MÂNGÂIETOAREA RUGĂCIUNE DE POCĂINȚĂ A SFÂNTULUI GRIGORIE PALAMA, CĂTRE MAICA DOMNULUI și PARACLISUL “luminătorului Ortodoxiei” (și audio): “Părinte, înțelepțește turma ta să priceapă-nșelătoarele vorbe și preaviclenele puneri la cale și meșteșugul și gândul vrăjmașului…”

14-11-2017 Sublinieri

(icoana de Toma Chituc)

Rugăciunea de dimineaţă Sfântului Grigorie Palama către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu (din Apantisma)

Fecioară, Stăpână, Născătoare de Dumnezeu, ceea ce ai născut pe Dumnezeu Cuvântul cu trup; ştiu, cu adevărat ştiu, că nu se cuvine, nici se cade ca eu, cel atâta de desfrânat, cu ochi spurcaţi să văd icoana ta, a celei preacurate, a celei pururea Fecioare, a celei ce ai şi trupul şi sufletul curat şi nespurcat, şi să o sărut cu buze necurate şi întinate, sau să mă rog. Căci cu dreptate este ca de mine, cel desfrânat, să se îngreţoşeze şi să mă urască curăţia ta. Dar fiindcă Dumnezeu, pe care L-ai născut, S-a făcut om, ca să cheme pe cei păcătoşi la pocăinţă, pentru aceasta am îndrăznit şi eu, să mă apropii de tine cu lacrimi rugându-mă.

Primeşte această mărturisire, a greşelilor mele cele multe şi grele şi o du Unuia Născut Fiului tău şi Dumnezeu, rugându-te Lui ca să fie milostiv ticălosului şi tăvălitului meu suflet. Că de mulţimea fărădelegilor mele sunt oprit a căuta spre Dânsul şi a cere iertare.

Pentru aceasta, pe tine te pun înainte solitoare şi mijlocitoare. Că multe şi mari daruri dobândind eu de la Ziditorul meu Dumnezeu, şi uitându-le pe toate, şi nemulţumitor arătându-mă, ticălosul, cu necuviinţă m-am alăturat cu dobitoacele fără de minte, şi m-am asemănat lor; fiind sărac de fapte bune, bogat de patimi, şi plin de ruşine, lipsit de dumnezeiască îndrăzneală, osândit de Dumnezeu, făcându-mă de plângere arhanghelilor, de râs dracilor, şi de urâciune oamenilor, mustrat de conştiinţă, ruşinat de lucrurile mele cele rele şi mai înainte de moarte fiind mort, şi mai înainte de judecată de sine-mi osândit, şi mai înainte de munca cea fără de sfârşit de deznădăjduire muncit.

Pentru aceea dar, numai la a ta sprijinire alerg, Stăpână, Născătoare de Dumnezeu, cel ce sunt dator cu nenumăraţi talanţi; cel ce întru dezmierdări cu desfrânatele am cheltuit avuţia cea părintească; cel ce am curvit mai mult decât desfrânata; cel ce am făcut fărădelege mai mult decât Manase; cela ce m-am făcut nemilostiv mai mult decât bogatul; cela ce sunt slugă lacomă, vas al gândurilor celor rele, vistierie a cuvintelor celor urâte şi spurcate, străin de toată fapta cea bună.

Miluieşte-mă pe mine cel smerit; milostiveşte-te spre mine cel neputincios. Mare îndrăzneală ai la Cel ce s-a născut din tine. Nimeni nu are putere precum tu, Maica lui Dumnezeu; că toate le poţi, ca ceea ce eşti mai presus de toate zidirile şi nimic nu îţi este ţie cu neputinţă, numai de vei voi.

Deci, nu trece cu vederea lacrimile mele; nu te întoarce de către suspinul meu; nu lepăda durerea inimii mele; nu ruşina nădejdea mea cea către tine. Ci cu rugăciunile tale cele de Maică, silind pe cea nesilită milostivire a Fiului tău, Cel bun şi Dumnezeu, învredniceşte-mă pe mine ticălosul şi nevrednicul robul tău, să-mi iau frumuseţea mea cea dintâi şi dintru început şi să lepăd grozăvia patimilor, să mă slobozesc de păcat şi să mă robesc de dreptate; să mă dezbrac de spurcăciunea dulceţii celei trupeşti şi să mă îmbrac întru sfinţenia curăţeniei cele sufleteşti; să mor lumii şi să viez faptei celei bune.

Călătorind eu, împreună călătoreşte cu mine; pe mare înotând, împreună înoată; priveghind, întăreşte-mă; necăjindu-mă, mă mângâie; împuţinându-mă la suflet, îmbărbătează-mă; îmbolnăvindu-mă, vindecare îmi dăruieşte; nedreptăţit fiind, izbăveşte-mă; năpăstuit fiind, îndreptează-mă; spre moarte primejduindu-mă, degrab alergând mă scoate; vrăjmaşilor celor nevăzuţi, în toate zilele de temut mă arată; ca să cunoască toţi cei ce cu nedreptate mă tiranizează, al cui rob sunt eu.

Aşa, Preabună Stăpână, Născătoare de Dumnezeu, ascultă ticăloasa mea rugăciune şi nu mă ruşina de nădăjduirea mea cea către tine, ceea ce eşti după Dumnezeu nădejdea tuturor marginilor pământului.

Aprinderea trupului meu stinge-o; viforul cel cumplit din sufletul meu, potoleşte-l; mânia cea amară, îmblânzeşte-o; trufia şi mândria părerii celei deşarte, din mintea mea şterge-o; nălucirile cele de noapte ale duhurilor celor viclene şi bântuielile cele de zi ale gândurilor cele necurate, din inima mea împuţinează-le; învaţă limba mea să grăiască cele de folos; povăţuieşte ochii mei să vadă drept faptele bune cele adevărate.

Picioarele mele îndreptează-le să alerge fără împiedicare pe calea cea fericită a poruncilor lui Dumnezeu; mâinile mele fă-le să se sfinţească ca, cu vrednicie să le ridic pe ele către Fiul Cel Preaînalt; curăţeşte-mi gura mea ca, cu îndrăzneală să-L numesc Tată pe Dumnezeu Cel Înfricoşat şi Prea Sfânt; deschide-mi urechile mele ca să audă simţitor şi gânditor cuvintele cele mai dulci decât mierea şi fagurul ale Sfintelor Scripturi, şi să vieţuiesc după dânsele întărindu-mă de tine.

Dă-mi vreme de pocăinţă, de întoarcere a gândurilor; de moartea cea năprasnă, fereşte-mă; osândit de conştiinţă fiind, izbăveşte-mă. Şi mai pe urmă de toate, fii lângă mine la despărţirea sufletului de ticălosul meu trup. Sila cea nesuferită, lesnind-o; durerea cea nespusă, uşurând-o; strâmtoarea cea nemângâiată, mângâind-o; de faţa cea întunecată a dracilor, izbăvindu-mă; de cercarea cea preaamară a vameşilor celor din aer şi stăpânitorilor întunericului, slobozindu-mă şi zapisele păcatelor mele celor multe rupându-le, cu Dumnezeu mă împrieteneşte, şi stării Lui de-a dreapta, celei fericite, la înfricoşata judecată mă învredniceşte; şi bunătăţilor celor veşnice şi nestricăcioase, moştean pe mine mă fă.

Această mărturisire îţi aduc ţie, Stăpâna mea, Născătoare de Dumnezeu, lumina ochilor mei celor întunecaţi, mângâierea sufletului meu, folositoarea şi nădejdea mea cea după Dumnezeu. Pe care cu blândeţe primeşte-o şi mă curăţeşte de toată spurcăciunea trupului şi a duhului. Şi mă învredniceşte în veacul acesta de acum fără de osândă să mă împărtăşesc cu preasfântul şi preacuratul Trup şi Sânge al Fiului şi Dumnezeului tău; iar în cel ce va să fie, cu cina cea preadulce şi cerească a desfătării Raiului, unde este locaşul tuturor celor ce se veselesc.

Aceste bunătăţi, dobândindu-le eu nevrednicul, să slăvesc în vecii vecilor preacinstitul şi de mare cuviinţă numele Fiului şi Dumnezeului tău, Cel ce primeşte pe toţi cei ce se pocăiesc din tot sufletul, pentru tine, ceea ce te-ai făcut mijlocitoare şi chezăşuitoare tuturor păcătoşilor.
Că prin tine, Prealăudată şi Preabună Stăpână, se mântuieşte toată firea omenească, lăudând şi binecuvântând pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Treimea Cea Prea Sfântă şi de o fiinţă, totdeauna acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

***

Paraclisul sau Canonul de mângăiere către cel întru sfinți părintele nostru Grigorie Palama, Arhiepiscopului Tesalonicului și făcătorul de minuni

Preotul face începutul obișnuit: Binecuvântat este Dumnezeul nostru…

Împărate ceresc… Sfinte Dumnezeule… Preasfântă Treime… Tatăl nostru…
Preotul: Că a Ta este împărăția… Doamne miluiește (de 12 ori)
Slavă, Și acum, Veniți să ne închinăm (de 3 ori)

Psalmul 142

Doamne, auzi rugaciunea mea, asculta cererea mea, intru credinciosia Ta; auzi-ma intru dreptatea Ta. Sa nu intri la judecata cu robul Tau, ca nimeni din cei vii nu-i drept inaintea Ta. Vrajmasul prigoneste sufletul meu si viata mea o calca in picioare; facutu-m-a sa locuiesc in intuneric ca mortii cei din veacuri. Mahnit e duhul in mine si inima mea incremenita inlauntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult; cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele lucrurilor Tale m-am gandit. Tins-am catre Tine mainile mele, sufletul meu ca un pamant insetosat. Degraba auzi-ma, Doamne, ca a slabit duhul meu. Nu-ti intoarce fata Ta de la mine, ca sa nu ma aseman celor ce se coboara in mormant. Fa sa aud dimineata mila Ta, ca ia Tine mi-e nadejdea. Arata-mi calea pe care voi merge, ca Ia Tine am ridicat sufletul meu. Scapa-ma de vrajmasii mei, ca la Tine alerg Doamne, invata-ma sa fac voia Ta ca Tu esti Dumnezeul meu. Duhul Tau cel bun sa ma povatuiasca la pamantul dreptatii. Pentru numele Tau, Doamne, daruieste-mi viata, intru dreptatea Ta, scoate din necaz sufletul meu. Fa bunatate de starpeste pe vrajmasii mei si pierde pe toti cei ce necajesc sufletul meu, ca eu sunt robul Tau.

Si iarasi:
Auzi-ma, Doamne, intru dreptatea Ta. Sa nu intri la judecata cu robul Tau.
Auzi-ma, Doamne, intru dreptatea Ta. Sa nu intri la judecata cu robul Tau.
Duhul Tau Cel bun sa ma povatuiasca la pamantul dreptatii.
Slava.. Si acum.. Aliluia… (de trei ori)
Dumnezeu este Domnul… (de trei ori)

Troparul, glasul al 4-lea podobie: Cel ce Te-ai inaltat pe Cruce

De Dumnezeu purtatorule Ierarhe, ajutatorule fierbinte al nostru, Sfinte Cuvioase Parinte Grigorie, scapa-i de primejdie si de ispite si scarbe, de boala si patima pe cei ce alearga la tine, neincetat rugandu-te lui Hristos sa ne mantuiasca pe noi.

Slava… si acest tropar, glasul al 8-lea:

Luminatorule al Ortodoxiei, sprijinul Bisericii si invatatorule, podoaba monahilor, aparatorul teologilor cel nebiruit, Grigorie facatorule de minuni, lauda Tesalonicului, propovaduitorule al harului, roaga-te de-a pururea sa se mantuiasca sufletele noastre.

Si acum… al Nascatoarei de Dumnezeu, glasul al 4-lea
aceeasi podobie:

Niciodata nu vom tacea, de-Dumnezeu-Nascatoare, a vesti puterile tale noi, nevrednicii; ca de nu ai fi statut inainte, rugandu-te pentru noi, cine ne-ar fi izbavit dintru atatea primejdii? Sau cine ne-ar fi pazit pana acum slobozi? De la tine, Stapana, nu ne vom departa, ca pe robii tai pururea ii izbavesti din toate nevoile.

Psalmul 50: Miluieste-ma Dumnezeule…

Canonul, glas 8
Cantarea 1

irmosul: Apa trecandu-o ca pe uscat si de rautatea egiptenilor izbavit, Israiliteanul striga: Izbavitorului si Dumnezeului nostru sa-I cantam.

stih: Sfinte al lui Dumnezeu, roaga-te pentru noi.
Salas al luminii dumnezeiesti facandu-te, Sfinte, intunericul patimii degrab de la noi il risipeste cu harul tau, Ierarhe Grigorie.

stih: Sfinte al lui Dumnezeu, roaga-te pentru noi.
Nevoi de tot felul si tulburari ma afla, Parinte, pentru multimea pacatelor; ci tu izbaveste-ma degraba de intristarea ce vine asupra mea.

stih: Sfinte al lui Dumnezeu, roaga-te pentru noi.
Izvor nesecat de tamaduiri fiind tu, Parinte, si pe mine ma vindeca, si cere-mi iertare de gresale de la Stapanul, Sfintite Grigorie.

stih: Preasfanta Nascatoare de Dumnezeu, mantuieste-ne pe noi.
Cu trup pe Cuvantul fara de trup nascandu-L, Stapana, patimirea trupului meu o vindeca, Maica si Fecioara, si a pocaintei lumina arata-mi-o.

Cantarea 3

irmosul: Doamne, Cela ce ai inaltat bolta cea cereasca si ai zidit Biserica, Tu intareste-ma intru dragostea Ta, Marginea doririlor si credinciosilor intarire, Unule de oameni iubitorule.

stih: Sfinte al lui Dumnezeu, roaga-te pentru noi.
Suferinta trupeasca cu harul tau stinge-o, toata sanatatea, Parinte, de sus revarsandu-o degrab in suflet si-n trup celor ce vin cu credinta si cinstesc icoana ta, Sfinte Grigorie.

stih: Sfinte al lui Dumnezeu, roaga-te pentru noi.
Da-ne noua, Parinte, sa ne-ngrijim pururea de dumnezeiasca samanta a fricii lui Dumnezeu, ca sa culegem apoi, cu mijlocirile tale, in hambarul cel de sus spicul virtutilor.

stih: Sfinte al lui Dumnezeu, roaga-te pentru noi.
Luminare trimite si har de sus pururea celor ce alergam, Ierarhe, la sfanta icoana ta si risipeste degrab toata mahnirea si scarba de la noi, cu harul tau, Sfinte Grigorie.

stih: Preasfanta Nascatoare de Dumnezeu, mantuieste-ne pe noi.
Pe Stapanul a toate L-ai zamislit negrait si ai dezlegat, Preacurata, blestemul cel de demult; ci izbaveste-ma, dar, de bantuiala vrajmasului si vietii vesnice invredniceste-ma.

Aceste tropare:

Izbaveste, de Dumnezeu graitorule Ierarhe, de toata boala si patima pe cei ce vin cu credinta la sfanta ta icoana.

Cauta, Fecioara de Dumnezeu Nascatoare preamilostiva, spre necazul cumplit al trupului meu si vindeca durerea sufletului meu.

Ectenia: Miluieste-ne pe noi, Dumnezeule, dupa mare mila ta, rugamu-ne Tie, auzi-ne si ne miluieste… Inca ne rugam pentru robii lui Dumnezeu… la care pomeneste pe cei pentru care se face paraclisul.

Doamne miluieste (de 12 ori)
Dupa care preotul zice ecfonisul: Ca milostiv si iubitor de oameni…

Sedealna, glasul al 2-lea
podobie: Cele de sus cautand

Ocrotitor cald si ajutator si veghetor, ca un dumnezeiesc pastor si Ierarh indumnezeit, fii noua, Grigorie, celor ce venim la dumnezeiasca biserica ta, pornirile asupra noastra ale vrajmasului abatandu-le si risipindu-le cu harul tau.

Cantarea 4

irmosul: Auzit-am, Stapane, taina iconomiei Tale, inteles-am lucrurile Tale si am slavit dumnezeirea Ta.

stih: Sfinte al lui Dumnezeu, roaga-te pentru noi.
Rugaciunea ajuta-ne sa o tinem, Sfinte Parinte, pururea si ne fa partasi, Grigorie, luminarii tainice a Duhului.

stih: Sfinte al lui Dumnezeu, roaga-te pentru noi.
Toate bolile trupului si durerea sufletului alunga-le de la cei ce cu credinta vin si cinstesc cu dragoste icoana ta.

stih: Sfinte al lui Dumnezeu, roaga-te pentru noi.
Umejunile patimii cu dogoarea harului tau usuca-le, izvorandu-ne, Grigorie, raul bunatatilor dumnezeiesti.

stih: Preasfanta Nascatoare de Dumnezeu, mantuieste-ne pe noi.
Dezlegare gresalelor cere noua pururea de la Fiul tau si lumina-ntunecatilor, Maica si Fecioara, daruieste-ne.

Cantarea 5

irmosul: Lumineaza-ne pe noi cu poruncile Tale, Doamne, si cu bratul Tau cel inalt pacea Ta da-ne-o noua, de oameni iubitorule.

stih: Sfinte al lui Dumnezeu, roaga-te pentru noi.

Cauta degrab catre cei care te lauda si ti se roaga in biserica ta (in loc de “si ti se roaga in biserica ta” zicem, acolo unde biserica nu are hramul Sfantului, “si iti saruta sfanta icoana ta”) si bucurie tuturor daruieste.

stih: Sfinte al lui Dumnezeu, roaga-te pentru noi.

Cel ce-ai rusinat semetia hulitorilor, intr-ale tale dogme dumnezeiesti inima noastra si acum intareste-o.

stih: Sfinte al lui Dumnezeu, roaga-te pentru noi.

Mare ajutator turmei tale fii de-a pururea si dezlegare da-ne gresalelor de la Stapanul, fericite Grigorie.

stih: Preasfanta Nascatoare de Dumnezeu, mantuieste-ne pe noi.

Mangaie si-acum, Preacurata, pe poporul tau, zadarnicind viclenele sfatuiri si uneltirea si urzeala vrajmasilor.

Cantarea 6

irmosul: Rugaciunea mea voi varsa catre Domnul si Lui voi spune scarbele mele, ca s-a umplut de rele sufletul meu si viata mea de iad s-a apropiat; si ca Ioná ma rog: din stricaciune, Dumnezeule, scoate-ma.

stih: Sfinte al lui Dumnezeu, roaga-te pentru noi.
Parinte, intelepteste turma ta sa priceapa-nselatoarele vorbe si preaviclenele puneri la cale si mestesugul si gandul vrajmasului, rugandu-te lui Dumnezeu sa pazeasca credinta Bisericii.

stih: Sfinte al lui Dumnezeu, roaga-te pentru noi.
Necazuri si incercari si vifore se pornesc asupra noastra, Parinte; ci izbaveste-ne grabnic din toate cu harul tau, Ierarhe Grigorie, prietene al lui Hristos, graitorule al tainelor Duhului.

stih: Sfinte al lui Dumnezeu, roaga-te pentru noi.
Lumina ai stralucit, partas fiind de lumina intreitului Soare; ci si pe noi indrepteaza-ne, Sfinte, la lumina poruncilor Domnului, ca unul ce te-ai aratat vestitorul lucrarilor harului.

stih: Preasfanta Nascatoare de Dumnezeu, mantuieste-ne pe noi.
Nascand tu intelepciunea Tatalui, pe Hristos, de Dumnezeu Nascatoare, din nebunia spurcatelor patimi inima mea cea smerita ridica-o si scapa-ma, Stapana mea, alungand stapania vrajmasului.

Aceste tropare:

Izbaveste, de Dumnezeu graitorule Ierarhe, de toata boala si patima pe cei ce vin cu credinta la sfanta ta icoana.

Cauta, Fecioara de Dumnezeu Nascatoare preamilostiva, spre necazul cumplit al trupului meu si vindeca durerea sufletului meu.

Preotul pomeneste pe cei pentru care se face paraclisul, asa cum s-a aratat dupa Cantarea a 3-a.

Apoi ecfonis si
Condacul, glasul al 2-lea:

Slujitorule fierbinte al Mantuitorului, ocrotitorule si scutul ortodocsilor, neincetat te roaga, Sfinte Grigorie, sa ni se dea iertare faradelegilor si izbavire din toata nevoia.

Prochimenul
glasul al 2-lea

Gura mea va grai intelepciune si cugetul inimii mele pricepere.
Stih: Preotii Tai, Doamne, se vor imbraca intru dreptate si Cuviosii Tai cu bucurie se vor bucura.

Evanghelia

Diaconul: Intelepciune drepti…
Din Sfanta Evanghelie de la Ioan citire:
(10, 9-16)

Zis-a Domnul: Eu sunt usa; de va intra cineva prin Mine, se va mantui; si va intra si va iesi si pasune va afla. Furul nu vine decat numai sa fure si sa junghie si sa piarda; Eu am venit ca oile Mele viata sa aiba si din belsug sa o aiba. Eu sunt Pastorul cel bun. Pastorul cel bun isi pune sufletul Sau pentru oi. Iar cel naimit si care nu este pastor, ale carui oi nu sunt ale lui, vede lupul venind si lasa oile si fuge, si lupul le rapeste si le risipeste. Cel naimit fuge, pentru ca este naimit si nu-i pasa de oi. Eu sunt Pastorul cel bun si cunosc pe ale Mele si ale Mele Ma cunosc pe Mine; precum Ma cunoaste pe Mine Tatal si Eu cunosc pe Tatal; si sufletul imi pun pentru oi. Am si alte oi, care nu sunt din staulul acesta; si pe acelea trebuie sa le aduc, si vor auzi glasul Meu; si va fi o turma si un pastor.

Slava… glasul al 2-lea

Pentru rugaciunile Ierarhului Tau, Milostive, curateste multimea gresalelor noastre.

Si acum…

Pentru rugaciunile Nascatoarei de Dumne¬zeu, Milostive, curateste multimea gresalelor noastre.

Stihira, glasul al 6-lea
podobie: Toata nadejdea

Stih: Miluieste-ma, Dumnezeule, dupa mare mila Ta si dupa multimea indurarilor Tale sterge faradelegea mea.

Vas ales al Duhului te-ai aratat, Cuvioase Parinte Grigorie, curatindu-ti sufletul cu virtutile, si Tesalonicului rugator catre Domnul si mare invatator a toata Biserica; pentru aceea, Sfinte, auzi-ne si de ceata patimii si impresurarea potrivnica izbaveste-ne grabnic, rugandu-te Stapanului sa ne dea iertarea pacatelor si bogata mila Lui.

Preotul zice: Mantuieste, Dumnezeule, poporul Tau…
Strana: Doamne miluieste (de 12 ori)
Apoi ecfonisul: Cu mila si cu indurarile si cu iubirea de oameni…

Cantarea 7

irmosul: Feciorii lui Israel, stramutati din Iudeea in Babilon oarecand, vapaia au calcat-o cu credinta Treimii si-n cuptor au cantat, racorindu-se: bine esti cuvantat, Dumnezeul Parintilor nostri.

stih: Sfinte al lui Dumnezeu, roaga-te pentru noi.
Da tarie, Parinte, celor slabi si ii scapa pe cei ce rau patimesc si cere de la Domnul sa-mprastie mahnirea de la cei ce te lauda si cu credinta cinstesc icoana ta cea sfanta.

stih: Sfinte al lui Dumnezeu, roaga-te pentru noi.
Tamaduieste durerea inimii mele, Parinte, ca patimeste cumplit, si alunga de la mine spurcatele patimi ca sa cant cu pricepere: bine esti cuvantat, Dumnezeul Parintilor nostri.

stih: Sfinte al lui Dumnezeu, roaga-te pentru noi.
Avand darul grairii, intelepte Parinte, de la Hristos Dumnezeu, graieste, Ierarhe, si acum inimii noastre ale tale invataturi care ne arata mereu cararea mantuirii.

stih: Preasfanta Nascatoare de Dumnezeu, mantuieste-ne pe noi.
Dintru tine, Curata, rasarit-a zidirii in chip de om muritor Hristos, Soarele slavei, lumina mantuirii ca un bun stralucindu-o celor ce nasterea ta o lauda, Fecioara.

Cantarea 8
irmosul il cantam la sfarsit, asadar incepem cu:

stih: Sfinte al lui Dumnezeu, roaga-te pentru noi.
Calauzeste la mantuire, Parinte, cu toiagul cuvintelor tale turma ta de-a pururi, Pastorule preabune.

stih: Sfinte al lui Dumnezeu, roaga-te pentru noi.
Cauta, Sfinte, spre cei ce stau inaintea sfintei tale icoane cantandu-ti si da tuturora bogata mangaiere.

stih: Laudam pe Tatal, pe Fiul si pe Sfantul Duh, Domnul.
Acoperirea cea de la tine avand-o sfant lacasul acesta, Parinte, pururea pazeste-i pe cei ce vin intr-insul (in loc de “sfant lacasul…” zicem, acolo unde biserica nu are hramul Sfantului: “turma ta, Cuvioase Parinte, pururea pazeste-o de toata rautatea”).

stih: Preasfanta Nascatoare de Dumnezeu, mantuieste-ne pe noi.
Vindeca, Maica, sufletul meu ce boleste si da mie pocainta curata, ca iesind din lume sa vad a ta lumina.

Stih: Sa laudam, bine sa cuvantam si sa ne inchinam Domnului cantandu-I si preainaltandu-L pe El intru toti vecii.
Pe Imparatul Ceresc, pe Care Il lauda ostile ingeresti, laudati-L si preainaltati-L intru toti vecii.

Cantarea 9
irmosul: Fecioara preacurata, cei mantuiti prin tine de Dumnezeu Nascatoare te marturisim, cu netrupestile Cete pe tine marindu-te.

stih: Sfinte al lui Dumnezeu, roaga-te pentru noi.
Luand de la Stapanul darul vindecarii, de intristari si de patimi si multe dureri tamaduieste-ne grabnic, Sfinte Grigorie.

stih: Sfinte al lui Dumnezeu, roaga-te pentru noi.
Cu totii sarutandu-ti sfanta ta icoana, cu mijlocirea ta, Sfinte, ajuta-ne sa dobandim, Cuvioase, harul dumnezeiesc.

stih: Sfinte al lui Dumnezeu, roaga-te pentru noi.
Cu slava, Ierarhe, stand la tronul Slavei ca un cinstit slujitor al Stapanului, neincetat pomeneste-i pe cei ce te lauda.

stih: Preasfanta Nascatoare de Dumnezeu, mantuieste-ne pe noi.
Cu-daruri-daruita Maica preacurata, la Fiul tau mijlocind, mantuieste-ma, ca intru tine nadejdea mi-am pus-o, Stapana mea.

Cuvine-se cu adevarat… si megalinariile:

Tesalonicenilor sfant pastor si dumnezeiasca intarire Bisericii, vasule al slavei Treimii Nezidite, pe tine te cunoastem, Sfinte Grigorie.

Grija pamanteasca ai lepadat, poftind, Cuvioase, bunatatile harului, scriitor al tainei vietii fericite facandu-te, Parinte, trambita Duhului.

Domnului rugandu-te neincetat sa iti lumineze intunericul ca un Bun, de impartasirea luminii nezidite te-a invrednicit pe tine, Sfinte Grigorie.

Cu dumnezeiasca rostirea ta cinstitele dogme tuturor le-ai invederat, calcand flecareala si vorbele trufase si hula cea urata, Sfinte Grigorie.

Bucura-te, vasul virtutilor, lauda cea mare a ierarhilor lui Hristos, calauzitorul monahilor din Atos si sfesnicul Treimii, Parinte Grigorie.

Sfinte Ierarhe Grigorie, dai tamaduire, facatorule de minuni, celor ce te cheama pe tine cu credinta si vin sa iti sarute sfanta icoana ta.

Stiutorule al tainelor lui Hristos, da intelepciune si pricepere tuturor si te roaga, Sfinte, Stapanului a toate ca sa ne ierte noua faradelegile.

Cu toate ostirile ingeresti, cu Botezatorul, cu Apostolii cei slaviti si cu tot soborul Sfintilor, Preacurata, Fiului tau te roaga toti sa ne mantuim.

Apoi: Sfinte Dumnezeule… Preasfanta Treime… Tatal nostru…
Preotul: Ca a Ta este imparatia…

Si troparele de umilinta, glasul al saselea:
Miluieste-ne pe noi, Doamne… Slava…
Doamne, miluieste-ne pe noi… Si acum… Usa milostivirii…

Ectenia: Miluieste-ne pe noi, Dumnezeule…
Doamne miluieste (de trei ori) Inca ne rugam pentru mila, viata, pacea…
Doamne miluieste (de trei ori) Inca ne rugam sa se pazeasca sfant lacasul acesta.
Doamne miluieste (de 40 ori). Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mantuitorul nostru…
Doamne miluieste (de trei ori)
Preotul zice ecfonisul: Ca milostiv si iubitor de oameni…

Apoi preotul face otpustul cel mic, fara insa a zice Pentru rugaciunile…

Acest tropar: glasul al 2-lea podobie: Cand de pe lemn…

Tuturor ortodocsilor indrumator si stralucire Bisericii, Sfinte Grigorie, de toata-mpresurarea ne izbaveste pe noi, pe cei ce cu credinta cinstim, Cuvioase, dumnezeiasca icoana ta, bantuiala celui rau degraba alungand; tu, dar, ne ajuti totdeauna si pururi implinesti rugaciunea celor ce cu dragoste te lauda.

Stapana, primeste rugaciunile robilor tai si ne izbaveste pe noi din toata nevoia si necazul.

Toata nadejdea mea spre tine o inalt, Maica lui Dumnezeu, pazeste-ma sub acoperamantul tau.

Tropar, glas 1

Pentru rugaciunile tuturor Sfintilor Tai, Doamne, si ale Nascatoarei de Dumnezeu, pacea Ta da-ne-o noua si ne miluieste pe noi, ca un Insuti-indurat.

sursa online: Parohia Girona

 

Vedeti si:


Categorii

Rugaciunea (Cum sa ne rugam?), Sfantul Grigorie Palama

Etichete (taguri)


Articolul urmator/anterior

Comentarii

4 Commentarii la “MÂNGÂIETOAREA RUGĂCIUNE DE POCĂINȚĂ A SFÂNTULUI GRIGORIE PALAMA, CĂTRE MAICA DOMNULUI și PARACLISUL “luminătorului Ortodoxiei” (și audio): “Părinte, înțelepțește turma ta să priceapă-nșelătoarele vorbe și preaviclenele puneri la cale și meșteșugul și gândul vrăjmașului…”

  1. Stiti, cumva, de ce intotdeauna dupa cantarea 1 urmeaza cantarea 3, lipsind, evident numarul 2?

  2. Multumesc mult!

  3. Pingback: Duminica Sfântului Grigorie Palama: LUCRAREA DĂRUITOARE A LUI DUMNEZEU și STRĂDANIA URIAȘĂ A LINIȘTIRII, ca “așezare în darul lui Dumnezeu” (VIDEO cu PS Ignatie Trif, PS Siluan Mănăilă și Pr. Gheorghe Holbea) | Cuvântul Ortodox
Formular comentarii

* Pentru a deveni public, comentariul dumneavoastra trebuie aprobat de un administrator. Va rugam sa ne intelegeti daca nu vom publica anumite mesaje, considerandu-le nepotrivite, neconforme cu invatatura ortodoxa sau nefolositoare sufleteste. Va multumim!

Carti

Articole recomandate

Rânduială de rugăciune

Articole Recomandate