Episcopul Artemie ii scrie Patriarhului Serbiei: SE DUCE O CAMPANIE ORCHESTRATA, DAR ADEVARUL NU POATE FI ASCUNS! CARE ESTE MOTIVUL PRIGOANEI?

16-03-2010 7 minute Sublinieri

Epistola Episcopului Artemie către Patriarhul Serbiei

Artemie, Episcop ortodox al Bisericii Ortodoxe Sârbe,

Nr. Prot. 06

22.02.2010,

Prizren – Sfânta Mănăstire Graceaniţa

Sanctităţii Sale, Domnului Irineu, Patriarhul Serbiei,

Belgrad

Sanctitate,

Am simţit nevoia să Vă scriem chiar cu câteva zile în urmă. Nu am avut însă puterea, fiind epuizaţi de acest linşaj nemaiauzit şi ruşinos pentru istoria Bisericii prin intermediul mass-mediei, care ne-a surprins ca şi cascadele Niagarei. Acest lucru nu este consecinţa vreunui dezastru natural, ci a unei campanii puternice, intenţionate şi orchestrate.

Patriarhul sarb si filo-unionist Irineu

Mi-amintesc că în cadrul întrunirii Permanenţei Sfântului Sinod care a avut loc pe 13 februarie 2010, printre altele, s-a lansat apelul: „Nu mass-mediei!”. Şi s-a explicat cauza: „Nu este bine să dezlănţuim disensiunile dintre noi prin intermediul mass-mediei”. Am acceptat asta, ca şi celelalte hotărâri ale Sinodului, şi de atunci până acum nu am dat niciun comunicat către niciun mijloc de informare în masă. Sub niciun motiv. Am crezut că această regulă e valabilă pentru ambele părţi şi că toţi vor respecta această lege de aur. Din nefericire, nu s-a întâmplat aşa. Cealaltă parte este prezentă zilnic în mass-media: declaraţii, comunicate, comentarii. Aceasta presupune însă crearea unei imagini doar pentru un punct de vedere unilateral.

Poporul însă trebuie să ştie adevărul. Şi ceea ce se emite de către mass-media (ziare) nu este adevărat. Nu este unicul şi desăvârşitul adevăr. Şi în vechea Romă era valabilă regula: „Să fie ascultată şi partea cealaltă”; şi astăzi, în secolul XXI, în Biserica lui Dumnezeu, acest lucru Ne este interzis. Dacă pentru popor este rea, vătămătoare şi scandalizatoare „dezlănţuirea divergenţelor” prin intermediul mass-mediei, atunci tot atât de rea, vătămătoare şi scandalizatoare este continua „dezlănţuire a focului” doar dintr-o parte. Şi acţiunea aceasta cu rafale de împuşcături. Cu toate mijloacele. Noi nu avem posibilitatea să spunem public adevărul nostru, sau cel puţin, părerea noastră asupra problemei. Şi chiar dacă îl spun prin orice modalitate, atunci vin judecăţile despre „lipsa de respect” faţă de autorităţile bisericeşti, şi – mă fac de ruşine. Ca şi cum s-ar vrea „să mă mănânce oculta”, să dispar undeva necunoscut, să dispar muţeşte. Cu un astfel de joc, nu sunt de acord. Din acest motiv Vă scriu.

În ciuda Comunicatului oficial al Sinodului, care era obligatoriu şi suficient, după părerea noastră, din nefericire, nu s-a oprit aici. De zece zile, toate mijloacele mass-media, tipărite şi electronice, sunt pline de declaraţii, comunicate, interviuri, în care se analizează cu cruzime, se comentează, se suspectează, se denigrează, se condamnă episcopul Artemie şi colaboratorii săi pentru toţi şi pentru toate. Fără control, fără dovezi, fără jenă şi ruşine. Toate sunt „se presupune”, „se zice” şi „se bănuieşte” etc.

Episcopul-loctiitor si denigrator Atanasie

În această campanie murdară participă şi rivalizează Locţiitorul, fostul episcop Atanasie de Herţegovina, şi membrul Sfântului Sinod, actualul episcop de Herţegovina – Grigorie: cine va folosi cele mai grele şi mai dureroase cuvinte, prin care să Ne ofenseze cât mai mult posibil. Oriunde merge, Episcopul Atanasie vorbeşte poporului despre „păcatele celuilalt” (ale mele şi ale colaboratorilor mei), otrăvind sufletele ascultătorilor, pregătindu-i pentru linşajul celor pe care îi atacă. Aceasta o face şi înaintea monahilor mei (în mănăstirea Banişca, 19.02.2010). Oriunde merge, varsă otravă şi seamănă discordia. Nu-i lasă în pace nici pe ceilalţi episcopi, numindu-i cu diferite nume, poate pentru „instruirea” fraţilor. Distruge (în sens duhovnicesc) toate câte am construit şi făcut aici vreme de 19 ani. A venit, conform hotărârii Permanenţei Sfântului Sinod, „să aranjeze situaţia” în Mitropolia de Raşca-Prizren. Dar această situaţie, care se creează acum, este tragică pentru Mitropolia de Raşka-Prizren şi pentru tot poporul sârb, în special cel din Kosovo şi Metohia. În acest fel, Kosovo nu este apărat şi ocrotit.

Ca şi cum n-ar fi fost suficient ca publicul să fie informat prin Comunicatul Sfântului Sinod (cum a şi fost) despre iniţierea procedurii şi numirea Locţiitorului. Şi apoi să se efectueze ancheta cu conştiinciozitate şi în detaliu, şi când se vor încredinţa de date, să iasă în public cu ele. Însă acum cum stau lucrurile? Îşi aminteşte cineva de cuvintele lui Hristos: „Dacă cineva va sminti pe unul din aceşti prea mici”? Şi asta nu este o sminteală pentru întregul nostru popor şi spre râsul altor popoare?

Şi încă ceva, Sanctitate. Odată ce aceasta este prima acţiune a Dumneavoastră ca Patriarh sârb, ne temem şi suntem întristaţi sincer, că această campanie, după cum o vedem, va aduce mai mult prejudiciu reputaţiei Dumneavoastră. Poporul mai ştie şi alte lucruri decât cele care se vrea acum să fie impuse. Mulţi au urmărit activitatea Noastră în Kosovo şi Metohia în perioada anterioară; lupta noastră pentru păstrarea poporului nostru pe aceste meleaguri, precum şi a Kosovo-ului şi Metohiei în Serbia, în special în ultimii zece ani.

Nici acest adevăr, creat în pripă şi impus prin campanie, nu va putea să şteargă toate din conştiinţa poporului. Deja se aud multe glasuri care demonstrează cele spuse. Adevărul nu poate să fie ascuns. Acesta, după înţelepciunea populară, „cu cât se îngroapă mai adânc, cu atât mai strălucitor înviază”. Aşa a spus şi Dumnezeu: „Căci nu este nimic tăinuit care să nu se descopere şi nimic ascuns care să nu se cunoască”.

În Hristos frate şi coliturghisitor,

Episcopul Ortodox

+ARTEMIE

(traducere din elină: ML, sursa: http://www.impantokratoros.gr/617C84D2.el.aspx)

***

Un plan de prefabricată exterminare a lui Artemie şi a arhimandritului Simeon

DE CE?

În actuala epocă a globalizării, în care marile idealuri CREDINŢĂ-PATRIE-FAMILIE sunt atacate şi în care se pregăteşte venirea lui Antihrist, este o crimă ca cineva să fie patriot şi adevărat creştin ortodox. Aceasta este şi crima nevoitorului ierarh al poporului ortodox sârb Artemie şi a părintelui arhimandrit Simeon. Acesta este adevăratul motiv al prigoanei.

Comportamentul lor faţă de episcopul de Raşca-Prizren şi faţă de colaboratorii săi a fost ticălos şi preaticălos. Fac demonstraţie de putere! Au de partea lor ca mari şefi care au bombardat poporul sârb. Şi au reuşit să scoată un ordin de arestare, fără a se face un proces şi fără a demonstra nimic!!!

Datele se schimbă

Până acum ştiam că ordinele internaţionale se emiteau pentru teroriştii recunoscuţi care erau judecaţi şi condamnaţi pentru mari crime. Ieşeau pentru hoţii care delapidau multe milioane de euro. Acum datele s-au schimbat. Acum ele se emit pentru creştinii ortodocşi, care se opun planurilor antihriştilor. Părintele Simeon a fost arestat ca un criminal cu ordin internaţional de arestare şi este reţinut la secţia de poliţie Thermaikos, în Neous Epivates, Tesalonic, fără a se putea apăra, fără a fi judecat şi fără a şti dacă suma, care „s-a delapidat”, este mare sau mică!!! Prigonitorii ştiu foarte bine nevinovăţia lor, cum ştiu şi unde au mers banii, dar au inventat o găselniţă ca să-i prindă în sac. Nu spun adevăratul motiv al izgonirii, ca să nu işte vreun protest internaţional!!!

Noul patriarh filocatolic al Serbiei – Irineu, care a apelat după cum se vede şi la mijloacele juridice internaţionale, înainte de a reuşi să calce pragul Patriarhiei şi să fie întronizat, a început epurarea Bisericii Ortodoxe Sârbe ANAPODA. Comportamentul lui şi al celor asemenea lui este ticălos şi preaticălos. Sunt fără frică de Dumnezeu şi fără ruşine.

Sau sunt mincinoşi sau nu ştiu ce li se întâmplă

Au spus la început că arhimandritul Simeon a delapidat 300.000 de euro, în perioada 2004-2009, pentru ca după puţin timp să ridice suma fulminant „la multe sute de mii de euro” şi să aterizeze anormal după puţin timp la suma de 73.000 de euro. Vă trimitem la site-urile de mai jos pentru a înţelege inconsecvenţa cuvintelor lor. Pot să ne spună aceşti domni ai globalizării, de ce cresc şi scad atât de anormal sumele?

URMĂRIŢI DRUMUL LOR

Site-ul sârbesc, care a preluat ştirea probabil de pe Romfea, scrie că părintele Simeon a delapidat bani „care se ridică la multe sute de mii de euro”???

«Protiv arhimadrita Simeona, bivšeg igumana manastira Banjska i smenjenog arhijerejskog zamenika Eparhije raško-prizrenske podneta je krivična prijava Višem tužilaštvu u Beogradu, a na teret mu se stavljaju finansijske zloupotrebe eparhijskih fondova u iznosu od više stotina hiljada evra – Dacic: Συμεών Vilovski συνελήφθησαν στην Ελλάδα

11. 2010η Mart | 15:36 | Πηγή: Beta.

Romfea.gr, care a postat primul ştirea, pe 9-03-2010, scrie:

După depunerea sa din egumenia Sfintei Mănăstiri a Sfântului Ştefan (Banjska) şi din postul de secretar al episcopului de Raşka şi Prizren, părintele Simeon este denunţat de către Biserică şi Poliţie pentru delapidarea a sute de mii de euro, de care s-ar fi folosit în interes propriu… (Comunicatul Biroului de informare al Patriarhiei Serbiei referitor la arhimandritul Simeon Vilovski).

După patru zile Romfea.gr scrie:

Arhimandritul Simeon, care a fost arestat în Pereia, este acuzat că în calitatea sa de casier al Consiliului Administrativ al instituţiei de resort cu răspunderea restaurării mănăstirilor, a folosit fraudulos o sumă care depăşeşte 73.000 de euro şi este urmărit cu ordin de arestare din partea Tribunalului Suprem din Belgrad (Romfea.gr, 13-3-2010).

Şi fireşte că Romfea.gr nu inventează informaţiile, ci le preia din sursele prigonitorilor.

TRAGEŢI SINGURI CONCLUZIILE

Să nu se neliniştească însă. Nu va întârzia să iasă şi pentru ei un ordin de arestare, nu din partea tribunalelor internaţionale pământeşti, pe care bătrânul episcop, părintele Augustin, le numeşte cârpe pentru păianjeni, deoarece prind muştele mici, în timp ce marii rechini găuresc cârpa pentru păianjeni a justiţiei şi scapă. Va veni la un moment dat un ordin de arestare pentru noi toţi. Să facem aşadar ce putem pentru cultivarea noastră duhovnicească şi să fim alături de cei prigoniţi pentru dreptate, fraţii noştri, ca să avem răspuns bun de apărare înaintea Judecătorului Ceresc.

LUAŢI AMINTE LA ÎNCĂ CEVA

Protos. Simeon

Episcopul Artemie este cunoscut pentru luptele sale împotriva independenţei Kosovo şi a fost întotdeauna în prima linie împotriva ecumenismului. A dat o luptă împotriva ecumeniştilor şi a semnat împotriva lor „Mărturisirea de Credinţă împotriva ecumenismului”. Părintele Simeon este clericul care a tradus în sârbeşte „MĂRTURISIREA DE CREDINŢĂ ÎMPOTRIVA ECUMENISMULUIşi pentru aceasta este prigonit.

Patriarhul Bartolomeu, care împarte Corane şi primeşte onoruri din partea sinagogilor evreieşti şi a arhi-masonilor, a încercat să îi ameninţe şi pe ierarhii elini şi să-i intimideze pe clericii şi monahii, care au semnat „Mărturisirea de Credinţă…”, însă nu a reuşit. După cum s-a dovedit, Elada nu este Serbia. Propunerea lui către Arhiepiscopul Atenelor şi către Ierarhia Eladei a fost aruncată la coşul de gunoi, împreună cu recursul Patriarhiei. A vrut să-l reabiliteze pe coechipierul lui ecumenist, Panteleimon Bezanitis, fost de Attica, care a parascandalizat poporul elin cu isprăvile sale.

De unii ca aceştia au nevoie; prin astfel de persoane îşi promovează planurile lor satanice!!

ACUZAŢIILE NU AU NICI UN TEMEI

Părintele Simeon Vilovski spune că acuzaţiile sunt fără temei şi neagă orice acuzaţie. Banii i-a cheltuit în restaurarea bisericilor şi mănăstirilor sârbeşti din Kosovo şi Metohia.

Avocatul său, domnul Tapušković, a spus că ancheta va arăta unde au mers banii, dacă a pus ceva în buzunarul său sau i-a cheltuit pe toţi în investiţii bisericeşti (http://www.rtv.rs/sr_lat/hronika/vilovski-negira-optuzbe-da-je-prisvojio-novac-_178266.html).

De asemenea, părintele Simeon cere să nu fie repatriat, deoarece este prigonit de Biserica locală. Şi e normal, din partea unor astfel de episcopi, care emit ordine de arestare, fără a se face un proces, poate cineva să aştepte dreptate?

SITE-UL ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ reproduce textul tradus mai sus adăugând:

Un plan de prefabricată exterminare a lui Artemie şi a arhimandritului Simeon

Vinovaţii de prigoana organizată împotriva lui Artemie sunt cei trei trădători ai lui POPOVICI, purtătorii de cuvânt ai americanilor: Atanasie Jeftici, Irineu Bulovici şi Amfilohie Radovici.

Papa le-a dăruit chiar şi inele.

Pe ARTEMIE au încercat să-l scoată şi bolnav mintal.

Toţi trei sunt inovaţionişti şi neovarlaamiţi.

Ucenici ai lui Iannara şi ai faimosului Zizioulas.

Toate acuzaţiile împotriva părintelui Simeon sunt false şi ticluite.

Autorităţile juridice ale Serbiei îi refuză părintelui Simeon până şi prezenţa unui avocat.

False şi mincinoase sunt şi cele despre chemarea sa pentru a fi depus.

A fost emis un ordin cu date false.

Au refuzat avocatului trimis oferirea oricăror date existente.

Nu există nimic împotriva lor.

Toate sunt minciuni şi calomnii.

Părintele Simeon nu are nici livreturi, nici apartamente în Tesalonic.

Toate sunt MINCIUNI ale lui Atanasie JEVTICI.

POPORUL RĂSPUNDE

Citim astăzi pe Romfea.gr:

„Locţiitorul Sfintei Mitropolii de Raşka şi Prizren, Episcopul Atanasie Jevtici, a săvârşit sâmbătă 13 martie 2010, Sfânta Liturghie în Mănăstirea Gracianiţa din Kosovo, care se află la 10 km de Priştina. La Sfânta Liturghie au participat Egumenul Kiril şi opt preoţi, iar în biserică credincioşii nu au depăşit numărul de 50 de persoane”.

Aţi observat? Numărul preoţilor, care probabil că se tem de mânia episcopului pensionar, este aproape acelaşi cu cel al credincioşilor!

Şi încă ceva. Saiturile sârbeşti au scris că episcopul Artemie este ţinut închis în mănăstirea de mai sus, iar Jevtici nu-i îngăduie să acorde vreun interviu fără permisiunea lui! Dacă este adevărat – şi de ce n-ar fi? – , poporul i-a dat o lecţie. Şi o nedumerire: Episcopul Artemie de ce nu a slujit împreună cu el?!

(traducere de ierom. Fotie după http://www.augoustinos-kantiotis.gr/?p=10332)

Linkuri:


Categorii

Ecumenism, Episcopul Artemie, Mitropolitul Atanasie Jevtic, Patriarhul Irineu al Serbiei, Traduceri

Etichete (taguri)


Articolul urmator/anterior

Comentarii

14 Commentarii la “Episcopul Artemie ii scrie Patriarhului Serbiei: SE DUCE O CAMPANIE ORCHESTRATA, DAR ADEVARUL NU POATE FI ASCUNS! CARE ESTE MOTIVUL PRIGOANEI?

 1. Cinismul in ignorarea legilor si traditiilor este caracteristica noii ordini mondiale. Scopul unei fapte este nerelevant, in raport cu forma care este data tocmai pentru a permite ”gresala”. Desi lupta este duhovniceasca, pentru inlocuirea lui Hristos din spatiul public cu Antihrist, mijloacele sunt pamintesti, pentru ca pamintesti sunt si atacatorii.
  Iar pentru cei pasionati de istorie, se poate vedea similitudinea intre demascarile comuniste ce porneau prin fabricarea de dosare false si situatia celor doi prigoniti.
  In plus. Avind in vedere ca nu sunt acuzatii dovedite de imoralitate sau de posesie de bunuri materiale proprii, se pune retoric intrebarea: Ce pot face doi oameni care au depus juramint de saracie cu atitia bani?
  Eu stiu situatia din Romania si cred ca aceasta este valabila si acolo. Daca vrei sa faci ceva bun pentru credinciosii tai atunci calea cea mai eficienta este sa uiti de acte. Ilegal, dar perfect moral.
  Lucrezi la negru ca sa economisesti niste bani, iar banii economisiti ii indrepti tot spre cele bune ale Domnului. Aceasta disciplina administrativa stricta, ce se vrea in Biserica, impiedica facerea de bine, si nu o ajuta. Aceiasi viclenie anticrestina: ”sa se respecte legile (ce au fost date spre a frina), iar binele sa se faca atit cit va dam noi voie prin acestea”.
  In Sinodul BOR a fost adoptata o hotarire prin care se pot verifica evidentele administrative ale structurilor bisericesti. De aceea este atita tacere pe aici. Toti care au facut ceva bun au fost nevoiti sa lucre fara acte. Aceasta lucrare fara acte este impotriva legii, dar pentru Hristos. Cardinalul Daniel ii are cu asta la mina pe toti. In loc sa se pledeze ca, pentru lucrarile efectuate la biserici si manastiri si la asezamintele sociale ale acestora, firmele prestatoare sa nu plateasca nici un impozit (astfel nu s-ar mai lucra la negru) pentru ca se lucreaza direct pentru popor, vindutii bisericii se transforma in inspectori de finante ai statului.
  La fel si IPS Artemie si staretul Simeon, au facut, in conditiile extrem de grele din Kosovo, tot ce le-a sta in putinta sa repare ce au distrus criminalii de albanezi, fara a ii lasa pe acestia sa se implice. Ei erau ultimele elemente de autoritate sirba reala si netradatoare din zona.
  Unirea mafiotilor alabanezi care sperau sa faca bani din reconstructie, cu filocatolicii sirbi, care sunt incomodati de antiecumensimul prigonitilor, cu interesele politicienilor sirbi, care abia asteapta sa intre in UE pentru a musca din placinta in interes propiu (la fel ca ai nostri) si cu interesele ocultei mondiale, care vrea distrusa ortodoxia traditionala, a generat situatia.
  Cardinalul Serbiei Irineu, stie ca banii lipsa sunt investitii in reparatiile bisericilor si manastirilor martire care au fost facute la negru pentru a se economisi banii de care este atita nevoie acolo, stie ca pe tot cuprinsul patriarhiei lui asa lucreaza toti cei care fac investitii bisericesti, stie ca in intreaga lume ortodoxa se lucreaza la negru pentru a nu se risipi banii cu greu obtinuti, dar ii anihileaza pe cei doi pentru ca acestia sunt pe prea multe liste ca trebuie eliminati.
  Mare barbat este IPS Artemie ca nu pleaca capul. Iar fiindca acest barbat este intru si pentru Hristos este demn de toata admiratia si sprijinul pe care-l poate primi.
  Dumnezeu sa-l ajute!

 2. Ecumeniştii noii ordini
  Nu-s oamenii duhovniciei,
  Ci de la mic pân’la cel mai mare
  Sunt doar dovada teoriei.

  Cu vorbele s’arată lumii
  Că-s ortodocşi buni şi smeriţi
  Dar n’au nimic din vieţuirea
  Şi duhul sfinţilor părinţi.

  Ortodoxia lor – vorbită –
  Adesea-i doar filozofia
  Şi teoria apuseană
  Ce aggiornează’ortodoxa.

  Ne aggiornează mediatic
  Prin latura sentimentală,
  Prin populism şi prin donaţii,
  Prin misiunea culturală.

  Pe orice cale aduc noul
  Şi speculaţia lumească
  Spre a scăpa uşor de dogme
  Şi pilda cea duhovnicească.

  Vorbesc de dragostea frăţească
  Şi de iubirea în Iisus
  Amastecând iubirea sfântă
  Cu TOLERANŢA din apus.

  Fac din biserică’amfiteatru
  Şi teorie din credinţă,
  Cultură titluri, umanisme
  Şi aggiornare la ştiinţă.

  Dar iată chiar aceste fapte
  Nu îi arată’a fi lumini
  Ci doar lumeşti, ce râvnesc titluri,
  Slavă lumească, lux, maşini.

  Zidesc , vorbesc şi editează
  -Dar nu în plan duhovnicesc,
  Un chip al lui Hristos în oameni
  Ci un Hristos cât mai lumesc -.

  Pe cei ce vor ortodoxia
  În duhul sfinţilor părinţi
  Îi izolează şi-i împinge
  Între habotnici şi smintiţi.

  Cel ce trăieşte Adevărul
  În ei nu-l simt pe Iisus
  Ci vicleniile şi forţa
  Şi stăpânirea din apus.

  Nimic din faptele lor însă
  Nu intră’nsfânta armoinie
  A duhului smerit şi sincer,
  Canonic din ortodoxie.

  Nu simţi nici duhul filocalic
  Nici latura duhovnicească
  Nici modestia ortodoxă
  Nici râvna cea dumnezeiescă.

  Dar se pretinde’acea iubire
  Ce-adună-n ea uşor păcatul
  Prin toleranţa distructivă
  Care-o promovează necuratul.

  Ortodoxia cea curată
  În duhul sfinţilor părinţi
  Se tot retrage şi s’ascunde
  În oamenii cei mai smeriţi,

  Şi uşor, uşor, oprobiu public
  Şi duhul marelui apus
  O scoate-n ilegalitate
  Şi-o urcă pe Golgota, sus.

 3. Amin, îmi cer iertare că iarăşi am scăpat o strofă cu greşeli. O reiau mai jos.
  Credinţa lor, mai mult vorbită
  Adesea-i doar filozofia
  Şi teoria apuseană
  Ce aggiornează’ortodoxia.
  Mulţumesc pentru tot ce faceţi.Îl rog pe Dumnezeu să vă dea putere şi har peste har.

 4. @Nicolae Mirean: Pot să-ţi public această poezie pe blogul meu?

 5. @ un crestin ortodox
  Desigur o puteti face dar va rog indreptati-mi grseala la strofa precizta in aldoilea coment.

 6. Imi cer scuze, dar am nevoie de video-ul cu INGERUL DIGITAL fiindca nu pot sa il descarc. Vreau sa il trimit la toti din lista mea. Va rog frumos cei care il aveti sa mi-l trim si mie pe adresa svecaterina@gmail.com, sau victo_08@yahoo.com. Va multumesc.

 7. Cata durere trebuie sa aiba in suflet IPS Artemie vaznd tradarea frtilor mincinosi. DUMNEZEU sa-l intareasca sa nu-i urmeze in cadere pe acesti falsi slujitori, precum ingerii cazuti pe lucifer,sa suporte prigoana nedreapta si sa-si ia cununa.Vai de noi toti, ce vremuri urmeaza.

 8. L-am descarcat(abia)-multumesc orikm, scuze.

 9. Inca mai traieste Iisus Hristos Dumnezeu in ierarhi,precum vladica Artemie.
  Daca pina acum se spunea ca : Stim unde este Biserica lui Dumnezeu,dar nu stim unde nu este….incet-incet o sa ajungem sa spunem:Stim unde nu este Biserica lui Dumnezeu,dar nu stim unde este! Doamne ajuta-ne!

 10. Pingback: Razboi întru Cuvânt » „Frate, bea sangele fratelui tau…”.
 11. Pingback: Razboi întru Cuvânt » CASCADA HALUCINANTA DE EVENIMENTE GRAVE IN BISERICA ORTODOXA SERBIEI! Episcopul Artemie a fost caterisit si apoi arestat!
 12. Pingback: Razboi întru Cuvânt » TRADARE FINALA SI RASTIGNIRE IN SAPTAMANA PATIMILOR: Patriarhul Serbiei afirma ca Vladica Artemie VA FI EXCOMUNICAT, sugerand ca si-a pierdut mintile (video + traducere)
 13. Pingback: PARINTELE THEODOROS ZISIS la Constanta - predica audio si conferinta (text) despre DESCRESTINAREA EUROPEI, rolul Sfantului Imparat Constantin, CADEREA CONSTANTINOPOLULUI, ierarhii filo-papistasi si PERICOLUL ECUMENISMULUI - Razboi întru Cuvânt - Recoman
Formular comentarii

* Pentru a deveni public, comentariul dumneavoastra trebuie aprobat de un administrator. Va rugam sa ne intelegeti daca nu vom publica anumite mesaje, considerandu-le nepotrivite, neconforme cu invatatura ortodoxa sau nefolositoare sufleteste. Va multumim!

Rânduială de rugăciune

Carti

Documentare