Proiect de lege halucinant, UNIC IN UE (!) privind “DEFAIMAREA SOCIALA” si “promovarea tolerantei”, care ar crea o PSIHOZA A TERORII CORECTITUDINII POLITICE, facand, practic, IMPOSIBILA LIBERTATEA DE EXPRIMARE! Scoala – OBLIGATA sa se subordoneze unui organism de CENZURA IDEOLOGICA din cadrul CNCD, iar profesorii sunt conditionati sa se REEDUCE IN SENSUL “NEDISCRIMINARII” ca sa poata profesa

26-09-2015 6 minute Sublinieri

Dragnea dupa Antonescu sau inca o lege dupa dictare?

SANTAJUL PUSCARIEI sau TEROAREA STAPANILOR DE PESTE OCEAN II FAC PE POLITICIENII ROMANI SLUGI ZELOASE PANA LA PAROXISM, acceptand ca Romania sa fie avangarda celor mai abominabile experimente socio-culturale

political-correctness_puppet

Defăimarea socială s-ar putea sancţiona cu amendă de la 1000 la 30.000 lei, dacă vizează o persoană fizică, respectiv cu amendă de la 2000 la 60.000 lei, dacă vizează un grup social, potrivit unui proiect de lege depus, la Senat, de liderul interimar al PSD, deputatul Liviu Dragnea.

Propunerea vizează înfiinţarea unui departament special în cadrul Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, dar şi obligaţia ca radioul şi televiziunea publică să includă programe de promovare a toleranţei, profesorii să urmeze cursuri pe această temă, iar unităţile de învăţământ să adopte un “plan anual pentru implementarea acţiunilor privind combaterea discriminării”.

Potrivit Legii privind promovarea demnităţii umane şi toleranţei faţă de diferenţele de grup, înscrisă la Senat, de preşedintele interimar al PSD, Liviu Dragnea, defăimarea socială constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1000 lei la 30.000, dacă vizează o persoană fizică, respectiv cu amendă de la 2000 la 60.000 lei, dacă vizează un grup social.

Persoana care se consideră vizată de defăimarea socială poate formula, în faţa instanţei de judecată, o cerere pentru acordarea de despăgubiri şi restabilirea situaţiei anterioare defăimării sau anularea situaţiei create prin discriminare, în termen de 3 ani de la data săvârşirii faptei sau „de la data la care persoana interesată putea să ia cunoştinţă de săvârşirea ei”, arată iniţiativa legislativă.

În faţa instanţei, persoana care se consideră vizată de defăimare socială are obligaţia de a dovedi existenţa unor fapte care permit a se presupune existenţa unei defăimări sociale directe sau indrecte,putând să invoce orice mijloc de probă, inclusiv înregistrări audio şi video sau date statistice. 

Potrivit proiectului de lege depus de social-democratul Liviu Dragnea, prin defăimarea socială se înţelege fapta sau afirmaţia prin care o persoană este pusă în situaţie de inferioritate pe temeiul apartenenţei sale la o categorie de persoane „care se disting din punct de vedere social prin una sau mai multe trăsături de gen, vârstă, rasă, religie, origine etnică, limbă maternă, tradiţii culturale, apartenenţă politică, orientare sexuală, origine socială, dizabilităţi, boală cronică necontagioasă sau infecţie HIV/SISA”.

Iniţiatorul arată în expunerea de motive că „propunerea legislativă are drept scop crearea unor mecanisme de promovare a valorilor privind demnitatea umană şi toleranţa faţă de diferenţele de grup”, fiind vizate trei domenii în care se pot dezvolta aceste mecanisme de promovare: educaţia, mass-media şi activitatea funcţionarilor din administraţia publică locală şi centrală.

Iniţiativa legislativă prevede ca Societatea Română de Televiziune şi Societatea Română de Radiodifuziune să includă în grila de programe emisiuni pentru promovarea toleranţei faţă de diferenţele de grup, ce vor reprezenta minim 1% din totalul timpului de emisie, al fiecărui post de televiziune sau de radio pe care îl au în administrare.

Liviu Dragnea propune, în proiectul de lege depus la Senat, ca masterul didactic pentru formarea iniţială în vederea ocupării funcţiilor didactice din învăţământul preuniversitar să cuprindă cel puţin un curs obligatoriu privind principiile pentru promovarea demnităţii umane şi toleranţei faţă de diferenţele de grup prin activittea educaţională şi regulile de soluţionare a cazurilor de discriminare, iar fişa de evaluare a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar să includă cel puţin un criteriu de performanţă privind promovarea demnităţii umane şi a toleranţei în activitatea didactică.

De asemenea, programa de examen pentru cadrele didactice titulare ar urma să includă, dacă legea va fi adoptată, însuşirea cunoştinţelor despre legislaţia privind combaterea discriminării şi promovarea demnităţii umane şi toleranţei faţă de diferenţele de grup.

Unităţile de învăţământ vor fi obligate să adopte un plan anual pentru implementarea acţiunilor privind combaterea discriminării şi promovarea demnităţii umane şi toleranţei faţă de diferenţele de grup, iar manualele şcolare şi materialele didactice aprobate de MECS vor urma să fie avizate în prealabil de Departamentul pentru Promovarea Demnităţii Umane şi Toleranţei, a cărui înfiinţare este prevăzută în proiectul de lege depus la Senat

Inspectoratele şcolare judeţene şi Insepctoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti vor organiza anual pentru cadrele didactice cel puţin un curs în domeniul drepturilor omnului şi promovării toleranţei faţă de diferenţele de grup.

Documentul citat, mai prevede ca Guvernul României să prezinte cel puţin o dată pe an o analiză a stadiului implementării măsurilor privind promovarea drepturilor omului, demnităţii umane şi toleranţei faţă de diferenţele de grup la nivelul administraţiei publice.

Concursurile pentru ocuparea funcţiilor publice vacante vor include, de asemenea, evaluarea însuşirii cunoştinţelor în domneiul legislaţiei privind demnitatea umană, combaterea discriminării, egalitatea de şanse şi promovarea toleranţei faţă de diferenţele de grup, iar evaluarea performanţelor individuale ale funcţionarilor publici, va conţine, pe lângă criteriile generale de performanţă, cel puţin un criteriu privind promovarea demnităţii umane şi toleranţei faţă de diferenţele de grup.

Potrivit documentului citat Consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti vor şi însărcinate anual cu elaborarea unui plan privind respectarea drepturilor omului, combaterea discriminării şi promovarea demnităţii umane şi toleranţei faţă de diferenţele de grup şi nivelul administraţiei publice locale.

Iniţiativa legislativă vizează nu numai instituţiile publice, asftel, orice angajator cu cel puţin 50 de angajaţi va include în Regulamentul de organizare şi funcţionare un set de reguli privind respectarea drepturilor omului, combaterea discriminării şi promovarea demnităţii umane şi toleranţei faţă de diferenţele de grup.

În cadrul Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării se va înfiinţa Departamentul pentru Promovarea Demnităţii Umane şi Toleranţei, condus de vicepreşedintele Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, care va elabora şi actualiza anual Ghidurile de bune practici pentru promovarea demnităţii umane şi toleranţei faţă de diferenţele de grup, pentru funcţionarii publici, mass-media, cadre didactice, va elabora şi gestiona programele şi instructajele specifice în domeniul drepturilor omului şi toleranţei faţă de diferenţele de grup la nivelul personalului din administraţia publică, Poliţie, Armată şi structurile deconcentrate ale ministerelor şi va constata şi notifica instituţiile publice cu atribuţii în domeniu care nu îşi duc la îndeplinire atribuţiile stabilite prin legea propusă.

În rândul atribuţiilor Departamentului pentru Promovarea Demnităţii Umane şi Toleranţei se mai numără şi acordarea de diplome şi distincţii anuale instituţiilor mass-media care s-au remarcat prin promovarea demnităţii umane şi toleranţei faţă de diferenţele de grup, precum şi avizarea planurilor, proiectelor şi politicilor publice propuse de alte autorităţi publice în domeniul promovării demnităţii umane şi toleranţei faţă de grup.

Cât priveşte impactul asupra bugetului de stat a legii propuse, în expunerea de motive, Liviu Dragnea susţine că finanţarea Departamentului pentru Promovarea Demnităţii Umane şi Toleranţei pentru o perioadă de 5 ani se ridică la 2.993.060, sumă care include finanţarea a 10 posturi în cadrul departamentului, chirie, cheltuieli cu mobilier, birotica şi echipamente.

Potrivit iniţiativei legislative, „toleranţa este garantată pentru orice grup social, în condiţiile în care nu aduce atingere drepturilor şi liberăţilor fundamentale prevăzute în Constituţia României”.

Iniţiatorul precizează, însă, că prevederea nu este aplicabilă în cazul acţiunilor care contravin legii, ordinii publice şi bunelor moravuri, sprijină sau finanţează terorismul, subminează siguranţa naţională, urmăresc sau încurajează segregarea socială, pun în periocol caracterul unitar al statului român, sănătatea publică sau încalcă drepturile şi libertăţile celorlalte persoane care nu aparţin grupului social.

Dragnea mai arată în expunerea de motive că, „în cazul adoptării propunerii legislative, România ar fi primul stat membru al UE care ar promova acest model proactiv pentru asimilarea la nivelul societăţii româneşti a principiilor şi a valorilor privind demnitatea umană şi toleranţa faţă de diferenţe dintre grupurile sociale”.

Nota noastra:

Asa cum legea 217 (asa-zisa lege “anti-legionara”), promovata de Crin Antonescu din motive meschine de oportunism (geo)politic, se afla in avangarda legislatiilor de gen prin raportare chiar si la tari ca Germania, Italia sau SUA, asa si legea lui Dragnea, cum se spune chiar si in expunerea de motive, face din tara noastra un loc experimental pentru aplicarea coercitiva, dusa pe bazele principiilor reeducarii, a corectitudinii politice.

De ce este nociv acest proiect de lege?

La fel ca si in cazul legii 217, legea defaimarii sociale deschide usa abuzurilor din cauza raporturilor asimetrice pe care le instituie la nivel institutional si social. Astfel, legea se va baza pe denunturi. Cineva trebuie sa se considere defaimat si sa depuna plangere. Ca in orice legislatie revolutionara, interesul nu este ghidat catre fapta in sine, constatabila la modul obiectiv, ci catre raporturile dintre oameni si grupuri sociale. Persoanele si grupurile sunt invitate sa se denunte si sa se haituiasca in noul cadru legal.

Denuntul poate fi probat prin orice fel de proba. Cu alte cuvinte, se constata o lipsa ingrijoratoare de acrivie si de criterii care sa distinga intre perceptii subiective si realitati factuale.

Fapta incriminata este, de asemenea, nedefinita, ambigua. Se vorbeste despre o “situatie de inferioritate”. Ce inseamna, mai exact, acest lucru? Este vorba despre o inferiorizare de tip factual, de refuzarea unor drepturi elementare (discriminare)? Dar, in acest caz, nu cumva exista deja legislatie in acest sens? Este vorba despre discurs al urii sau de limbaj discriminatoriu? Insa si acest aspect e acoperit prin lege, pentru asa ceva exista Consiliul National. Atunci? Ce aduce nou legea lui Dragnea? Cumva orice fel de perceptie subiectiva care considera ca exista o lezare cauzata de orice fel de exprimare, indiferent de context, va deveni caz si pricina de condamnare? 

Cum va distinge onoratul tribunal intre discursul religios care spune ca familia este doar intre femeie si barbat si lezatul care va depune plangere pentru defaimare sociala pentru ca se considera inferiorizat de aceasta afirmatie? Cum va mai fi posibil pentru oricine sa faca orice fel de distinctie de valoare intre diferitele stiluri de viata? Pana la urma, de ce nu ne-am considera toti lezati si inferiorizati fata de orice fel de discurs care diferentiaza si valorizeaza altceva in afara de preferintele noastre strict subiective?

Legea este o abominatie care, daca va fi votata si transpusa institutional, va functiona strict unilateral, in sensul agendei secularist-umaniste si anticrestine, pentru promovarea totalitara a homosexualitatii ca normalitate obligatoriu de acceptat – pentru simplul motiv ca parghiile puterii functioneaza in acest sens. 

Corectitudinea-politică-ucide-libertatea-de-exprimare-300x193

Legaturi:


Categorii

1. DIVERSE, Corectitudine politica/ Marxism cultural, Noile totalitarisme, dictatura si reeducare, Opinii, analize, Razboiul impotriva Bisericii/ crestinismului, Stat politienesc, Tradatori si lichele

Etichete (taguri)

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Articolul urmator/anterior

Comentarii

18 Commentarii la “Proiect de lege halucinant, UNIC IN UE (!) privind “DEFAIMAREA SOCIALA” si “promovarea tolerantei”, care ar crea o PSIHOZA A TERORII CORECTITUDINII POLITICE, facand, practic, IMPOSIBILA LIBERTATEA DE EXPRIMARE! Scoala – OBLIGATA sa se subordoneze unui organism de CENZURA IDEOLOGICA din cadrul CNCD, iar profesorii sunt conditionati sa se REEDUCE IN SENSUL “NEDISCRIMINARII” ca sa poata profesa

 1. Dupa dec. ’89, Romania nu mai apartine romanilor, fiind un stat in care suntem toti chiriasi si de unde putem fii oricand, aruncati in strada.
  Sobolanii de la putere din Romania nu mai au decat o singura pretentie in fata stapanilor externi:
  lasati-ne sa furam oricat de mult, fara sa patim nimic si va dam tot ce “va doreste sufletelul” din tara asta. Pt ei , hotia si spaga este ca aerul pe care-l repira, asa ca daca stapanii nostri externi le-ar interzice , scumpii nostri politicieni s-ar imbolnavi de insuficienta respiratorie.

 2. SINISTRU.

  Dar…look at the bright side! ia sa vezi ce denunturi ma apuc eu sa fac atunic pt toti cei care se iau de apartenenta mea la Biserica! Si sa vezi ce bani frumosi pot scoate ‘popii’ pt cat sunt de balacariti prin toate caricaturile de ziare ‘serioase’!

 3. Opozantii same sex marriage si educatiei sexuale in scoli sunt permanent hiper-atenti la discursul lor. In schimb, detractorii crestinilor au un discurs de o agresivitate vecina pana la identificare cu hate-speech-ul in forma lui’scoala’, clasica!

  Ne apuca ‘inovatiile’ juridice exact intr-o zona in care suntem cu sute de ani in urma Europei! Astia au dezvoltat demult mecansime juridice ultra-elaborate si nuantate privitoare la libertatea de exprimare. Iar noi, care avem o jurisprudenta si o doctrina care stralucesc prin quasi-inexistenta in domeniu, ne apucam sa facem pe avangardistii cu notiuni a caror complexitate juridica nici macar nu o intuim…

 4. @ Doroteea:

  Doar nu crezi ca “egalitatea” (nediscriminarea) ar fi si pentru “catei”? Bineinteles ca va avea un sens unilateral – anticrestin, antiromanesc, antinormalitate. Pe de alta parte, nu doar persecutia (“legala”), dar nici razboiul tuturor impotriva tuturor nu e catusi de putin de dorit…

 5. Miza cea mare nu este atit reeducarea adultilor, cit educarea copiilor. Daca nu au reusit sa scoata religia din scoli, iata, vin acum cu o noua lege prin care sa-l smulga pe Hristos din inimile si mintile copiilor. Se vor (re)forma cadre didactice carora li se va incredinta aceasta misiune sacrilegiu. Legea chiar insista pe formarea cadrelor formatoare, la toate nivelele, Daca aceasta lege antihrisitca va trece (si va trece, cu mijloacele abjecte obisnuite), credinta va disparea cu totul. Copiii, ultima sansa de salvare cu curatenia lor sufleteasca si trupeasca, vor fi intinati in numele unor false idealuri (toleranta, demnitate umana) in care oricum, nu mai crede nimeni. Si ceeste demnitatea umana fara Hristos?
  Iertati pentru lungul cuvint. Sint inca sub influenta lecturii cartii Ieromonahului Paulin Iluca, “A doua cruce”. A mai fost recomandata aici in 2009. O vad mai actuala ca oricind. Si, ca sa ma mai lungesc un pic, dau aici un citat in sensul celor spuse mai sus:

  “Domnule primar, copiii nostri nu trebuie sa aiba o alternativa la ceea ce le impunem noi, la viata actuala. Le oferim piine.Prea bine. Dar sa nu le punem inainte si o felie de cozonac, caci vor arunca porcilor piinea noastra cea mucegaita cind vpr da de gustul cel bun al cozonacului. Le oferim circ. Minunat! dar sa nu asezam pe aceeasi balanta si invatatura cea veche si stricata a Acestui Hristos, caci imediat vor intelege ca i-am obligat sa duca o viata imbecila si nemernica, nu cu mult diferita de a animalelor. ” (p. 87)

 6. @admin2:

  bineinteles ca nu cred. Dar imi place sa speculez :)…de fapt cred ca tocmai de-aia am simtit nevoia s-o spun, pt ca stim cu totii ca de fapt, oricum ar fi legea, masura va fi intotdeauna dubla.

  Sigur ca din toate punctele de vedere legea asta nu e decat o samanta a furtunii! Este stupid sa fii ‘inovativ’ pe un astfel de teren, cu concepte atat de vagi si o justitie atat de pervertita.

 7. Proiectul de lege este special gândit pentru grupurile de interes aservite SUA, fiind total antidemocrată.
  Dacă guvernul va adopta o astfel de lege, România va înceta să mai existe ca stat democrat.
  Ne întoarcem pe vremea regimului de tristă amintire.a turnătorilor, denunţătorilor şi informatorilor !!! Este foarte sinistru aceast proiect de lege!

 8. Aceasta lege ar trebui declarata neconstitutionala intrucat incalca dreptul la libertatea de exprimare. Nu se poate si una si alta. Oricum, e evident ca avem de-a face cu o DICTATURA a corectitudinii politice si o reinstituire a cenzurii specifica unui sistem totalitar. Cine va sustine altceva decat se impune de catre cei de la putere, va fi bagat la puscarie sau va primi amenzi usturatoare.

  Prin aceasta lege se va pune un mare pumn in gura societatii, e un fel de-a spune: ‘ziceti ca noi sau va ia mama n….’.

  Totalitarismul antihristic incepe sa-si iteasca coltii, surubul incepe sa se stanga tot mai tare.

 9. Reiau mesajul pe care l-am mai postat odata: Penalul Liviu Dragnea este din randul celor rai care vor sa distruga tot ce a mai ramas bun in Romania. Se remarca prin zel excesiv fata de stapanii noptii ca sa fie ajutat sa urce in partid si in structurile statului plin deja de alte figuri sinistre.
  Astazi la Sinaxarul zilei am auzit insa cuvintele acestea despre cei patruzeci si noua de sfinti ostasi mucenici care au crezut in Dumnezeul Sfantului Calistrat:”…si crezand ei au mers si au daramat toti idolii”. L-am intrebat pe preot de ce nu pot romanii ortodocsi sa faca la fel legat de proiectul geamiei din Bucuresti. “Pentru ca nu mai pot sa strige nici sa mai faca ceva, trebuie intai sa-si darame proprii idoli ca sa poata sa strige pentru Hristos”. Infricosator, nu mi-a trecut vreodata prin cap asa ceva despre romanii ortodocsi. Vae victis !

 10. Bine! Adica rau…si pozitia oficiala a BOR , care este? Cum se opune unei astfel de legi, acum in contextul islamizarii actuale a Europei! Sunt cazuri in Anglia in care se concediaza persoane crestine purtatoare de cruciulite la gat, numai pentru ca unii colegi musulmani se considera ofensati de acest semn; sau au fost concediati oameni sau pusi sa plateasca daune grele numai pentru ca si-au exprimat in mediu privat o parere impotriva religiei musulmane, sau au produs o lucrare de arta sau stiințifica despre religia sau lumea musulmana! Sunt aberatii, iar legislatia actuala avem , poatea ar mai trebui completata, pentru a proteja romanii de astfel de aberatii. URGENT!

 11. Pingback: Tot mai aproape de cosmarul totalitar “profetit” de Orwell: “CIZMA” CARE ZDROBESTE FARA MILA CAPETELE INCOMODE sau “MINISTERUL ADEVARULUI”/ Angela Merkel ii cere fondatorului Facebook sa ia MASURI IMPOTRIVA CELOR CARE E
 12. Cred ca scopul este sa loveasca direct in demnitatea profesorilor nostri ca si cand acestia nu sunt destul de toleranti.Dar ce facem cu elevii care sunt tot mai violenti, profesori sunt agresati de acestia si de parintii lor?Acestia nu trebuie sa fie toleranti?Toleranta profesorilor va conduce automat la promovarea noilor ideologii prin intermediul scolii: educatie sexuala, toleranta pentru termenul genuri si nu sex, ca si cand oamenii sunt obiecte.

 13. Pingback: STATUL INFRACTIONAL SI RAFUIELILE GIOARSELOR SECURISTE. Procurori si serviciile secrete, procesul referendumului si “FERMA ANIMALELOR” in varianta romaneasca | Cuvântul Ortodox
 14. Pingback: ACTIVEWATCH a lansat primul Raport asupra anual privind discursul instigator la ură din România. “Influencerii” cer si CAZURI instrumentate de PROCURORI. CRESTINILOR SI SARACILOR LI SE REFUZA DELIBERAT STATUTUL DE VICTIME ALE INSTIGARII LA U
 15. Pingback: LEGEA ANTI-DEFAIMARE A LUI DRAGNEA, LEGEA DICTATURII “CORECTITUDINII POLITICE” – pumnul in gura pus adevarurilor incomode anumitor “grupuri sociale” influente? Legea este produsul LOBBYULUI UNUI ONG condus de un oligarh rus a
 16. Pingback: STATUL INFRACTIONAL SI RAFUIELILE “GIOARSELOR” SECURISTE. Procurori si serviciile secrete, procesul referendumului si “FERMA ANIMALELOR” in varianta romaneasca | Cuvântul Ortodox
 17. Pingback: DRAGNEA RENUNTA LA SANCTIUNILE DIN LEGEA DEFAIMARII. De ce ramane proiectul o AMENINTARE? CONTROLUL EDUCATIEI in sens “CORECT POLITIC” – aspectul ignorat al legii. Cum isi aduce aminte Ambasada SUA, oportun si selectiv, de “liberta
Formular comentarii

* Pentru a deveni public, comentariul dumneavoastra trebuie aprobat de un administrator. Va rugam sa ne intelegeti daca nu vom publica anumite mesaje, considerandu-le nepotrivite, neconforme cu invatatura ortodoxa sau nefolositoare sufleteste. Va multumim!

Rânduială de rugăciune

Carti

Documentare