UNDE ESTE MAICA DOMNULUI? “Maica Domnului este printre fiii ei; ȘTERGE LACRIMILE, ALINĂ DURERILE, CULEGE RUGĂCIUNILE şi apoi le înalţă la Fiul ei”. “Aşa cum L-a purtat pe Fiul său, NE POARTĂ PE FIECARE ÎN PARTE” – Cuvinte audio miscatoare ale Preasfintitului Macarie despre SFANTA NOASTRA MAICUTA

7-09-2016 Sublinieri

Să ne dăruim pe noi înşine şi să-i dăruim pe cei dragi ai noştri, unii dintre ei aflaţi în suferinţă, în necaz şi strâmtorare, să ne dăruim cu toţii Maicii Domnului!

Vedeti, din aceeasi predica, si fragmentul:

***

Predica audio integrala a PS Macarie Dragoi, Episcopul Europei de Nord la hramul Manastirii Dobric (Bistrita Nasaud) – 15 august 2016:

DESCARCATI SI ASCULTATI:

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

***

Transcrierea primei parti:

Cui ne putem spune necazul deplin dacă nu Măicuţei Sfinte? Atunci când o avem aproape pe mama noastră care ne-a născut şi ne-a crescut îi mai spunem din necazuri şi dânsei, dar nu i le putem spune pe toate deoarece este şi ea om. Şi Maica Domnului a purtat firea pământească, însă acum este lângă tronul Fiului său. Ea este cea dintâi care a fost supusă dumnezeirii finale. Asemenea Maicii Domnului vom fi şi noi cu trupul nostru, ridicaţi în slavă la cea de-a Doua Venire a Mântuitorului nostru Iisus. În acest răstimp de două săptămâni în care am postit şi ne-am rugat stăruitor, Maica Domnului s-a aflat în mijlocul nostru. Acum, la această prăznuire, precum odinioară atunci când a fost chemată pentru prima oară la ceruri, iarăşi se pregăteşte să se ridice întru slavă pentru a purta rugăciunile noastre înaintea tronului Fiului său.

Maica Domnului a unit şi uneşte pământul cu cerul; este înconjurată de puterile cereşti, însă preferă să fie înconjurată de copiii săi necăjiţi şi nevoiaşi din această lume a plângerii. Acestora, ca o Maică milostivă, le alină suferinţele, le şterge lacrimile, le culege rugăciunile şi le înalţă înaintea tronului Fiului său.

Este o mare mângâiere pentru noi atunci când o privim în icoană, fără să idolatrizăm acest obiect liturgic. Noi nu cinstim nici vopselurile, nici lemnul, nici hârtia; noi cinstim ceea ce este reprezentat pe aceste obiecte.

mitropolie_foto_oana_nechifor_2Aţi fost atunci şi dvs. în situaţia când erau puţine fotografii – cei mai mulţi ştiţi acest lucru. Şi erau atât de preţioase atunci când le priveaţi cu dor pentru cei îndepărtaţi. Atunci când avem o fotografie şi-l privim pe cel apropiat, când ne este foarte dor, chiar o sărutăm. Nu sărutăm fotografia însăşi, acea hârtie, ci sărutăm ceea ce este reprezentat pe ea. Aceasta înseamnă icoana, care a fost posibilă datorită faptului că Hristos Cel veşnic S-a făcut Om asemenea nouă, luându-şi trupul din Preacurata Fecioară, care a fost fecioară înainte de naştere, fecioară în timpul naşterii şi fecioară după naştere. A devenit purtătoare de Dumnezeu şi Născătoare de Dumnezeu; de aceea noi o preaslăvim, fiind cinstită mai mult decât puterile cereşti. Maica Domnului întotdeauna ne duce la Fiul său. Aşa cum L-a purtat pe Fiul său, ne poartă pe fiecare în parte. Iar ea mijloceşte perpetuu întâlnirea cu Mântuitorul Iisus Hristos, pacea şi bucuria sufletelor noastre. Aceasta face Maica Domnului, deoarece viaţa ei a devenit viaţa Mântuitorului Iisus Hristos.

Aşa se întâmplă când îţi este cineva foarte drag. Nu mai contează viaţa ta, ci contează doar viaţa lui. Iar viaţa în Iisus Hristos este viaţa cea adevărată şi împreună cu El, sub acoperământul Maicii Domnului, trăim veşnicia încă din această lume. Bine ne este nouă atunci când suntem lângă Domnul şi împreună cu Domnul, însă întotdeauna suntem sub ocrotirea şi grija Preasfintei Născătoare de Dumnezeu.

În perioada Postului Maicii Domnului şi la prăznuire se citesc cele două pericope evanghelice după Sf. Ev. Luca în care ni se 9a0ff3ce24f4edf176be140ea0dc7adfrelatează, pe de o parte, vizita pe care a făcut-o Fecioara Maria după ce L-a zămislit de la Duhul Sfânt pe Mântuitorul nostru verişoarei sale, Elisabeta, iar pe de altă parte ni se relatează ospeţia de care a avut parte Mântuitorul în casa prietenilor săi, Lazăr cu surorile sale, Marta şi Maria, acolo unde o femeie din popor a fericit-o pe Maica Domnului aşa cum o fericim şi noi în toată vremea: Fericit este pântecele care Te-a purtat şi sânii la care ai supt. Aşa este, dar fericiţi cei care ascultă cuvântul lui Dumnezeu şi-l urmează pe el. Iar în sensul acesta Domnul a vorbit de ascultarea deplină şi profundă a Maicii Sale. Ea este cea dintâi ascultătoare, datorită căreia am primit mântuirea. Dacă ea, în momentul Bunei Vestiri, când Dumnezeu Tatăl a rânduit întruparea Fiului Său Celui veşnic, dacă Maica Domnului n-ar fi consimţit prin acel imperativ: Fie!, n-am mai fi avut noi cei de astăzi şansa mântuirii. Însă Maica Domnului a fost ascultătoare până la sfârşit.

Iar această ascultare a învăţat-o Domnul Iisus şi de la Maica Sa. S-a făcut ascultător Tatălui ceresc, dar, totodată, S-a făcut ascultător şi mamei Sale şi aceasta se dovedeşte la nunta din Cana Galileii, când Maica Domnului a schimbat planul mântuirii: la rugămintea Maicii Sale, Domnul Iisus a săvârşit prima Sa minune în activitatea Sa mântuitoare. Maica Domnului, precum în Cana Galileii, ne îndeamnă şi pe noi, cei de astăzi, să facem ceea ce ne spune, ceea ce ne învaţă Fiul ei. Deci Maica Domnului ne conduce în toată vremea la Hristos.

Iar pe Hristos în chip deplin nu-L putem întâlni decât aici, în Biserică. Este o mare greşeală când se spune că <Mă rog acasă, Îl iubesc pe Dumnezeu şi e suficient să mă rog în tainiţa sufletului meu fără să ajung la Liturghie.> Este o mare înşelare, iubiţii mei. Atunci când doreşti să întâlneşti pe cineva foarte drag, faci cu tot dinadinsul să-l întâlneşti! Ne legăm sufleteşte de oameni care ne devin dragi şi facem nişte eforturi deosebite, uneori purcedem în călătorii foarte lungi ca să-i putem întâlni. Şi sunt oameni. Darămite pe Dumnezeu-Omul, pe Mântuitorul Iisus Hristos, Cel Care de dragul nostru şi spre folosul nostru Se aduce jertfă la fiecare Liturghie. Şi aici este în chip real în mijlocul nostru! În Potirul euharistic. Este împreună cu noi! Şi ni Se împărtăşeşte în Liturghie spre iertarea păcatelor şi spre dobândirea vieţii celei veşnice. Dacă Îl iubim pe Hristos trebuie să Îl şi întâlnim. Şi aceasta o putem face la fiecare Liturghie şi în mod deosebit în ziua cea împărătească a duminicii rânduite dintotdeauna ca zi de sărbătoare, de comuniune, de întărire şi de împlinire sufletească.

Căutând mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu, toate celelalte ni se vor adăuga nouă. Iar bucuria şi pacea în Duhul Sfânt le dobândim atunci când suntem împăcaţi cu Dumnezeu şi cu semenii. Iar la această împăcare suntem părtaşi în Biserică. Câtă pace şi bucurie simţim acum, în grădina Maicii Domnului de la Dobric, sub acoperământul Preasfintei Fecioare! Această bucurie o să ne însoţească multă vreme, însă o putem pierde, risipindu-ne în grijile acestei vieţi, dacă nu ne dăm silinţa să revenim, iară şi iară, la altarul Domnului pentru marea întâlnire cu El. Maica Domnului ne îndeamnă în toată vremea să-L căutăm pe Hristos şi să trăim viaţa integral în Hristos, s-o trăim în firescul ei duhovnicesc. Aşa cum a trăit-o ea însăşi.

indrumatoarea - de Toma Chituc

icoana Maicii Domnului Indrumatoarea de Gabriel Toma Chituc

De aceea nu o putem huli, n-o putem blasfemia, n-o putem necinsti pe Maica Domnului şi Maica noastră, cea care ne conduce în toată vremea la Hristos. Este una dintre cele mai mari înşelări ale acestei lumi, s-o ponegreşti pe Maica lui Dumnezeu. Nu-ţi poţi ponegri propria ta mamă, în pofida unor greşeli omeneşti, că te-a născut şi te-a crescut, darămite pe Maica lui Dumnezeu care a devenit şi Maica noastră, care s-a învrednicit a fi cea mai curată, cea mai suavă, cea mai minunată dintre făpturile omeneşti, întrupându-Se din ea Însuşi Făcătorul a toate. Este o mare taină cum Cel Neîncăput a devenit încăput în pântecele fecioresc, care n-a putut fi cuprins de stricăciune, de ispită, de poftă bărbătească nici în această viaţă şi nici în viaţa cea veşnică, niciodată, trupul ei fiind luat după ce a gustat moartea, la cereştile locaşuri, devenind îndumnezeit, transparent şi imponderabil, asemenea trupului înviat al Mântuitorului Iisus Hristos.

Maica Domnului nu se întristează atât de mult pentru cei care o hulesc, se întristează mai mult pentru cei care nu Îl recunosc şi-L hulesc pe Fiul ei, însă se întristează şi mai mult atunci când nu îi este cerut sprijinul, ajutorul de Maică bună, deoarece Fiul ei i-a dat atâtea haruri de a fi grabnic ajutătoare ca o Maică bună şi milostivă tuturor fiilor săi.

Un părinte duhovnicesc [Sfantul Porfirie] ne spune că în adolescenţă a călătorit cu un căruţaş şi acesta, în perioada călătoriei, permanent o hulea pe Maica Domnului. Şi s-a întristat acest tânăr credincios care avea o mare evlavie faţă de Preasfânta Maică şi Fecioară. Şi s-a rugat cu stăruinţă în taină: „Maica Domnului, determină-l ca măcar o dată să-ţi aducă laudă şi să-ţi ceară ajutorul, ca unei bune Maici.” Şi, la un moment dat, s-a rupt roata la căruţă, căruţă s-a prăbuşit peste el; văzându-se în primejdie şi-a ridicat ochii spre ceruri şi din toată fiinţa sa a strigat: Maica Domnului, ajută-mă! Şi l-a ajutat Maica Domnului. Nu i-a luat în seamă hulele ci, ca o mamă bună, cu inima ei milostivă, l-a scos şi pe acest sărman la limanul cel neînviforat.

Le spuneam aseară în predică pelerinilor de la Nicula că părintele Cleopa de la Sihăstria în pruncie a fost foarte bolnav. Mama sa era foarte îngrijorată, mai cu seamă că îi muriseră şi alţi doi copilaşi. Şi a mers la mănăstirea cea mai apropiată de zona lor din zona Botoşanilor, la Cozancea, şi unii dintre slujitorii altarului acestei mănăstiri a sfătuit-o să îl dăruiască pe copilaş Maicii Domnului. 16Cum să îl dăruiesc Maicii Domnului?“, a întrebat ea, nedumerită. “Iată: pune-l înaintea icoanei sale şi roag-o cu toată inima ca să-l ocrotească şi spune aşa:”Maica Domnului, ţi-l dăruiesc să faci tu ceea ce şti cu el!”.” Şi buna şi evlavioasa mamă şi-a luat pruncuţul şi l-a aşezat înaintea icoanei Maicii Domnului, s-a închinat şi a strigat către Maica Fecioară: “Maica Domnului, îţi dăruiesc acest copilaş bolnav. Fă ce ştii tu cu el! Şi Maica Domnului, prin harurile dăruite de Fiul său, întru puterea vindecătoare a Domnului nostru Iisus Hristos, l-a vindecat pe copilaşul bolnav. Şi copilul a crescut, la maturitate a devenit unul dintre cei mai mari povăţuitori ai noştri, ai românilor. Cred că aţi auzit cu toţii de Părintele Cleopa, care a rămas profund recunoscător, pe de o parte Maicii Domnului, iar pe de alta măicuţei sale blânde şi bune, care la bătrâneţe, după ce a murit tatăl său, a devenit călugăriţă într-o mănăstire de maici din Moldova.

manastirea_cozancea_foto_oana_nechifor_149_0Deci suntem înaintea icoanei Maicii Domnului de la grădina sa de aici, din Dobric. Să ne dăruim [ei] pe noi înşine şi să-i dăruim pe cei dragi ai noştri, unii dintre ei aflaţi în suferinţă, în necaz şi strâmtorare, să ne dăruim cu toţii Maicii Domnului. Să ne dăruim sub ochii milostivi şi ocrotitori ai Maicii Domnului din icoana sa, care, cu milă şi cu îndurare caută spre noi în toată vremea. Dăruindu-ne Maicii Domnului ne dăruim Mântuitorului nostru Iisus Hristos, fiindcă ea, aşa cum L-a purtat odinioară pe braţele sale materne, ne poartă şi pe noi şi ne scoate la liman. Însă trebuie să-i cerem ajutorul. Îi cerem ajutorul Preamilostivului Dumnezeu, dar, totodată, îi cerem ajutorul şi Maicii Sale mult ocrotitoare şi rugătoare pentru noi.

Sub chipul Maicii Domnului Biserica noastră este mamă iubitoare şi ocrotitoare pentru toţi cei care o asumă şi-L ascultă pe Hristos. O mamă iubitoare este alături de fiii săi în toate împrejurările vieţii. Se bucură de împliniri şi se întristează în suferinţe, însă în toate este ocrotitoare. Iar rugăciunea permanentă pentru Maica Domnului se transformă într-o grijă pentru toţi cei care sunt pe căile pierzării.

[…]

Transcrierea partii a doua a predicii de la Dobric – AICI

13932883_1036803449768316_5436808784082141035_n

***

Extras dintr-un cuvant catre tinerii din tabara ASCOR de la Ghelari (jud. Hunedoara) al PS Macarie, Episcopul Europei de Nord – 4 august 2016:

AUDIO:

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

sursa: ASCOR Cluj

Transcriere partiala:

“[…] Aşadar, Maica Domnului este la ceruri cu trupul ei preamărit, dar este şi printre noi, pământenii, îndeosebi în această perioadă a postului dedicat ei. Unul dintre Părinţii Bisericii a ajuns în extaz, asemenea Sf. Ap. Pavel, până la al treilea cer şi s-a împărtăşit de slava lui Dumnezeu întru bucuria sfinţilor. Însă n-a văzut-o pe Maica Domnului. Şi a întrebat: Unde este Maica Domnului? Maica Domnului este printre fiii ei; şterge lacrimile, alină suferinţele, alină durerile, culege rugăciunile şi apoi le înalţă la Fiul ei. Am toată certitudinea că în aceste două săptămâni dedicate ei, Maica Domnului este printre copiii ei pretutindeni. Noi o recunoaştem ca Mamă şi ea ne recunoaşte ca fii.

6830db666bd51804b59f8b41ced43f8dCea mai mare durere a Maicii Domnului nu este atunci când este blasfemiată, ponegrită pe nedrept într-un fel sau altul. Cea mai mare durere o trăieşte Maica Domnului atunci când nu i se cere ajutor, când nu i se cere ocrotire. Iar dacă-i cerem ocrotirea şi-i spunem din toată inima: <Mamă Preacurată, ajută-ne!>, ea ne răspunde: <Da, vă ajut, dar dovediţi că sunteţi copiii mei.> <Cum să dovedim că suntem copiii tăi?> <Să faceţi ceea ce v-a învăţat şi vă învaţă Fiul meu să faceţi. Să vă împărtăşiţi din iubirea Lui şi să lucraţi în iubirea Lui faptele credinţei, faptele cele bune. Şi, lucrând astfel, dovediţi că sunteţi copiii lui Dumnezeu şi totodată sunteţi şi copiii mei, fiindcă sunt Maica lui Dumnezeu.>

Şi aceasta trebuie să lucrăm, să împlinim în toată vremea: să Îl căutăm pe Dumnezeu ca şi Dumnezeu să ne caute pe noi. Să o căutăm pe Maica Domnului ca şi Maica Domnului să ne caute pe noi şi să ne cuprindă sub sfântul ei Acoperământ.

Îi spuneam mai devreme părintelui Ciprian că am avut mai multe experienţe deosebite în ultimul timp şi în Scandinavia şi în Transilvania şi în Moldova, unde am făcut misiune, însă aş vrea să vă împărtăşesc o trăire recentă. MAICA-DOMNULUI-ALAPTATOAREA-125-X-160-CM-ICOANA-PE-LEMN-IMPREUNA-CU-MIHAI-COMAN-editDupă cum v-am spus anul trecut, am săvârşit o icoană de mari dimensiuni a Maicii Domnului Alăptătoarea, Hrănitoarea cu lapte, pe care o păstrez la casa părintească. Câţiva dintre dvs. aţi ajuns cu colinda la părinţii mei şi v-aţi închinat înaintea acestei icoane, pe care, temporar, o adăpostesc în casa mea părintească. Doresc ca în viitorul cât mai apropiat să pot ridica un paraclis la intrarea în curtea casei părinteşti, lângă izvorul din curtea casei sfinţit chiar de părintele episcop Vasile şi să vă pot chema la o tabără asemănătoare cu cea de la Ghelari. Poate peste un an, peste doi, însă vă rog cu stăruinţă să puneţi şi în rugăciunile voastre particulare ca Dumnezeu să-mi dea ajutor şi să pot duce la bun sfârşit această lucrare. Spuneţi de trei ori: Amin! Amin! Amin! şi faceţi o sfântă cruce.

Vă rog să mă pomeniţi, precizaţi acolo <Şi pe cei pe care am uitat să-i pomenesc> şi Dumnezeu pune acolo. Eu însumi fac acest lucru, vă mărturisesc; că sunt mii şi mii cei pe care i-am trecut pe listă şi i-am pomenit în cei câţiva ani de când sunt în slujirea dumnezeiescului altar. Şi îi pun cu numele pe cei pe care i-am primit pentru a-i pomeni în perioada aceasta, recentă, însă la modul general îi pomenesc pe toţi cei care mi-au fost încredinţaţi mie de când sunt slujitor al altarului, vii şi adormiţi, pe cei pe care i-am botezat, pe cei pe care i-am cununat, pe adormiţii pe care i-am prohodit şi toţi sunt pomeniţi înaintea Dumnezeiescului Jertfelnic de mai presus de ceruri. tabara-Ghelari-110Fiecare în parte, fiecare după numele său şi după trebuinţa sa. Însă cei care au nevoie de rugăciune stăruitoare şi trec prin greutăţi, fiind încredinţaţi recent spre pomenire, pe aceştia îi pomenesc cu multă osârdie la proscomidie, încerc să pun pentru fiecare câte o părticică lângă Dumnezeiescul Miel, lângă Sfântul Agneţ, pe Sfântul Disc şi să-i pomenesc şi la rugăciunile de la ectenia întreită pe care le-am rostit cu multă evlavie şi cu multă nădejde şi la această slujire euharistică.

Deci vă rog să mă pomeniţi, şi eu vă pomenesc la modul general, şi să puneţi în mod deosebit ca Dumnezeu să mă ajute să duc la bun sfârşit şi această sfântă lucrare de la casa mea părintească. Şi când mă pomeniţi, mai adăugaţi ceva: am găsit o formulă – probabil că o au şi alţii, însă eu am formulat-o aşa: “episcopul Macarie şi toţi cei pe care îi păstoreşte şi îi slujeşte.” Cei pe care îi păstoresc sunt pomeniţi înaintea părinţilor mei care m-au născut şi m-au crescut, înaintea familiei mele, înaintea celor din casa mea, a celor de un sânge cu mine, fiindcă aceştia sunt în grija mea directă, cei pe care-i păstoresc şi în mod deosebit cei încredinţaţi recent în rugăciune. […]”.

tabara-Ghelari-115

Legaturi:

***

***

 

***

***

 


Categorii

"Concentrate" duhovnicesti, Adormirea Maicii Domnului, Hrana duhului / PREDICI SI CUVINTE DE FOLOS, Maica Domnului, Nasterea Maicii Domnului, PS Macarie

Etichete (taguri)

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Articolul urmator/anterior

Comentarii

21 Commentarii la “UNDE ESTE MAICA DOMNULUI? “Maica Domnului este printre fiii ei; ȘTERGE LACRIMILE, ALINĂ DURERILE, CULEGE RUGĂCIUNILE şi apoi le înalţă la Fiul ei”. “Aşa cum L-a purtat pe Fiul său, NE POARTĂ PE FIECARE ÎN PARTE” – Cuvinte audio miscatoare ale Preasfintitului Macarie despre SFANTA NOASTRA MAICUTA

 1. Pingback: NASTEREA MAICII DOMNULUI, MAMA NOASTRA PREASFANTA: “Îi datorăm lacrimile noastre spre a-i şterge lacrimile care nu se usucă pe obrajii ei din pricina răutăţilor cu care Îl răstignim pe Hristos”. FIII LACRIMILOR TALE… | Cuvântul
 2. Pingback: PUTEREA MINUNATA A IUBIRII SI A RUGACIUNII PREACURATEI MAICUTE, lucratoare in vietile noastre. “Cine o strigat-o pe Maica Domnului, i-o fost bine!”/ “PURCELUSII” MAICII DOMNULUI/ “Nu există suflet sub cer care şi-a pus năd
 3. La multi ani tuturor surorilor si fratilor nostri care poarte numele Maicii Domnului si alte derivate ale lui!

 4. Pingback: Părintele Episcop MACARIE despre SFANTA EUFIMIA, marturisirea credintei, casatoriile homosexuale si cele mixte si PROVOCARILE DE AZI ALE BISERICII: sectarism, secularism, sincretism (VIDEO, tabara ASCOR Cluj de la Ghelari) | Cuvântul Ortodox
 5. Pingback: MESAJUL PREASFINTITULUI MACARIE, Episcopul Europei de Nord, pentru POSTUL CRACIUNULUI. Chemare la apropierea de inocenta copilariei, intr-o lume din ce in ce mai dezumanizata, pentru a ramane sensibili la Taina Intruparii (AUDIO) | Cuvântul Ortodox
 6. Pingback: SOBORUL MAICII DOMNULUI, ALINATOAREA DURERILOR, MANGAIETOAREA SI HRANITOAREA NOASTRA. Cuvinte duhovnicesti calde si duioase ale Parintelui Episcop Macarie Dragoi – 2015: “Maica Domnului ne ține la inima sa maternă, încălzindu-ne, și pe no
 7. Pingback: ADORMIREA MAICII DOMNULUI. Cuvinte de suflet pentru raspuns duhovnicesc celor care vor sa infaptuiasca MOARTEA LUI DUMNEZEU in lume si care LUPTA CU URA INVERSUNATA IMPOTRIVA INOCENTEI: “E vremea lecțiilor date de violenții eticieni ai izgonirii i
 8. Pingback: “Si numai chemarea numelui ei e dulce inimii…” – PENTRU CINE SI PENTRU CE SE INTRISTEAZA MAICA DOMNULUI? Cum devenim “fiii lacrimilor” sale? “PURCELUSII” MAICII DOMNULUI SI COPILASII EI ASCULTATORI – C
 9. Pingback: MAICA DOMNULUI – IZVORUL TĂMĂDUIRII SUFLETELOR ÎNTRISTATE, OMUL CARE ÎNȚELEGE CEL MAI BINE SUFERINȚA INIMILOR SFÂȘIATE. Cuvânt al Părintelui Ciprian Negreanu: “În durerile noastre, în despărțirile noastre, în așteptările noast
 10. Pingback: MAICA DOMNULUI, IZVORUL PACII SI AL BUCURIEI NOASTRE. Slujbele hramului Manastirii Putna si marturii ale credinciosilor (VIDEO). Predica Staretului TADEI la Adormirea Preasfintei Nascatoare de Dumnezeu: “Ori de câte ori o căutăm din inimă pe Pre
 11. Pingback: “Ii place Maicii Domnului ceea ce facem noi?” – MAICA DOMNULUI MEREU INDURERATA SI INLACRIMATA sau icoana desavarsita a “iubirii cu cruce”: “NU INTRAM IN RAI SINGURI, FARA CEILALTI! Dragostea nu inseamna confort, bunast
 12. Pingback: “Avem suflet viu doar atât cât ne rugăm” – Cuvântul emoționant al PS MACARIE la SCHITUL POCROV, despre Sfântul Pahomie de la Gledin, Mitropolitul Iacob Stamati și IUBIREA UNUI ARHIEREU PENTRU MAMA SA SMERITĂ (video, text) | Cuvâ
 13. Pingback: Parintele Episcop MACARIE – cuvinte MARTURISITOARE si MANGAIETOARE si RUGACIUNE fierbinte si inlacrimata CATRE MAICA DOMNULUI, PENTRU VREMURILE DE CERNERE PE CARE LE TRAIM (video, text). MODELUL SFINTILOR IOACHIM SI ANA PENTRU NOI: “De acesti
 14. Pingback: SĂ NU SECĂM IZVORUL TĂMĂDUIRILOR MAICII DOMNULUI! Cuvântul PS MACARIE DRĂGOI: “Nu putem pretinde mila şi ajutorul Maicii Domnului şi, totodată, să ne fie indiferent dacă trăim într‑o ȚARĂ ÎN CARE CĂSĂTORIA E BATJOCORITĂ şi VIA
 15. Pingback: “Nu te teme, Domnul este cu tine! CU NOI ESTE DUMNEZEU…” – Preasfintitul BENEDICT: Cuvinte de intarire catre “Biserica de acasa” despre VREMEA TREZVIEI, VREMEA ALEGERII, MANGAIEREA IMBRATISARII LUI DUMNEZEU si AJUTORUL
 16. Pingback: PS MACARIE: “ATUNCI INTERVINE AJUTORUL CERESC, când nu mai există speranță în soluții omenești, atunci apare salvarea CÂND TOTUL PARE PIERDUT… Ce i-a salvat pe creștinii Constantinopolului? Nu forța militară și planurile omenești,
 17. Pingback: PS MACARIE: “Fiule, fiică, iată Mama ta! Unii se laudă cu tehnologia lor, alții se laudă cu civilizația și forța lor, însă noi ne lăudăm cu Maica Domnului!” (VIDEO, TEXT) | Cuvântul Ortodox
 18. Pingback: PS MACARIE la Mănăstirea Nicula, despre ADĂPOSTIREA ORFANILOR LUMII SUB “ARIPILE” MAICII DOMNULUI, “marșul mândriei” din ajunul Sărbătorii și EDUCAȚIA SEXUALĂ ÎN ȘCOLI: “Este un atentat la firescul și inocența c
 19. Pingback: Parintele Episcop MACARIE – cuvinte MARTURISITOARE si MANGAIETOARE, plus RUGACIUNE fierbinte si inlacrimata CATRE MAICA DOMNULUI, PENTRU VREMURILE DE CERNERE PE CARE LE TRAIM (video, text). MODELUL SFINTILOR IOACHIM SI ANA PENTRU NOI: “De aces
Formular comentarii

* Pentru a deveni public, comentariul dumneavoastra trebuie aprobat de un administrator. Va rugam sa ne intelegeti daca nu vom publica anumite mesaje, considerandu-le nepotrivite, neconforme cu invatatura ortodoxa sau nefolositoare sufleteste. Va multumim!

Carti

Articole recomandate

Rânduială de rugăciune

Articole Recomandate

Carti recomandate