Ce am retinut din talcuirile si avertismentele CUVIOSULUI DANIEL GOUVALIS privitoare la Apocalipsa. Cum sa ne ferim de exegetii improvizati si de speculantii financiari ai profetiilor eshatologice? CUM TALCUIESC SFINTII PARINTI LEGATURA DINTRE LEPADARE SI ANTIHRIST

22-09-2010 11 minute Sublinieri

MOTTO: Auzi? Numa` atata poti sa fii in pace: daca ai citit pe Sfintii Parinti si Sfanta Scriptura atuncea nu te mai doare capul [de] ce spun altii” (Parintele Proclu)

*


Cine este staretul Daniil Gouvalis?

Relativ necunoscut în Occident, Stareţul Daniel Gouvalis a murit la 11 iulie 2009, iar înmormântarea lui tristă, totuşi plină de bucurie a avut loc la 12 iulie. Părintele a fost un om al lui Dumnezeu, cu multe harisme duhovniceşti, fiind considerat sfânt de către mulţi dintre fiii săi duhovniceşti. El a fost îndeosebi renumit în Malakasas, o mică suburbie din Atena, fiind cunoscut ca Stareţ al Malakasas, slujind acolo ca preot şi duhovnic. Prima sa întâlnire cu sfinţenia a fost în persoana Stareţului rus Trifon, care de asemenea, a fost părintele spiritual al Părintelui Paisie Athonitul (care, trebuie să menţionăm, a trecut la cele veşnice la 12 iulie 1994, cu exact 15 ani inainte), când a vizitat Muntele Athos în tinereţe, iar spre sfârşitul vieţii a fost printre cei mai apropiaţi ucenici ai Stareţului Porphyrios de la Atena.

Un om cu o profundă educaţie teologică, Stareţul Daniel a cultivat fiecare virtute şi i-a călăuzit pe mulţi cu smerenie şi preţuire în lumina credinţei ortodoxe şi evlaviei. A scris multe cărţi şi a fost membru al comitetului sinodal pentru ereziial Bisericii Greciei, unde a ajutat multe persoane implicate în diverse culte să se întoarcă la ortodoxie. Cea mai celebră operă a sa este cartea foarte romanţată şi însufleţitoare, numită Η ΑΝΩ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ (Ierusalimul de Sus), în care îşi exprima dorinţa fierbinte de a intra în rai şi de a fi cu protectoarea sa, Sfânta Paraschiva, Stareţul Trifon, sfântul său protector, Daniel Profetul, Sfântul Apostol Pavel şi Sf. Ioan Teologul. El a fost cunoscut mai ales pentru firea sa darnică, şi urmând exemplul Sfinţilor, nu a păstrat nimic pentru sine din averile sau banii săi, împărţind totul celor în nevoi. A murit în linişte şi pace, aşa cum şi-a trăit viaţa, primind darul ceresc de a cunoaşte dinainte momentul în care va părăsi această lume. Stareţul a fost înmormântat la mănăstirea ctitorită de părintele său spiritual, Stareţul Porphyrios (unde este înmormântat), în Milesi, lângă Malakasas. Veşnica lui pomenire şi fie să mijlocească pentru noi cu rugăciunile sale!

Sursa:  MYSTAGOGY The Weblog Of John Sanidopoulos
 
***

Am extras din talcuirea Arhim. Daniil Gouvalis publicata pe blogul Pustnicul Digital ceea ce ni s-a parut izbitor de asemanator cu situatia de la noi, de astazi, si cateva din accentele care ni se par foarte importante si utile pentru trezirea noastra.

” (…) Există oameni, cu diferite obiective şi interese care caută să semene în sufletele creştinilor o frică prematură şi tulburare sufletească. După aceea, exploatează foarte bine situaţia creată şi le iau acelor oameni toată averea. Ba chiar unii reuşesc să convingă o mulţime de creştini să le dea bani ca să cumpere terenuri potrivite unde să ridice case în care să se refugieze în vremea antihristului! Şi încă spun că venirea antihristului este foarte aproape. Aşa că cei păcăliţi trebuie să dea imediat mari sume de bani!…

Unii, excesiv de «ortodocşi», n-au altă treabă decât să cultive o frică prematură şi neîntemeiată. Atâta timp cât nu se face nici un ritual religios, cifra 666 nu are nici o semnificaţie. Conform tradiţiei apostolice a Bisericii noastre, semnarea cu cifra 666 se va face, aşa cum am spus, în cadrul unui ritual religios oficial. Însă aceasta nu s-a petrecut încă.

Va trebui însă să susţinem cele spuse şi cu texte consacrate. De aceea trimitem la scrierile Sfântului Ipolit al Romei, care menţionează numeroase tradiţii apostolice. Să vedem ce scrie: 

«I-a trimis Domnul pe Apostoli la toate neamurile, iar el (antihristul) la fel îşi trimite apostolii săi mincinoşi. Mântuitorul a adunat oile risipite. Tot aşa şi antihristul adună poporul risipit al ideilor. A pecetluit Domnul pe cei ce cred în El. Şi antihristul va face la fel» (Despre Hristos şi despre antihrist, 6).

Peceţile pe care le dă Domnul creştinilor sunt Botezul şi Mirungerea. În Vechiul Testament era tăierea-împrejur. Desigur, este vorba despre ritualuri religioase oficiale. Sfântul Ipolit subliniază, aşadar, că şi antihristul va lucra în acelaşi fel – «şi el va face la fel». Adică, primirea pe mână sau pe frunte a ei 666 va constitui un ritual oficial, o taină a anti-botezului şi a anti-mirungerii, a anti-bisericii antihristului. Aceasta va arăta vădit că individul respectiv l-a primit pe antihrist ca dumnezeu adevărat şi ca mântuitor.

Să cunoaştem bine lucrurile. Să nu facem ce spun toţi nepricepuţii. Există unii ce propovăduiesc că deja s-a născut mesia cel mincinos. Ba chiar susţin că știu numele său, data naşterii şi data apariţiei sale. Dragi cititori, cei ce dau date cronologice în privinţa celor de pe urmă, fiţi încredinţaţi că sunt rătăciţi sută la sută. Fie şi numai precizarea unei date exacte constituie indiciu fără greş după care identificăm rătăcirea. Din sec. I d.Hr. şi până astăzi au tot apărut oameni preziceau, cu date, evenimente eshatologice. Toţi s-au dovedit rătăciţi.Nimeni nu poate spune date exacte. Poate antihristul va veni în cincizeci de ani, dar poate apărea şi în trei mii de ani. Aceasta numai Dumnezeu o cunoaşte.

Printr-o stranie coincidenţă, toţi cei ce în trecut vesteau date eshatologice, erau membri ai unor schisme sau secte. […]

Într-o publicaţie cu conţinut religios s-au publicat următoarele:

«Atenţie la exegeţii improvizaţi ai proorocirilor şi ai Apocalipsei… Se remarcă la aceştia contradicţii flagrante, interpretări şi răstălmăciri, cugetări şi idei aberante, care ajung la extremisme, ducând chiar la despărţirea familiilor. Şi cel mai trist este că se publică numeroase lucrări, cărţi, reviste şi altele, care îi fac pe cititori să devină fanatici, provocând confuzie şi tulburând conştiinţe… Numărul 666 nu ucide şi nici nu poate vătăma pe nimeni. Nimeni nu se leapădă de Hristos şi de sufletul său, dacă nu o face în chip voit, după cum ne spune Sfântul Cosma Etolianul. Credinţa nu este un număr teoretic, ca să poată fi distrusă şi anulată automat de un alt număr. Credinţa este legătura noastră nemijlocită şi vie cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos şi, când suntem legaţi de El în smerenie şi dragoste, absolut nici o forţă nu ne poate despărţi de El şi nu ne poate vătăma» («Orthodoxos Typos», 21. 11. 1986).

Trebuie să pricepem că forţa răului este un lucru profund, o dimensiune ce priveşte cele lăuntrice şi nu cele exterioare. Poate omul să-şi umple de însemne creştine toate obiectele pe care le foloseşte – cartea de identitate, paşaportul carnetul de sănătate, carnetul de depuneri, etc…. poate pune cruci pe ele… şi totuşi, gândurile sale, sentimentele şi dorinţele sale să lucreze răul. Pe dinafară pare creştin, însă lăuntric s-a robit păcatului. Aşadar, ce folos? […]

Faptul că în zilele noastre vedem că numărul 666 este tot mai prezent, nu trebuie să ne facă să ne gândim doar la lucruri rele. Situaţia aceasta are şi ceva aspecte pozitive. Acceptăm faptul că, pe măsură ce se înmulţeşte în jurul nostru apariţia numărului 666, ne apropiem de vremea celui fară de lege, deşi nimeni poate stabili cu exactitate momentul cronologic al evenimentului. Ştim însă, in a doua Epistolă a Sfântului Apostol Pavel către Tesaloniceni, că apariţia sa echivalează cu o garantare a celei de-a doua veniri a Domnului – «până ce mai întâi nu va veni lepădarea de credinţă şi nu se va da pe faţă omul nelegiuirii, fiul pierzării» (II Tesaloniceni 2, 3). Mai întâi vine lepădarea prin antihrist şi apoi a doua venire a lui Hristos.

Aici unii interpretează greşit. Susţin că întâi este vremea lepădării de credinţă, a apostaziei, şi apoi cea a antihristului. Explicaţia corectă este aceea că vremea antihristului se identifică cu cea a apostaziei. Scrie Theodoret Cyrul: «Lepădare l-a numit pe însuşi antihristul, luând numele de la lucru şi dându-i-l lui» (Erminia la II Tesaloniceni). Şi altundeva: «Apostazie numeşte însăşi prezenţa antihristului». Acelaşi lucru îl susţine şi Fericitul Augustin. El identifică apostazia cu antihristul, pe care îl numeşte apostat (Despre cetatea lui Dumnezeu 20, 19). Şi Teofilact al Bulgariei interpretează la fel: «Nu va veni – spune – a doua venire (Parasia) a Domnului, dacă nu va veni mai întâi lepădarea de credinţă, adică antihristul. Şi l-a numit «lepădare de credinţă» (apostazie), fiindcă este el însuşi apostazia şi pe mulţi îi va îndepărta de Hristos, putând a-i îndepărta chiar şi pe cei aleşi» (Erminie la II Tesaloniceni).*

Odată cu venirea antihristului, se apropie a doua venire a lui Hristos (Parusia), cea mult aşteptată de creştini. Atunci va începe a se trâmbiţa: «Domnul este aproape» (Filipeni 4, 5). Domnul se apropie şi nu întârzie. Vine în slavă să-i ia pe ai Săi în cămara de nuntă a negrăitei bucurii.

Propoziţia: «Ei vor porni război împotriva Mielului», dă impresia că ar avea o legătură cu legile Consiliului Europei ce contravin credinţei şi moralei creştine. De exemplu, scoaterea desfrâului de sub incidenţa legii, libertatea avorturilor, libertatea pornografiei, protejarea homosexualilor şi altele asemenea.

Mulţi zâmbesc, poate, la gândul că ar putea fi o legătură între Europa Unită şi antihrist, însă cine a studiat cu atenţie Cartea Proorocului Daniel, în paralel cu Apocalipsa, acceptă cu uşurinţă această idee. La Daniel, marile împărăţii de pe pământ, cea a Babilonului, cea a Perşilor, cea a succesorilor lui Alexandru, cea romană, sunt prezentate ca fiare. Citiţi capitolul 7. De asemenea, împăraţii sunt reprezentaţi ca nişte fiare cumplite. În capitolul împăratul perşilor este reprezentat ca un berbec înfricoşător, iar Alexandru cel Mare ca un ţap groaznic.

Având în vedere toate acestea, cumplita fiară a Apocalipsei, cu cele zece steme împărăteşti, nu poate să reprezinte decât o împărăţie puternică a zilelelor de pe urmă. Ba chiar o «împărăţie» puternică, alcătuită din mai multe împărății separate, simbolizate de cele zece steme.

Situaţia actuală arată că superputerea viitorului va trebui să fie Comunitatea Europeană, doar dacă nu cumva într-un viitor mai îndepărtat va apărea o nouă conjunctură şi se va ivi o altă «împărăţie».

Dacă însă apariţia celui fără de lege este legată direct de Comunitate Europeană (azi Uniunea Europeană), atunci se clarifică şi un pasaj dificil din Apocalipsa, privitor la două cetăţi; în anii antihristului se vorbeşte despre «oraşul cel mare», precum şi despre «Babilon, cetatea cea mare».

Antihristul, ca stăpân religios, îşi va avea sediul la Ierusalim – oraşul prin excelenţă. Ca lider al Europei Unite, adică în calitate de lider politic, îşi va avea sediul în oraşul în care îşi va avea sediul atunci Parlamentul Europei. (…)”

Părintele Daniil Gouvalis, Peregrin prin Sfânta Scriptură, Editura Bunavestire, Bacău, 2001

***

Nota razbointrucuvant:

Unele interpretari contemporane vor sa acrediteze teoria, combatuta si de Fericitul Martir Daniil Sâsoev, a pre-peceţii şi, mai ales, a pre-lepădării de Hristos. Ne referim aici la teoria care spune care, folosindu-se de citatul din Thesaloniceni,

«până ce mai întâi nu va veni lepădarea de credinţă şi nu se va da pe faţă omul nelegiuirii, fiul pierzării» (II Tesaloniceni 2, 3)

Conform acestei teorii, lepadarea, apostazia se face intr-un moment anterior venirii lui antihrist in lume si stabilirii imparatiei sale. Drept inaintemergator al antihristului este identificat, in plus, sistemul politic actual.

Aceasta noua teorie, pentru a fi validata, trebuie cernuta prin talcuirile pe care Sfintii Parinti ai Bisericii le aduc atat versetului din 2 Thesaloniceni cat si prin profetiile admise de Traditia Bisericii asupra vremurilor de pe urma. Asa a fost cu orice noua invatatura de credinta – de fapt, se stabilea tocmai faptul ca nu este noua, ci ca aduce unele precizari deja existente in Scripturi si scrierile Sfintilor Parinti. In lipsa acestei cerneri, avem de-a face cu o inovatie, ce trebuie lepadata ca o neghina amestecata in graul hranitor al ogorului Bisericii.

Ce spun, asadar, Sfintii Parinti?

Cel mai avizat comentator al Epistolelor Sfantului Apostol Pavel este, cu siguranta, Sfantul Ioan Gura de Aur, cel caruia insusi Apostolul ii soptea la ureche semnificatia scrierilor sale. Or Sfantul Ioan Gura de Aur talcuieste in acelasi sens ca Sfintii Parinti citati de Arhimandritul Daniil Guvalis:

„Să nu vă clintiţi degrabă cu mintea, nici să vă spăimântaţi – nici de vreun duh, nici de vreun cuvânt, nici de vreo scrisoare ca pornită de la noi, cum că ziua Domnului a şi sosit”(II Tesaloniceni 2, 2). Aici mi se pare că face aluzie la unii care purtau o epistolă falsificată, dând-o ca a lui Pavel, cu scopul vădit de a-i înşela, însă Apostolul arătându-le spune că încă n-a sosit ziua Domnului. Şi ca să nu se lase a fi amăgiţi, el îi asigură prin ceea ce le scrie: „nici să vă spăimântaţi – nici de vreun duh, nici de vreun cuvânt”, adică «chiar de ar avea duhul profeţiei cei ce vă spun de acestea, voi să nu credeţi. Când eram la voi, acestea v-am spus, să nu vă abateţi de la cele ce aţi auzit şi aţi învăţat».

„Nici de vreun duh”. Prin aceste cuvinte el numeşte pe proorocii mincinoşi, care ceea ce spuneau, grăiau prin duh necurat, căci voind a fi crezuţi, ei încercau a înşela pe ascultător nu numai prin cuvinte probabile – aceasta de altfel o învederează şi Apostolul prin expresia: „Nici de vreun cuvânt” – şi încă şi printr-o epistolă falsificată ce conţinea asemenea idei şi pe care o dădeau ca a lui Pavel. De aceea Apostolul deschizându-le ochii, a adăugat: „nici de vreo scrisoare ca pornită de la noi”. După ce în fine i-a asigurat din toate părţile, vine şi expune şi propria sa părere după cum urmează:

„Să nu vă amăgească nimeni, cu nici un chip; căci ziua Domnului nu va sosi până ce mai întâi nu va veni lepădarea de credinţă şi nu se va da pe faţă omul nelegiuirii, fiul pierzării, potrivnicul, care se înalţă mai presus de tot ce se numeşte Dumnezeu, sau se cinsteşte cu închinare, aşa încât să se aşeze el în templul lui Dumnezeu, dându-se pe sine drept dumnezeu” (II Tesaloniceni 2,3-4).

Aici el vorbeşte de antihrist, şi dă pe faţă o mare taină. Şi ce înseamnă „lepădarea de credinţă”? Sub acest cuvânt el numeşte pe antihrist, căci pe mulţi îi va pierde şi-i va abate de la credinţă, după cum zice şi Hristos; „ca să amăgească, de va fi cu putinţă, şi pe cei aleşi”. (Matei 24, 24). Pe lângă aceasta îl mai numeşte şi omul nelegiuirii, căci şi el va face lucruri înfricoşate, în acelaşi timp şi pe alţii va pregăti ca să facă asemenea lucruri. Îl mai numeşte fiul pierzării, pentru că şi el va fi pierdut, şi totodată va pierde şi pe alţii. Dar cine va fi oare acel antihrist? Oare va fi Satana? Nicidecum, ci va fi un om oarecare, care va avea în el toată puterea şi toată lucrarea diavolului.

„Potrivnicul, care se înalţă mai presus de tot ce se numeşte Dumnezeu”. Aşadar acel antihrist nu-i va aduce la idolatrie, ci va fi un împotrivitor lui Dumnezeu, care va desfiinţa toate zeităţile şi va porunci de a fi el adorat în locul lui Dumnezeu, şi va şedea în biserica lui Dumnezeu, nu numai în acea din Ierusalim, ci în fiecare. „Dându-se pe sine, zice, drept dumnezeu”, adică nu spunând, nu grăind aceasta, ci încercând de a dovedi prin fapte, pentru că va face lucruri mari, şi va arăta semne minunate la cei amăgiţi de el.

(Sfantul Ioan Gura de Aur, Omilii la Epistola a II-a catre Tesaloniceni)

Un alt mare Sfant Parinte, Chiril al Ierusalimului, talcuieste astfel versetul respectiv:

Apostolul Pavel scriind despre Antihrist, a dat un semn lamurit prin cuvintele: „Ca va veni întâi lepadarea de credinta si se va arata omul faradelegii, fiul pierzarii, potrivnicul, (…). Acestea le spune Pavel. Lepadarea de credinta se petrece în timpul nostru; oamenii au lepadat dreapta credinta: unii marturisesc filiopaternitatea, altii îndraznesc sa spuna ca Hristos a fost adus de la neexistenta la existenta. Mai înainte ereticii îsi marturiseau ratacirea lor pe fata; acum însa este plina Biserica de eretici ascunsi. Oamenii s-au lepadat de adevar, si neadevarul le încânta urechile. Se graieste ceva care desfata urechile? Toti oamenii asculta cu placere. Se graieste ceva folositor sufletului? Toti se îndeparteaza. Cei mai multi oameni s-au lepadat de învataturile cele drepte; este ales raul mai mult decât binele. Aceasta este deci „lepadarea de credinta“. Trebuie asteptat dusmanul, în parte a si început de pe acum sa trimita pe înaintemergatorii lui, ca sa vina pregatit la vânatoare. Ai grija de tine, omule, si întareste-ti sufletul! Biserica îti arata acum, înaintea Dumnezeului celui viu (I Timotei 6, 13), si te învata mai dinainte cele cu privire la Antihrist, înainte de venirea lui. Nu stim daca vine în timpul vietii tale si nici nu stim daca vine dupa trecerea ta din aceasta viata. Este bine însa ca tu sa cunosti semnele venirii lui si sa te întaresti mai dinainte.

Asadar, Sf. Chiril identifica apostazia drept lepadarea de dreapta credinta. Citirea profetiilor legate de vremurile de pe urma arata insa o stare deplorabila a lumii inainte de aparitia lui antihrist: o stare de cufundare in pacat, asemanatoare starii in care se afla omenirea inainte de Potop, cand Duhul Sfant s-a ridicat de la oameni pentru ca erau prea trupesti…

Cel mai limpede o arata Sf. Nil Athonitul:

Cand se va apropia vremea venirii lui Antihrist, se va intuneca mintea omului de toate patimile cele trupesti ale curviei, si foarte mult se va inmulti necredinta si faradelegea. Atunci omul va deveni de nerecunoscut, schimbandu-se fetele oamenilor, si nu se vor mai cunoaste fetele barbatilor de ale femeilor, pentru nerusinata imbracaminte si a parului din cap. (…) Atunci se vor schimba obiceiurile si traditiile crestinilor si ale Bisericii. Curatia va pieri de la oameni si va stapani faradelegea. Minciuna si iubirea de argint vor ajunge la cel mai inalt grad si va fi vai de cei care vor aduna bani. Curviile, preacurviile, sodomiile, hotiile si omorurile, in vremea aceea, vor fi pe toate drumurile. Pentru savarsirea acestor mari pacate, oamenii vor fi lipsiti de darul Sfantului Duh, pe care l-au primit la Sfantul Botez, precum si de mustrarea constiintei.

Pentru faptul ca antihristul apare dupa ce lumea se cunfunda in pacat gasim marturie si in cartea Sf. Prooroc Daniil:

“La sfârşitul stăpânirii lor, la vremea covârşirii păcatelor lor, se va ridica un rege cu chip semeţ şi isteţ în lucrurile ascunse”. (8, 23)

Concluzii:

 1. Nu exista, in ceea ce am putut cuprinde din Traditia Bisericii, un moment al apostaziei propriu-zise, generale si fizice/materiale (nu doar duhovnicesti), care sa preceada instaurarii lui antihrist drept dumnezeu si stapan al lumii;
 2. Sfintii Parinti identifica lepadarea de credinta (cea definitiva si generala) cu insusi antihristul;
 3. Acolo unde nu le identifica, ei inteleg prin lepadarea de credinta doua lucruri:

  1. covarsirea pacatelor omenirii si
  2. pierderea dreptei credinte
 4. teoria conform careia lepadarea de credinta este legata de un sistem politic/de putere care ar fi, chipurile, inaintemergetorul lui antihrist, nu isi gaseste corespondent nici in Scripturi, nici in scrierile Sfintilor Parinti.
 5. in materie de sistem de putere, Scripturile nu le vin in ajutor sustinatorilor acestei teze, dupa cum am mai aratat pana acum (a se vedea explicatiile adiacente din articolul de aici): in imperiul lui Antioh Epifaniu, cel care il prefigureaza pe antihrist, evreii raman cetateni ai Antiohiei pana in momentul in care li se cere EXPLICIT, sub amenintarea terorii, lepadarea de “legea parinteasca“, adica de credinta.
 6. Problema sistemelor de putere (imperiile), asa cum arata mai sus si Arhimandritul Daniil Gouvalis, nu este reprezentata atat de exercitarea puterii asupra populatiei (mai ales in operatiuni precum inscrierea cetatenilor) cat de ideologia dupa care ele functioneaza. Sub termenul de ideologie intelegem nu doar propaganda oficiala, ci si spiritul veacului, sau chipul veacului acestuia, toate “valorile” dupa care oamenii isi ghideaza viata, acea mentalitate care defineste ce este rau si ce este bine. Drept pilda, problema evreilor din Imperiul lui Antioh nu era ca se aflau cetateni ai acestui imperiu, inaintea prigoanei, ci ca erau influentati de moda elenismului. Rolul ideologiei si al mentalitatilor va fi pus in evidenta si intr-o serie de materiale dedicate lui Alexandr Soljenitin pe pagina principala a site-ului.
 7. Actele de identitate electronice sunt o problema, astfel, pentru ideologia care le sta in spate: cea a supravegherii si a controlului orwellian a populatiei. De aceea trebuie respinse, iar opozitia fata de ele trebuie dusa cu discernamant. Daca Biserica marturiseste demnitatea fapturii umane create de Dumnezeu impotriva injosirii la care este expusa de puterile lumii, pentru care omul este suspect din fasa si trebuit permanent controlat, atunci nu vor mai fi justificabile astfel de dispozitive de indosariere electronica a cetatenilor. Razboiul se duce la nivel de conceptii si de mentalitati. Asa cum Biserica se opune si trebuie sa se opuna prostitutiei si sodomiei, eutanasiei si avortului, asa trebuie sa se opuna si supravegherii ubicue.
 8. Oricat de mult ar incerca unii sa le promoveze, in problema importantei pe care o au actele de identitate asupra mantuirii omului nu se pot invoca scrieri false (Protocoalele Inteleptilor Sionului) sau care insulta inteligenta cititorilor (dezvaluiri ale celor mai secrete planuri de conducere a planetei, de tipul Texe Mars si Mircea Vlad). In problema mantuirii si a lepadarii nu se poate invoca DECAT Sfanta Traditie si Sfintii Parinti. Cine ii ocoleste nu face decat sa se lepede, de fapt, de ei.

Ceea ce, dintre parintii contemporani, precum am vazut, ne invata foarte lamurit si:

– Auzi, uite ceva, ca pentru aieste,”mergatoare”, am zis si eu, dar nu-s aiestea!

– Deci sunt inaintemergatoarele pecetluirii?

– Da! “Mergatoare”, da, asa… dar nu-s aiestea. Si totodata, uite ceva, ca daca ma forteaza sa iau cip, nu se intampla ni[mi]ca. Stii cand? Cand am bunavointa eu sa le iau si vorbesc de rau credinta!

***

Legaturi:Categorii

Carduri electronice/ cipuri, Erezii, secte, rataciri, sminteli, inselari, scandaluri..., Noua ordine mondiala, guvern mondial (Pasi catre Antihrist?), Opinii, analize, Parinti greci si athoniti

Etichete (taguri)

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Articolul urmator/anterior

Comentarii

113 Commentarii la “Ce am retinut din talcuirile si avertismentele CUVIOSULUI DANIEL GOUVALIS privitoare la Apocalipsa. Cum sa ne ferim de exegetii improvizati si de speculantii financiari ai profetiilor eshatologice? CUM TALCUIESC SFINTII PARINTI LEGATURA DINTRE LEPADARE SI ANTIHRIST

VEZI COMENTARII MAI VECHI << Pagina 2 / 3 >> VEZI COMENTARII MAI NOI

 1. @ admin

  Intrebam si eu deunazi pe la “enciclopedia anti-sistem” pe blog de ce cauta si el si apologeticum sa isi atraga cumva de partea lor cuvintul fratiilor voastre?
  Chiar nu se pot descurca si singuri?
  Ar mai ramina ca varianta , pe care inca nu pot sa o diger, ca sunt minati de o ura robitoare, de o invidie amestecata cu intunericul prostiei…
  Ei consuma atita energie doar pentru a va convinge ca pozitia lor este cea corecta si infailibila, incit ma intreb daca ar fi consumat acelasi zel pe alte fronturi nu cumva ar fi fost mai inaintati pe scara spre mintuire …

  Legat de ceea ce spune parintele, cuvintele Sfintiei sale nu ii ajuta cu nimic.
  Chiar si legat de vremurile apocaliptice este mai domol parintele…mai rezervat…

  Cind se va termina oare tot acest teatru absurd?

  Doamne Ajuta!

 2. @Narcis: mai nou, enciclopedistul nostru fura la greu din stirile pe care le dam periodic in sintezele noastre…

 3. Ceea ce se simte urmarindu-l pe parintele Iustin , si mai ales ultima parte a interviului, http://www.youtube.com/watch?v=EDfDOiB_Rno&feature=player_embedded unde nu mai este atat de bruiat de ” strambele” maicii reporterite si unde duhul se exprima mai liber, nu face decat sa confirme involuntar ceea ce ati spus si voi: un duh bland, pasnic , cald si invaluitor in mantaua dragostei parintesti, lipit profund de Biserica, punand accentul pe mijloacele de pregatire duhovnicesti si pe Sfintele Taine (!), fara nimic ranchiunos, conflictual, asa cum il si stiam pe parintele Iustin…. si acesta este exact duhul pe care – se aude si pe aceasta filmare – “ucenicii cibernetici” care stau TOATA ziua si noaptea pe net (NU TOTI UCENICII , de altfel intrebati in manastire pe calugarii si maicile serioase cum sunt priviti acesti “ucenici” ai internetului) nu au dorit sa-l deprinda si sa-l duca mai departe. Ti-e drag sa-i auzi vorba mangaietoare si plina de dragoste si odata in plus iti dai seama ca… nu e nimic in parintele Iustin din tot duhul de ocara si din toata rautatea si viermuiala de pe blogul care ii manjeste numele prin comportamentul cu adevarat nedemn. Fara sa vrea, maica respectiva a pus in evidenta si mai clar contrastul tulburator dintre parinte si asa-zisii ucenici care mint si cand se filmeaza, care rad aiurea cand nu inteleg, care se plang de dezbinare in timp ce o savarsesc, in fapt. Pacat de ei, iar Bunul Dumnezeu sa le dea pocainta! Oare cand o sa-si aminteasca pentru ce au intrat acolo si ce au de facut pentru mantuirea lor? In sfarsit, Dumnezeu sa ne daruiasca tuturor macar o farama din lumina si caldura ce am simtit-o pe finalul acestui interviu, din duhul asta de pace, de limpezime, de discernamant, chiar cand spune lucruri care pot sa socheze (nu avem mari duhovnici, pustnici si proroci adevarati, iar aceia care sunt… nu te impiedici de ei, nu ies in fata!) Sa retinem deci cuvantul parintelui (poate il si transcrieti) si sa dam la o parte restul: “DOAMNE, DA-MI LUMINA!”

 4. @Narcis,

  Pai era vorba ca vor sa isi faca comunitati rurale in afara sistemului iar unii voiau sa se retraga direct in pesteri. Nu inteleg cum de mai au vreme de pierdut pe net…ca timpul tace si trece…

 5. Amin, parinte! Gand la gand!

 6. Dintr-un comentariu aparut chiar pe blogul apologetilor:

  Dezbinare, dezbinare si dezbinare, se pare ca “divide et impera” nu a dat gres nici in trecut si nu da nici acum. Iar noi le dam apa la moara dezbinatorilor.
  Din aceste situatii se vede foarte clar slaba noastra credinta, dar si faptul ca ne place sa ne tot invartim in jurul cozii, fara sa facem nimic real. Parintele cuatare a zis asta, cutare alta, ba stai ca nu-i asa, ba stai ca e asa, mi-e scarba.
  (…)
  Eu nu stiu de ce tot atata vorbarie, si asa putina actiune.
  Am facut proteste cand a fost cu pasapoartele, dar acum cand e mult mai grav stam aici pe blog si ne certam, si ne dezbinam, si rade necuratu de i se rupe cureaua, Doamne iarta-ma.
  Vedeti de aia nu mai merge nimic in tara asta, pentru ca la fel cum au spus si alti frati de aici, nu mai avem iubire de aproapele, si ca sa completez, fugim fiecare dupa mantuirea noastra, si repede ii judecam pe toti, cand nici macar nu avem dovezi clare pentru acuzatiile noastre.
  Sa se inteleaga ca nu iau apararea nimanui aici, mai ales ca nici nu cunosc pe nimeni, dar prima oara cand am inceput sa citesc pe aceste bloguri am asteptat sa vad ca se face ceva bun si in mediul online, acum cand vad ce se intampla, daca nu as avea familie mai ca m-as gandi sa imi iau desaga si sa fug pe munte, pentru ca imi dau seama ca in felul asta batalia nici nu mai are rost sa fie purtata, am fost invinsi de mult.
  Acesta este romanul crestin al anului 2010, imbranceli prin biserica(chiar si la usa Parintelui Iustin, sa fereasca Dumnezeu sa vrei sa intri in fata cuiva ca esti luat la bataie, chiar si daca ai un copil mic cu tine, fapt trait), dezbinare, certuri, barfe, mandrie(blogu meu e adevarat, blogu meu e mai tare), si falsa smerenie, iar de neincredere sa nu mai vorbesc.
  Dumnezeu sa ne ierte pe toti.
  P.S. Repet, nu iau partea nimanui, nu cunosc personal pe nimeni, dar stiu cat ar suferi acesti mari duhovnici sa stie ce facem noi aici.

 7. @Pr. Veniamin,

  iertati-mi indrazneala…ziceti dvs. “de altfel intrebati in manastire pe calugarii si maicile serioase cum sunt priviti acesti “ucenici” ai internetului”…pai asta e baiul ca sunt numai priviti si atata…se pare ca nimeni de la Petru-Voda nu face nimic altceva, nu ia atitudine, ci ii lasa in continuare in voia lor sa raspandeasca sminteli pe net.

 8. Sora Paula , n-o sa vezi asa cum vrei tu niciodata un calugar corect , la locul lui, care stie pentru ce a murit lumii si nu uita de ce a intrat in monahism. Ar insemna ca devine ca acesttia de care nu ne place. Nu e al lor sa ia atitudine. Multi habar nu au ce e pe internet, dar observa ceea ce se poate observa de acolo si ii deranjeaza; atitudinea aroganta , princiara, faptul ca numai unii is cu sapa, si altii numai cu mapa, ca fac ce vor , orice dar numai calugarie nu, etc etc etc. Dar sa lasam judecata Domnului si nu sa ne amagim ca facem noi oamenii dreptate. Si smintelile astea au un rost. Vezi ce zice Scriptura. Ca smintelile trebuie sa vina, dar vai aceluia care… ia cauta. Cum vrem noi sa se faca cernerea? Sau vrem un rai bisericesc aici pe pamant, cu toate lucrurile perfecte? cand a fost vreodata asa? Deci sa nu ne inspaimantam, ci sa ne rugam. Pentru toti!!! Hai deci sa primim duhul cald al paintelui , cum v-am rugat si sa dam cele rele pe apa. Toate astea vor trece. Sus sa avem inimile! iertati vorba proasta si zabava!

 9. @admin

  pai daca scopul lor ar fi intr-adevar numai refuzul actelor cu cip pe motiv ca-s lepadare si iesirea din sistem urmata de constituirea de comunitati rurale sau mai stiu eu de care, atunci nu ar pierde atata timp cu scandalul asta…s-ar ocupa mai mult de rugaciune, de asceza (ca sa se intareasca duhovniceste) si de organizarea de comunitati ca stie oricine nu-i saga sa te incumeti la asa ceva…insa dansii o tin in scandal perpetuu…si atunci care le e scopul de fapt?

 10. @Pr. Veniamin,

  Sarut-mana. Da, aveti dreptate. Insa nu pot sa nu ma mahnesc pentru toate acestea. Stiu eu din proprie experienta ce sminteala am avut in 2009 din pricina acestora si cat m-a costat. A randuit insa Domnul sa ies din ea. Fratii admini stiu povestea si v-o pot confirma prin e-mail daca gasesc de cuviinta. Doamne ajuta.

 11. @ Paula:

  Pai deh, am mai zis: poate asa se intaresc ei, “asa se caleste otelul”, ca sa-i citez. Deci asa inteleg ei calirea. Daca nu pot altfel, ce putem sa le facem? Sa-i pomenim in rugaciuni si sa-i lasam lui Dumnezeu judecata, cum ne invata si parintii. E prea tarziu sa mai credem ca se poate schimba ceva. Problema este daca noi vom reusi sa ne desprindem de toate aceste provocari si sa ne vedem de drum, de tinta noastra. Pentru ca, probabil, unul din scopurile celui care lucreaza nevazut prin ei este si sa ne hartuiasca pana la netrebnicirea noastra duhovniceasca, sa nu mai putem face nici noi nimic altceva. Nu doar ca nu lucreaza ei cele duhovnicesti, dar nici pe altii nu-i lasa, deversand zilnic in curtea lor mormane de gunoaie pe care trebuie sa le ia si sa le curete zi de zi… cand si asa nu-si vedeau capul de treaba. Oameni fara ocupatie si cu prea mult timp liber, ce sa-i faci. Dumnezeu sa-i miluiasca si pe ei, ca tot suflete sunt si nimanui nu-i place sa planga si sa scrasneasca dintii in iezerul de foc… Deci… inapoi la citit, la lucrat si la rugat, ca… avem treaba 🙂

 12. Comentariu nepublicat de saccsiv:

  Frate saccsiv, cei de la razbointrucuvint ti-au raspuns aici:

  http://www.cuvantul-ortodox.ro/recomandari/2010/09/22/ce-am-retinut-din-talcuirile-si-avertismentele-cuviosului-daniil-gouvalis-privitoare-la-apocalipsa-cum-sa-ne-ferim-de-exegetii-improvizati-si-de-speculantii-financiari-ai-profetiilor-eshatologice-cu/#comment-13969
  Mi s-ar parea onest sa poata citii si comentatorii acest raspuns.

  Apoi exista si la ei pe site vad o caruta de informatii legate de masonerie:

  http://www.cuvantul-ortodox.ro/category/vremurile-in-care-traim/portile-iadului/noua-ordine-mondialamasonerie/

  http://www.cuvantul-ortodox.ro/2009/09/10/parintele-sofian-boghiu-despre-sfarsitul-lumii-antihrist-si-masonerie/

  Imi pare rau pentru toata aceasta tevatura si nadajduiesc ca si alti comentatori sa se fii incheiat …

 13. @ Narcis:

  Multumim. E relevant faptul ca nu lasa tocmai raspunsurile care vadesc, decent si simplu, scurt pe doi, toata minciuna odioasa aruncata pentru prostirea maselor, fara scrupule. Sa nu cumva sa vada vreunul din fani adevarul si sa intealaga lucrarea murdara pe care o crediteaza.

 14. Mai fratilor, problema e mult mai simpla! Traim in era informaticii, banii vor deveni in curand bani electronici. Nu vor mai exista bani fizici pentru ca vor fi inutili. Nu stiu in cati ani dar asta e tendinta, iar cardurile nu fac altceva decat sa obisnuiasca populatia cu astfel de bani. In momentul acela cand vor disparea banii fizici si se vor utiliza doar cei virtuali, cu ajutorul cardurilor, atunci nimeni nu va mai putea vinde sau cumpara decat cu bani virtuali, decat folosind cardurile.
  Care e legatura cu actele de indentitate electronice sau biometrice? Pai e foarte simpla: cardurile vor disparea, fiind inlocuite cu aceste carti de identitate ce vor contine in ele, pe langa datele de identitate ale persoanei, si contul bancar. Cartile de identitate vor fi si carduri in acelasi timp, dar vor mai contine inca ceva!
  In ceea ce priveste pe antihrist si ideologia lui, mare atentie la ideologia “umanista” ce pare a fi adoptata si de UE, cea care accepta libertati mult prea lejere ale omului, cum ar fi homosexualitatea, prostitutia, pornografia, etc, etc, caci pe poarta aceasta deschisa de umanisti va intra si va propovadui antihristul!
  Har, smerenie si jertfa de sine.

 15. Imi amintesc de o intamplare adevarata: unul a trecut la pocaiti pe undeva printr-un orasel din Ardeal. Si a devenit liderul sectei locale, mare credincios, mare predicator etc. I-a convins pe restul sectantilor sa stranga bani si sa ii faca lui o casa–la parter si subsol sa fie casa de rugaciune si la etaj sa stea el predicatorul.

  Oamenii au strans bani, s-au inhamat la munca voluntara si dupa ce casa a fost gata noul proprietar a inchis poarta, a bagat cheia in buzunar, i-a injurat pe fraieri si…a ramas bine-mersi cu casa…Prinde orbul, scoate-i ochii…

  De ce am postat povestioara asta aici: pentru ca rezoneaza cu avertismetele cuviosului Daniel Gouvalis si cu anumite comentarii din blogosfera.

 16. “Nu ne-am certat niciodata public” – asta este o expresie vrednica de un pateric!!!
  Nu cel egiptean, nici al vreunei lavre, sau al mirenilor, ci in Patericul Calomniei si al Dezbinarii.
  M-am silit sa intru pe Apologeticum, pt.doream sa vad ce inseamna in fapt acest “nu ne-am certat”, si nu mare mi-a fost mirarea cand am gasit epitete ca iude, talhari, aproape indraciti…
  Curat – murdar!

 17. stiti voi cum spune apostolul :”cercetati duhurile …” . intrebarea care vo pun la toti este:poate fi o lepadare de 10% una de 20% s1 alta de 50% ????? e lepadare sau nu ??????? deci daca nu este pecetea finala si este doar buletin cu cip care nici macar nu stim daca are 666 pe el este lepadarea finala sau nu ???? cum zice si parintele Dionisie sau Porfirie ??? ca trebuie sa ma lepad de Hristos cu vointa mea cu gura mea cu fiinta mea … deci concluzia mea este ca nu exista lepadare de 10% sau de 50%… ce a spus Petru ???:”Nu-L cunosc pe Omul acesta…” deci nu a vrut sa-l recunoasca pe Hristos si s-a lepadat prin asta !!!nu a fost lepadare de 40% ci de 100%…- sunt de acord intru totul cu baietii de la razboi intru cuvant … aceste acte sunt un pericol pentru noi din cauza ca cei care leau expediat urmaresc o supraveghere mai detaliata a oamenilor ca ei sa nu poata sa faca nimic fara stat..deci totul sa fie supravegheat de stat dar asta nu poate fi o lepadare sau cum spun aia care se stiu ei un inceput al lepadarii sau eu stiu 25% de lepadare !!!!!foarte frumos comentariu al Parintelui Daniil Gouvalis cu care sunt intru totul de acord si mai cred un singur lucru ca toate aceste rastalmaciri de apocalipsa s-au facut fara descoperire dumnezeiasca care vine direct din rugaciune si nu din presupuneri ,ambitii ,certuri …. Si mai cred ca cei care au smintit atata lume si i-au facut sa creada altceva decat ce scriu Sf. Parinti vor plati foarte scump pt sufletele lor si ar fi bine sa cam inceteze..

 18. Pingback: Război întru Cuvânt » SOLUTIA “DELTA FORCE”? Vremurile de restriste – intre tehnici de supravietuire si metode de despatimire
 19. Pingback: Război întru Cuvânt » UN CUVIOS SI UN MUCENIC CONTEMPORAN AFLATI SUB “PATERNITATEA” SFANTULUI PROROC DANIIL: Parintele Daniel Gouvalis despre fiara Apocalipsei; Parintele Daniil Sasoev despre Liturghie, convertiri si minuni
 20. Pingback: Război întru Cuvânt » SUNTEM PREGATITI PENTRU IMPARATIA CERURILOR?
 21. Pingback: Război întru Cuvânt » Scurta omilie recenta a avvei Moise Aghioritul. CHEMARE LA TREZVIE SI ECHILIBRU
 22. SA FIM BRANCOVENII TIMPULUI NOSTRU!RASPUNSUL MEU pt toata lumea implicata: si zic eu cel fara carte,NU VA MAI CONTRAZICETI DOMNILOR! TOT CEEA CE SE FACE ACUM(CARD CU SI FARA CIP,buletin,etc.), sunt pt a semana dihonia si a va incurca mintile sa va obisnui cu SEMNUL. Asa cum s-a obisnuit lumea cu *liniutele nevinovate* de pe toate produsele. Cine mai da azi importanta la acest semn cu care sunt marcate toate produsele? Multa lume il gaseste chiar binevenit. Asa va fi si cu restul:azi un card cu cip pt salariu, miine un card pt sanatate,etc.,si toate zic EI sunt nevinovate, tin doar de existenta, alimente,haine, tratamente,consultatii la medicul de familie,la urgente si tot asa, nu au nimic cu sufletul. Poti sa te rogi unde vrei si cat vrei. Dar cand va veni CARDUL CEL MARE, adica semnul pierzarii (666), a lepadarii de credinta si de Hristos cu adevarat putini vor fi acei care vor isi vor da seama de marele pericol si vor rezista. Deaceea trebuie sa le refuzam si sa ne intarim in credinta indiferent de consecinte. Sa fim BRANCOVENII timpului nostru!

 23. Pingback: Razboi întru Cuvânt » Articolele saptamanii (3): SCANDALUL SECTEI MARTORII LUI IEHOVA – studiu de caz pentru cum se manipuleaza si se exploateaza credulii
 24. Pingback: Război întru Cuvânt » HARUL DUHULUI SFANT – SINGURA ARMA A CREDINCIOSILOR in fata lui Antihrist si a inaintemergatorilor lui
 25. Pingback: Razboi întru Cuvânt » REPORTAJ “ROMANIA, TE IUBESC” despre ratacirile preotului Cristian Pomohaci de la Mosuni. Si alte fenomene sectare de psihoza in masa si… marketing religios
 26. Pingback: Razboi întru Cuvânt » DE CE CAUTA OMUL SEMNE, MINUNI SI VINDECARI PARANORMALE?
 27. Pingback: Razboi întru Cuvânt » Vindecari si vindecatori sau CUM DEOSEBIM SFINTENIA DE SARLATANIE?
 28. Pingback: Razboi întru Cuvânt » Semne promitatoare in bisericile surori greaca si rusa. CRITICI LA NIVELUL CEL MAI INALT AL IERARHIEI BISERICII RUSE FATA DE PROIECTUL CARDULUI ELECTRONIC. Parintele Theodor Zisis si IPS Serafim din Pireu despre cardul cetate
 29. Pingback: Razboi întru Cuvânt » DIN SERIA APOCALIPSA ACUM: NASA isi dadaceste angajatii pentru un mega-dezastru natural, administratia Obama si-a pregatit un “avion al sfarsitului lumii” (doomdsday plane)
 30. Pingback: Război întru Cuvânt » STARETUL DIONISIE IGNAT: “O sa fie schimbari mari. Conducatorii omenirii de astazi sunt hotarati sa distruga omul”. CE INSEAMNA ‘AL OPTULEA VEAC’?
 31. Pingback: Razboi întru Cuvânt » BIG BROTHER VIZITEAZA SI FRANTA: carte de identitate cu cip REGAL, proiect legislativ pe cale de a fi votat
 32. Pingback: Profetia pustnicilor nemteni transmisa SFANTULUI VARLAAM, MITROPOLITUL MOLDOVEI (30 august) despre vremurile din urma si caderea crestineasca a Moldovei: "Vor pune biruri si pe aerul lasat de Dumnezeu"
 33. Pingback: ANTIHRIST
 34. Pingback: PROFETIA DESPRE ANTIHRIST SI SFARSITUL LUMII a Sfantului Ipolit, episcopul Romei
 35. Pingback: ANTIHRISTUL - invatatura ortodoxa
 36. Pingback: Sfantul Nicon, ultimul staret de la Optina ne invata CUM SA NE PREGATIM DE PRIGOANE. Este bine sa ne dorim sa traim chiar in timpul venirii lui ANTIHRIST?
 37. Pingback: INTERPRETAREA APOCALIPSEI - "CARTEA VREMURILOR NOASTRE". Parintele Serafim Rose despre conditiile pentru citirea cartii Apocalipsei in duh ortodox
Formular comentarii

* Pentru a deveni public, comentariul dumneavoastra trebuie aprobat de un administrator. Va rugam sa ne intelegeti daca nu vom publica anumite mesaje, considerandu-le nepotrivite, neconforme cu invatatura ortodoxa sau nefolositoare sufleteste. Va multumim!

Carti

Documentare