“Nu pot sa tac!” PRIMII PREOTI ROMANI CARE IL SUSTIN PUBLIC PE EGUMENUL EFREM: Pr. Razvan Ionescu de la Paris si Pr. Sabin Voda de la Alba-Iulia

30-12-2011 5 minute Sublinieri

CINSTE LOR!

  • Asociaţia Prietenilor Mănăstirii Vatoped:

Pr. Razvan Andrei Ionescu: Răstigneşte-l! Răstigneşte-l!

Oricât de departe aş fi de a îndrăzni către cinstea de a putea sprijini, măcar câtuşi de puţin, pe un om de talia duhovnicească a părintelui Efrem, nu pot să tac! Două mii de ani după Răstignirea care ne este nouă, tuturor, atât de cunoscută, a privi cu indiferenţă astăzi, iată, la unul mai curat decât atâţia şi atâţia de astăzi, retras din lume tocmai pentru a fi de folos lumii care trăieşte confuzia actuală, să-l privesc cum este dus la răstignire pentru că cineva trebuie să răspundă pentru mizeria lumii în care trăim, mulţumim iubită Eladă a atâtor sfinţi şi mărturisitori care au înnobilat pământul tău pentru spectacolul jalnic pe care astăzi ni-l oferi!

Mărturisesc ca sunt unul care iubeşte Grecia şi care se străduieşte în fiecare an, cel puţin o dată, dacă nu mai mult, să o viziteze pentru a putea primi binecuvântarea dumnezeiască a unui astfel de loc unic în lume care este „Aghion Oros”, loc pe care nu pierd ocazia să-l fac cunoscut public în Franţa de câte ori am ocazia, dând în acest fel mărturie despre frumuseţea Greciei de azi. Nu pot grăi cuvintele evlavia pe care o am pentru Grecia profundă, Grecia care produce sfinţenie la ora actuală (a se vedea pleiada de chipuri ale sfinţeniei contemporane ca părintele Paisie, Porfirie, […], etc) în lumea aceasta aflată în atâta nevoie de a contempla chipuri contemporane înnobilate de viaţa curată, de a înţelege posibilităţile reale ale vieţuirii umane la măsurile pe care numai harul lui Dumnezeu le poate oferi. Nu numai eu vin anual în Grecia, ci aduc cu mine mulţime de oameni care o descoperă. Sfântul Munte, şi în contextul acestuia mănăstirea Vatoped, oferă o faţă a Greciei fără de care lumea de azi este infinit suferindă.

Privind de aici din Occident la durerea lumii actuale vedem corupţie, manevre politice osânditoare pentru conştiinţe, abilitate păcătos-exersată de a eluda fiscul de către oameni mai mult sau mai puţin bogaţi, dar deseori extrem de bogaţi, fără scrupule, în timp ce alţii sunt împinşi actualmente spre sinucidere prin degradarea condiţiilor de viaţă, vedem lăcomie care duce la dezintegrare umană. Faţa luminoasă, ca să nu spun adevărata schimbare la faţă a Greciei, este, o spun cu tărie, cea provenind din această unicitate a sa de a mărturisi prin oamenii săi de virtute şi de nobleţe duhovnicească un chip de vieţuire care îl arată pe Dumnezeu pe pământ. Este Grecia splendidă de care avem atâta nevoie!

Plâng însă astăzi acest popor care este capabil să îşi trimită sfinţii în închisori! Care îi poartă ca jertfă pentru amarul de mizerie pe care îl produc alţii din umbră pentru interese străine de bunul simţ şi care produc înstrăinare de Domnul!

Experienţa românească din anii comunismului, în care frumoşii la chipul cel lăuntric erau jertfiţi în chingile unui sistem care promova oroarea şi degradarea umană, îmi sunt încă proaspete ca fiu ce sunt al acestui popor trecut printr-o revoluţie recentă în care s-a strigat „vom muri şi vom fi liberi!”. Cu atât mai mult indignarea mea creşte trăind astăzi într-o Franţă, ţară prin excelenţă a drepturilor omului, în care, deşi departe de a se mai legitima astăzi majoritar ortodox ca în trecut (a se vedea primul mileniu şi sfinţii pe care i-a produs), îndrăznesc să cred că dreptul juridic al cetăţeanului „gheronda Efrem” nu ar fi fost terfelit şi călcat în picioare printr-o reţinere abuzivă ca şi cum avem de-a face cu un infractor dovedit, stăruitor în faptele sale necurate! Părinte Efrem, Franţa ortodoxă, prin vocea celor mici ca mine, dar deopotrivă spun prin vocea celor obişnuiti cu aceste drepturi pe care le avem cu toţii într-o Europă comună, şi pe care propria dumneavoastră ţară le tratează discreţionar în ceea ce vă priveşte într-un mod care stârneşte indignare, vă este alături! Simţim că în spate se ascunde o condamnare făţişă a unui mod de viaţă şi de simţire cum este cel monahal aghiorit, sau în sens larg creştin ortodox, lucru care nu cred că s-ar putea întâmpla în Franţa, respectuoasă juridic faţă de convingerea religioasă a fiecăruia [in ce ne priveste, avem foarte mari indoieli in privinta aceasta, n.n.].

Părinte Efrem, purtaţi către noi prin monahismul aghioritic ceea ce pentru mulţi reprezintă summum-ul pe care îl oferă Grecia lumii actuale! Pentru trăirea dumneavoastră şi pentru modul de vieţuire athonit batem atâta drum ca să cunoaştem Grecia şi pe poporul său, până şi turismul cel atât de îmbietor din ţara dumneavostră este departe de a ne atrage cu atâta insistenţă. Departe de a considera că rânduiala financiară a mănăstirilor athonite ar fi contribuit cu ceva la spolierea Greciei, cum sună acuzaţiile mai mult sau mai puţin spuse cu voce tare, consider dimpotrivă ca modul duhovnicesc în care aţi pus în lucrare refacerea corpurilor mănăstirii, aflate iniţial în avansată stare de degradare, şi primirea atâtor mii de pelerini anual, modul în care ştiţi cu atâta dragoste să întâmpinaţi pe tot omul căutător de Adevăr şi de orice fel de sprijin, fie el şi financiar mai ales în aceste vremuri de criză, îmi stârneşte admiraţia şi mă îndeamnă să mă rog la Dumnezeu să nu se primejduiască veşnic sufletele celor care, iată, nu vă îngăduie lucrarea şi mărturisirea, şi vă propun ca răsplată pentru bunătatea şi competenţa arătate pedepsire.

Prin cele ce se petrec acum, îmi pare că o dată în plus în lume Taina lui Dumnezeu este chemată să se manifeste: răstignirea în Hristos este cale sigură către Înviere!


Pr. Sabin Voda: Scrisoare de susţinere a Părintelui Stareţ Efrem

Către obştea Sfintei Marii Mănăstiri Vatoped

din Sfântul Munte Athos,

Am primit vestea arestării Părintelui Stareţ Efrem, încă din ziua Praznicului Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos, şi vă mărturisesc că împărtăşesc cu familia, parohia şi prietenii mei durerea acestei mari nedreptăţi.

Pentru mine, Părintele Stareţ Efrem rămâne un om cu viaţă sfântă şi un adevărat părinte duhovnicesc. Sunt încredinţat că această încercare îngăduită de Dumnezeu va fi pentru Sfinţia Sa o nouă treaptă de înaintare în sfinţenie, dar durerea prin care trece Gheronda Efrem trebuie s-o împărtăşim şi noi, cei care am fost povăţuiţi şi ajutaţi de dânsul.

De peste 15 ani vin, împreună cu grupuri de pelerini, cel puţin o dată pe an la Mănăstirea Vatoped şi de fiecare dată m-am întors acasă întărit de duhul rugăciunii şi de sfatul Părintelui Stareţ Efrem.

L-am însoţit, de asemenea, pe Părintele Stareţ Efrem în două din cele 4 pelerinaje făcute în România, pelerinaje organizate de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia, cu binecuvântarea IPS Arhiepiscop Andrei, în prezent Mitropolitul Clujului. Am înregistrat şi apoi am difuzat la postul nostru de Radio Reîntregirea omiliile şi conferinţele Părintelui Stareţ din aceste pelerinaje şi am realizat mai multe interviuri despre viaţa duhovnicească din Sfântul Munte Athos şi din Mănăstirea Vatoped. Părintele Stareţ Efrem a ajutat atunci, şi nu numai atunci, foarte mult Mănăstirile Lupşa, Oaşa şi Râmeţ dăruindu-le şi câte o copie după icoanele Paramytia şi Pantanassa. Tot atunci Părintele Stareţ Efrem a ajutat cu bani preoţi cu copii mulţi, credincioşi şi postul de Radio Reîntregirea. Acelaşi ajutor l-a dat, de fiecare dată, pelerinilor din judeţele Alba şi Mureş, atunci când a fost nevoie (asta ştiu personal).

Îmi este greu să scriu acum când Părintele Stareţ este la închisoare, dar nu pot să nu mărturisesc cât bine, câtă pace şi câtă binecuvântare a adus în viaţa şi-n familia mea. L-am pomenit şi-l pomenesc mereu în rugăciunile mele şi la fiecare Sfântă Liturghie, pentru nu se poate să nu-l pomenesc pe acest om, care slujeşte ca un înger. N-am mai văzut la nimeni trăirea şi durerea strălucitoare pe care o are Părintele Stareţ atunci când liturghiseşte. Adaug şi eu o lacrimă la şirul de lacrimi pe care Gheronda Efrem îl varsă acum în închisoare. Mă simt închis şi eu, chiar dacă sunt liber să scriu aceste cuvinte. Mă doare, de asemenea, tăcerea ierarhilor, a preoţilor şi credincioşilor români, care nu reacţionează deloc la această mare nedreptate şi batjocorire a Părintelui Stareţ Efrem, a Sfântului Munte şi a Bisericii, bine ştiut fiind faptul că Mănăstirea Vatoped este cea mai deschisă mănăstire athonită pentru pelerinii români.

Rămâne, pentru mine, Părintele Stareţ Efrem un adânc de smerenie şi o punte de lumină şi har. Mă rog Domnului Hristos, Maicii Preacurate, prin a cărei inimă a trecut sabia răstigniri Fiului ei şi Dumnezeului nostru şi tuturor sfinţilor să-l întărească pe Părintele nostru Stareţ Efrem pentru a putea da mărturia Adevărului şi a vieţii neprihănite, în acest veac al minciunii şi al nedreptăţii. Fericiţi cei prigoniţi pentru dreptate, că a lor este împărăţia cerurilor, ne spune Domnul Hristos. Fericit este Stareţul Efrem că poate dea această mărturie. Iar Apostolul Pavel ne mângâie de 2000 de ani cu cuvântul adevărului că „toţi care voiesc să trăiască cucernic în Hristos Iisus vor fi prigoniţi” (2 Tim. 3, 12).

Fie ca Dumnezeul milei şi al îndurărilor să-i ierte pe cei care au făcut această fărădelege trimiţându-l la închisoare pe Părintele Stareţ Efrem, iar pe Sfinţia Sa să-l aducă degrabă întărit în mijlocul obştii Sfintei Mănăstiri Vatoped, acolo unde l-a pus Dumnezeu.

Cu durere şi cu dragoste,

Părintele Sabin Vodă din Alba Iulia

Legaturi:


Categorii

Pagini Ortodoxe, Parintele Efrem (Vatoped), Preoti si duhovnici romani, Razboiul impotriva Bisericii/ crestinismului

Etichete (taguri)

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Articolul urmator/anterior

Comentarii

46 Commentarii la ““Nu pot sa tac!” PRIMII PREOTI ROMANI CARE IL SUSTIN PUBLIC PE EGUMENUL EFREM: Pr. Razvan Ionescu de la Paris si Pr. Sabin Voda de la Alba-Iulia

VEZI COMENTARII MAI VECHI << Pagina 2 / 2 >>

  1. Pingback: SCRISOAREA PARINTELUI EFREM FILOTHEITUL (Arizona) CATRE STARETUL EFREM VATOPEDINUL: “Ceva bun va iesi din aceasta incercare prin care treceti” - Razboi întru Cuvânt - Recomandari
  2. Pingback: Parintele Efrem Vatopedinul “CEL LEGAT”, scrisoare catre Metocul Sf. Nicolae: crucea se face mai usoara cand ne gandim ca inchisorile au fost innoite prin insasi prezenta Domnului nostru - Razboi întru Cuvânt - Recomandari
  3. Pingback: Parintele Nectarie Mulatiotis despre LINSAJUL MEDIATIC ASUPRA STARETULUI EFREM: “Vor ca Biserica sa fie un leu fara dinti!” - Razboi întru Cuvânt - Recomandari
  4. Pingback: STARETUL EFREM Vatopedinul va fi ELIBERAT conditionat din inchisoare - Razboi întru Cuvânt - Recomandari
  5. Pingback: LACRIMILE REGASIRII. Sosirea Parintelui Efrem la Manastirea Vatopedi [FOTO] - Razboi întru Cuvânt - Recomandari
  6. Pingback: Parintele Efrem Vatopedinul, achitat de Curtea Suprema de Justitie a Greciei - Razboi întru Cuvânt - Recomandari
Formular comentarii

* Pentru a deveni public, comentariul dumneavoastra trebuie aprobat de un administrator. Va rugam sa ne intelegeti daca nu vom publica anumite mesaje, considerandu-le nepotrivite, neconforme cu invatatura ortodoxa sau nefolositoare sufleteste. Va multumim!

Rânduială de rugăciune

Carti

Documentare