalitatea (conciliaritatea) este o regulă (normă) canonică a vieţii eclesiale în toate Bisericile Ortodoxe Autocefale. Astăzi, însă, sinodalitatea trebuie să devină, de asemenea, o regulă a Ortodoxiei la nivel universal, de întruniri sinodale periodice (la fiecare cinci, şapte sau zece ani).

Din acest punct de vedere, trebuie să considerăm viitorul Sfânt şi Mare Sinod nu ca fiind un eveniment eshatologic (care precede sfârşitul lumii), ci un eveniment istoric important pentru a dezvolta practica sinodalităţii la nivel panortodox. Mai precis, viitorul Sinod Panortodox trebuie urmat în etape succesive de alte sinoade panortodoxe, pentru a discuta temele asupra cărora nu am ajuns acum la un consens sau alte teme noi legate de probleme actuale din viaţa Bisericii sau a societăţii, cum ar fi: viaţa familiei, viaţa parohiilor şi a mănăstirilor, confruntate cu fenomenul secularizării, problema migraţiei masive, cauzată mai ales de conflictele militare sau de criza economică, solidaritatea cu creştinii persecutaţi azi în lume şi alte teme majore referitoare la misiunea pastorală și socială a Bisericii în lume.

Deci, trebuie să avem o viziune pastorală dinamică asupra sinodalităţii, care se manifestă în etape succesive sau periodice la fiecare cinci, şapte sau zece ani, pentru binele întregii Ortodoxii.

† DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

A doua zi a Sinaxei Întâistătătorilor de Biserici Ortodoxe 

Sinaxa Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe din toată lumea se desfășoară zilele acestea la Centrul Ecumenic de la Chambésy, de lângă Geneva, Elveția.

Delegația Bisericii Ortodoxe Române este condusă de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României.

Din aceasta face parte și Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei și Exarh patriarhal. Înaltpreasfinţia Sa a precizat pentru Radio TRINITAS faptul că astăzi, 23 ianuarie 2016, s-a hotărât instituirea unui comitet de redactare pentru regulamentul de desfășurare de Sfântului și Marelui Sinod.

„Acest comitet este format din şapte persoane reprezentând anumite Biserici cu scopul de a trata toate elementele care trebuie să fie conţinute de către acest regulament special începând de la modul de desfăşurare, tematica, modul în care vor fi, dacă vor fi acceptaţi observatori din alte categorii din cadrul Bisericii Ortodoxe sau din cadrul altor Biserici de confesiuni creştine. Desigur că vor fi şi alte elemente de ordin practic ce vor fi abordate şi formulate în acest regulament. Aceasta este misiunea acestui comitet care va începe să lucreze imediat şi după două zile regulamentul va fi prezentat plenarei sinaxe pentru aprobare.”

Sinaxa se desfăşoară până în 27 ianuarie 2016.

 

Nota noastra

Este interesant faptul ca PF Bartolomeu a invocat autoritatea Sinodului Panortodox in conditiile in care acesta este, deja, contestat. La fel de interesant si …perfect contradictoriu este faptul ca, potrivit Patriarhului Ecumenic, Sinodul ar fi de interes pentru intreaga lume, incepand cu laicii si continuand cu clericii si monahii.

Contradictoriu pentru ca lucrarile sinaxelor pan-ortodoxe pe temele enumerate NU SUNT PUBLICE (documente, pozitii ale participantilor, lucrari desfasurate in comisii etc.). Nu ar fi mai simplu sa fie facute publice lucrarile comisiilor, daca tot este interesata toata lumea? Cum sa te plangi ca autoritatea iti este contestata daca dezbaterile nu sunt transparente? Si ce fel de sinodalitate este aceasta, daca ea nu include intreaga pleroma

Alte cateva lucruri se retin din cuvantarea PF Bartolomeu:

– posibilitatea ca Sinodul Panortodox sa se tina chiar si in absenta unor Patriarhii;

– punerea pe tapet a consecintelor CANONICE a neprimirii lucrarilor Sinodului (adica, eventual, anatemizarea si excluderea din biserica a acestora);

Sa pui problema “consecintelor canonice” a neacceptarii deciziilor Sinodului Panortodox in conditiile in care doar cei care participa in sinaxele panortodoxe cunosc continutul documentelor discutate pe cele 10 teme este nu doar contradictoriu, ci si un gest de forta si autoritate care nu suna si nu da deloc bine. Adica prioritatea este sa ne intelegem la varf cum ne vom rafui cu cei care nu ne vor pe noi si ideile noastre? 

In privinta cuvantarii Patriarhului Daniel, exista unele amendamente ce pot fi propuse.

Este clar ca intrunirile panortodoxe nu sunt consecinta sinodalitatii Bisericii, ci sunt o forma de manifestare a globalizarii in ortodoxie. Daca in alte timpuri istorice problemele erau locale si rareori universale, acum traim intr-o era in care marile probleme, marile crize, sunt resimtite sincron in intreaga ortodoxie. Prin urmare, se poate intelege nevoia unor atitudini comune. Totusi, mai ramane un aspect: toate Sinoadele Ecumenice au fost convocate pentru clarificarea unor probleme doctrinare. Or, acestea lipsesc de pe agenda Marelui si Sfantului Sinod, cum este acesta denumit.

In fine, ar mai fi de adaugat ca, daca se invoca necesitatea unor intruniri panortodoxe prin raportare la provocarile vremii, ar fi cazul sa se constientizeze ca acestea nu se pot desfasura intr-un stil opac, clerical, de cabinet (ca sa nu zicem de culise). Pare ca aceste sinaxe sunt total rupte de comunitatile lor locale. Noi, romanii, de pilda, ce stim despre mandatul reprezentantilor nostri in Sinaxa Panortodoxa? Care-i punctul nostru de vedere? Cine ne spune ce se discuta acolo? 

Si, daca aceasta legatura vie cu Biserica nu exista, cum sa pretinzi ca astfel de Sinaxe sunt reprezentative? 

sinaxa-pan-ortodoxa

*


Categorii

"Marele Sinod Panortodox" (de la Creta - inainte si dupa), 1. DIVERSE, Opinii, analize, Patriarhul Daniel, Patriarhul ecumenic Bartolomeu

Etichete (taguri)

, , , , , , ,

Articolul urmator/anterior

Comentarii

18 Commentarii la “SINAXA PANORTODOXA LA CHAMBESY. Cuvantarile PF Bartolomeu si PF Daniel. PATRIARHUL ECUMENIC RIDICA PROBLEMA “URMARILOR CANONICE” PENTRU CEI CARE NU VOR PRIMI DECIZIILE “SFANTULUI SI MARELUI SINOD”. Cat de reprezentative sunt lucrarile sinaxelor panortodoxe?

 1. 1) Pr. Mihail Jar ( actualmente PS Longhin – Ucraina ) a repetat in mai multe predici ca va avea loc un sinod pan-ortodox la care se va strica predania Sf Parinti. In urma acestui “sinod”, care va insemna caderea multora, harul lui Dumnezeu se va retrage de pe pamant si va incepe razboiul modial.
  Si Sf Ioan Iacob Hozenitul facea aceasta proorocire: dupa cadere in masa a unor iearhi va veni razboiul celor 10 de la Constantinopol…

  2) >6. Impedimente la căsătorie;
  Parintele Jar spunea ca stie de multi calugari care vor sa plece din manastiri, sa se casatoreasca. Asteapta ca “sinodul pan-ortodox” sa modifice canoanele in acest sens. Se pare ca au primit promisiuni feme in acest sens.

 2. Marturisesc ca mie mi-a placut foarte mult punctu 10 de pe agenda: Contribuţia Bisericilor Ortodoxe locale la promovarea idealurilor creştine ale păcii, libertăţii, frăţietăţii şi dragostei între popoare

  Pentru o clipa am crezut ca Ceausescu n-a murit, ci doar s-a imprastiat prin lume.

 3. @RomeoB
  Daca se sustine intr-un asa zis sinod dreptul monahilor si monahiilor de a se cununa, cred ca se poate asemana aceasta actiune cu cea a sustinatorilor homosexualilor, cei care vor sa-i bage cu foarta in biserica pentru a fi cununati, doar pentru a distruge randuielile. Nu cred ca monahii si monahiile care au parasit Biserica si si-au intemeiat familii ar putea sa aiba atata influenta si sa vrea sa impuna o aberatie, ci cei care vor sa distruga cinul monahal. Calugaria e ceva nobil, nu un jeg de care ai vrea sa te speli. La multi le stau in gat manastirile ortodoxe. Daca iese asa ceva la suprafata este si un lucru bun, caci daca vreun pastor sustine fatis asa ceva, atunci e clar ca nu te mai poate reprezenta. Poate ne inselam, deoarece eu am tot auzit chestia asta de vreo 10 ani incoace, dar chiar daca e vorba de altceva, nu cred ca o sa adauge impedimente la cununie, ci o sa mai taie din ele.

 4. Problema o reprezinta cei care ajung sa participe la aceste intalniri. Unii au tendinte evidente ecumeniste. Ne-am trezit ca altii propun cate ceva din agenda neomarxista, care impune societatii civile ceea ce este mai aberant si anormal. Chiar dintre acesti reprezentanti ai tarilor ortodoxe s-au gasit unii care sa ceara sa se recunoasca tocmai de catre biserica, pacatele strigatoare la cer care sunt impuse societatii civile prin legi. Propunerea era facuta in mod viclean prin recunoasterea cate unui cuvant, care apoi implica sa nu mai reactionezi, sa nu corectezi, poate sa nu mai consideri ca pacat, ceea ce nu poate fi acceptat.
  Deci cine o sa vina la aceste intalniri, persoane care au facut facultate, de asa zisa teologie, in strainatate. Ce se poate invata la o facultate daca nu este ortodoxa ci protestanta.
  Tehnica pe care o au reprezentantii dictaturii este de a actiona direct asupra celor cu functii de conducere in biserica, pentru a fi impus si celorlalti.
  La fel se face si cu societatea civila, se dau legi neacceptate de nimeni, dar care devin obligatorii ca orice lege. Lupta se da la nivel de conducere.
  Aici s-a incercat amagirea unor conducatori cu astfel de idei, sau poate ca unii sunt de acord cu cele impuse societatii civile.
  S-au scris multe despre tot felul de propuneri ciudate, sau de incercari de a stabili o superioritate unuia dintre ierarhi, dupa modelul papal. Un rol bun l-a avut biserica rusa care s-a opus mereu unor astfel de idei.

  Cred ca o persoana care accepta cele stabilite de sinoade nu are nimic de schimbat, care dintre monahi ar avea ceva de zis spre schimbare, dar se pare ca unii vor sa schimbe ceva si atunci grabesc aceasta intalnire Numai cine vrea neaparat sa impuna o idee insista spre a avea loc aceasta intalnire.
  Se poate pune problema daca cei care vin aici nu au legaturi cu cine stie ce persoane civile, iar din aceasta prietenie cu cine nu trebuie ( partide, servicii, reprezentanti, ong-uri ) sa ajungi sa fii amagit si sa accepti idei gresite, apoi sa ajungi sa vrei chiar tu sa impui una din aceste inovatii.
  De ex. ti se poate spune ca pentru a nu fii considerat ca te opui unor legi care s-au impus multor tari, “trebuie” ca si biserica sa accepte a anumita atitudine, asta pt a nu fi considerat de presa ca reactionar, retrograd etc Ti se spune ca avem nevoie de o recunoastere a unor organisme internationale, intr-o problema, iar voi biserica sustineti ceva cu care “aia” nu sunt de acord. Asta este una din cele mai mari ispite, pt cei cu functii de conducere, pt ca acceptarea unei astfel de idei ciudate te face sa fii mai rau decat ereticii. Ajuns in asemenea functii te intalnesti cu tot felul de indivizi si ti se impun idei in mare parte tampite. Un monah sau un credincios nu are de-a face cu asemenea persoane, dar cei care vor functii mari au.
  La aceste intalniri vin tocmai acei care au functii care au avut prin natura acestei activitati tot felul de relatii, poate nu cu cine trebuie.

  Daca ar veni numai monahi de ex. ce ar avea de vorbit, de propus… nimic, de schimbat, nimic, dar ceilalti poate ca sunt presati sa sustina cate ceva, sau chiar ei accepta unele idei cum era mitropolitul de Messina legat de ideea ca homosexualii nu trebuie persecutati ci cinstiti… asta nu stiu a cui idee era, a lui sau a altora care l-au amagit.
  La intalnire vin acestia care au participat la intalniri ecumenice, care au legaturi cu tot felul de organisme, organizatii si la presiunea acelora pot propune idei dintre cele care sunt impuse acum in multe tari.

  De mentionat ca ce s-a spus nu e o judecata asupra celor care se implica in aceste intalniri, ci incercarea de a descoperi ceea ce ii poate face sa greseasca, in cazul acesta legatura cu tot felul de indivizi, iar noi nu putem decat sa compatimim si sa intelegem greutatea mare a unei astfel de sarcini, nu poti avea decat parere de rau pentru incercarea atat de mare ce vine asupra unui semen de-al nostru Una e sa nu ai nici o legatura cu nimeni, cum sunt cei de pe margine si alta e sa te tot forteze sa accepti anumite idei, diferiti “reprezentanti”.

 5. PROFEŢIA SFÂNTULUI MOISE ARAPUL
  (Despre călugării din neamul cel de pe urmă)

  Sfântul Moise Arapul a profeţit zicând că în zilele cele de pe urmă ale veacului al şaptelea şi jumătate, viaţa monahicească se va defăima cu totul şi nu vor mai ţine socoteală monahii de mântuirea sufletului şi vor umbla prin mijlocul tulburărilor şi al gâlcevilor, întunecaţi, fără nici un folos şi leneşi, negrijindu-se nicidecum de fapta bună, robiţi de patimile păcatului, pentru că de acolo de unde l-au ars pe satana nevoitorii cei dintâi, tot aşa şi el are să ardă şi să pârjolească. Şi de unde s-a biruit, va birui şi el pe monahii cei leneşi şi defăimători. Unde a sporit dreptatea, acolo va prisosi mai mult păcatul şi fărădelegea, pentru că se va răci dragostea multora şi vor petrece monahii prin mijlocul lumii şi a lumenilor fără frică, cu mâncăruri şi băuturi, amâgindu-se de poftele trupului prin deşertăciuni în necurăţie şi fapte ruşinoase. În acele zile va fi urâciune, zavistie, sfezi şi bătăi în Mânăstirile de obşte până la sânge, tot aşa şi în Lavre unde nu este de obşte, din răutatea unuia asupra celuilalt vecin al lui; şi pentru că s-au defăimat sfintele canoane şi nevoinţa cea duhovnicească, se vor pune Egumeni şi stareţi oameni neîncercaţi în fapta bună, fără credinţă, nepricepuţi, de nici un folos şi simpli nedeosebind binele de rău, leneşi, fără fapte bune, grijindu-se numai de cele pământeşti, purtându-se cu neruşinare în slujbe.

  Răpind cu sila egumeniile, cu daruri şi neştiind să povăţuiască turma şi frăţimea şi neştiind că ei sunt chip şi pildă de folos pentru cei care urmează fapta bună şi neînţelegând că ei au să dea seamă lui Dumnezeu în ziua judecăţii pentru turma lor. Şi din pricina nepăsării Egumenilor cari nu poartă grijă de turmă se vor pierde. Se vor osândi nu numai cei leneşi şi trândavi, ci şi fraţii cei cu viaţă bună şi înfrânaţi.

  După aceea a văzut robul lui Dumnezeu Moise, că nor şi vârtej, negură întunecoasă şi ispite foarte înfricoşate au venit asupra monahilor din partea de la miazănoapte, căci îi gonea pe monahi şi cinul cel monahicesc de blestematele eresuri şi îi sileau pe mulţi să lepede hainele monahiceşti şi să se însoare. Atunci puţini nevoitori, cari vor fi încercaţi ca aurul şi argintul în cuptor, la necazuri multe, în prigoană şi strâmtoare, se vor lămuri.

  Şi câţi se vor afla încercaţi şi vor birui atâtea înfricoşate ispite, se vor preamări şi se vor preaslăvi şi se vor cinsti de Dumnezeu mai mult decât acei cari au răbdat căldura şi zăduful zilei şi gerul nopţii.

  După aceea a văzut robul lui Dumnezeu Moise că a trecut iarna aceea a necazurilor şi ispitirilor şi prigoana acelor înfricoşate eresuri şi s-a făcut linişte. Şi, după ce vor trece câţiva ani, iarăşi se va dispreţui ceata monahilor cea îngerească şi vor veni ispite asupra lor mai multe şi mai silnice. A văzut că monahii vor petrece împreună cu călugăriţele, şi împreună cu pofta cea rea va veni şi tirănia căci şi cei ce nu vor voi se vor batjocori cu de-a sila.

  Preoţii se vor spurca prin păcatul desfrâului şi preotesele lor vor preacurvi, asemenea şi ei vor preacurvi cu altele.

  Atunci va veni mânia cea mare a lui Dumnezeu şi va distruge tot neamul cel viclean şi-l va trimite în focul cel veşnic.

  Deci, fericiţi vor fi câţi nu se vor pleca la cea mai mare fărădelege a necurăţiei care este mai silnică şi mai grea decât uciderea, ci se vor împotrivi şi vor mustra fărădelegea ca Sfântul Ioan Botezătorul, şi vor stărui mustrând amestecarea de sânge şi vor fi ucişi de cei prea fărădelege şi spurcaţi şi prea necuraţi oameni din vremea aceea, şi se vor odihni în sânul lui Avraaam, al lui Isaac şi al lui Iacob, al prea slăviţilor Patriarhi şi vor locui întru Împărăţia cerurilor cu toţi sfinţii, bucurându-se şi veselindu-se, de care să ne învrednicească Dumnezeu şi pe noi cu darul lui cel Sfânt. Amin…

 6. Este interesant de ce se vorbește de Sinod Panortodox, și nu Ecumenic. Pentru că ar fi doar unul periodic, cum sugerează Patriarhia BOR, sau pentru că nu include și restul lumii creștine neortodoxe?
  Chiar din atitudinea Patriarhului Ecumenic se vede un duh străin, nu al unui reprezentant al credincioșilor, ci al unui șef certat și certăreț cu opozanții lui. Ecumenicitatea/ universalitatea este dată de corectitudinea hotărârilor luate, nu de pretenții apriorice bazate pe prezența tuturor Patriarhiilor.
  Este interesantă abordarea ecumenismului concomitent cu invitarea unor observatori eterodocși. Plus că orice hotărâre de necondamnare a ecumenismului va submina total recunoașterea Sinodului, care trebuie să fie în consonanță cu toate Sinoadele precedente.
  Categorisirea Sinodului drept periodic este oare pentru a-i diminua importanța și a fi primite/strecurate cu mai puțină atenție hotărârile lui?

 7. Nici nu stii care aberatie sa o cataloghezi mai mare ca cealalta. Imi sari in ochi cea a patriarhului Bartolomeu care invoca faptul ca Vaticanula chemat observatori ortodocsi la conciliile lor… si cica sa cheman si noi observatori catolici… Hal de rationament …

 8. Pingback: MARELE SINOD PANORTODOX – PROGRAMAT PENTRU 16-27 IUNIE 2016. O veste buna: documentele de lucru vor fi facute publice/ DOCUMENTUL INTEGRAL AL TEMEI “Sfânta Taină a Cununiei şi impedimentele la căsătorie”: BISERICA ORTODOXA NU ACCEPT
 9. Pingback: Mitropolitul Atanasie de Limassol ia atitudine fata de documentul panortodox referitor la relatiile cu lumea crestina: NU EXISTA ALTE BISERICI, CI DOAR EREZII SI SCHISME. DACA EREZIILE SUNT BISERICI, UNDE ESTE UNA SI SINGURA BISERICA A LUI HRISTOS? | Cuv
 10. Pingback: EXPLICATIILE PS LONGHIN CU PRIVIRE LA NEPOMENIREA PATRIARHULUI KIRILL/ Precizari despre POZITIA BISERICII GEORGIEI asupra documentului controversat RELATIILE BISERICII ORTODOXE CU LUMEA CRESTINA/ Raspunsurile PATRIARHIEI MOSCOVEI la criticile aduse docume
 11. Pingback: Scrisoarea Manastirii Caracalu de la MUNTELE ATHOS pe tema SINODULUI PANORTODOX. “Afirmatiile cu privire la chestiunile ecleziologice sunt precare si ambigue, permitand interpretari ce se abat de la dogma ortodoxa” | Cuvântul Ortodox
 12. Pingback: PREDICA PARINTELUI EPISCOP LONGHIN JAR in Duminica Tomei, CHEMAND LA POCAINTA SI RUGACIUNE inaintea apropiatului SINOD PANORTODOX, SOCOTIT DEJA “SOBOR TALHARESC”: “In fata noastra sta o mare incercare. Este un Sinod ucigas de suflete, de
 13. Pingback: EXCLUSIV: propunerile SFANTULUI SINOD AL BISERICII GEORGIEI asupra documentelor pregatite pentru SINODUL PANORTODOX. Modificari substantiale aduse textelor despre CASATORIE, MISIUNEA BISERICII SI RELATIILE CU LUMEA CRESTINA/ Analiza IPS Hierotheos Vlachos
 14. Pingback: EXCLUSIV: propunerile SFANTULUI SINOD AL BISERICII GEORGIEI asupra documentelor SINODULUI PANORTODOX. Propuneri de modificari substantiale aduse textelor despre CASATORIE, MISIUNEA BISERICII si RELATIILE CU LUMEA CRESTINA/ IPS Hierotheos Vlachos despre PR
 15. Pingback: EXCLUSIV: propunerile SFANTULUI SINOD AL BISERICII GEORGIEI asupra documentelor SINODULUI PANORTODOX. Modificari substantiale aduse textelor despre CASATORIE, MISIUNEA BISERICII si RELATIILE CU LUMEA CRESTINA/ IPS Hierotheos Vlachos despre PROBLEMELE ESEN
 16. Pingback: “SINODUL PANORTODOX” – Mesajul PF DANIEL la sedinta SF. SINOD: “Vom asculta toate propunerile si vom contribui la ameliorarea textelor. Sa ne rugam ca Duhul Sfant, nu duh lumesc, sa calauzeasca lucrarile!”/ PATRIARHUL ECUMENI
Formular comentarii

* Pentru a deveni public, comentariul dumneavoastra trebuie aprobat de un administrator. Va rugam sa ne intelegeti daca nu vom publica anumite mesaje, considerandu-le nepotrivite, neconforme cu invatatura ortodoxa sau nefolositoare sufleteste. Va multumim!

Rânduială de rugăciune

Carti

Documentare