Cateva observatii pe marginea legii INTERZICERII ORGANIZATIILOR LEGIONARE si a CULTULUI CRIMINALILOR DE RAZBOI. Care vor fi efectele legii? Instaurarea TERORII IACOBINE prin CONDAMNAREA LA INCHISOARE a celor care ii cinstesc si ii promoveaza pe VALERIU GAFENCU, MIRCEA VULCANESCU, PARINTELE CALCIU sau PARINTELE IUSTIN?

27-07-2015 9 minute Sublinieri

sfintii-romani-din-inchisori

Acum cateva zile, presedintele Iohannis a promulgat legea care modifica si completeaza mai vechea legislatie ce interzicea existenta organizatiilor fasciste si a promovarii cultului persoanelor condamnate drept criminali de razboi. Redam, in continuare, principalele sale prevederi, pentru a reveni apoi cu cateva observatii punctuale:

LEGE pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2002 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31/2002 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 214 din 28 martie 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 107/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1.  Titlul Ordonanței de urgență se modifică şi va  avea următorul cuprins:

 „Ordonanţă de urgenţă privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob şi a promovării  cultului  persoanelor  vinovate  de  săvârşirea  unor infracţiuni de genocid, contra umanităţii şi de crime de război.”

2.    Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 1 – Pentru  prevenirea şi combaterea incitării la ură naţională, rasială sau religioasă, la discriminare şi la săvârşirea de infracţiuni de genocid, contra umanităţii şi de crime de război, prezenta ordonanţă de urgenţă  reglementează interzicerea organizaţiilor, simbolurilor şi faptelor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea  unor  infracţiuni  de genocid, contra umanităţii  şi  de crime de război.”

3.  La articolul 2, literele a) – c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,a) prin organizaţie cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob se înţelege orice grup format din trei sau mai multe persoane, care îşi desfăşoară activitatea temporar sau permanent, în scopul  promovării  ideilor,  concepţiilor  sau  doctrinelor  fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, precum ura şi violenţa pe motive etnice,   rasiale   sau   religioase,   superioritatea   unor   rase   şi inferioritatea   altora,   antisemitismul,   incitarea   la   xenofobie, recurgerea la violenţă pentru schimbarea ordinii constituţionale sau a  instituţiilor  democratice,  naţionalismul  extremist.  În  această categorie  pot  fi  incluse  organizaţiile  cu  sau  fără  personalitate juridică,  partidele  şi  mişcările  politice,  asociaţiile  şi  fundaţiile, societăţile   reglementate   de   Legea   societăților   nr.   31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte persoane juridice care îndeplinesc cerinţele prevăzute la prezenta literă; 

b) prin simboluri fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe se înţelege: drapelele, emblemele, insignele, uniformele, sloganurile, formulele de salut, precum şi orice alte asemenea însemne, care promovează ideile, concepţiile sau doctrinele prevăzute la lit. a);

c) prin persoană vinovată de săvârşirea unor infracţiuni de genocid, contra umanităţii şi de crime de război se înţelege orice persoană condamnată definitiv de către o instanţă judecătorească română ori străină sau prin orice hotărâre recunoscută în România, potrivit legii, pentru una sau mai multe infracţiuni de genocid, contra umanităţii şi de crime de război, precum şi persoana din conducerea unei organizaţii al cărei caracter criminal a fost constatat prin hotărârea unei instanţe penale internaţionale;”

4. La articolul 2, după litera d) se introduc două noi litere, lit. e) şi f), cu următorul cuprins:

„e)    prin   holocaust   pe    teritoriul   României   se    înţelege persecuţia sistematică şi anihilarea evreilor şi a rromilor, sprijinită de autorităţile şi instituţiile statului român în teritoriile administrate de acestea în perioada 1940- 1944;

f) prin Mişcarea Legionară se înţelege o organizaţie fascistă din România care a activat în perioada 1927-1941 sub denumirile de «Legiunea Arhanghelului Mihail», «Garda de Fier» şi «Partidul Totul pentru Ţară».”

5.  La articolul 4, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 4. – (1) Confecţionarea, vânzarea, răspândirea, precum şi deţinerea în vederea răspândirii de simboluri fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 3 ani şi interzicerea unor drepturi.

(2)  Cu  aceeaşi  pedeapsă  se  sancţionează  şi  utilizarea  în public a simbolurilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe.”

6. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 5.- Fapta persoanei de a promova, în public, cultul persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid, contra umanităţii şi de crime de război, precum şi fapta de a promova, în public, idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, în sensul art. 2 lit. a), se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani şi interzicerea unor drepturi.”

7. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art.6.- (1) Negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea în mod evident, prin orice mijloace, în public, a holocaustului ori a efectelor acestuia, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

2) Negarea, contestarea,     aprobarea,  justificarea sau minimalizarea în mod evident, prin orice mijloace, în public, a genocidului, a crimelor contra umanităţii şi a crimelor de război, astfel cum sunt definite în dreptul internaţional, în Statutul Curţii Penale Internaţionale şi în Carta Tribunalului Militar Internaţional înfiinţat prin Acordul de la Londra, la data de 8 august 1945, şi recunoscute ca atare printr-o hotărâre definitivă a Curţii Penale Internaţionale, a Tribunalului Militar Internaţional înfiinţat prin Acordul de la Londra, la data de 8 august 1945, a Tribunalului Penal Internaţional pentru fosta Iugoslavie, a Tribunalului Penal Internaţional  pentru  Rwanda  sau  a  oricărui  alt  tribunal  penal internaţional înfiinţat prin instrumente internaţionale relevante şi a căror competenţă este recunoscută de statul român, ori a efectelor acestora, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

3) Săvârşirea faptelor  prevăzute  la  alin.  (1)  şi  (2)  prin intermediul  unui  sistem  informatic  constituie  infracţiune  şi  se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.”

8. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 12. – Se interzice ridicarea sau menţinerea în locuri publice, cu excepţia muzeelor, a unor statui, grupuri statuare, plăci comemorative,  referitoare  la  persoanele  vinovate  de  săvârşirea infracţiunilor de genocid, contra umanităţii şi de crime de război.”

9. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 13.-  (1) Se  interzice  acordarea  numelor  persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid, contra umanităţii şi de crime de război unor străzi, bulevarde, scuaruri, pieţe, parcuri sau altor locuri publice.

(2) Se interzice, de asemenea, acordarea numelor persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid, contra umanităţii  şi  de  crime  de  război  unor  organizaţii,  cu  sau  fără personalitate juridică.”

Nota noastra:

Precizam de la inceput ca aceste observatii sunt strict pe marginea acestei legi – a obiectivelor, mijloacelor si consecintelor sale. Si, ca sa fie totul clar, anume la acele prevederi care au legatura cu condamnarea “conceptiilor” asa zis legionare si a anumitor personalitati condamnate criminali de razboi. Nu ne referim nici la Maresalul Antonescu si nici la Holocaustulul romanesc din Transnistria, ce au facut obiectul legii, de altfel, inca din 2002.

1. Neconcordanta intre obiectiv si mijloace

In Articolul 1 legiuitorul afirma ca obiectivul legii ar fi

prevenirea şi combaterea incitării la ură naţională, rasială sau religioasă, la discriminare şi la săvârşirea de infracţiuni de genocid, contra umanităţii şi de crime de război”

iar mijlocul prin care statueaza ca urmareste obiectivul ar fi:

interzicerea organizaţiilor, simbolurilor şi faptelor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid, contra umanităţii şi de crime de război.”

Obiectivul este mult prea larg pentru modul in care este circumscris de mijloace. Daca, intr-adevar, obiectivul este prevenirea si combaterea oricarei forme de ura si de discriminare, oricarei forme de agresiune publica pe criterii nationale, rasiale sau religioase, atunci mijloacele restrang drastic aria in care ura si discriminarea, precum si indemnurile la infractiuni de genocid, devin sanctionabile dpdv al legii.

Sa ne explicam: exista diverse forme ale discursului urii. Daca definim ca doar ura inspirata de conceptii fasciste, rasiste, xenofobe, legionare etc. este demna de pedepsit, rezulta de aici ca orice alta forma de ura este admisibila si tolerata. Ura in numele democratiei, in numele “tolerantei” si progresului este legitima, cu alte cuvinte.

Problema nu este deloc artificiala sau trasa de par. Prima oara cand, in modernitate, a fost folosit termenul de “genocid”, a fost in anii Revolutiei Franceze, cand regimul terorii a masacrat taranii din Vandee pentru ca erau prea catolici si prea legati de Vechiul Regim. Rezulta de aici, in spiritul in care a fost conceputa aceasta lege, ca exista o corelatie clara intre conceptiile ce au stat la baza Terorii Iacobine si genocid. Faptul ca nu a fost un simplu accident istoric o arata experienta totalitara a regimului bolsevic-stalinist, cauzator al exterminarilor in masa, al Gulagului si al terorii pe scara larga.

Daca legea pedepseste doar anumite tipuri de ura si de infractiuni contra umanitatii, inseamna ca celelalte nu sunt la fel de relevante? Nu sunt importante? Sau, cumva, acest lucru tradeaza un anumit parti-pris ideologic?

2. Ambiguitatea termenilor folositi, incoerenta si inconsistenta legislativa

O grava ambiguitate este, insa, definirea organizatiilor de tip legionar, fascist, xenofob etc.:

“prin organizaţie cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob se înţelege orice grup format din trei sau mai multe persoane, care îşi desfăşoară activitatea temporar sau permanent, în scopul  promovării  ideilor, concepţiilor sau doctrinelor  fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, precum ura şi violenţa pe motive etnice, rasiale sau religioase, superioritatea unor rase şi inferioritatea  altora, antisemitismul, incitarea la xenofobie, recurgerea la violenţă pentru schimbarea ordinii constituţionale sau a  instituţiilor  democratice,  naţionalismul  extremist”

Ce este aceea “doctrina fascista”? Dar “doctrina legionara“? Legiuitorul nu ne spune. In literatura de specialitate, exista numeroase controverse privind oferirea unei definitii exacte a fascismului si exista cel putin tot atatea controverse privind doctrina legionara. Este, pur si simplu, o dificultate obiectiva precizarea exacta a acestor termeni. Daca, din punct de vedere istoric, greutatea definitiilor nu ridica probleme, dpdv juridic este invitatie la abuz nelimitat.

De pilda, care a fost programul politic clar, explicit, asumat al Miscarii Legionare, in toate formele sale organizationale definite in lege? Dincolo de articolele de presa din epoca sau de o anume frazeologie, ce anume, mai exact, ca principii politice si masuri politice, vrea sa interzica legea de fata? Daca e cumva discriminarea pe motive rasiale, atunci aceasta este demult pedepsita de lege. Daca este promovarea crimei drept mijloc de actiune politica, atunci si aceasta este, demult, pedepsita prin lege. Si, atunci, ce aduce nou aceasta lege? Ce vrea sa interzica suplimentar? Doctrina omului nou, a taberelor de munca, a diverselor mitologii care au fost folosite in discursul liderilor legionari? Daca da, atunci de ce nu le precizeaza? Dar, pe de alta parte, ce ar fi ilegal si discriminatoriu in unele din aceste conceptii (a omului nou, de pilda)? Atentie – aici nu discutam despre legitimitatea acestor conceptii (despre legionarism ne-am pronuntat in mod clar aici), ci despre coerenta legii si despre tratarea la vrac a unor chestiuni care niciodata nu au fost alb sau negru, ci intotdeauna gri.

Lipsa de precizie ar insemna sa intre sub aceasta eticheta cam orice, dupa cum li se tuna unor procurori nestiutori de istorie si unor “consilieri” cu agenda? Practic, legea de fata, nedefinind in mod clar si obiectiv ce anume vrea sa interzica si sa pedepseasca cu inchisoarea, pune bazele unei confuzii legislative care poate fi speculata in spiritul unei puteri brutale total contrare statului de drept: cine are puterea, acela va decide ce anume trebuie interzis si de condamnat, nu pe baza legii, ci a ceea ce detinatorul puterii decide ca inseamna “conceptie fascista”, “legionara” sau “nationalista”. 

O idee despre cum vor arata procesele ce se vor derula sub aceasta lege ne-o da consilierul prezidential Andrei Muraru. Acesta a confirmat, in primul rand, faptul ca legea a fost promovata tocmai pentru a se institui o jurisprudenta – precedente juridice. Asadar, rostul legii, potrivit celor care au propulsat-o, nu este nicidecum unul formal, ci unul productiv: obtinerea de procese si condamnari. 

In al doilea rand, pentru a se ajunge la aceste procese, se va incepe marea monitorizare a internetului, pentru identificarea “propagandei” pedepsita de lege.

In al treilea rand, un rol esential in aceste procese il vor juca anumiti “experti”.

Sa dam insa cuvantul dlui consilier:

„Această lege include pentru prima dată diseminarea propagandei, prin mijloace electronice. Din acest moment, autorităţile publice trebuie să urmărească aceste lucruri şi să identifice acolo unde există infracţiuni în baza acestei legi. (…)

Institutul Elie Wiesel, care a fost parte la elaborarea acestui proiect de lege, împreună cu grupul parlamentar al PNL, va avea o misiune foarte dificilă pentru că va trebui să acorde asistenţă organelor judiciare pentru că există pericolul să ne trezim cu cazuri foarte grave, care nu sunt sancţionate la câteva sute de km de Bucureşti de către un Parchet şi să se ajungă la extreme în care câteva texte să fie sancţionate drept propagandă. Este foarte important ca institutul să acorde asistenţă organelor judiciare pentru că acum asistăm cu toţii la naşterea unei jurisprudenţe în acest domeniu în România. Legea anterioară nu a avut aplicabilitate în plan juridic. Nimeni nu a fost condamnat definitiv pentru infracţiuni cuprinse în textul acestei legi“. (adevarul.ro)

Deci procesele vor fi asistate de Institutul Elie Wiesel! Insa ce calificare le da dreptul celor de la institut sa ofere aceasta asistenta? Si aceasta e cea mai mica problema – cea elementara fiind de ordin juridic. Pe ce baze legislative va exista aceasta asistenta? Am vazut, deja, ce aberatii enorme a produs Institutul Elie Wiesel: retragerea cetateniei de onoare a lui Valeriu Gafencu, actiune oricum anulata prin decizia unui tribunal! (apropo de asistenta…) si lapidarea memoriei publice a lui Mircea Vulcanescu. Un CV numai bun pentru a avea garantia unei asistente competente si lipsite de partinire, nu?!

O alta problema este sintagma “promovarea cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid, contra umanităţii şi de crime de război”. 

Legea nu defineste, insa, ce este aceea CULT. Rememomarea unei personalitati publice intr-un cadru laic se numeste cult? Sau folosirea unor simboluri specific religioase pentru a rememora anumite persoane? Insa, in ce masura sunt aceste simboluri de factura religioasa incadrabile in lege, de vreme ce legea pedepseste explicit simbolurile legionare, deci cele care apartin organizatiilor enumerate in lege, dintr-o perioada istorica strict circumscrisa? 

3. Aberatii juridice. Nedreptati flagrante

Legea vrea sa interzica promovarea persoanelor condamnate criminali de razboi si nu numai. Exista o sumedenie de persoane care au apartinut unor diverse cercuri organizationale subsumate Miscarii Legionare. Acestia au fost condamnati, pe rand, de regimul Antonescu, iar apoi de regimul comunist. Asadar, legiuitorul faptuieste un grav atentat la coerenta juridica si la bunul simt: pe de o parte, consideram regimul Antonescu drept unul autoritarist, genocidar si savarsitor de holocaust, fiind, alaturi de regimul comunist, condamnat oficial. Pe de alta parte, consideram legitime deciziile luate de justitia acestor regimuri autoritarist-totalitare! 

Mai este ceva care viciaza grav aceasta lege, facand-o, practic, absolut de nerecuperat in forma actuala pentru a pastra garantiile unui stat de drept. Trebuie reamintit ca inclusiv procesele celebre ale celor din guvernul Antonescu au fost savarsite NU pe baza FAPTELOR celor acuzati, ci pe baza RASPUNDERII COLECTIVE. Or, acest lucru este o nedreptate extrema, deoarece au fost oameni din esaloane de varf care au ajutat cum au putut evreii in perioada antonesciana, dar care au fost si ei condamnati drept criminali de razboi, e drept, nu pentru ca ar fi facut ceva impotriva evreilor, ci pentru ca ar fi declarat razboi URSS-ului. Din nou, aceleasi nesuferite de nuante si de detalii care fac imposibila tratarea istoriei si a oamenilor cu masuri de tipul patul lui Procust.

Ca sa avem o idee mai clara asupra viciului flagrant al unora din procesele criminalilor de razboi, reamintim ca, intr-un sistem normal de justitie, pana si la Auschwitz a fost gasit un “om bun” care a fost achitat de acuzatii, desi era membru activ al SS, al Partidului Nazist si al corpului de ofiteri de administra lagarul! Este vorba despre Hans Munch, un doctor care a refuzat sa trieze evrei pentru a-i selecta pe cei meniti exterminarii si a si ajutat pe cine a putut din lagar. A se retine, insa, ca a facut toate acestea ramanand membru al Partidului National-Socialist si al infamului SS, precum si in administratia lagarului. Totusi, in cadrul procesului a fost judecat nu pe baza apartenentei sale, ci pe baza FAPTELOR. 

In procesele din Romania nu a existat aceasta diferentiere pe baza faptelor si a raspunderilor individuale, tocmai pentru ca substratul acestor procese nu a fost unul legat de JUSTITIE, ci de impunerea unei noi puteri, de impunerea unor imperative ce tineau de noua ordine geopolitica. Faptul ca legiuitorul nu tine cont de aceste realitati istorice elementare face ca aceasta lege sa fie o lege profund nedreapta. 

4. Cui prodest?

Consideram ca modul in care a fost elaborata aceasta lege contravine flagrant obiectivului acesteia. Departe de a PREVENI ura si discordia, va invenina spatiul public si va introduce un soi de teroare a corectitudinii politice. 

Anumite subiecte, anumite personalitati, vor deveni tabu sau vor putea fi abordate doar unilateral, adica ideologic: prin infierare cu manire proletara, ca pe vremuri, si nu in spiritul sine ira et studio, singurul capabil sa aduca lamuriri si invataminte reale pentru public. S-au dus deja campanii absolut daunatoare impotriva lui Valeriu Gafencu si a lui Mircea Vulcanescu. Oare ce aberatii si abuzuri se vor face de acum inainte, pe baza acestei enormitati de legi?

Comunitatea evreilor din Romania are tot dreptul sa isi apere memoria si sa se apere de antisemitism. Insa Institutul Elie Wiesel, cel putin pe baza faptelor de pana acum, pare mai degraba interesat sa starneasca scandaluri publice, sa provoace atitudini antisemite, promovand legi aberante, imposibil de neclare, si, mai nou, sa obtina condamnari discretionare. 

Si, apoi, de ce astfel de proiecte nu au fost realizate prin consultare cu alte institutii romanesti academice si cu specialisti din domeniu? De ce nu a existat o dezbatere reala stiintifica si juridica inaintea promovarii acestei legi? E posibila tratarea acestor teme de interes general, public, astfel, pe un ton si cu o atitudine autoritarista, inchisa si exclusivista?

Oare asa vom ajunge la intelegere si respect reciproc, cu actiunile heirupiste care frizeaza neostalinismul ale Institutului Elie Wiesel, prin care suntem somati sa bagam in aceeasi oala cu realii criminali de razboi si pe eroii, sfintii si dreptii istoriei nationale si ai umanitatii? 


Categorii

Corectitudine politica/ Marxism cultural, Inchisorile comuniste/ Crimele comunismului, Istorie, Legea 217/2015 ("antilegionara"), Opinii, analize, Razboiul impotriva Bisericii/ crestinismului, Razboiul impotriva Romaniei

Etichete (taguri)

, , , , , , , , , , , , , ,

Articolul urmator/anterior

Comentarii

32 Commentarii la “Cateva observatii pe marginea legii INTERZICERII ORGANIZATIILOR LEGIONARE si a CULTULUI CRIMINALILOR DE RAZBOI. Care vor fi efectele legii? Instaurarea TERORII IACOBINE prin CONDAMNAREA LA INCHISOARE a celor care ii cinstesc si ii promoveaza pe VALERIU GAFENCU, MIRCEA VULCANESCU, PARINTELE CALCIU sau PARINTELE IUSTIN?

 1. Din păcate, regimul extern din țara noastră nu poate fi contracarat decât într-un mod organizat. Persoane disparate, chiar de-ar fi oameni de vază, nu au nici o putere, nici un ecou. Asta cred că se și urmărește, să fie înfrântă orice urmă de rezistență autentică.
  E o lege care ne umilește ca popor prin minciunile și înfierările stipulate în ea. Iliescu a mințit cândva că a renăscut ”Garda de Fier” și a fost crezut, a căpătat chiar și popularitate. Acum nu au altă placă decât pe cea care e verificată. Păcat de români ca popor; poate se păstrează ceva ferment, totuși, printre sufletele curate câte se mai găsesc și ne zbatem să păstrăm o conștiință curată.

 2. Nu se spune nimic despre organizatiile comuniste !
  Cu toate acestea, cultul lui Ceausescu este interzis, pt ca tribunalul din dec 89 l-a condamnat pt genocid (pt circa 100 de victime). Prin urmare se trec cu vederea crimele la propriu ale lui Ceausescu si a tovarasilor, din anii 50, in calitate de comunist. Vinovat e doar pt “genocid”.

  Pe de alta parte, Iliescu-Brucan-Roman, care au preluat puterea pe 22 dec 1989, si care au omorat peste 1000 de oameni in urma manipularii “cu teroristii” nu sunt nici macar vizati.

  Cu regret, dar prin aceasta lege, domnul Johanis deschide poarta reabilitarii comunismului ca ideologie, “buna in principiu” dar “aplicata prost”.

 3. Chiar evreii lui Aurel Vainer au spus ca n-au fost consultati in privinta acestei legi…deci va dati seama

 4. Manualele scolare din perioada comunista, care aveau poza tovarasului vor fi probabil interzise.
  Exista un sait de unde pot fi descarcate unele scanate: http://manualul.info/

  Autorul/autorii au sesizat primejdiile legate de distribuirea acestor manuale, inca de acum cativa ani:

  Deoarece unele din aceste manuale fac implicit apologia epocii în care au fost create, este posibil că ele au fost interzise în România prin Articolul 166 al codurilor penale din perioada 1992-2009. Revizia codului penal din primăvara anului 2009, sub recomandarea Uniunii Europeene, abrogă această limitare a libertăţii de exprimare şi permite din nou distribuţia în România a tuturor acestor cărţi.

  Unele – sau parti din ele – de matematica, fizica, chimie, romana … sunt superioare celor de azi. Vedeti cum e tratat Eminescu, Sf Stefan cel Mare, Mihai Viteazul….

 5. Marii Parinti si duhovnici, Iustin Parvu si Adrian Fageteanu au fost in tinerete membrii ai Legiunii, deoarece considerau ca aceasta pastreaza spiritul ancestral si traditiile poporului roman.
  De asemenea , marii savanti , N.Iorga si N. Paulescu(descoperitorul insulinei) precum si poetul si politicianul O. Goga au simpatizat si colaborat cu Legiunea.
  Ce facem cu toti acesti mari reprezentanti ai culturii, stiintei si spiritualitatii romanesti?
  Ii stergem pe toti cu buretele, la dorinta “Stapanilor externi”??

 6. @RomeoB
  Interesant acel site cu manualele scolare. Exista si o intiativa pentru recuperarea de manuale din parioada interbelica: http://www.manualeromanesti.ro/manuale
  Foarte buna aceasta intiativa. Ne ajuta sa intelegem mai bine cum a evoluat invatamantul romanesc.

 7. Incepe prigoana fratilor.Vor lucra asiduu pentru distrugerea Sfintilor Inchisorilor comuniste.Vor sa schimbe numele strazilor,scolilor,sa darame statuile,sa interzica organizatii,asociatii cu gandire “legionara” .Evident,o sa supravegheze mai intens site-urile …

 8. Pingback: Seful Institutului Elie Wiesel confirma atitudinea stalinist-aberanta: placa comemorativa a lui NICHIFOR CRAINIC si bustul lui MIRCEA VULCANESCU ar trebui INTERZISE/ Istorici despre legea antilegionara: LEGE BIG BROTHER A ISTORIEI, MIREASMA REPRESIVA CA I
 9. Pingback: LEGEA UMILINTEI NATIONALE. Reactii fata de LEGEA “ANTILEGIONARA”. Dezbatere TV cu Pr. Mihai-Andrei Aldea, istoricul Marius Stanescu si Claudiu Tarziu (Video)/ Pr. Marcel Seliste – analiza detaliata a (ne)temeiurilor juridice. CU BARDA PR
 10. Pingback: Ce nu stie sau nu vrea sa stie Institutul Elie Wiesel. NICHIFOR CRAINIC SI ALTII AU FOST REABILITATI JURIDIC. Totodata, ministrul de finante GHERON NETTA din guvernul Antonescu, condamnat in acelasi LOT cu VULCANESCU, a fost REABILITAT | Cuvântul Ortodox
 11. Pingback: CONTROVERSELE LEGII ASA-ZIS “ANTILEGIONARE”. Filosoful Andrei Plesu reactioneaza: “NU VREAU SA MAI TRAIESC INCA ODATA SUB FLAGELUL INTERDICTIEI CULTURALE”/ Istoricul Marius Oprea: “O POLITIE A GANDURILOR, A CONVINGERILOR, A O
 12. Pingback: NOI REACTII fata de legea stalinista Antonescu-Elie Wiesel, care CRIMINALIZEAZA CINSTIREA EROILOR SI SFINTILOR ANTICOMUNISTI – Andrei Plesu: “NU VREAU SA MAI TRAIESC INCA ODATA SUB FLAGELUL INTERDICTIEI CULTURALE”/ Istoricul Marius Oprea
 13. Inseamna ce suntem toti in pericol,cei care vorbim de homosexuali,eretici etc !!suntem pasibili de inchisoare,deci!si voi,administratorii ecestui site,nu?toti ne incadram,suntem subiectii acestei legi aberante!

 14. Pingback: CORECTITUDINEA POLITICA si GLOBALIZAREA TOTALITARA a “noii ordini” care distruge familia, traditiile, elitele si ierarhiile consacrate: “Cum patrunde corectitudinea politică? Nu doar prin mass-media, ci prin PROMULGAREA DE LEGI” |
 15. Pingback: CORECTITUDINEA POLITICA si GLOBALIZAREA TOTALITARA a “noii ordini” care distruge familia, traditiile, elitele si ierarhiile consacrate: “Cum patrunde corectitudinea politică? Nu doar prin mass-media, ci prin PROMULGAREA DE LEGI” (
 16. Care sunt drepturile si libertatile individuale ? Dreptul de a gandi si de a vorbi liber ?
  Avem nevoie de imunitate parlamentara pentru a dicuta liber evenimente nelamurite deplin dupa 70/80 ani ? Dorinta de a discuta aceste evenimenta , filmele documentare din aceasta perioada , sunt propaganda legionara/fascista? De fapt , care sunt simbolurilr si insemnele legionare ? Nu trebuiesc definite clar precum semnele si indicatoarele rutiere , pentru a nu gresi ? Napoleon Bonaparte este un erou sau un criminal de razboi ? Pot purta un tricou cu
  Pol Pot ? Si sa ma mandresc cu el ?

 17. Pingback: Dezbateri privind Legea “Elie Wiesel”. MARIUCA VULCANESCU la editia maraton JOCURI DE PUTERE (Video)/ Pr. Marcel Seliste: “Sensibilitatea atinsă de lege nu este legată de legionari, ci de sfinţii închisorilor. Legea e un pericol pent
 18. Pingback: Dezbateri privind Legea “Elie Wiesel”. MARIUCA VULCANESCU la editia maraton JOCURI DE PUTERE (Video)/ Pr. Marcel Radut: “Sensibilitatea atinsă de lege nu este legată de legionari, ci de SFINTII INCHISORILOR. Legea e un pericol pentru s
 19. Pingback: Dezbateri privind Legea “Elie Wiesel”. MARIUCA VULCANESCU la editia maraton JOCURI DE PUTERE (Video)/ Pr. Marcel Radut: “Sensibilitatea atinsă de lege nu este legată de legionari, ci de SFINTII INCHISORILOR”/ LUCIA HOSSU LONGIN:
 20. Pingback: LEGEA UMILINTEI NATIONALE. Reactii fata de LEGEA “ANTILEGIONARA”. Dezbatere la B1TV cu PARINTELE ALDEA, istoricul Mircea Stanescu si Claudiu Tarziu (Video)/ PARINTELE MARCEL RADUT – analiza detaliata a (ne)temeiurilor juridice. CU BARDA
 21. Pingback: PS AMBROZIE “recidiveaza” in PREDICA DE LA HRAMUL MANASTIRII PUTNA, prin critici dure fata de conducatorii nevolnici, fata de proiectul MOSCHEII din BUCURESTI si fata de LEGEA CARE-I CONDAMNA PE SFINTII INCHISORILOR: “Nu se poate sa se s
 22. Pingback: Legea “Elie Wiesel”: CRIMINALIZAREA GANDIRII/ Din operele ceausist-comuniste ale lui ALEXANDRU FLORIAN: “LUPTA IMPOTRIVA RELIGIEI, PARTE A LUPTEI ANTI-BURGHEZIE”/ Un GESTAPO evreiesc?/ Totalitarismul “democratilor” sau
 23. Pingback: ASOCIATIA FOSTILOR DETINUTI POLITICI cere ABROGAREA Legii “ELIE WIESEL”: “este fundamental neconstitutionala, antidemocratica si inoportuna”/ RADU PREDA, SEFUL IICCMR, CONTESTAT DE SUSTINATORII LEGII | Cuvântul Ortodox
 24. Pingback: Predica marturisitoare a PS AMBROZIE pe tema LEGII ANTIROMANESTI si a MOSCHEII de la Bucuresti: “NU MAI AVEM VOIE SA VORBIM DESPRE SFANTUL INCHISORILOR, DESPRE MIRCEA VULCANESCU; NE-AM SATURAT SA FACEM OBEDIENTA… Aceasta este realitatea hada i
 25. Pingback: AUGUSTIN BUZURA despre LEGEA 217 (legea Elie Wiesel): ANTICONSTITUTIONALA, DE O MARE PERFIDIE, SCRISA DE STAFII STALINISTE/ Scrisoare deschisa a numerosi oameni de cultura: LEGEA 217 REINTEMEIAZA INSTRUMENTELE DE PRESIUNE SI CENZURA | Cuvântul Ortodox
 26. Pingback: DAN PURIC despre legea “antilegionara”: “PARLAMENTUL A DAT O LEGE ODIOASA. Daca ajungi la mormantul parintelui Iustin Parvu nu e bine, ca e considerat fascist. DE 25 DE ANI, IN ROMÂNIA SE LUPTA SA NU MAI AVEM IDENTITATE” (Video) |
 27. Pingback: Cuvantul ARHIM. MIHAIL la slujba de pomenire de la Caldarusani a PARINTELUI SOFIAN despre PRIGOANA FATISA SI CEA NEVAZUTA IMPOTRIVA CRESTINILOR si despre PUTEREA RUGACIUNII SFINTILOR: “Sa ne rugam mai mult unii pentru altii! Sa pastram credinta drea
 28. Pingback: Tot mai aproape de cosmarul totalitar “profetit” de Orwell: “CIZMA” CARE ZDROBESTE FARA MILA CAPETELE INCOMODE sau “MINISTERUL ADEVARULUI”/ Angela Merkel ii cere fondatorului Facebook sa ia MASURI IMPOTRIVA CELOR CARE E
 29. Pingback: INSTITUTUL ELIE WIESEL si-a gasit o noua tinta: VINTILA HORIA, considerat “CRIMINAL DE RAZBOI” pentru cateva articole de tinerete. Se cere RETRAGEREA CETATENIEI DE ONOARE cunoscutului scriitor premiat GOUNCOURT | Cuvântul Ortodox
 30. Pingback: Institutul Elie Wiesel ar fi reusit sa CENZUREZE EXPOZITIA ARTISTEI SILVIA RADU. Mircea Vulcanescu, Valeriu Gafencu, Costache Oprisan si Radu Gyr, EXCLUSI din “GRADINA CU INGERI”/ Andrei Plesu despre DUBLE MASURI si un imperativ uitat: IERTARE
 31. Pingback: RAZBOIUL CU INVIEREA. Secularismul radical, noua prigoana a crestinilor si REEDUCAREA CONSTIINTELOR. “În nici măcar o jumătate de generaţie, românii chiar Îi întorc spatele lui Hristos, se leapădă jenaţi de propria ţară”/ Pastorala
 32. Pingback: CE SI CINE SE AFLA IN SPATELE LEGII “ANTILEGIONARE”? Atitudini, opinii, ipoteze (cu extrase VIDEO). “Sa inteleg ca ne intereseaza sa ascundem DOAR EROII ACESTEI TARI, CA IN ANII 50?”. Legea – doar o piesa dintr-un “pach
Formular comentarii

* Pentru a deveni public, comentariul dumneavoastra trebuie aprobat de un administrator. Va rugam sa ne intelegeti daca nu vom publica anumite mesaje, considerandu-le nepotrivite, neconforme cu invatatura ortodoxa sau nefolositoare sufleteste. Va multumim!

Rânduială de rugăciune

Carti

Documentare