Iohannis a promulgat LEGEA “EGALITATII DE SANSE”. Activistul progresist va deveni “expertul” sau “tehnicianul” de gen!/ Reactii puternice fata de initiativa “Girl UP!”: O INTRUZIUNE A IDEOLOGIILOR DE GEN/ Catalin Sturza in dialog cu Vasile Banescu. LIBERTATE vs PRESIUNE IDEOLOGICA (Video)/ Corectitudinea politica: dusmanul libertatii. DESPRE ASA-ZISUL CURENT ULTRA-CONSERVATOR SI ANTI-OCCIDENTAL

19-07-2018 19 minute Sublinieri

 

Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat actul normativ care modifică Legea 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, anunţă Administraţia Prezidenţială. Modificările vizează o reglementare în ceea ce priveşte regimul ocupaţiei de expert în egalitate de şanse şi tehnician în egalitate de şanse.

“La articolul 2, după alineatul (2) se introduce trei noi alienate, alin. (3) – (5) cu următorul cuprins: Prezenta lege reglementează regimul general al ocupaţiei de expert în egalitate de şanse şi de tehnician în egalitatea de şanse, aşa cum sunt prevăzute acestea în Clasificarea ocupaţiilor din România. (4) Instituţiile şi autorităţile publice centrale şi locale, civile şi militare cu un număr de peste 50 de angajaţi, precum şi companiile private cu un număr de peste 50 de angajaţi au posibilitatea să identifice un angajat căruia să-I repartizeze, prin fişa postului, atribuţii în domeniul egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi. În limita bugetului existent pentru cheltuieli salariale, angajatorul poate opta pentru angajarea unui expert/technician în egalitate de şanse“, se arată în textul legii promulgate de preşedintele Klaus Iohannis.

De asemenea, se introduce o nouă prevededere la la articolul 4 din Legea 202/2002, care prevede: “prin violenţa de gen se înţelege fapta de violenţă direcţionată împotriva unei femei sau, după caz, a unui bărbat, motivate de apartenţa de sex. Violenţa de gen împotriva femeilor este violenţa care afectează femeile în mod disproporţionat. Violenţa de gen cuprinde, fără a se limita însă la acestea, următoarele fapte: violenţa domestică, violenţa sexuală, mutilarea genital a femeilor, căsătoria forţată, avortul forţa şi sterilizarea forţată, hărţuirea sexuală, traficul de fiinţe umane şi prostituţia forţată”.

Modificările legislative vizează şi schimbă în ceea ce priveşte o comisie specială în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi (COJES), înfiinţată în fiecare judeţ, precum şi în Bucureşti.

“COJES este alcătuită din reprezentanţi ai autorităţilor administraţiei publice locale, ai structurilor deconcentrate ale autorităţilor administraţiei publice locale, ai structurilor deconcentrate ale autorităţilor admnistraţiei publice centrale, ai confederaţiilor sindicale, ai confederaţiilor patronale, precum şi din reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale reprezentative la nivel local, desemnaţi de acestea. Nu pot fi membri ai COJES persoanele care: a) au fost condamnate definitive pentru săvârşirea unei infracţiuni sau sancţionate penru fapte de discriminare de către Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, prin hotărâre rămasă definitive; b) au fost revocate anterior din calitatea de membru al COJES”, arată noile reglementări ale Legii 202/2002 promulgată de şeful statului.

Munca de agitație pe facebook și propaganda pentru ridicarea nivelului ideologic al populației înapoiate poate da satisfacții spirituale, dar nu ține de foame, așa că Statul, după cum a promis, a avut grijă să hrănească gurile care cântă muzica dulce a diversității egale și uniforme.

Odihnește-te în pace mai departe, activistule de partid la nivel de întreprindere, nu te vom uita; bine ai venit, expertule în egalitate, mult succes în efortul de a menține conștiința luptei de clasă … ăă, de gen.

“Președintele Klaus Iohannis a promulgat actul normativ care modifică Legea 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, anunță Administrația Prezidențială. Modificările vizează posibilitatea ca instituțiile publice și firmele care au mai mult de 50 de angajați să aibă un specialist în egalitatea de șanse.”

Doamnei Viorica Dăncilă,
Prim – Ministrul României

Stimată Doamnă Prim – Ministru,

Vă semnalăm o situatie de o gravitate extremă: în ultimul timp, întreaga zonă a Moldovei a fost răvășită și a reacționat prin zeci de ong-uri, prin articole de presă, prin campanii adresate Inspectoratelor Școlare Județene și Direcțiilor Județene de Tineret și Sport față de agresiunea fără precedent a propagandei ideologiei de gen în activitățile educaționale cu adolescenți.

Copiii României trebuie educați conform ideologiei de gen?

La o vârstă fragedă, ei trebuie să fie învățați că pot alege orice gen doresc?

Sau ei trebuie educați potrivit interesului superior al copilului, fără relativizarea ființei lor într-o perioadă de creștere și dezvoltare, așa cum prevăd toate dispozițiile legale edictate în apărarea drepturilor copilului?

Din Suceava și până în Vrancea, zeci de ong-uri și mii de părinti s-au sesizat cu privire la agenda care pare a se aplica adolescenților români, în mod constant de la începutul anului.

În semn de solidaritate, părinții din întreaga țară s-au constituit în grupuri de acțiune pentru apărarea drepturilor părinților și copiilor împotriva acestei agresiuni fără precedent.

Prin astfel de evenimente, copiii și părinții din România sunt puși în fața unei realități juridice noi impuse prin activități educaționale care au drept obiectiv implementarea ideologiei de gen. Această nouă realitate juridică este fundamentată pe conceptele “egalitate de gen”, “roluri de gen”, “stereotipii de gen”, concepte astfel normativizate, prin care ideologia de gen a devenit normă juridică în România.

Aceste noțiuni au început deja să fie implementate în viețile copiilor noștri prin evenimente ca cel din București, 19 ianuarie 2018 (când peste 100 de liceeni au fost duși pe bază de liste la un film cu conținut pornografic homosexual și cu explicații date de reprezentanții unui ong de activism lgbt), din Vrancea, 24 februarie 2018 (când liceenii au învățat de la o persoană transgender că identitatea de gen și orientarea sexuală se pot combina în orice fel posibil) ori din această vară prin tabere organizate pentru însușirea de către adolescenți a ideologiei de gen.

Din cuprinsul activităților educaționale desfășurate deja, părintii români au înțeles exact ceea ce a învățat un copil dintr-o astfel de activitate, respectiv cât este de dezirabil să aibă o altă orientare sexuală și cât de ușor își poate singur alege, în orice moment, genul.

Doamnă Prim – Ministru, demnitatea oricărei persoane este corolarul tuturor drepturilor omului, indiferent de sexul și orientarea ei sexuală, dar aceasta nu înseamnă că toți copiii României trebuie educați conform ideologiei de gen, ci că ei trebuie educați potrivit interesului superior al copilului, fără relativizarea ființei lor într-o perioada de creștere și dezvoltare. Demnitatea și drepturile unei minorități sexuale sunt indiscutabil respectate prin legislația noastră și prin felul tolerant al poporului român, însă este o evidență faptul că propaganda ideologiei de gen a ajuns deja prea departe, dacă a stârnit revolta a mii de părinți care denunță încălcarea gravă – prin astfel de activități – a interesului superior al copilului și a dreptului constituțional al părinților care, potrivit articolului 29 alineat 6 din Constituţia României, au dreptul de a asigura, potrivit propriilor convingeri educaţia copiilor minori a căror răspundere le revine. În mod similar, acest drept este garantat şi de articolul 14 alineatul 3 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene care consacră dreptul părinţilor de a asigura educarea şi instruirea copiilor lor potrivit propriilor convingeri religioase, filosofice şi pedagogice.

Platforma civică ÎMPREUNĂ este cea mai mare și profundă formă de unitate a societății civile din România, compusă din 500 de ONG-uri și peste 1000 de intelectuali, reuniți pentru prima dată într-un număr atât de mare în istoria recentă a României. Platforma ÎMPREUNĂ a realizat, până în prezent, demersuri internaționale împreună cu peste 250 de ONG-uri din 8 țări.

În această calitate, vă rugăm să vegheați la respectarea drepturilor constituționale a căror încălcare generează conflicte ce prejudiciază grav climatul de legalitate și democrație din România.

Mihai Gheorghiu
Platforma civică ÎMPREUNĂ

  • Stiripesurse:

Proiectul ‘GIRL UP!’ sau despre iniţierea copiilor în ideologia de gen

Aparent, Strategia națională de (re)educare parentală a fost retrasă și neasumată de către Ministerul Educației Naționale – conform răspunsului oficial dat societății civileCu această ocazie, s-a aflat că ceea ce constituia obiectiv principal pentru strategia națională de educație – respectiv „încurajarea activă a egalității de gen” și „înlăturarea rolurilor stereotipe” – era deja pe agenda multor ONG-uri, agendă aplicată prin propuneri de noi discipline în planul de învățământ (de exemplu disciplina Educație sexuală) seminarii „de specialitate”, conferințe cu tematici specifice – cum a fost cea din 24.02.2018, unde elevii vrânceni au fost învățați de un transgender că „identitatea de gen și orientarea sexuală sunt două lucruri diferite, care se pot combina în orice fel posibil”, frază care de altfel există și într-un manual de combatere a discriminării predat de câțiva ani în România copiilor de către un ONG, fără a fi fost solicitat și acordul părinților în acest sens – și mai nou, prin tabere pentru copii, în care, sub titulatura de împuternicire a femeii și de egalitate de gen, se pare că obiectivul organizatorului – același ca în cazul evenimentului de la Vrancea – este „reeducarea ambelor sexe”.

Ne punem problema juridică în ce măsură formularele de acord parental date pentru o activitate care poartă titulatura „combaterea violenței împotriva femeilor”, „egalitate de gen”, „împuternicirea femeii”, „roluri de gen” sunt date în cunoștință de cauză de către părinți cu privire la conținutul acestor noțiuni noi, exclusiv ideologice.

Astfel, eroarea și dolul (viclenia) sunt cele mai folosite vicii prin care la acest moment părinții, sunt hărțuiți și presați să iși exprime consimțământul pentru diversele ideologii cu care activiștii “progresiști” fac propagandă (ex. ideologia de gen).

Spus pe ințelesul tuturor, consimțământul este manifestarea de voință a unei personane de a face ceva, iar pentru a produce efecte, consimțământul trebuie să fie conștient, liber exprimat și neviciat prin niciuna dintre formele viciului de consimțământ, prevăzute de lege, respectiv eroarea, violența, dolul (viclenia) și leziunea.

În acest sens, pentru obținerea consimțământului părinților cu privire la educarea copiilor în spiritul ideologiei de gen, aceștia trebuie să fie informați corect, complet, etic și moral, în condiții de neutralitate și imparțialitate, pentru a putea decide în cunoștință de cauza, conform drepturilor și libertăților pe care le au ca părinți în creșterea și educarea propriilor copii, atribute conferite în mod imperativ de art. 29 alin. 6 din Constituția României, secondată de dispozițiile Codului Civil în materia familiei și exercitarea autorității părintești.

Prin acțiunile derulate și programele de re-educare de către anumite ONG-uri care fac propagandă ideologiilor de gen, părinții sunt induși în eroare asupra naturii, rolului și “competențelor” pe care le au în creșterea și educarea copiilor, pe de o parte, iar pe de altă parte, prin manoperele dolosive (cum ar fi titlurile care nu sugerează caracterul ideologic și propagandistic LGBT), fără a mai lua în considerare (dez)informarea părinților cu privire la consecințele concrete, produse de ideologia de gen asupra comportamentului și mentalităților copiilor de astăzi – adulții de mâine.

La acest moment, constatăm că ne aflăm în plină conflagrație ideologică de gen, prin care practic, tot ceea ce este natural și firesc din punct de vedere biologic, social și sociologic, moral, etic, psihologic, emoțional, afectiv și spiritual, este supus unei discriminări fără precedent în istoria omenirii, culmea ironiei, totul fiind pus sub egida drepturilor omului.

O gravă problematică este ridicată de unele prevederi ale controversatei Convenții de la Istanbul, ratificată de România fără dezbatere publică în 2016, prin care se normativizează ideologia de gen, în statele semnatare, fără informarea și acordarea consimțământului din partea opiniei publice.

Drept urmare, datorită conștientizării problemelor și a efectelor negative, în state precum Marea Britanie, Rusia, Irlanda, Cehia, Croația, Grecia, Azerbaidjan, Ungaria, Slovacia și Bulgaria au existat și există ample dezbateri publice asupra acestei Convenții, ele fie nesemnând Convenția de la Istanbul, fie retrăgându-și semnătura ori neratificând Convenția.

Numai lecturând dispozițiile art. 12 sau 14 din această Convenție ne punem întrebarea dacă părinții, profesorii ori creștinii din România înțeleg gravitatea situației.

În concluzie, ne aflăm în fața unei mari și grave provocări, pentru soluționarea căreia trebuie să acționăm cu toții în mod unitar cu respectarea drepturilor tuturor, inclusiv ale părinților care trebuie să fie corect și complet informați cu privire la caracterul ideologic și propagandistic al activităților în care sunt implicați copiii lor.

O pârghie deosebit de importantă o reprezintă dreptul de a ne defini instituția căsătoriei la Referendumul care se tergiversează de trei ani, în condițiile în care este instituția cea mai democratică într-un stat de drept. Să înțelegem că implementarea și normativizarea ideologiei de gen este cauza tergiversării lui? Se pot face multe discuții, însă un lucru rămâne cert:de implicarea și motivarea noastră depinde viitorul copiilor noștri și implicit al neamului românesc.

Avocat Marina-Ioana Alexandru

Cinci organizaţii denunţă ‘acte grave de intruziune a ideologiei de gen în educația copiilor din România’

Liga Părinților pentru Educație-Neamț, Centrul European pentru Educație și Training – Bacău, Asociația pentru Cultură și Educație-Rădăuți, Asociația Culturală “Nicolae Iorga”- Botoșani, Asociația “Educatori creativi -Copii inventivi” -Botoșani, denunță public „actele grave de intruziune a ideologiei de gen în educația copiilor din România prin evenimente educaționale de genul taberei ‘GirlsUP’, ori a conferinței susținute de o persoană transgender cu elevi din județul Vrancea, ambele având același organizator în colaborare cu Ambasada SUA din România”.

“Noi, subscrisele ONG-uri, solicităm public Ministerelor de resort, respectiv Ministerului Educației Naționale și Ministerului Tineretului și Sportului, să investigheze în baza căror programe se derulează asemenea activități de propagandă LGBT cu adolescenții din România, cu ce fonduri se derulează aceste programe, cum respectă ele drepturile copilului și ale părinților, în ce măsură se încadrează în scopul educației din România.

În mod special, solicităm investigarea conținutului explicit al acordurilor parentale, precum și măsura în care cuprinsul acestor acorduri reflectă conținutul noțiunii de egalitate de gen, roluri de gen, identitate de gen, stereotipii de gen. Mai concret, în ce măsură părinții din România, ai cărori copii au fost sau sunt supuși acestor experimente, au cunoștință cu privire la conținutul real și deplin al acestor noțiuni și al consecințelor lor asupra psihicului copiilor care sunt instruiți sub titulatura largă a egalității de gen, precizează cele cinci organizaţii, într-un comunicat remis redacţiei STIRIPESURSE.RO.

  • Stiripentruviata:

Sintagma „GIRL UP” e trendy: Și o campanie ONU le învață „egalitatea de gen” pe adolescentele din România

de Mirela Florescu

Începe să facă valuri pe net tabăra de „egalitate de gen” pentru adolescente „GIRL UP!” din județul Covasna, finanțată de Departamentul de Stat al SUA.

Cu această o ocazie, la o căutare de rutină pe Facebook, se poate constata că sintagma „GIRL UP” devine destul de trendy în România: este și numele campaniei pentru adolescente a Fundației Națiunilor Unite (ONU).

Misiunea campaniei constă, la fel ca și tabăra din Covasna finanțată de SUA, din „împuternicirea fetelor” și „aducerea egalității de gen în România”. Campania GIRL UP a Fundației ONU s-a lansat în România la 20 iunie 2018, cu o chemare la semnarea de adeziuni și cu anunțul că se caută angajate pentru blog, pagina de Facebook și organizarea de evenimente.

Campania se pare că a ajuns în România la inițiativa unei adolescente din Capitală care este nemulțumită că profesorii români le spun elevilor despre diferențele biologice dintre fete și băieți. Tânăra mai pretinde că ea și colegele ei ar fi agresate sexual pe stradă la fiecare pas.

Campania GIRL UP a ONU își concentrează activitatea în țări precum India, Liberia, Malawi, Guatemala, Uganda și Etiopia. Poate că așa se explică felul în care arată pagina lor de web pentru România, care prezintă niște fete purtând văl islamic:

Consiliile Americane pentru Educație Internațională din România încearcă să repete, în tabăra „GirlUp!”, experimentul îndoctrinării liceenilor cu teoria „egalităţii de gen”, desfăşurat în februarie la Focşani. 

Promotorii ideologiei „Transgender/LGBT” în rândurile adolescenţilor români îşi văd nestingheriţi de planul lor, în ciuda scandalurilor provocate de proiectul Strategiei Naţionale de Educaţie Parentală 2018-2025 şi dezbaterea din 24 februarie la care elevilor de liceu din Focşani le-a vorbit un transexual despre faptul că „identitatea de gen și orientarea sexuală sunt două lucruri diferite, care se pot combina în orice fel posibil”. Organizatorul evenimentului de la Focşani, Consiliile Americane pentru Educație Internațională (American Councils for International Education), recrutează, în perioada 26 iunie-20 iulie, 20 de fete cu vârste între 14 şi 18 ani care urmează să participe la tabăra „GirlUp!” de 4 zile, între 9 şi 12 august, la Pădureni, județul Covasna.

Ca şi în cazul evenimentului de la Focşani, când oficial dezbaterea „Women Talk” trebuia să fie despre discriminarea femeilor şi violenţa domestică, organizatorii nu anunţă scopul real al taberei, adică îndoctrinarea tinerelor în spiritul „diversităţii” şi „egalităţii de gen”. Ei se ascund în spatele multor cuvinte meşteşugite.

Ce înseamnă să fii un adolescent în anul 2018?

Sub acest titlu este postat pe site-ul americancouncils.ro anunţul privind organizarea taberei „Girl Up!” din Covasna, al cărui text îl redăm integral, pentru a se vedea cum îşi maschează promotorii adevăratele intenţii în spatele unor vorbe goale:

„Mereu conectați și mereu antrenați în ultimul trend, tinerii nu pot fi ignorați ca parte esențială a societății românești. Putem să vedem oricând filme, să citim știri internaționale, să ascultăm ultimul album al trupei preferate, dar tot noi trebuie să ne și preocupăm dacă societatea din jurul nostru ne reprezintă și ia în considerare bunăstarea și dorințele noastre. Din acest spirit a pornit proiectul Girl Up!

În societatea noastră persoanele de gen feminin sunt mult mai predispuse să fie supuse la violență și discriminare. Organizația Mondială a Sănătății atestă că în timpul vieții, 1 din 3 femei va fi victimă a violenței fizice sau sexuale. Un studiu realizat la nivelul Uniunii Europene în 2014 de Agenția Europeană pentru Drepturile Fundamentale a arătat că una din 20 de femei au fost violate după vârsta de 15 ani. Statisticile sunt înfiorătoare și demonstrează că violența împotriva femeilor este o problemă mondială, iar în România femeile se mai confruntă cu o problemă gravă. Același studiu realizat la nivelul UE arată că, dintre toți cetățenii europeni intervievați, românii sunt cei mai mulți care cred că violul poate fi justificat (55%) și au fost cei mai mulți care să fie de acord că anumite „scuze” pentru viol pot fi consumul de droguri sau alcool sau dacă îmbrăcămintea sau atitudinea victimei este provocatoare.

În 2013, un sondaj INSCOP arată că 30.9% dintre respondenți consideră că uneori este și vina femeii că este bătută. 7.3% cred că femeia este proprietatea bărbatului.

Echipa Girl Up! nu consideră că acesta este mediul în care trebuie să crească tinerele românce. Schimbarea trebuie făcută prin reeducarea ambelor sexe, iar noi ne dorim, într-o primă fază, să investim resurse și timp în bunăstarea fetelor, să se simtă protejate și încrezătoare, să nu se desconsidere sau subestimeze, pentru că ele nu sunt proprietatea nimănui și vrem să ne asigurăm că sunt conștiente de proprile abilități și de drepturile lor.

În spiritul susținerii tinerelor românce, Girl Up! este o tabără de 4 zile în Pădureni, județul Covasna în care 20 de fete vor avea ocazia de a învăța cum să se confrunte cu frânele din calea dezvoltării lor, care sunt problemele cu care persoanele de gen feminin se întâlnesc și cum să le depășească și să își mențină încrederea și dragostea de sine.

Tabăra, totuși, nu este neapărat despre a acumula niște cunoștințe, ci despre a deprinde o stare de spirit. Spiritul pe care noi dorim să-l transmitem este unul încrezător, independent și asumat, iar training-urile din tabără vor fi atât de dezvoltare personală, cât și de autoapărare.

Indiferent dacă ești pasionată de problemele femeilor sau dacă nu te-ai preocupat vreodată de astfel de lucruri, noi te așteptăm să te înscrii pentru că ceea ce ne dorim noi este ca tu să fii deschisă la idei noi și să fii gata să îți împărtășești experiențele cu alte fete de vârsta ta într-un mediu sigur.

Tabăra este gratuită. Echipa va asigura drumul dus-întors de la Iași către Covasna, cazarea și mesele. Singurul cost care trebuie suportat de către participante este drumul de la domiciliu până în Iași și de la Iași spre domiciliu, după terminarea taberei. Girl Up! este un proiect finanțat prin programul FLEX Alumni Grants și în parteneriat cu Direcția Județeană de Sport și Tineret Covasna”.

„Să fii deschisă la idei noi”

Din toată polologhia de mai sus esenţialul este cuprins în următoarele cuvinte: „Ceea ce ne dorim noi este ca tu să fii deschisă la idei noi și să fii gata să îți împărtășești experiențele cu alte fete de vârsta ta într-un mediu sigur”. Cam aşa justificau şi necesitatea educaţiei parentale: Părinţii şi elevii să nu rămână limitaţi la valorile familiei formate din bărbat şi femeie, să înveţe să accepte „diversitatea”, adică să fie deschişi la idei noi.

Interesant este că, aşa cum s-a întâmplat în februarie, ţinta sunt doar adolescente din Moldova, mai precis din județele Suceava, Botoșani, Neamț, Iași, Bacău și Vaslui. Probabil că promotorii „egalităţii de gen” şi-au localizat laboratorul unde-şi testează proiectul după gradul de sărăcie al regiunii, fiindcă acolo gratuitatea este sigur mai la preţ decât în zonele cu un standard mai ridicat de viaţă.

Ce vor învăţa cele 20 de fete

Din experienţa de la Focşani, în spatele căreia s-a aflat tot Consiliile Americane, adolescentele vor învăţa în tabăra „GirlUp!” că genul este diferit de sex și că identitatea lor de gen nu are nicio legătură cu sexul lor biologic. Vor auzi că ele sunt fete nu prin naștere, adică nu pentru că aceasta este identitatea lor naturală, ci pentru că familia și societatea le-a atribuit, în mod artificial, identitatea de femeie. Totul sub pretextul emancipării.

Iată pasaje din ce le-a spus conferenţiarul transsexual elevilor din Focşani pe 24 februarie 2018: „Cred că este extraordinar de recompensator să facem exercițiul să gândim dincolo de binaritatea masculin-feminin, pentru că fiecare avem în noi, fie că e 0,1%, fie că e 70%-80%, din genul pe care îl/se consideră celălalt; și la fel de bine, și la fel de valabil, sunt acele identități care se numesc non-binare, care nu aparțin nici genului masculin, nici genului feminin, s-ar putea să aparțină amândurora în proporții diferite și variabile sau niciunele”.

„Identitatea de gen și orientarea sexuală sunt două lucruri diferite, care se pot combina în orice fel posibil. Eu acum mă identific ca un bărbat trans. Hetero, sacro, romantic și pan-sexual nu mă întreba ce înseamnă, vreau să vă faceți voi exercitiile!”.

„Am avut relații de lungă durată cu femei pe care le-am considerat heterosexuale, pentru că eu – și asta vreau să fac mențiunea pentru că persoanele trans s-au săturat să fie reduse la corpul lor, la organele lor genitale; nu vrem să fim reduși la asta. Genul e aici (arată spre propriul cap). Dar există persoane trans care sunt heterosexuale, care pot fi homosexuale și care sunt homosexuale”.

Încercarea de implementare a Strategiei naţionale de educaţie pro-gay

Proiectul Strategiei Naţională de Educaţie Parentală 2018-2025 a fost pus în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Educaţie Naţionale (MEN) pe 11 iunie şi trebuia să se încheie pe 10 iulie. În baza Strategiei, urma să înceapă un proces de reeducare a părinţilor pentru ca, la rândul lor, aceştia să-şi înveţe copiii să nu mai „idealizeze familia tradiţională”. Ministerul intenţiona să promoveze „o nouă cultură familială” şi „respectul pentru diversitate”, iar pentru aceasta numai în primul an îşi propunea să cheltuie de la buget 300 de milioane de lei, înfiinţând reţele de educatori parentali.

Pe 20 iunie proiectul a dispărut brusc şi fără explicaţii de pe site-ul MEN. La solicitarea Evenimentului zilei, ministerul a făcut următoarea precizare: „Urmare a numeroaselor propuneri de îmbunătățire primite după postarea documentului în dezbatere publică, Ministerul Educației Naționale a decis demararea procesului de analizare a recomandărilor primite, în cadrul grupului de lucru interinstituțional. Pe baza sugestiilor primite, până la acest moment, de către MEN, proiectul Strategiei Naționale de Educație Parentală va fi îmbunătățit și lansat într-o nouă etapă de dezbatere publică, alături de toți partenerii de dialog și factorii implicați”. Decizia de retragere a venit după ce peste 500 de ONG-uri din întreaga ţară lansaseră cu o zi înainte o campanie de strângere de semnături împotriva adoptării documentului respectiv.

O scrisoare deschisă

La începutul lunii iulie, premierul Viorica Dăncilă a fost solicitat, printro scrisoare deschisă, să retragă definitiv Strategia Naţională pentru Educaţia Parentală 2018 – 2025, care este o creaţie a „propagandei progresiste”. „Am studiat cu atenţie documentul intitulat Strategia Naţională pentru Educaţia Parentală 2018 – 2025, pus în dezbatere publică de către Ministerul Educaţiei Naţionale ca o prioritate imediată pentru viitorul societăţii româneşti, în general, şi al şcolii româneşti, în special, document nesemnat şi neasumat de către nicio persoană, deci un document fără niciun autor. De la primul paragraf până la ultimul, acest document programatic este o creaţie a propagandei progresiste care caută terenul potrivit pentru a face noi experimente sociale, pentru a educa o nouă generaţie în spiritul negării oricărei moşteniri culturale şi a negării radicale a creştinismului”, se arăta în scrisoarea adresată Vioricăi Dăncilă de către Platforma „Împreună”.

Din nou Moldova

Apoi, Ministerul Educaţiei a revenit cu precizarea că proiectul nu a fost elaborat de MEN ci de mai multe ONG-uri: „Acest proiect de strategie a fost elaborat în cadrul programului „Promovarea strategiei naţionale pentru educaţia parentală”, implementat de Fundaţia Copiii Noştri (FCN), în parteneriat cu Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale Pentru Copil (FONPC) şi Organizaţia Formation des Parents din Elveţia şi a fost co-finanţat printr-un grant din partea Elveţiei. Draftul „Strategiei Naţionale pentru Educaţie Parentală” a fost definitivat de către UNICEF şi Fundaţia Copiii Noştri, ca urmare a contractului de consultanţă încheiat între UNICEF şi Fundaţia HoltIS”. Trebuie precizat că HoltIS, care a dezvoltat programul de educaţie parentală, are sediul în localitatea Miroslava din judeţul Iaşi.

Legătura dintre Focşani şi Pădureni

Din echipa de organizare a taberei „Girl Up!” face parte şi tânăra Irina N., care este prezentată astfel pe site-ul americancouncils.ro: Este în clasa a 11-a la un liceu din Vrancea. Irina este absolventă a programului de burse FLEX, unde a studiat pentru un an de liceu în SUA, fiind membră activă a clubului de feminism din cadrul liceului său american. De asemenea, Irina participă la schimburi de experiență internaționale, cu tematica diversitate și incluziune socială. Pe 24 februarie 2018, Irina a organizat la Focșani, alături de alți 9 adolescenți din comunitate, Women Talk – prima conferință despre women empowerment din regiunea Moldova, conferință care a provocat numeroase controverse la nivel național.

„GirlUp” pregăteşte activiste în domeniul „egalităţii de gen” pe banii Fundației Națiunilor Unite

Girl Up este, potrivit site-ului girlup. com, o inițiativă globală de dezvoltare a liderilor, poziționând fetele ca să fie lideri în mișcarea pentru egalitatea de gen. Cu mai mult de 2.200 de cluburi în peste 100 de țări, Girl Up se laudă că a pregătit 40.000 de fete din toate mediile sociale pentru a crea schimbări tangibile pentru femei peste tot în lume. Girl Up oferă cursuri de leadership și instrumente adolescentelor pentru a deveni activiste în domeniul egalității de gen. Girl Up se mai prezintă ca o inițiativă a Fundației Națiunilor Unite, care lucrează într-o comunitate globală de parteneri pentru a atinge egalitatea de gen în întreaga lume.

Consiliile Americane se prezintă

Înființate în 1974, Consiliile Americane pentru Educație Internațională (American Councils for International Education) sunt o organizație non-profit ce lucrează pentru a îmbunătăți înțelegerea dintre țări, pentru a încuraja indivizii să facă schimb de idei și pentru a dezvolta colaborarea prin educație. Consiliile proiectează, implementează și sprijină programe inovative în Statele Unite, Europa, Eurasia, Orientul Mijlociu, Asia și Africa. În ultimii 40 de ani, Consiliile Americane au devenit una dintre organizațiile de top în domeniul educației și al trainingurilor. Consiliile administrează mai mult de 30 de programe de schimb de experiență și training, incluzând numeroase programe guvernamentale pentru liceeni, studenți, absolvenți și profesori. Consiliile Americane administrează în mod profesionist programe culturale, profesionale și academice pentru zeci de mii de participanți din Afganistan, Africa, Eurasia, Orientul Mijlociu, Asia de Sud Est și Europa de Sud Est.

Poziţia Platformei civice „Împreună” cu privire la intruziunea ideologiei de gen în educaţia copiilor

Prin astfel de evenimente, copiii si părinţii din România sunt deodată puși in fata unei realități juridice noi impuse prin activități educaționale care au drept obiectiv implementarea ideologiei de gen. Această nouă realitate juridică este fundamentată pe conceptele „egalitate de gen”, „roluri de gen”, „stereotipii de gen”, concepte normativizate şi prin care ideologia de gen a devenit normă juridică in România.

Noțiunea de „egalitate de gen” nu este nicăieri definită în legislația românească sub o definiție juridică de sine-stătoare, la fel cum și „promovarea diversității” o identificăm definită mai mult ideologic, în plan mediatic. Din cuprinsul Convenţiei de la Istanbul ratificată de România în 2016 înțelegem totuşi că „egalitatea de gen” nu înseamnă egalitatea femeii cu bărbatul, ci înseamna posibilitatea ca o persoană să fie, în mod egal, genul în care se identifică. Aceste noțiuni au început deja să fie implementate în viețile copiilor noştri prin evenimente ca cel din Bucureşti 19 ianuarie 2018 (când peste 100 de liceeni au fost duși pe bază de liste la un film cu conţinut pornografic homosexual şi cu explicații date de preşedintele ACCEPT), din Vrancea 24 februarie 2018 (când liceenii au învățat de la o persoana transgender că identitatea de gen şi orientarea sexuală se pot combina în orice fel posibil) ori din această vară prin tabăra de la Pădureni.

Articolul 487 din Codul civil

Din cuprinsul acestor evenimente, înțelegem exact despre ce este vorba și care este conținutul acestor noțiuni. Chiar dacă aceste noțiuni noi par dificil de înţeles, nefiind nici măcar juridic definite într-un mod clar, ele privesc însăși identitatea ființei umane, în speță, identitatea ființei unui copil. Din cuprinsul activităților educaționale amintite mai sus, se înțelege că ceea ce a învățat un copil într-o astfel de activitate este cât de dezirabil este să ai o altă orientare sexuală şi că îşi pot alege, în orice moment, genul.

Părinţii trebuie să știe însă că, potrivit articolului 487 din Codul civil, ei sunt cei care „au îndatorirea de a se îngriji de dezvoltarea psihică, intelectuală, de educaţia, învăţătura şi pregătirea profesională a copiilor potrivit propriilor lor convingeri, dar şi potrivit însuşirilor şi nevoilor copiilor”.

De aceea, în virtutea acestei responsabilități, părinții sunt obligați să înțeleagă conţinutul acestor noțiuni pentru a fi respectat interesul superior al copilului care are însușiri şi nevoi proprii şi căruia nu îi poate fi pusă la îndoială identitatea de gen fără a-i fi încălcat dreptul la o copilărie normală, cu dezvoltarea lui armonioasă înspre adult.

Demnitatea umană a oricărei persoane este supremă, este corolarul tuturor drepturilor omului, indiferent de sexul si orientarea ei sexuală, dar aceasta nu înseamna că toţi copiii României trebuie educați conform ideologiei de gen, ci ei trebuie educați potrivit interesului superior al copilului, fără relativizarea ființei lor într-o perioadă de creștere şi dezvoltare.

Demnitatea şi drepturile unei minorități sexuale sunt indiscutabil respectate prin legislația noastră, însă este o evidenţă faptul că propaganda ideologiei de gen încălcă prin astfel de activități interesul superior al copilului şi dreptul constituțional al părinţilor care, potrivit articolului 29 alineat 6 din Constituţia României au dreptul de a asigura, potrivit propriilor convingeri, educaţia copiilor minori a căror răspundere le revine. În mod similar, acest drept este garantat şi de articolul 14 alineatul 3 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene care consacră dreptul părinţilor de a asigura educarea şi instruirea copiilor lor potrivit propriilor convingeri religioase, filosofice şi pedagogice.

Cătălin Sturza, publicist, invitat la emisiunea „Credință și cultură” realizată de Vasile Bănescu.

Un dialog despre:

originea intelectuală și faptele mai puțin cunoscute ale „Revoluției sexuale” care bântuie, de câteva decenii, lumea occidentală;

escrocheria folosirii „etichetelor de ură” pentru scoaterea în afara spațiului public a adversarului ideatic;

campania „One of Us” desfășurată în acest moment în Marea Britanie, care apără libertăți democratice fundamentale; în campanie este implicată și o româncă;

câteva victorii pentru libertatea de exprimare și libertatea religioasă obținute în ultimele săptămâni la Curtea Supremă a Statelor Unite.

Aud frecvent următoarea idee – când criticăm dictatura relativismului, cultura morţii și corectitudinea politică criticăm in corpore Occidentul, iar românii nu-şi pot permite să fie anti-occidentali.

Reiau, aici, o temă despre care am mai scris, la care adaug câteva observații noi.

Cultura morții și dictatura relativismului

În fapt, atunci când critic bolşevismul din Rusia sovietică, eu unul nu critic Rusia şi marea cultură rusă. Critic doar acea ideologie – ideologia marxistă, ateismul militant, rădăcini ale „culturii morţii” pe care o vedem şi în prezent extinzându-se în spaţiul occidental.

Când critic nazismul din Germania lui Hitler, eu unul nu critic Germania şi marea cultură germană. Critic doar acea ideologie, şi emanaţiile ei aberante, cum ar fi eugenia. Eugenie pe care o vedem devenind, acum, tot mai populară în Occident.

Când critic cultura morţii şi dictatura relativismului, despre care au vorbit pe larg Ioan Paul al II-lea, Benedict al XVI-lea, şi mulţi alţii, eu unul nu critic Occidentul. Critic doar această ideologie, care din păcate a devenit foarte populară, în special în rândul unor elite occidentale. Şi, că vrem sau nu, România face acum parte din spaţiul cultural, politic şi economic occidental – aşa cum Australia sau Coreea de Sud fac şi ele parte din lumea occidentală. 

„Asaltul ultra-conservatorilor” și „exaltații ultra națio-ortodocși”

Îi mai aud pe unii intelectuali „de dreapta” vorbind despre „exaltații ultra-națio-ortodocși”, așa cum îi aud pe unii activiști „de stânga” (sau de extrema stânga) vorbind despre „asaltul ultra-conservatorilor”.

În fapt, în lumea conservatoare sau creștină există, așa cum arăta de curând un prieten, o varietate de curente – este suficient să ne uităm atent la fenomen pentru a vedea că există curente anti-leftiste (critica leftismului face, în fapt, obiectul celor patru paragrafe de mai sus) care nu sunt și anti-occidentale; există curente anti-Bruxelles sau anti-ideologia Bruxelles-ului din momentul actual; există și curente indigeniste, așa cum există și curente trans-naționale; există curente radical anti-occidentale sau anti-establishment care nu sunt naționaliste; așa cum există curente naționaliste care nu sunt anti-establishment – găsim aici unii dintre votanții conservatori ai PSD; există mari fani ai Americii – destul de numeroși, unii dintre ei foarte vehemenți și în stradă, alături de #Rezist; așa cum există fani ai lui Putin – eu unul știu doar unul singur autentic; și există chiar o varietate interesantă de conservatori marxiști – pe „stil vechi”, cei mai mulți dintre ei; conservatori atei – care critică vehement ofensiva ideologică LGBTQ / conservatorii mai cultivați nu-i iau în serios și le zic pseudo-conservatori; și conservatori care sunt mari admiratori ai „modelului chinez” – care ar fi „a treia cale”.

Tabăra „de stânga” – o atomizare chiar mai accentuată

Și în partea cealaltă, a stângii, există o varietate de curente – acolo divizarea și atomizarea în grupuscule este chiar mai mare decât în tabăra „conservatoare”. Ar fi destul de greu să o descriu, parte că nu am mai urmărit întreaga zonă foarte atent, în ultimii ani. Pot spune, din avion, că și acolo există marxiștii „de modă veche” care nu sunt naționaliști și care se opun ideologiei genului – unii dintre ei susțin deschis clarificarea definiției Căsătoriei în Constituția României; avem și marxiști naționaliști (un soi de protocroniști nostalgici); neomarxiști „de centru” – un soi de Macroni spălăciți care nu-și asumă nimic, care nu critică nimic din ce ar merita sau ar trebui criticat, care vor să se pună bine cu toată lumea, și care scriu din când în când pe Facebook că nu pricep cum de nu poate să fie toată lumea „imparțială” și „de centru” ca ei –; feministe de modă veche – dintre cele care cred că există doar două sexe biologice și luptă pentru drepturile femeii; unele dintre ele susțin clarificarea definiției Căsătoriei în Constituție; avem mulți activiști de ocazie/după ureche pentru care Obama și USR sunt binele absolut, Trump, PSD și CpF sunt răul absolut, și care cer toate drepturile imaginabile, până la cer, pentru orice minoritate reală sau imaginară, deoarece asta „dă bine” pentru prietenii de pe Facebook; avem și neomarxiștii anti-Bruxelles și anti-establishment, așa cum avem și neomarxitștii moderat anti-Bruxelles, dar pro-establishment (fani PSD; găsim exemple din amblele categorii la CriticAtac); și avem și grupuscule foarte mici, dar foarte zgomotoase de marxiști „pe stil foarte nou” – de la feministe gender, la ateii militanți agresivi (gen Remus Cernea), la homosexualiști Queer – mi-am propus să nu mai scriu o vreme despre ei, dar, nah, e greu să-i ocolești –, la regresiștii veritabili – dintre cei care ne spun că „Islamul este religia păcii” și care iau în serios etichetele puse de SPLC; personaje amuzante, de a căror „familie” face mișto în Occident până și Huffington Post; iar unii dintre acești activiști Queer sau atei militanți sunt simpatizanți sau chiar membri ai PSD (!).

Mario Vargas Llosa: „corectitudinea politică este dușmanul libertății”

Și dacă tot am vorbit despre critica leftismului, să nu uităm că cei mai mari trei disidenți ai Gulagului Sovietic, Vladimir Bukowski, Alexandr Sojenițîn și Alexandr Zinoviev compară ideologia din prezent a Bruxelles-ului cu ideologia URSS; și că unul dintre cei mai mari scriitori în viață, Mario Vargas Llosa, a spus de curând negru pe alb într-un interviu din El Pais: „corectitudinea politică este dușmanul libertății.”

În încheiere, un link către un pamflet Monty Python care arată, foarte bine, cât de divizată este în realitate stânga (pamfletul e o ironie, așa cum înțeleg eu, la mișcarea social justice din anii ’80); iar tabăra conservatoare îi suflă, ca să spunem așa, în ceafă.

Actualizat cu dreptul la replica al organizatorilor/ TABERE DE REEDUCARE SEXUALA PENTRU FETE. Initiativa „Girl UP!” sau cum se ascunde propaganda pentru ideologiile de gen sub pretextul imputernicirii tinerelor eleve

Ana-Corina Sacrieru despre REFERENDUMUL PENTRU CASATORIE: “A bloca un astfel de proiect înseamnă a nu-i recunoaște poporului suveranitatea”/ CONVENTIA DE LA ISTANBUL si doctrina genului ca atribut social/ ORTODOCSII EUROPENI cer tarilor semnatare ale Conventiei de la Istanbul sa respecte familia

MINISTERUL EDUCATIEI RETRAGE PROIECTUL STRATEGIEI DE REEDUCARE A PARINTILOR SI IL RETRIMITE LA INITIATORI/ Pozitie dura impotriva proiectului din partea ACADEMIEI ROMÂNE: “O încercare asemănătoare celor din statele cu regimuri TOTALITARE, de obţinere a OMULUI NOU, fără familie, fără identitate”/ Reactia aroganta a retelei de ONG-uri: COMPLETA LIPSA DE ASUMARE A CRITICILOR, REITERAREA DENIGRARII PĂRINȚILOR

Unul din obiectivele Strategiei Nationale de Educatie Parentala: crearea BARNEVERNET-ului ROMÂNESC

NU STRATEGIEI DE REEDUCARE PARENTALA GENDER!/ Reactii puternice fata de Strategia Naţională de Educaţie Parentală/ Mihai Gheorghiu, Platforma Impreuna: STOP MANIPULARII IDEOLOGICE/ Ioan Aurel Pop, seful Academiei Române: „A ÎNCREDINȚA COPILUL unor CUPLURI de HOMOSEXUALI este DE NECONCEPUT”/ Cine este reteaua de ONG-uri din spatele Strategiei?/ IDEOLOGIA DE GEN SI TACTICA LENINISTA DE CUCERIRE A SOCIETATII

IDEOLOGIA DE GEN, impusa pe sest in România pentru… “ERADICAREA TRADITIILOR”, fara nicio dezbatere asupra implicatiilor. NOUA LUPTA DE CLASA, NOII ACTIVISTI (expertii de gen), NOUA MILITIE A GANDIRII (C.N.C.D) si NOUA LIMBA a NOULUI COMUNISM. In Bulgaria, CONVENTIA DE LA ISTANBUL, care normativizeaza ideologiile de gen, a fost RESPINSA inclusiv prin opozitia BISERICII/ Liceenii adusi pe liste (?) la filmul ”120 bpm” NU AU FOST AVERTIZATI cu privire la continut

Preluand o initiativa a lui IOHANNIS, guvernul Dancila vrea sa impuna EXPERTI IN EGALITATEA DE GEN in toate firmele cu peste 50 de sangajati/ FEMEIA “MOTOSTIVUITOR” 🙂 – NOUL IDEAL al feminismului activist?


Categorii

Corectitudine politica/ Marxism cultural, Ideologia genului, Razboiul impotriva familiei / vietii/ copiilor

Etichete (taguri)

, , , , , , , , ,

Articolul urmator/anterior

Comentarii

* Pentru a deveni public, comentariul dumneavoastra trebuie aprobat de un administrator. Va rugam sa ne intelegeti daca nu vom publica anumite mesaje, considerandu-le nepotrivite, neconforme cu invatatura ortodoxa sau nefolositoare sufleteste. Va multumim!

Rânduială de rugăciune

Carti

Documentare