Reflectii despre Romania ascunsa. Semnificatiile adanci ale BRUTALULUI ATAC DE LA PUNGESTI/ Dan Puric despre CUM SE DISTRUGE SUFLETUL UNEI TARI: De 25 de ani, suntem bagati intr-un malaxor de reeducare. Mecanismele internationale sunt foarte bine puse la punct” (VIDEO)

29-12-2013 11 minute Sublinieri

1931_vrancea_taran_roman

1931. Vrancea. Țăran român și coșciugul său (sursa foto)

Motto: „Iubiţi ţăranul român, care este purtătorul crucii!” (Horia Bernea)

Gândindu-mă la ceea ce se întâmplă în Pungeşti – devenit, în perioada aceasta, inima României profunde, căreia, deşi călcată în picioare de forţele de ocupaţie ale Chevron, cu trupele de represiune compuse din jandarmi români plătiţi de poporul român, nu i s-au oprit bătăile, dimpotrivă, bate mai tare că oricând – mi-am amintit un îndemn pe care ni l-a adresat Horia Bernea – şi care iradiază din întreagă sa muzeografie mărturisitoare („muzeografia mărturisitoare se adresează inimii”, spunea marele artist): „Iubiţi ţăranul român, care este purtătorul crucii!”

Ceea ce se petrece la Pungeşti pare a ilustra, mai grăitor decât oricând, legătura dintre ţăranul român şi cruce, legătură ce s-a adâncit şi întărit atât de mult de-a lungul secolelor şi în viforul vremurilor, încât crucea a devenit parte inseparabilă din fiinţa sa, marcându-i profund viaţa. Istoria acestei ţări nu se constituie din grandioase cuceriri, ci dintr-un şir neîntrerupt de suferinţe şi jertfe, pentru a ne apăra fiinţa, ale ţăranilor români, din rândul cărora au provenit şi marii noştri intelectuali – elita istorică, organică -, sfinţii şi ostaşii eroi. Ţăranul şi România reprezentată de el au fost mereu pe cruce. Deşi a rămas ascunsă, nevăzută, mai ales când cultura imaginii sau a „societăţii spectacolului” (Guy Debord), care s-a impus în detrimentul adevăratei culturi – a culturii că trezire a conştiinţei -, a îngropat-o şi a şters-o aproape total din conştiinţa unui popor transformat într-o masă de spectatori şi consumatori, totuşi această Românie a dăinuit; şi a rezistat datorită crucii.

Ţăranii, preoţii, profesorii, elitele organice, încărnând valorile nenegociabile ale poporului, au rămas neclintiţi pe verticala crucii, suferind şi jertfindu-se în furtuna unei „istorii” pe care au făcut-o alţii „peste capul nostru”, cum spunea Lucian Blaga. Unii „istorici” sunt premiaţi pentru că au scris cărţi în care adevărata istorie, cea înfăptuită de eroii şi martirii noştri, de oamenii de caracter, de ţăranul român care şi-a dus cu demnitate crucea, este deconstruită (Lucian Boia primește Premiul pentru exprimare libera), ca şi cum noi nu am avea o istorie, iar „istoria” noastră ar fi cea pe care au făcut-o alţii peste capul nostru. Însă istoria autentică a unui popor nu este cea fabricată după o reţeta ideologică străină de fondul şi realităţile lui (cum este perspectiva materialist-evoluţionistă, conform căreia societăţile ţărăneşti tradiţionale, „anacronice”, cu întregul lor fond de semnificaţii, trebuie forţate, prin mutilarea lor pe un pat procustian al „progresului”, să „evolueze” spre etape „superioare” de dezvoltare), ci istoria înţeleasă din „unghiul conştiinţei martore a dreptăţii şi adevărului” (Mircea Platon, Despre falsa conștiință istorică).

Cu alte cuvinte, la noi adevărata istorie a făurit-o România care a rezistat pe cruce. România care s-a îndărătnicit să nu coboare pe orizontala compromisului moral, a valorilor tranzacționiste ambalate în retorica vicleană a „integrării”, a „dezvoltării”, a „progresului (Din profunzimile acestei Românii care şi-a asumat, demn şi senin, crucea, din aceste „adâncimi luminoase” (Dumitru Stăniloae) – din care au izvorât şi cuviinţa, delicateţea, omenia poporului nostru –, a luat naştere balada Mioriţa, simbol dezăvârșit al spiritului românesc; a se vedea Mircea Platon: Miorița, irozii și nerozii)

Pierzând ancora în realitatea şi adevărul neamului, „elita” mânuitoare de discursuri a pierdut şi sensul real al cuvintelor, care ajung să fie folosite tranzacţionist, manipulate pentru a modifica realitatea şi înţelegerea ei.„În absenţa rădăcinilor, rămân lucrurile manipulabile mediatic, bursier şi politic” (Mircea Platon). Dar România ascunsă, care a scăpat acestui control ideologic, nu e România căzută pe orizontală relativismului valoric. E România ancorată hristocentric, în rosturile şi valorile perene, nenegociabile, transmise din strămoşi, e România oamenilor oneşti care refuză să-şi trădeze şi să-şi vândă sufletul, credinţa, neamul, ţara, pentru a se face părtași la procesul de degenerare a unei lumi în care toate au fost transformate în marfă.

E România ţăranilor pentru care – alături de credinţa şi tezaurul de înţelepciune strămoşească – pământul, apa şi aerul sunt valori nenegociabile. Doar terorismul pieţei dominate de interese corporatiste hulpave şi o economie monetarizată, care nu mai are nicio întemeiere în real, au determinat, printr-o intervenţie agresivă şi mutilantă asupra realităţii şi semnificaţiilor ei, subordonarea acestor valori vitale şi nepreţuite, bunuri comune, faţă de piaţă, care îşi arogă „dreptul” să le devalideze în avantajul unor interese private cinice.

Aceste valori materiale nu pot fi despărţite de sensurile moştenite, pe care înţelepciunea strămoşilor le-a imprimat în ele de-a lungul veacurilor. Ţăranul român a manifestat mereu o delicateţe, un respect plin de grijă faţă de fire, vădite în nenumăratele exemple folclorice (câteva pot fi citite aici) prezentate de Ovidiu Papadima în minunată sa carte, O viziune românească a lumii, trăsătură care este „unul dintre cele mai frumoase capitole ale folclorului nostru”. Ţăranul român se călăuzeşte după o viziune liturgică asupra cosmosului, aşa cum au evidenţiat mari cunoscători ai sufletului românesc, precum Dimitru Stăniloae, Mircea Eliade şi alţii (din păcate, odată cu instaurarea comunismului, a fost forţată abandonarea reflecţiei asupra sufletului românesc, care devenise o practică obişnuită în interbelic, dezvoltată de mari nume printre care Mircea Vulcănescu, Lucian Blaga, Mircea Eliade, Ernest Bernea, Constantin Noica; instalarea comunismului a avut ca urmare şi suprimarea şcolii Gusti, de renume internaţional, a cărei activitate se axase pe amănunţite monografii rurale, scopul fiind cunoaşterea satului românesc – considerat „realitatea cea mai răspândită şi cea mai importantă a vieţii noastre sociale” – Dimitrie Gusti – cunoașterea naţiunii şi ridicarea nivelului de trai al ţăranilor. Idealul lor social nu era reprezentat de o idee abstractă sau importată, ci de aplicarea unor reforme cu fundament solid în specificul naţional, în realitatea românească – economică, spirituală, culturală etc. – care putea fi cercetată şi cunoscută prin monografii). Ţăranul român a asimilat firesc această viziune, transpunând-o în viaţa de zi cu zi, pe când omul modern – din care s-a născut o specie nefirească: omul corporatist, crunt exploatator al firii – a pierdut-o. 

Rânduindu-şi existenţa după acest mod de înţelegere a lumii, ţăranul lucra pământul pentru a-l sfinţi prin munca sa, pentru ca, prin roadele lui binecuvântate, să menţină viaţa familiei şi a întregii comunităţi, să slujească semenilor şi lui Dumnezeu. Fiind conştient de rolul sau de stăpân asupra firii şi, implicit, de responsabilitatea care-i revenea în această calitate, marea lui grijă era să nu strice – prin lăcomie, egoism şi neglijenţă, prin abuzul de dărnicia firii şi de jertfa ei în folosul omului – rânduiala cosmică stabilită de înţelepciunea divină. Ca „preot al universului”, omul e chemat de Dumnezeu să sfinţească firea, nu să o distrugă şi să o otrăvească. El își îndeplinește rolul de bun chivernisitor al acestui dar peste care Dumnezeu l-a pus stăpân, care îi este lăsat moştenire din strămoşi şi pe care trebuie să-l transmită în bună stare urmaşilor. În toate actele sale în legătură cu firea, ţăranul român arată o smerenie, o cumpătare, o nobleţe care „purifică sufletul uman de zgura unei lacomii în exploatarea firii, prin care astăzi omul modern umileşte şi mai ales pustieşte pământul (O. Papadima, p. 82).

Această nobleţe e atitudinea firească ce decurge din semnificaţiile de care era îmbibată firea în mentalitatea ţărănească, din legătură spirituală pe care o are cu aceasta, din poziţia sa profund creştină, în funcţie de care îşi rostuieşte viaţă. Comunismul a încercat să separe ţăranul de aceste semnificaţii, să le extirpe din conştiinţa sa, pentru a-l rupe mai uşor de fire (prin colectivizare, prin strămutarea forţată de la sat la oraş, prin transformarea lui în proletar pentru a-l angrena mai uşor în marea industrie), iar atunci când legătura sufletească, intimă cu firea este anulată, omul devine „o fiinţă lipsită de delicateţe, de gama bogată a sentimentelor, devine un automat aservit gândirii matematice exclusiviste şi exploatatoare.” (Dumitru Stăniloae, Reflecţii despre spiritualitatea poporului român, p. 19). Atunci, grija faţă de natură – pornind de la conştiinţa sănătoasă că Dumnezeu, creatorul ei, a încredinţat-o omului spre slujire, cultivare şi bună chivernisire în slujba binelui, a aproapelui – se transformă în luptă împotriva naturii, începută la noi odată cu industrializarea agresivă din comunism şi intensificată în vremurile noastre prin sistemul extractiv colonialist, bazat pe spolierea resurselor (a se vedea Ovidiu Hurduzeu, România și modelul extractiv). De ce această răsturnare? Fiindcă omul ateizat a uitat de vocaţia la care a fost chemat de Dumnezeu, afirmându-se pe sine ca unicul stăpân al Creaţiei şi răsturnând astfel toate semnificaţiile pe care i le atribuia firii şi lumii omul tradiţional.

În fond, falsificarea şi manipularea sensurilor şi valorilor stau la originea crizei materiale, a crizei economice, urmarea firească fiind alterarea firii, a creaţiei.Cu cât ne îndepărtăm de omul tradiţional, cu atât riscul imposturii este mai mare”, avertiza Horia Bernea, creatorul unei muzeografii mărturisitoare care urmarea să refacă legătura românilor (ieşiţi din experimentul mutilant comunist) cu propriile lor rădăcini şi cu sensurile pierdute. Impostura ideologilor care vor să-l închidă definitiv pe omul tradiţional în debaraua istoriei are strânsă legătură cu denaturarea sufletească a societăţii. Alterarea sensurilor stă la baza tulburării ordinii fireşti a lumii, producând bulversarea valorilor.  

Însă pentru ţăranul simplu, a cărui minte şi al cărui suflet au rămas neatinse de propaganda şi frazeologia ideologică perfidă, adevăratul aur al României este pământul acestei ţări, sfinţit de sângele strămoşilor noştri vărsat pentru a-l apăra, sunt apa şi aerul nepoluate („Nu există aur în lume care să echivaleze preţul ţăranii strămoşeşti” – Nichifor Crainic), adevărata independenţa le este asigurată de mica gospodărie ţărănească, bogăţia reală nu sunt banii, ci hrana şi roadele care ies din munca mâinilor lor („Casele noastre sunt pline de borcane cu gem şi dulceaţă, saci cu nuci, butoaie cu miere şi brânză, toate produse de noi. Nu suntem chiar atât de săraci. Poate că nu avem bani, dar avem apă curată şi suntem sănătoşi. Vrem doar să fim lăsaţi în pace” – Doina Dediu, ţăran din Pungeşti). Pentru ţăranul din România strămoşilor noştri, economia reală nu are nimic în comun cu „economia” speculativă, cu „investiţiile” străine, liberalizarea, „ajustarea structurală” impusă cu forța de FMI etc., ci corespunde bunei chivernisiri, ţinând seama de rânduielile, limitele şi nevoile fireşti, a căror neglijare atrage inevitabil după sine ruinarea firii, distrugerea şi epuizarea resurselor şi a hranei.

Economia reală nu este cea fabricată de inginerii ideologici experţi în manipularea sensurilor şi realităţilor, ci economia pentru a cărei supravieţuire luptă ţăranii din Pungeşti, ţăranii din România ascunsă, care nu apare la televizor. Deşi, în mod absurd, tocmai aceştia sunt acuzaţi de „subminarea economiei naţionale”.

 „Corporatismul nu se potriveşte cu România”, demonstrase marele ţărănist martir, pe nedrept uitat, Ion Mihalache. Fiindcă ştia că acest tip de organizare netezeşte calea către desproprietărirea şi proletarizarea ţăranului. Astfel că el propunea un „stat ţărănesc”, adică un stat care „are grijă de hrana poporului şi deci năzuieşte să se ridice pe fundaţia organizatoare a forţelor gospodăriei ţărăneşti scoasă de sub opresiunea fiscală” (Ilie Bădescu, Calea taraneasca, globalizarea si doctrina suveranitatii alimentare).

Importanța sprijinirii gospodăriei ţărăneşti, al cărei rol în economia unei ţări cu structură ţărănească agrară este fundamental – singura care asigură rezistenţa reală în vremuri de criză –, a fost dovedită şi de alţi economişti de marcă, precum Virgil Madgearu şi Mircea Vulcănescu, şterşi din memoria românilor. Sărăcirea şi depopularea satelor şi, implicit, slăbirea spiritului de comuniune, atât de solid în cadrul obştilor ţărăneşti ce vegheau la împlinirea binelui comun, este un indiciu incontestabil al dispariţiei economiei. Dar astăzi economia, deturnată grav de la sensul ei real, a devenit „apanajul” intereselor individuale egoiste, al corporaţiilor ce-şi fac de cap sub oblăduirea aşa-zisuluistat minimal – a statului absolvit de orice obligaţie de a apăra interesele cetăţenilor care lupta pentru apărarea drepturilor lor (dreptul la hrană sănătoasă şi la un mediu curat fiind unul fundamental), stat care, în schimb, asigura protecţie maximă, inclusiv gardă de pază, plătită din banii românilor, corporaţiilor străine, ce se cred singurele stăpâne peste Creaţie.

Ceea ce se întâmplă aici, în acest loc din inima României simple, care, deşi privită dispreţuitor ca fiind cea mai săracă şi „înapoiată” zonă, încă mai păstrează viu spiritul răzeşilor de altă dată (ţăranii, deşi nu au bani, se simt bogaţi cu ceea ce au, fiindcă trăiesc din roadele economiei reale), este cel mai brutal atac din istorie la adresa ţăranului român şi a valorilor pe care le reprezintă acesta. Cu certitudine, e un atac care ne aminteşte de vremurile pe care, naiv, le credeam apuse, ale colectivizărilor forţate şi ale mineriadelor criminale desfăşurate în aplauzele lui Iliescu. Dar nici pe timpul comunismului nu s-ar fi putut imagina o distrugere de asemenea proporţii a patrimoniului natural şi a resurselor în interesul unor companii străine. Ceea ce se petrece aici ne priveşte pe toţi, fiindcă aceste abuzuri incredibile se pot multiplica la nivelul întregii ţări.

Acestea fiind spuse, cred că, mai mult decât oricând, ni se cere să iubim ţăranul român, tocmai pentru că este purtătorul crucii, să ne amintim cum a luptat şi luptă pentru a apăra, cu orice preţ, pământul străbun. Cum spunea Eminescu, Clasa ţărănească este naţiunea însăşi. Fiindcă ţăranii sunt „cea mai conservatoare în limbă, port, obiceiuri, purtătoarea istoriei unui popor, naţia în înţelesul cel mai adevărat al cuvântului.” Am putea spune că ţăranii, împreună cu pământul de care sunt organic legaţi, este adevăratul aur al României! „Tot ce are preţ în viaţa acestui neam e venit de la sat, sau măcar trecut prin sat. Nimic trainic nu s-a închegat între aceste hotare fără el” (Mircea Vulcănescu).

După ce industria a fost pusă la pământ, instituţiile sociale, învăţământul, sănătatea, aduse în ruină, întreprinderile, vândute pe nimic „investitorilor” străini, sistemul bancar cedat aproape în totalitate străinilor, după ce parcă s-au creat intenţionat condiţiile exodului, din ’89 până azi, a patru milioane de români, pământul nepoluat rămâne ultima noastră redută, resursa fundamentală, condiția vitală pentru asigurarea stabilității în vremuri de criză, a suveranității alimentare, a securității și independenței noastre. „Adevărata suveranitate naţională îşi are tron pământul patriei cu sufletul îngropat în el” (Nichifor Crainic). Valoarea lui materială este inseparabilă de valoarea morală pe care a imprimat-o în el comuniunea profundă dintre sufletul ţărănesc și pământul străbun („pentru ţăranul nostru, pământul nu e un obiect de exploatare, ci o fiinţă vie … pământul e însuşi rostul lui de-a fi” – Liviu RebreanuLaudă ţăranului român).

Are o valoare sacră, fiindcă s-a revărsat asupra lui binecuvântarea divină, atunci când l-am primit ca dar de la Dumnezeu. Prin urmare, este de nepermis şi strigător la cer să fie înţesat cu sonde pentru gaze de şist, care ne vor transforma ţara într-un deşert nelocuibil, este de neconceput înstrăinarea lui sau devastarea lui prin cianuri sau prin agricultură chimizată! Prin astfel de acțiuni, omul egoist, mândru, nerecunoscător și împietrit la inimă își pregătește propria exterminare, fiindcă, prin nebunia lui, schimbă binecuvântarea în osândă, când Dumnezeu îşi întoarce faţa de la cei care au făcut din Creaţia Sa un loc al fărădelegii.

„Cel ce răsari iarbă dobitoacelor şi verdeaţă spre slujba oamenilor

Ca să scoată pâine din pământ şi vinul veseleşte inima omului;

Ca să veselească faţa cu untdelemn şi pâinea inima omului o întăreşte.

… Toate către Tine aşteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme.

Dându-le Tu lor, vor aduna, deschizând Tu mâna Ta, toate se vor umple de bunătăţi;

Dar întorcându-ţi Tu faţa Ta, se vor tulbura; lua-vei duhul lor şi se vor sfârşi şi în ţărână se vor întoarce.

Trimite-vei duhul Tău şi se vor zidi şi vei înnoi faţa pământului.”

(Psalmul 103)


Dan Puric despre MALAXORUL REEDUCARII aplicat… de medialert

Dan Puric a afirmat la lansarea cărţii “Suflet românesc” de la Sala Dalles că, după “lovitura de stat din 1989”, românii nu s-au mai refăcut sufleteşte timp de 23 de ani. Ziarul “Weeekend Adevărul”, ediţia din 3-5 ianuarie, va publica un interviu cu Dan Puric despre ceea ce a însemnat pentru parcursul său spiritual întâlnirea cu părintele Iustin Pârvu (1919-2013), marele duhovnic de la mănăstirea Petru-Vodă.

Actorul Dan Puric (55 de ani), care a mai publicat volumele “Cine suntem?”, “Omul frumos”, “Fii demn!”, spune că în cărţile sale pune “sâmburele de adevăr de care avem nevoie”.

Recent, într-un sondaj IMAS, Dan Puric s-a clasat drept cel mai cunoscut regizor din România.  Popularitatea actorulu, devenit scriitor şi promotor al românismului, se explică prin conferinţele cu temă religioasă pe care le susţine, prin faptul că apare des la televizor. Recent, actorul a fost invitatul lui Robert  Turceascu, într-o emisiune difuzată în prima seară de Crăciun.

La lansarea cărţii “Suflet românesc” de pe 18 decembrie de la Sala Dalles, ca şi la conferinţele sale de la Ateneu, lumea s-a înghesuit să-l asculte pe actor. Sălile devin neîncăpătoare, tineri şi bătrâni vin cu mic cu mare să ia autografe de la actorul cunoscut, în lumea teatrului, prin spectacole de pantomimă.

În cel mai recent titlu, “Suflet românesc“, Dan Puric recurge la aceleaşi valori legate de mamă, familie, neam, martiri, istorie, închisori din perioada comunistă.

Cartea “Suflet românesc” poate fi considerată „o parabolă a re- configurării spirituale a  unei generaţii, care, pentru a creşte, trebuie să se uite spre trecut şi nu spre viitor“. 

„Ca să distrugi sufletul unei ţări e simplu, pentru că acum suntem în plină procedură de distrugere. Mecanismele internaţionale sunt foarte bine gândite şi puse la punct. Un singur lucru nu mi-am închipuit că se va întâmpla: că nu ne vor lăsa să ne refacem sufleteşte”, a spus Dan Puric, la lansarea de la Dalles.

„De 25 de ani, suntem băgaţi într-un malaxor de reeducare. A fost o lovitură de stat în 1989.  Mi-am dat seama în două ore că e o lovitură de stat şi că Securitatea ne foloseşte“, a punctat actorul.

Dan Puric a subliniat că dacă „vrei să scazi temperatura morală a unui popor, îl deznădăjduieşti, îi iei încrederea, îl umileşti tot timpul.”

Actorul a criticat emisiunele de televiziune difuzate în perioada Crăciunului.

„Acum de Crăciun, o să vedeţi un amestec între mănăstire, Iisus Christos şi filme violente. Aşa se scade temeparatura morală a poporului. La o televiziune, am văzut un material despre Paşte. Au dat două secvenţe de la o mănăstire. La un moment dat materialul a fost întrerupt cu un «breaking news». Apare o ţaţă în halat, care avea sânge pe ea, căzuse unul din lift şi murise. Operatorii filmau creierii mortului. Asta era dat pe post ca să-ţi meargă ţie bine cozonacul şi vinul“.

Dan Puric a punctat că televiziunile vor difuza toată luna decmbrie şi secvenţe cu „Ceauseşcu omorât“:

„Crăciunul trebuie asociat cu crima. Vedem, în fiecare decembrie, cu câte cartuşe a fost împuşcat Nicolae Ceauşescu“.

Despre cartea sa, „Suflet românesc“, autorul a spus  că „în clipa în care îti dai seama că ai un suflet dăruit, capeţi o forţă fantastică. Eminescu folosea un termen teribil: «celula morală impenetrabilă a sufletului românesc»“.


Categorii

Agricultura/ Satul romanesc, Dan Puric, Istorie, Noile totalitarisme, dictatura si reeducare, PUNGESTI, Razboiul impotriva Romaniei, Video

Etichete (taguri)

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Articolul urmator/anterior

Comentarii

29 Commentarii la “Reflectii despre Romania ascunsa. Semnificatiile adanci ale BRUTALULUI ATAC DE LA PUNGESTI/ Dan Puric despre CUM SE DISTRUGE SUFLETUL UNEI TARI: De 25 de ani, suntem bagati intr-un malaxor de reeducare. Mecanismele internationale sunt foarte bine puse la punct” (VIDEO)

 1. Nu pot sa nu observ cu adanca amaraciune ca la Pungesti-Vaslui nu a venit pana azi 30 decembrie 2013 niciun ierarh al BOR sa discute cu oamenii si sa le fie alaturi, in schimb a venit … ateul declarat Remus Cernea. Halal grija pentru ethosul romanesc, pentru taranul roman. Trist, dar adevarat.

 2. Doamne ajuta ! Da Danielo ,asa este, ai dreptate .Sant si nu sant ,iar cu inima si sufletul sant sarmanii ,pe alte directii , /lipsa de crestini adevarati si multe / .Insa nu santem ORFANI , avem pe DUMNEZEU aliat cu puterile lui Ceresti si ,,COMANDANT SUPREM,, ,pana la sfarsitul vietii noastre pamantesti . Sti ce a spus P. IUSTIN PARVUL , poporul de jos va salva tara si credinta stramoseasca .Parintele Amfilohie Branza a spus si el ceva = multe masti si capete mari vor cadea …. Noi sa ne pregatim cu ajutorul lui Dumnezeu fiecare dupa puterea lui ,in fiecare zi. CU DUMNEZEU INAINTE ! ,in gand si sa ne apropiem intre noi cati mai multi si cat mai bine ./oaste lui HRISTOS ,trebuie formata si intarita /. Chiar si cei din DIASPORA si cand va suna Trambita sa fim prezenti ,cu trup si suflet… Sarbatori fericite tuturor romanilor de pretutindeni ….

 3. Eu zic asa: Sabia Lui Dumnezeu sta deasupra capetelor noastre!

  Unii, sunt usor de-a dreapta taisului sabiei, altii…de-a stanga!

  E-adevarat! La Dumnezeu, nu conteaza pozitionarea cantitativa ori calitativa de-o parte sau de alta ci, daca esti de-a stanga in mod frecvent constientizand aceasta, si TOTUSI – iti pare rau, caindu-te in sinea ta ( dar si sub epitrahilul duhovnicului ), ORICE CRESTIN(A) va beneficia de Mila Sa!

  In caz contrar, Dreptatea Sa – tot din mila pentru noi – o va intrebuinta spre a ne face vrednici de mila Sa, nemasurata!

  Mila si Dreptatea Lui Dumnezeu, actioneaza (aparent), ca un PARADOX!

  Jocul pe ascutisul sabiei (pentru ca ai liberul arbitru) se poate lasa fara rani, fara sa curga sange, daca are Cine sa te faca sa te echilibrezi si sa nu te ranesti, NUMAI daca ii ceri ajutorul (asa cum am spus mai sus)!

  Altii…asteptand para malaiata in gura lui natafleata, nu-i paraseste bunul Dumnezeu nici pe ei, dar le da un mar paduret sa manance, sau o licoare amara, ca sa le ajute la VINDECARE (trupeasca si/sau sufleteasca)!

  Concluzia mea (la sfarsit de an), este ca BOALA ROMANULUI este GREA, este CRONICIZATA, si nu ‘iese’ din roman cu una, cu doua…ci, eventual chirurgical!

 4. Dan Puric – remarca GENIAL, asa cum ne-a obisnuit:

  “Dan Puric a subliniat că dacă „vrei să scazi temperatura morală a unui popor, îl deznădăjduieşti, îi iei încrederea, îl umileşti tot timpul.””

  Da! Asa s-a facut si se face, in continuare!

  Dan Puric – lupta asa cum stie el mai bine, SI O FACE TAARE BINE!

  Se vede, se simte ca n-o face de-amoru’artei ci, pentru ca…chiar IL DOARE!

  Abia ACUM am inteles alt aspect care, pana mai ieri, mi se parea nerealist la Dan Puric: optimismul lui, curajul spunerii lucrurilor asa cum sunt, avalansa de oameni (tineri sau batrani) care se inghesuie sa-l auda, sa-l vada…imi arata aproape cu degetul, ca Romania nu este defintiv pierduta, moarta!

  Asta arata ca oamenii sunt HAMESITI de cineva care sa-i incurajeze, sa le arate ca puterea de a schimba CEVA, de a imbunatatii ceea ce este gresit sau rau, le revine!

  Dan Puric, alaturi de Pr.Amfilohie Branza, au acelasi DAR – redau puterea romanilor, de a se reaseza, pozitiona CORECT fata de sine, fata de altii, fata de Dumnezeu si, de-aici: mandria de a fi roman, ortodox si patriot!

  Dan Puric, are ceva din vizionarismul Pr.Iustin Parvu, care si el a subliniat de multe ori ca romanii STIU sa cante intr-o orchestra, dar au nevoie de DIRIJOR (de buna-credinta) care sa-l indrume, sa-l coordoneze – exact ca un psiholog care-ti descopera talentele ascunse (native), grabind procesul valorificarii lor, dupa ce au fost descoperite!

  P.S. Oricum…Dan Puric – ramane etalon pentru multi, si o carare spre Biserica! Asta-i ‘vina’ lui: se insinueaza sa ramana in pielea noastra, piscandu-ne cand si cand…ori prin carti, ori prin TV sau prin teatru!
  Batu-l-ar sanatatea, bucuria si multumirea AICI, si MANTUIREA – dincolo!

 5. Poporul cel curat şi sincer
  Te cheamă Doamne’n rugăciune,
  Însingurat şi plin de lacrimi,
  Când totu-i strâmb şi rău în lume.

  Sub masca unor drepturi sacre
  (Si’a legilor democratiei),
  Mamona azi dominã lumea
  Prin împrumut si viclenie.

  Mii de saraci sunt fara muncã.
  Mii rabdã arsita ori gerul,
  De mii de mii nu-i pasã lumii
  Si-i are’n grijã, numai… cerul.

  Cã lor li’i destinatã crucea
  (Reformelor “celor de sus”),
  Batjocura, vânzarea gliei
  Si închinarii la apus.

  Lor li se cere pretul maxim.
  Lor li se ia, si ce li-i sfânt.
  Lor li se storce viitorul
  (Si ce mai au pe sub pãmânt)

  Ei sunt rusinea celor “vrednici”
  (Findcã Te cred Doamne Iisus.
  Cã merg “orbeste” dupã Tine ,
  Nu dupã “marele apus”).

  Pe ei îi osândeste aprig
  “Desteptãciunea” libertinã,
  (Findcã’s închisi -complet-, in dogme
  Si cred câ’n suflet, iau luminã)…,

  C’au devenit azi o… rusine
  (Si… un viitor primejdios).
  Cã-s homofobi, si… fideli (încã),
  Credintei unice’n Hristos.

  De’aceea n’au nici importantã
  Nici aparare’n cei de sus,
  Care ascultã (si-si fac slujba)
  Pentru acei de la… apus.

  Poporu’acesta ajuns astãzi
  Tot mai sarac si mai dator
  Prin cei cred (incã), in Tine
  Te cheama Doamne’n ajutor.

  Ei se opun nelegiurii.
  Ei inca cred intr-u mai bine,
  Prin viata sfânta, ortodoxã,
  Prin ce vom face într-u Tine.

  Cãci piere dragostea cea sfântă,
  (Primită doar în curăţie),
  Smerenia ,discernământul
  Şi dorul pentru veşnicie,

  Cã lumea’si vrea altã “luminã”,
  Si crede’n altã libertate
  Si’aceia-i cea care-i impune
  O nouã formã de dreptate.

  Dreptul la muncã-i scris cu aur.
  Dar… nu mai ai unde munci
  Cã cei bogati nu îsi pun banii
  Sa muncesti tu, sa poti trai.

  Banii au prins lumea’n catuse
  Si’acestia sunt putetea lumii,
  Care-o vor duce la pierzare
  (Prin cel ce e tatãl minciunii).

  Câtă durere arde’n inimi
  (Când vedem ţara sărăcită,
  “Baronii” lacomi la putere
  Şi dragostea batjocorită,

  Valorile sfintei credinţe,
  Şi toată zestrea strămoşească
  Dispreţuită şi vândutã,
  Pe desfătarea păgânească).

  Poporul cel curat şi sincer
  Te cheamă Doamne'(n greu suspin),
  Tot mai hulit si tot mai singur,
  Mai izolat şi mai străin.

  Dar va răbda până la sânge,
  Batjocura şi umilinţa,
  (Durerea lipsa şi ocara),
  Numai să-şi apere credinţa.

  Numai de dorul Tău Iisuse.
  (De taina-Ţi sfântă şi curată,
  Şi frumuseţea fără seamăn
  Din viaţa cea adevărată).

 6. Foarte bine vorbeste Dan Puric, Am ascultat o conferinta foarte buna, tinuta intr-un loc deosebit, unde a aratat exact toate tendintele gresite din media facute pentru a indobitoci acest popor, care nici nu prea isi da seama de asta.
  Recomand aceasta conferinta,
  http://www.youtube.com/watch?v=0vFMeHWRE18

 7. V-as ruga ADMIN sa vorbiti mai mult despre tragedia ce se pregateste poporului din care facem si noi parte, aceea prin care sunt invitate neamurile dusmane si viclene sa cumpere fara oprelisti pamantul acestei tari cu acte in regula si sa ramana aici, poate pentru totdeauna. Alte tari nu au acceptat aceasta inimaginabila tradare a interesului lor. Sunt unele tari unde, daca cineva vinde pamant strainilor este condamnat pe loc. Cata diferenta. Tinerii sunt indemnati sa plece si sa lucreze in alte tari pentru a nu mai fi cine sa lucreze ceva aici. Tara este pustiita iar ungurii liberi sa cumpere aici cat vor, alte tari musulmane au facut comenzi de milioane de hectare dupa ce inainte au taiat padurile si le-au dus la ei.
  Fratilor aceasta nu e o stire pe care o citesti azi si maine vine alta, ci e INCEPUTUL UNUI PROCES ISTORIC, PRIN CARE PROPRIETATILE NOASTRE APARATE DE SUTE DE ANI PRIN LUPTE, VOR FI RAPITE DE ALTII PRIN SIMPLA CUMPARARE.
  Degeaba avem istoria asta plina de victorii in apararea tarii, ceea ce se face acum intrece orice imaginatie, am putea numi pe cei care accepta ca pe CEI MAI MARI TRADATORI DIN ISTORIA NOASTRA NATIONALA.
  Este inimaginabil.
  Cei care cititi v-as ruga sa anuntati rudele din alte orase, prietenii sa nu vanda pamant nici ei, nici cunoscutii lor. Poate asa inteleg ce se intampla, prin aceste atentionari. Prin aceasta politicienii isi parasesc poporul si-l lasa victima celor cu multi bani si care vor veni aici si vor trimite in tarile lor tot ce se va cultiva pe aceste locuri aparate de sute de ani.

 8. @constantin!

  E prea tarziu!
  Trezirea constiintelor trebuia facuta in pasi mici, asa cum au facut ei cu noi (privind punerea economiei la pamanat, migrarea tinerilor peste hotare, distrugerea familiei, ne-nasterea de prunci, pruncucidera)…acum: numai o interventie dumnezeiasca (in bine sau in rau) va mai TREZII ceva in poporul asta; Pr.Arsenia Boca a spus ce va venii peste noi, Cuv.Ioanichie Balan – TIPA in 97-98 – cine sa-l auda? cine sa-i auda?!

  E-devarat! Multi/multe s-au trezit, dar legea e de partea astora de ‘sus’, care parca-s de alt neam, din alta tara….

 9. “Patria mea e limba romana”..macar daca atat ne-ar ramane si tot ar fi destul.

  “care parca-s de alt neam, din alta tara….”…de la Decebal incoace, da.
  Asa si sunt, asa si lucreaza, asa vor si plati. (‘mai bine de nu s-ar fi nascut’..vanzatorul. Insa paharul e de la Tatal)

 10. Pingback: Cum a fost de Anul Nou la ROSIA MONTANA si PUNGESTI: PROTESTE SI GREVA FOAMEI [video]/ CHEVRON – data in judecata in Lousiana (SUA) pentru DEVERSAREA DESEURILOR IN OCEAN - Recomandari
 11. Pingback: Previziuni, analize, naratiuni. RISC RIDICAT de izbucnire a unor TENSIUNI SOCIALE in Romania. REVOLTELE ESTULUI: Cum sunt “lecturate” mediatic PROTESTELE ANULUI 2013? De ce mass-media mainstream cere “LIDERI SI PROGRAM” pentru noua
 12. Pingback: Previziuni, analize, naratiuni. RISC RIDICAT de izbucnire a unor TENSIUNI SOCIALE in Romania. REVOLTELE ESTULUI: Cum sunt “lecturate” mediatic PROTESTELE ANULUI 2013? De ce mass-media mainstream cere “LIDERI SI PROGRAM” pentru noua
 13. Pingback: Previziuni, analize, naratiuni. RISC RIDICAT de izbucnire a unor TENSIUNI SOCIALE in Romania. REVOLTELE ESTULUI: Cum sunt “lecturate” mediatic PROTESTELE ANULUI 2013? De ce mass-media mainstream cere “LIDERI SI PROGRAM” pentru noua
 14. Pingback: PUNGESTI. Rascoala din 1907, comemorata printr-o slujba religioasa si MITING. Implicarea satului in revoltele taranesti din 1907: DOCUMENTE ISTORICE - Recomandari
 15. Pingback: “DRUMUL CRUCILOR”. Dragostea unui irlandez pentru Romania satelor: “CULTURA TARANEASCA ARE NEVOIE DE AJUTOR, ESTE MACELARITA, TRADITIILE SUNT ABUZATE” [video] - Recomandari
 16. Pingback: “PUNGESTI – STARE DE NECESITATE“. Reportaj despre metodele DICTATORIALE aplicate in satul din Vaslui in numele GAZELOR DE SIST la emisiunea “DOSAR ROMANIA” [TVR 1 - Video]. “La Pungeşti, adică acasă la noi, ne simţi
 17. Pingback: Dan Puric despre CINISMUL MARILOR PUTERI SI DISTRUGEREA ROMANIEI: “Suntem pe o muchie periculoasa”. Opinii contrare mainstream-ului pe tema CONFLICTUL din UCRAINA, a raportarii Romaniei la Rusia si a “LUPTEI IMPOTRIVA CORUPTIEI” [v
 18. Pingback: CATEVA NOTE DUPA ALEGERILE EUROPARLAMENTARE. Spasmele “reformistilor” autohtoni si efectele DIVERSIUNII LGBT din Franta si Marea Britanie. Observatii despre CANDIDATURA LUI IULIAN CAPSALI - Recomandari
 19. Pingback: Imagini dintr-o lume disparuta si un deznodamant tragic: FILM DOCUMENTAR despre viata unui copil dintr-un SAT MARAMURESAN din anii ’70 - Recomandari
 20. Pingback: “SATUL DE DEMULT” – film documentar realizat de AstraFilm (Video) | Cuvântul Ortodox
 21. Pingback: DAN PURIC despre legea “antilegionara”: “PARLAMENTUL A DAT O LEGE ODIOASA. Daca ajungi la mormantul parintelui Iustin Parvu nu e bine, ca e considerat fascist. DE 25 DE ANI, IN ROMÂNIA SE LUPTA SA NU MAI AVEM IDENTITATE” (Video) |
 22. Pingback: DAN PURIC despre legea “antilegionara”: “PARLAMENTUL A DAT O LEGE ODIOASA. Daca ajungi la mormantul parintelui Iustin Parvu nu e bine, ca e considerat fascist. DE 25 DE ANI, IN ROMÂNIA SE LUPTA SA NU MAI AVEM IDENTITATE” (Video)/
 23. Pingback: DAN PURIC la România TV despre #COLECTIV si INSTRUMENTALIZAREA TRAGEDIEI: “Intuiesc o MÂNĂ CRIMINALĂ în acest accident. Ţara trebuie DEVASTATĂ de PRĂDĂTORII din jurul nostru. România va rămâne la mâna OCULTEI internaţionale și a derbe
 24. Pingback: Semnal de alarma al irlandezului din Romania, Peter Hurley: TARANII ROMANI SUNT ABANDONATI IN FAVOAREA MARELUI AGRO-“BUSINESS”! | Cuvântul Ortodox
 25. Pingback: DAN PURIC la “Jocuri de Putere” despre destinul României: “SUNTEM UN PENITENCIAR SI O COLONIE CONDUSA DE AFARA. Dupa ’89, reeducarea e mult mai subtila.” Despre incendiul de la COLECTIV: “O mană criminala ca să se sc
 26. Pingback: DAN PURIC la “Jocuri de Putere” despre sensul Bisericii in destinul României si NOUA REEDUCARE din zilele noastre: “SUNTEM SLUGI, UN PENITENCIAR SI O COLONIE CONDUSA DIN AFARA” Despre incendiul de la COLECTIV: “O MÂNĂ CRIM
 27. Pingback: CUI II E FRICA DE DAN PURIC? “Jihadul” pornit impotriva actorului pentru ultimele sale aparitii TV/ DAN PURIC la Sandra Stoicescu: ROMANIA E MUTILATA, E UN PROCES DE DE-ROMANIZARE si DESCRESTINARE (Video) | Cuvântul Ortodox
 28. Pingback: CONSTANTIN SI ELENA – FILM DOCUMENTAR. Fresca remarcabila despre viata de zi cu zi a unor bunici “de la tara” (VIDEO) | Cuvântul Ortodox
 29. Pingback: DAN PURIC TRAGE CLOPOTUL DE ALARMĂ, la retragerea din teatru: "Tot ce e românesc trebuie să dispară. Se trage cu tunul în ultimele redute! ANUL ACESTA S-A APĂSAT PE ACCELERATOR. Ne așteaptă un PROGRAM DE REEDUCARE a României. Vor apărea și
Formular comentarii

* Pentru a deveni public, comentariul dumneavoastra trebuie aprobat de un administrator. Va rugam sa ne intelegeti daca nu vom publica anumite mesaje, considerandu-le nepotrivite, neconforme cu invatatura ortodoxa sau nefolositoare sufleteste. Va multumim!

Rânduială de rugăciune

Carti

Documentare