STRIGĂTUL PREASFINȚITULUI MACARIE: “Iubiţi părinţi, salvaţi-vă copiii!”. Interviu pentru “Familia ortodoxă”: CUM SĂ REZISTĂM CA FAMILIE ÎN FAȚA MARILOR PRIMEJDII ȘI ASALTURI DEMONICE ALE LUMII DE ASTĂZI?

8-06-2018 Sublinieri

“Familia ortodoxa”, nr. 6/2018:

Preasfințitul Macarie al Europei de Nord

„Să avem inimă de copil!”

Într-o lume în care oamenii nu mai caută adevăratul sens al vieţii, o lume în care oamenii nu sunt şi nu mai vor să fie cu adevărat fii ai lui Dumnezeu, ci se lasă stăpâniţi de ceea ce le oferă societatea de consum, manevraţi de ideologiile propuse de cei care ne conduc, soluţia este una singură: să devenim asemenea pruncilor la inimă, curăţindu-ne de patimile care ne înrobesc. Despre acestă soluţie ne vorbeşte cu durere şi cu dragoste Preasfinţitul Macarie, arătându-ne căi simple, la îndemână, de a ne salva familia, dar şi neamul. (R.T.)

– Preasfinţia voastră, spune Sfânta Scriptură: „De nu veţi fi ca pruncii, nu veţi intra în Împărăţia CerurilorMatei 18:3. Cum să înţelegem, dar să şi împlinim acest cuvânt?

– De nu ne vom recăpăta nevinovăţia inimii, nu vom intra în Împărăţia Cerurilor. Pe măsură ce creştem, pe măsură ce ne maturizăm, începem să învăţăm la şcoala vieţii. În sufletul nostru, odinioară nevinovat, încep să crească încet patimile ca nişte buruieni, iar pe măsură ce trec anii, aceste patimi ajung ca o pădure sălbatică, acoperind ogorul inimii. Îmbătrânim în rele – nu neapărat ca vârstă, ci ca stare duhovnicească.

Dar oare ce sunt aceste patimi? Sunt tot ceea ce iubim şi dorim, dar aparţine numai acestei lumi, tot ce este ataşament faţă de lucrurile pieritoare, care nu vor mai exista în Împărăţia Cerurilor: ataşamentul faţă de succes, faţă de carieră, faţă de bani, faţă de posesiuni, faţă de confort, chiar şi ataşamentul faţă de meritele noastre; apoi, senzualitatea, plăcerile, puterea lumească – pe scurt, iubirea de sine, care pe toate le cuprinde.

Acel copil nevinovat de odinioară a devenit un monstru de egoism, în care patimile s-au cimentat şi au devenit ca un al doilea sine. De aceea, nu putem intra astfel în Împărăţia Cerurilor, pentru că nici măcar nu ne dorim aceasta – fiindcă, dacă suntem într-o astfel de stare, cum vom putea ajunge acolo?... Atunci când avem un moment de conştientizare şi ne dăm seama de sărăcia duhovnicească în care ne aflăm, în acea clipă înţelegem – nu doar cu mintea, teoretic, ci din propria noastră experienţă – ce înseamnă să devenim la inimă asemenea pruncilor. La inimă, nu şi la minte! Prunci la inimă, dar bărbaţi desăvârşiţi la minte şi la voinţă.

Pentru aceasta, ar trebui să ne naştem din nou. Naşterea nu este uşoară – nici naşterea trupească, nici naşterea duhovnicească. Trebuie să ne dezbărăm de omul vechi, de acel „eu” fals, pentru a lăsa să respire şi să crească omul cel nou şi adevărat, altoit în Hristos. De aceea, este nevoie de pocăinţă, de acest simţământ al păcătoşeniei – nu neapărat faţă de anumite păcate, ci de o conştientizare a înclinaţiei noastre către păcat, a robiei noastre faţă de patimi.

Există o inerţie în noi – inerţia patimilor şi a ataşamentelor noastre pătimaşe, care încă mai lucrează în subconştient, chiar şi după ce am trecut de pragul devenirii noastre de creştini conştienţi şi asumaţi. O confruntare zilnică cu această inerţie ne face să descoperim treptat care sunt dorinţele stricate ce mai lucrează încă în noi, care dintre ele ne determină alegerile, concepţiile de viaţă…

Desigur, în acest proces, esenţială este relaţia cu duhovnicul, însă şi propria noastră cultivare duhovnicească prin participarea la slujbe, prin lecturi sfinte şi, nu în ultimul rând, prin prietenii duhovniceşti.

„Să ne transformăm familia într-o mică biserică”

– Asistăm astăzi la încercarea de a se distruge sufletele copiilor noştri, dar şi a familiei, ca instituţie. Ce putem face?

– Să ştiţi că, dacă nu ne transformăm familia noastră într-o mică biserică, nu putem să rezistăm în fața tăvălugului acestei lumi. Dacă nu ne ancorăm fiecare cum putem, fie şi cu ultimele puteri, în viaţa Bisericii, vom cădea pradă forțelor întunericului, care vor să pună obrocul peste lumina ce pâlpâie în sufletul nostru şi în ochii nevinovaţi ai copiilor.

Nu ne putem face prea multe iluzii cu privire la aşezarea acestei lumi: e o mare bătălie care se duce, în primul rând pe terenul nostru, al intimităţii noastre familiale; şi acolo trebuie rezistenţă, la nivel micro-familial, acolo trebuie să ducem lupta cea mare. Însă putem uşura această luptă dacă vom dovedi că suntem solidari şi ne vom strânge unii lângă alţii, ne vom încuraja, ne vom îmbărbăta, ne vom ajuta cu fapta şi cu cuvântul, pentru a purta de grijă nu doar de mântuirea noastră, ci și de mântuirea celui de lângă noi.

Copiii ne sunt răpiţi de lângă noi, ne sunt înstrăinaţi de lângă noi, ori de câte ori ne lăsăm furaţi de bunăstarea materială, de această viaţă de succes, de ceea ce considerăm noi o viaţă „reuşită” – casă, maşină, economii în bancă, bunuri de consum de înaltă calitate, carieră –, toate acestea devin imperative după care ne construim viaţa familială şi ne sunt induse printr-o cultură a consumului, care încearcă să comercializeze viaţa noastră familială. Or, dacă ne lăsăm cuprinşi de acest mod de viaţă, dacă ne vom ghida după „a fi în rândul lumii”, sigur că ne abandonăm copiii în mâinile unora care urmăresc pervertirea şi distrugerea inocenţei. Am spus-o şi o spun deseori părinţilor: a lăsa copilul să fie educat prin televizor şi internet, sau numai prin şcoală şi societate – pentru că noi avem serviciu sau carieră – înseamnă distrugerea sufletească a acelui copil.

– Ne-aţi recomandat să facem din familie o mică biserică. Cum să realizăm concret acest lucru?

– Pe cât se poate, e de mare importanţă introducerea unei rânduieli care să dea un ritm, o cadenţă în viaţa familiei: începerea zilei cu rugăciune împreună, strângerea în jurul mesei cu rugăciune, încheierea zilei cu rugăciune, şi seara închinăciune cu toţii în faţa icoanelor; aceasta, în afara rugăciunii personale a fiecăruia. O astfel de cadenţare dă un ritm duhovnicesc şi unitar familiei, înmulţind ceasurile în care toţi cei care o alcătuiesc sunt împreună şi, mult mai important, sunt într-un cuget şi o simţire.

Nu ar fi rău ca, în momentele de răgaz sau poate la masă, cineva din familie să le citească tuturor ceva duhovnicesc, fie din Scriptură, fie din alte cărţi folositoare de suflet, ca în trapeza mănăstirilor.

Esenţialul este ca familia să aibă antrenament întru Hristos, ca o echipă; să respire duhovniceşte împreună, să nu fie redusă viaţa duhovnicească de familie doar la ieşirea de duminică la biserică sau la nevoinţa personală a fiecăruia. Dacă este aşa, atunci, din nefericire, se creează ritmuri şi vieţi diferite. Dacă familia oferă un mediu ritmat duhovniceşte, atunci creşte şi angajamentul fiecărui membru şi se creează astfel o protecţie mai mare faţă de agresiunile provocate de contactul cu exteriorul. Aceasta o spun nu ca o recomandare pentru o viaţă duhovnicească mai înaltă, ci ca pe una din puţinele modalităţi pe care le mai avem la dispoziţie pentru a ne proteja de noua păgânizare dramatică a lumii.

Aceasta este o modalitate de salvare, căci familia trăiește astăzi o mare primejdie. Ca să reziste, va trebui ca toţi membrii ei să trăiască aşa cum trăiau primii creştini.

„Aţi devenit părinţii unui îngeraş…”

Gândul meu se îndreaptă acum şi către viitoarele mămici. Ce dar poate fi mai mare pentru o femeie decât a da naştere copilaşilor? Eu însumi, când întâlnesc femei însărcinate, mai întâi îi binecuvântez pe copilaşii din pântece, şi aceştia tresaltă, fiindcă simt binecuvântarea lui Dumnezeu. Este o mare bucurie pentru mine când întâlnesc femei însărcinate care cer binecuvântare. Iar binecuvântarea mea nu se transmite mai întâi pe creştetul mamei, ci se transmite pe creştetul pruncului care este în pântece şi, deseori, aproape întotdeauna, simt la propriu cum tresaltă de bucurie copilaşul când primeşte binecuvântarea. Aşa cum a tresăltat odinioară Sfântul Ioan Botezătorul când L-a întâlnit pe Mântuitorul Iisus Hristos în pântecele Fecioarei Maria, aşa simt şi eu că tresaltă copilaşii pe care îi binecuvântez în pântecele mamelor lor.

În zilele acestea am trecut printr-o mare încercare, deoarece o fetiţă, pe când era nenăscută, la şapte luni, a dezvoltat o tumoră canceroasă care s-a extins și a căpătat un diametru de 15 cm pe trupşorul ei. Atât părinţii, cât şi noi ne-am îngrijorat foarte mult, fiindcă fetiţa putea să moară în pântecele mamei. Şi ne-am rugat ca Domnul să facă o minune, să se nască vie, să o putem boteza. Ne-am rugat cu toţii şi, în cele din urmă, a fost posibilă operaţia, fetiţa a fost scoasă şi a supravieţuit pentru câteva ore, în aşa fel încât am botezat-o de urgenţă. Cuvântul meu de mângâiere şi de încurajare pentru părinţii îndureraţi a fost acesta: „Să nu vă întristaţi, ci să vă bucuraţi, că aţi devenit părinţii unui îngeraş. De acum înainte, avem un înger în Ceruri care se roagă pentru noi înaintea feţei Domnului. Aţi câştigat şi dumneavoastră, părinţii, însă am câştigat şi noi deopotrivă un înger care se roagă pentru noi înaintea feţei Domnului…”.

„Să ne «conectăm» la «conductele cu har»!”

– Este suficient ca părinţii să-şi ducă copiii la biserică, la spovedit şi la împărtăşit?

Prin spovedanie şi împărtăşire ne „conectăm” la niște „conducte cu har”. Căci harul Botezului primit de copilaș trebuie să devină lucrător. Aşadar, e de neapărată trebuinţă ca, pe lângă împărtășirea copiilor la Liturghie, părinţii să cultive acasă, împreună cu odraslele lor, un mediu şi o aşezare duhovnicească prielnice. Doar pe un ogor al inimii cultivat şi udat de ploaia harului cresc virtuţile. Dacă ploaia harului cade pe un pământ sălbatic sau pietros, atunci virtuţile nu vor creşte şi nu vor avea rădăcini. Va fi ca în pilda Semănătorului din Evanghelie. Aşa cum am spus şi înainte, familia trebuie să devină o mică biserică, să devină un mediu infuzat de cultura duhului, nu doar în anumite momente, nu doar cu anumite ocazii, ci permanent, inclusiv în micile gesturi, conversaţii şi întâlnirile noastre zilnice.

Însă nu e importantă doar îmbisericirea copilaşilor, ci importantă este şi creşterea lor duhovnicească. Părinţii trebuie să fie foarte atenţi la creşterea şi educarea copiilor, mai cu seamă după ce aceştia conștientizează tot mai mult ceea ce se întâmplă. Căci, de multe ori, prin comportamentul părinţilor, copilaşii sunt smintiţi, sunt tulburaţi, sunt dezorientaţi – şi în această situaţie trebuie să ne gândim la cuvintele Domnului din Evanghelie: „Cine va sminti pe unul dintre aceştia mici care cred în Mine, mai bine i-ar fi lui să i se atârne de gât o piatră de moară şi să fie afundat în adâncul măriiMatei 18:6. Acest cuvânt este înfricoşător! Cât de preţioasă este înaintea Domnului puritatea copiilor! Ce crimă mare este murdărirea şi pervertirea nevinovăției lor!

Iar uneori, din pricina lipsei de grijă faţă de creşterea copiilor, aceştia sunt lăsaţi să cadă pradă ispitelor şi răutăţilor prin programele nocive ale televizorului sau internetului, prin programele de educaţie sexuală, prin distrugerea familiilor în numele unui aşa-zis interes superior al copiilor şi prin multe altele.

Din nefericire, am cunoscut şi copii neajutoraţi care au crescut în familii pătimaşe, în familii dezorientate, în familii cuprinse de tot felul de adicţii. Am cunoscut şi copii foarte săraci, copii orfani care, din cauza mizeriei din familia lor, au ajuns într-o situaţie foarte grea, într-o stare de părăsire, de neîncredere în semenii lor, frustraţi, pentru că îi vedeau pe cei de lângă ei indiferenţi faţă de necazurile şi lipsurile cu care se confruntau. De aceea, laolaltă cu păstoriții mei, ne dăm silinţa să-i ajutăm pe copiii săraci cu bruma noastră de milostenie şi, mai cu seamă, cu dragostea noastră. Avem în grijă o sută de copii în zona defavorizată de la Copşa Mică, din judeţul Sibiu, pe care îi ajutăm lunar cu burse sociale și alți treizeci de copii africani orfani și bolnavi, într-un așezământ al Bisericii Ortodoxe din Kenya, pe care îi întreținem cu hrană, medicamente și îmbrăcăminte.

Am ajuns deja la Copșa Mică, iar peste câteva luni, cu ajutorul Domnului, nădăjduiesc să ajung și în Africa. Deseori spun că îl avem ca model în slujirea filantropică pe Sfântul Ierarh Nicolae care a cercetat permanent pe cei nevoiași, mângâindu-i atât pe adulți, cât și pe copilași. A mers și la acel tată care urma să-și dea fetele să se prostitueze din cauza sărăciei, nu să-i facă morală, să-i bată obrazul sau să-i țină predici, ci să-l ajute cu bani, concret, oferindu-le zestre fetelor și salvându-le astfel de la pierderea trupească și sufletească.

„Salvaţi-vă copiii de această cultură a morţii!”

– Care consideraţi că sunt cele mai mari ispite astăzi în creşterea şi educarea copiilor?

– Oh, acesta este un subiect dureros, dureros, pe care trebuie să-l tratăm cu toată seriozitatea! Ca să răspund la întrebare, am să vă spun un singur lucru: Iubiţi părinţi, salvaţi-vă copiii! Salvaţi-vă copiii, fiindcă acesta este un lucru literalmente de viaţă şi de moarte. Iubiţi părinţi, salvaţi-vă copiii, salvaţi-vă copiii de această cultură a morţii care îşi bate joc de Dumnezeu şi de firea omului, salvaţi-vă copiii de această cultură a senzualităţii şi a desfrâului, salvaţi-vă copiii de consumerism şi de egocentrism, salvaţi-vă copiii de ecranele telefoanelor şi tabletelor! Toate acestea le ucid sufletele copiilor noştri!

Sigur, mă veţi întreba: cum să-i salvăm pe copii? Fiind în mod real părinţii acestor copii şi ocupându-vă de ei, de educaţia lor, de cultivarea frumosului, de cultivarea binelui, de cultivarea adevărului întru Hristos în sufletele lor. Astfel puteţi să-i salvaţi. Să nu vă ocupaţi de ei „prin delegaţie”, sub pretextul că trebuie să munciţi, că nu vă permite cariera şi, în felul acesta, îi lăsaţi în grija unor oameni care nu au suflet de părinte. Să nu vă aşteptați ca alţii să-i educe şi să-i formeze pe copii, ci să vă asumaţi cu responsabilitate rolul şi răspunderea de părinţi.

Şi să conştientizaţi că aceeaşi relaţie care este între Hristos şi dumneavoastră, care sunteţi copiii lui Hristos, trebuie să o cultivaţi şi în relaţia cu copiii dumneavoastră.

[…]

(VA URMA)

Material realizat de Mihaela Raluca Tănăseanu pentru FAMILIA ORTODOXĂ și reprodus cu binecuvântarea Părintelui Episcop Macarie

Va mai recomandam:
 

PREASFINȚITUL MACARIE – avertismente duhovnicești puternice pentru CREȘTINII DIN LUME: “Sacrificăm propriii copii, propria soție sau propriul soț noilor idoli, pentru că noi înșine căutăm altceva decât pe Hristos în viața noastră. Vrem bunăstare, confort și apreciere în această lume…”/ MESAJ LA CENTENARUL MARII UNIRI, de deșteptare din letargia duhovnicească și a conștiinței românești: “Ne aflăm în fața unui ABANDON, sufletesc, dar și fizic, al țării și al neamului”

CUI DĂM VIAȚA NOASTRĂ? † Părintele Episcop Macarie – PASTORALĂ de Înviere RĂSCOLITOARE ȘI PROVOCATOARE, atingând multe probleme de dureroasă ACTUALITATE: “Trăim vremuri de restriște pentru creștini. Există o PRIGOANĂ, deocamdată în forme atenuate. SUNTEM URÂȚI PENTRU HRISTOSUL NOSTRU, pe care refuzăm să-L transformăm într-un simulacru” (și audio, video)

BUNĂTATEA – VIRTUTEA UITATĂ A CREȘTINILOR (conferința video de la Iași a PS MACARIE, Episcopul Europei de Nord). RĂCIREA IUBIRII ÎN VREMEA “VIRTUȚILOR” INDIVIDUALISMULUI: eficiența, competiția, realizarea de sine, succesul…. SACRIFICAREA APROAPELUI PE ALTARUL IDOLILOR LUMEȘTI

“Unde sunt dragostea și unitatea dintre noi? Mai știm noi să ne ascultăm unul pe altul?” Părintele episcop MACARIE despre IADUL LIPSEI DE IUBIRE în care trăim și noi, creștinii, contaminați de DUHUL LUMII. “Mulți vorbesc astăzi de toleranță, de acceptare, de deschidere, de diversitate, însă toate acestea sunt false, ipocrite”. IUBIREA-HRISTOS ESTE RĂSPUNSUL LA TOATE ÎNTREBĂRILE (conferința de la București VIDEO + TEXT)

DUMNEZEU VREA SĂ LUCREZE PRIN OM. “Noi toți suntem una. Suntem făcuți unii pentru ceilalți, nu suntem insule, ne mântuim sau ne pierdem împreună”. EGOISMUL CARE RĂSTIGNEȘTE sau.. DE CE SUNTEM RESPONSABILI PENTRU TOȚI? Preasfințitul Macarie: “Noi suntem legați unii de alții într-o REȚEA NEVĂZUTĂ, dar adevărată și lucrătoare. TOT CEEA CE FACEM ÎI INFLUENȚEAZĂ PE CEILALȚI”

PREASFINTITUL MACARIE DRAGOI CHEAMA LA FRATIETATE AUTENTICA IN COMUNITATILE ORTODOXE: “Să căutăm să trăim precum creștinii din vechime, când dragostea frățească învia din morți”

MESAJUL PREASFINTITULUI MACARIE, Episcopul Europei de Nord, pentru POSTUL CRACIUNULUI. Chemare la apropierea de inocenta copilariei, intr-o lume din ce in ce mai dezumanizata, pentru a ramane sensibili la Taina Intruparii (AUDIO)

PS MACARIE DRĂGOI – Cuvânt despre PIERDEREA BUCURIEI FIREȘTI “într-o lume zdruncinată în temeliile sale” și posibilitatea DOBÂNDIRII BUCURIEI DUHOVNICEȘTI ȘI A PĂCII LUI HRISTOS (video, text)

PREASFINTITUL MACARIE DRAGOI – un episcop ortodox cu CHIPUL DE LUMINA, cu INIMA CAT UN OCEAN, cu O CREDINTA VIE si cu O SFANTA SIMPLITATE DE COPIL. Chipurile dorului – reportaje TVR din satul bistritean SPERMEZEU, raiul de bastina al duiosului arhiereu, rod sfintit al binecuvantarii Parintelui Cleopa si al rugaciunilor unor parinti si bunici cu viata sfanta. “NI-I DOR BOGAT…” (VIDEO)

PS MACARIE DRĂGOI – cuvânt pentru mărturisire: “SĂ NU NE RABDE INIMA SĂ PĂSTRĂM TĂCEREA atunci când oameni nevinovați sunt NEDREPTĂȚIȚI sau PERSECUTAȚI lângă noi! Câți dintre noi, dacă am avea parte de un astfel de SUCCES, am fi capabili să ne desprindem sufletele de carieră, de recunoașterea celor din jur sau de prietenii sus-puși?”

EXPLOZIVA PASTORALĂ DE CRĂCIUN a PS MACARIE, Episcopul Europei de Nord, DESPRE RĂZBOIUL FĂRĂ PRECEDENT ÎMPOTRIVA FAMILIEI ŞI AL VIEŢII şi diversele forme de RĂPIRI DE COPII din zilele noastre: “Dacă nu ne transformăm familia într-o mică biserică, nu putem rezista tăvălugului acestei lumi. Dacă nu ne ancorăm, fie și cu ultimele puteri, în viața Bisericii, vom cădea pradă forțelor întunericului…”


Categorii

Educatia crestina/ Copiii in Biserica, Hrana duhului / PREDICI SI CUVINTE DE FOLOS, PS Macarie, Viata de familie, Vremurile in care traim

Etichete (taguri)

, , , , , , , , , ,

Articolul urmator/anterior

Comentarii

12 Commentarii la “STRIGĂTUL PREASFINȚITULUI MACARIE: “Iubiţi părinţi, salvaţi-vă copiii!”. Interviu pentru “Familia ortodoxă”: CUM SĂ REZISTĂM CA FAMILIE ÎN FAȚA MARILOR PRIMEJDII ȘI ASALTURI DEMONICE ALE LUMII DE ASTĂZI?

 1. “Nu ne putem face prea multe iluzii cu privire la aşezarea acestei lumi: e o mare bătălie care se duce, în primul rând pe terenul nostru, al intimităţii noastre familiale; şi acolo trebuie rezistenţă, la nivel micro-familial, acolo trebuie să ducem lupta cea mare. Însă putem uşura această luptă dacă vom dovedi că suntem solidari şi ne vom strânge unii lângă alţii, ne vom încuraja, ne vom îmbărbăta, ne vom ajuta cu fapta şi cu cuvântul, pentru a purta de grijă nu doar de mântuirea noastră, ci și de mântuirea celui de lângă noi.

  Copiii ne sunt răpiţi de lângă noi, ne sunt înstrăinaţi de lângă noi, ori de câte ori ne lăsăm furaţi de bunăstarea materială, de această viaţă de succes, de ceea ce considerăm noi o viaţă „reuşită” – casă, maşină, economii în bancă, bunuri de consum de înaltă calitate, carieră –, toate acestea devin imperative după care ne construim viaţa familială şi ne sunt induse printr-o cultură a consumului, care încearcă să comercializeze viaţa noastră familială.”

  ….

 2. Pingback: “SĂ LUCRĂM LA DRAGOSTEA DINTRE NOI!”- Preasfințitul MACARIE al Europei de Nord: “Gândim și ne comportăm ca omul postmodern egocentric. Ca și cum am fi PE CONT PROPRIU. FIECARE CU TREABA LUI. Chiar și atunci când suntem în biser
 3. Creștinul e un om fericit!
  Bineînțelesc că necazurile nu îi ocolesc nici pe creștini, dar noi nu suntem oameni fără de nădejde. Și de câte ori am probleme în viață, ca tot omul, revin la unul dintre cele mai cunoscute texte ale Sfântului Apostol Pavel, dar în traducerea Pr. Gala Galaction, considerată unanim ca fiind una dintre cele mai bune:
  I Corinteni 15, 1-11

  Nu e ușor să fii creștin, mai ales într-o lume plină de păcate și care dinadins te îmbie la păcat, căruia în mod hotărât trebuie să ne opunem, deci haideți să ne întărim în credință revenind la textele fundamentale ale Ortodoxiei: Sfânta Scriptură și Sfinții Părinți.

 4. Pingback: INTOARCEREA LA COPILARIE si la COPILUL DIN NOI, cu Parintii Episcopi IGNATIE si MACARIE (video, audio, foto). Episcopul Husilor: DE UNDE VINE DEZBINAREA DINTRE NOI? | Cuvântul Ortodox
 5. Pingback: PS MACARIE, Episcopul românilor din Europa de Nord – CALDE CUVINTE PĂRINTEȘTI de LIMPEZIRE, ÎMBĂRBĂTARE și TREZIRE după căderea la testul REFERENDUMULUI: “Să transformăm, lucrând duhovnicește, această înfrângere. Să redevenim
 6. Privighetoarea are trei săptămâni să-şi înveţe puii cântecul supravieţuirii

  Un ornitolog a urmărit comportamentul acestei păsări cântătoare. Şi a observat că doar masculii cântă atunci când îşi curtează perchea şi, mai cu foc timp de trei săptămâni după ce au ieşit puii din ouă.
  Cercetătorul a luat din cuib trei pui masculi de privighetoare şi i-a crescut departe de trilurile tatălui.
  La maturitate a constatat că puii nu ştiau să cânte. Sunetele pe care le scoteau erau stridente şi nu semănau deloc cu un tril de privighetoare.
  Consecinţa: masculii afoni nu au reuşit să se împerecheze pentru că femelele fugeau speriate de sunetele lor.
  http://povestiricrestine.ro/de-ce-canta-privighetoarea/

 7. Pingback: "Se cuvine să cinstim și să prețuim instituția căsătoriei și să o păzim de cei care vor să o strice!" - PS MACARIE la SPERMEZEU, la aniversarea a șase decenii de căsnicie a părinților săi, VASILE și ANA - Cuvântul Ortodox
 8. Pingback: CUVÂNT PUTERNIC CĂTRE TINERI AL EPISCOPULUI MACARIE în tabăra de la Nemțișor (2019, video + transcriere integrală), chemând la DEȘTEPTARE DUHOVNICEASCĂ, CONȘTIENTIZARE și PĂZIRE de ispitele și pericolele ideologiilor contemporane care îi au
 9. Pingback: Parintele Episcop MACARIE – cuvinte MARTURISITOARE si MANGAIETOARE si RUGACIUNE fierbinte si inlacrimata CATRE MAICA DOMNULUI, PENTRU VREMURILE DE CERNERE PE CARE LE TRAIM (video, text). MODELUL SFINTILOR IOACHIM SI ANA PENTRU NOI: “De acesti
 10. Pingback: Parintele Episcop MACARIE – cuvinte MARTURISITOARE si MANGAIETOARE, plus RUGACIUNE fierbinte si inlacrimata CATRE MAICA DOMNULUI, PENTRU VREMURILE DE CERNERE PE CARE LE TRAIM (video, text). MODELUL SFINTILOR IOACHIM SI ANA PENTRU NOI: “De aces
 11. Pingback: “Lumea este din ce în ce mai stricată de ideologiile nefirescului care se propagă într-un mod patologic”. PĂRINTELE EPISCOP MACARIE DRĂGOI – CUVINTE ȘI RUGĂCIUNI DE MARE FOLOS la Duminica Sfinților Români și Sfântul Voievod
Formular comentarii

* Pentru a deveni public, comentariul dumneavoastra trebuie aprobat de un administrator. Va rugam sa ne intelegeti daca nu vom publica anumite mesaje, considerandu-le nepotrivite, neconforme cu invatatura ortodoxa sau nefolositoare sufleteste. Va multumim!

Carti

Articole recomandate

Rânduială de rugăciune

Articole Recomandate