APELURI LA DESCHIDEREA BISERICILOR si RESPECTAREA LIBERTATII RELIGIOASE. Vasile Bănescu: “Biserica Ortodoxă Română va face demersuri firești și riguros argumentate pentru a găsi căile raționale de întoarcere graduală, precaută, dar grabnică, la starea de normalitate”

6-05-2020 10 minute Sublinieri

Libertatea:

Marcel Vela, despre deschiderea bisericilor: “Trebuie gândit foarte bine”

Ministrul de interne Marcel Vela a declarat, luni seară, la Antena 1, că redeschiderea lăcașurilor de cult din România trebuie gândită foarte bine, în contexul pandemiei de coronavirus.

Conform lui Marcel Vela, pentru redeschiderea lăcașurilor de cult este nevoie și de ajutorul Bisericii Ortodoxe Române.

“La biserică, în general, merg persoane de o anumită categorie de vârstă. Sunt persoane vulnerabile, trebuie gândit foarte bine, dacă nu cumva există riscul de infecţie în prima fază”, a spus Marcel Vela.

Acesta a adăugat: “Biserica şi preoţii au fost foarte riguroşi de Paşte, acum biserica trebuie să facă o analiză obiectivă, fără patimă, să vedem ce putem face”.

Ministrul de interne a admis că, în condiţii de siguranţă, poate fi luată în calcul şi organizarea de nunţi şi botezuri, dar nu cu 500 sau 1.000 de persoane.

Dacă suntem vigilenţi, vom putea să ne gândim şi la nunţi şi botezuri, dar evident fără 500 sau 1.000 de persoane”, a declarat Marcel Vela.

În opinia lui Marcel Vela, acest virus îi va schimba pe români, iar valul al doilea, preconizat în toamnă, va fi mult mai bine pregătit.

“Cred că acest virus ne va schimba. Dacă vine valul doi, suntem mai bine pregătiţi. Cred că trebuie să ne vaccinăm”, a mai spus ministrul de interne.

***

Basilica:

Vasile Bănescu: Normalizarea vieții sociale înseamnă și participarea la slujbe, respectând măsurile de protecție

Purtătorul de cuvânt al Bisericii Ortodoxe Române, Vasile Bănescu, afirmă că normalizarea vieții sociale înseamnă și revenirea oamenilor, cu respectarea măsurilor de protecție, „la exercitarea dreptului lor fundamental la viața religioasă publică, adică în lăcașurile de cult”.

„Biserica Ortodoxă Română, ca și celelalte culte religioase din Romania, va face demersuri firești și riguros argumentate pe lângă autoritățile statutului pentru a găsi împreună căile raționale de întoarcere graduală, precaută, dar grabnică, la starea de normalitate, stare care nu include doar o dimensiune materială, ci și una spirituală”, a declarat Vasile Bănescu pentru Agerpres.

„Normalizarea vieții sociale înseamnă, așadar, în mod evident, și revenirea oamenilor, cu respectarea măsurilor de protecție necesare, la exercitarea dreptului lor fundamental la viața religioasă publică, adică în lăcașurile de cult”, a adăugat acesta.

În ultimele zile, numeroși credincioși s-au adresat preoților și autorităților pentru a cere redeschiderea bisericilor, odată cu alte instituții publice, începând cu 15 mai.

***

Platforma Impreuna

Procedură prealabilă acționării în instanță pentru încălcarea exercițiului libertății de credință

Președintelui României,
Președintelui Senatului României,
Președintelui Camerei Deputaților,
Prim-ministrului Guvernului României,

Subscrisa, Platforma Civică Împreună, constatând lipsa lăcașurilor de cult din enumerarea spațiilor care vor fi redeschise începând cu 15 mai, vă înaintăm prezenta

Procedură prealabilă acționării în instanță pentru încălcarea exercițiului libertății de credință

Preambul:

Potrivit Decretului de instituire a stării de urgență emis de Președintele României, pe data de 15 mai 2020, încetează starea de urgență declarată în temeiul OUG 1/1999 modificată.

Pe perioada acestei stări de urgență, libertatea de credință a fost practic anihilată în România, atât la nivel colectiv, cât și la nivel individual, prin îngrădirea cetățenilor (care nu sunt clerici) a oricărui exercițiu al acesteia, indiferent dacă privea participarea individuală la slujbe, dreptul de a avea acces ori de a-i fi administrate Sfintele Taine, fiind interzis inclusiv liberul acces în incinta curților lăcașurilor de cult în afara serviciului religios.

Din punct de vedere al istoriei vieții liturgice în România, dar și al evoluției modului de respectare al libertății de credință la noi în țară de-a lungul timpului, cetățenii români nu au mai cunoscut vreodată în istoria societății românești o astfel de anihilare a exercițiului libertății de credință.

Situația prezentă:

A fost anunțat public de către Președintele României că începând cu 15 mai 2020 vom intra într-o ,,așa-numită stare de alertă”.

Analizând juridic reglementarea incidentă acestei noi stări, se constată cu titlu de precizare prealabilă că, potrivit art. 4 alin. 1 lit. b din OuG 21/2004, interpretat atât prin metodă sistematică, cât și teleologică, starea de alertă se declară ,,în cazul iminenței amenințării sau producerii situației de urgență”. Cu alte cuvinte, situația de urgență care a fost considerată atât de întemeiată de Președintele României încât să decreteze stare de urgență pe o perioadă de 60 de zile, ar fi putut fi precedată de declararea unei stări de alertă, textul dispoziției legale fiind fără putință de tăgadă sub aspectul caracterului prealabil din punct de vedere logic al ,,iminenței amenințării”. Se observă că amenințarea, iminența sunt, din punct de vedere logic, prealabile producerii riscului care a determinat declararea stării de urgență, ceea ce nu este cazul în speță, starea de urgență încetând pe 15.05.2020.

Strict cu privire la ce măsuri se pot dispune pe timpul acestei “așa-numite” stări de alertă, este foarte clar stipulat în art. 4 din OuG21/2004 că se pot dispune orice măsuri care sunt necesare pentru înlăturarea stării de forță majoră, fără să avem decretată ori măcar definită o stare de forță majoră, cel puțin una în condițiile riguroase pe care le prevede Dreptul pentru starea de forță majoră. Este de asemeni în mod expres prevăzut în Ordonanța 21/2004 că măsurile astfel dispuse numai în mod necesar pentru înlăturarea stării de forță majoră trebuie oricum să fie proporționale cu situațiile care le-au determinat și să se aplice cu respectarea condițiilor și limitelor prevăzute de lege, ele fiind stabilite prin acte administrative ,,regulamente, planuri, programe sau documente operative aprobate prin decizii, ordine sau dispoziții emise conform reglementărilor în vigoare” și care potrivit art. 45 din OUG 21/2004 pot fi supuse unor acțiuni în anularea lor în contencios-administrativ. Practic, este vorba despre simple acte administrative.

Restrângerea libertătii constitutionale de credintă nu poate fi realizată prin astfel de acte administrative dispuse în baza OuG 21/2004, măcar si numai pentru că, potrivit art. 115 alin 6 din Constitutia României ordonanţele de urgenţă nu pot afecta regimul instituţiilor fundamentale ale statului, drepturile, libertăţile şi îndatoririle prevăzute de Constituţie. Așadar nu putem fi în prezența unei restrângeri în temeiul acestei OuG 21/2004 în baza căreia Presedintele ne-a anunțat instituirea unei “așa-numite stări de alertă”, declarate printr-o “Hotărâre” (art. 4 alin. 5 din OuG 21/2004).

Am demonstrat mai sus că în perioada stării de urgență, exercițiul libertății de credință – garantată constituțional – a fost complet anihilat pentru cetățenii români, cu excepția clericilor. Pentru starea de alertă anunțată, anihilarea sau restrângerea exercițiului de credință nu poate fi făcută decât printr-o lege, atât datorită prevederilor constutiționale și legale mai-sus enunțate, dar și pentru art. 4 din OUG 1/1999 care prevede posibilitatea restrângerii exclusiv până la încetarea stării de urgență (ea însăși numai în măsura respectării art. 53 din Constitutie).

*

În aceste condiții, dincolo de încălcările constituționale pe care le-am trăit ca societate creștină în ultimele două luni, vă solicităm ca în perioada acestei stări de alertă să permiteți accesul creștinilor:

a) în curțile lăcașurilor de cult la o distanță de 1,5 m unul de altul, pe timpul serviciilor religioase desfășurate de slujitorii bisericii în interiorul acesteia, cu respectarea tuturor măsurilor impuse de autoritățile medicale în privința igienizării și protejării individuale,

b) precum și în interiorul lăcașurilor de cult în afara duratei serviciilor religioase, în mod individual, nu mai mult de trei persoane odată, cu respectarea acelorași măsuri și cu igienizarea obligatorie ulterioară a lăcașurilor.

În ipoteza în care nu veti da curs acestei cereri rezonabile a societății civile creștine, refuzul reprezintă o nouă sfidare dovedit anti-creștină prin caracterul discriminatoriu aplicat creștinilor raportat la liberul acces al cetățenilor României în oricare alt spațiu public decât incinta lăcașurilor de cult.

Prezenta constituie procedură prealabilă administrativă urmată de acționarea în contencios administrativ, dar și de solicitarea de daune pentru consecințele caracterului discriminatoriu al măsurilor aplicate.

Mihai Gheorghiu
Președinte

***

Daniel Ionașcu, PRU: ‘Când redeschideți bisericile? 95% dintre români așteaptă răspunsul!’

Președintele executiv al Partidului Puterii Umaniste (social-liberal) din România, Daniel Ionașcu, solicită autorităților un calendar ferm pentru redeschiderea bisericilor și cimitirelor pe care o așteaptă peste 95% dintre romani – 87% creștini ortodocși.

În caz contrar, Daniel Ionașcu, avocat experimentat, își anunță decizia de a câștiga, în instanță, dreptul creștinilor de a intra în biserică. Totodată, președintele executiv al umaniștilor solicită respectarea strictă a regulilor de PREVENȚIE – decise de autorități – în biserici și cimitire.

Mesajul integral al președintelui executiv al PPU (social-liberal):

<<Un popor atât prețuiește cât a înțeles din evanghelie>>, spunea academicianul Simion Mehedinți. Iar dacă ne raportăm la cuvintele: <<fără Mine nu puteți face nimic>>, spuse de Iisus Hristos, <<Om și Dumnezeu a cărui Înviere tocmai am prăznuit-o și ne vom apleca cu mare luare aminte asupra faptului că, în ajunul Învierii, Dumnezeu a trimis foc din cer în chipul Sfintei Lumini, ceea ce am văzut cu ochii noștri, ca legământ și dovadă a prezenței Sale efective și lucrătoare>>, vom constata că cei ce închid azi bisericile când se deschid magazine, saloane de coafor, parcuri, muzee s. a (absolut firesc); că nu au înțeles chiar nimic!

În ultima vreme am primit foarte multe cereri și mesaje prin care ni se solicită să intervenim pentru a stopa tratamentul nefiresc la adresa lui Dumnezeu, a Bisericii și credincioșilor ei, precum și a modelului educațional care se transmite prin aceste decizii absolut inadmisibile și discriminatorii la adresa sufletului curat al celor ce cred cu adevărat în Dumnezeu și știu că ajutorul real în aceste vremuri întâi de la Dumnezeu vine pe diverse căi. Așadar, se impune a da lui Dumnezeu ce este a lui Dumnezeu și Cezarului ce este al Cezarului!

În România, 99 [95]% dintre cetățeni sunt creștini, iar aproximativ 87% sunt creștini ortodocși. Având în vedere aceste procente, dezinteresul total, ba mai mult, ignorarea strigătelor disperate ale celor ce merg în biserică și o consideră ca fiind un spațiu sacru consacrat și legal, care se raportează firesc și plenar la Dumnezeu, cererile ierarhilor, până și cererea președintelui Academiei Române, Ioan-Aurel Pop, nu doar că ne autorizează să ridicăm protestul oamenilor și nu doar că ne legitimează, dar ne și obligă să facem o cerere publică adresată fiecărui factor decident prin care solicităm ca în trei zile să fie inclusă și Biserica în planul de relaxare, alături de celelalte instituții.

Rugăm să se înțeleagă că în cazul în care, potrivit practicii, și această cerere va fi ignorată, vom merge până la a cere acest drept ca normalitate în cadrul unui proces împotriva statului român.

Pentru că ne iubim țara și ținem la demnitatea firească a românilor, nu dorim să se ajungă la sentințe pentru punerea în aplicare a drepturilor naturale consacrate de Dumnezeu Însuși, constituționale, legale și izvorâte din Carta sau Convenția privind drepturile omului și libertatea omului în raport cu Dumnezeu, pentru discriminare și, mai ales, pentru tratament discreționar în exercitarea și libertatea credinței.

În mod evident, solicităm ca această măsură de relaxare să se realizeze cu respectarea unor reguli stricte făcute de specialiști, pentru care nu avem nici o îndoială că Biserica va ști să le pună în aplicare fără cusur, întrucât întotdeauna a depășit în organizare instituțiile administrative.

Cu respect,
Partidul Puterii Umaniste (social-liberal) din România
Reprezentat de președinte executiv av. Dr. Daniel Dumitru Ionașcu”

***

Digi24:

Rareș Bogdan cere Guvernului redeschiderea bisericilor

Europarlamentarul liberal Rareș Bogdan, prim-vicepreședinte PNL, pledează pentru redeschiderea bisericilor, cu precauțiile de rigoare, odată cu ridicarea stării de urgență și introducerea primelor măsuri de relaxare. El spune că oamenii au nevoie acum de hrană spirituală.

Declarându-se o persoană religioasă, Rareș Bogdan spune că simte nevoia să meargă la biserică, să asculte slujba. El crede că România a reușit să nu fie copleșită de epidemia de coronavirus și datorită ajutorului divin.

„Mulți vor spune că o iau pe urmele vecinului și prietenului meu Gigi Becali, dar cred că odată cu primele lucruri care se deschid în România ar trebui să se deschidă bisericile”, a spus Rareș Bogdan la B1 TV.

Preoții vor înțelege și vor face slujbe afară, dar oamenii au nevoie de D[umne]zeu, așa cum am avut nevoie de hrană alimentară și așa cum marile lanțuri de hipermarket au făcut profituri colosale – apropo, îi invit să dea la căminele de copii și de bătrâni, pentru că au făcut niște profituri uriașe toate marile lanțuri de cash and carry, supermarket, hipermarket – cred că avem nevoie și de hrană spirituală și e momentul în care să ni se permită să mergem și la Sfânta Biserică, să mergem să ascultăm slujba măcar în fața bisericilor. Eu am nevoie să mă duc la sfânta mănăstire, am nevoie să mă duc la sfânta biserică fără frică, fără teamă și alături de mine sunt milioane și milioane de români. România, pentru că a trecut prin acest moment, are nevoie de apropierea de sfânta biserică, indiferent cum se numește ea, și cred că printre primele centre care trebuiesc deschise, printre primele lăcașuri, printre primele instituții, cred că bisericile, indiferent de religie, trebuiesc să-și deschidă porțile în fața credincioșilor, pentru că de-a lungul istoriei noi am rezistat cu bunul Dumnezeu și cred că avem nevoie nevoie în continuare să ne raportăm la bunul Dumnezeu”, a afirmat, luni seara, Rareș Bogdan, prim-vicepreședinte PNL.

***

Constanța 100%:

600 de constănțeni cer redeschiderea bisericilor ortodoxe. Prefectul Niculescu: „Biblia este plină de pilde care ne îndeamnă să fim răbdători”

În ultimele zile, peste 600 de petiții au fost trimise pe adresa de e-mail oficială a Instituției Prefectului – Județul Constanța. În aceste solicitări venite din partea cetățenilor, se cere deschiderea lăcașelor de cult ortodoxe din județul Constanța, pentru enoriașii care doresc să participe la slujbe. Le mulțumim tuturor celor care au semnat petițiile, oameni care au dovedit că orice decizie într-un stat democratic poate fi dezbătută, contestată ori susținută, dacă participă cu argumente.

Demersul a fost inițiat de Arhiepiscopia Tomisului, prin vocea înaltului prelat ÎPS Teodosie. Prin mai multe canale media și social media, Arhiepiscopia Tomisului a instruit credincioșii cum să realizeze aceste solicitări și cum trebuie trimise, motivând că „orice altă formă de petiție online nu are niciun efect juridic, pentru că petițiile trebuie adresate cuiva”, așa cum se menționează în postarea publică de pe pagina oficială de Facebook a Arhiepiscopiei.

În lumina acestui demers, Instituția Prefectului – Județul Constanța vine cu următoarele precizări:

Reglementările Ordonanțelor Militare în vigoare nu pot fi modificate pe parcursul stării de urgență, iar prefectul județului Constanța nu poate dispune exceptarea de la regulile impuse;
Înțelegem nevoia credincioșilor de a participa la slujbele religioase oficiate de preoții constănțeni, dar în aceste vremuri de răstriște, recomandăm distanțarea socială, în orice context (social, profesional, religios, etc.);
Dreptul la religie este garantat prin Constituție fiecărui cetățean român, indiferent de confesiune; dacă ar fi să se aprobe măsuri relaxate pentru un cult, nu pot rămâne alte confesiuni cu restricții. Iar în condițiile actuale, ridicarea restricțiilor în ceea ce privește oficierea slujbelor religioase poate reprezenta un factor de risc însemnat;
Nu sunt dovezi care să ateste spusele lui ÎPS Teodosie: „Biserica nu infectează!” (afirmație făcută într-o emisiune realizată în direct de Radio Dobrogea, difuzată inclusiv pe pagina de Facebook a Arhiepiscopiei Tomisului). A se vedea cazul lui ÎPS Pimen, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, care, din ultimele informații, încă se află internat în stare gravă, din cauza infectării cu virusul SARS-CoV-2;
Reamintesc faptul că principalul obiectiv al tuturor restricțiilor care se aplică la nivelul României este să protejeze cetățenii, care, prin conduita socială obișnuită, își sporesc șansele de a contracta virusul SARS-CoV-2.
Respectăm și înțelegem demersul înaltului ierarh și al Arhiepiscopiei Constanța, dar Instituția Prefectului – Județul Constanța nu poate fi de acord cu relaxarea măsurilor în ceea ce privește deschiderea bisericilor creștin-ortodoxe, în vederea participării enoriașilor la slujbe, atât timp cât încă este instituită starea de urgență.

„La fel ca marea majoritate a populației acestui județ, și eu sunt un om credincios, care respectă cuvântul Bibliei. Dar, în această situație excepțională, pe primul loc este sănătatea fiecăruia dintre noi. Fără aceasta, nu ne vom putea bucura, în viitor, de căldura și energia spirituală pozitivă a participării la o slujbă oficiată în biserică. Biblia este plină de pilde care ne îndeamnă să fim răbdători, iar credincioșilor din acest județ și din toată România le transmit că trebuie să fie în continuare răbdători, nu pentru mult timp, sperăm.

Ar trebui să privim această perioadă ca pe una de post. Rolul tentației, în acest caz, este jucat de relaxare. O relaxare care ne poate duce departe de țelul nostru comun: să scăpăm de epidemia de coronavirus. Îi rog pe toți credincioșii să nu cadă pradă tentației de a se relaxa, și de a crede că răul a trecut. Încă trebuie să ne luptăm cu acest rău.

Virusul nu infectează preferențial, nu ține cont de confesiune, de vârstă, de mediul din care provenim, cum nici legea nu trebuie aplicată preferențial, la fel și toate prevederile din Ordonanțele Militare.

Mă întreb ce ar fi însemnat să se deschidă școlile. Educația, este clar, nu trebuie neglijată, iar în aceste vremuri extrem de dificile, autoritățile au găsit soluții de moment, prin care educația își continuă cursul. Din câte știu, foarte multe parohii transmit slujbele în mediul online, iar enoriașii se pot bucura de ele, chiar dacă, într-adevăr, nu o pot face fizic, în biserică.

Înainte de Sfintele Paști, înaltul ierarh transmitea un mesaj foarte echilibrat prin aceleași canale media, pentru care îi mulțumesc și din care îmi permit să citez: „Eu nu am intenționat și nici nu voi dori vreodată să instig la vreo neascultare de autorități sau de reglementările care sunt necesare de respectat. Noi trebuie să ne supunem celor care ne sunt conducători. Ne învață Sfântul Apostol Pavel direct, spunându-ne supuneți-vă stăpânirilor, că stăpânirile de la Dumnezeu sunt rânduite.”

Îmi permit să-i recomand, cu toată considerația, înaltului prelat ÎPS Teodosie, să facă în continuare demersuri clare prin care să transmită un mesaj de unitate, de răbdare și de smerenie tuturor credincioșilor. Cu toții trebuie să înțelegem că ne vom putea reîntoarce în biserici abia după ce restricțiile vor fi relaxate. Iar această relaxare va veni doar prin respectarea Ordonanțelor Militare și prin păstrarea unei conduite responsabile din partea tuturor cetățenilor acestei țări.

Și eu sunt printre cei mulți care abia așteaptă ca viața să se întoarcă la normal, iar aici discutăm inclusiv de mersul în biserică, deplasarea liberă și tot ceea ce presupune o existență normală, liniștită. La o astfel de viață ne vom întoarce dacă toți ne facem datoria, în continuare. Autoritățile își vor duce, mai departe, misiunea de organizare, iar medicii și asistentele, eroii din prima linie a luptei împotriva COVID-19, sunt sigur că vor găsi resursele necesare să fie, în continuare, la înălțime. Cu toții trebuie să-i sprijinim pe cei din sistemul sanitar, cei care fac minuni în fiecare zi. Grăitoare este ponderea de vindecări din Constanța, de aproximativ 75%.

Așadar, cel mai important este să rămânem sănătoși, optimiști și răbdători. Din ultimele date oficiale, de pe data de 15 mai vom începe să revenim, pas cu pas, la viețile noastre. Totul ține de noi!”, a declarat George-Sergiu NICULESCU, prefectul județului Constanța.

***

Constantin Oprișan:

Scrisoarea Prefectului de Neamț către Ministrul Vela, 05.05.2020
Poate mai iau atitudine și alți prefecți la solicitările cetățenilor.
Avem 42 de județe

APELURI IMPORTANTE ALE PREȘEDINTELUI ACADEMIEI ROMÂNE: “Reintrarea românilor în biserici ar spori și eficiența luptei contra acestei teribile molime”. IOAN-AUREL POP cere REDESCHIDEREA BISERICILOR ȘI CIMITIRELOR și atrage atenția asupra pericolului protejării excesive, prin “IZOLAREA DISCRIMINATORIE A BĂTRÂNILOR”: “Izolarea îndelungată ucide ființa umană la orice vârstă. Nu împingeți „bunăvoința” aceasta față de bătrâni și după 15 mai, pentru că ar fi dureros și grav!”

REDESCHIDEȚI BISERICILE! Arhiepiscopul Teodosie: “BISERICA A FOST ȘI ESTE MARGINALIZATĂ! Relaxarea trebuie să înceapă cu bisericile, pentru că destul au stat închise” (VIDEO)/ CÂND ȘI ÎN CE CONDIȚII se poate intra în biserici și participa la slujbe în CIPRU și GRECIA? ÎPS IEROTHEOS: “Biserica este tratată mai rău decât supermarketul și decât salonul de coafură”/ GERMANIA: Ramadanul musulmanilor determină ceea ce Paștile creștinilor nu a putut…

STAREȚUL ATHONIT PARTENIE de la Sfântul Pavel crede că “se pregătește PECETLUIREA OAMENILOR”. “Nu îi forțați pe creștini! DESCHIDEȚI BISERICILE, lăsați lumea să iasă afară, scoateți icoanele, îngenuncheați… NU VĂ ÎNȘELAȚI: NUMAI DUMNEZEU NE VA SALVA!” (video, text)

Oficial: TOTI PREOTII CARE S-AU IMPARTASIT CU IPS PIMEN AU IESIT NEGATIV LA TESTELE PENTRU COVID-19! Acelasi lucru si la CLUJ, dupa Liturghia din martie de la Mitropolie: NICIUN CAZ DE CORONAVIRUS IN BISERICA, dupa scandalul abject antiortodox creat de progresisti. Cum ramane cu PERICOLUL MORTAL al infectarii din Potir si Lingurita, stimati… anti-credinciosi?

S-A UMPLUT PAHARUL RABDARII IN BISERICA ORTODOXA A GRECIEI. Arhiereii Sinodului grecesc acuza DUBLA MASURA si cer imperios REDESCHIDEREA BISERICILOR, dupa ce prim-ministrul Mitsotakis a comis un act de SFIDARE, participand la un CONCERT PUBLIC al unei artiste!/ In CIPRU, Mitropolitul ATANASIE DE LIMASSOL solicita Arhiepiscopului Hrisostom sa reuneasca Sfantul Sinod

MITROPOLITUL NEOFIT (Cipru) – MARTURISIRE DESCHISA de Florii despre PRIGOANA CRESTINILOR prin INCHIDEREA BISERICILOR sub motivul pandemiei, cand tocmai in ele se afla MEDICAMENTUL SALVATOR. “Asa cum au drepturi ateii, au drepturi si credinciosii. Si simt ca azi drepturile credinciosilor sunt incalcate”

BULGARIA si GEORGIA, redutele Ortodoxiei in fata asaltului pandem(on)iei, NU OPRESC CREDINCIOSII DE LA SFINTELE LITURGHII SI DE LA SLUJBA INVIERII. Premierul bulgar ramane NECLINTIT pe pozitii in ciuda presiunilor: “Cum aș putea închide bisericile, ca să nu te poți ruga Lui, Celui fără de Care nu poți face nimic?”/ SFANTA LITURGHIE IN VREMEA CORONAVIRUSULUI (video)

“Ar fi trebuit ca bisericile sa fie deschise” – VOCI ALE NORMALITATII in Biserica noastra se ridica IMPOTRIVA FRICII, A PSIHOZEI MEDIATICE – ca parte a unui RAZBOI PSIHOLOGIC care distruge sufleteste pe cei slabi – si a ABUZURILOR in vreme de criza. PARINTELE PIMEN VLAD si PARINTELE ANTIM DAVID (video): “SUNTEM PE O PANTA PERICULOASA IN TOT CEEA CE INSEAMNA VIITORUL BISERICII NOASTRE. Preotii trebuie sa aiba putin curaj! Din mana cui se vor cere sufletele celor care pleaca nespovediti si neimpartasiti?”

IPS TEOFAN: “Când Hristos e pe Cruce, noi unde am putea fi?”

PLÂNSUL PREASFINȚITULUI MACARIE STRIGĂ LA CER împotriva CRIMELOR și NEDREPTĂȚILOR făcute lui Dumnezeu și oamenilor simpli: “CE-AȚI FĂCUT CU HRISTOS? Ce-ați făcut cu toți nevinovații acestei lumi, cu toți cei înfometați și asupriți pentru meschine interese? Vor să ne facă să trăim într-O LUME ÎN CARE HRISTOS SĂ FIE PUS SUB CARANTINĂ, în care comuniunea euharistică să nu mai fie posibilă”

PREASFINȚITUL IGNATIE al Hușilor (și video): “SĂ NU-I CREDEȚI pe cei care vă spun că a fi credincios înseamnă doar A TRĂI CREDINȚA ÎN INIMA NOASTRĂ, a fi om bun, a avea lumina în suflet. ESTE FALS! Noi avem nevoie de HRISTOS DIN ÎMPĂRTĂȘANIE, pe care Îl primim într-un cadru liturgic. SLUJBELE BISERICII nu ţin de exteriorul vieţii în Hristos, nu sunt simple ritualuri!”/ Cum a fost Sărbătoarea Învierii în vremea noii molime: CA ACUM 2000 DE ANI, CU BISERICILE ÎNCHISE ȘI PĂZITE MILITAR…

PS IGNATIE, Episcopul Hușilor, MĂRTURISIRI (NE)AȘTEPTATE în PASTORALA de Paști din vremea bisericilor goale: “BISERICA NU SUNTEM DOAR NOI, SLUJITORII. Acum funcţionăm incomplet. Pe planul credinţei, PANDEMIA s-a dovedit a fi mai malefică şi mai vicleană decât orice REGIM TOTALITAR prin care au trecut înaintaşii noştri. Slujirea Tainei SFINTEI EUHARISTII este unica RAȚIUNE DE A FI A BISERICII a Bisericii”

Veniti de primiti Lumina! – INVIEREA DOMNULUI SUB DICTATUL “CORONEI”. Marturii tulburatoare, meditatii planse si trairi sfasietoare de la EROII UMILI(TI) ai acestor zile – PREOTI, VOLUNTARI si simpli CREDINCIOSI “exilati” in afara bisericilor, traind Sarbatoarea “cu lacrimile înnodate în barbă”, “cu inima jumătate cioburi, jumătate cer” (si VIDEO)/ MESAJUL LUI MIHAITA NEȘU: “Avem nevoie de Dumnezeu, dragi prieteni! Avem mare nevoie de puterea lui Dumnezeu din Sfintele Taine”

 


Categorii

1. DIVERSE, Pandemia de coronavirus/ COVID-19, Raspunsurile Bisericii la problemele vremurilor, Razboiul impotriva Bisericii/ crestinismului, Vasile Bănescu, Video

Etichete (taguri)

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Articolul urmator/anterior

Comentarii

5 Commentarii la “APELURI LA DESCHIDEREA BISERICILOR si RESPECTAREA LIBERTATII RELIGIOASE. Vasile Bănescu: “Biserica Ortodoxă Română va face demersuri firești și riguros argumentate pentru a găsi căile raționale de întoarcere graduală, precaută, dar grabnică, la starea de normalitate”

  1. Pingback: PREASFINȚITUL IUSTIN, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, APEL LA RAȚIUNE ȘI ÎNȚELEPCIUNE CĂTRE AUTORITĂȚI: "Nu mai țineți creștinii departe de bisericile lor! Altfel, nu ne vor ajunge toate medicamentele să-i tratăm de depresie, d
  2. Pingback: DESCHIDEREA BISERICILOR in România (video): RAED ARAFAT si NELU TATARU nu le includ pe lista de "RELAXARI" de pe 15 mai, ci abia din IUNIE, in timp ce premierul ORBAN si alti lideri liberali LASA LOC INCA DISCUTIILOR/ Dupa incheierea unui proto
  3. Pingback: Cât ne mai țineți flămânzi? - DESCHIDEȚI BISERICILE! RESPECTAȚI CONSTITUȚIA ȘI LEGEA!/ Medici creștini iluștri și preoți verticali își STRIGĂ INDIGNAREA în CUVINTE PUTERNICE ȘI GRELE adresate inclusiv confraților SLUGARNICI: "Înge
  4. Pingback: Cât ne mai țineți flămânzi? - DESCHIDEȚI BISERICILE! RESPECTAȚI CONSTITUȚIA ȘI LEGEA!/ Medici creștini iluștri și preoți verticali își STRIGĂ INDIGNAREA în CUVINTE PUTERNICE ȘI GRELE adresate inclusiv confraților SLUGARNICI: "Înge
  5. Pingback: Deschiderea bisericilor - cu ce pret? "AMANAREA" IMPARTASIRII CREDINCIOSILOR la Sfanta Liturghie - DOAR O MASURA TEMPORARA sau INCEPUTUL CELEI MAI GRAVE CAPITULARI in fata abuzului autoritatilor, in numele "ratiunii practice"?! "B
Formular comentarii

* Pentru a deveni public, comentariul dumneavoastra trebuie aprobat de un administrator. Va rugam sa ne intelegeti daca nu vom publica anumite mesaje, considerandu-le nepotrivite, neconforme cu invatatura ortodoxa sau nefolositoare sufleteste. Va multumim!

Rânduială de rugăciune

Carti

Documentare