PARINTELE ARSENIE BOCA IN DUH SI ADEVARStraluciri de har din invataturile si minunile Cuviosului de la Prislop, in noi DOCUMENTARE AUDIO si VIDEO realizate de NICOLAE MARGINEANU. Marturiile Maicii Marina de la Manastirea Bic

28-11-2013 Sublinieri


Regizor: Nicolae Marginean.

Rostirea cuvintelor Parintelui Arsenie Boca – Mihai Bica. Regia tehnica: Cornel Ciuleanu. Cantari bisericesti: Diaconul Protopsalt Mihai Buca si isonarii Ionut Dima, Stefan Voicu, Ioan Hangu

1.Iisus Hristos: Dumnezeu – Omul,

2. Pustiirea firii omenesti in Adam,

3. Refacerea firii omenesti in Iisus Hristos,

4. Continuarea biruintei prin Taina,

5. Vremuri de mantuire,

6. Himalaya prostiei omenesti,

7. Povatuire in taina spovedaniei,

8. Libertatea: lepadarea de sine,

9. Credinta,

10. Chantecler,

11. Regenerareaa familiei si a neamului,

12. Prietenia, Taina Cununiei, preoteasa,

13. Cuvinte interzise,

14. Cine intra in imparatia lui Dumnezeu,

15. Ce sunt sfintii,

16. Porunca iubirii,

17. Transformarea omului in Om,

18. Biografia Parintelui Arsenie Boca

Cu cateva luni in urma a fost finalizat un nou film documentar avandu-l in centru pe Parintele Arsenie Boca, Sfantul Ardealului. Aceeasi echipa ca si pentru filmul “Parintele Arsenie Boca – Omul lui Dumnezeu (2011, 80 minute), respectiv  Nicolae Margineanu (regizor si producator),  Ion Costin Manoliu (text/comentariu) si Maria Ploae (voce), a realizat in acest an, 2013, filmul “Parintele Arsenie Boca în duh și adevar” (83 minute), care va rula [a rulat, n.n.] si in cadrul festivalului de film documentar care incepe maine [14 oct.] la Sibiu, Astrafilm Festival.

Prezentarea filmului in cadrul festivalului este urmatoarea:

Arsenie Boca este considerat de mulţi credincioşi drept ‘ultimul sfânt al românilor’. Duhovnicul a devenit o legendă datorită faptelor sale considerate drept miracole de cei care le-au văzut şi a vorbelor sale profetice. Filmul se concentrează asupra testimonialului măicuţei Marina [Lupau, stareta manastirii Bic, din judetul Salaj, n.n.]

***

30042011139

PARINTELE ANDREI COROIAN:

La mormântul cel izvorâtor de har de la Prislop, al Părintelui Arsenie Boca

Părintele Arsenie Boca a fost o personalitate duhovnicească unică în istoria Bisericii noastre. A fost dăruit de Dumnezeu, Bisericii şi neamului românesc, în vremurile grele ale ateismului communist spre a arăta prin faptă şi cuvânt frumuseţea sfinţeniei vieţuirii creştine şi a mărturisi dumnezeirea Logosului întupat, dătătorul vieţii şi al sfinţeniei.

S-a născut în localitatea Vaţa de Sus, în Munţii Apuseni, la 29 septembrie 1910. Credincioasa sa mamă Cristina, după ce l-a zămislit, a visat că poartă soarele în pântece, iar după naştere, ea a trăit o viaţă de curăţie, înţelegând împreună cu toţi ai casei, că pruncul va fi un ales al lui Dumnezeu. La Botez a primit numele de Zian. După ce de la o vârstă precoce a arătat preocupări intelectuale, a absolvit ca şef de promoţie Liceul Naţional Ortodox „Avram Iancu” din Brad, în anul 1929.

Fire adânc meditativă şi contemplativă, încă din timpul liceului practica nevoinţe ascetice incredibile, pe care le va spori în timpul studiilor universitare. A absolvit în 1933 Institutul Teologic de grad universitar din Sibiu, studiind apoi la Institutul de Belle Arte şi Facultatea de Medicină din Bucureşti, secţia anatomie. După ce a fost hirotonit diacon celib, a fost trimis de către Mitropolitul Nicolae Bălan, o perioadă în Muntele Athos, pentru a se iniţia în tainele vieţii monahale.

boca2În 1939 a intrat în Mânăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus, fiind tuns ca monah în 1940, cu numele de Arsenie şi hirotonit preot, în 1942. În timpul studiilor, părintele Arsenie s-a arătat prin seriozitate şi hărnicie asemeni studenţilor Vasile şi Grigore, viitori mari ierarhi şi dascăli ai Bisericii. Ca stareţ, preot şi duhovnic a fost încă de la începutul misiunii sale, considerat harismatic. Între anii 1940 – 1948, vreme în care a fost stareţ la Mânăstirea Sâmbăta, a desfăşurat o lucrare duhovnicească unică[1], nemaicunoscută în istoria poporului român. O lucrare evanghelică şi apostolică, care a influenţat zeci şi sute de mii de credincioşi din tot cuprinsul ţării noastre.

Aici, după cum spune părintele Teofil Părăian, a lucrat părintele Arsenie cu întreaga sa capacitate harismatică şi intelectuală. A fost secondat de alte două personalităţi de vocaţie: părintele Serafim Popescu şi părintele Nicolae Mladin, viitorul Mitropolit al Ardealului (1967 – 1981). Intrat în atenţia securităţii, părintele Arsenie a fost deseori anchetat.

Sunt memorabile cuvintele scrise de sfinţia sa într-o mărturisire autobiografică din 17 iulie 1945[2], cerută de securitatea din Râmnicu-Vâlcea unde a fost anchetat:…

„Într-o iarnă, probabil în 1941, ne trezim la mânăstire cu o avalanşă de oameni, de toate vârstele şi toate pr_arsenie_boca_cu_cruceatreptele, năpădindu-mă să stau de vorbă cu ei despre necazurile lor. Aşa m-am trezit că fac duhovnicie cu oamenii, deşi nu eram preot. Ştiam că tot ce păţesc oamenii li se trage de pe urma păcatelor şi a greşelilor. Aşa m-am văzut nevoit să primesc preoţia, misiune majoră a propovăduirii lui Hristos, Dumnezeu adevărat şi Om adevărat, precum şi a sfinţirii omului.

Ca să aibă pacea lui Dumnezeu în sine, absolut în orice împrejurare s-ar afla în viaţă, i-am învăţat pe oameni să fie curaţi faţă de oameni şi faţă de Dumnezeu, să dea Cezarului ce e al Cezarului (ascultare cetăţenească, dajdie, etc.) şi lui Dumnezeu ce e a lui Dumnezeu (cuget curat, suflet şi trup purificat şi curăţit de patimi). De această învăţătură, martori îmi sunt toţi cei care au ascultat poveţele pe care le-am dat. Iubirea de Dumnezeu, iubirea de oameni şi viaţa curată fac cu putinţă reîntoarcerea noastră la împărăţia cea de obârşie. Acesta îmi este rostul şi misiunea pe pământ, pentru care Dumnezeu m-a înzestrat cu multe daruri deşi sunt nevrednic. Pentru aceasta sunt solicitat din toate părţile să propovăduiesc oamenilor iubirea lui Dumnezeu şi sfinţirea lor prin această iubire. De alte gânduri şi rosturi sunt străin”.

Din această mărturisire reiese crezul şi menirea Cuviosului părinte Arsenie dăruite de Dumnezeu lui, spre trezirea propriei noastre meniri. Iubirea lui Dumnezeu şi sfinţirea omului prin această iubire, este mesajul şi puterea care izvorăşte din scrierile, picturile, părintelui Arsenie precum şi din mormântul său de la Mânăstirea Prislop.

Reluând firul biografic al Avei Arsenie, aflăm că în 1949 este transferat la Mânăstirea Prislop, vechea ctitorie a Sfântului Nicodim de la Tismana, şi rectitorită de Domniţa Zamfira. Revenită Ortodoxiei, după ce o lungă perioadă de timp a fost administrată de uniaţi, mânăstirea avea nevoie de o dublă rectitorire, atât duhovnicească cât şi gospodărească. La această muncă, părintele Arsenie a pornit cu toată râvna şi talantul său, devenind al treilea ctitor al mânăstirii. Aici a călugărit doi ucenici: părintele Dometie Manolache, viitorul mare duhovnic al Mânăstirii Râmeţului şi părintele Antonie Plămădeală, viitor mare Mitropolit al Ardealului. În anul 1950 Prislopul devine mânăstire de maici iar părintele Arsenie va rămâne ca duhovnic.

Arsenie Boca, la arestarea din 1955În ianuarie 1951, este arestat, anchetat brutal şi dus la Canal. Eliberat în aprilie 1952, revine la mânăstire dar evită contactul cu pelerinii. În 1955 este anchetat la Timişoara, urmând şase luni de detenţie.

Părintele Nicolae Grebenea (1905 – 2006)[3] unul dintre cei mai longevivi deţinuţi politici din România, mărturisea despre harismele neobişnuite ale părintelui Arsenie, care în închisoare i-a uimit pe cruzii anchetatori. Aceştia „negăsind în el nici o vină” l-au eliberat. În 1959, prin actul Episcopiei Aradului nr. 2407/1959, este îndepărtat din mânăstire. Începe o lungă perioadă de pribegie. Este angajat ca pictor secund la Biserica Sfântul Elefterie, apoi la atelierele Patriarhiei de la Schitul Maicilor. În anul 1968 se pensionează şi începe să picteze Biserica de la Drăgănescu, lângă Bucureşti. Vreme de cinsprezece ani realizează această pictură unică în ţara noastră. Într-un stil cu totul original, părintele a zugrăvit prin penel nu doar o Biserică ci şi o carte de predici în culori, în care arată gravitatea devastatoare a păcatului şi puterea dumnezeiască, transfiguratoare a sfinţeniei.

12-4Între anii 1969 – 1989, obştea Mânăstirii Prislop se reorganizează într-un aşezământ cvasi-mânăstiresc (astăzi metoc al Mânăstirii Prislop) în oraşul Sinaia. Aici pe data de 28 noiembrie 1989, după ce tainic îşi prevestise sfârşitul cu trei ani mai devreme, închide ochii părintele Arsenie, mutându-se la Domnul. A lăsat într-o ordine desăvârşită predici, meditaţii, desene şi schiţe. Este prohodit şi înmormântat pe data de 4 decembrie 1989 la Mânăstirea Prislop, în faţa unei mari mulţimi de credincioşi.

Frumuseţea trăirii şi a gândirii evanghelice a părintelui Arsenie ne-a rămas din viaţa şi opera sa. Având talanţi şi harisme asemenea marilor sfinţi din vechime, Părintele i-a lucrat cu seriozitate, rodindu-i şi împărtăşind roada harului cu mărinimie.

Trăitor şi propovăduitor al iubirii lui Dumnezeu şi a sfinţirii omului prin iubire, pentru acest crez a purtat crucea a nenumărate suferinţe şi prigoane prin care s-a înălţat pe treapta nepătimirii şi a sfinţeniei.

Dacă scrierile părintelui sunt raze de lumină care luminează sufletul şi-l trezesc spre iubirea de Dumnezeu şi dorul sfinţeniei, Loc de reculegere - mormântul părintelui. Mănăstirea Prislop.din mormântul de la Prislop izvorăsc pacea şi iubirea dumnezeiască, bucuria, sfinţenia şi nenumărate vindecări. Aici timpul se suspendă iar clipele devin eterne. Lângă crucea care străjuieşte mormântul părintelui, zeci de mii de oameni din toată ţara, trăiesc fiorul credinţei iubitoare, a smereniei, a simplităţii şi puterii creştinismului primar. Harul, binecuvântarea şi vindecările ce izvorăsc din mormânt, fac Prislopul un loc de pelerinaj unic.

La pomenirea anuală a adormirii părintelui, mii de oameni credincioşi, prezenţi la Sfânta Liturghie şi parastas, în bună cuviinţă şi rânduială aşteaptă ceasuri de-a rândul, să poată atinge mormântul sau crucea ce străjuieşte la capul părintelui. În preajma mormântului simţi nu doar harul şi binecuvântarea părintelui ci şi plenitudinea Bisericii. Simţi prezenţa şi comuniunea Apostolilor, Proorocilor, Mucenicilor, Cuvioşilor şi Drepţilor. Te copleşeşte o imensă bucurie, a harului sfinţitor dar şi o imensă responsabilitate în faţa Celui ce va secera rodul focului iubirii Sale, semănat de „preotul cel unic”[4] şi ucenicul Său cel ales, pe pământ, Ava Arsenie de la Prislop, Sfântul Ardealului iubit.


[1] Î.P.S. Bartolomeu Anania, Apa cea vie a ortodoxiei, Ed. Renaşterea, Cluj-Napoca, 1999.

[2] Părintele Arsenie Boca, Biserica de la Drăgănescu Cartea Album,  Deva, 2005.

[3] Convorbiri personale, Mânăstirea Nicula,1998.

[4] Valeriu Gafencu, „Calea spre Fericire”, Scrisori din închisoare, Ed. Rugul Aprins, Făgăraş, 2006.

sf_arsenie_boca

Va recomandam si:

***

***

***

***


Categorii

Documentare, Minuni si convertiri, Parintele Andrei Coroian, Parintele Arsenie Boca, Razboiul nevazut, VIDEO

Etichete (taguri)

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Articolul urmator/anterior

Comentarii

25 Commentarii la “PARINTELE ARSENIE BOCA IN DUH SI ADEVARStraluciri de har din invataturile si minunile Cuviosului de la Prislop, in noi DOCUMENTARE AUDIO si VIDEO realizate de NICOLAE MARGINEANU. Marturiile Maicii Marina de la Manastirea Bic

 1. Pe DVD de la Sambata de Sus (realizat si de fizicianul anticrestin de la Romania Libera – Bogdan Ficeac specialist in manipulari), se sugereaza ca in vremea celui de-al doilea razboi mondial maresalul Ioan Antonescu ar pus “siguranta” sa-l urmareasca si sa-l monitorizeze pe parinte.

  Ar fi de stiut daca a existat o intalnire intre maresalul Ioan Antonescu si parintele Arsenie Boca; si cam ce sfaturi i-ar fi dat parintele maresalului.
  Ar fi de dorit sa se stie daca a existat o intalnire intre regele Mihai si par Arsenie Boca. Se stie ca ar fi sfatuit-o pe principesa Ileana inainte de 1948, la Bran. Dar ce s-a discutat nu se spune.

 2. @ Mircea B:

  De unde si pana unde e Bogdan Ficeac anticrestin si atunci cum iti imaginezi ca putea colabora cu domnii Margineanu si Manoliu (doar ca voce, nu ca autor al scenariului) la acel documentar? Iarta-ne, dar e aiurea sa aruncam asa cu vorbele si cu banuielile. Apropo, Ficeac e specialist nu in manipulari (abia asta e o manipulare), ci in deconspirarea tehnicilor de manipulare. In rest, nu stim raspunsurile legate de Antonescu si de rege.

 3. Au existat critici din Partea Patriahiei la adresa lui Bogdan Ficeac, datorate atacurilor acestuia la adresa BOR:

  Bogdan Ficeac acuza Patriarhia de razbunare
  Redactorul-sef al cotidianului Romania Libera, Bogdan Ficeac, a declarat ieri ca nu stie de ce Patriarhia Romana a afirmat, in comunicatul trimis, ca fotograful publicatiei a incercat sa tulbure serviciul religios.
  Ficeac a precizat ca fotograful Silviu Ciobanu a facut, marti dimineata, fotografii in timpul slujbei in Catedrala Patriarhala, impreuna cu “un alt coleg”, de la o alta institutie de presa, timp in care nimeni nu le-a interzis nimic. Potrivit lui Ficeac, intre timp, afara avea loc o busculada in jurul maicutelor de la Vladimiresti, iar fotoreporterul Romaniei Libere a iesit sa fotografieze. “Bodyguarzii i-au spus sa nu mai faca fotografii, iar maicutele au fost duse inauntru”, a adaugat el. Redactorul-sef de la Romania Libera pune reactia Patriarhiei Romane pe seama faptului ca publicatia a scris despre scandalul cu Mitropolia Ardealului, in conditiile in care oricum – a precizat Ficeac – si alte ziare au tratat acest subiect. (D.E.I.)

  Detalii: http://www.9am.ro/stiri-revista-presei/2006-02-08/incident-la-patriarhie.html#ixzz2lvYlr4yI

  Stimate domnule redactor-sef Bogdan Ficeac

  Aflati sub ocarmuirea duhovniceasca a I.P.S. Andrei al Alba Iuliei de vreme indelungata, am considerat intr-un fel de datoria noastra a ne chestiona asupra motivatiei care se afla in spatele acestor atacuri gratuite la adresa Ierarhului nostru, ce fac parte in ultima perioada dintr-o campanie mai larga impotriva Bisericii Ortodoxe Romane.

  http://www.cuvantul-liber.ro/articol.asp?ID=18457

 4. Multumim!

  Maica Marina a spus ca parintele a murit in urma batailor. Cam cu o luna inainte de moarte l-au luat securistii si l-au batut. De acolo i s-a tras moartea. Maica stie de la una din maicile care a stat la Sinaia.

  A mai spus maica, despre icoanele din biserica de la Prislop, ca parintele le-a spus ca va veni vremea cand vor fi facatoare de minuni.

  Inregistrarile cu maica le-am gasit pe Internet.

 5. Pingback: PARINTELE ARSENIE BOCA continua sa faca MINUNI SI DE DINCOLO DE MOARTE… -
 6. @admin
  Inregistrarea de care vorbeam eu este intr-o biserica. Maica Marina a cerut mai intai binecuvantarea parintelui ce slujea acolo si apoi a spus despre moartea parintelui. In inregistrarile postate mai sus nu stiu daca s-a spus ceva despre aceasta. Maicile de la Prislop s-au temut sa vorbeasca.

 7. Sanziana@

  Da. Exista marturia in filmul respectiv. Suna cam asa:

  Maica Timoteea care avea 103 ani marturiseste inaintea mortii sale :
  -Marina, cand au venit mascatii la Sinaia l-au batut pe Parintele atat de rau incat l-au dus la spital si cand a venit de la spital atunci a murit.
  – Atunci cum ne-ati spus noua ca Parintele a murit de boala? intreaba maica Marina.
  -Pai daca noi va spuneam voua, voi nu puteati tacea si puneati in pericol manastirea.

  In plus, exista un amanunt si in marturia tamplarului care i-a facut crucea care atesta faptul ca cu cateva luni inainte de moartea sa Parintele Arsenie Boca era in putere. Chiar daca nu este o marturie explicita, directa, ea arata ca Parintele Arsenie Boca nu era slabit de munca si boli asa cum s-a spus.

  Gheorghe Vâlcea – tâmplarul părintelui ARSENIE BOCA
  – “Unul ca el se naşte o dată la o mie de ani”
  I-a sculptat crucea de mormânt părintelui Arsenie Boca.
  A lucrat, ca tâmplar, alături de el, timp de 12 ani, devenind buni prieteni.
  Astăzi, Gheorghe Vâlcea este unul dintre puţinii martori ai ultimilor ani petrecuţi pe pământ de părintele Arsenie

  “Să-mi faci crucea”

  Noiembrie, 1989. Afară ninge uşor şi fulgii se lipesc de fereastră. Dalta muşcă încet din lemnul tare. Printre lacrimi, cu o durere surdă în inimă, tâmplarul a sculptat deja un nume – “Arsenie”. Ar trebui să mai scrie încă un cuvânt. Doar atât. “Ieromonahul”. Unsprezece litere. Dar nu poate. Durerea îl apasă din ce în ce mai tare şi gândul că nu-l va mai vedea niciodată pe părintele Arsenie Boca îi sfredeleşte inima.
  Îi răsună în minte cuvintele de la ultima întâlnire: “Să vii la mine la mormânt, că te voi putea ajuta mai bine decât acum”. Dar despărţirea e prea grea şi-i întu¬necă nădejdea. Începe să lucreze la prima literă. Un “I” înalt şi zvelt, desenat chiar de părintele Arsenie în timp ce se afla pe patul de moarte. Încet, privirea i se împăienjeneşte şi lacrimile îi curg pe obraz.
  Părintele Arsenie venise în urmă cu câteva luni la el, la spital. Pe Gheorghe Vâlcea îl chinuia o durere cumplită de picioare. Suferea de ea încă din tinereţe, dar acum nu-i dădea nicicum pace, aşa că se internase.
  Părintele a sosit neanunţat. În salon, câţiva bărbaţi îşi omorau timpul jucând zaruri şi flecărind lucruri lu¬meşti. Când a deschis uşa , au înlemnit cu toţii. În jurul bărbatului cu barbă albă şi ochi sfredelitori plutea ceva, o boare de sfinţenie nenumită, care te ţintuia. A venit la el la pat şi i-a spus simplu – “Nea Vâlcea, aş dori să vii cu mine să-ţi arăt ce trebuie să mai faci la Prislop”.
  Rugămintea l-a năucit.
  Stătea înlemnit în pat, cu picioarele betege, iar părintele Arsenie îl ruga să plece! S-a străduit să-i facă pe plac, iar mădularele, până atunci bicisnice, l-au ascultat. Încet, ca prin minune, a putut păşi fără să mai simtă du¬rerea aceea sfâşietoare. Au plecat împreună din spi¬tal. Pe drum, i-a spus la fel de direct: “Nea Vâlcea, eu voi pleca dincolo. Am de la Domnul o altă misiune. După ce voi părăsi lumea asta, totul se va schimba în ţară . Nu-ţi pot spu¬ne amănunte, pentru că i-aş pa¬nica pe oameni. Dar voi fi ală¬turi de tine mereu. Din lu¬mea cea¬laltă, te voi putea aju¬ta mai mult. Să vii la mine la mormânt”. L-a ascultat buimăcit.
  Deşi bă¬trân, părintele Arsenie era în plină putere. Şi acum îi vorbea de moarte şi de lumea cealaltă! L-a crezut, dar a sperat mereu, până în ultima cli¬pă, că nu va fi aşa. Că părintele va mai face un miracol, încă unul, în¬tre atâtea sute câte săvârşise în tim-pul vieţii, şi-şi va prelungi şederea în lume. Însă, cu timpul, nădejdea aceasta s-a risipit. Părintele l-a pus să-i lucre¬ze şi crucea. Una simplă, de lemn, acoperită cu scân¬du-ră, aşa cum îşi mai dăltuiesc şi acum ţăranii din Ţara Zarandului, locul în care părintele văzuse lumina zilei. De scris n-a scris nimic pe faţa ei. A aşteptat până în ultima clipă.
  Era acasă, la Comarnic, când a primit vestea: “Vino la Sinaia. Domnul bătrân a murit”. Atunci a simţit că ceva se rupe din el. Tot drumul l-a străbătut plângând. Lacrimile îi curg şi acum, când îşi aminteşte cum terminase crucea. Cea mai grea a fost ultima literă, un “L” încârligat şi bătrân, aşa cum mai văzuse doar pe lespezile voievozilor – “Arsenie Ieromonahul”.

  Am facut niste sublinieri dar nu stiu daca se vor vedea. Marturia se gaseste intr-un articol din Formula As:
  http://www.formula-as.ro/2013/1057/spiritualitate-39/gheorghe-valcea-tamplarul-parintelui-arsenie-boca-unul-ca-el-se-naste-o-data-la-o-mie-de-ani-16110

 8. am vrut sa spun ca marturia tamplarului nu este o marturie explicita, directa a felului in care Par. a murit…

 9. Pingback: PARINTELE ARSENIE – LUMINA PENTRU NEAMUL SAU, IN INTUNERICUL VREMURILOR VITREGE. Misionar al dreptei-credinte in fata greco-catolicilor: “Intoarceti-va acasa, la ortodoxie, si asa tot neamul prinde putere pentru ziua ce vine” -
 10. Doamne ajuta!

  Oare imi puteti recomanda de unde as putea downloada liturghia ortodoxa in lb engleza, eventual in paralel cu versiunea in romana?

  Multumesc

 11. @daniela
  Ai gasit in grupajul de inregistrari indicat de admin sau intr-o alta inregistrare pe youtube? As mai asculta odata!

 12. Sanziana@

  Da, in grupajul de filme indicat de admin. Penultimul film: Arsenie Boca un om mai presus de oameni – Marturia Maicii Marina Lupau de pe la 1:38:50 incolo.

 13. Pingback: Parintele Arsenie Boca | albastru de ...
 14. Pingback: Parintele Arsenie Boca despre POST, SPOVEDANIE, RUGACIUNEA MAICII DOMNULUI si LUPTA CU DIAVOLUL. Care este CEA MAI MARE MINUNE? -
 15. Pingback: Filmul “POARTA ALBA” – lansat in curand. Un film-marturie despre GULAGUL ROMANESC. Interviu cu regizorul NICOLAE MARGINEANU: “Comuniștii aveau nevoie de un popor obedient și înfricoșat și această stare se obținea prin teroar
 16. Pingback: PARINTELE ARSENIE BOCA SUB PRIGOANA COMUNISTA sau MARTURII DESPRE SFINTENIA CARE IMBLANZEA FIARELE SECURISTE: “A fost o lumina si un stalp de nadejde. Fara indemnul si rugaciunile lui, nu as mai fi iesit viu din inchisoare” - Recomandari
 17. Pingback: PARINTELE ARSENIE BOCA – 25 de ani de la plecarea in Vesnicie a marelui mijlocitor si luminator al neamului. DARURILE si CRUCEA PARINTELUI ARSENIE. Cand un neam isi tradeaza rostul, sa se gateasca de pedeapsa! -
 18. Pingback: PARINTELE ARSENIE BOCA – CUVINTE DUHOVNICESTI ANTOLOGICE, de mare forta si folos mantuitor: “Nu te ruga de Mine sa le dau pacea, roaga-te de oameni sa-si schimbe purtarile, daca vor sa mai vada pacea pe pamant“ -
 19. Pingback: AVVA CLEOPA CEL MARE, “inteleptul cu minte de batran si suflet de copil”/ (Video inedit): INMORMANTAREA PARINTELUI CLEOPA. Intalnirea cu Staretul Tadei -
 20. Pingback: Mitropolia Ardealului incepe demersurile pentru CANONIZAREA PARINTELUI ARSENIE BOCA/ “Fenomenul Arsenie Boca” – intre sfintenie, fanatism, superstitie “minunista” si business, la “ROMÂNIA, TE IUBESC” (“Arse
 21. Pingback: CONFISCAREA PARINTELUI ARSENIE BOCA DE CURENTE EZOTERICE, DACISTE SI NEW-AGE | Cuvântul Ortodox
 22. Pingback: PARINTELE ARSENIE BOCA despre PREOTIE: “Vreţi preoţi buni? Naşteţi-i! Toată decăderea e de la părinţi începătură”; “Iubiţi pe preoţi acum, până-i mai aveţi în mijlocul vostru, căci va veni o vreme când nu-i veţi mai a
 23. Pingback: PARINTELE ARSENIE – LUMINA PENTRU NEAMUL SAU, IN INTUNERICUL VREMURILOR VITREGE. Misionar al dreptei-credinte in fata greco-catolicilor: “Intoarceti-va acasa, la ortodoxie, si asa tot neamul prinde putere pentru ziua ce vine” | Cuvântul
 24. Pingback: O APOLOGIE: “Până la canonizare, răstignirea Părintelui Arsenie Boca continuă!” | Cuvântul Ortodox
Formular comentarii

* Pentru a deveni public, comentariul dumneavoastra trebuie aprobat de un administrator. Va rugam sa ne intelegeti daca nu vom publica anumite mesaje, considerandu-le nepotrivite, neconforme cu invatatura ortodoxa sau nefolositoare sufleteste. Va multumim!

Carti

Articole recomandate

Rânduială de rugăciune

Articole Recomandate

Carti recomandate