ORTODOXIA TINERILOR despre derapajul rusinos al ZIARULUI LUMINA: evocare slugarnic-laudativa a unui DOCUMENT EUROPEAN ce ar “apara libertatea religioasa”, INTERZICAND INSA “DISCRIMINAREA” HOMOSEXUALILOR!

3-07-2013 9 minute Sublinieri

PATRIARHIA ROMANA SE BUCURA DE PROTEJAREA DREPTURILOR LGBT?! articol-rusinos-ziarul-lumina

În ziua de 28 iunie 2013 în Ziarul Lumina, ziarul oficial al Patriarhiei Române, a apărut un articol care face de rușine Biserica Ortodoxă Română. Articolul se intitulează „Un document care apără libertarea religioasă și se referă la un nou set de linii directoare în privința libertăților religioase adopotat de Consiliul Uniunii Europene.

Este de datoria noastră, a celor ce suntem parte activă a Bisericii, să semnalăm o luare de poziție în acest ziar, total contrară lui Dumnezeu și Bisericii lui Dreptmăritoare. Vom încerca să analizăm articolul în detaliu pentru a înțelege împreună ceea ce este greșit.

În primul rând, articolul apare într-un ziar oficial al Patriarhiei Române, și prin urmare a fost girat de Patriarhul României, care este mereu foarte atent la luările de atitudine de ordin politic. Comunicatele de presă precedente pe subiecte politice demonstrează această atenție sporită. Prin urmare ideile articolul le putem asocia cu poziția oficială a Patriarhiei, dar nu și cu a Sfântului Sinod.

Articolul frumos ilustrat cu o imagine de la intrarea în Consiliul Europei apare pe a doua pagină a versiunii tipărite a Ziarului Lumina, oferindu-i-se o importanță majoră între subiectele zilei. Pe siteul www.ziarullumina.ro a apărut chiar primul între articolele zilei de pe prima pagină. De ce este acest subiect așa de imporant pentru Biserica noastră? De unde acest entuziasm, ca ziarul oficial al Patriarhiei să anunțe o astfel de știre? Din prima frază a articolului aflăm :

Consiliul UE pentru Afaceri Externe a adoptat, în cadrul reuniunii de luni, 24 iunie 2013, în Luxemburg, un set de Linii directoare pentru promovarea şi protejarea libertăţii religioase şi de credinţă.”

Ce aduc nou aceste noi linii directoare Bisericii? De ce se bucură Patriarhia Română că mai marii UE au aprobat câteva noi reguli de promovare și protejare a libertatății religioase? Ce împiedica până acum Biserica Ortodoxă să mărturisească Adevărul? Ce legislație o reținea să-și mărturisească adevărata credință în Hristos?

Creștinismul nu mai este o religie interzisă în Europa încă din anul 313, din timpul Sfântului Împărat Constantin. De atunci și până astăzi creștinii adevărați au mărturisit prin faptele lor Adevărul, au stat împotriva minciunii și au suferit pentru Hristos. Dar chiar și în timpul marilor persecuții din primele trei veacuri ale creștinismului (33 – 313), când sute de mii de mucenici și-au vărsat sângele pentru Hristos, chiar și atunci creștinii au mărturisit fără frică credința lor în Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, chiar dacă religia creștină era interzisă în mod oficial. Am putea spune mai mult: oamenii l-au mărturisit mai cu râvnă pe Hristos decât în vremuri de libertate religioasă.

De când se bucură Biserica Ortodoxă că va primi libertatea de exprimare? Cine o ține în robie? Cine-i oprește pe episcopii ortodocși români să spună adevărul înaintea țării, public, în biserici, despre păcatele strigătoare la cer precum cele ale homosexualilor, transsexualilor și altor persoane cu deviații sexuale?

Cine-L oprește pe Patriarhul României să spună adevărul despre clasa politică a Românie care-și vinde țara străinilor fără pic de scrupule? Cine-i oprește pe mitropoliții ortodocși români să strige în gura mare: „Fraților, treziți-vă! Suntem în păcate până la gât!

Cine a pus mâna în gura conducerii Bisericii Ortodoxe Române, de așteaptă să primească libertate de exprimare de la Uniunea Europeană? De când episcopii și preoții ortodocși au nevoie de legi ca să mărturisească pe Hristos? De când trebuie să cerem voia lui Satana ca să mărturisim Adevărul? Europa l-a lepădat de mult pe Hristos la nivel oficial.

Par cuvinte dure. Dar nu le spun eu, ci le spune unul din cei mai mari predicatori ai lumii, Sfântul Nicolae Velimirovici, noul „Gură de Aur” al Ortodoxiei:

O, fraţii mei, pentru ce a lăsat Europa calea cea dreaptă şi a rătăcit în pustia de nestrăbătut? Pentru că s’a îndepărtat de la Hristos cel Călăuzitor, şi a început să întrebe de cale pe filosofii săi, pe căpeteniile sale, pe politicienii săi, pe cărturarii săi, pe toţi ceilalţi neştiutori ai săi şi pe ghicitori. Europa nu-l mai întrebă calea pe Cel ce s’a pogorât din cer şi s’a înălţat din nou la cer, pe Cel ce şi-a vărsat pentru Europa sângele pe crucea Evreiască – ci s’a învăţat să întrebe care e calea pe cei ce se întrec să fie călăuze, ale căror sfaturi se plătesc.

De când Patriarhia Română așteaptă libertate de exprimare de la mai marii atei ai Europei?

Biserica Ortodoxă n-a fost în robie niciodată, ci cei care cred în Hristos au fost mereu liberi, căci doar cei neascultători de Dumnezeu sunt sclavi. Hristos Domnul zice: „Oricine săvârşeşte păcatul este rob al păcatului.” (Ioan 8, 34) Ori, dacă noi în Biserica Ortodoxă suntem toți botezați, ce este Botezul, dacă nu libertate în Hristos?

Oricine crede în Hristos și-I urmează poruncile devine liber și mărturisește Adevărul indiferent de constrângerile exterioare la care este supus. De acea jertfa primilor mucenici ai Bisericii este atât de mare, pentru că este o mărturisire liberă de credință, total independentă de orice constrângere.

Probabil, conducătorii Bisericii fiind constrânși de relațiile cu clasa politică, teamă fiindu-le se mărturisească Adevărul, se bucură că pe viitor pot spune și ei ceva întemeindu-și discursul pe „noul set de linii directoare privind promovare și protejarea libertății religioase” pentru că din convingerile lor au grăit prea puțin. Majoritatea comunicatelor de presă ale Agenției de Presă Basilica se întemeiază pe legi ale statului, pe directive europene și pe drepturile omului, în loc să fie argumentate cu temeiuri puternice din Sfânta Evanghelie și din scrierile Sfinților Părinți. Patriarhia Română a luat armele adversarului în loc să lupte cu sabia Duhului Sfânt împotriva minciunii.

De când Biserica își argumentează poziția cu scrieri fără de Dumnezeu? Să-l întrebăm pe Sfântul Maxim Mărturisitorul cum se apără credința. Să-l întrebăm pe Sfântul Ioan Gură de Aur și pe Sfântul Ierarh Nicolae. De când are nevoie Biserica de drepturile omului ca să susțină moralitatea creștină?

Desigur, e necesar ca instituția Bisericii să-ți întemeiezi punctul de vedere și pe legile statului, pentru cei necredincioși, dar asta doar ca o anexă la discursul întemeiat pe Cuvintele lui Hristos, și nicidecum ca pe o atitudine exclusivistă.

Mergem mai departe cu analiza textului. Problema acestui articol este mult mai gravă decât ce ați citit până acum. A doua frază zice:

Documentul reprezintă rezultatul unui amplu proces de consultare cu actorii sociali interesaţi şi se doreşte a fi un instrument important în procesul de implementare a politicilor externe ale Uniunii.”

Observați cum se vorbește de consultarea cu actorii sociali interesați, nu de o consultare cu Biserica Ortodoxă, cu Biserica Catolică, cu Bisericile Protestante, sau de o consultare cu patriarhii, papa, mitropoliții sau arhiepiscopii vreunei biserici. Termenul “actori sociali” laicizează intenționat relația dintre stat și Biserică, orice pastor al unei biserici înființate aseară având aceleași drepturi cu Patriarhul de la Constantinopol, tocmai pentru a elimina din ce în ce mai mult influența Bisericii asupra populației.

Europa este propriul ei dumnezeu, nu mai crede în nimeni. Credeți că glumesc sau exagerez? O spune clar chiar următorul pasaj din acest articol din Ziarul Lumina:

Textul subliniază, de asemenea, atitudinea imparţială a UE, care nu se aliniază vreunei credinţe religioase ori nereligioase, dar reafirmă intenţia Uniunii de a promova, în cadrul politicilor sale externe, libertatea religioasă ca un drept fundamental al oricărei persoane.”

Așadar, Uniunea Europeană nu-și recunoaște originile creștine ci se declară imparțială. Dar iată ce spune Hristos Domnul despre neutralitatea și imparțialitatea față de El: “Cine nu este cu Mine este împotriva Mea şi cine nu adună cu Mine risipeşte.” (Matei 12:30)

Nu a dat Dumnezeu dreptul omenirii la imparțialitate față de El ci ne-a despărțit tranșant între cei care suntem ai Lui și cei care suntem împotriva Lui. Atunci ce libertate religioasă creștină să recunoască Uniunea Europeană, dacă este împotriva lui Hristos?

Uniunea Europeană se recunoaște doar pe sine ca dumnezeu. Sfântul Nicolae Velimirovici a văzut trufia Europei încă de acum 70 de ani:

„În crunta-i sărăcie, Europa nu şi-a pierdut totuşi mândria spiţei sale alese. Dispreţuită de toate continentele, ea încă se făleşte în laude cu minunile ei. În esenţă, deviza ei a devenit: Nu Hristos este făcătorul de minuni, ci eu, Europa, sânt făcătoare de minuni. Eu am descoperit busola, eu am numărat stelele, eu am făurit microscopul şi telescopul, eu am socotit lungimea şi lăţimea universului, eu am găsit ierburi pentru medicamente, eu am inventat bisturiuri pentru chirurgie, eu am făcut dinamită pentru a arunca în aer stâncile; eu am plăsmuit aparate de zburat, de scufundat şi de plutit; eu sânt zeiţa descoperirii maşinăriilor, a vapoarelor cu aburi şi a căilor ferate, a instrumentelor şi a aparatelor electrice, eu sânt descoperitoarea telegrafului şi telefonului, a radioului şi televizorului. Eu şi eu, eu şi eu! În acest veac eu sânt cea mai mare făcătoare de minuni. Nu mai există un Dumnezeu făcător de minuni; El e doar un basm al vremurilor vechi şi proaste. Singura făcătoare de minuni este Europa.”

Cum să fie Europa garantul libertății religioase pentru fiecare individ, când Europa nu are Dumnezeu? Este un non-sens. Cum, eu ca mare burlac și golan, să fiu garantul la nivelul unui continent pentru o viață de familie curată și fericită?

Și acum vine pasajul cu pricina, cel care aruncă acest articol în erezie:

„În fine, textul atrage atenţia asupra faptului că dreptul la libertate religioasă nu poate fi invocat pentru a justifica fapte ce ar încălca alte drepturi fundamentale, cum ar fi dreptul la nediscriminare, mai ales în cazul femeilor sau copiilor, al minorităţilor religioase ori al celor sexuale. În acest sens, prevederile documentului trebuie înţelese şi în legătură cu un alt document adoptat de către miniştrii de externe ai UE în cadrul aceleiaşi şedinţe – Liniile directoare pentru promovarea şi protejarea tuturor drepturilor umane ale lesbienelor, homosexualilor, bisexualilor, transsexualilor şi intersexualilor. ”

Deci, acest nou set de reguli privind libertatea religioasă trebuie să fie în acord și cu un alt document foarte important adoptat de aceiași mai mari miniștri europeni:

„Liniile directoare pentru promovarea şi protejarea tuturor drepturilor umane ale lesbienelor, homosexualilor, bisexualilor, transsexualilor şi intersexualilor.”

Deci libertatea religioasă promovată de UE trebuie să fie corelată cu drepturile minorităților sexuale la căsătorie și adopție de copii.

De unde atât satisfacție pe Ziarul Lumina pentru o așa zisă libertate religioasă pusă pe același nivel cu libertatea păcatului? Noul set de reguli al promovării libertății religioase este condiționat de acceptarea deviațiilor sexuale ca drepturi fundamentale. Asta ce înseamnă?

Înseamnă că mărturisirea de credință a celor religioși nu trebuie să atingă cumva “dreptul” la orientarea sexuală. Adică mărturisirea de credință a Bisericii Ortodoxe nu trebuie să spună adevărul despre căsătoriile homosexuale, ci trebuie să tacă și să accepte, sub o falsă libertate, legiferarea tuturor marilor păcate ale lumii. Nu Biserica este cea care, sub îndrumarea lui Dumnezeu, va spune oamenilor ce este moral și ce nu, ci mai marii Europei sunt cei care definesc limitele moralității.

Suprinzător, autorul acestui articol din Ziarul Lumina, deși absolvent al Facultății de Teologie Ortodoxă, nu face nicio precizare cu privire la poziția Bisericii Ortodoxe față de păcatul pederastiei (homosexualității) ci concluzionează:

Constituind un important pas înainte în instituţionalizarea recunoaşterii rolului deosebit al libertăţii de credinţă şi religie în viaţa socială a fiinţei umane, Liniile directoare pentru promovarea şi protejarea libertăţii religioase şi de credinţă vor trebui să fie şi implementate, proces complex, care presupune monitorizarea încălcărilor libertăţii religioase în lume, precum şi promovarea de bune practici în domeniu.

Deci acest nou set de linii directoare privind libertatea religioasă constituie pentru autor un pas important în instituționalizarea rolului deosebit al libertății de credință. Adică demagogii politic corecte. Ce libertate de credință poți să mai ai dacă condamnarea homosexualității înseamnă lezarea “drepturilor” gay, și prin urmare încălcarea legislației UE? Adică nimic mai mult decât o capcană fotbalistică de a da cu stângul în dreptul.

Biserica Ortodoxă are ca scop mântuirea omului în Hristos, nu instituționalizarea libertății de credință. Libertatea instituționalizată nu mai este libertate, ba lucrurile devin exact invers: instituția este o nevoie socială pentru omul căzut. Omul plin de Harul lui Dumnezeu nu mai are nevoie de reguli, ci împlinește toate poruncile din iubire față de Dumnezeu și aproapele.

Pe final nu pot decât să-mi exprim consternarea cu privire la acest articol care nu numai că nu înfierează acel document de promovarea a libertății „minorițărilor sexuale” dar chiar se bucură de aceste noi libertăți religioase, indiferent cu câte limitări vin. Paradoxal, libertăți limitate de alte libertăți. Dreptul la virtute limitat de dreptul la păcat al altora.

Patriarhia Română se bucură de o nouă libertate religioasă care vine la pachet cu legalizarea păcatului Sodomei și Gomorei. E ca și cum te bucuri că cineva ți-a făcut cadou o frumoasă prăjitură otrăvită.

În plus, Patriarhia Română se bucură de libertăți religioase legiferate de atei, ca și cum aceștia ne sunt stăpânii. Dar cărui dumnezeu slujim oare?

În final nu pot decât să-mi exprim îngrijorarea față de atitudinea corect politică a Patriarhie Române și față de lipsă de atitudine fermă în probleme importante ale societății. Deasemenea aș vrea să atrag atenția asupra comunicatelor de presă ale Agenției de Presă Basilica, din care reies luări de poziții ale unei instituți desacralizate și nicidecum a unei mari Biserici Ortodoxe autocefale.

Concluzia mea, ca simplu mădular al Bisericii Ortodoxe este următoarea: un articol rușinos pentru Patriarhia Română în Ziarul Lumina, o publicație de altfel plină de articole folositoare.

Dumnezeu să-i lumineze pe cei ce ne conduc.

(Claudiu Balan)

1315841948009153724

Legaturi:

***

***

***


Categorii

Articolele saptamanii, Corectitudine politica/ Marxism cultural, Homosexualitate, Pagini Ortodoxe, Patriarhul Daniel, Uniunea Europeana, globalizare, guvernarea europeana (UE)

Etichete (taguri)

, , , , , , , , , , , , , , , ,

Articolul urmator/anterior

Comentarii

35 Commentarii la “ORTODOXIA TINERILOR despre derapajul rusinos al ZIARULUI LUMINA: evocare slugarnic-laudativa a unui DOCUMENT EUROPEAN ce ar “apara libertatea religioasa”, INTERZICAND INSA “DISCRIMINAREA” HOMOSEXUALILOR!

 1. „Liniile directoare pentru promovarea şi protejarea tuturor drepturilor umane ale lesbienelor, homosexualilor, bisexualilor, transsexualilor şi intersexualilor.”…trisexualilor, plurisexualilor, metasexualilor, hiersexualilor, s.a.m.d. Si eu am ramas socat ca un astfel de articol a aparut in ziarul lumina. Totusi, articolul domnului Balan are un minus destul de serios: nu ne-a spus nimic despre continututl textului UE cu privire la homosexuali, bisexuali si la alti sexuali. Ma rog, eu unul nu ma astept la nimic bun de la UE. Dar ar fi fost mult mai bine sa stim cu exactitate cu ce fel de drepturi ale …sexualilor este de acord, cel putin in mod implicit, Patriarhia.

 2. Da. Bucurie pentru o libertate ce devine din ce in ce mai îngustă mai mutilatoare. Fără să o cauți cu dinadinsul, nu ai cum să nu simți câtă grijă și interes manifestă această instituție să nu greșească cumva mai marilor stapânitori ai lumii, cu câtă grija se sunt emise comunicatele, cuvintele de învățătură etc, cu câtă grijă sunt cautate cuvintele, sunt costruite frazele, și cât de voalate aluziile la anume probleme ale familiei, pentru a nu deranja, a nu încălca toleranța, drepturile “omului” modern, “iubirea” (care nu mai poate fi lumină, care nu mai poate trezi, îndrepta, și marturisi Adevărul), o grija ce mărturisește (și chiar agresează), efortul și jetrfa de a aduce ortodoxia cât mai aproape de lumesc, de modernism și modernitate, de a o face nu cât mai pe placul lui Dumnezeu, ci cât mai pe placul lumii, dar fără ca Dumnezeu (dacă se poate) râvna credincioșilor (autentici) să poată găsi ceva nejustificabil (creştineşte). În ce privește “Libertatea”, de care se bucura (și propovăduiește), instituţia amintită, pentru mine este prima lege anti-ortodoxă a UE. Imprtialii de la centru stabilesc limitele, stabilesc ce avem și ce nu avem voie (ca ortodocși și ca biserica). UE, a validat deja primul “canon” al “libertății” religioase, ce transforma în infractiune lupta bisericii, cu unul din cele mai grozave și dezumanizante păcate. Urmează toleranţa, “iubirea” (și ce va mai apare pe parcurs). Ortodoxia va fi “liberă” în ce (şi cu ce-i) va rămâne (ortodox). După ce se simte (și se vede), institutia se bucură, se conformează și (putem crede că) se va conforma mereu, celor dictate de “sus”, pastrând si pazind (cu credință și cu dragoste), ce va mai rămâne (si va putea fi acceptat), din ortodoxie. Dea Domnul să nu fie așa. Iertată să-mi fie îndrăzneala mea, iertata și îndreptată și această greșeală a lor.

 3. Uitati aici documentul: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/st11179.en10.pdf

  Ca sa fim “fair”, trebuie spus de la bun inceput ca documentul nu mentioneaza nicaieri in mod explicit dreptul minoritatilor sexuale de a se casatori si a adopta copii. Si ai nostri teologi, cum sunt naivi din fire, or fi zis ca daca Mama Omida a pus crucea pe masa, inseamna ca si magia (vrajeala) ei e alba si fara de pacat. Insa, dupa parerea mea de om care nu este specializat in drept, dreptul minoritatilor sexuale de a se casatori si adopta copii rezulta in mod implicit din textul adoptat de Consililul Uniunii Europene in aplauzele Patriarhiei. Consiliul isi asuma misiunea de a apara si promova drepturile omului pentru minoritatile sexuale, si, desi nu ni se spune in mod explicit pana unde merg aceste drepturi, putem deduce acest lucru din urmatoarea formulare de la pagina 3:

  “LGBT people have the same human rights as all individuals, which include the right to non-
  discrimination in the enjoyment of these rights. This principle is enshrined in numerous
  international instruments, providing for a wide scope in its application”. Printre aceste documente internationale, documentul de capatai ramane Declaratia Universala a Drepturilor Omului care prevede la articolul 16 urmatoarele: “Men and women of full age, without any limitation due to race, nationality or religion, have the right to marry and to found a family. They are entitled to equal rights as to marriage, during marriage and at its dissolution”. Altfel spus, daca punem cap la cap cele doua documente, inseamna ca un ofiter de stare civila (si, mai devreme sau mai tarziu si un preot) care refuza sa casatoreasca doua persoane de acelasi sex se face vinovat de incalcarea drepturilor omului si, in cel mai bun caz, ar urma sa-si piarda (cu acordul Patriarhiei :)) locul de munca. Dar, din moment ce nimic nu e mai oribil decat incalcarea drepturilor omului (carevasazica crima impotriva umanitatii), documentul cu pricina poate servi de baza juridica pentru masuri mult mai severe indreptate impotriva “dusmanilor umanitatii”. Ne putem imagina ce va insemna garantarea si promovarea libertatii religioase in aceste conditii.

  Acum, sa trecem de la esenta la detalii:

  “to enable the EU to proactively react to cases of human rights violations of LGBT
  people and to structural causes behind these violations”. Si care sunt cauzele structurale? Pai, evident, “prejudecatile ortodoxiste” cu care se tot lupta amicii de la ASUR.

  “promote the visibility of local organisations promoting the human rights
  enjoyed by LGBT people e.g. by hosting debates and seminars on relevant issues and including
  LGBT aspects and speakers; endorsing cultural events, conferences, or social projects”.

  Ce ii preocupa pe inaltii functionari europeni, si, implicit si pe unii inaltpreasfintiti:

  “special attention should be paid to good practices to achieve policy and legal change and to
  structural constraints including discriminatory legislation and practices, as well as impunity for
  human rights violations of LGBT people”.

  “Can LGBT associations organise public events like Gay
  Pride Marches or cultural or social events? Is pressure put on owners not to hire premises for LGBT events?” Adica, mai pe inteles, solicita organizatiile crestin-ortodoxe sa nu fie difuzate filme cu tematica gay la MTR?

  “Can radio, TV shows and films feature aspects of LGBT life? Is there official pressure on distributors and broadcasters to discourage positive images of LGBT people?”

  “Are some health services denied to LGBT people, e.g. reproductive health care to lesbians?” Nu stiu exact ce ar trebui sa se inteleaga prin “reproductive health care services” dar mi se pare destul de usor sa deduci de aici dreptul la reproducere asistata pentru lesbiene.

  “Are psychiatrists and doctors permitted to assist transgendered people to change their gender?”

  “Does the sexual orientation or gender identity of an LGBT parent have a negative impact on the status of his or her children?” – Nu mai are rost sa subliniez impactul concret pe care il are aceasta preocupare a autoritatilor europene asupra sistemului de educatie: educarea respectului pentru diversitate – adica reeducarea copiilor proveniti din familii cu prejudecati –, interzicerea unor termini cu incarcatura reactionara precum mama si tata, etc…

  I concluzie, way to go Lumina! Keep up the good work :)!

 4. @ Ionela
  Rusinea s’ a stis, a dispărut.
  Acum totul se justifica, se motivează, se explică, se aprobă, se impune, se cere…facut.
  Era… ceva depășit, retrograd. Era… lipsă de curaj, infantilism, anulare a personalitaţii, (tupeiste), etc…

 5. Cumplit de rusinos!

 6. Am aflat acum că acest articol a fost publicat drept comunicat de presă pe Agenția de Știri Basilica:

  http://www.basilica.ro/stiri/apararea-si-promovarea-libertatii-religioase-in-cadrul-politicii-externe-a-u-e_8146.html

  Prin urmare, nu este o simplă știre, ci este o poziție a Patriarhiei Române asumate într-un comunicat oficial.

 7. Completări:
  1. ”Magnifica” știre din Lumina a apărut și pe Basilica, fapt ce denotă importanța ei deosebită acordată de patriarhie: http://www.basilica.ro/stiri/apararea-si-promovarea-libertatii-religioase-in-cadrul-politicii-externe-a-u-e_8146.html
  2. Analiza domnului Alexandru Racu, dealtfel foarte bine-venită, nu este făcută pe documentul precizat în Lumina,(Liniile directoare pentru promovarea și protejarea tuturor drepturilor umane ale LGBT – ”Guidelines to promote and protect the enjoyment of all human righits by LGBT persons”) ci este făcută pe alt document intitulat ”Toolkit to Promote and Protect the Enjoyment of all Human Rights by LGBT People”. Dar Liniile directoare pentru LGBT sunt construite tocmai pe baza acestui ”toolkit” pentru promovarea LGBT. Deci amândouă sunt în același consens și nu schimbă cu nimic observațiile domnului Racu. Am făcut precizarea doar pentru a nu confunda documentele și pentru o eventuală analiză mai profundă pe documente, ceea ce într-adevăr lipsește din articolul lui Claudiu.
  3. Documentele cu pricina sunt acestea:
  a) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/st11179.en10.pdf
  b) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/137584.pdf

 8. In viitor sa ne asteptam ca patriarhul va concedia preoti nu doar pe motive de ecumenism, ci si pe motive de anti-LGBT, sau ca nu vor accepta sa fie cel putin bisexuali?

 9. Cumva trebuie sa-nceapa, doar o sa ne obisnuim, nu?:

  “El le va face pe plac tuturor, cu condiţia ca aceştia să recunoască supremaţia puterii sale. El va crea condiţii de viaţă Bisericii, îi va îngădui să slujească, va promite că va construi biserici splendide, cu condiţia recunoaşterii lui ca „fiinţă supremă” şi ca lumea să i se închine. Va avea o ură personală faţă de Hristos. Va trăi din această ură şi se va bucura de lepădarea oamenilor de Hristos şi de Biserică.

  Va fi o apostazie generală şi, pe deasupra, mulţi episcopi vor trăda credinţa, iar ca justificare, vor arăta spre starea strălucită a Bisericii.Căutarea compromisului va fi atitudinea caracteristică a oamenilor. Fermitatea mărturisirii va dispărea.

  Oamenii vor căuta cu asiduitate să-şi motiveze căderea, iar răul, ca o moleşeală malignă, va susţine această stare generală. Oamenii vor avea obişnuinţa lepădării de dreptate, a dulceţii compromisului şi a păcatului.Antihrist va îngădui oamenilor totul, numai ca ei „căzând în faţa lui, să i se închine“. Nu este o atitudine nouă faţă de oameni: şi împăraţii romani erau gata să le redea libertatea creştinilor cu condiţia ca ei să le recunoască divinitatea şi suprema putere divină şi îi chinuiau doar pentru că ei mărturiseau că „Domnului Dumnezeului tău să te închini şi Lui Singur să-i slujeşti” (Matei 4, 9-10).”

  Sursa: Război întru Cuvânt ( http://www.cuvantul-ortodox.ro/2008/07/02/2-iulie-sfantul-ioan-maximovici-va-fi-o-apostazie-generala-si-pe-deasupra-multi-episcopi-vor-trada-credinta/ )

 10. Horror! Sa te bucuri ca nu vei mai avea voie sa incriminezi pacatul care a fost pedepsit de Dumnezeu atat de dur…. sa te bucuri ca ti se limiteaza libertatea! spunandu-ti-se ca esti liber dar nu ai voie sa: a), b), c)… z)
  Waw… 😯

 11. Nu ne mai inchinam lui Dumnezeu, ci zeitei Europa…

 12. Nu, nu neaparat! Personal nu cred că PF Daniel este de acord cu ”drepturile minorităților sexuale” ci mai degrabă cred că adoptă o atitudine duplicitară pentru a putea termina în liniște (financiară, legislativă, de imagine) Catedrala Mântuirii Neamului. Dealtfel tăcerea în privința paradelor gay tocmai asta arată. Și pentru acestă ”liniște” s-ar putea să fie dispus să concedieze preoți ”gălăgioși”, mai ales cei care deranjează pe mai marii UE, părinții protectori ai LGBT.
  Desigur, motivele nu vor fi ”atitudine anti-LGBT”, ci canonic-ideologice: neascultare/ nesupunere, incriminare care a stat spre exemplu și la caterisirea părintelui Gheorghe Calciu pe vremea celor 7 cuvinte.
  Din câte știu, declarațiile oficiale de presă ale preoților, fără binecuvântarea arhierească, sunt interzise. Deci ca preot nu poți lua atitudine nici în presă, nici la radio, nici TV, dacă nu ai binecuvântare.
  Prin urmare, orice mărturisire de credință a unui preot care vizează LGBT, poate fi motiv de neascultare dacă este transmisă prin presă și nu s-a primit verde de la centru.
  Nu sugerez că așa va face PF Daniel. Nu știu, doar Dumnezeu știe. Dar remarc cel puțin lipsa de mărturisire și după cum vedem acum, chiar evocarea laudativă, ca pe vremea patriarhului Justinian și Petru Groza.

 13. Infiorator!
  Deci poti sa palavragesti, tu preotule sau mireanule ortodox, in curtea Bisericii cat poftesti pana ti se ussuca limba si plamanii, insa, daca o faci in spatiul public, unde activeaza “drepturile fundamentale ale omului”, atunci este pasibil de sanctiune, deoarece incalci dreptul la nediscriminare a minoritatilor sexuale.
  Pe romaneste, vrei marturisire in Biserica? Fa-o cat poti, ca si asa nu vin prea multi,insa daca vrei marturisire ortodoxa in spatiul public atunci primeste consecintele, mai ia-a si de la noi vreo 3-7 ani de temnita!

  Doamne Dumnezeule… cat de prost trebuie sa fii ca sa vezi lucrurile astea.

  Am mai trait si eu un caz similar, in scoala, unde directoarea, neocomunista, ma obliga cu inversunare sa le vorbesc elevilor doar strict ce este in programa si nimic altceva. Orice alt subiect colateral imi era..”interzis”..
  Ca sa vedeti pana unde se va ajunge..
  Oricum,atunci cand se va legifera si pune in practica astfel de nenorociri au deja pregatite “liftele” in institutii care sa epureze si sa verifice respectarea acestor legi..comandamentul uman este deja in pozitii..

 14. Sa fie oare, doar o gafa de proportii??? Nu cred. Vai, dar ti se face pielea ca de gaina! Pentru ca aici nu vorbim despre conducatori si despre atitudinea lor in fata puternicilor lumii, ci despre o pozitie a BISERICII noastre, care-L are Cap pe Hristos!!!

  Mi-aduc aminte de cuvintele Sf. Nicolae Velimirovici, caci, sa-mi fie cu iertare, mi se pare ca am si depasit acel “prag”, fiind mai jos (rau) decat atat:

  Oarecand, Apostolul Pavel se plangea Evreilor care nu vietuiau dupa legea lui Dumnezeu, zicand: “Ca numele lui Dumnezeu pentru voi se huleste intre neamuri” (Rom. 2:24). In zilele noastre, Sf. Pavel le-ar fi zis ereticilor si ateilor europeni: Numele Lui Hristos din pricina voastra se huleste intre neamuri si in toate partile, si in Africa, si in India, si in China si peste tot. Caci se intampla cele spuse evreilor de catre Domnul: “Si au umblat dupa neamurile la care au mers, si au spurcat numele cel sfant al meu” (Iez. 36:20). Toate neamurile urasc numele lui Hristos din pricina crestinilor. Toti Il alunga pentru ca aud de la crestini cum ei insisi se leapada de El in numele culturii lor. (“Prin fereastra temnitei”)

  Nu pot decat sa spun si eu, ca si Claudiu: “Dumnezeu să-i lumineze pe cei ce ne conduc” si pe noi deopotriva!

 15. Un alt motiv pentru care patriarhul a fost la Bruxelles este sindicatul “Pastorul cel Bun” ce va avea luna asta termen in procesul cu patriarhia, la CEDO. Mai mult ca sigur ca patriarhul a mers acolo si ca sa influenteze in favoarea sa acest proces.

 16. Pingback: Pr. Marcel Radut Seliste: UNIUNEA EUROPEANA INGRADESTE LIBERTATEA DE EXPRIMARE A BISERICII. Analiza importanta pe marginea textului european aplaudat de PATRIARHIE - Recomandari
 17. @ Dan

  Va multumesc pentru observatie. In documentul oficial e si mai clar:

  LGBTI persons have the same rights as all other individuals — no new human rights are created for them and none should be denied to them. The EU is committed to the principle of the universality of human rights and reaffirms that cultural, traditional or religious values cannot be invoked to justify any form of discrimination, including discrimination against LGBTI persons.

  Combinati paragraful acesta cu paragraful urmator si vedeti care e conncluzia logica:

  “the need for all countries to adhere to and comply with the Universal Declaration of
  Human Rights (1948), where the principle of the universality of human rights is enshrined in
  Article 1, which proclaims that ‘all human beings are born free and equal in dignity and rights’”.

  Dupa cum am spus, articolul 16 din Declaratia Universala a Drepturilor Omului prevede urmatoarele: “Men and women of full age, without any limitation due to race, nationality or religion, have the right to marry and to found a family. They are entitled to equal rights as to marriage, during marriage and at its dissolution”

  QED!

  In rest, e la fel si mai rau ca in documentul pe care l-am analizat initial:

  Transgender persons who do not have identity documentation in their preferred gender may
  as a result be exposed to arbitrary treatment and discrimination at the hands of individuals and institutions. No provision is made in some countries for legal recognition of preferred gender. In other countries, the requirements for legal gender recognition may be excessive, such as requiring proof of sterility or infertility, gender reassignment surgery, hormonal treatment, a mental health diagnosis and/or having lived in the preferred gender for a specified time period (the so-called ‘real-life experience’).

  Encouraging states to promote equality and non-discrimination in the enjoyment of all human
  rights by LGBTI persons, including by introducing national legislation and policies, including awareness raising, that promote equality and non-discrimination in the work place, health sector and in education.

  Identifying situations where political and financial support for governmental and non-
  governmental initiatives to promote non-discrimination and equality would provide added value to this work.

  Publicly support, including, as appropriate, participation in, the exercise of freedom of assembly and expression (e.g., public events, “pride marches”).

  promote the visibility of local organisations promoting the human rights of
  LGBTI persons e.g. by hosting debates and seminars on relevant issues and including LGBTI aspects and speakers and by endorsing cultural events, conferences, or social projects.
  Encourage third countries to invite human rights special procedures from different international organisations to conduct country and thematic missions, and to accept and
  implement their recommendations.

  Information on LGBTI issues will be included in relevant training for the officials of EU
  institutions and EU Member States, EU CSDP missions, EU Member States diplomats and field staff.

  Does anti-discrimination legislation cover sexual orientation and gender identity?

  Are psychological, endocrinological and surgical gender reassignment services available in the country or is treatment abroad provided for? Are these services available free from discriminatory and degrading treatment, independent of marital, legal or any other non-medical informed consent of the person concerned? Do insurance and health care schemes limit or deny coverage of costs for these kinds of treatment on discriminatory basis?

  Are procedures in place to enable minor transgender persons to express their gender identity and live accordingly?

  Nu stiu (sper totusi ca nu) daca Patriarhia face un astfel de compromis doar de dragul unei amarate de catedrale. Daca e asa, situatia e extrem de grava – Dumnezeu stie ce serbari europene se vor tine prin respectiva Catedrala o data inaltata. Eu tind sa cred ca la baza se afla doar penibilul instinct conformist al Patriarhiei; dorinta de a intersecta cu orice pret si fara alte considerente, limba de lemn de pe deal cu limba de lemn de la Bruxelles, in lipsa capacitatii pentru ceva mai bun si mai autentic. Adica vechea maimutareala: noi vrem sa fim europeni nu sa fim noi insine si sa gandim cu capul nostru; asa ca zicem ca aia ca n-are cum sa fie rau sau neorotodox. Se porneste de la premisa ca, din moment ce Lumina vine de la Apus, Luminita din Deal nu are cum sa nu se potriveasca cu Farul de la Bruxelles. Asa ca, in mod practic, nu ne ramane decat sa ne adaptam la noul context. In loc sa interpretam proiectul european in lumina traditei ortodoxe, adaptam traditia ortodoxa la proiectul european. Altfel spus, Ortodoxie de aplaudaci ca pe vremea raposatului. Aceeasi melodie indiferent de stapanire: turca, liberala, fascista, comunista, basista, homosexuala, extraterestra, s.a.m.d. Functia critica a teologiei este inexistenta iar, prin definitie, teologul e ala care canta in struna stapanirii si isi acordeaza instrumentul in functie de paradigma dominanta. Teologie de lautari care canta pe la mese de boieri mari. Atata stim atata facem. Penibil.

 18. Extraordinar acest “articol” al D-lui/Fratelui CLAUDIU BALAN!

  Eu abia acum am citit acest articol si abia acum “m-am dumirit si dezmetecit” in legatura cu “documentul” acesta semnat si adoptat de catre Consiliul Europei…
  Nu cred ca “gura”, sau “pana si penita” altui teolog ortodox “ROMAN”, sau intelectual prcaticant al crestinsimului ortodox din Romania ar fi putut sa scrie mai bine si mai atent si intelept ca acest OM si CRESTIN si ROMAN, care este Claudiu Balan, pe care desi nu-l cunosc, de acum incolo va fi pentru mine un “reper” de “forta” intelectuala si teologica in tara aceasta si in Biserica noastra!

  Practic in acest articol, AU FOST atinse si disecate si “analizate” TOATE IMPLICATIILE si CONSECINTELE posibile pe care le genereaza aceasta situatie de fapt ANACRONICA pe care a creat-o Consiliul Europei prin adoptarea acestui document. Aceasta situatie de fapt ANACRONICA consta in recunoasterea in legislatia europeana “COEXISTENTEI” CONCOMITENTE a DOUA “stari de fapt” si DOUA SETURI de “valori” si de “drepturi” care efectiv SUNT CAONTRARE unele altora si care SE CONDAMNA reciproc si SE REDUC reciproc unele pe altele…!

  Sa recunosti “Dreptul” la Libertate Religioasa si la Marturisirea Invataturii Crestine a lui Hristos in Europa, cu toate impkicatiile sale MORALE si SOCIALE care decurg din Invatatura lui Hristos, dar IN ACELASI TIMP sa RECUNOSTI si filosofiile de viata CONTRARE acesti Invataturi, si modurile de viata NONmorale si ANTIcrestine pe care aceste filosofii de viata le “promoveaza” in EUROPA…este o LIPSA DE VIZIUNE normala chiar politica pura…
  Nu este vreun “favor” pentru crestini, sa le DAI CU O MANA CEVA si sa le IEI CU 7 altceva…!, ci din contra este un mare RAU, si asa cum spunea si Claudiu Balan, ESTE UN NON SENS sa “recunosti” un astfel de “drept” si de “libertate” religioasa CAND NU EXISTA nici UN EDICT sau vreo LEGE Europeana care in trecut sa fii INTERZIS un astfel de drept si o astfel de libertate…
  Chiar IN VREMEA COMUNISTA si in RSR si in URSS, Libertatea de Credinta era “OFICIAL” RECUNOSCUTA, si Cultul CRESTIN ORTODOX era “LIBER” sa fie practicat si sa se organizeze cum dorea…
  Ca in realitate, lucrurile stateau altefel, cain comunism am avut o MULTIME DE ARESTAATI si de UCISI pentru Ortodoxie, de catre regimul comunist, este altceva…dar OFICIAL, NU A EXISTAT VREO LEGE inn Romania care sa decreteze si sa prevada negru pe alb ca Credinta Creestian ortodoxa este INTERZISA…!

  Or, foarte BINE a surprins acest tanar, faptul ca un asemenea document LEZEAZA DEMNITATEA Bisericii si a membrilor ei, caci “aduce” VOALAT in discutie si in mod ALUZIV, ca Libertatea de Credinta ai CRESTINISMUL ar fi asumate in Europa si practicate AZI, intr-un mod…CUM?: ilegal?, “tolerat”?, “de facto” si Nu si “de jure”?

  Spunea si Sf. Ignatie Briancianinov, ca oricat de gustoasa ar fi o “mancare”, daca ea este “contaminata” sau “otravita”, nu mai este de nici un folos, pentru cine ar fi dorit s-o manance…
  Asa este si LEGISLATIA Europeana sau incepe sa devina, adidca iti ofera pe de-o parte Dreptul sa CREZI in Hristos, si in Crestisnims si in Ortodoxie, DAR ITI INTERZICE pe “7 parti” SA CREZI CUM TREBUIE si mai ales CUM VREA HRISTOS!…

  In vremea antica “romanii”, l-ar fi “primit” cu bucurie pe HRISTOS, ca “un NOU zeu” in Phanteonul lor, dar evident cu conditia ca “Locul” sau sa fie “alaturi” de ceilalti “zei” ai religiei pagane greco-romane…!
  Dar CRESTINII antici din imperiul roman, NU AU ACCEPTAT o astfel de “INJOSIRE” si “HULA” si “SCRILEGIU”, ci au preferat mai bine sa MOARA, si sa SUFERE grele chinuri MARTURISIND cu viata lor ca HRISTOS nu este “un zeu ca oricare altul”, CI ADEVARATUL DUMNEZEU, care S-A FACUT OM, si ca ALTI “zei-dumnezei” NU MAI EXISTA!
  Or, asta I-A deranjat, suparat, infuriat si oripilat pe conducatorii politico-militari romani de atunci, si nu numai pe ei, ci si pe alti, pe cei din imperiul persan spre exmplu, care aplicau o politica asemanatoare cu cei romani, in materie de credinte religioase…si ACEASTA ESTE REALA CAUZA A INCEPUTULUI PERSECUTIILOR din imperiul roman, care nu au fost de scurat durata, ci care au DURAT MAI BINE DE 3 VEACURI!

  Si tot asa, este FOARTE POSIBIL SI AZI, in noul “imperiu” UE, ca tot o CAUZA IDEOLOGICA de CONTESTARE a “drepturilor” homosexualilor SA GENEREZE INCEPUTUL UNEI “NEO”persecutii contemporane de AMPLOARE …continental-europeana sau poate chiar global-mondiala, daca si USA si alte state de pe alte continente vor adopta legi ai acte nromative asemanatoare cu cele adoptate de UE!

  DA! SE INTORC VREMURILE CRESTINSIMULUI PRIMAR!
  “Mijeste” din nou a vremuri de “catacombe”…

  Ii multumesc lui Dumnezeu ca amavut sansa sa “citesc” asa ceva…un astfel de punct de vedere atat de bine elaborat si inchegat si “consistent” ca forta intelectuala si persuasiva…
  Inca odata se poate clar intelege ca puterea poporului roman este de alta factura decat “politico-militara”…, este de factura “culturala” si mai ales “spirituala”!
  Cata vreme vor fi in tara asta MULTI romani crestini Ortodocsi PUTERNICI in cuvant si in SCRIPTURI (cf. Faptele Apostolilor, cap.18, vers.24) si IN SCRIERILE SFINTILOR PARINTI, va fi inca “NADEJDE” ca acest NEAM, va tine cu TARIE Marturisirea Adevarului Lui Hristos, chiar daca “conducerea” oficiala a Bisericii NU marturiseste “in spatiul public” romanesc si european si global, ADEVARUL lui Hristos cu aceeasi “tarie” si incisivitate si mai ales “FERMITATE” si atitudine combatanta, precum o fac unii crestini simpli, care sunt MADULARE VII ale Bisericii noastre…cum este acest Claudiu Balan

  Dumnezeu sa aiba mila de noi toti, si de neamul nostru romanesc!

 19. @Alexandru Racu #18

  Important de lamurit, totusi: dreptul la casatorie, care este un drept fundamental, precum si dreptul la adoptie, care nu intra in aceasta categorie, NU sunt extinse asupra cuplurilor de acelasi sex. Niciun document sau tratat la care Romania este parte si nici deciziile CEDO (care alcatuiesc impreuna asa-numitul corpus „hard law”) nu interpreteaza si nu definesc astfel.

  Pretentia existentei unui drept la casatorie si adoptie pentru minoritatile sexuale este o simpla manevra a cercurilor de lobby pederasto-lesbiano-transsexual, care incearca pe toate caile, de ani buni, adoptarea unor documente care prevad aceste „drepturi” in diverse organisme internationale creatoare de „soft law” (Consiliul Europe, OSCE etc.)

  Maine sau sambata vom publica ceva interesant pe aceasta tema pe blogul http://www.culturavietii.ro

 20. Ineditul articolului este ca aduce aminte ca criteriul de judecata al crestinului, mai ales al clerului, este si trebuie sa fie Evanghelia. Bineinteles ca la modul serios si patruns de credinta, nu intr-o maniera parsiva, eluziva.
  “Cine nu-i cu Mine e impotriva Mea”.

 21. Minunate comentarii si observatii. Ar fi trebuit sa fie spuse intr-o emisiune televizata. Pe cand si un post TV infiintat de cei care scriu acest site care sa spuna aceste lucruri pentru ca: Iata PERSECUTIA A SI INCEPUT. Urmeaza trimiterea unor indivizi la o biserica oarecare unde vor avea sarcina sa pretinda intr-un mod nerusinat sa se oficieze o aberatie a mintii lor bolnave, dupa care la refuzul preotului sa spuna ca sunt discriminati, Cam asa o sa se faca. Urmeaza mass media cu “discutii” “despre ce ar trebui facut”, “de ce a actionat preotul asa”, ca vai nu li s-a satisfacut o pretentie absurda etc
  Vai noua ca de acum “imparatului pagan” a hotarar sa impuna crestinilor legi care sunt in contradictie flagranta cu invatatura crestina, iar daca nu sunt respectate apar autoritatile procurorii, judecatorii corupti. Exista deja baza legala pentru a incepe persecutia.
  Sunt date deja mai multe legi impotriva invataturilor Mantuitorului si cei care vor sa-L urmeze trebuie sa se opuna lor. Mi-e groaza ca vor fi oameni care neopunandu-se vor fi considerati la judecata infricosatoare ca cei care s-au lepadat de credinta in timpul persecutiilor.
  VAI DE PREOTI CARE VOR FI OBLIGATI SA RENUNTE LA PAROHIILE LOR RAMANAND STABILI INTR-O HOTARARE DE A NU ACCEPTA GRESELILE IMPUSE DE “IMPARATUL PAGAN PERSECUTOR AL CRESTINILOR”.
  Vai de generatiile tinere care vor primi invatatura blestemata a tolerantei fata de pacat, asta chiar de la profesori, vor fi tineri scolari care vor vedea imagini explicite chiar la clasa si asta psihologic are un mare impact, poate le va provoca chiar placere, dupa care vor fi toleranti, nu vor stii unde e greseala din moment ce le mai face si placere. Asta e o mare ispita, ca raul sa vina de la profesorii de la scoala.
  Articolele scrise pe site parca ne cutremura vazand ca intr-adevar pe lumea aceasta sunt si unii care vor raul, care se opun invataturii crestine.
  Iata-i actionand.

 22. @ Constantin:

  Pe cand si un post TV infiintat de cei care scriu acest site care sa spuna aceste lucruri pentru ca: Iata PERSECUTIA A SI INCEPUT.

  Pai cum crezi ca e un post TV compatibil cu persecutia?! Cat despre noi… E o gluma sau ce? 🙂 Noi abia daca mai putem, nu stim daca si cat, sa mai tinem acest site, asa cum e el…

 23. Ma gandeam ca se poate discuta on-line in fata unei camere web, cu diferiti invitati care sa prezinte in direct aceste teme foarte actuale, pe care le prezentati in site, citind si comentariile aparute. In acest fel oamenii vor fi motivati sa-si spuna parerea, despre acest “inceput al durerilor” pe care-l traim cu totii.
  Am vazut ce frumos pot vorbi cei care comenteaza aici, asta este adevarata Romanie, cu oameni de bun simt constienti de raul care a inceput sa se pregateasca. Sunt multe camere web care transmit direct din zone turistice, gradini, orase, posturi de radio unde pot fi vazuti prezentatorii etc
  Se poate vorbi in direct in fata unei astfel de camere (sunetul este corect) si in felul acesta multi vor schimba acele programe tv mizerabile cu un post pe net, (adica o camera web in direct) unde vor auzi ceea ce este cu adevarat important si inaltator sufleteste.
  Sute de ore ar putea fi acoperite cu atatea subiecte pe care vad ca le aveti prezentate aici, trebuind sa fie doar citite si comentate, (chiar de diferiti voluntari, studenti etc), care pot fi o prezenta mai fireasca decat imaginile cu care ne-am obisnuit la tv. M-as bucura daca am putea ajuta intr-un fel.

 24. 239.5 % de acord cu constantin.Si eu ma gindisem sa propun asa ceva,o televiziune de internet,la care sa ajute si sa se solidarizeze organizatiile noastre crestine si cei care citesc acest site.Din ce citesc din ziarele romanesti,articole puse pe acest site,si banuiesc ca si ce prezinta televiziunile romanesti…nu-i de mirare de ce romanii sint asa de dezorientati,agresati si mintiti.

  S-ar putea face si o ora de istorie,in care sa se prezinte tinerilor istoria Romaniei dar si a lumii,o ora culturala autentica,cu filme romanesti sau spectacole de teatru mai vechi,sau si mai noi daca mai sint culturale in vreun fel,ora de politica ( nu de ideologie cum este acum ),o ora cu dorintele si nazuintele reale si neascultate ale oamenilor,o ora despre credinta si sfinti,inclusiv cei ai inchisorilor,o ora de muzica de valoare…etc.Cred ca s-ar gasi voluntari pentru toate acestea,romani care sa sponsorizeze,doar sintem aici din toate colturile lumii…

  O valoroasa idee a lui constantin,Doamne ajuta!

 25. Pingback: Jurnalistul Cristian Unteanu (“Adevarul”) IL ATACA PE IPS PIMEN pentru predica sa anti-UE invocand LEGISLATIA ANTI-CRESTINA EUROPEANA - Recomandari
 26. cred ca nu va dati seama de costurile pe care le presupune infrastructura necesara pentru o televiziune online (la care se adauga si costurile pentru productia materialelor video sau pentru achizitia diverselor emisiuni/programe etc).
  vorbim de costuri de ordinul miilor de euro lunar, pe langa o investitie initiala de cateva ori mai mare. asta pe langa oamenii care sa se ocupe.
  sa fim seriosi.

  cred ca ar fi o adevarata minune daca s-ar gasi voluntari pentru activitatea curenta a acestui site, romani care sa puna osul la treaba, care sa sponsorizeze etc…doar suntem aici din toate colturile lumii.

  urmaresc acest site de ani buni si mi se pare ca voluntarii sunt doar in mintile noastre si donatiile inca in portofele. ar fi amuzanta discutia pe aceasta tema daca, in acelasi timp, nu ar fi trista.

  sa nu mai visam cai verzi pe pereti si sa facem ceea ce putem sa facem.

 27. Ma gandeam la o comunicare pe web. De citit on-line ceva nu cred ca presupune vre-un cost, chiar daca ar fi mai multi in fata camerei, care sa comenteze articolele scrise in acest site, nu cred ca e o cheltuiala… Unchiul meu face meditatii la matematica gratis cu niste copii de la tara din satul natal, in fata camerei web (copii au luat testele de cls a-viii-a), oare ce cheltuiala a presupus asta…? Nici una decat calculatorul ( pe care il au toti de aici caci altfel nu ar citi acest site) si camera web care costa… cateva zeci de lei. Sunt si conferinte on line la unele firme, in care cine vrea poate accesa si urmari. Nu costa nimic nici pe unii nici pe altii.
  Comunicarea s-ar putea face sub forma de interviuri si dau exemple de intrebari: ce parere aveti despre actiunea politistilor din Franta (actualmente comunista) impotriva tinerilor? Urmeaza o parere insotita si de referirile la comentarii… alta intrebare, ce parere aveti despre hotararea UE de a interzice Bisericii sa faca educatie credinciosilor? Poate fi considerat inceputul unei prigoane impotriva crestinilor, atata timp cat se impun, lucruri anormale, pe care ei nu le accepta? Cred ca raspunsul este da, atata timp cat s-a creat o ruptura intre vointa conducatorului pagan si vointa bisericii, aceasta este inceputul persecutiei, aceeasi ca in primele veacuri,aceeasi ca in perioada comunista.
  O camera web, in fata careia se poate citi…se poate.

 28. Tot respectul pentru cei care sunt constienti de cheltuielile pe care le-ar presupune un post tv, ce a zis Alin-7 este adevarat dar aici nu ar fi necesar cumpararea de productii ci doar citirea de stiri din cele prezente pe acest site , in fata camerei si atat.
  Poate se gandeste cineva sa faca asta la el acasa si ceilalti sa acceseze pentru a urmari stiri despre: sfintii inchisorilor, conferinte, hotarari anticrestine de care trebuie sa fim constienti, actiunea unor ONG pentru apararea familiei, legislatie care apara drepturile crestinilor, facand deci ilegale actiunile celorlalti impotriva lor si multe alte mii de materiale, care pot fi citite de oricine.
  Oare daca cei de pe acest site ar chema diferiti voluntari, studenti etc care sa citeasca ceea ce este scris aici, nu ar veni? Poate ca da.
  Ce simplu si important ar fi.

 29. @ Constantin:

  Totusi de ce nu e de ajuns lectura? De ce e atat de important? S-au inmultit atat de mult oamenii lipsiti de alfabetizare, oare? Se poate face si asta, teoretic, dar mizam mai mult pe cultura cuvantului scris si citit, care indeamna la reflectie, decat pe imagine, pe video. Cat despre internetul insusi… poate e bine inclusiv sa nu mai fim atat de dependenti de el!

 30. Doar de pe acest net aflam lucruri care nu sunt spuse nicaieri,de unde mai putem afla asa ceva… de la tv?… nicidecum!! din ziare…
  Dpv sociologic se vorbeste despre impactul imaginii tv asupra oamenilor si vedem ce ravagii a facut. Dar un alt impact il are auzirea unor stiri, unde nu mai e nevoie de “efortul” de a citi, deci nu neaparat imagine cat ascultarea unor povesti…asta mai vor oamenii. Mi-ar place sa ma uit la niste stiri in care sa se vorbeasca despre marsul pentru viata, ce tarie au avut sfintii inchisorilor, ce a mai hotarat cezarul impotriva crestinilor etc etc ar trebui sa citez mai bine din subiectele importante aflate pe aceest site. Aproape nu-mi pot imagina cum ar fi sa auzi asemenea stiri…
  Inca o mica intrebare retorica daca pe Antena 1 ar aparea doar scrise pe ecran acele stiri… si nu le-ar citi cineva din studio … ar fi acelasi lucru. Una e cand cineva iti citeste, iar tu stai si auzi.
  La fel ca la o conferinta, prezentarea de catre cineva a subiectului, are alt impact asupra celor prezenti.
  Un profesor care prezinta o lectie , ii poate face pe studenti sa inteleaga si sa indrageasca o materie… o discutie cu invitati la tv in care se discuta o tema este preferat de unii.

 31. Pingback: Poate fi Rusia centrul lumii crestine? Ce inseamna “A TREIA ROMA”? - Recomandari
 32. Pingback: Patriarhul Kirill, mesaj de Pasti: “NIMENI NU POATE DISTRUGE SFANTA RUSIE”. Se poate vorbi despre o “OFENSIVA ORTODOXA” a Rusiei?/ SUA si Rusia se ACUZA RECIPROC de neaplicarea acordului de la GENEVA/ NATO ar putea ACCELERA constru
 33. Pingback: CRESTINISMUL “SOFT, ANTISTRES”, RELATIVIZANT, AL CORECTITUDINII POLITICE versus OBLIGATIA MARTURISIRII. Cum arată “ighemonul” modern care ii execută pe crestini? | Cuvântul Ortodox
Formular comentarii

* Pentru a deveni public, comentariul dumneavoastra trebuie aprobat de un administrator. Va rugam sa ne intelegeti daca nu vom publica anumite mesaje, considerandu-le nepotrivite, neconforme cu invatatura ortodoxa sau nefolositoare sufleteste. Va multumim!

Rânduială de rugăciune

Carti

Documentare