IMINENTA FEDERALIZARE SI DESTRAMARE A ROMANIEI PRIN REGIONALIZARE. Avertismentele Acad. Dinu Giurescu. Tradarea nationala in forma continuata a partidului lui Basescu

23-03-2011 7 minute Sublinieri

Într-adevăr, harta nu arată ca prima deoarece lipseşte Basarabia, cedată între timp URSS. În ceea ce priveşte Ardealul de Nord, sau Macroregiunea V, harta propusă de UDMR şi trecută de Senat, este identică cu cea din 1940. Circarii actualei puteri probabil se vor grăbi să vorbească despre iredentism, xenofobie şi alte aberaţii. Din punctul meu de vedere, asistăm la prima etapă a dezintegrării României, în urma căreia nu ştiu dacă va mai rămâne mare lucru din graniţele actuale. Dar despre celelalte variante revendicate, probabil vom mai avea timp să vorbim.

Nu doar ca UDMR si-a oficializat demult obiectivul politic principal, obtinerea autonomiei teritoriale, dar a elaborat si un proiect privind regionalizarea Romaniei, paralel cu cel elaborat de guvernele anterioare, prin care provinciile istorice revendicate de Ungaria (inclusiv prin Diktatul de la Viena din 1940 sau prin autonomizarea stalinista a anilor ’50) capata forma administrativa concreta. De altfel, “moderatul” si mult prea laudatul (degeaba) Marko Bela declara fatis, inca din vara lui 2009, ca regionalizarea ar trebui sa se faca dupa criterii etnice in Ardeal, si nu dupa criterii strict administrative:

Potrivit sursei citate, în următoarele două decenii trebuie realizată descentralizarea, iar instituţiile care se află în prezent în subordinea guvernului vor trebui direcţionate în subordinea administraţiilor locale. Marko Bela a mai afirmat că descentralizarea de drept este primul pas spre realizarea diferitelor forme de autonomii, după care trebuie să urmeze regionalizarea.

„După descentralizare trebuie să urmeze regionalizarea, şi în acelaşi timp, trebuie să fie realizate autonomiile caracteristice, care ar oferi Ţinutului Secuiesc, sau în cazul autonomiei culturale, independent de regiune, întregii comunităţi maghiare din Transilvania, drepturi speciale”, a spus Marko.

Potrivit acestuia, se poate accepta doar regionalizarea în care Transilvania va deveni o regiune de sine stătătoare. „Transilvania este o entitate caracteristică pe care putem să o negăm, dar care intotdeauna îşi va impune entitatea proprie”, a spus preşedintele UDMR.

Desi guvernul actual, in mod oficial, si-a dat aviz negativ proiectului de regionalizare al UDMR (vezi mai jos), ne amintim ca liderii PDL, actualul partid de guvernamant, au declarat public ca ar fi potrivita modificarea Constitutiei Romaniei in perspectiva regionalizarii (vezi aici). Adica, modificarea articolului privind statul national unitar si indivizibil.

Ce este regionalizarea? Un proces institutional tipic european prin care se instituie un nou nivel de autoritate administrativa, intermediar intre nivelul statului national si cel local (la noi, nivelul judetean). Acel nivel intermediar este in sine un instrument prin care statul national e slabit in autoritatea sa administrativa exercitata asupra propriului teritoriu, noua unitate teritoriala avand autonomie in numeroase domenii si avand o relatie directa cu institutiile europene. Fara sa duca la federalizare propriu-zisa, formala, regionalizarea duce astfel la o imbucatatire administrativa a statului national in contextul Uniunii Europene. De altfel, e celebra sintagma “Europa regiunilor”, foarte sugestiva si ea.

Asadar, UDMR nu face altceva decat sa profite de acest “imperativ” european al regionalizarii si sa incerce, cu largul concurs al unui partid care detine guvernarea doar datorita aliantei cu formatiunea maghiara, sa o deturneze in sens etnic, pentru a obtine chiar mai mult decat o autonomie teritoriala a unei oarecari regiuni ca Tinutul Secuiesc, ci o masiva impartire – deocamdata administrativa – a teritoriului Transilvaniei intr-un mod izbitor de asemanator cu impartirile naziste si staliniste ale acestei provincii istorice mult-patimitoare.

Este de remarcat faptul ca SRI nu considera, cel putin din declaratiile oficiale disponibile pana la aceasta ora in mass-media, ca tendintele iredentiste manifestate tot mai pregnant in ultima perioada, ar constitui un risc de securitate la adresa Romaniei…

Despre coincidențe – Regiunile de dezvoltare sau de destrămare?

de Academician Dinu Giurescu


1. Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene au aprobat, la 26 mai 2003, Regulamentul (CE) Nr. 1059/2003 privind instituirea unui nomenclator al unităţilor teritoriale de statistică (NUTS) (sublinierea D.C.G.).

Regulamentul a fost adoptat pentru a dispune de date statistice comparabile pe ansamblul Uniunii Europene.

El prevede „cel puţin trei niveluri ierarhice de detaliere”, bazate pe componenţa teritorială actuală a regiunilor de nivel NUTS 3 (sublinierea D.C.G.).

Articolul 2 al Regulamentului precizează: „NUTS este un nomenclator ierarhic” cu 3 nivele de unităţi teritoriale şi anume – NUTS 1, NUTS 2 şi NUTS 3 (articolul 2).

Definirea acestor unităţi teritoriale „se bazează în principal pe unităţile administrative existente în statele membre” (articolul 3 din Regulament).

Cele 3 niveluri NUTS sunt determinate de „pragurile demografice” (minimum şi maximum) anume:

NUTS 1 de la 3 la 7 milioane locuitori

NUTS 2 800.000 până la 3 milioane

NUTS 3 150.000 până la 800.000

Regulamentul adoptat de Parlamentul şi Consiliul Europei confirmă şi întăreşte realitatea unităţilor teritoriale de bază (NUTS 3) din statele membre, prin înscrierea lor nominală în „Jurnalul Oficial” al Uniunii Europene din 21 iunie 2003, după cum urmează:

Nr. crt. Ţara NUTS Denumirea NUTS 3 în statele respective
1 2 3
1. Belgique / België / Belgia 3 12 45 Arrondissements
2. Danmark / Danemarca 1 2 16 Amtskommuner
3. Deutschland / Germania 17 42 443 Kreise / Kreisfreie Städte
4. Ellada / Grecia 5 14 49 nomoi
5. España / Spania 8 20 53 provincias
6. France / Franţa 10 27 101 départements
7. Ireland / Irlanda 2 3 8 regional authority regions
8. Italia 6 22 104 province
9. Luxembourg 2 2 2
10. Nederland / Olanda 3 13 41
11. Österreich / Austria 4 10 36
12. Portugal / Portugalia 4 8 31
13. Suomi/Finland / Finlanda 3 6 21 Maakunnat / landskapen
14. Sverige / Suedia 2 9 22 län
15. United Kingdom / Anglia 13 38 135

Pentru a nu fi nici un dubiu, anexa II a Regulamentului sus-amintit, înscrie şi denumirile unităţilor administrative existente (NUTS 3) în principalele ţări cuprinse în Regulament, aşa cum sunt arătate în tabelul de sus.

Recapitulând: Regulamentul 1059/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului, consemnează şi confirmă realitatea unităţilor teritoriale de bază existente în statele membre, cu recomandarea: „ar trebui să se respecte situaţia politică, administrativă şi instituţională existentă (paragraful 10, pagina 1 din Regulament).

*

2. Pornind de la Recomandarea nr. 1059 din 26 mai 2003, Guvernul Român a iniţiat şi Parlamentul a aprobat Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I-a, nr. 577 din 29 iunie 2004).

Politica de dezvoltare regională – precizează legiuitorul din 2004 – este pusă în aplicare „în scopul asigurării creşterii economice şi dezvoltării sociale echilibrate şi durabile ale unor arii geografice constituite în regiuni de dezvoltare” (Legea din 2004, articolul 2/1).

Legea 315/2004 a stabilit 8 regiuni de dezvoltare (vezi Harta nr. I).

*

3. În 2009, 9 senatori şi 22 deputaţi UDMR au înaintat Senatului o propunere legislativă (înregistrată cu nr. L/432/2009) pentru „modificarea şi completarea Legii 315/2004 privind dezvoltarea regională în România cu modificările şi completările ulterioare”.

Propunerea constă în formarea a 16 regiuni şi 5 macroregiuni de dezvoltare, în locul celor 8 existente în prezent.

Expunerea de motive, semnată de iniţiatori, cuprinde formulări generale, ca de exemplu, „diminuarea decalajelor economice şi sociale… susţinerea unei dezvoltări durabile a tuturor regiunilor ţării… restructurarea economiei regiunilor… promovarea unei dezvoltări echilibrate, a unor comunităţi durabile şi a incluziunii sociale…”.

Expunerea de motive nu explică de ce împărţirea pe cele 8 regiuni de dezvoltare din 2004 ar trebui înlocuită.

Anexa I a propunerii legislative a parlamentarilor UDMR enumeră cele 16 regiuni de dezvoltare, fiecare cu numele unităţilor componente, unde însă denumirea „judeţ” nu apare nicăieri.

Omisiune care alimentează informaţia vehiculată pe cale orală, că judeţele vor dispărea odată cu noua regionalizare. Dispariţia judeţelor pare sugerată şi de explicaţia unuia din iniţiatori: cele 16 regimuri de dezvoltare reprezintă o fază intermediară spre cele cinci macroregiuni, obligatorii în 2013. Explicaţia nu face nici o menţiune despre existenţa în continuare a judeţelor.

Cele 16 regiuni de dezvoltare (NUTS 2), propuse de iniţiatorii UDMR, sunt arătate în harta nr. 2.

Cele 5 propuse macroregiuni, propuse de aceiaşi iniţiatori, sunt reprezentate în harta nr. 3.

Iniţiatorii doresc ca împărţirea în 16 regiuni să intre repede în vigoare, la 1 ianuarie 2011.

În martie 2010, un deputat UDMR a propus ca Aradul să nu facă parte din aceeaşi regiune de dezvoltare cu judeţul Timiş şi să se alăture judeţelor Bihor, Satu Mare şi Sălaj cu care „se aseamănă mai mult din punct de vedere economic sau cultural”.

*

Din propunerea de mai sus rezultă următoarele:

a) Regiunile de dezvoltare stabilite în 2004 sunt anulate fără vreo motivare reală.

b) Se propune un regim de tranziţie cu 16 regiuni – cu o durată de maximum trei ani; tranziţia ne aminteşte de „întovărăşirile agricole” din anii ‘50 menite să înlesnească eliminarea proprietăţii ţărăneşti individuale şi constituirea colhozului.

Propunerea cu 16 regiuni de dezvoltare urmăreşte cumva desfiinţarea judeţelor ca unităţi de bază? O atare desfiinţare ar fi un unicum în Uniunea Europeană unde asemenea unităţi teritoriale de bază există în continuare, confirmate prin Regulamentul nr. 1059/2003.

c) Între cele 16 propuse regiuni de dezvoltare, la nr. 14 figurează „Covasna-Harghita-Mureş”. Este astfel reconstituită teritorial fosta „Regiune autonomă maghiară” din anii 1952-1958 (vezi Hărţile nr. 2 şi 4), numită acum „Regiunea de dezvoltare nr. 14″.

d) Macroregiunile IV şi V din noua propunere de regionalizare împart aria transilvană în două, şi anume (vezi harta nr. 4):

IV. la Sud: Arad, Timiş, Caraş Severin, Hunedoara, Alba, Sibiu şi Braşov;

V. toată aria de Nord şi Est a Transilvaniei, de la Oradea, Satu Mare şi Baia Mare, până la Miercurea Ciuc şi Sfântu Gheorghe.

O atare propunere trimite la trecutul apropiat, astfel:

a) a se compara macroregiunea V cu teritoriul cedat prin Dictatul de la Viena în august 1940 (harta 5 de comparat cu harta 4). Macroregiunea V înseamnă o lărgire spre sud a teritoriului cedat în 1940.

b) În august 1940, a avut loc la Turnu Severin o întâlnire preliminară a unor reprezentanţi ai României şi Ungariei, preludiu la Dictatul de la Viena. Partea ungară a propus celei române „împărţirea” Transilvaniei între cele două state, conform cu cele arătate în harta nr. 6.

Macroregiunea propusă în 2009 este, cu mici diferenţe, aceeaşi cu propunerea din august 1940.

Se poate interpreta că este o simplă coincidenţă.

Se poate interpreta şi altfel.

Evenimente relativ recente au demonstrat că nu este prea complicat să se constituie un nou stat pe teritoriul unui stat european, fie prin mijloace militare, fie altele, cu concursul susţinut al mass-media internaţionale. Noul „stat” recunoscut de o seamă de guverne este un „model” ce poate fi, în anume împrejurări, invocat şi pus în practică.

Traseul propunerii din 2009: pentru-contra şi iarăşi pentru.

3 iunie 2009: Propunerea UDMR este înregistrată la Senat cu nr. b284.

10.06-10.07.2009: Trimisă spre aviz la Consiliul Legislativ, la Guvern şi la Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului.

10.07.2009: Consiliul legislativ: aviz favorabil.

23.09.2009: Punctul de vedere al guvernului – aviz negativ.

3 şi 9 februarie 2010: Punctul de vedere al Comisiei pentru administraţie publică etc. – aviz negativ.

10 februarie 2010: Propunerea pentru o nouă regionalizare a României este înscrisă pe ordinea de zi a Senatului şi adoptată în aceeaşi zi, prin aprobare tacită.

*

Cum a fost posibil ca, pe de o parte, Guvernul (PDL-UDMR) şi Comisia pentru administraţie publică să dea aviz negativ, iar Senatul să adopte propunerea prin aprobare tacită?

Se pare că lucrul a fost posibil printr-o manevră de procedură iniţiată de un lider al majorităţii din Senat. O atitudine cel puţin curioasă…

În concluzie, o propunere de împărţire a României pe regiuni a trecut de una dintre Camere fără să fi avut loc nici un fel de dezbatere şi nici un fel de discuţie în public, fiind totuşi vorba de o chestiune de interes naţional.

Să fie o simplă coincidenţă!?!

Când regimul trecut a renunţat, în 1968, la împărţirea în raioane şi regiuni (după model sovietic), propunerea de revenire la judeţe a fost publicată în presă, cu harta respectivă, spre dezbatere publică. Iar definitivarea, atunci, în 1968, a ţinut seamă şi de opiniile venite din public, ca, de exemplu, constituirea a două judeţe: Brăila şi Galaţi (iniţial era prevăzut un singur judeţ, cu ambele oraşe dunărene).

Într-un sistem cu mai multe partide şi libertatea mass-media o asemenea propunere – constituirea regiunilor de dezvoltare – cu consecinţe ce pot duce foarte departe… trece pe tăcute, pe furiş, ascunsă opiniei publice.

Regiunile de dezvoltare conform Legii 315/2004

1) Nord-Est, cu judeţele Suceava, Botoşani, Neamţ, Iaşi, Bacău şi Vaslui

2) Sud-Est, cu judeţele Vrancea, Galaţi, Buzău, Brăila, Tulcea şi Constanţa

3) Sud-Muntenia, cu judeţele Argeş, Prahova, Dâmboviţa, Teleorman, Giurgiu, Ialomiţa şi Călăraşi

4) Sud-Vest Oltenia, cu judeţele Mehedinţi, Gorj, Vâlcea, Dolj şi Olt

5) Vest, cu judeţele Timiş, Caraş Severin, Hunedoara şi Arad

6) Nord-Vest, cu judeţele Bihor, Sălaj, Cluj, Bistriţa-Năsăud, Maramureş şi Satu Mare

7) Centru, cu judeţele Alba, Sibiu, Mureş, Harghita, Covasna şi Braşov

8 ) Bucureşti-Ilfov, cu Municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov

Cele 16 Regiuni de dezvoltare conform propunerii UDMR din 2009

Prin propunerea UDMR, aria transilvană este decupată în felii. Unele (numerele 15 şi 16, harta nr. 2) merg în prelungirea regiunii de dezvoltare „Covasna-Harghita-Mureş” (nr. 14 în harta nr. 2). Altele (nr. 12 şi 13 harta nr. 2) se aşează de-a lungul Carpaţilor meridionali.

„01 – Botoşani, Suceava

02 – Bacău, Iaşi, Neamţ, Vaslui

03 – Brăila, Buzău, Galaţi, Vrancea

04 – Constanţa, Tulcea

05 – Bucureşti

06 – Călăraşi, Ialomiţa, Ilfov

07 – Giurgiu, Teleorman

08 – Dolj, Mehedinţi, Olt

09 – Gorj, Vâlcea

10 – Argeş, Dâmboviţa, Prahova

11 – Arad, Caraş Severin, Timişoara

12 – Alba, Hunedoara

13 – Sibiu, Braşov

14 – Covasna, Harghita, Mureş

15 – Bistriţa-Năsăud, Cluj, Maramureş

16 – Bihor, Sălaj, Satu Mare”

Regiunea Autonomă Maghiară constituită în 1952 (devenită ulterior Mureş-Autonomă Maghiară)

din iniţiativa şi cu aportul unor consilieri sovietici

A se compara teritoriul Regiunii Autonome din 1952 cu acela al regiunii de dezvoltare Covasna-Harghita-Mureş, propusă în 2009 (harta nr. 2, regiunea nr. 14).

Cele 5 macroregiuni propuse prin iniţiativa UDMR din 2009

I. Moldova toată, plus Brăila şi Buzău

II. De la Tulcea şi Constanţa şi până la Drobeta-Turnu Severin (partea de sud a Munteniei şi Olteniei) până la Dunăre, inclusiv Bucureştii

III. Partea de nord a Munteniei şi Olteniei (Prahova, Dâmboviţa, Argeş, Vâlcea şi Gorj)

IV. Banatul, plus partea de sud a Transilvaniei (Arad, Hunedoara, Alba, Sibiu, Braşov)

V. Partea de Nord şi Est a Transilvaniei, de la Covasna şi Harghita până în Bihor, Satu Mare şi Maramureş

Teritoriul anexat de Ungaria conform cu hotărârea Dictatului de la Viena (30 august 1940) judeţele sunt cele existente în 1940

Propunerea delegaţiei ungare de împărţire a ariei transilvane, transmisă delegaţiei române,

la convorbirile preliminare de la Turnu Severin, 16-24 august 1940

Delegaţia ungară propunea ca România să cedeze un teritoriu de 69.000 km² cu o populaţie de 3.900.000 din care 2.200.000 români, 1.200.000 maghiari, 500.000 germani şi alte naţionalităţi: Istoria politicii externe româneşti în date, coordonator Ion Calafeteanu, Fundaţia europeană Titulescu, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2003, pp. 326-327 (sub datele 16-24 august 1940).

A se compara cu regiunea de dezvoltare nr. V (Harta nr. 4).

În memoriile sale, Mihail Manoilescu, atunci ministrul de Externe al României, scrie următoarele despre convorbirile de la Turnu Severin din august 1940:

„Partea ungară a prezentat un aide-mémoire datat Budapesta 11 august 1940, însoţit de o hartă a revendicărilor lor. Această hartă… formulează pretenţia… de a se retroceda Ungariei toată Transilvania de la nord de Mureş, inclusiv Aradul, lăsându-ne nouă Blajul, Mediaş şi Sighişoara şi trecând la unguri Alba Iulia şi Braşovul!” (sublinierea D.C.G.).

„Teritoriul reclamat reprezintă mai mult de două treimi din teritoriile româneşti care au aparţinut Ungariei şi cuprinde mai mult de 2/3 din populaţie, din care 2.200.000 români…”

(Mihail Manoilescu, Memorii, iulie-august 1940. Dictatul de la Viena, ediţie îngrijită de Valeriu Dinu, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1991, p. 156).

 


Categorii

Articolele saptamanii, Destramare teritoriala? (Regionalizare, autonomie), DINU C. GIURESCU, Istorie, Opinii, analize, Razboiul impotriva Romaniei

Etichete (taguri)

, , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Articolul urmator/anterior

Comentarii

33 Commentarii la “IMINENTA FEDERALIZARE SI DESTRAMARE A ROMANIEI PRIN REGIONALIZARE. Avertismentele Acad. Dinu Giurescu. Tradarea nationala in forma continuata a partidului lui Basescu

 1. @ soram:

  Nu va suparati, dar nu incurajam astfel de petitii. Sunt complet inutile, dau doar impresia iluzorie ca se face ceva, dar nu servesc decat la strangerea unor nume si date personale.

 2. Adevarul este ca s-a gresit enorm permitandu-se infiintarea unor formatiuni politice pe criterii etnice. Asa ceva numai in lumea a treia mai exista…Din pacate politicienii romani au crezut ca vor putea manevra aceste formatiuni pentru propria mentinere la putere, doar ca manevrarea a functionat in sens invers si plata va fi dureroasa pentru tara…

 3. Nu ungurii sunt vinovati aici. Atitudinea guvernului maghiar fata de comunitatile din tarile vecine este una laudabila. Daca as fi ungur, as fi mandru ca am niste lideri care imi reprezinta interesele.

  Sa facem o comparatie.

  Romanii au comunitati importante, atat in Serbia cat si in Bulgaria, Ucraina sau chiar Ungaria. Pe langa asta, avem chiar langa noi un alt STAT romanesc (deci nu o comunitate minoritara, ci un STAT intreg, romanesc).

  Ce a facut guvernul roman timp de 20 de ani incoace pentru aceste comunitati ? Pai, sa vedem: pe romanii din Serbia ii ignora complet, folosind scuza halucinanta cum ca acea comunitate s-a auto-declarat ca fiind de “vlahi”, nu de romani, si deci statul roman nu are niciun fel de putere in a-i apara interesele.

  In ceea ce-i priveste pe ceilalti, atat romanii din Bulgaria, cat si cei din Ucraina (care, multi dintre ei se declara moldoveni, caci romanii i-au abandonat) sau Ungaria, sufera acut din pricina faptului ca nu pot avea scoli cu predare in limba materna, nu au carti in limba romana dupa care sa-si invete limba si traditiile, iar cele cateva publicatii care apar local, apar cu uriase eforturi financiare facute de comunitate.

  Nu mai vorbesc de alte manifestari culturale si spirituale specifice, obligatorii pt. mentinerea si cultivarea unei identitatii nationale (de la sarbatorirea zilei nationale pana la putiinta de a participa la o slujba in limba romana). Astea deja sunt de domeniul sf-ului.

  Relatiile cu R. Moldova (sau mai exact, lipsa lor) sunt de notorietate, si nu le mai reiau aici.

  Asadar, ca sa revin: NU guvernul maghiar este vinovat pentru faptul ca-si sprijina etnicii din diaspora in obtinerea de drepturi sau chiar a autonomiei. Nu sunt vinovati nici chiar “liderii” comunitatii maghiare din Romania pentru faptul ca isi doresc acest lucru.

  Vinovati sunt romanii pentru ca nu sunt in stare sa-si apere neamul !

  Identitatea transnationala pe care incearca sa si-o cultive ungurii este ceva extraordinar. Ar trebui sa facem si noi la fel. Am avea tot dreptul sa facem la fel si am avea si cu ce !

  Noi insa, ce facem ? Ii lasam pe romanii prinsi in afara granitelor sa se asimileze, sa se stinga incet, dar sigur si, mai grav, pe multi dintre ei am ajuns chiar sa-i dispretuim organic (a se vedea dispretul pe care il au majoritatea romanilor fata de “nespalatii de moldoveni” si modul in care percep R. Moldova: ca pe o tara in care te duci doar pt. a avea parte de “femei ieftine si vin bun”).

  Nu suntem in stare nici macar sa sponsorizam aparitia unei amarate de reviste. La o adica cat poate sa coste asa ceva ? Cat o poseta de firma ? (una d-aia mai scumpa cred ca ar putea sponsoriza aparitia unei fituici romanesti pe doi sau chiar trei ani).

  Deci, in definitiv, despre ce vorbim ?

  Despre faptul ca ungurii au tupeul sa-si fixeze un scop si sa lupte pt. el ? Foarte bine ca au. Noi de ce nu avem ?

  Nu, noi avem alt fel de tupeu. Noi stam pe margine, comentam, ne dam cu parerea, ii injuram pe “bozgori” intre un scuipat de seminte si o manea de Guta, si ne inchipuim ca pamantul Ardealului, sfintit cu sange de inaintasii nostrii pret de sute de ani, este al nostru de drept si va ramane asa pe veci.

  S-ar putea insa sa avem surprize in acest sens. Si poate atunci o sa ne trezim …

 4. @ Lucian:

  Cam asa este. Diferenta importanta este ca ceea ce fac ungurii este si complet nelegitim din punct de vedere istoric. De aceea nu e vorba de un revizionism doar, ci de un expansionism abuziv.

 5. Nelegitim este, intr-adevar. Nu insa si din punctul lor de vedere.

  In definitiv, populatia din judetele cu pricina, si mai ales din Harghita si Covasna, daca ar obtine cu adevarat autonomie teritoriala si economica (autonomie de tip federal) ar putea avea supriza ca dupa un an sa se trezeasca in faliment, caci atat asa-zisii secui cat si romanii din zonele respective se zbat in saracie.

  Dar asta este alta discutie (cati dintre secui sunt cu adevarat secui sau sunt romani maghiarizati, cat de benefica le-ar fi, cu adevarat, o autonime teritoriala, samd).

  Problema insa, din punctul meu de vedere, nu este asta, ci a modului in care ne raportam la actiunile Ungariei (liderii udmr sunt doar niste marionete).

 6. Am linistitorul sentimentul ca acest blog va continua sa ramana unul al intalnirilor in rugaciune (mai ales!)-un blog ca o lumina-un rug aprins. Pentru ca asa si pare sa fie…
  Ma gandeam daca n-ar fi bine ca si dupa Sfintele Pasti sa continuam citirea psaltirii in comuniune sau sa avem in vedere si Acatistul sfintilor romani. E nevoie de rugaciune pentru tara si pentru intreaga lume ca de aer. Dumneavoastra, admini, ce spuneti?

 7. Dupa cum se stie, triburile maghiare la inceputul sec. 10, au migrat din zona muntilor Urali spre Europa, si doar prin lupte de ocupatie cu populatia bastinasa s-au instalat pe aceste meleaguri, si nu numai. Unii dintre ei au chiar tupeul sa puna la indoiala existenta dacilor, vor sa se creada ca ei au locuit din timpuri stravechi in Ardeal si in tot teritoriul ocupat de ei din timpul lui Atilla. Cam cum am avea noi pretentia la teritoriile ocupate de Burebista (desi asta a fost cu mult inainte). Pentru ei nu conteaza nici columna lui Traian din Roma, nici siturile dacice intrate in patrimoniul Unesco, ei tot o tin pe a lor (teritoriul acela le apartine) chiar daca duc lipsa de argumente. Ba chiar sunt si revoltati si se cred nedreptatiti. Nu au nici un drept moral sa revendice un teritoriu pe care tot ei l-au ocupat la un moment dat cu forta.

  Problema insa, din punctul meu de vedere, nu este asta, ci a modului in care ne raportam la actiunile Ungariei (liderii udmr sunt doar niste marionete).

  Problema eu cred ca este mai degraba felul in care se raporteaza alesii statului fata de propria lor constiinta si fata de tara in fruntea caruia au fost alesi. Pe de-o parte avem dorinta lor de a se mentine la putere, si de a se infrunta si mai departe din banii statului, si pe de alta parte propria constiinta fata de neam si de tara. Doar nu or sa asculte de constiinta… Practic, nu vor sa piarda puterea si accepta conditiile UDMR-ului (fara sprijinul caruia nu s-ar intruni numarul necesar de voturi la o motiune de cenzura pt Guvern sau de suspendare a presedintelui), cu asta chiar cu pretul destramarii a tarii. Dupa ce, toti acesti 20 de ani, au pus pe butuci industria, economia si agricultura tarii, si au vandut pe nimic resursele naturale, acum se atenteaza si la integritatea teritoriala. Asistam practic la distrugerea programata a Romaniei, fapt posibil doar datorita lacomiei si lipsei de constiinta si de integritate, dar si a fricii de Dumnezeu. Si au mai si jurat pe Biblie la investire… Doar in Dumnezeu ne mai putem pune nadejdea. Ateismul comunist si-a pus amprenta, ma tem ca asemenea poporului evreu din vechime sa se fi stricat neamul acesta… Si ma mai tem de ce profetea Parintele Arsenie Boca, ca Ardealul va cadea. Sa nu fie vorba si de o pierdere teritoriala, nu doar spirituala…

 8. @ Fabiana:

  Da, va fi nevoie in permanenta de un efort comun de rugaciune, dar vom vedea care va fi forma posibila si dupa Pasti, daca Domnul va vrea sa mai traim si sa ajungem acolo. In orice caz, totul arde, peste tot, la scara mare si la scara mica, in orice domeniu si in orice zona… Si e tot mai clar conturat ca pana la urma nu va mai ramane decat rugaciunea. E prea coplesitor tot ce se intampla si tot ce traim, vedem si auzim personal, zi de zi… E evident ca nu va mai conta vreun efort omenesc sau vreun cuvant. E tot mai clar ca oamenii sunt cernuti prin sete tot mai dese. Se intampla deja ca moneda curenta lucruri infricosatoare, incredibile, sminteli, dezbinari, tradari, caderi si/sau deraieri grave la tot pasul, de unde te astepti mai putin. E tot mai greu sa se inteleaga omeneste… om cu om. Nu ne mai auzim intre noi de viforul care urla in noi. E un duh general de fierbere, de rautate, ceva de cosmar. De asta nu va mai ajuta decat rugaciunea.

 9. Sant absolut de acord cu Lucian, dar vipera calvino-uniata nu trebuie lasata caci se stie ca ea vrea mai mult decit Ardealul.

 10. @ Mirela

  Este adevarat ceea ce spui. Cred totusi ca nu actuala clasa politica este singura vinovata. UDMR-ului i s-au facut concesii si atunci cand era intr-o colatie de guvernare mai cu majoritate mai sigura decat are cea de acum. Au fost cooptati la guvernare, intr-o prima instanta, in 1996, la ordin extern si nu neaparat din necesitatea intrunirii unei majoritati politice in parlament.

  @ adri

  Istoria indica faptul ca romanii si ungurii s-au inteles destul de bine atata vreme cat la mijloc nu s-a bagat Vaticanul (deci nu vorbim aici neaparat de calvini sau uniati). Vaticanul si-a dorit, si isi doreste si in continuare, sa controleze Ungaria (inclusiv prin intermediul masoneriei) si sa o foloseasca ca pe un varf de lance in a-si extinde “cruciada” inspre est si mai ales inspre Romania.

 11. NU Vaticanul e cel care face jocurile in partea asta de Europa…ci Rusia

  La celalalt capat al mesei sta Germania–nu intamplator de curand s-a refacut Molotov-Ribbentrop in forma imbunatatita. Vaticanul este pro-polonez, un stat mai mult decat fragil in orice configuratie posibila

  Este vorba asadar (dupa cat am putut pripe din ce am mai citit) de impartirea sferelor de influenta intre Germania si Rusia. Germania se impune in spatiul Autro-Ungar (exact in intelesul de imperiu, nu strict al statelor de astazi) iar Rusia in estul Romaniei (intelegand si R Moldova)

  Etnic–este sugestiv recensamantul Regatului Maghiar (din timpul Dualismului Austro-Ungar) in care magyorii erau minoritari fata de romani/sarbi/cehi si slovaci/tzigani si ukrainieni. Situatia s-a imbunatatit prin maghiarizare. Asa ca nu m-ar mira ca multi dintre revansarzii de astazi sa ne fie veri de sange….

  ca ultim amanunt, Sfantul Stefan se numea Voicu (nume de ungur, fireste), avea radacina vlaha si a fost botezat ortodox. Recunoasterea regatului maghiar de catre papalitate a impus trecerea la catolicism.

  PS: mi-ar placea (poate ca e deja prea mult) o completare a site-ului cu ceva Istorie

 12. @C

  Sunt si Vaticanul, si Rusia, e si Germania in spatele acestor prefaceri… Si mai mult decat atat, chiar mult mai mult decat organisme eretice sau interese de stat. Iar ca explicatie, in ultima instanta, este vorba despre legi duhovnicesti care se aplica si neamurilor. Cred ca daca am avea istorie mai util ar fi sa ne aplicam asupra modului in care am spulberat toate darurile primite de la Dumnezeu odata cu infaptuirea Romaniei Mari, intr-o perioada istorica pe care si acum o privim, in mod neintemeiat, intr-un mod idilic.

 13. c@

  “Etnic–este sugestiv recensamantul Regatului Maghiar (din timpul Dualismului Austro-Ungar) in care magyarii erau minoritari fata de romani/sarbi/cehi si slovaci/tzigani si ukrainieni. Situatia s-a imbunatatit prin maghiarizare. Asa ca nu m-ar mira ca multi dintre revansarzii de astazi sa ne fie veri de sange….

  ca ultim amanunt, Sfantul Stefan se numea Voicu (nume de ungur, fireste), avea radacina vlaha si a fost botezat ortodox. Recunoasterea regatului maghiar de catre papalitate a impus trecerea la catolicism.”

  ASTA ESTE DUREREA!
  Cei mai multi sunt, de fapt, maghiarizati.
  Exista un studiu de genetica populatiei facut de un genetician englez asupra unor populatii din Europa. Rezultatele sale in ce priveste Maghiarii este foarte sugestiv. Mai au doar 12% gene din genele acelui neam. Restul apartin, genetic vorbind, popoarelor invecinate ocupate. Genetic este, deci, un popor apus. Este cu atat mai trist cu cat iti dai seama ca luptele sunt de cele mai multe ori fratricide. Blestemul pacatelor!
  Dar noi am rezistat si am ramas in istorie ca popor si vom mai ramane, doar in masura in care am ramas si vom ramane crestini dreptmaritori. Daca nu, vai de noi!

 14. @ Lucian

  Analiza ta e buna din pacate se bazeaza pe ceva care nu exista: statul roman. Care stat? reprezinta adunatura asta de tradatori Romania? A reiesit asta din actiunile lor? Cum sa faca adunatura asta de tradtori, care in alte vremuri ar fi fost decapitati de Stefan cel Mare, Vlad Tepes, Mihai Viteazul, ceva pentru tara pentru care nu simt nimic? Chiar mai asteapta cineva ceva de la hrapacii astia adusi pe tancurile bolsevici sau ridicati de bolsevici din patura sinistra a Romaniei sau mai rau, adusi de peste mari si tari sa ne calce in picioare?

  Ce stat fratilor? Pentru adunatura asta nu exista Romania sau romani, notiune de iubire de patrie, jertfa in numele patriei.

  Chiar citesc acum cartea Domnului Lucinescu Dan, Stefan cel Mare si Sfant. Pe toti boierii care au tradat interesle tarii pentru a-si atinge scopurile meschine i-a decapitat sau tras in teapa. Care e diferenta intre tradatorii de atunci si cei de acum? Astia ar trebui decapitati pe capete.

  Stiu nu e crestinesc dar daca Stefan cel Mare, Mihai Viteazul, Vlad Tepes si restul romanilor adevarati ar fi actionat crestineste nu am mai fi existat astazi.

 15. Pingback: Razboi întru Cuvânt » Prof. DINU C. GIURESCU si ANDREI MARGA despre PLANUL DE REGIONALIZARE A ROMANIEI pe demarcatia Diktatului de la Viena (VIDEO, “Punctul de intalnire”)
 16. Pingback: Razboi întru Cuvânt » Santajul UDMR, tot mai pe faţă
 17. Pingback: Război întru Cuvânt » MICII MUCENICI ASCUNSI. Cum ne rusineaza si ne mustra pacatele niste copii si tineri chinuiti, suferind de boli rare… O PROPUNERE DE PREGATIRE PENTRU INTRAREA IN SAPTAMANA PATIMILOR
 18. Pingback: Razboi întru Cuvânt » “A FOST ODATA IN TRANSILVANIA”, documentar de Manuela Morar (2007). Cine uita trecutul este condamnat sa-l repete…
 19. Pingback: Razboi întru Cuvânt » Din agenda prezidentiala: REIMPARTIREA ADMINISTRATIVA A ROMANIEI PANA IN 2012. REACTIE FURIOASA A UDMR FATA DE ABROGAREA INVATAMANTULUI LA ISTORIE SI GEOGRAFIE IN LIMBA MINORITATILOR – PDL se sesizeaza si executa “
 20. Pingback: Razboi întru Cuvânt » TRANSILVANIA: MIZA REGIONALIZARII DIN 2012. Despre miscarile subterane ale ”grupului de la Cluj” si cealalta fata a Ianusului maghiar populist din Budapesta
 21. Pingback: Razboi întru Cuvânt » Regionalizarea: ultima urgenta pe agenda guvernului. CE VA INSEMNA IMPARTIREA TARII IN VOIEVODATE, CE VREA UDMR SI CE NE ASTEAPTA?
 22. Pingback: Razboi întru Cuvânt » Acad. Dinu C. Giurescu si Prof. Radu Baltasiu despre STATUTUL MINORITATILOR SI LEGEA EDUCATIEI – metode de dezintegrare a statului national roman (VIDEO)
 23. Pingback: Razboi întru Cuvânt » Prinsi in haosul Marelui Diversionist, intre fumul petardelor si menghina “reformatoare” a cioclilor de la capataiul Romaniei… CE NE MAI RAMANE?
 24. Pingback: Razboi întru Cuvânt » Adevaratul MARE PERICOL si cursa in care cad inclusiv patriotii sinceri: “SA VINA UN GUVERN EUROPEAN SAU MONDIAL SA NE SCAPE DE BASESCU!…” (video)
 25. Pingback: Academicianul Dinu C. Giurescu: Cum este DISTRUSA IN MOD SISTEMATIC ROMANIA si cum ne indreptam catre DICTATURA - Razboi întru Cuvânt
 26. Pingback: CUM SA FURI SI SA DISTRUGI O TARA? - Razboi întru Cuvânt
 27. Pingback: “Revolutia” Pietei Universitatii intre UTOPIILE DEMOCRATIEI TOTALE si ale SCHIMBARII DIN TEMELII a sistemului - Razboi întru Cuvânt
 28. Pingback: DINU GIURESCU, istoric si academician: ADEVARUL INTREG DESPRE DISTRUGEREA ROMANIEI – “Ce-am avut si ce-am distrus” (VIDEO integral “Punctul de intalnire”) -
 29. Pingback: Regionalizarea: pre-conditia GUVERNULUI MONDIAL/ Federalizarea Europei si faramitarea statului national/ Nationalistii catalani insista in obtinerea INDEPENDENTEI - Razboi întru Cuvânt - Recomandari
 30. Pingback: DINU C. GIURESCU. Discursul decanului de varsta al Parlamentului Romaniei: “ISTORIA NU IARTA… CE TARA VOM LASA URMASILOR NOSTRI?” (video) - Razboi întru Cuvânt - Recomandari
 31. Pingback: Academicianul Dinu C. Giurescu: "AJUNGE CU TARAREA IN GENUNCHI IN FATA CELOR PUTERNICI. Fara fermitate si demnitate in relatia cu marile puteri nu putem obtine nimic! Intotdeauna cei mari s-au inteles intre ei" - Razboi întru Cuvânt - Recomand
 32. Regionalizare. Ceea ce Mihai Viteazul a încercat să facă, adică să unească toate zonele acestei țări într-o singură țară puternică în fața invadatorilor, politicienii de azi, neputându-se compara cu Mihai Viteazul, fac tocmai pe dos, bineînțeles făcând jocul Ocultei. Nu ne trebuiesc asemenea politicieni vâduți. Și nici partidele lor care îi acoperă. Țara are nevoie de o conducere dreaptă susținută de o mână forte, de armată.Există și oameni care vor să facă ce trebuie în România pentru ca poporul s-o ducă bine, dar n-au loc de acești politicieni care au monopolizat totul. Aceste partide au contribuit la genocidul de azi. Nu ne mai trebuiesc partide, ci Comisii cu reprezentanți fideli ai poporului. Nu mai vrem partide, nu mai avem încredere în ele. Ajunge cu prosteala pe față.Vrem o conducere cinstită în fruntea țării. Poporul o va cere pentru că nu mai poate îndura nelegiuirea.Uitați-vă la politicieni, parcă-s teleghidați, o țin morțiș cu regionalizarea. De fapt, cred că este condiția ce li se impune de Ocultă pentru a rămâne în funcții, și pentru funcții își vând și părinții.Repet, nu mai avem nevoie de astfel de politicieni.Valul schimbării însă bate la ușă. Vai celor ce vor fi dovediți ca vânzători de țară.Poate poporul se va deștepta și nu-i va mai accepta pe politruci.

Formular comentarii

* Pentru a deveni public, comentariul dumneavoastra trebuie aprobat de un administrator. Va rugam sa ne intelegeti daca nu vom publica anumite mesaje, considerandu-le nepotrivite, neconforme cu invatatura ortodoxa sau nefolositoare sufleteste. Va multumim!

Rânduială de rugăciune

Carti

Documentare