Pastorala-avertisment de Pasti a PS SEBASTIAN, Episcopul Slatinei: “IISUS SAU BARABA? MULTI DINTRE NOI IL ALEG SI ASTAZI PE BARABA!”

18-04-2011 Sublinieri

IISUS SAU BARABA? – Pastorala de Pasti (2011) a PS Părinte Sebastian, Episcopul Slatinei si Romanatilor

IISUS SAU BARABA?

Cuvânt pastoral la Paşti – 2011

† S E B A S T I A N,

cu darul lui Dumnezeu Episcop al Slatinei şi Romanaţilor,

Iubitului nostru cler şi popor har, pace şi milă de la Dumnezeu,

Tatăl nostru,

iar de la Noi arhiereşti binecuvântări!

Preacucernici şi Preacuvioşi Părinţi,

Preacuvioase Maici,

Iubiţi credincioşi şi credincioase,

Sfânta Scriptură ne spune că mai înainte de a-L condamna pe Domnul la moarte, guvernatorul Ponţiu Pilat a dat poporului prilejul să aleagă, atunci când l-a întrebat:

„Pe cine voiţi să vi-l eliberez, pe Baraba sau pe Iisus, care Se zice Hristos? Însă arhiereii şi bătrânii au convins mulţimile ca să ceară pe Baraba, iar pe Iisus să-L piardă. Atunci le-a eliberat pe Baraba, iar pe Iisus L-a biciuit şi L-a dat să fie răstignit” (Mt. 27, 17, 20 şi 26).

Cine era Baraba şi cum de au preferat iudeii să-l ceară pe el, iar nu pe Iisus Nazarineanul? Evanghelistul Marcu ne spune că:

„Baraba fusese închis împreună cu nişte răzvrătiţi, pentru că în răscoală săvârşiseră ucidere” (Mc. 15, 7),

iar Sfântul Evanghelist Ioan menţionează că acesta era tâlhar” (In. 18, 40). Aşadar, ori „Regele iudeilor” (In. 18, 39) ori o căpetenie de tâlhari, pentru Pilat era tot una, dacă nu cumva dregătorul a încercat să-L scape pe Domnul de moarte.

Ce importanţă mai avea însă, de vreme ce inimile cărturarilor şi ale fariseilor încremeniseră de mult în „litera Legii (Rom. 2, 27), iar „după Legea lor, Hristos trebuia să moară” (In. 19, 7). De aceea, ei

„au convins mulţimea ca să ceară să le elibereze mai degrabă pe Baraba, (…) iar pe Iisus, biciuindu-L, să-L dea ca să fie răstignit” (Mc. 15, 11 şi 15).

Dreptslăvitori creştini,

Nu vi se pare ciudat că, puse să aleagă, mulţimile au preferat în locul lui Dumnezeu un ucigaş şi un tâlhar? Că, văzând intenţia binevoitoare a lui Pilat, căpeteniile poporului au trecut de-a dreptul la ameninţări până şi la adresa sa?

„Dacă-L vei elibera pe Acesta, nu eşti prieten al Cezarului” (In. 19, 12).

Şi apoi, luaţi aminte ce s-a ales de opţiunea iudeilor!… Căci, deşi de Baraba nu a mai auzit nimeni niciodată după aceea, în schimb Hristos, „piatra cea din capul unghiului” (Ef. 2, 20) − deşi omorât, şi încă prin moarte de ruşine − A ÎNVIAT şi a ajuns în centrul istoriei.

Ei bine, această alegere a iudeilor a urmărit mereu şi mai urmăreşte şi astăzi pe om. Pus să opteze între bine şi rău, acesta a continuat să rateze de multe ori şansa alegerii celei bune, fără a învăţa nimic de la istorie. Căci, deşi Baraba s-a dovedit o alegere neinspirată, s-au găsit destui dispuşi ca, peste veacuri, să îl prefere tot pe el. Şi astfel, luând adesea locul lui Hristos, acesta a reuşit să se strecoare de multe ori afară din închisoare, lăsând în urmă impresia unui Hristos biruit, chiar dacă istoria L-a dovedit pe El a fi Adevăratul Biruitor asupra vieţii şi asupra morţii.

Dacă „Pilat” se arată binevoitor, de ce este mai de ales, totuşi, „Baraba”? Dacă Dumnezeu, Biserica şi chiar viaţa noastră ne sugerează să-L alegem pe Domnul, de ce să mai repetăm şi noi greşeala mulţimilor de altădată? Nu!… Să nu ne lăsăm intimidaţi de cei ce trec până şi la ameninţări viclene! Nu am învăţat nimic de la viaţă? Până când vom confunda binele cu răul? Dacă Hristos a înviat, zădărnicind astfel alegerea lui Baraba, noi de ce mai orbecăim în întuneric, prefăcându-ne că nu ştim ce trebuie şi pe Cine merită să alegem?…

Dragii mei,

Această alegere, între Domnul şi tâlhar, este şi provocarea noastră de astăzi.

Noi ce alegem?… Alegem viaţa, prin Hristos Cel Înviat şi Care „nu mai moare” (Rom. 6, 9), ori alegem pieirea, prin Baraba? Alegem binele sau alegem răul? Căci libertatea de a opta, departe de a fi ispită, este dovada celui mai ales respect şi a preţuirii lui Dumnezeu faţă de om, fapt care impune, însă, din partea noastră o responsabilitate pe măsură. Domnul Şi-a dat viaţa pentru noi! Noi suntem gata să ne dăm viaţa pentru El, ori alergăm bezmetici după Baraba? Hristos a înviat pentru noi, dăruindu-ne şi nouă să trăim în veci, noi oare vom alege să „pierim” odată cu tâlhar?

„Pilatul” zilelor noastre încă pare binevoitor, chiar dacă societatea nu încetează a ne deruta, ca pe mulţimile de altădată. Noi, însă, ce alegem?… Dumnezeu, cunoscând mai dinainte ezitarea noastră, ne-a prevenit că alegerea nu va fi uşoară:

„viaţă şi moarte ţi-am pus înainte, şi binecuvântare şi blestem. Alege viaţa ca să trăieşti tu şi urmaşii tăi!” (Deut. 30, 19)

Şi, realitatea ne arată că, în pofida prevenirii Domnului, contrar „lecţiilor” pe care ni le-a dat istoria şi în ciuda experienţei pe care am acumulat-o de 2000 de ani, mulţi dintre noi îl mai aleg şi astăzi pe Baraba. Unii conştient, alţii din ignoranţă! Unii ştiu că greşesc, dar o pun pe seama neputinţei ori a „molipsirii” mult prea facile a răului, căruia e mai uşor să-i cedezi decât să-l înfrunţi, în timp ce alţii nici nu realizează că au ajuns să spună binelui „rău” şi răului „bine. Este răul cel mai mare al societăţii în care trăim, când răul şi binele ne sunt „servite” în mod amestecat şi confundat, creându-ne aceeaşi derută pe care le-au provocat-o iudeilor mai marii poporului altădată.

Noi, însă, ÎNVĂŢĂTOR avem, Care ne-a învăţat cu prisosinţă cum putem deosebi binele de rău. MODEL avem, Care ne-a arătat cum trebuie ales între viaţă şi moarte, şi AJUTOR avem, gata a ne călăuzi spre BIRUINŢĂ, după cum El Însuşi a biruit. Învierea Sa s-a arătat biruinţă, iar proslăvirea Sa nădejde pentru noi toţi că „moartea nu mai stăpâneşte” (Rom. 6, 9) peste cel ce Îl alege pe El. Că, dacă Baraba a dispărut, dimpreună cu toţi cei care l-au preferat pe el, cei care Îl aleg pe Hristos vor rămâne în veci, pentru a împărăţi împreună cu Dânsul.

Lui fie slava, cinstea şi închinarea noastră, în vecii vecilor, Amin.

Hristos a înviat!

Al vostru întru Domnul povăţuitor,

† SEBASTIAN

EPISCOPUL SLATINEI ŞI ROMANAŢILOR

Legaturi:

*


Categorii

1. Slider, Cuvantul ierarhilor, Duminici si Sarbatori - Noime vii pentru viata noastra, Invierea Domnului (Sfintele Pasti), Pastorale, PS Sebastian, Razboiul nevazut, Triodul si Postul cel Mare, Vremurile in care traim

Etichete (taguri)

, , , , , , , , , , ,

Articolul urmator/anterior

Comentarii

47 Commentarii la “Pastorala-avertisment de Pasti a PS SEBASTIAN, Episcopul Slatinei: “IISUS SAU BARABA? MULTI DINTRE NOI IL ALEG SI ASTAZI PE BARABA!”

<< Pagina 1 / 2 >> VEZI COMENTARII MAI NOI

 1. Rugăciune – Sfântul Efrem Sirul

  Greşit-am la cer şi înaintea Ta,Doamne, Dumnezeule A-tot-ţiitorule, şi nu mai sunt vrednic a mă chema fiul Tău, nici a căuta şi a vedea înălţimea cerului de mulţimea nedreptăţilor mele, nici a numi numele Tău Cel proslăvit prin buzele mele cele păcătoase; căci nevrednic pe mine m-am făcut şi cerului şi pământului, întărâtându-Te pe Tine, Bunul Stăpân. Rogu-mă, Doamne, rogu-mă, să nu mă lepezi de la faţa Ta, nici să Te depărtezi de la mine, ca să nu pier. Căci de nu m-ar fi acoperit darul Tău, eu de mult aş fi pierit şi aş fi fost acum ca nişte praf înaintea feţei vântului; şi m-aş fi făcut ca şi cum nu m-aş fi arătat în viaţa aceasta. Căci de când am părăsit calea Ta, nu m-a întâmpinat pe mine zi bună, decât cele prea amare, prea amară este. Şi de acum nădăjduiesc Darului Tău, că mă vei împuternici a mă griji de a mea mântuire. Şi acum cad, rugându-mă : sprijineşte-mă pe mine, cel amăgit de la calea dreptăţii; varsă peste mine mulţimea îndurărilor Tale, precum în fiul cel curvar, că am ruşinat viaţa mea, risipind bogăţia Darului Tău.
  Miluieşte-mă, Dumnezeule şi nu ţine minte răul pentru viaţa mea cea rea şi defăimată. Ca de curva şi de vameşul şi de tâlharul îndură-Te de mine. Căci acestia pe pământ fiind, au fost lepădaţi de toţi, iar Tu, Doamne, i-ai primit pe ei şi locuitori ai raiului desfătării i-ai făcut. Deci, primeşte şi pocăinţa mea, a netrebnicului robului Tău, că sunt lepădat de toţi. Căci ai venit Doamne, nu pe cei drepţi să-i chemi, ci pe păcătoşi la pocăinţă.

  Că Ţie se cuvine slava in vecii vecilor. Amin.

 2. Doamne ajută!
  “La cina cea de taina, in camera de sus,
  Inconjurat de-apostoli, S-a asezat Iisus.
  Se revarsa din sfesnic o galbena lumina
  Pe azimile calde, pe mielul fara vina.
  Era placut prilejul. Si toate pregatite.
  Dar, vai, uitase gazda o sluga a trimite:
  Un rob sau o copila, ca dup-a vremii lege
  Cureaua de pe glezne pe rand sa le-o dezlege,
  Sa le aline talpa de colbul de pe drum.
  Si-acum cei doisprezece, sfielnic oarecum,
  Se intrebau in cuget: cum vor sedea la ruga?
  Sau cine isi va pune stergarul cel de sluga?
  O, iata-i cum se-ncrunta privind cu tulburare
  Cand vasele cu apa, cand praful pe picioare.
  Si Duhul ii intreaba cu soapta lui usoara:
  – N-ai vrea sa-ti pui tu, Petre, stergarul asta seara?
  – Chiar eu? Nu sade bine, eu doar sunt mai batran.
  – Dar tu? Tu, cel mai tanar? – Eu stau langa Stapan…
  – Dar tu? intreaba Duhul acuma pe Andrei.
  – Chiar eu? Sunt cel din urma la Domnul, dintre ei?
  – Dar tu, ce doar tii punga? Eu am facut de-ajuns:
  Am cumparat merinde si mielul l-am strapuns.
  – Tu, Toma, nu vrei sa fii tu oare cel ce spala?
  – Sunt trist!… se lupta-n mine o umbra de-ndoiala.
  – Dar tu, Matei? Tu, Filip? Dar tu, Tadeu?… Dar tu…
  Si-n fiecare cuget raspunsul a fost: NU!
  Atunci lasandu-Si braul si haina intr-un ungher,
  S-a ridicat Stapanul cel coborat din cer
  Si-a-nfasurat stergarul, S-a aplecat usor
  Sa-Si spele ucenicii, ca rob al tuturor.
  De-atunci pe apa vremii, atatia ani s-au dus!
  Si-acum a cata oara, Se-aseaza iar Iisus
  Prin Duhul Sfant sa-ntrebe pe cei ce-L inconjoara:
  – N-ai vrea sa-ti pui tu Gheorghe, stergarul asta seara?
  Tu sora Marioara, tu Mircea, tu Mihai?
  Frumos va fi odata acolo sus in rai!
  Dar azi sunt mii de treburi… Necazul greu se curma.
  Nu vrei, in lumea asta, sa fii tu cel din urma?
  E bun un vas de cinste, dar trebuie si-un ciob!
  Nu vrei sa fii tu, frate, al fratilor tai rob?
  Sunt rani neingrijite, sunt flacari ce se sting,
  Batiste-n care lacrimi in taina se preling!
  Sunt vaduve bolnave, batrani fara putere.
  Sunt oameni singuratici, dornici de-o mangaiere,
  Sunt prunci ramasi acasa, cu-o mama in spital,
  Sunt suferinzi ce-astepta al Cerului semnal.
  Se cere osteneala si jertfa uneori
  Si nopti de priveghere si iarasi munca-n zori!
  Nu manui cuvantul cand harul nu ti-e dat,
  Cat matura si acul si rufa de spalat!
  Cat lingura in cratiti si roata la fantana,
  Ciocanu-n tabla casei si-un gard la vreo batrana,
  Sa stai de veghe noaptea, la cate-un capatai,
  Sa-ntorci cu greu bolnavul, sa rabzi si sa mangai,
  Sa-l scoti apoi la soare si sa-i alini amarul,
  Nu vrei cu Mine, frate, sa-ti infasori stergarul?
  – Chiar eu? Nu sade bine. Eu doar sunt mai batran.
  – Chiar eu? Eu sunt prea tanar, eu stau langa Stapan.
  – Chiar eu? Eu nu am vreme. Eu am facut de-ajuns.
  – Chiar eu? Chiar eu? se-aude acelasi trist raspuns.
  Atunci, lasand sa cada cununa Lui si haina
  Iubirii fara margini traindu-i iarasi taina
  Incet, a cata oara Se-apleaca iar Iisus
  Si plin de-atatea ganduri, stergarul iar Si-a pus!
  Asa cum o mladita se-ndoaie langa trunchi,
  Stapanul omenirii se-apleaca in genunchi.
  La jugul fara slava, Iisus din nou se-njuga.
  El, Imparatul vietii, din nou e rob si sluga.
  Veniti leprosi ai lumii, murdari de-a ei tarana!
  Iisus va spala astazi, cu propria Sa mana.
  Veniti voi ce-n pacate nadejdea vi se frange!
  Iisus va spala astazi cu propriul Sau Sange!
  Voi, frati, goniti mandria, visarile si somnul!
  Luati cu drag stergarul alaturea cu Domnul
  Si nu uitati: pe cale orice lucrare-i buna,
  Dar cine ia stergarul, acela ia Cununa!”
  Sărbători binecuvântate!

 3. Pingback: Război întru Cuvânt » ASTAZI HRISTOS-DUMNEZEU PENTRU NOI PATIMESTE SI SE RASTIGNESTE…
 4. Pingback: Război întru Cuvânt » ASTEPTAND INVIEREA, SA LUAM AMINTE: “Eu stiu cum crestinii care acum plang patimile, asteapta sa invieze Cel Rastignit, ca sa-L puna iarasi pe Cruce…”
 5. Pingback: Război întru Cuvânt » INVIEREA LUI HRISTOS sa ne faca fii credinciosi ai Luminii Sale si sa ne alunge din suflete orice urma de iubire a intunericului! CUM SA PETRECEM PASTILE?
 6. Pingback: Război întru Cuvânt » Predica PS SEBASTIAN, Episcopul Slatinei, la DUMINICA MIRONOSITELOR. Cine ne va pravali si noua piatra impatimirii de cele desarte ale lumii?
 7. Pingback: Război întru Cuvânt » Unde L-au ascuns pe Hristos?
 8. Pingback: Război întru Cuvânt » Duminica orbului. Cine sunt orbii zilelor noastre? PREDICA MARTURISITOARE A PS SEBASTIAN: “Respectati-ne pe Hristos, fara de Care, de Europa se va alege praful”
 9. Pingback: Război întru Cuvânt » Predica PS Sebastian Pascanu, Episcopul Slatinei si Romanatilor despre FORMALISM SI NEPUTINTA DE A NE BUCURA DE BINELE APROAPELUI
 10. Pingback: Razboi întru Cuvânt » VIRALA NATIONALIST-ORTODOXISTA: despre inca un test social media. Cazul mobilizarii romanilor la Sfantu Gheorghe printr-un Apel de pe Youtube
 11. Pingback: Inmultirea painilor: ENTUZIASM SFANT SAU INTERES?
 12. Pingback: Vindecarea fiului lunatec. "O, neam necredincios si indaratnic, pana cand voi fi cu voi...?" Mustrarea durerii lui Dumnezeu si conditia crestinului in lume
 13. Pingback: Nu putem sluji la doi domni...
 14. Pingback: PARINTELE ARSENIE BOCA DESPRE RAUTATEA FARA LEAC
 15. Pingback: HRISTOS SI MARELE INCHIZITOR. Pastorala de referinta a PS Sebastian la Nasterea Domnului. DUMNEZEU, PROFITABIL SAU INCOMOD?
 16. Pingback: Predica PS Sebastian la Duminica dupa Botezul Domnului: LOGICA PAMANTEASCA SI LOGICA DUMNEZEIASCA
 17. Pingback: CUM E POSIBIL SA-L BICIUIM SI NOI PE HRISTOS, CHIAR IN SAPTAMANA PATIMILOR SI DE PASTI? Cum ne pregatim de Inviere si ce ospat asteptam? - Razboi întru Cuvânt - Recomandari
 18. Pingback: Pastorala de Inviere (2012) a PS Sebastian, Episcopul Slatinei: INVIERE SI APOSTAZIE -
 19. Pingback: PASTORALA IPS TEOFAN, MITROPOLITUL MOLDOVEI, LA INVIERE (2012): Dezbinare sau fratietate? Iubire sau trufie? Intelepciunea lumii sau puterea smereniei? -
 20. Pingback: HRISTOS A INVIAT! Cum trebuie sa petrecem Pastile? -
 21. Pingback: INVIEREA DOMNULUI. Predica si talcuirea patristica amanuntita a IPS Hierotheos Vlachos: “Nu credem in revolutii sociale. Invierea e adevarata revolutie!” -
 22. Pingback: DACA HRISTOS A INVIAT, NOI CE FACEM? Conferinta PS Sebastian de la Craiova – aprilie 2012, “Invierea lui Hristos, bucuria noastra” (prima parte) -
 23. Pingback: PS SEBASTIAN: “Suntem obsedati de rau, de diavol si de puterile lui, in loc sa fim obsedati de Dumnezeu si de Inviere! FERITI-VA SA CICALITI OAMENII!” -
 24. Pingback: INVIEREA FIULUI VADUVEI DIN NAIN. Predici si talcuiri de exceptie (text, audio, video): PS SEBASTIAN, PR. COMAN, PR. CALCIU si Parinti de la Manastirile PUTNA si SIHASTRIA PUTNEI -
 25. Pingback: HRISTOS SI IROZII DE IERI SI DE AZI. Pastorala de Craciun a PS Sebastian, Episcopul Slatinei: ULTIMA PERSECUTIE A CRESTINISMULUI -
 26. Pingback: IPS HIEROTHEOS VLACHOS – cuvant esential despre UCENICI si FANI in Biserica -
 27. Pingback: IPS Hierotheos Vlachos: MONAHISM SANATOS, MONAHISM BOLNAV - Razboi întru Cuvânt - Recomandari
 28. Pingback: PREDICI AUDIO ZGUDUITOARE la DUMINICA FLORIILOR: IPS Bartolomeu Anania, Pr. Gheorghe Calciu, Pr. Gheorghe Anitulesei si Ierom. Hrisostom (Putna) -
 29. Pingback: MIRELE SMERIT VINE LA FIICA SIONULUI. Iar ea Il respinge si-L da mortii: “Cu viclenie Il defaima pe Mire, ca sa slu­jeasca desfranarilor”. NOI FACEM LA FEL? -
 30. Pingback: DUMINICA FLORIILOR. Predicile Parintelui Petroniu Tanase si PS Sebastian. CE FEL DE IMPARAT ESTE CEL CARE INTRA ASTAZI IN IERUSALIM? CUM IL PRIMIM? -
Formular comentarii

* Pentru a deveni public, comentariul dumneavoastra trebuie aprobat de un administrator. Va rugam sa ne intelegeti daca nu vom publica anumite mesaje, considerandu-le nepotrivite, neconforme cu invatatura ortodoxa sau nefolositoare sufleteste. Va multumim!

Carti

Articole recomandate

Rânduială de rugăciune

Articole Recomandate