“Până când Îl vom tot condamna la moarte pe Hristos?!” PASTORALA MĂRTURISITOARE A PS SEBASTIAN LA ÎNVIEREA DOMNULUI (2017) despre RĂZBOIUL ÎMPOTRIVA LUI DUMNEZEU și formele de persecuție a creștinismului din zilele noastre și de instaurare a CULTURII MORȚII

15-04-2017 4 minute Sublinieri

PÂNĂ CÂND ÎL VOM TOT CONDAMNA LA MOARTE PE HRISTOS?!… – PASTORALA PS SEBASTIAN LA ÎNVIEREA DOMNULUI

† SEBASTIAN

Episcopul Slatinei şi Romanaţilor,

Clerului şi credincioșilor din ținuturile Oltului și Romanaților

Preacuvioşi şi Preacucernici Părinţi,

Preacuvioase Maici și iubiţi credincioşi,

Păcatul răzvrătirii împotriva lui Dumnezeu este mai vechi decât lumea; l-a săvârșit mai întâi Lucifer, alături de ceata îngerilor lui. Împotriva rânduielilor divine s-au ridicat, apoi, protopărinții noștri, Adam și Eva, râvnind la o îndumnezeire fără El (Fc. 3, 4-5). Tot împotriva Domnului au pornit oamenii a construi și turnul Babel, la propriu (Fc. cap. 11), pentru ca apoi să o facă, în diferite forme, toți mai marii lumii care, îmbătați de putere, I-au sfidat învățătura, și toți cei care au preferat orice alte închinări străine − de la idolatria păgână, pseudolatria de orice fel și până la egolatria postmodernă.

Când faptul a fost posibil, oamenii L-au condamnat pe Dumnezeu până și la moarte fizică, căci, văzându-L OM întrupat, și-au zis că de data asta nu le mai poate scăpa!… Înviind din morți, Hristos a continuat să fie prigonit – de iudei, de romani, de păgâni și barbari – până când, plictisiți de-atâta creștinism, au început să-L „răstignească” perpetuu până și cei ce-și ziceau creștini. E cazul tuturor celor nedemni de acest nume peste veacuri, dar și al moderniștilor de tip francez, precum și al postdemocraților de astăzi.

Toți L-au condamnat la moarte pe Hristos „iară și iară”, de vreme ce Acesta a refuzat să piară, înviind și reînviind de fiecare dată, ba încă S-a mai și încăpățânat să-Și clădească lumea pe principii nenegociate cu ei, încurcându-le planurile și dându-le peste cap aranjamentele și ambițiile de tot felul.

Emblematică, în acest sens, este obsesia lui Nietzsche pentru moartea lui Dumnezeu; graba cu care s-a apucat acesta să-I proclame moartea, mai înainte de a se asigura că a scăpat pentru totdeauna de El[1].

Dreptmăritori creștini,

De vreme ce Dumnezeu a creat lumea, a și așezat-o pe aceasta pe niște baze, pe niște principii numai de El voite, și pe care a căutat, apoi, să le comunice prin diferite mijloace și oamenilor (Evr. 1, 1-2). Atitudinea de nesupunere sau neascultare, însă, prezentă încă de la început în istorie, este expresia libertății omului, dar nu și îndreptățirea acestuia de a schimba bazele natural-divine ale creației, căci acesta pare a fi scopul luptei omului cu Dumnezeu, dacă e să-l privim ca strategie și deconstrucție; altfel, e simplu refuz, dintr-un motiv sau altul.

La nivel personal, răzvrătirea împotriva Domnului poate fi egoism, necredință, lașitate, comoditate ori răutate. Dacă, însă, aceasta capătă dimensiunile unui adevărat sistem, bine pus la punct și atent coordonat, atunci avem de-a face cu un adevărat război pornit împotriva lui Dumnezeu și a viziunii Sale asupra lumii. În acest sens, în locul teocrației, unii au inventat, încă din antichitate, democrația, în timp ce alții au experimentat despotismul și dictatura ca forme de conducere a lumii. Astăzi însă, în unele părți ale globului, după ce democrația „a obosit” și a început să convină tot mai puțin păpușarilor lumii, am văzut că începe a fi preferat, din ce în ce mai mult, conceptul de elitocrație.

Prin toate acestea, însă, Domnului îi este contestată autoritatea, pe principiul laicității statului; îi este ignorată voința, sub pretextul drepturilor și libertății omului; Îi este răstălmăcită învățătura, de vreme ce, nu-i așa?, omul a învățat să gândească și singur; îi este disputată morala, altădată promotoare a decenței și a bunului simț în istorie, cu intenția refondării acesteia pe noi principii de viață, altele decât cele divine date, sens în care se și doresc reconsiderate numaidecât:

  • creștinismul însuși, atacat (profund nedemocratic) prin lupta împotriva icoanelor și a predării Religiei în școli, dar și prin cenzurarea sărbătorilor[2] și, în general, a oricărei promovări publice a creștinismului, de teama înrobirii omului „liber” sau sub pretextul ipocrit al protecției necreștinilor. Aceasta, în disprețul mult trâmbițatului multiculturalism, altminteri promovat cu emfază de aceiași seculariști;
  • libertatea de exprimare, ca urmare a impunerii conceptului – pe cât de artificial, pe atât de ipocrit – al corectitudinii politice;
  • dezmățul, care, după ce a fost mai întâi dezincriminat, iar apoi promovat cu nerușinare pe toate canalele media ca stil de viață la modă, pretinde acum și legalizarea căsătoriei persoanelor de același sex, ba încă și a necrofiliei expres consimțite și a incestului liber convenit[3];
  • avortul, care, dintr-o practică liberalizată a ajuns să fie protejat ca un adevărat „monument al naturii”, câtă vreme se propune pedeapsa cu închisoarea pentru cei care ar îndrăzni să-l obstrucționeze, fie și prin simpla consiliere a părinților să nu accepte întreruperea sarcinii[4]. Aceasta în timp ce, total asimetric, încurajarea avortului nu este incriminată în niciun fel;
  • respingerea genului, în sensul creării cadrului legislativ pentru schimbarea acestuia după bunul plac sau chiar al înregistrării copiilor de gen neutru[5]. Modul acesta de abordare a genului, conturat deja ca ideologia gender, a provocat în America, în anul 2016, penibilul „război al toaletelor”;
  • eugenia și eutanasia, ca forme supreme ale „culturii” morții, culminând cu impunerea suicidului asistat[6].

Dragii mei,

Respingerea treptată a Domnului din creația Sa și toată această luptă de deconstruire a lumii și de așezare a ei pe alte baze decât cele creștine constituie, de fapt, o continuă persecutare a lui Hristos și o perpetuă condamnare a Lui la moarte. De fiecare dată, însă, și cu fiecare nouă inițiativă, omul postmodern și postdemocratic este silit să constate că, în pofida tuturor eforturilor sale, El refuză să moară. Drumul de la atacul asupra creștinismului și până la acceptarea eugeniei, eutanasiei și a suicidului asistat ne arată clar că lupta omului cu Dumnezeu va sfârși în moarte, dar nu în moartea Lui, ci în moartea proprie, căci respingerea Domnului nu poate aduce decât moarte.

De aceea, la o zi sfântă ca aceasta, când Hristos Domnul a biruit moartea, dăruindu-ne tuturor viață, să încetăm a-L mai „vâna” și a-L mai „condamna la moarte”! Să alegem viața! Să îmbrățișăm viața Lui, așa cum ne-a tocmit-o El încă dintru început! Să încetăm a mai lupta cu El, ori a-L mai răstigni, de vreme ce… oricum nu va muri! Să ne bucurăm că lumea aceasta nu a venit „din haos”, că nu ființează haotic și nu se sfârșește „în haos”[7], ci are un Stăpân care ne poate risipi coșmarul singurătății în univers, ba încă un Stăpân bun, îndelung răbdător și filantrop, Căruia Îi pare rău de necredința, reticența ori încrâncenarea noastră față de El și legile Sale.

Să ne bucurăm de puterea Lui; de înțelepciunea-I pusă în slujba creației; de faptul că ne-a iubit până la jertfa supremă (In 3, 16), acceptând cu aceeași noblețe condamnarea perpetuă la moarte – de la Golgota și până la fiecare criză de egoism a ultimului secularist. Să-L iubim așa cum și El ne iubește! Să dăm slavă Învierii Lui, la fel de perpetuă ca moartea Sa, și astfel vom trăi și noi în veci, alături de Nemuritorul nostru Dumnezeu, în ciuda tuturor „atentatelor” la viața și învățătura Sa, Amin.

HRISTOS A ÎNVIAT!

† SEBASTIAN,

Episcopul Slatinei şi Romanaţilor

______________

[1] Filosoful Friedrich Nietzsche (1844-1900) a rămas în istorie ca cel care a proclamat moartea lui Dumnezeu.

[2] În unele state din Occident a fost interzisă, prin lege, expunerea publică a simbolurilor creștine specifice sărbătorii Crăciunului.

[3] Toate acestea se află pe agenda publică a actualului liberalism suedez.

[4] Proiect de lege aflat în dezbaterea parlamentului francez în ultimele luni.

[5] În Franța, începând cu anul 2015, deja a fost acceptată înregistrarea persoanelor declarate de gen neutru.

[6] În Occident, unele aziluri de bătrâni sunt amenințate cu sistarea finanțării dacă se opun suicidului asistat.

[7] Potrivit Luceafărului lui Mihai Eminescu, din poezia cu același nume.

***

“Ce neam de hiene nemernice suntem, popor omorâtor de Dumnezeu care a răstignit pe Domnul slavei?” LUPTA NEBUNĂ SI TRAGICĂ A OMULUI PENTRU A-ȘI OMORÎ IZVORUL VIEȚII. Pastorala PS Sebastian la Înviere: “DUMNEZEU DERANJEAZĂ pentru că… refuză să moară, în pofida tuturor strădaniilor”

Cuvantul PS SEBASTIAN, Episcopul Slatinei, despre RADICALIZAREA SECULARISTA SI CEA ISLAMICA IN EUROPA, multiculturalism si sincretism religios: “SE LOVESTE SISTEMATIC IN CRESTINISM”; “Se organizeaza demostratii nerusinate pentru pacatele impotriva firii”; “CORECTITITUDINEA POLITICA – o politete sinistra care relativizeaza adevarul”; “Daca nu vom intelege sa respectam valorile crestine, DE LUMEA NOASTRA SE VA ALEGE PRAFUL” (video)

HRISTOS SI IROZII DE IERI SI DE AZI. Pastorala de Craciun a PS Sebastian, Episcopul Slatinei: ULTIMA PERSECUTIE A CRESTINISMULUI

“DACĂ AR FI SĂ SE NASCĂ DIN NOU ASTĂZI HRISTOS, OARE LUMEA NOASTRĂ CUM L-AR PRIMI?”– Pastorala la Naşterea Domnului (2016) a PS SEBASTIAN, Episcopul Slatinei şi Romanaţilor, CUVÂNT CURAJOS, MĂRTURISITOR ŞI ŞFICHIUITOR LA ADRESA formelor vechi şi noi de “pervertire a omului modern și postmodern”, a “sforarilor şi manipulatorilor vieţii noastre” şi a “ideologiilor reeducării omului”

Pastorala Inaltpreasfințitului Teofan la Sarbatoarea Invierii Domnului, 2017, despre ATACURILE LA ADRESA FAMILIEI SI CREDINTEI, MANIFESTARILE SCHISMATICE ALE “ULTRA-ORTDOCSILOR” CARE IAU CA PRETEXT SINODUL DIN CRETA si alte “primejdii si incercari prin care trec Biserica şi Neamul”

DIN PASTORALELE DE PASTI ALE ANULUI 2017 – IPS PIMEN: “Greu a fost de trăit creștinește în timpul regimului comunist – ateu, dar astăzi se pare că este și mai greu”/ IPS IOAN SELEJAN: “România este plină azi de izvoare de lacrimi”

RAZBOIUL CU INVIEREA. Secularismul radical, noua prigoana a crestinilor si REEDUCAREA CONSTIINTELOR. “În nici măcar o jumătate de generaţie, românii chiar Îi întorc spatele lui Hristos, se leapădă jenaţi de propria ţară”/ Pastorala PS Gurie la Inviere: “EUROPA, DESI CRESTINA IN ORIGINI, A AJUNS ANTI-CRESTINA IN REZULTAT!


Categorii

1. DIVERSE, Avort, Cultura desfraului, Eutanasie, Homosexualitate, Pastile/ Invierea, Pastorale, PS Sebastian Pascanu, Raspunsurile Bisericii la problemele vremurilor, Razboiul impotriva Bisericii/ crestinismului, Razboiul impotriva familiei / vietii/ copiilor, Video

Etichete (taguri)


Articolul urmator/anterior

Comentarii

4 Commentarii la ““Până când Îl vom tot condamna la moarte pe Hristos?!” PASTORALA MĂRTURISITOARE A PS SEBASTIAN LA ÎNVIEREA DOMNULUI (2017) despre RĂZBOIUL ÎMPOTRIVA LUI DUMNEZEU și formele de persecuție a creștinismului din zilele noastre și de instaurare a CULTURII MORȚII

  1. Pingback: PASTORALE DE PASTI 2017. IPS PIMEN: "Greu a fost de trăit creștinește în timpul regimului comunist – ateu, dar astăzi se pare că este și mai greu"
  2. Pingback: “Cu dor am dorit să mănânc cu voi aceste Paști…” PASTORALA Preasfințitului Părinte Episcop MACARIE la Sărbătoarea Învierii Domnului (2017): CALDA CHEMARE DE INTOARCERE LA “DRAGOSTEA DINTAI” (si audio) | Cuvântul Ort
  3. Pingback: CINE A MAI POMENIT VREODATĂ CA DUMNEZEU SĂ SE FACĂ OM? DAR CA ACESTA SĂ MOARĂ PENTRU NOI? Pastorala de Înviere a PS SEBASTIAN, Episcopul Slatinei şi Romanaţilor (2019) | Cuvântul Ortodox
  4. Pingback: PS SEBASTIAN, Episcopul Slatinei – CUVÂNT CURAJOS ÎN PASTORALA DE PAȘTI 2020: “Dumnezeu a murit de tot?! VA MAI ÎNVIA HRISTOS ȘI ANUL ACESTA? Păi ce, oamenii chiar au crezut că pot face orice, oricând și oricum? Sunt prea imprevizibil
Formular comentarii

* Pentru a deveni public, comentariul dumneavoastra trebuie aprobat de un administrator. Va rugam sa ne intelegeti daca nu vom publica anumite mesaje, considerandu-le nepotrivite, neconforme cu invatatura ortodoxa sau nefolositoare sufleteste. Va multumim!

Rânduială de rugăciune

Carti

Documentare