Sf. Macarie de la Optina: NUMAI SA NU PARASESTI PE “DOCTOR”!

27-09-2009 Sublinieri

Doua scrisori ale Sfantului Staret Macarie de la Optina catre un frate mirean, dar care ar fi putut fi adresate, la fel de bine, multora dintre noi:

elder-macarius-portrait1.jpg

SCRISOAREA A CINCEA

Sfântul Petru Damaschinul scrie:

Dar nu trebuie să deznădăjduim, dacă nu suntem cum se cuvine să fim. Rău este că ai păcătuit, omule! Dar de ce nedreptăţeşti pe Dumnezeu şi-L socoteşti neputincios din neştiinţă? Oare nu poate să mântuiască sufletul tău Cel ce a făcut pentru tine lumea cea atât de mare, pe care tu o vezi?Iar de zici că mai degrabă şi aceasta îmi este spre osândă, precum şi pogorârea Lui, pocăieşte-te şi-ţi va primi pocăinţa ta, ca şi pe a fiului risipitor şi pe a păcătoasei. Dacă însă nici aceasta nu o poţi si greşeşti din obişnuinţă chiar în cele ce nu vrei, ai smerenie, ca vameşul, şi-ţi va ajunge ţie spre mântuire.Căci cel ce păcătuieşte fără puterea de a se pocăi, dar nu deznădăjduieşte, neapărat se va socoti pe sine mai prejos decât toată zidirea şi nu va îndrăzni să osândească sau să ocărască pe vreun om, ci mai degrabă se minunează de iubirea de oameni a lui Dumnezeu şi e plin de recunoştinţă faţă de Făcătorul de bine şi poate avea şi alte bunătăţi. Acesta, măcar că se supune diavolului întru a păcătui, dar iarăşi, de frica lui Dumnezeu, nu-l ascultă pe vrăjmaş, care-l împinge să deznădăjduiască şi prin aceasta este parte a lui Dumnezeu“(Filocalia, vol. V, pag. 134-135).

Iar mai departe, în „Mare bine este pocăinţa adevărată“, scrie:

Dar dacă cineva vrea, pune iarăşi început prin pocăinţă“. “Dacă ai căzut, zice, ridică-te; şi dacă iarăşi ai căzut iarăşi ridică-te”, nedeznădăjduind nicidecum de mântuirea ta, orice s-ar  întâmpla. Nu te preda pe tine de bunăvoie vrăjmaşului. Îţi ajunge ţie spre mântuire răbdarea aceasta, împreună cu osândirea de sine” (Filocalia, vol. V, pag. 147).

Şi tu deci să nu-ţi pierzi nădejdea uitând de ajutorul lui Dumnezeu. Căci El poate face câte vrea. Ci nădăjdu­ieşte în El, şi va face una din acestea: sau îţi va pregăti îndreptarea prin niscai ispite şi alte mijloace, precum El ştie, sau îţi va dărui cu iubire de oameni o altă cale pe care nu o ştii pentru a mântui sufletul tău umilit. Numai să nu părăseşti pe Doctor. Fiindcă altfel vei suferi jalnic moar­tea cea îndoită, pentru că nu cunoşti scopul cel ascuns al lui Dumnezeu” (Filocalia, vol. V, pag. 147).

Se pare că aceasta ar trebui să te ridice din prăpastia deznădejdii. Îţi aduc aminte că tulburarea ta provine din mândria cugetului. Sfântul Avva Dorotei zice:

Chiar de am fi supăraţi de vreo patimă, tot nu trebuie să ne tulbu­răm, căci cine se tulbură de supărarea patimii, nu o păti­meşte din altceva decât din nebunie şi mândrie: pentru că nu-şi cunoaşte starea sa şi nici nu vrea să se ostenească, precum zic Părinţii” (Avva Dorotei din Gaza, Cuvinte şi învăţături).

Îţi doresc să sporeşti cu înţelepciune în lupta cea duhovnicească, să cunoşti cursele vrăjmaşului şi, mai ales, să te smereşti. Smerenia e cea mai puternică armă împo­triva vrăjmaşului şi a săgeţilor sale.

Domnul să te întărească în acest război şi El să te încununeze în ziua aceea, dar acum nu-ţi căuta răsplata: cel smerit nu se socoteşte pe sine vrednic de aceasta, dar el e mare înaintea lui Dumnezeu. Sfinţii se socoteau în sinea lor mai răi decât toată zidirea, dar Dumnezeu i-a proslăvit.

12_2_div_ascent.JPG

SCRISOAREA A ŞASEA

Slavă lui Dumnezeu care ţi-a dăruit odată cu viaţa şi putinţa de a te bucura de bunurile ei. Simţind o negrăită recunoştinţă pentru purtarea Lui de grijă, trebuie să te străduieşti, împlinindu-I poruncile, să dobândeşti dragos­tea Sa, după cuvântul spus de buzele Lui sfinte: Dacă Mă iubeşte cineva, va păzi cuvântul Meu (Ioan 14, 23).

Te plângi de lipsă de timp, de valurile vieţii şi des­pre neputinţa, prin urmare, de a purta grijă de sufletul tău. Dar în mijlocul valurilor, în legăturile noastre cu oamenii, ni s-au dat mijloacele de a purta grijă de suflet, adică, de a împlini poruncile lui Dumnezeu. Cum le-am putea împlini dacă nu am trăi între oameni?

Încă nu te afli pe treapta de la care să poţi duce o viaţă cu totul însingurată şi izolată şi să lupţi de unul singur cu demonii sau să te desfătezi în vederea duhovnicească a tainelor celor ascunse, despre care deja ai citit în Cuvântul 55 şi Cuvântul 2 din Sfântul Isaac Sirul, în vreme ce Sfân­tul Ioan Scărarul nu îngăduie celui care mai are oarecare părere de sine să cuteze a păşi pe calea liniştirii.

Pentru împlinirea poruncilor lui Dumnezeu trebuie să suferi multe din partea lumii, a trupului şi a diavolului, căci toţi care voiesc să trăiască cucernic în Hristos Iisus vor fi prigoniţi (II Timotei 3, 12) spune Apostolul Pavel şi cine va voi să fie prieten cu lumea se face vrăjmaş lui Dumnezeu (Iacov 4, 4). Dorinţa cărnii este vrăjmăşie împotriva lui Dumnezeu (Romani 8, 7). Diavolul umblă, răcnind ca un leu, căutând pe cine să înghită (I Petru 5, 8). Iată că, din pricina acestor trei potrivnici, apar şi piedicile noastre în împlinirea poruncilor lui Dumnezeu.

Aceşti potrivnici sunt lumea (adică, patimile), trupul nostru, şi diavolul.

Tot ei ni se împotrivesc şi în mănăstire, dar aici sunt mai puţine ispite, iar traiul într-un grup de oameni e mult mai priincios la împlinirea poruncilor lui Dumnezeu (vezi la Avva Dorotei, „Despre lepădare”).

Dar încă nu ai găsit puterea de a părăsi lucrurile acestei vieţi. Ce să faci? Urmează Sfântului Petru, când se cufunda în valuri: Doamne, scapă-mă! (Matei 14, 30) şi Sfântului David, care striga: Doamne, arată-mi calea pe care voi mergeşi depărtează de la mine calea nedreptăţii (Psalmul 142, 8 ) (Psalmul 118, 29).

Pricina tuturor căderilor tale este mândria: vlăstarele ei – înălţarea de sine, părerea înaltă despre tine însuţi, dispreţul faţă de alţii şi osândirea lor. Oricât ne-am strădui să facem fapte bune, ţinând cont însă de aceste lucruri, descoperim că ele sunt stricate şi nu au nici un folos, în­trucât sunt faptele păcatului şi în făţişă împotrivire faţă de voia lui Dumnezeu.

Învăţătura Domnului şi viaţa Lui sunt blândeţea şi smerenia, pe care ne-a îndemnat să le învăţăm de la El (Matei 11, 29). Pricina tuturor răutăţilor noastre este mândria, iar ca mijlocitoare a tot binele stă smerenia!

Şi dacă chiar când facem fapte bune trebuie să avem inimă înfrântă şi smerită, pe care Dumnezeu nu o va urgisi (Psalm 50, 19), cu cât mai mult ar trebui, în sărăcia stării noastre de acum, să ne aruncăm în adâncul smereniei…

***

Citeşte cărţile patristice, însă pe cele care vorbesc despre viaţa activă, întrucât în starea ta contemplaţia mai mult te-ar păgubi decât folosi. Din aceste scrieri despre viaţa activă îţi vei afla propria ta slăbiciune şi-ţi vei smeri inima, iar atunci Dumnezeu, privind către tine, îţi va trimite ajutor ca să Îi împlineşti voia.

Deşi s-ar putea să ai o cunoaştere cuprinzătoare a Scripturii, totuşi cu părerea de sine nu vei avea nici un fo­los. Căci vrăjmaşul ştie cum să atace şi să înşele pe astfel de oameni, cu false mângâieri ale harului. După cum se preface în înger al luminii (II Corinteni 11, 14), aşa şi în lucrarea minţii şi în lucrarea sufletului poate pricinui el însuşi anumite mişcări, de care Domnul să te izbăvească (vezi II Tesaloniceni 2, 4).

* * *

Domnul poartă grijă de zidirea Sa şi le rânduieşte pe toate prin înţeleaptă lui Pronie şi atotştiinţă, mustrând pe unul, răsplătind pe altul. Căile Sale sunt de nepătruns pen­tru noi.

doamne-scapa-ma.JPG


Categorii

Cum ne iubeste Dumnezeul nostru, Hrana duhului / PREDICI SI CUVINTE DE FOLOS, Razboiul nevazut, Sfantul Macarie al Optinei, Sfintii de la Optina

Etichete (taguri)


Articolul urmator/anterior

Comentarii

17 Commentarii la “Sf. Macarie de la Optina: NUMAI SA NU PARASESTI PE “DOCTOR”!

 1. Tot de la Cuviosul Macarie de la Optina citire:”Noi suntem inca departe de dragostea lui Dumnezeu;sa va smeriti in cugetul dumneavoastra,cerand ajutorul Lui cel atotputernic in cautarea Lui.Mai demult mi-ati scris ca Il iubiti pe Dumnezeu,insa aceasta a luat nastere din faptul ca nu va cunoasteti pe sine.Poate ca o oarecare induiosare sau bucurie a inimii vi s-a parut ca este dragoste,dar dragostea de Dumnezeu este incercata prin cele opuse lor si trebuie neincetat sa se lupte cu cei trei vrajmasi ai nostri: LUMEA, TRUPUL si DIAVOLUL.”…daca veti citi Cuvantul 55 al Sfantului Isaac Sirul,veti putea intelege mult mai bine in ce consta dragostea de Dumnezeu…ne spune tot Avva Macarie,iar Cuviosul Anatolie al Optinei zice:”Dragostea nu numai ca intrece rugaciunea noastra,dar este mai presus si decat toate jertfele.”
  Doamne,Bunule,scapa-ne pe noi de duhul uraciunii pamantesti, spre dragostea vietii Ceresti,in numele Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.Amin.

 2. Lumea de azi
  Lumea de azi, scoate din suflet
  Şi cugetări şi gânduri bune,
  Rapid, total, în orice clipă,
  Şi nu-ţi permite rugăciune.

  Duhul lumesc i’atât de iute,
  De logic şi convingător,
  Încât domină şi’nrobeşte
  Cu forţă , mintea tuturor.

  Şi-n oamenii credinţei noastre,
  Cu mare foţă a pătruns,
  Şi-ades îi dăm întâietate,
  Cu mult în faţa li Iisus.

  Duplicitatea în credinţă
  Adesea e un monolit,
  Zidit subconştient în suflet
  Şi foarte greu de biruit.

  Din anii fragezi ai prunciei
  Omul e smuls din cele bune,
  Şi din gândirea ortodoxă
  Trăită-n post şi rugăciune.

  Omul modern gândeşte numai
  În duhul lumii şi-i supus
  De lanţurile dependenţei
  Ce-l rup cu forţa de Iisus.

  Din grădiniţă şi din şcoală
  Subconştientul se zideşte
  Doar pentru lume şi ispite,
  În care ,,totul’’ se trăieşte.

  Imaginea scoate din suflet
  Tot ce ,,Cuvântul’’ a zidit.
  Lectura e tot mai puţină,
  Iar dependenţa ne-a’nrobit.

  O viaţă fără de ,,rigoarea’’
  Pe care timpul o impune,
  Prin muncă, prin limbaj, prin viaţă
  Şi dependendenţa ei de lume,

  Este-o povară care pare,
  Şi fără sens şi fără rost,
  O goană după o himeră
  Ce şi-o alege omul prost.

  Să duci o viaţă izolată
  Fără ce astăzi nea adus,
  Comod ,frumos, plăcut şi logic,
  Consumul, viaţa din apus,

  Pare curată nebunie.
  Pare absurd ca să trăeşti
  Exact opusul vieţii lumii
  Şi-a bucuriilor trupeşti.

  Lumea-i atât de dominantă
  În foarte mulţi şi în credinţă,
  Încât e compomis în toate,
  -Şi-n adevăr şi-n conştiinţă-.

  Slujim subconştient şi lumii,
  Şi –credem că- şi lui Iisus.
  Prin compromis le’avem pe toate
  -,, Duhovniceşte’’ ca’n apus-.

  Duhul în schimb ni-i fără viaţă.
  Fără lumină şi voinţă.
  Doar căldicel, ,,mindruţ’’ şi critic
  La tot ,,execesul’’ de credinţă.

  Mintea şi logica umană
  Se adaptează la Iisus,
  Şi curge zilnic, compromisul
  Şi dependenţa de apus.

  Omul modern greu se întoarce,
  -Şi’adesea doar pe jumătate-
  La Adevăr şi la credinţă,
  Cînd lumea ne-a tâtrât departe,

  De viaţa cea adevărată,
  De Adevăr şi de lumină,
  De fecioria din lăuntru,
  De conştiinţa fără vină.

  Când compromisul este-n toate
  Şi-n orice faptă ne conduce,
  Mai suntem ortodocşi lăuntric
  Şi mai purtăm sincer vre-o cruce ?

  Cum mai conduce în noi Duhul
  Când nu îl creşte pocăinţa,
  Când postu’adânc şi rugăciunea
  Nu ne curăţă conştiinţa ?

  Când spovedania-i pe fugă
  Şi-mi motivez ce e mai rău,
  Apoi fac iarăşi compromisuri,
  Oare slujesc lui Dumnezeu ?

 3. Pingback: Război întru Cuvânt » Sfaturi duhovnicesti de la Fericitul Filotei Zervakos (2): “VAZUT-AM PE DOMNUL INAINTEA MEA PURUREA…”
 4. Pingback: Război întru Cuvânt » Sfantul Ioan Carpatiul – cuvinte de intarire in lupta nevazuta (4): “TOATA GRIJA ARUNCATI-O DOMNULUI, EL ARE GRIJA DE VOI”
 5. Pingback: Război întru Cuvânt » Sfantul Petru Damaschin ne invata cum putem si trebuie sa facem din toate prilej de pomenire si multumire neincetata catre Dumnezeu
 6. Pingback: Staretii de la Optina - povatuitori duhovnicesti de mare pret pentru toata vremea
 7. Pingback: SFANTUL MACARIE DE LA OPTINA - SFATURI DUHOVNICESTI PENTRU MIRENI: Sa nu umblam dupa mangaieri, trebuie sa ne socotim slugi netrebnice!
 8. Pingback: STARETII DE LA OPTINA (11 octombrie). RUGACIUNEA DE DIMINEATA a ultimilor stareti, ACATISTUL si RUGACIUNE PENTRU IZBAVIREA DE ANTIHRIST. Sfaturi duhovnicesti si profetii -
 9. Pingback: SFANTUL MACARIE DE LA OPTINA – smerita calauza catre viata ne-lumeasca: 150 DE ANI DE LA TRECEREA LA CELE VESNICE -
 10. Pingback: Sfantul Macarie de la Optina: AVERTISMENT CELOR AFLATI IN PRIMEJDIA INSELARII SAU CAZUTI IN CURSELE “SATANEI CARE IA CHIP INGER DE LUMINA” -
 11. Pingback: “Familia ortodoxa”: STALPII DE FOC DE LA OPTINA -
 12. Pingback: Invataturi ale SFANTULUI AMBROZIE AL OPTINEI despre LUPTA DUHOVNICEASCA impotriva feluritelor si rafinatelor ISPITE ALE VRAJMASULUI: “Striga catre Domnul si catre Maica lui Dumnezeu cu constiinta adanca a starii tale putrede, parasind gandurile seme
 13. Pingback: SF. MACARIE DE LA OPTINA – sfaturi ortodoxe pentru “incepatori”: SE POATE MANCA DE DULCE IN POST? SA NE FACEM SEMNUL CRUCII IN LUME? -
 14. Pingback: Raspunsuri duhovnicesti foarte folositoare pentru infruntarea ispitelor de pe cale, de la STARETUL LEONID DE LA OPTINA (11 octombrie) -
 15. Pingback: SFANTUL AMBROZIE DE LA OPTINA despre diferite forme de INSELARE: “Nu orice dorinta ce pare buna e de la Dumnezeu. Tot ce insufla vrajmasul este ori INAINTE DE VREME si PESTE PUTERI, ori cu SEMETIE si cu slava desarta” -
 16. Pingback: CUVINTE MANGAIETOARE PENTRU UCENICI din scrisorile SFANTULUI NICON de la OPTINA (II): “De cate ori am suferit pentru tine si m-am rugat?! O, copilasul meu, copilasule! Sa te intelepteasca Domnul sa intelegi adevarul!“ -
 17. Pingback: NOI CUVINTE PLINE DE HAR, care ne izgonesc “gandurile cele intunecate si povara de pe suflet”, desprinse din SCRISORILE SFANTULUI NICON AL OPTINEI: “Sa plece de la tine reaua deznadejde si sa vina la tine pacea lui Hristos!” | Cuv
Formular comentarii

* Pentru a deveni public, comentariul dumneavoastra trebuie aprobat de un administrator. Va rugam sa ne intelegeti daca nu vom publica anumite mesaje, considerandu-le nepotrivite, neconforme cu invatatura ortodoxa sau nefolositoare sufleteste. Va multumim!

Carti

Articole recomandate

Rânduială de rugăciune

Articole Recomandate