SANDU TUDOR impotriva extremismelor politice si pentru trezirea crestina: “NU SLUJIM NICI DREAPTA, NICI STANGA. Sa ne dezmeticim, cat mai e vreme!”

17-11-2011 Sublinieri

VEACUL UCIGĂTORILOR DE DUMNEZEU

“[…] În Rusia, unde zdruncinarea şi preschimbările sociale au fost mai totale, mai neobişnuite, acest caracter religios al luptei politice se vădeşte mai mult ca oriunde.

Nu fără rost partidul comunist a accentuat latura antireligioasă a luptei în care s-a angajat. Cu întreaga seriozitate diabolică de care e mânat, a deschis făţiş lupta. Principiul său e ura, mijlocul său lupta de clasă, arma sa violenţa şi teroarea, toate, zice-se, pentru binele omenirii.

Frăţia aceasta cu diavolul pentru a trece puntea spre ţărmul fericirilor omeneşti, iată secretul comunismului şi al tuturor celorlalte metode de ultimă oră, cum e fascismul, hitlerismul sau altele asemenea.

O mână de oameni, un partid, o fascie, un nucleu oarecare sau mai bine, o bandă, se strânge la un loc, se organizează, fac între ei jurăminte, şi pornesc la luptă pentru a pune mâna pe putere prin orice mijloace, fără scrupul, cu teroare, cu crimă, cu trădare, cu blestem, însă cu deviza ademenitoare: Pentru fericirea tuturor oamenilor, chiar împotriva lui Dumnezeu.

Ieri, o telegramă anunţa o nouă mare ofensivă antireligioasă în Rusia. Direcţia pentru propagandă antireligioasă a început punerea în aplicare a unui nou plan de activitate.

Toate mijloacele tehnice vor fi utilizate pentru a face din Ruşii pravoslavnici nişte adevăraţi atei comunişti.

Prima manifestare din programul de lucru va fi executată cu ajutorul aviaţiei. Pentru aceasta, s-a hotărât ca o flotilă să execute un sbor deasupra pieţii Uricki din Moscova, împânzind bolta cerului cu un fum dens şi alb. Pânza de fum, lansată de avioane, are proprietatea de a nu putea fi împrăştiată de nici un fel de vânt, timp de două ore.

Pe acest ecran de fum alb se vor proecta diferite filme şi inscripţii, cari vor exemplifica inutilitatea credinţelor religioase.

Am ales acest mic exemplu proaspăt pentru a arăta câtă însemnătate dau cei din tabăra urii şi nelegiuririi propagandei pentru schimbarea antireligioasă a sufletului omenesc. Mistica urii nu cunoaşte margini. Altă dată vom analiza mai mult de ce se dă atâta însemnătate acestei lupte antireligioase.

Încheiem, acum, atrăgând atenţia celor ce suntem de partea cealaltă a baricadelor, adică în tabăra dragostei şi a lui Hristos, asupra seriozităţii clipei. Vântul urei şi nebuniei bate şi peste noi, şi faptele din ultima vreme sunt o pildă. Să ne dezmeticim, cât mai este vreme”.

CUVÂNT

“La ceasul acesta de tulburare şi violenţă e o cerinţă formalăDeclaraţia de comisariat”. S-o facem şi noi.

Nu suntem nici “fascie”, nici “echipă”, nu slujim nici dreapta, nici stânga. Nu le putem tăgădui însă, în parte, îndreptăţirea lor. Fiecare va fi având o frântură de adevăr; dar nu putem sta strâmb numai într-o margine, o lature extremă a vieţii, pentru bunul plac al ciudăţeniei de poziţie.

Noi ne-am hotărât să ne ridicăm întreg şi puternic, cu toată fiinţa noastră, pe amândouă tălpile, drept în inima realităţilor noastre de aci. Nu ne atrage, prin urmare, echilibristica clownilor de ultimă oră ideologică, şi mai ales aceea a mutilaţilor după catehismul alb sau roşu, acele idolatrii tâmpe care se închină la zei veniţi de aiurea.

Ce este această barbarie de semne străine, cari au năvălit peste noi de la o vreme: cruci încârligate, cămăşi colorate, ciocane şi steaguri roşii sau alte ciudăţenii? Nu le recunoaştem ale sufletului nostru. Simbol pentru noi poate fi o cruce de pe evanghelia lui Neagoe Basarab sau cea a muceniciei lui Brâncoveanu Voevod.

După o căutare de sine tragică şi milenară neamul acesta şi-a aflat trupul. Pământul şi apele româneşti sunt acum numai ale noastre. Numărul nostru e acum zeci de milioane. Trupul acesta al românismului însă, plămădit cu atâta greutate trebuie să fie locuit şi de un suflet. Ritmul unei singure inimi trebuie să-l mişte unitate vie.

Acest gând e urmarea simplă a viziunei realităţilor noastre, dincolo de orice teorie, Şovinism sau internaţionalism, rasism sau umanism, aceste formule rămân pentru noi numai ecouri străine cari ne stânjenesc, ne rătăcesc şi, altoite minţii noastre, ne schilodesc.

Nouă ne trebuie altceva. Să ne trezim. Dragostea de moşie, de neam şi lege, nu are nici o legătură cu abstracţiile veacului al XVIII-lea apusean. Horia, Cloşca şi Crişan, cei trei ţărani din ţara Moţilor, au murit mai înainte decât Danton, Robespierre, Marat, cei trei advocaţi şi burghezi de provincie franceză. Iată deosebirea.

Trebuie să ne înfăptuim pe noi înşine, ca neam. Ne trebuie să înfăptuim o unitate vie şi românească, a sufletelor, care să ne fie izvor de faptă adevărată, generos creatoare. Ce însemnează unitate vie? Lucru rar aci, pentru noi cei ai ţării acesteia, stăpâniţi de un individualism barbar şi anarhic. Să nu uităm că la acest ceas problema socială se ridică ameninţătoare şi că dacă ea nu-şi află o deslegare, fiinţa noastră ca neam e ameninţată să piară. Fiecare simte nelămurit că întovărăşirea, asocierea, sobornicirea, făcută cu înţelepciune, e condiţia oricărui mers mai departe, social şi că de această parte se află soluţia. O unitate vie e sforţarea unui mănunchi de oameni complecţi; adică în stare de a se întovărăşi cu semenii lor, într-o credinţă.

Credinţa noastră e să înfăptuim “Ţara slobodă şi duhovniceasc㔓. Credinţa aceasta, a noastră, e chezăşia viitorului, în ciuda politicianismului care ne sfâşie. Slujirea patriei cere răbdare, jertfă şi îndrăzneală spirituală.

Spunem tare că numai învăţând şi râvnind “”zelul apostolilor, jertfa mucenicilor şi simplitatea călugărilor”“, vom birui.

Poate să zică cineva nu?”.

[din articolele anti-comuniste si anti-fasciste publicate in anii `30 in ziarul “Credinta” de gazetarul Sandu Tudor (pe numele adevarat Alexandru Teodorescu), viitorul ieroschimonah, duhovnic si staret Daniil de la Rarau, adormit intru marturisire, cu moarte muceniceasca, in temnita Aiudului, la 17 nov. 1962) – si gasite in dosarele securitatii]

sursa: – Rugul Aprins de la Mânăstirea Antim la Aiud

Legaturi:

***

***


Categorii

"Concentrate" duhovnicesti, 1. SPECIAL, Parintele Daniil Teodorescu (Sandu Tudor), Portile Iadului, Vremurile in care traim

Etichete (taguri)

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Articolul urmator/anterior

Comentarii

24 Commentarii la “SANDU TUDOR impotriva extremismelor politice si pentru trezirea crestina: “NU SLUJIM NICI DREAPTA, NICI STANGA. Sa ne dezmeticim, cat mai e vreme!”

 1. Vino Lumină adevărată – Rugăciune către Preasfântul Duh a Sfântului Simeon Noul Teolog

  „Vino, lumină adevărată, vino, viață veșnică, vino, taină nerostită, comoară fără de nume, chip dincolo de orice înțelegere, bucurie fără de sfârșit, vino, lumină neînserată, așteptare neînșelătoare a celor ce vor aduce mântuirea! Vino, ridicare a celor căzuți, vino, înviere a celor morți, vino, Atotputernice, Care pe toate le-ai făcut și pe toate le prefaci numai cu voia Ta! Vino, Cel Ce nu poți fi văzut, nici atins, Cel pururea nemișcat, dar Care Te miști pentru a Te pogorî la noi, cei ce viețuim în iad! Vino, nume mult dorit și îndelung slăvit, vino, bucurie veșnică, vino, cunună neveștejită! Vino, Tu, pe Care atât Te-a dorit și Te dorește mult chinuitul meu suflet, Tu, Care m-ai despărțit de toate cele ale lumii și Care m-ai învrednicit să Te doresc pururea! Vino, suflarea și viața mea, vino, mângâiere a sărmanului meu suflet, vino, bucuria, slava și nesfârșita mea dulceață!“

  http://www.doxologia.ro/rugaciune/vino-lumina-adevarata-rugaciune-catre-preasfantul-duh-sfantului-simeon-noul-teolog

 2. Pericopa evanghelica: Luca 11, 14-23

  14.Şi a scos un demon, şi acela era mut. Şi când a ieşit demonul, mutul a vorbit, iar mulţimile s-au minunat.
  15.Iar unii dintre ei au zis: Cu Beelzebul, căpetenia demonilor, scoate pe demoni.
  16.Iar alţii, ispitindu-L, cereau de la El semn din cer.
  17.Dar El, cunoscând gândurile lor, le-a zis: Orice împărăţie, dezbinându-se în sine, se pustieşte şi casă peste casă cade.
  18.Şi dacă satana s-a dezbinat în sine, cum va mai sta împărăţia lui? Fiindcă ziceţi că Eu scot pe demoni cu Beelzebul.
  19.Iar dacă Eu scot demonii cu Beelzebul, fiii voştri cu cine îi scot? De aceea ei vă vor fi judecători.
  20.Iar dacă Eu, cu degetul lui Dumnezeu, scot pe demoni iată a ajuns la voi împărăţia lui Dumnezeu.
  21.Când cel tare şi înarmat fiind îşi păzeşte curtea, avuţiile lui sunt în pace.
  22.Dar când unul mai tare decât el vine asupra lui şi-l înfrânge, îi ia toate armele pe care se bizuia, iar prăzile de la el le împarte.
  23.Cel ce nu este cu Mine este împotriva Mea; şi cel ce nu adună cu Mine risipeşte.

  Pericopa apostolica: I Tesaloniceni 2, 9-14

  9.Vă aduceţi aminte, fraţilor, de osteneala şi de truda noastră; lucrând zi şi noapte, ca să nu fim povară nici unuia din voi, aşa v-am propovăduit Evanghelia lui Dumnezeu.
  10.Voi sunteţi martori, şi Dumnezeu de asemenea, cât de sfânt şi cât de drept şi fără de prihană ne-am purtat între voi credincioşii;
  11.Ca un părinte pe copiii săi, precum ştiţi, aşa v-am rugat şi v-am mângâiat.
  12.Şi v-am rugat cu stăruinţă să umblaţi cum se cuvine înaintea lui Dumnezeu, Celui ce vă cheamă la împărăţia şi la slava Sa.
  13.De aceea şi noi mulţumim lui Dumnezeu neîncetat, că luând voi cuvântul ascultării de Dumnezeu de la noi, nu l-aţi primit ca pe un cuvânt al oamenilor, ci, aşa precum este într-adevăr, ca pe un cuvânt al lui Dumnezeu, care şi lucrează întru voi cei ce credeţi.
  14.Căci voi, fraţilor, v-aţi făcut următori ai Bisericilor lui Dumnezeu, care sunt în Iudeea, întru Hristos Iisus, pentru că aţi suferit şi voi aceleaşi de la cei de un neam cu voi, după cum şi ele de la iudei.

 3. Pingback: PARINTELE DANIIL DE LA RARAU - SANDU TUDOR. Pomenirea unui sfant al inchisorilor, staret isihast, carturar si imnograf neintrecut (17 noiembrie): "Omul zilelor noastre e un mare bolnav. Boala omului este in minte”
 4. (Ce parere aveti despre ceea ce spune teologul Yannaras in noua sa carte? Abia astept comentariile voastre.)

 5. Foarte frumos si foarte actual!

 6. @ Carmen:

  Nu stim noua carte. In general nu avem o parere buna despre Yannaras, Sfantul Munte si Cuviosul Paisie au spus tot ce era de spus. Iar in perioada asta este exclus sa avem timp sa cercetam si o astfel de tema, din pacate. Spune-ne mai bine parerea fratiei tale.

 7. @ Carmen

  Teologul Yannaras ? Care noua carte ? Carti sunt multe, “teologi” la fel…
  Dar nu oricine se intituleaza “teolog” este si crestin adevarat.
  Etimologia cuvantului Teologie este Theo = Dumnezeu, Logos = vorbire.
  Adica vorbire cu/despre Dumnezeu.
  Asta nu inseamna insa ca oricine poate sa vorbeasca oricum despre sau/si cu Dumnezeu !!!
  De aici au aparut toate sectele, ocultismul, new age-ul…
  Nu oricine se pretinde teolog si este.

 8. Yannaras si teolog si filozof? Poate TEOZOF!

  Să ne ferim de noutăţi şi agiornamente contemporane, de religioşi noi şi învăţături nesmerite, căci Dumnezeu, pe cât este de Nepătruns, pe atât este şi Simplu!

  (Am participat la una din intalnirile cu el – la Bucuresti – si a fost contestat, atat de preoti cat si de mireni).

 9. Pingback: SEMNELE SFARSITULUI LUMII (II) – Emanciparea femeilor, egalitarismul socialist si utopiile sangeroase ale “RAIULUI PE PAMANT” -
 10. Pingback: PARINTELE DANIIL (SANDU TUDOR), MUCENICUL RUGULUI APRINS – 50 de ani de la plecarea muceniceasca la ceruri -
 11. Ziua buna,

  cred ca mesajul Fericitului Martir Sandu Tudor este unul anti-comunist si anti-nazist. Mai mult, cred ca este unul anti-politicianist. Sa nu uitam ca atunci era o moda, ca si acum, de a importa forme fara fond din Occident. Una din ele fiind “uniforma”. De la taranisti la cuzisti, toti aveau o “camasa”.

  Cred ca mesajul sau se apropie de cel legionar. Pentru ca daca stam si vedem pozitiile lui Nae Ionescu asupra sovinismului, ale lui CZ Codreanu despre rasism, vedem ca tintele autorului erau altele.

  Pacat ca legionarii au adoptat moda camasilor verzi. De la aceste camasi si de la acel salut( care trebuie spus era folosit si-n multe scoli de stat americane!) roman, li se trage cel mai usor acuzatia de “fascism”.

  Articolul si mesajul raman extraordinare. Multumiri si dvs ca le impartasiti cu noi!

 12. Pingback: 50 de ani de la trecerea la Domnul a marelui mărturisitor si mucenic Daniil Sandu Tudor « Regăsirea frumosului pierdut
 13. Pingback: CONFESIUNILE PARINTELUI IONA (profesorul Ion Patrulescu) la “Cuvinte din taceri” (VIDEO): “Comunismul a fost un chip al fiarei, in spate era duhul lui Antihrist”/ “La noi domina impostura, oamenii cauta sa obtina pozitii inal
 14. Pingback: 17 noiembrie – Pomenirea Parintelui Daniil (Sandu Tudor), sufletul MISCARII “RUGUL APRINS” DE LA MANASTIREA ANTIM. Reportaj “Memorialul durerii” (VIDEO) - Recomandari
 15. Pingback: Arhim. Mihail Stanciu despre SANDU TUDOR (CUVIOSUL DANIIL DE LA RARAU) – intelectualul isihast si nou mucenic al inchisorilor comuniste (†17 nov. 1962) -
 16. Pingback: Arhim. Mihail Stanciu despre SANDU TUDOR (CUVIOSUL DANIIL DE LA RARAU) – intelectualul isihast si nou mucenic al inchisorilor comuniste (†17 nov. 1962) -
 17. Pingback: Poetul profetic DANIEL TURCEA – de 35 de ani in Lumina: “AI SA TRAIESTI VREMURI CAND VEI VEDEA LA TOT PASUL NESIMTIREA SI LIPSA PUDORII, cand orice urma de sentiment uman va disparea de la unii cu desavarsire…” -
 18. Pingback: Crezul lui Mircea Vulcanescu: “NU SUNT FANATIC, NICI EXCLUSIVIST, si pozitia mea crestineasca m-a facut sa consider politica drept o activitate de mana a doua”. IDEALISMUL si JUSTITIARISMUL – “patronii tuturor ipocriziilor” -
 19. Pingback: FERICITUL PARINTE DANIIL DE LA RARAU, lumanare aprinsa in sfesnic, ce a luminat pana departe: “Trebuie sa te biruiesti necontenit, sa te cresti duhovniceste cum creste un copil mic”. MARTURIA PARINTELUI PETRONIU -
 20. “Vântul urei şi nebuniei bate şi peste noi, şi faptele din ultima vreme sunt o pildă. Să ne dezmeticim, cât mai este vreme”.

  “Şovinism sau internaţionalism, rasism sau umanism, aceste formule rămân pentru noi numai ecouri străine cari ne stânjenesc, ne rătăcesc şi, altoite minţii noastre, ne schilodesc. ”

  Foarte actual!

 21. Pingback: SANDU TUDOR (Parintele Daniil de la Rarau): ”NU NE TREBUIE NICIO REFORMA. ORTODOXIA NU SE POATE SCHIMBA!”. Plus: Precizari si rectificari biografice | Cuvântul Ortodox
 22. Pingback: 17 noiembrie – Pomenirea Parintelui Daniil (SANDU TUDOR), sufletul MISCARII “RUGUL APRINS” DE LA MANASTIREA ANTIM. Reportaj “Memorialul durerii” (VIDEO) | Cuvântul Ortodox
Formular comentarii

* Pentru a deveni public, comentariul dumneavoastra trebuie aprobat de un administrator. Va rugam sa ne intelegeti daca nu vom publica anumite mesaje, considerandu-le nepotrivite, neconforme cu invatatura ortodoxa sau nefolositoare sufleteste. Va multumim!

Carti

Articole recomandate

Rânduială de rugăciune

Articole Recomandate