Pr. Marcel Radut Seliste: UNIUNEA EUROPEANA INTERZICE BISERICII AFIRMAREA ADEVARULUI DESPRE HOMOSEXUALITATE! Analiza importanta pe marginea textului european APLAUDAT de PATRIARHIE. Indiferent de o noua constitutie anticrestina, PRIGOANA CRESTINILOR POATE DEJA SA INCEAPA, OFICIAL!

3-07-2013 7 minute Sublinieri

“Uniunea Europeană îi trimite pe creştini în trecut, în timpurile creştinismului primar”

EU-tyranny-flag-300x211

***

image_530X0_90

Drumul spre iad este pavat cu intenţii bune

La 24 iunie 2013, Consiliul Uniunii Europene pentru Afaceri Externe a adoptat documentul intitulat ”Orientările UE privind promovarea şi protecţia libertăţii de religie sau de convingere”.

În aceeaşi zi, Consiliul a adoptat şi documentul ”Orientări pentru promovarea şi protejarea respectării tuturor drepturilor omului pentru persoanele lesbiene, gay, bisexuale, transgen şi intersexuale (LGBTI)”.

Deşi teoretic, aceste documente ar orienta în primul rând politica externă a Uniunii Europene, prin intermediul lor sunt stabilite standarde care se aplică şi ţărilor membre ale UE.

Aparent – voi încerca să argumentez în continuare de ce aparent – venerabilii membri ai Consiliului Uniunii Europene au manifestat neutralitate faţă de părţile implicate (credincioşi, atei, heterosexuali şi LGBTI, societate civilă şi stat) şi au emis două documente prin care s-ar dori definirea viziunii UE asupra unor relaţii sociale deosebit de complexe, acelea care sunt generate de convingerile şi opţiunile spirituale şi sexuale personale. Totuşi, dacă studiem cu atenţia cuvenită textul acestor documente, chiar şi din perspectiva unei analize nepartinice – atenţionez, însă, cu sinceritate, că analiza mea este a unui preot creştin, partinică şi întemeiată pe valorile creştine, nu pe cele seculare – vom observa că Biserica Creştină Europeană pierde încă o luptă în încercarea de a încreştina Uniunea Europeană.

România, ca ţară membră a Uniunii Europene şi cu reprezentanţi oficiali în Consiliul UE, a acceptat şi este obligată să-şi asume prevederile acestor documente. În confruntarea de idei dintre creştinii români şi membri români ai comunităţii LGBTI, aceştia din urmă primesc un ajutor consistent din partea Uniunii Europene şi implicit, din partea Parlamentului şi Guvernului român care sunt obligate să aplice cele cuprinse în documentele adoptate de Consiliu.

Ca o remarcă, pare că se reconfirmă – a câta oară? – utilizarea dublului discurs de către politicienii români. Invitat la o conferinţă naţională a Alianţei Familiilor din România, ministrul de externe Titus Corlăţean a făcut mai multe afirmaţii procreştine şi anti-LGBTI, de o duritate în premieră pentru un membru al guvernului.

Cităm:

“Eu nu sunt în favoarea şi mă opun legiferării în România a căsătoriilor între persoane de acelaşi sex. (…) Acest subiect a devenit hiper-politizat, este folosit în discursul politic şi la Bruxelles şi în statele membre, s-a creat o chestiune care merge dincolo de limita normelor acceptate la nivel european ca standard, dincolo de legislaţiile naţionale şi se merge spre dorinţa generalizării prin norma juridică a căsătoriilor între persoanele de acelaşi sex. E destul de greu să mergi împotriva unui ‘val’ care s-a creat, dar trebuie să o facem pentru că fundamentul nostru, existenţa noastră, prin voinţa Domnului, şi prin voinţa Domnului nostru Iisus Hristos, este un fundament creştin. Şi voinţa divină ne-a creat într-un anumit fel şi asta este, cu cât lupta este mai grea, cu atât merită să o duci mai bine.”

Deşi folosind un limbaj de inspiraţie neoprotestantă şi afectat de o oarecare stângăcie teologică, ministrul de Externe a exprimat convingerile care animă orice creştin conştient de valorile credinţei sale. Însă, de fel surprinzător pentru politica românească, la aproximativ două luni de la acest discurs, România participă, prin ministrul său de Externe, conform comunicatului oficial al Ministerului Afacerilor Externe, la adoptarea, în Consiliul Uniunii Europene pentru Afaceri Externe, a două documente care aproape anulează orice posibilitate a Bisericii Creştine de a milita public împotriva unor comportamente sexuale sau de orice altă natură, pe care credinţa creştină le consideră a fi păcate.

Încă nu ştim cum a votat România în şedinţa Consiliului UE. Iarăşi, ce va face domnul ministru de Externe Titus Corlăţean, nu ştim, însă onoarea îi cere fie să se pronunţe oficial împotriva acelor relglementări europene care sunt contrare valorilor creştine, inclusiv împotriva acelor articole necreştine care ar fi cuprinse în ”Orientărilor UE pentru promovarea şi protejarea respectării tuturor drepturilor omului pentru persoanele LGBTI”, stopând aplicarea lor la nivel naţional, fie să demisioneze, în semn de protest.

Lăsându-l pe domnul Titus Corlăţean în dialog cu propria conştiinţă, revenim la analiza noastră şi observăm că deja se oficializează un context în care – dincolo de garanţiile oficiale pe care le-ar acorda legislaţia europeană, garanţii oricum firave şi grav afectate de principii străine moralei creştine – vocea creştinilor va fi obligată la intensităţi scăzute, glasul profetic al Bisericii Creştine Europene şi implicit al Bisericii Ortodoxe Române, acesta din urmă oricum foarte scăzut în ultimele două decenii, fiind aşezat într-o tot mai evidentă dependenţă, subordonare faţă de filosofia laică şi secularizantă a lui ”politically correct”. Europa ne dovedeşte că este un spaţiu nu post-creştin, ci pre-creştin, aşa cum corect afirmă şi argumentează teologul Radu Preda în articolul de pe blogul său.

Uniunea Europeană abandonează moştenirea creştină lăsată prin Edictul de la Mediolanum de Sfântul Împărat Constantin cel Mare şi îi trimite pe creştini în trecut, în timpurile creştinismului primar, când Biserica nu era o instituţie, ci înainte de toate, era un spaţiu sacru al mărturisirii lui Hristos, iar creştinul se manifesta cu adevărat în temeiul credinţei sale ca fiind în această lume, dar nu şi din această lume.

Îngrădirea libertăţii de mărturisire a Bisericii Creştine Europene

Textul documentului ”Orientările UE privind promovarea şi protecţia libertăţii de religie sau de convingere” pare a fi foarte generos. Libertatea de conştiinţă este proclamată cu putere, chiar cu o anumită solemnitate, însă lucrurile încep să se complice atunci când discuţia ajunge la problema libertăţii de manifestare a conştiinţei. Există aici o diferenţă subtilă, pe care Consiliul UE o utilizează inteligent pentru a impune propria viziune filosofică şi politică despre libertate. Altfel spus, poţi gândi şi crede în orice doreşti, dar nu te poţi manifesta oricum, prin cuvânt şi faptă, în temeiul acestor credinţe, convingeri. Un principiu care protejează pe cei care au alte credinţe, convingeri, de un eventual extremism.

În documentul adoptat de Consiliu sunt cuprinse însă două puncte care afectează libertatea Bisericii Creştine de a mărturisi propria învăţătură de credinţă. Astfel, se precizează la Capitolul C. – Definiţii, punctul 14,”libertatea de a-şi manifesta religia sau convingerea poate face obiectul unor limitări, dar „[doar] restricţiil[e] prevăzute de lege şi necesare pentru ocrotirea securităţii, ordinii şi sănătăţii publice ori a moralei sau a libertăţilor şi drepturilor fundamentale ale altora.” Acest punct 14 trebuie coroborat cu Litera A – Motivul demersului, punctul 1 din documentul intitulat ”Orientările pentru promovarea şi protejarea respectării tuturor drepturilor omului pentru persoanele LGBTI” şi adoptat de Consiliu, în care se precizează:

”Persoanele LGBTI au aceleaşi drepturi ca toate celelalte persoane – nu sunt create noi drepturi ale omului pentru aceste persoane şi niciun astfel de drept nu ar trebui să le fi e negat. UE îşi menţine angajamentul faţă de principiul universalităţii drepturilor omului şi reafirmă faptul că valorile culturale, tradiţionale sau religioase nu pot fi invocate pentru a justifica nicio formă de discriminare, inclusiv discriminarea faţă de persoanele LGBTI”.

În fapt, Biserica Creştină este limitată în a promova viziunea creştină asupra familiei, ca fiind constituită din bărbat şi femeie, pentru că un astfel de demers constituie un act de discriminare sau de instigare la discriminare a homosexualilor. Dreptul de a constitui o familie este un drept universal, iar în accepţiunea Consiliului UE, devine un drept inclusiv al persoanelor din comunitatea LGBTI”.

Altfel spus, căsătoria homosexuală devine principiu al moralei publice, fiind recunoscută de autoritatea statală. În această situaţie, manifestarea propriei religii poate face obiectul unei limitări legale pentru că afirmaţia conformă învăţăturii lui Hristos, anume că ”homosexualitatea şi căsătoria între homosexuali reprezintă păcate”, intră în contradicţie cu ”restricţiil[e] prevăzute de lege şi necesare pentru ocrotirea securităţii, ordinii şi sănătăţii publice ori a moralei sau a libertăţilor şi drepturilor fundamentale ale altora”, aşa cum se afirmă la punctul 14 din ”Orientările UE privind promovarea şi protecţia libertăţii de religie sau de convingere”.

La punctul 26 se precizează că:

”Anumite practici asociate cu manifestarea religiei sau a convingerii sau percepute ca atare pot constitui încălcări ale standardelor internaţionale privind drepturile omului. Dreptul la libertatea de religie sau de convingere este uneori invocat pentru a justifica astfel de încălcări. UE se opune în mod ferm unei astfel de justificări, rămânând totodată pe deplin angajată în sensul protecţiei şi promovării viguroase a libertăţii de religie sau de convingere în toate părţile lumii. Încălcările afectează adesea femei, membri ai minorităţilor religioase, precum şi persoane pe baza orientării sexuale sau a identităţii de gen a acestora.

Din acest punct pot să rezulte două limitări importante ale discursului religios.

Astfel, pe de o parte, un preot va risca să intre în conflict cu legislaţia europeană, eventual naţională, dacă prin predica publică şi comunicată prin diverse mijloace, inclusiv cele media – predica reprezentând o practică asociată cu manifestarea religiei creştine – va condamna păcatul homosexualităţii, pentru că afectează dreptul la liberă orientare sexuală a celor din LGBTI, orientare recunoscută de UE ca parte a moralei publice.

Pe de altă parte, în cazul în care prostituţia va fi legalizată, ca fiind expresia libertăţii de alegere şi dreptului la muncă al femeii, preotul nu mai poate condamna prin predica publică nici prostituţia ca fiind păcat, tot datorită faptului că ar leza anumite drepturi fundamentale ale persoanei, în acest caz pe cele ale femeii.

Cele două documente adoptate de Consiliul UE pentru Afaceri Externe se adresează, cum spuneam, cu precădere politicii externe a UE. Totuşi, dincolo de glazura dulceagă a garanţiilor şi referinţelor juridice privind o multitudine de tratate europene şi internaţionale, se află miezul tare şi otrăvit al unui periculos început de limitare evidentă a posibilităţilor de manifestare a învăţăturilor Bisericii Creştine despre fiinţa umană şi despre familie. Direcţia spre care Consiliul UE invită Biserica Creştină să meargă poate fi exprimată prin fraza:

”Noi vă garantăm şi ocrotim existenţa, dar voi trebuie să acceptaţi viziunea noastră asupra moralei publice”.

Documentele ”Orientările UE privind promovarea şi protecţia libertăţii de religie sau de convingere” şi ”Orientările UE pentru promovarea şi protejarea respectării tuturor drepturilor omului pentru persoanele LGBTI” definesc politica externă a Uniunii Europene ca fiind una necreştină şi secularizantă, iar efectele aplicării lor se vor face simţite nu numai în spaţiul extra-unional, în relaţiile UE cu diferite state şi organizaţii regionale ale lumii, cât şi, mult mai important pentru creştini, în spaţiul intern al UE, la nivelul ţărilor membre. Uniunea Europeană face încă un pas spre aplicarea unei filosofii necreştine cu pretenţii integratoare, eliminând treptat din morala publică şi din politicile publice europene acele princincipii creştine care pot împiedica construcţia unui nou Turn Babel, întemeiat pe arogantul arhetip al unui ”homo novus” autoproclamat ca semizeu şi unic principiu al moralei, pe vârful unei Golgote de pe care Crucea lui Hristos a fost luată şi aruncată pentru a fi arsă, spre uitare, în focul inconştienţei făpturii umane.

Post Scriptum – Reamintesc criticilor mei că eu condamn doar păcatele oamenilor şi nu pe oameni, considerându-i pe aceştia, inclusiv pe membri LGBTI, ca fiind fraţi ai mei faţă de care am datoria de a urma porunca hristică a iubirii de aproapele. Invit ca textul meu să fie evaluat în temeiul acestei afirmaţii.

seliste

Legaturi:

***

***

***


Categorii

Articolele saptamanii, Corectitudine politica/ Marxism cultural, Homosexualitate, Noile totalitarisme, dictatura si reeducare, Patriarhul Daniel, Preot Marcel Radut Seliste, Radu Preda, Raspunsurile Bisericii la problemele vremurilor, Razboiul impotriva Bisericii/ crestinismului, Razboiul impotriva familiei / vietii/ copiilor, Uniunea Europeana, globalizare, guvernarea europeana (UE)

Etichete (taguri)

, , , , , , , , ,

Articolul urmator/anterior

Comentarii

21 Commentarii la “Pr. Marcel Radut Seliste: UNIUNEA EUROPEANA INTERZICE BISERICII AFIRMAREA ADEVARULUI DESPRE HOMOSEXUALITATE! Analiza importanta pe marginea textului european APLAUDAT de PATRIARHIE. Indiferent de o noua constitutie anticrestina, PRIGOANA CRESTINILOR POATE DEJA SA INCEAPA, OFICIAL!

 1. Pingback: ORTODOXIA TINERILOR despre derapajul rusinos al ZIARULUI LUMINA: evocare slugarnic-laudativa a unui DOCUMENT EUROPEAN ce ar “apara libertatea religioasa”, INTERZICAND INSA “DISCRIMINAREA” HOMOSEXUALILOR! - Recomandari
 2. Avem o mare problemă, dacă acceptarea acestui comandament al consiliului Europei de către patriarhie este reală, şi nu este vorba de o gafă făcută de trimisul ei la Bruxelles sau Luxemburg.
  În plus faţă de cele spuse de părintele M R Selişte mai sus, pare că documentul dă voie şi la hirotonirea femeilor, ca să nu fie şi ele discriminate, vezi Doamne!
  Aşa că gulagul politically correct devine tot mai real şi culmea, tocmai în anul în care patriarhia a hotărât sărbătorirea Sf Constantin cel Mare care a acţionat exact invers decât cons. Europei. Asta ca să fie blasfemia completă!
  Cred că este cel mai nimerit moment ca să ne rugăm, ca episcopii să nu cadă acum, atitudinea păr Daniel, patriarhul, având mare influenţă asupra tuturor celorlalţi din Sf Sinod.

 3. Se spune ca cele 12 stele ale steagului Europei ar avea ca punct de plecare cele 12 stele care inconjoara Biserica lui Hristos in Apocalipsa.

  “One interesting aspect of the flag is the likeness to the twelve-star halo of the Virgin Mary seen in the sacred art of the Catholic Church. The flag’s designer, Arsène Heitz, has acknowledged that the Book of Revelation (which is where the twelve-star halo of the Queen of Heaven was first mentioned) helped to inspire him.[59] Revelation 12:1 is cited to explain the symbolism: “A great sign appeared in heaven, a woman clothed with the sun, and the moon under her feet, and on her head a crown of twelve stars” (a crown of stars can be interpreted as a “Crown of Immortality”). It has been noted that the date the flag was adopted, 8 December 1955, coincided with the Catholic Feast of the Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary, a feast decreed in 1854 by Pope Pius IX.[60]”

  Numai ca din imagine lipseste partea centrala, pentru ca e Biserica lui Antihrist, si desi vrea sa semene cu Biserica lui Hristos, ea reprezinta cerul credintei golit de Hristos si de Biserica Sa.

 4. Socot că trebuie să avem în vedere că cele doua documente emise de UE sunt clar restrictive pentru biserica și nelimitat de permisive pentru cei pe care-i protejează. Din postura de stăpân (care ştie bine ce este și ce trebuie să facă biserica, ca și “minoritățile” discriminate de ea), da liber credinței în ţarcul construit special pentru ea, iar “discriminaţilor” libretaţi nelimitate. Biserica mustrând și condamnând sodomia discriminează, dar sodomenii făcând misionariat public nu discriminează, nu deranjează nu supară pe nimeni. Libertatea pe care UE o da credinței este o libertate a constiinţei (ce nu poate fi controlată, ori îngradită de cineva chiar de ar dori s’ o facă). Cu alte cuvinte UE garantează libertatea reală și totală a deviaţilor anulând-o complet pe cea a bisericii, pentru că oferind-o doar la nivel de conștiința, prectic nu dau nimic. Misionariatul sodomic are cale libera în spațiu public (grădinițe, scoli etc), iar biserica și credincioșii nu vor putea face nimic decât în limita libertatii stabilite de UE adică doar la nivel de conștiința. Acum nu prea întelegem ce și cum, dar când aceste patimi vor ajunge până în sfântul altar (și nu mai este decât puțin până acolo, pentru că nu este tânar (ă), să nu încerce totul), atunci vom simți ce nu întrezarim acum. Iertata sa-mi fie îndrăzneala.

 5. Propaganda (de nediscriminare a) homosexualilor este deci arma masoneriei asupra Bisericii…
  Speram ca Biserica sa nu fie subordonata Statului… S-a luptat pentru autonomie fata de Patriarhia Constantinopolului, dar nu si pt independenta Bisericii fata de Stat. Poate daca BOR s-ar autofinanta in totalitate (asa cum, culmea, cerea ASUR-ul), si nu ar primi (o parte din) salarii de la bugetul de stat, ar deveni independenta de Stat si nu ar fi supusa autoritatii Statului, si nici institutiile Statului nu ar putea constrange Biserica in vreun fel. Altfel, se vede treaba ca Biserica este doar un departament al Statului, Stat care poate dicta oricand (asa vedem ca se intampla zilele astea) ce sa faca si ce sa spuna Biserica, ceea ce e inacceptabil, intrucat este o intruziune in treburile interne ale Bisericii, din care mare parte a poporului (chipurile suveran) face parte.

  Biserica este mai mult decat o institutie, este un mod de a fi, fara Biserica nu ne putem mantui. Prin aceste regulamente, practic li se cere cetatenilor (credinciosi) sa nu se mai supuna legilor lui Dumnezeu, sustinute si promovate de Biserica, ci unor puncte de vedere ale unor functionari vremelnici aflati in functii de decizie – si aceasta (atentie!) fara consultarea opiniei publice, precum Constitutiile nationale, care sunt aprobate mai inainte de a intra in vigoare, prin referendum, ci unor legi impuse in mod dictatorial, unilateral si total nedemocratic (asa cum procedeaza, dealtfel, UE).

  Se poate spune ca Bisericii i se interzice sa mai afirme poruncile lui Dumnezeu si cuvintele Evagheliei, precum si rolul Ei, de a invata pe oameni in spiritul legilor primite de la Dumnezeu spre mantuirea noastra. Cu alte cuvinte, Biserica este constransa sa ignore Cuvantul lui Dumnezeu, sa nu-l mai propavaduiasca, daca se intra in contradictie cu regulamentele unei autoritati lumesti.
  Si deci, vorbim de conflict deschis cu Biserica, a carei menire este de a raspandi Cuvantul lui Dumnezeu, prin punerea lacatului pe gura.
  Mai mult ca oricand este limpede ca traim deja inceputul sfarsitului, al Apocalipsei. Ce mai urmeaza? Biserica urmeaza sa fie scoasa in afara legii?

 6. Daca vine un gay sa sa impartaseasca si e refuzat( sa lase pacatul) …e discriminare?
  Adica poate face plangere ca a fost discriminat?

 7. Iată drepturile cărui om impune ONU și UE. Iată egalitatea de şanse. Dacă nu există libertatea confruntarii de idei, lupta la acest nivel, (non violentă, non osânditoare și în limite civilizate), anti-discriminarea este discriminatorie și ne democratica pentru biserică și pentru majoritate. Fără lupta naturală (la nivel de idei, de Adevăr al argumentelor, al efectelor, al naturii și firii etc, non violentă, la nivel de bun simt), egalitatea şanselor dispare, nu există. Libertatea credinței la nivel de conștiința nu este libertate ci eradicarea ei. Și este limpede că doar atât înseamnă, pentru că și în spațiu sacru legea antidiscriminare este validă și aplicabilă. Orice pretins credincios poate fi un homo… (de la mirean la cleric) ce poate reclama și cere impunerea “dreptului” încălcat. În cler vor fi cai troieni (dacă nu sunt încă) ce-și vor împlini misiunea. Deci adio libertate în credinţă. Libertatea conștiinței este non bertate. Pentru că acest spatiu este în afara controlului puterii stapânirilor.Hotarul libertății cetățenești până aici a fost până acum. UE pare să spună că deţine sau va deține stăpânirea și dincolo de aceste limite de ne dă libertate de dincolo de hotarele libertății (în spațiu în care nu o poate lua).

 8. Bunul Dumnezeu nu ne va lasa, sa nadajduim la mila Lui si El ca un Tata Atotbun ne va intari si mantui!

 9. Eu prorun sa ii URLAM in gura mare si sa ii acuzam de antisemitism pe TOTI cei care spun ceva impotriva lui HRISTOS, a Maicii Domnului si a Sfintilor Apostoli!!!

 10. In “CATACOMBE” a inceput Biserica sa ii mantuiasca pe pamanteni si tot in “CATACOMBE” va fi si momentul in care Hristos-Mirele Ei o va gasi pe pamant…
  Caci daca a avut “UN INCEPUT”, totusi Biserica NU VA AVEA si “un sfarsit”, fiindca ea este ETERNA!
  Ea nu va muri niciodata, ci doar va arunca “hainele” vietuirii pamantesti de pe ea, si se va imbraca IN VESMANTUL NEMRURII vesnice, in vesmantul de “MIREASA” dumnezeiasca, pura si neprihanita, cu care va TRAI “NUNTA” fara de sfarsit CU MIRELE EI – Hristos, in Imparatia Sa!

  Amin!

 11. Imi spune gandul ca, pe cat de pertinente sunt semnalizarile de acest fel ca aceasta a Pr. Marcel Radut Seliste (desigur ca si ale comentatorilor) pe atat de nesesizate/ neobservate sunt de catre dregatorii neamului.

  Legat de “normele legale” antihristice care tot vin dinspre organismele de reglementare ale Uniunii Europene : cat de actuala este PENTRU MULTI, PREA MULTI DINTRE NOI, apostrofarea facuta de tatal lui N. Steinhardt: “Stati si va uitati cu totii si nu stiti ce va asteapta” !

 12. @Ioan R

  Ne vine ca o manusa citatul din Steinhardt:

  Undeva în Jurnalul fericirii Nicolae Steinhardt mărturisea că în urmă cu 64 de ani, adică la 30 august 1944, se afla la colţul străzii Olari cu Calea Moşilor, uitându-se alături de alţii la coloanele ruseşti care intrau în Bucureşti, dinspre Colentina: „Stăteam şi eu şi priveam tancurile. Jur că nu râdeam, nu salutam, nu aplaudam, nu exclamam; stăteam şi priveam pur şi simplu, uite-aşa. Mă simt deodată strâns de braţ şi blagoslovit cu un DOBITOCULE pronunţat desluşit şi apăsat – „stai şi te uiţi, tâmpitule, staţi şi vă uitaţi cu toţii şi nu ştiţi ce vă aşteaptă, uite-i cum râd, or să plângă cu lacrimi amare, şi tu la fel… Hai acasă…“.

  Era tatăl său, inginerul şi arhitectul Oscar Steinhardt, participant activ la Primul Război Mondial, rănit la Mărăşti şi decorat cu Virtutea Militară. Dincolo de entuziasmul naiv al celor care vedeau în acele clipe ale zilei de 30 august 1944 semnele încetării războiului, dincolo de entuziasmul otrăvit al oportuniştilor şi al profitorilor de ocazie, evreul Oscar Steinhardt a înţeles că România şi o mare parte a continentului european căzuseră de fapt, cum se spune, din lac în puţ.

  Sursa: Război întru Cuvânt

  Daca spun ca 1% stim ce ne asteapta, ma tem ca exagerez… Marea majoritate preferam somnul ratiunii, PREFERAND sa credem ca nu e … nici pe departe chiar atat de negru! Cica gandim pozitiv, vedem partea buna a lucrurilor. O, da! 😮

 13. Referitor la cei care NU STIU si mai ales NU VOR SA ACCEPTE ca se poate intampla si romanilor NECAYUL care STA de mult timp sa inceapa si sa se intample…, am vazut cu foarte multi ani in urma un film cu Jean Claude Vandame, in care acesta juca rolul unui “colonel” al unei armate a Natiunilor Unite care trebuia sa il “prinda”, cun trupele UN si sa-l anihileze pe un “dictator”, care isi crease o armata de…”zombi” care il asculatu total in tot ceea ce el poruncea…
  In film se vorbea despre faptul ca “posturile” de tv…relatau in direct razboiul dintre trupele UN si cele ale dictatorului si mai ales cum se apropie fortele UN de “balrlogul” dictatorului…Si la un moment dat…unul dintre “oamenii” dictatorului, vazand ce relateaza posturile tv si cum se apropiau tancurile si UN de ei, EXCLAMA catre un alt camarad de al sau…: “Hei…SCHIMBA CANALUL!”
  Asa de “amuzanta” si comica mi s-a parut aceasta “scena” ca am ramas cu ea in memorie pana azi…Adica nu conta ca se apropia “deznodamantul tragic” de acei oameni ai dictatorului…ci, mai mult decat atat ei NICI NU VROIA SA creada ca se apropie…ci, mai bine au preferat “sa schimbe canalul” decat sa faca ceva…

  Cam asa SUNT multi dintre romani nostri de acum, crestini ortodcosi NEpracticanti, care NU AU TREABA CU BISERICA, dar care sunt inca si ei MADULARE ALE BISERICII…, chiar daca inactive si poate mai mult decat ata, poate chiar si “paralizate” de pacate si vicii grele, si anume MAI BINE PREFERA sa “schimbe canalele posturilor tv”, sa schimbe de asemenea intre ei “subiectele de discutii si de barfe…”, sa schimbe revistele, yiarele si cd-urile pe care le folosesc, DECAT SA-I PREOCUPE, macar din cand in cand MARILE PROBLEME cu care cat de curand ne vom confrunta ca neam si popor si DENOMINATIUNE confesionala Crestina Ortodoxa, intr-o Europa tot mai OSTILA Crestinsimului…!

  “Indiferenta” aceasta crasa si nepreocuparea aceasta plina de nepasare fata de majora problema a viitorului nostru ca neam, este “semnul” cum s-a mai spus mai sus a unei ANEMII si LIPSE de CUNOASTERE serioasa a propriei noastre IDENTITATI de romani si a locului si rostului pe care noi il avem in lume, un rost care nu este deloc pasiv si inactiv, ci din contra care ar trebui sa fie FOARTE DINAMIC si “activ”, incat sa INFLUENTEZE concret si REAL nu numai mersul politic al tarii noastre, ba chiar al Europei…

  Romania si Biserica Ortodoxa, are inca un MARE Noroc, ca in tara noastra si in Biserica noastra EXISTA INCA MULTI “FERMENTI”, adica multe spirite si minti si voci si chiar SITEURI de internet, cum este si acesta “RAZBOI INTRU CUVANT”, care “IAU INCA atitudine” crestina si patriotica”, fata de MULTE din problemele majore care ne privesc ca neam, “fermenti” care in alte tari si popoare, fie sunt putini, fie “s-au stins de mult”…
  Acesti fermenti INCA “zvacnesc” si “impulsioneaza” atat viata publica, cat si cea eclesiastica, in ciuda tuturor “simptomelor” si “semnelor” care se vad la cei mai multi romani ca acestora NU LE MAI PASA, nici de mantuirea lor, nici de apararea TEZAURULUI DE RESURSE NATURALE si CULTURALE lasat de inaintasi.., nepasare care de multe ori este atat de DEPRIMANTA si DEZARMANTA, incat pe muti dintre romanii care inca sunt LUCIZI si TREZI, ii face sa-i dea dreptate lui Petre Tutea care a spus: “Am facut 13 ani de puscarie, pentru un popor de idioti…”!

  In afara de acesti “fermenti”, Romania mai are inca 2 MARI “baterii” de energie care o tin inca intr-o stare de cat de cat POSIBILA existenta normala si mai ales de manifestare PUBLICA DE MASA a credintei Ortodoxe si chiar a NEMULTUMIRILOR civice, care “stare normala” este “cam” INCHEIATA si “expirata” in alte popoare de pe glob, si aceste “baterii” de energie sunt: – JERTFA MARTIRILOR pentru Hristos si pentru Binele Neamului Romanesc din perioada Comunista si
  -SLUJBELE NON STOP care se fac de Biserica noastra intr-un spatiu ATAT DE CONCENTRAT cum este teritoriul “mic” al tarii noastre in comparatie cu cel al altor tari…incat CURENTII nevazuti ai “campul” spiritual-ortodox, invaluie inca ca o “bolta semisferica protectoare” pamantul tarii noastre…

  Dar, este foarte posibil ca Milostivirea lui Dumnezeu SA SE IA si de la romani, cat de curand, asa cum s-a luat de le evreii Vechiului Testament, de la grecii crestini ortodocsi ai Cetatii Constantinopolului, si de la alte popoare care nu numai ca au intrat in starea de NEPASARE de masa fata de Creatorul lor, asa cum au intrat Romanii de ceva timp, ci mai mult decat atat, pentru ca aceste popoare care au fost PEDEPSITE de Cel De Sus, s-au apucat sa FACA PACATE mereu si mereu, fara sa se mai opreasca si mai ales fara sa se mai intoarca la Dumnezeu si SA SE POCAIASCA…

  Or, asta, primejdia aceasta mare… II PASTE si pe romani la momentul actual…si anume O PEDEPSIRE “usturatoare” care poate veni cat de curand…fiindca asa cum spune Scriptura DUMNEZEU NU SE LASA BATJOCORIT (Galateni, cap.6, vers.7 si mai ales Evrei, cap.10, vers.29)…

  Insa Nadajduim ca pentru RUGACIUNILE Martirilor Neamului Romanesc si pentru Mijlocirea Maicii Domnului, si pentru CREDINTA pe care o au INCA VIE multi dintre romanii PRACTICANTI (care in compartie cu cei NEpracticanti sunt totusi mai putini), Domnul Dumnezeu NE VA MAI LASA TIMP de POCAINTA si INDREPTARE…si pentru asta trebuie sa NE RUGAM cat putem de mult…ca SA NU NE IA DEGRABA ACEST TIMP…si ca sa ne ajute sa ne TREYIM si INTOARCEM LA EL…

  AMIN!

 14. In Europa, mai presus de Legea Crestina se afla altceva – legile noahide, cumva? Intrebarea e retorica pentru majoritatea cititorilor acestui site.

 15. Pingback: Jurnalistul Cristian Unteanu (“Adevarul”) IL ATACA PE IPS PIMEN pentru predica sa anti-UE invocand LEGISLATIA ANTI-CRESTINA EUROPEANA - Recomandari
 16. Pingback: Parinti de azi ai Bisericii spun adevarul despre RAZBOIUL SALBATIC DUS DE STAPANII INTUNECATI AI ACESTUI VEAC IMPOTRIVA ROMÂNIEI, BISERICII, FAMILIEI: “Nici cizma sovietica nu apasa atat de greu pe grumazul poporului român” - Recomandari
 17. Pingback: MARTURISIREA CREDINTEI si INCEPUTUL EPURARII RELIGIOASE. Ce facem “daca ni se cere sa optam intre apartenenta la unele structuri politice, economice sau militare” si HRISTOS? DATORIA DE A NU TACEA - Recomandari
 18. Pingback: TOVARASUL CRIN, “LEGIONARII”, “EXTREMISTII” SI ADEVARATA MIZA: CRIMINALIZAREA CRESTINILOR SI A DISCURSULUI NATIONALIST. Cum este pusa in pericol legalitatea cinstirii SFINTILOR INCHISORILOR de un proiect de lege pur bolsevic inspir
 19. Pingback: Legea care pedepseste cu inchisoarea “ORGANIZATIILE CU CARACTER FASCIST, LEGIONAR”, “NATIONALISMUL EXTREMIST” si “CULTUL CRIMINALILOR DE RAZBOI” a fost ADOPTATA la SENAT - Recomandari
 20. Pingback: “ADEVARATA FATA A UNIUNII EUROPENE“- [VIDEO - subtitrare in limba romana]. Un film documentar britanic despre istoricul si agenda MEGA-GUVERNULUI de la Bruxelles - Recomandari
 21. Pingback: CRESTINISMUL “SOFT, ANTISTRES”, RELATIVIZANT, AL CORECTITUDINII POLITICE versus OBLIGATIA MARTURISIRII. Cum arată “ighemonul” modern care ii execută pe crestini? | Cuvântul Ortodox
Formular comentarii

* Pentru a deveni public, comentariul dumneavoastra trebuie aprobat de un administrator. Va rugam sa ne intelegeti daca nu vom publica anumite mesaje, considerandu-le nepotrivite, neconforme cu invatatura ortodoxa sau nefolositoare sufleteste. Va multumim!

Rânduială de rugăciune

Carti

Documentare