PARTENERIATUL CIVIL pentru persoanele de acelasi sex realizat de CNCD si ONG-urile GAY, posibil sa fie adoptat INAINTEA REFERENDUMULUI/ Iohannis a iesit din mutenie pentru a IRONIZA si RESPINGE implicit organizarea referendumului in mai: “Nu cred că e niciun motiv de grabă”

28-03-2018 7 minute Sublinieri

gayuk

Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) a elaborat un proiect de lege care spune că persoanele de același sex sau de sex diferit își pot organiza viața de familie sub forma uniunii consensuale, care se înregistrează la starea civilă, iar partenerii sunt asimilați soților în ce privește drepturile civile, de întreținere, moștenire, asigurări, dar nu au drept de adopție.

Potrivit G4Media.ro, PSD intenționează să-și asume acest proiect de lege și să-l voteze în Parlament după sărbătorile de Paști, înainte de referendumul pentru familie anunțat pentru luna mai. În Parlament mai există un proiect de lege privind parteneriatul civil, inițiat de Remus Cernea, dar organizațiile de profil consideră că proiectul trebuie serios amendat.

Proiectul de lege vine în contextul în care Senatul a adoptat luni, ca prima camera sesizată, proiectul PSD de modificare a Legii referendumului , în aceeași formă în care a fost trimisă la promulgare, respingând cererea de reexaminare a președintelui Klaus Iohannis. Cu toate acestea,Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, a anunțat că vrea să analizeze „oportunitatea legiferării unui tip de parteneriat civil”, pentru că „nu putem să nu analizăm și situația unei minorități din România”, ”e o minoritate pe care nu ne putem face ca nu o vedem sau ca nu exista”.

Proiectul inițiat de CNCD prevede că prezenta „are drept scop protejarea familiei și a membrilor săi prin reglementarea cadrului legal în care este recunoscută juridic uniunea consensuală.”

Uniunea consensuală este definită drept „asocierea dintre două persoane de sex diferit sau de același sex în scopul organizării vieții lor comune ca viață de familie” și „se poate înregistra la ofițerul de stare civilă”. Documentul care atestă o uniune consensuală este un extras din Registrul de stare civilă, denumit „certificatul de uniune consensuală”.

Potrivt proiectului de lege, „partenerul este una dintre cele două persoane fizice care intră în uniunea consensuală în Registrul de stare civilă sau care conviețuiește într-o uniune consensuală neînregistrată, dovedită în condițiile prezentei legi”.

Partenerii pot să-și înscrie bunuri comune într-o așa-numită Convenție referitoare la regimul comun al bunurilor. Convenția este actul solemn, încheiat în formă autentică în fața notarului public, cu consimțământul celor doi parteneri, exprimat personal sau prin mandatar cu procură autentică specială și conținut predeterminat care poate fi realizat în orice moment al uniunii consensuale.

În lipsa unei convenții care stabilește bunurile comune, respectiv bunurile proprii, fiecare dintre parteneri este proprietar exclusiv în privința bunurilor dobândite înainte de încheierea uniunii consensuale, precum și a celor pe care le dobândește în nume propriu după această dată.

Pentru a putea încheia o uniune consensuală, partenerii trebuie să aibă cel putin 18 ani împliniți, cel puțin unul dintre parteneri să fie cetățean român sau este cetățean străin sau apatrid cu reședința în România de cel puțin 1 an. O altă condiție este ca niciunul dintre parteneri să nu fie căsătorit sau angajat într-o  altă uniune consensuală.

Drepturi și obligații

Proiectul de lege prevede că partenerii au drepturi și obligații egale în cadrul uniunii consensuale. Fiecare partener își păstrează numele de dinainte de încheierea uniunii consensuale. „Prevederile legale aplicabile convenției privind regimul bunurilor între soți se aplică în mod echivalent”, se arată în proiectul de lege.

Partenerii sunt asimilați soților, în materia: asistenței sociale, asigurărilor sociale, asigurărilor de sănătate, drepturilor pacientului, impozitelor și taxelor, prevenirea și combaterea violenței domestice și a altor fapte de natură penală sau contravențională săvârșite asupra unui membru de familie.

Partenerii sunt asimilați soților în ceea ce privește prezumția de paternitate și drepturile și obligațiile ce decurg din autoritatea părintească pentru copiii născuți în timpul uniunii consensuale dintre două persoane de sex diferit.

Partenerii de sex diferit răspund în solidar pentru cheltuielile legate de creșterea și educarea copiilor. Partenerul de sex diferit are obligația de a asigura protecția și bunăstarea copiilor celuilalt partener care locuiesc și sunt îngrijiți și educați împreună de cei doi parteneri.

În scopul îndeplinirii obligației de la alineatul (4), partenerul care este părintele biologic al copilului poate notifica serviciul public de asistență socială de la domiciliu cu privire la numele partenerului care se ocupă de întreținerea copilului.

Partenerul de sex diferit desemnat ca persoană care se ocupă de întreținerea copilului are dreptul de a reprezenta copilul în relațiile cu instituțiile educaționale, medicale și sociale, în lipsa părintelui biologic.

Partenerul de sex diferit care a participat direct și nemijlocit pentru o perioadă neîntreruptă de cel puțin 5 ani în cadrul uniunii consensuale, la creșterea și îngrijirea copilului celuilalt partener care exercită sau a exercitat singur drepturile părintești, poate adopta în condiții similare celor aplicabile adopției copilului de către soțul părintelui firesc sau adoptiv.

Partenerii civili de același sex nu au dreptul la adopție.

Partenerul aflat în întreținerea partenerului asigurat beneficiază de asigurare medicală în sistemul public de sănătate, fără plata contribuției, obținând calitatea de coasigurat.

În cazul spitalizării sau decesului unuia dintre parteneri, celălalt partener este considerat aparținător și membru de familie.

În materia moștenirii legale a partenerului defunct, partenerul supraviețuitor este asimilat soțului supraviețuitor, având aceleași drepturi cu acesta.

În materia pensiei de urmaș și a altor drepturi de asigurări sociale, partenerul supraviețuitor este asimilat soțului supraviețuitor.

Oricare dintre cei doi parteneri are dreptul de a continua contractul de închiriere a locuinței în cazul părăsirii definitive a domiciliului de către titularul contractului de închiriere sau al decesului acestuia.

În cazul procesului de obținere a cetățeniei române, cei doi parteneri sunt asimilați soților, beneficiind de prevederile art.8 din Legea cetățeniei române nr.21/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Cei doi parteneri au dreptul la libera circulație și ședere, precum și dreptul de ședere permanentă pe teritoriul României conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului 102/2005 privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 260/2005, modificată de Ordonanța nr. 30 din 19 iulie 2006.

Niciunul dintre parteneri nu îl poate reprezenta pe celălalt în justiție fără mandat expres și nu poate fi ținut răspunzător pentru obligațiile contractate de celălalt partener.

Partenerii sunt asimilați soților în relațiile care au loc în justiție, în orice materie.

Partenerii sunt asimilați soților în stabilirea incompatibilităților la numirea în anumite funcții și în materia conflictului de interese.

Partenerul beneficiază de 3 zile de concediu cu plată în caz de deces sau boală gravă a celuilalt partener.

Angajatorul este obligat să țină cont în stabilirea concediilor dacă cei doi parteneri lucrează în același loc.

Partenerii pot beneficia de maxim 5 zile de concediu cu plată în urma încheierii contractului de uniune consensuală.

Partenerul are dreptul la întreținere, dacă se află în nevoie din pricina unei incapacități de muncă survenite înainte de încheierea uniunii consensuale ori în timpul acesteia; el are drept la întreținere și atunci când incapacitatea se ivește în decurs de un an de la data încetării uniunii consensuale, însă numai dacă incapacitatea se datorează unei împrejurări în legătură cu uniunea consensuală.

Uniunea consensuală încetează prin decesul sau declararea judecătorească a morții unuia dintre parteneri, prin acordul comun al celor doi parteneri, prin comunicarea deciziei unilaterale a unuia dintre parteneri privind încetarea uniunii consensuale sau la data încheierii căsătoriei între cei doi parteneri.

Cuplurile care au încheiat uniuni consensuale în mod legal pe teritoriul altor state beneficiază de recunoașterea statutului lor pe teritoriul României și de aceleași drepturi și obligații ca și cuplurile care au încheiat o uniune consensuală în România, se mai arată în proiectul de lege. La fel, căsătoriile între persoanele de același sex legal încheiate pe teritoriul altor state beneficiază de totalitatea drepturilor și obligațiilor pe care le au cuplurile de același sex care au încheiat o uniune consensuală în România.

Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării salută inițiativa președintelui Camerei Deputaților de a lansa o dezbatere despre legiferarea parteneriatului civil.

Consiliul, în calitate de autoritate de stat în domeniul nediscriminării, garant al respectării și aplicării principiului egalității, împreună cu specialiștii din societatea civilă din domeniu, a elaborat un proiect de Lege privind parteneriatul civil.

Proiectul va fi făcut public, după transmiterea acestuia către entitățile care au drept de inițiativă legislativă (partide politice parlamentare și Guvernul României).

Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării
26.03.2018
Bucureşti

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, că nu crede că există un motiv de grabă în organizarea unui referendum pentru redefinirea familiei.

“Luna mai e o lună frumoasă, nu ştiu dacă şi pentru referendum. (…) Nu cred că e niciun motiv de grabă”, a adăugat Iohannis.

Senatul a decis, luni, ca referendumul naţional cu privire la revizuirea Constituţiei să aibă loc în ultima duminică a perioadei de 30 de zile de la data adoptării în Parlament a actului normativ de revizuire a Legii fundamentale, urmând ca data să fie adusă la cunoştinţă publică de către Guvern.

Astfel, forul a respins cererea de reexaminare a preşedintelui Iohannis. Preşedintele Klaus Iohannis a cerut pe 14 martie Parlamentului reexaminarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului.

30 persoane, între care teologi, avocați, lideri ai societății civile, dar și oameni politici, au semnat o declarație manifest prin care cer urgentarea organizării referendumului pentru modificarea Constituției României privind definirea conceptului de familie, informează Știri de Sibiu.

De asemenea, semnatarii afirmă că susțin „toate organizațiile care militează pentru protejarea vieții, a Marșului pentru Viață”, dar și „educația religioasă și cea pentru sănătate fizică și morală în școlile românești!”

Inițiatorul declarației a fost Sorin Cigher, pastor baptist, iar printre semnatari se regăsesc teologi de toate confesiunile, senatorul Titus Corlățean, teologul Mihail Neamțu, avocatul Daniel Poșta sau comisarul șef al IPJ Hunedoara, Florin Bolosin.

Iată textul manifestului:

Declarație manifest Sibiu – 2018

„Sub pretextul acceptării diversității, suntem martorii propagării forțate a ideologiei de gen, răsturnării valorilor etico-morale care au constituit până mai ieri pilonii unei societăți sănătoase.

Asistăm la o deformare a termenilor legați de libertăți și drepturi și ni se oferă subtil realități care țin de îngrădire și limitare în exprimare. Românul încă mai crede în celula de bază a societății, în conceperea, nașterea, educarea și formarea copilului în cadrul familiei pentru perpetuarea unor generații stabile. Viitorul României este asigurat doar dacă se respectă aceste concepte simple, fundamentale.

Credem că viața este darul lui Dumnezeu, de la concepere până la moartea naturală. Susținem toate organizațiile care militează pentru protejarea vieții, a Marșului pentru Viață. Credem că orice atentat la viață este îndreptat spre Creatorul nostru!

Credem că omul poartă chipul Creatorului și nimeni nu este în măsură să-l pervertească, în orice formă ar fi aceasta. Milităm pentru însușirea valorilor moral-creștine printr-o educație echilibrată, pentru dezvoltarea într-un cadru armonios, în familie, începând din fragedă copilărie, și ulterior în societate. Ne dorim generații mature, care să-și cunoască originile fundamentale și care să fie protejate de noile ideologii ,,tolerante”. Nu putem accepta deviza conform căreia putem distruge toate libertățile de dragul libertății.

Considerăm că libertatea este un drept fundamental al fiecărui cetățean și nimeni nu ne poate obliga să acceptăm ceva care este împotriva naturii umane! Ne opunem încercării de a ne obliga copiii să asiste la activități care sunt contrare libertății lor de conștiință.

Suntem adepții dezvoltării parteneriatelor în spiritul armoniei și al colaborării eficiente, dar nu cu orice preț. Dorim să ni se respecte și să respectăm dreptul la opinie, dar nu prin impunere și etichetare. Cerem să ni se accepte identitatea, personalitatea și convingerile moral-creștine pe care ni le-am însușit și le transmitem generațiilor viitoare.

Susținem educația religioasă și cea pentru sănătate fizică și morală în școlile românești!

Sprijinim Coaliția pentru Familie și proiectele derulate de către aceasta. Ne dorim urgentarea organizării referendumului pentru modificarea articolului 48 din Constituția României, care cere definirea corectă a căsătoriei ca fiind uniunea dintre „un bărbat și o femeie”. Din această perspectivă, susținem în egală măsură eforturile Grupului Parlamentar Ecumenic și Evanghelic de Rugăciune pentru finalizarea procedurilor și a aprobării în Parlamentul României a proiectului de revizuire a Constituției României.

Susținem Platforma Împreună care promovează implementarea în România a unor principii curate, sănătoase pentru un viitor binecuvântat.

Ne dorim o țară sub lucrarea proniei divine și facem tot ce ne stă în putere pentru a nu fi martorii trădării Creatorului, acceptând lucruri care distrug viața și familia, ci trăind în armonie, dialog și respectându-ne semenii!”
Așa să ne ajute Dumnezeu!”

Semnatarii:

1. Pr.conf.univ.dr. Necula Constantin Valer, Facultatea de Teologie Ortodoxă ,,Andrei Șaguna” Sibiu
2. Stânea Timotei, președinte Comunitatea Bisericilor Creștine Baptiste Sibiu
3. Lect. univ.dr. Brie Ioan, rector al Institutului Teologic Penticostal București
4. Coșa Ioan, preot protopop Biserica Ortodoxă Sibiu
5. Virgil Achihai, președintele Uniunii Bisericilor Creștine după Evangheliei din România, secretarul general al Alianței Evanghelice din România
6. Gheorghiu Mihai, scriitor
7. Dr.Burtic Daniel, director Radio Vocea Evangheliei Oradea
8. Varro Alexandru, protopop vicar Biserica Reformată Sibiu
9. Conf.dr.Moldovan Sebastian, președinte Asociația „ProVita” Sibiu
10. Vasile Cătălin, președinte Asociația „ProdocensMedia” România
11. Giurgiu Cristina, director Radio Vocea Evangheliei Sibiu
12. Dr. Negrea Alina, președinte Asociația ,,Prietenii Anastasiei” Sibiu
13. Corlățean Titus, senator
14. Drd. Dădărlat Alexandru, președinte Asociația ,,Seminarium Transsilvanicum” Sibiu
15. Gheorghe Daniel, deputat
16. Ghizelea Daniel, președinte Asociația ,,Speranță pentru Apuseni” Abrud
17. Săcrieru Ana Corina, avocat
18. Lect. univ.dr. Morcan Oana, președinte Asociația ,,Șansa Schimbării” Arad
19. Moldovan Dorin, președinte Fundația Umanitară ,,Eben Ezer” Arad
20. Profesor dr. Cîmpean Radu, pastor al Bisericii Creștine Baptiste Betania Sibiu
21. Bolosin Florin, comisar șef, Poliția Română, IPJ Hunedoara
22. Drd. Dupu Cătălin Ioan, scriitor și conferențiar, București
23. Tirla Iosif, pastor Biserica Penticostală Emanuel Sibiu
24. Dobrin Elena, director Grădinița Samariteanul Sibiu
25. Mihail Neamțu, scriitor
26. Șoldan Gianina, asistent social, Asociația MAMA Sibiu
27. Lect. univ. dr. Dobrin Teodor, președinte Societatea Misionară ,,Pacea” Sibiu
28. Dr. Solomon Adelaida Simina, medic specialis medicină internă Sibiu
29. Poșta Daniel, avocat UBR Sibiu
30. Teodeisca Nicoleta, președinte Asociația ,,Hope Nikol” România


Categorii

1. DIVERSE, Homosexualitate, Razboiul impotriva familiei / vietii/ copiilor

Etichete (taguri)

, , , , , , , , , ,

Articolul urmator/anterior

Comentarii

13 Commentarii la “PARTENERIATUL CIVIL pentru persoanele de acelasi sex realizat de CNCD si ONG-urile GAY, posibil sa fie adoptat INAINTEA REFERENDUMULUI/ Iohannis a iesit din mutenie pentru a IRONIZA si RESPINGE implicit organizarea referendumului in mai: “Nu cred că e niciun motiv de grabă”

 1. Unii care detin “puterea” si incearca sa sodomizeze tot ce a mai ramas.au impresia ca ei decid destinele omenirii. Cred ca daca v om sta cu mainile incrucisate, atunci v a fi imoosibil sa. Mai schimbam ceva, fara ajutorul Divinitati.
  Dumnezeu nu vine sa mestece in mamaliga noastra , ca acolo putem si noi.

 2. Daca trece legea uniunilor sa ne pregatim de ce este mai rau. Vin ursii peste noi si ne mananca ca nu vom fi rabdati. ☹️Ce putea sa faca Dragnea decat sa joace la dublu. Am promis referendum, facem, dar am promis si parteneriate, facem.

 3. Pingback: Reactie ferma a COALITIEI PENTRU FAMILIE fata de tentativele de blocare si deturnare a REFERENDUMULUI: „3 000 000 de cetățeni români nu sunt o masă de manevră, nu sunt o masă de iobagi” / VASILE BANESCU despre pozitia Patriarhiei pe tema referen
 4. Cand legea sodomiei va fi aprobata in parlamentul Romaniei, in aceeasi noapte vom fi invadati din trei directii…..Au spus-o parintii români inainte vazatori. Aduceti-va aminte !

 5. Sa ne fereasca Dumnezeu de o asemenea nenorocire De ce oameni buni nu iesim in strada odata cu totii Nu mai avem mult de trait asa Odata acceptata nenorocirea asta vom pierii ca natie.

 6. johanis un sustinator al sodomiei.nu ai ce sa te astepti de la el nu inteleg ce fac manastirile care sunt luminatorii neamului.Pentru actele biometrice a luptat manastirea petru voda nu inteleg ce fac celelalte
  ar trebui ca fiecare preot paroh sa indemne parohia in a-si exprima la unison acordul pentru familie

 7. @Mihaela: oamenii nu ies in strada pentru ca nu au conducatori. Doar cei care au conducatori ies in strada. Asa e lumea facuta, asa cum haitele au un sef de haita si turmele au nevoie de un pastor prezent. Putini pastori mai sunt cu adevarat, astazi gasim doar sefi de haita. E mai usor sa fii pradator, nu e nevoie de responsabilitate si nici de asumare.

 8. Corect, dl Titus .

 9. Pingback: Pe fondul manevrelor USRist-liberale de BLOCARE a legii de organizare a referendumului, PSD anunta un MARE MITING pentru familia traditionala. CINE SUNT PROFESIONISTII ANTI-FAMILIE DIN PARLAMENT?/ Manipularile "tehnocrate" ale lui CIOLOS pe tema
 10. Pingback: Interviu cu Mihai Gheorghiu: IOHANNIS, PRINCIPALUL OPONENT AL REFERENDUMULUI. Daca cele trei milioane de romani sunt refuzati, atunci sistemul democratic românesc n-are nicio valoare / DEMONTAREA PROPAGANDEI LGBT anti-democratice si anti-CPF/ Cantareata
 11. Pingback: IOHANNIS, PRESEDINTELE ACCEPT, NU AL ROMÂNIEI. Presedintele respinge din nou REFERENDUMUL PENTRU CASATORIE, anuntand legi pentru eliminarea TOTALA a ”discriminarii”
 12. Pingback: LA LOC COMANDA! Dragnea mai tradeaza o data? AMANA sine die MITINGUL PENTRU FAMILIE, EVITA ORICE DECIZIE SI ORICE CALENDAR PRIVITOARE LA REFERENDUM, in schimb "lucreaza" cu ONG-urile LGBT la LEGALIZAREA PARTENERIATULUI CIVIL!/ Se ofera in contin
Formular comentarii

* Pentru a deveni public, comentariul dumneavoastra trebuie aprobat de un administrator. Va rugam sa ne intelegeti daca nu vom publica anumite mesaje, considerandu-le nepotrivite, neconforme cu invatatura ortodoxa sau nefolositoare sufleteste. Va multumim!

Rânduială de rugăciune

Carti

Documentare