CARDUL DE SANATATE. Minciunile si manipularile autoritatilor: CONFORM “FISEI EXPLICATIVE”, ACORDUL PENTRU DONAREA ORGANELOR E INCLUS IN CARD! Conform Legii, ACORDUL DE DONARE NU figureaza pe lista INFORMATIILOR NECESARE!/ Medicii de familie refuza inscriptionarea cardurilor. CITITOARE nu existe in cabinete si in spitale (VIDEO)

6-10-2014 15 minute Sublinieri

cardul de sanatate

Suntem printre primii români care au primit cardul de asigurări de sănătate. Aveți grijă, atunci când primiți cardul nu aruncați foaia care îl însoțește, deoarece va trebui să mergeți cu ea la medicul de familie. Autoritățile au început distribuirea cardurilor de sănătate către cetățenii României aproximativ acum două săptămâni, mai exact pe 19 septembrie, după aproximativ șapte ani de amânări față de termenul inițial.

Săptămâna trecută, am primit prin poștă plicul care conține cardul național de asigurări de sănătate, însoțit de o foaie cu explicații. Dacă încă nu ați primit prin poștă acest card, veți afla acum cum arată și ce informații conține.

Așadar, cardul de asigurări de sănătate conține numele persoanei asigurate, codul său de asigurat, numărul documentului și data expirării.

Pe verso, pe lângă pagina web a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS) www.cnas.ro, aveți și numărul de Telverde 0800.800.950. Tot pe verso scrie că „persoanele asigurate au obligația prezentării documentului național de asigurări de sănătate în vederea acordării serviciilor medicale și că acesta nu este transmisibil. „Documentul poate fi folosit numai împreună cu un document de identitate” și „încercarea de falsificare a documentului național de asigurări sociale de sănătate este pedepsită conform legii”, sunt alte informații prezentate pe card.

Cardul vine de la CNAS lipit de o foaie care conține unele informații explicative, precum și un formular care trebuie depus la medicul de familie, care îl va parafa și semna. Pe acest formular va trebui să bifați dacă sunteți de acord ca următoarele informații să fie incluse pe card: grupa sanguină și Rh-ul, bolile cu risc vital, dar și bolile cronice de care suferiți. Totodată, prin acest formular trebuie să bifați în căsuța cu „da” sau „nu” dacă sunteți sau doriți să deveniți donator de organe și această informație să se regăsească pe cardul de sănătate.

Atenție, cardul nu este încă funcțional. Pentru a-l putea folosi, el trebuie să treacă obligatoriu pe la medicul de familie. Această scrisoare, însoțită de card, va trebui prezentată la medicul de familie la următoarea vizită. „Pe card sunt deja inscripționate datele dumneavoastră de identificare. Pentru a deveni funcțional, el trebuie să fie activat. Pentru aceasta, medicul vă va solicita personalizarea pinului (codului) format din 4 cifre. Vă rugăm să rețineți acest cod și să nu îl divulgați. Veți tasta personal acest pin ori de câte ori veți solicita un serviciu medical sau eliberarea de medicamente”, se arată în notele explicative care însoțesc cardul.

Totodată, trebuie să știți că medicul de familie este singura persoană care poate inscripționa cardul de sănătate cu date medicale, în baza acordului scris de fiecare asigurat sau, după caz, de aparținătorul legal sau de împuternicitul legal.

Nota noastra:

Iata inca o proba izbitoare a minciunilor si manipularilor autoritatilor! In vara, seful CNAS spunea clar:

“Cardul naţional de sănătate va constitui punctul de referinţă în sistem. Pentru a fi implementat cu succes, a fost modificată, în luna mai, Legea sănătăţii, privind acordul de donare. Adică a fost eliminat acordul de donare de pe cardul naţional de asigurări de sănătate”, a precizat preşedintele CNAS.

Si:

Am eliminat acordul de donare de pe cardul naţional tocmai pentru a nu se denatura scopul acestuia, care nu este altul decât acela de a dovedi calitatea de asigurat şi de a certifica serviciile medicale care se efectuează la furnizori”, a explicat Ţibichi.

Asadar, insusi seful asigurarilor de sanatate informa publicul ca:

– LEGEA a fost schimbata astfel incat acordul de donare sa NU mai fie inclus in card;

– legarea acordului de donare a cardului ii schimba SCOPUL acestuia, transformandu-l intr-un instrument pentru ALTCEVA (respectiv, pentru industria transplantului);

Acum, avand in vedere ca pe “fisa explicativa”e trecut clar acordul de donare, am avea doar doua variante de lucru care sa explice sensul instructiilor oficiale care insotesc cardul:

– fie autoritatile au mintit si au comunicat ceva fals: legea nu a fost modificata, acordul de donare a ramas;

– fie manipuleaza ordinar: au modificat legea, acordul de donare nu mai e obligatoriu prin lege, insa prin fisa explicativa (un fel de instructiuni de folosire), dau de inteles, bazandu-se pe lipsa de informare a publicului, ca acordul de donare e necesar!;

Verificarea Legii cu privina si a modificarilor ulterioare confirma spusele sefului CNAS – acordul de donare a fost inlaturat din lege si nu e obligatoriu. Copiem aici integral articolul 330 care se refera la cardul de sanatate, care include si articolele care au fost ABROGATE sau modificate:

CAP. III
Cardul naţional de asigurări sociale de sănătate

ART. 330
(1) Cardul naţional de asigurări sociale de sănătate este un card electronic, distinct de cardul european de asigurări sociale de sănătate.
(2) Cardul naţional de asigurări sociale de sănătate se emite pentru dovedirea calităţii de asigurat pentru furnizarea unor servicii medicale.
————-
Alin. (2) al art. 330 a fost introdus de pct. 22 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 133 din 28 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 30 decembrie 2010.

(2) Cardul naţional de asigurări sociale de sănătate se emite pentru dovedirea calităţii de asigurat pentru furnizarea unor servicii medicale, iar realizarea şi implementarea acestuia este un proiect de utilitate publică de interes naţional.
————
Alin. (2) al art. 330 a fost modificat de pct. 118 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 2 din 29 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 104 din 11 februarie 2014.

ART. 331
Informaţiile minime care vor putea fi accesate de pe cardul naţional sunt următoarele:
a) datele de identitate şi codul numeric personal;
b) dovada achitării contribuţiei pentru asigurările sociale de sănătate;
c) înregistrarea numărului de solicitări de servicii medicale, prin codul furnizorului;
d) diagnostice medicale cu risc vital;
e) grupa sanguina şi Rh;
f) data expirării cardului;
g) numărul de identificare şi acronimul casei de asigurări de sănătate care emite cardul;
h) numărul cardului.

ART. 331
    (1) Informaţiile minime care pot fi accesate de pe cardul naţional de asigurări sociale de sănătate sunt următoarele:
    a) numele, prenumele, precum şi codul numeric personal ale asiguratului;
    b) codul unic de identificare în sistemul de asigurări sociale de sănătate;
    c) numărul de identificare al cardului naţional de asigurări sociale de sănătate.
(2) Pe cipul cardului naţional de asigurări sociale de sănătate vor fi înregistrate informaţiile minime prevăzute la alin. (1), precum şi următoarele informaţii:
a) diagnostice medicale cu risc vital şi boli cronice;
b) grupa sanguină şi Rh;
    c) acceptul exprimat, în timpul vieţii, pentru prelevarea de organe, ţesuturi şi celule, după deces;
d) medic de familie: nume, prenume, date de contact.

(2) Abrogat.
———–
Alin. (2) al art. 331 a fost abrogat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 13 mai 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 15 mai 2014.

(3) Diagnosticele medicale cu risc vital şi bolile cronice care vor fi înregistrate pe cipul cardului naţional de asigurări sociale de sănătate se stabilesc prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui CNAS.

(3) Abrogat.
———–
Alin. (3) al art. 331 a fost abrogat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 13 mai 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 15 mai 2014.

(4) Pe cardul naţional de asigurări sociale de sănătate datele medicale se înregistrează separat de datele administrate, iar accesul la acestea se face numai de persoane autorizate în acest scop.

(4) Abrogat.
———–
Alin. (4) al art. 331 a fost abrogat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 13 mai 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 15 mai 2014.

(5) Informaţia prevăzută la alin. (2) lit. c) se va înregistra pe cipul cardului naţional de asigurări sociale de sănătate, sub condiţia respectării dispoziţiilor prevăzute la art. 147 pct. 5.

(5) Abrogat.
———–
Alin. (5) al art. 331 a fost abrogat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 13 mai 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 15 mai 2014.

(6) Accesul personalului medical la informaţiile înregistrate pe cardul naţional de asigurări sociale de sănătate va fi stabilit prin Norme metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul naţional de asigurări sociale de sănătate prevăzut în titlul IX «Cardul european şi cardul naţional de asigurări sociale de sănătate» al Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.
(7) În mediul de stocare al cardului naţional de asigurări sociale de sănătate, în partiţii diferite de cele în care sunt înscrise datele privind funcţionalitatea de card de sănătate, pot fi înscrise certificate digitale, aşa cum sunt definite de Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică, cu modificările ulterioare, în vederea utilizării în relaţia cu autorităţi publice din România, utilizarea cardului în aceste cazuri fiind reglementată prin acte normative elaborate sau iniţiate de autorităţile în cauză.
————
Alin. (7) al art. 331 a fost introdus de pct. 119 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 2 din 29 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 104 din 11 februarie 2014.

(8) Noile cărţi de identitate, eliberate începând cu anul 2014, în mod etapizat, cu elemente de securitate adecvate, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind evidenţa persoanelor, actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi actele de rezidenţă ale cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European rezidenţi în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 235/2013, vor avea şi funcţionalitatea de card naţional de asigurări sociale de sănătate.
————
Alin. (8) al art. 331 a fost introdus de pct. 119 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 2 din 29 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 104 din 11 februarie 2014.

(9) În momentul eliberării către un cetăţean a unei cărţi de identitate prevăzute la alin. (8), cardul naţional de asigurări sociale de sănătate îşi încetează valabilitatea.
————
Alin. (9) al art. 331 a fost introdus de pct. 119 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 2 din 29 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 104 din 11 februarie 2014.
————-
Art. 331 a fost modificat de pct. 23 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 133 din 28 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 30 decembrie 2010.

ART. 332
(1) Cardul naţional se eliberează de casa de asigurări de sănătate unde figurează ca asigurat titularul cardului.
(2) Cheltuielile necesare pentru eliberarea cardului naţional sunt suportate de casa de asigurări de sănătate emitenta.
ART. 332
(1) Cheltuielile necesare pentru producerea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate se suportă atât de CNAS, cât şi de asigurat.
(2) Asiguratul suportă cheltuielile reprezentând contravaloarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate, respectiv a documentului propriu-zis prin care se atestă calitatea de asigurat, precum şi costurile aferente distribuţiei acestuia.
————-
Art. 332 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 133 din 28 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 30 decembrie 2010. Pct. 24 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 133 din 28 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 30 decembrie 2010 a fost abrogat de pct. 8 al art. unic din LEGEA nr. 191 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 397 din 2 iulie 2013.

ART. 332
(1) Cheltuielile necesare pentru producerea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate, respectiv a documentului propriu-zis prin care se atestă calitatea de asigurat se suportă din bugetul Ministerului Sănătăţii.
(2) Cheltuielile necesare pentru producerea soluţiilor informatice pentru administrarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate se suportă de CNAS din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

(2) Cheltuielile necesare pentru producerea soluţiilor informatice pentru administrarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate, precum şi cheltuielile pentru distribuţia acestuia prin servicii poştale se suportă de CNAS din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.
—————
Alin. (2) al art. 332 a fost modificat de pct. 1 al art. 25, Cap. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 noiembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 15 noiembrie 2013.

(3) Pentru plata şi distribuţia cardului naţional de asigurări sociale de sănătate se încheie un contract de către Ministerul Sănătăţii şi CNAS cu Compania Naţională “Imprimeria Naţională” – S.A. Modalitatea de plată a cardului naţional de asigurări sociale de sănătate din bugetul Ministerului Sănătăţii către Compania Naţională “Imprimeria Naţională” – S.A., precum şi mecanismul de distribuţie a cardului administrat de CNAS se stabilesc prin normele metodologice prevăzute la art. 331 alin. (6).
(4) Distribuţia cardurilor către asiguraţi se realizează de casele de asigurări sociale de sănătate prin furnizorii de servicii medicale din asistenţa medicală primară.

(4) Distribuţia cardurilor către asiguraţi se realizează prin servicii poştale, în condiţiile prevăzute în normele metodologice prevăzute la art. 331 alin. (6).
—————
Alin. (4) al art. 332 a fost modificat de pct. 1 al art. 25, Cap. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 noiembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 15 noiembrie 2013.

(5) În situaţia solicitării de eliberare a unui card duplicat de către asigurat, cu excepţia faptului în care aceasta se face din motive tehnice de funcţionare, cheltuielile aferente producerii şi distribuţiei se suportă de către asigurat.
(6) Metodologia de eliberare a cardului duplicat prevăzută la alin. (5) se aprobă prin ordin al preşedintelui CNAS.
———-
Art. 332 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 35 din 27 iunie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 30 iunie 2012.

ART. 333
Cardul naţional se eliberează numai prin sistemul informatic unic integrat al asigurărilor sociale de sănătate.

ART. 333
(1) Componenta informatică a cardului naţional de asigurări sociale de sănătate este parte integrantă a sistemului informatic unic integrat al asigurărilor sociale de sănătate.

(1) Componenta informatică a cardului naţional de asigurări sociale de sănătate este parte integrantă a sistemului informatic unic integrat al asigurărilor sociale de sănătate.
————
Alin. (1) al art. 333 a fost modificat de pct. 9 al art. unic din LEGEA nr. 191 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 397 din 2 iulie 2013, care modifică pct. 25 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 133 din 28 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 30 decembrie 2010.

(2) Cardul naţional de asigurări sociale de sănătate se eliberează şi se administrează prin utilizarea serviciilor de operare şi management al unei unităţi specializate în acest scop şi numai prin intermediul sistemului informatic unic integrat al asigurărilor sociale de sănătate. CNAS eliberează şi administrează cardul naţional de asigurări sociale de sănătate şi are calitatea de operator de date cu caracter personal pentru datele menţionate.

(2) Cardul naţional de asigurări sociale de sănătate se eliberează şi se administrează prin utilizarea serviciilor de operare şi management al unei unităţi specializate în acest scop. CNAS eliberează şi administrează cardul naţional de asigurări sociale de sănătate şi are calitatea de operator de date cu caracter personal pentru datele menţionate.
———–
Alin. (2) al art. 333 a fost modificat de pct. 25 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 35 din 27 iunie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 30 iunie 2012.

(3) Prelucrarea datelor cu caracter personal cuprinse în cardul naţional de asigurări sociale de sănătate se face în condiţiile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, iar prin normele metodologice menţionate la art. 331 alin. (6) va fi stabilită modalitatea de exercitare a dreptului de acces la datele cu caracter personal legate de starea de sănătate de către persoana asigurată.

(3) Prelucrarea datelor cu caracter personal cuprinse în cardul naţional de asigurări sociale de sănătate se face în condiţiile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, iar prin normele metodologice menţionate la art. 331 alin. (6) va fi stabilită modalitatea de exercitare de către persoana asigurată a dreptului de acces la datele cu caracter personal legate de starea de sănătate.
————
Alin. (3) al art. 333 a fost modificat de pct. 9 al art. unic din LEGEA nr. 191 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 397 din 2 iulie 2013, care modifică pct. 25 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 133 din 28 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 30 decembrie 2010.
————-
Art. 333 a fost modificat de pct. 25 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 133 din 28 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 30 decembrie 2010.

ART. 334
Cardul naţional poate fi utilizat numai pe teritoriul României.
ART. 335
Furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate au obligaţia de a acorda asistenţă medicală titularilor de card naţional în condiţiile prevăzute de contractul-cadru şi de normele metodologice de aplicare a acestuia.

ART. 335
(1) Furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, precum şi titularii cardului naţional de asigurări sociale de sănătate au obligaţia de a solicita şi, respectiv, de a prezenta acest document, la data acordării asistenţei medicale, în condiţiile prevăzute de contractul-cadru şi de normele metodologice de aplicare a acestui contract.
(2) Alte obligaţii ale furnizorilor de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale privind implementarea sistemului cardului naţional de asigurări sociale de sănătate se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a dispoziţiilor din cuprinsul prezentului capitol.
————-
Art. 335 a fost modificat de pct. 26 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 133 din 28 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 30 decembrie 2010.

ART. 336
Cardul naţional se emite individual pentru fiecare asigurat.

ART. 336
(1) Cardul naţional de asigurări sociale de sănătate se emite individual pentru fiecare asigurat cu vârsta de peste 18 ani, aşa cum este reglementat la art. 211 alin. (1), art. 213 şi 215.
(2) Asiguraţii cu vârsta de până la 18 ani beneficiază de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale decontate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate în baza documentelor care atestă că se încadrează în categoria de asiguraţi, prevăzută la art. 213 alin. (1) lit. a).
(3) Persoanele asigurate prevăzute la alin. (1) au obligaţia prezentării cardului naţional de asigurări sociale de sănătate în vederea acordării serviciilor medicale de către furnizorii aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate. Neprezentarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate conduce la acordarea acestor servicii numai contra cost, cu excepţia serviciilor prevăzute la art. 220.
————-
Art. 336 a fost modificat de pct. 27 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 133 din 28 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 30 decembrie 2010.

ART. 337
Caracteristicile tehnice ale cardului naţional, precum şi modalităţile de elaborare şi implementare ale acestuia se aprobă prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.
ART. 338
În bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate vor fi alocate sume pentru cardul naţional, astfel încât acesta să poată fi implementat până la sfârşitul anului 2007.
ART. 338
În bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate vor fi alocate sume pentru cardul naţional, astfel încât acesta să poată fi implementat la 1 ianuarie 2008.
—————
Art. 338 a fost modificat de pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 264 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 27 iulie 2007.

ART. 338
În bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate vor fi prevăzute sume pentru cardul naţional de asigurări sociale de sănătate, în conformitate cu dispoziţiile art. 332.
————-
Art. 338 a fost modificat de pct. 28 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 133 din 28 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 30 decembrie 2010.

ART. 338^1
(1) Producerea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate se realizează de către Compania Naţională «Imprimeria Naţională» – S.A.
(1) Producerea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate se realizează de către Compania Naţională “Imprimeria Naţională” – S.A., care poate primi în acest scop sume în avans din bugetul Ministerului Sănătăţii de 30% din fondurile alocate anual pentru producerea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate.
———–
Alin. (1) al art. 338^1 a fost modificat de pct. 26 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 35 din 27 iunie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 30 iunie 2012.
(2) Personalizarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate se realizează de către Centrul Naţional Unic de Personalizare a Paşapoartelor Electronice din cadrul Direcţiei Generale de Paşapoarte, structură componentă a Ministerului Afacerilor Interne.
(3) Echipamentele şi aplicaţiile de personalizare necesare potrivit alin. (2), precum şi serviciile pentru funcţionarea neîntreruptă a acestora se asigură de către Compania Naţională «Imprimeria Naţională» – S.A.
(3) Echipamentele şi aplicaţiile de personalizare necesare potrivit alin. (2), precum şi serviciile pentru funcţionarea neîntreruptă a acestora se asigură de către Compania Naţională “Imprimeria Naţională” – S.A. şi de către CNAS.
————-
Alin. (3) al art. 338^1 a fost modificat de pct. 26 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 35 din 27 iunie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 30 iunie 2012.
————-
Art. 338^1 a fost introdus de pct. 29 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 133 din 28 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 30 decembrie 2010.
ART. 338^1
(1) Producerea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate se realizează de către Compania Naţională «Imprimeria Naţională» – S.A., care poate primi în acest scop sume în avans din bugetul Ministerului Sănătăţii de 30% din fondurile alocate anual pentru producerea acestui card.
(2) Personalizarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate se realizează de către Centrul Naţional Unic de Personalizare a Paşapoartelor Electronice din cadrul Direcţiei Generale de Paşapoarte, structură componentă a Ministerului Afacerilor Interne.
(3) Echipamentele şi aplicaţiile de personalizare necesare potrivit prevederilor alin. (2), precum şi serviciile pentru funcţionarea neîntreruptă a acestora se asigură de către Compania Naţională «Imprimeria Naţională» – S.A. şi de către CNAS.
————-
Art. 338^1 a fost modificat de pct. 10 al art. unic din LEGEA nr. 191 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 397 din 2 iulie 2013, care modifică pct. 29 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 133 din 28 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 30 decembrie 2010.

ART. 338^1
(1) Producerea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate se realizează de către Compania Naţională «Imprimeria Naţională» – S.A., care poate primi în acest scop sume în avans din bugetul Ministerului Sănătăţii de 30%, precum şi plăţi parţiale, cu reţinerea avansului aferent, din fondurile alocate anual pentru producerea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate, pentru cardurile naţionale de asigurări sociale de sănătate produse, înainte de a fi personalizate cu datele asiguraţilor.
(1^1) Prin excepţie de la prevederile art. 52 alin. (10) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Sănătăţii nu va percepe dobânzi şi penalităţi de întârziere sau majorări de întârziere la sumele reprezentând plăţi în avans acordate conform alin. (1).
————
Alin. (1^1) al art. 338 a fost introdus de pct. 120 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 2 din 29 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 104 din 11 februarie 2014.

(2) Diferenţa de plată, până la valoarea integrală a cardurilor naţionale de asigurări sociale de sănătate, se realizează după recepţia cardurilor naţionale de asigurări sociale de sănătate personalizate cu datele asiguraţilor.
(3) Personalizarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate se realizează de către Centrul Naţional Unic de Personalizare a Paşapoartelor Electronice din cadrul Direcţiei Generale de Paşapoarte, structură componentă a Ministerului Afacerilor Interne.
(4) Echipamentele şi aplicaţiile de personalizare necesare potrivit alin. (2), precum şi serviciile pentru funcţionarea neîntreruptă a acestora se asigură de către Compania Naţională «Imprimeria Naţională» – S.A. şi de către CNAS.
—————
Art. 338^1 a fost modificat de pct. 2 al art. 25, Cap. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 noiembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 15 noiembrie 2013

Asadar, SINGURELE informatii care sunt cerute, prin LEGE, pentru card, sunt: a) numele, prenumele, precum şi codul numeric personal ale asiguratului; b) codul unic de identificare în sistemul de asigurări sociale de sănătate; c) numărul de identificare al cardului naţional de asigurări sociale de sănătate.

Dupa cum se poate vedea, litera c) a art. 331 (2) a fost ABROGATA, adica ACORDUL DE DONARE, NU este cerut prin lege ca informatie de trecut pe card.

Cum se explica, atunci, faptul ca “fisa explicativa” contine si acordul de donare? Daca prin lege au renuntat, atunci ei incearca prin MANIPULARE. Chiar daca nu e obligatoriu, autoritatile vor sa convinga lumea sa-si treaca acordul sau dezacordul, mai ales ca nu este deloc improbabila o re-modificare ulterioara a legii care sa re-includa acordul de donare! Poate chiar in ianuarie 2015, cand e programata urmatoarea modificare a legii…

Dar, cum s-ar explica acest comportament al autoritatilor? Din informatiile noastre, abrogarea unor articole din Lege a fost cauzata de existenta unor procese pe rol prin care se contestau tocmai punctele eliminate, in virtutea protectiei datelor personale. Acest lucru arata ca orice demers juridic, daca e bine fundamentat, poate avea efecte pozitive. Este limpede, insa, ca autoritatile mizeaza, pe de o parte, pe lipsa de informare a publicului (cati oameni stiu ce este in lege cu adevarat? cati stiu ca in unele cazuri se incalca flagrant alte legi?) si, pe de alta parte, pe incheierea proceselor deschise in prezent. Pentru ca, odata procesele incheiate, autoritatile pot reintroduce respectivele articole de lege abrogate momentan. Ceea ce inseamna ca e necesara o presiune continua pe autoritati si o informare corecta a publicului. E important de retinut ca, atunci cand au abrogat respectivele articole, autoritatile nu ne-au facut niciun serviciu, ele pur si simplu au fost OBLIGATE sa respecte LEGILE!

In fine, mai trebuie adaugat ca, poate chiar mai important decat cardul este DOSARUL DE SANATATE. Aceasta este “piatra din capul unghiului” a digitalizarii sanatatii: anume, colectarea tuturor informatiilor si datelor personale posibile a tuturor asigurarilor de sanatate din tara aceasta. De aici si aceste manipulari si actiuni in forta, ilegitime, ale autoritatilor. Ele vor informatii complete despre noi, care sa fie usor gestionabile, controlabile, folosite…

In orice caz, nu e prima oara cand autoritatile isi bat joc in ultimul hal de public cand este vorba despre subiectul extrem de grav si de primejdios al actelor electronice:

***

Nici nu a început să fie folosit cardul electronic de sănătate, că deja a început să pună probleme.

Primele carduri ajung în cutiile poştale ale pacienţilor însoţite de o scrisoare în care li se recomandă să meargă la medic pentru a-l valida şi a inscripţiona date suplimentare.

Doar că unii doctori refuză să facă acest lucru, pe motiv că este pierdere de timp şi preferă să consulte pacienţi decât să completeze date.

Mai mult decât atât, nici cabinetele medicale şi nici spitalele nu sunt dotate cu cititoare speciale pentru astfel de carduri.

Cardul electronic de sănătate va fi folosit obligatoriu de anul viitor. Timp de trei luni noul sistem va funcţiona în paralel, spune preşedintele CNAS. Ca un prim pas, medicii de familie vor trebui să inscripţioneze cardurile cu informaţii despre fiecare pacient, iar asta îi nemulţumeşte pe doctori.

Pentru a putea folosi cardurile, atât medicii de familie, specialişti, dar şi spitalele şi farmaciile vor trebui să cumpere cititoare de carduri.

Pentru a evita aglomeraţia, medicii de familie le recomandă pacienţilor să vină la cabinete doar când au nevoie de un serviciu medical, şi nu special pentru validarea cardului electronic de sănătate.


Cardul de sanatate: MEDICII DE FAMILIE NU VOR… by medialert

*

*


Categorii

1. DIVERSE, Carduri electronice/ cipuri, Guvernarea electronica (E-GUVERNARE), Opinii, analize, Panopticon, Sistemul romanesc de sanatate, TRANSPLANT DE ORGANE, Video

Etichete (taguri)

, , , , , , , , , ,

Articolul urmator/anterior

Comentarii

18 Commentarii la “CARDUL DE SANATATE. Minciunile si manipularile autoritatilor: CONFORM “FISEI EXPLICATIVE”, ACORDUL PENTRU DONAREA ORGANELOR E INCLUS IN CARD! Conform Legii, ACORDUL DE DONARE NU figureaza pe lista INFORMATIILOR NECESARE!/ Medicii de familie refuza inscriptionarea cardurilor. CITITOARE nu existe in cabinete si in spitale (VIDEO)

 1. Am ascultat ieri o emisiune pe acest subiect. Era invitata o doctora si un domn din partea CNAS. Acesta a spus ca nu se vor mai putea acorda retete fara ca mai intai sa fie validat cardul de catre medic, pentru a se evita furturile din trecut cu false retete. S-au pus mai multe probleme la care acest domn s-a incurcat si nu a stiut sa raspunda, evitand sa dea un raspuns exact. De exemplu, ce se intampla daca pacientul uita codul pin, sau alte probleme care pot aparea printre care si pierderea cardului de sanatate de catre pacienti. In aceasta ultima situatie, reprezentantul casei de asigurari a raspus ca i se va da pacientului care a pierdut cardul, pana la emiterea unui nou card, o hartie care sa ateste conditia de asigurat, hartie pe baza caruia i se va putea acorda retete si consultatii si in continuare. La care prezentatoarea l-a intrebat pe acesta cum ramane cu emiterea de retete doar pe baza de card, lucru sustinut insistent de catre respectivul pana la acel moment. In plus prezentatoarea i-a adus in vedere faptul ca acest lucru (emiterea de retete pe baza unei hartii, fara card) va face posibila din nou fraudarea sistemului, precum inainte de implementarea sistemului de carduri. La care reprezentatul CNAS nu a facut decat sa repete ca nu se va putea face aceasta, dar fara sa dea vreo explicatie lamuritoare cu privire la problemele ridicate, practic nu a stiut sa raspunda, un fel de credeti-ma pe cuvant ca nu se va putea frauda…
  Eu cred ca vor aparea multe probleme si ca acest sistem nu va rezolva nimic si in timp se va renunta la el (dupa ce se vor face bani din vanzarea de cititoare si dupa ce se va strange baza de date cu situatia tuturor asiguratilor), oricum de dosarul electronic se pare ca nu vom scapa. Ne indreptam spre un totalitarism digital, vom putea fi expusi abuzurilor din partea autoritatilor.

  Si mai ramane si problema celor care nu vor sa ia cardul (pe motive de constiinta) dar care platesc asigurari de sanatate. Cum sa le refuzi acestora un drept pe care il au, pt. ceva ce au platit? Sper sa fie anultata obligativitatea cardurilor in instanta, si ramana ceva optional. Dosarul electronic este suficient pt a evita fraudarea din sistem.

 2. astazi a sosit si postasul la domiciliul meu cu cardul de ”sanatate” si bineinteles ca lam refuzat categoric

 3. Pingback: MECANISMELE MANIPULARII ROMANIEI. Cum este practicat astazi RAZBOIUL NEVAZUT impotriva mintilor noastre - Recomandari
 4. Eram sigura ca medicii vor fi obligati sa cumpere cititoarele (precum inainte erai obligat, daca aveai orice fel de butique sau magazin, sa cumperi casa de marcat). Deci ni se baga pe gat cu japca, societatea nu mai are niciun cuvant de spus. Traim defapt intr-o dictatura mascata in democratie.

 5. Bunul Dumnezeu sa ne intareasca, multumim pentru articol frati admini!

 6. Pingback: Diferenta intre propaganda si realitate: DATELE PERSONALE ALE 80% DIN POPULATIA COREEI DE SUD AU FOST FURATE!/ Atentie: cele mai VANATE date personale sunt cele de pe CARDURILE DE SANATATE/ Medicii de familie refuza achizitionarea cititoarelor - Recomanda
 7. Pingback: Explicatii penibile ale autoritatilor pentru mentinerea ACORDULUI DE DONARE pe CARDUL DE SANATATE/ MAI MULTE MANASTIRI, printre care Putna, Sihastria Putnei, Petru Voda, Sucevita si altele au REFUZAT CARDURILE - Recomandari
 8. Pingback: Autoritatile pretind ca au fost distribuite 95% din CARDURILE DE SANATATE. RATA REFUZURILOR – POSIBIL SA FIE MULT MAI MARE. Cardurile devin obligatorii doar dupa finalizarea distribuirii acestora - Recomandari
 9. Va felicit pentru curajul de a lupta impotriva vardurilor electronice.Bunul Dumnezeu sa fie cu noi.

 10. Pingback: Seful Colegiului Medicilor, Vasile Astarastoae: NU SUSTINEM CARDUL DE SANATATE SI DOSARUL ELECTRONIC/ In ritmul actualului exod al medicilor, SPITALELE VOR DEVENI MUZEE/ Autoritatile pretind ca au distribuit peste 87% din carduri/ “ACCEPTAM REFUZUL
 11. Pingback: Sfantul Sinod al BOR sustine ALTERNATIVA PENTRU CARDUL DE SANATATE. Sinodul a discutat si masuri pentru mentinerea OREI DE RELIGIE - Recomandari
 12. Pingback: Vasile Astarastoaie promite ca va exista ALTERNATIVA la CARDUL ELECTRONIC [audio]. In schimb, Parintele Vasile Raduca da cu bata in balta, persifland si ridiculizand pozitia celor care resping cardul - Recomandari
 13. Pingback: Medicii de familie REFUZA distribuirea CARDURILOR DE SANATATE care nu au ajuns la asigurati [VIDEO] - Recomandari
 14. Pingback: PROBLEMELE punctului de vedere formulat de Sinodul BOR asupra CARDULUI DE SANATATE | Cuvântul Ortodox
 15. Pingback: CARDUL DE SANATATE. Proiect ce prevede EXCEPTIE pentru cei care refuza din motive religioase sau de constiinta | Cuvântul Ortodox
 16. Ceea ce se ascunde in intreaga lume medicala cu privire la transplantul de organe:

  “Noi purtam in celulele noastre schema structurala si functionala a intregului organism. De aceea cand un tesut este transplantat unei alte fiinte, din celulele transplantului pot sa fie transmise o serie intreaga de elemente, de trasaturi, venind de la donator.”

  Dumitru Constantin Dulcan – profesor doctor in neurochirurgie si psihiatrie

  Cartea “Inteligenta Materiei”: https://archive.org/details/Dumitru_Constantin_Dulcan-Inteligenta_Materiei_09_

  David Pompei, transplant de inima:

  “Inca de pe patul de spital a simtit o imensa energie. “M-am dat jos din pat cu toate alea si am inceput sa fac genoflexiuni. Si am vrut sa vad daca s-a schimbat ceva dupa trei zile…” S-a gandit ca e energic fiindca e sanatos. O luna mai tarziu insa s-a produs o schimbare majora care l-a pus serios pe ganduri. “Mi s-a inegrit parul foarte tare dupa operatie. Sincer, nu stiu de ce. Deci am intrebat si medicii … Nu stiu. Inainte eram saten.”

  “Apoi, dupa 7 ani, a primit un telefon si a simtit cu i se opreste respiratia. Era tatal celui de la care fusese prelevata inima. Abia atunci a aflat ca pe salvatorul lui il cheama Marius si ca murise fulgerator la numai 22 de ani. Fusese ucis. […] La acea intalnire a aflat ca el si Marius au mai multe in comun decat ar fi putut crede: “Actiunea, activitatea, aventura. Avea parul negru.”

  Sursa: https://www.youtube.com/watch?v=G-qcwm_duMI

Formular comentarii

* Pentru a deveni public, comentariul dumneavoastra trebuie aprobat de un administrator. Va rugam sa ne intelegeti daca nu vom publica anumite mesaje, considerandu-le nepotrivite, neconforme cu invatatura ortodoxa sau nefolositoare sufleteste. Va multumim!

Rânduială de rugăciune

Carti

Documentare