Fericitul Parinte Ioan Krestiankin ne invata CE SA FACEM SI CUM SA NE RUGAM PENTRU CEI ADORMITI FARA POCAINTA, PENTRU CEI NEBOTEZATI (NEORTODOCSI) SI PENTRU SINUCIGASI: “Nici un suspin nu se va pierde…”

18-02-2017 Sublinieri

luminari3

RUGĂCIUNEA PENTRU CEI ADORMIŢI FĂRĂ POCĂINŢĂ

[…]

Roaba lui Dumnezeu E.,

Cât sunteţi în viaţă, rugaţi-vă neapărat pentru cei apropiaţi ai dumneavoastră care au fost botezaţi. Noi nu trebuie să anticipăm judecata lui Dumnezeu. Numai Unul Dumnezeu ştie împrejurările vieţii fiecăruia şi cel mai important este că vede inima fiecăruia. El va rosti sentinţa de judecată la timpul cuvenit.

Deocamdată împliniţi-vă datoria de fiică faţă de părinţi şi datoria dragostei pentru cei apropiaţi, prin pomenirea lor în rugăciune. Rugăciunea dumneavoastră nu va rămâne fără răspuns.

Nu trebuie să dăm pomelnice la Sfânta Liturghie pentru sectanţi, eretici şi pentru cei care, conştienţi fiind, Il hulesc pe Dumnezeu, căci ei depun mărturie vădită de vrăjmăşie faţă de Dumnezeu.

*

Draga mea M.,

Rugaţi-vă pentru soţul dumneavoastră mai ales Preacuviosului Paisie cel Mare […]. Acest sfânt are putere să se roage pentru eliberarea din muncile veşnice a celor ce au adormit fără pocăinţă. Soţul dumneavoastră a fost bun în toate, dar faptul că timp de 71 de ani nu s-a ivit în sufletul lui necesitatea de a I se adresa lui Dumnezeu este regretabil. Acum rugaţi-vă pentru el, încredinţându-l voii lui Dumnezeu. Nici dumneavoastră nu sunteţi fără vină pentru faptul că nu a găsit cărările care duc spre Biserică.

Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste dumneavoastră!

*

Dragă părinte V.,

Noi trebuie să-i pomenim pe cei botezaţi, pentru că ei au primit la Botez pecetea darului Duhului Sfânt. Noi nu putem să-i judecăm pe aceşti oameni înainte de judecata lui Dumnezeu, pentru că cele dinlăuntru le vede numai Domnul: cum au trăit, cu ce au trăit, ale cui rugăciuni i-au ţinut în această lume. Biserica se roagă pentru toţi şi, chiar dacă după moarte nu mai este pocăinţă, totuşi până la a Doua înfricoşătoare Venire a Domnului este ajutor pentru aceştia prin rugăciunile Bisericii, în urma mijlocirii celor apropiaţi. Parcă putem să refuzăm a veni în ajutorul celor în suferinţă?!

Cer sfintele voastre rugăciuni pentru neputinţele mele.

*

Dragii mei în Domnul N. şi E.,

Necazul vostru e mare, căci în cele ce vi s-au întâmplat aveţi şi voi o parte de vină, ca părinţi.

Cred că nu greşesc dacă spun că toţi aţi fost botezaţi, însă nu aţi trăit după credinţă şi nu aţi cunoscut Biserica. Dar slavă lui Dumnezeu, şi în aceasta vă stă mângâierea, că fiul dumneavoastră a fost botezat şi i-a fost stabilit diagnosticul; se pot face rugăciuni pentru el dându-se pomelnice la biserică. Până la un an, pomeniţi-l la Sfânta Liturghie pentru cei adormiţi şi la panihidă; de asemenea, daţi milostenie celor lipsiţi şi veţi uşura şi suferinţele voastre, şi starea fiului de dincolo de mormânt.

Nu vă mâhniţi peste măsură, ci mai degrabă alergaţi către Dumnezeu cu rugăciuni de pocăinţă, şi prin viaţa în Biserică veţi căpăta odihna sufletelor voastre.

Dumnezeu să vă înţelepţească!

RUGĂCIUNEA PENTRU CEI NEBOTEZATI

Roaba lui Dumnezeu A.,

Este foarte bine că vă doare inima pentru mama dumneavoastră. Rugaţi-vă pentru ea, căci nici un suspin nu se va pierde. Însă rugaţi-vă aşa cum vă porunceşte Biserica: nu o pomeniţi la biserică [fiind nebotezată – n.n.], pentru ca neascultarea să nu atragă asupra dumneavoastră nenorocirea, faceţi întotdeauna canonul şi rugăciunea date de Purtătorii de Dumnezeu Părinţi. Ba să daţi şi milostenie celor nevoiaşi pentru ea. Iar petrecerea ei de dincolo de mormânt încredinţaţi-o voii lui Dumnezeu. Dacă dumneavoastră ca om vedeţi măsura bolilor şi a ostenelilor, Domnul vede mai mult în profunzime. Însă hotărârea definitivă Ii aparţine totuşi Lui. Să nu îndrăzniţi să daţi pomelnice la biserică pentru mama [fiind nebotezată – n.n.], pentru ca neascultarea să nu atragă asupra dumneavoastră nenorocirea. Domnul să vă păzească!

RUGĂCIUNEA PENTRU CEI CE ŞI-AU PUS CAPĂT VIEŢII

Dragă în Domnul T.,

Câţi oameni nu sunt astăzi precum copiii: caută calea spre Adevăr şi din mila lui Dumnezeu vin la Biserică, care este casa lui Dumnezeu. T., aceasta este minunea care se petrece în mod real. Acum nenorocirea este cea care aduce cel mai adesea la Dumnezeu, când inima parcă moare de necaz. Vin şi oameni care au început să cunoască lumea duhovnicească datorită conlucrării îndeaproape cu puterea cea întunecată, ucigătoare de suflete.

Aşa s-a întâmplat şi cu fiul dumneavoastră: el a cunoscut vrăjmaşul – întunericul -, dar nu a reuşit prin acest coşmar să se întoarcă şi să pornească în căutarea Luminii. Nu are sens să căutaţi vinovaţii, căci pe când trăiaţi fără Dumnezeu erau alături de dumneavoastră oameni care credeau în El şi vieţuiau prin El. Dumnezeu, ieri şi azi şi în veci, este Acelaşi, Făcătorul făpturii, făcătorul lumii. Şi, odată cu căderea protopărinţilor, datorită libertăţii dăruite de Dumnezeu, oamenii înşişi fac alegerea. Iar Dumnezeu întotdeauna aşteaptă, ajută, lasă în viaţa societăţii şi-n viaţa fiecăruia urmele Sale. Oamenilor le rămâne numai să vadă şi să facă alegerea: sau lumina, căldura, binele, adică calea către Dumnezeu, sau îmbătarea din voia proprie cu păcatul. Mă refer la ceea ce este principal. Nimeni nu poate să-i ia omului libertatea, nici măcar Făcătorul său.

Într-adevăr, pentru fiul dumneavoastră nu este voie să vă rugaţi la biserică – potrivit canoanelor stabilite la Sfintele Sinoade de către Sfinţii Părinţi. Trebuie neapărat să vă rugaţi acasă din tot sufletul îndurerat şi rănit. Iar răspunsul este lucrarea lui Dumnezeu. Noi nu îl putem ghici din timp şi nici să hotărâm în locul lui Dumnezeu nu putem. Păzind ascultarea faţă de Biserică, păstraţi în suflet nădejdea că Dumnezeu Se va milostivi pentru rugăciunea dumneavoastră de mamă.

Citiţi după posibilităţi şi când aveţi dorinţă canonul pentru cei ce şi-au luat viaţa. Prima dată, străduiţi-vă să-i citiţi timp de 40 de zile, zilnic. Iar rugăciunea care este în canon vă va linişti în fiecare zi şi îl va ajuta pe fiu. Bine este să daţi milostenie celor nevoiaşi pentru fiul dumneavoastră. Nădejdea împletită cu credinţa sunt luminători în viaţa noastră. Iar Domnul este Cel care ne dă milă şi iubire. Către acestea şi nădăjduim.

Numai să nu uitaţi că prima poruncă dată de Dumnezeu oamenilor, în Rai, a fost ascultarea. De aceea, fiind în situaţia de faţă, nu puteţi călca această poruncă mântuitoare. Şi, pentru necazul ce v-a cuprins şi pentru ascultarea cuvântului lui Dumnezeu de a nu-l pomeni la biserică, ci numai acasă, veţi dobândi mila Lui asupra dumneavoastră şi a odraslei.

Mila lui Dumnezeu să fie cu voi!

***

Dragă în Domnul A,

Nu trebuie să vă rugaţi şi să o pomeniţi la biserică pe mama dumneavoastră, căci există canoane care interzic acest lucru şi ele trebuie respectate. Neascultarea atrage după sine urmări grave pentru cel ce nu se supune. El însuşi se predă în stăpânirea vrăjmaşului.

Dar iată ce se poate face – despre aceasta scrie Episcopul Veniamin. Vă trimitem canonul pentru cei ce s-au sinucis [alcatuit, se pare, de Sf. Ioan de Kronstadt, inexistent in limba romana insa – n.n]. Citiţi acasă acest canon timp de 40 de zile, iar rugăciunea stareţului Leon de la Optina citiţi-o pentru mama dumneavoastră toată viaţa.

Să daţi pentru ea milostenie celor săraci. Nu trebuie să faceţi nimic mai mult. Chiar dacă cineva vă va permite vreodată să o pomeniţi la slujbele bisericeşti, să nu o faceţi, căci aceasta va fi spre răul atât al mamei, cât şi al dumneavoastră, pentru că nimeni nu poate schimba canoanele Bisericii. Respectarea lor Îl înduplecă pe Domnul să Se milostivească de dumneavoastră şi de mamă.

Domnul să vă păzească!

***

Roaba Domnului V.,

Încălcarea canoanelor bisericeşti atrage după sine pedeapsa. Nu puteţi să-l pomeniţi pe fratele dumneavoastră la slujbele bisericeşti.

În zadar aţi încercat să-l prohodiţi, încetaţi măcar acum să adunaţi asupra capului dumneavoastră mânia lui Dumnezeu. Puteţi să vă rugaţi pentru sinucigaşi numai acasă, dar în nici un caz nu este permis să-i pomeniţi la biserică, nici la Liturghie, nici la panihidă. Domnul este Judecătorul lor, iar dumneavoastră veţi suferi pentru neascultare.

***

Draga mea P.I.,

Ca să nu greşim înaintea lui Dumnezeu şi ca să nu facem după capul nostru, trebuie să vă rugaţi pentru E. numai acasă, citind mereu pentru ea rugăciunea stareţului Leon de la Optina [a se vedea aici – n.n.] şi, de asemenea, canonul pentru cei ce şi-au pus capăt vieţii.

Pentru Domnul nu există morţi şi El ştie taina morţii lui E. Dacă ea a fost victima răufăcătorilor, atunci să ştiţi că pentru aceştia Biserica se roagă şi Domnul le socoteşte sfârşitul lor drept mucenicie.

Domnul nu va fi vădit de neadevăr şi nedreptate, iar noi trebuie să rămânem în faţa acoperământului tainei şi să împlinim voia lui Dumnezeu în acele limite ale tainei, care ne sunt accesibile. Faceţi milostenie pentru E. şi citiţi canonul, plecându-vă înaintea poruncii lui Dumnezeu.

Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste dumneavoastră!

*

Draga mea în Domnul S.,

Una este judecata omenească şi alta este judecata lui Dumnezeu.

Legea lui Dumnezeu cere de la fiecare om împlinirea voii Sale, căci numai aceasta este mântuitoare. Nu vom lua asupra noastră misiunea de a fi judecătorul altora, şi în particular al fratelui dumneavoastră, însă, până a ajunge la judecata lui Dumnezeu, suntem datori să ne judecăm propriile fapte. Lăsaţi-vă fratele în voia lui Dumnezeu, iar dumneavoastră împliniţi ceea ce ni s-a poruncit.

Pentru cei ce şi-au luat viaţa nu este permisă pomenirea la slujbele bisericeşti şi aceasta este general valabil. Numai o boală psihică confirmată medical ne permite să-i pomenim pe sinucigaşi.

În cazul fratelui dumneavoastră nu aveţi un asemenea act. De aceea, supuneţi-vă şi nu încălcaţi canoanele Bisericii.

Rugaţi-vă pentru el numai în rugăciunile de acasă şi faceţi milostenie.

Dreapta judecată a lui Dumnezeu nu face greşeli, aşa încât liniştiţi-vă pe cât este posibil.

——————————————————————————————————————————————————————–

(din: Arhimandrit Ioan Krestiankin, Povățuiri pe drumul crucii, Editura Sophia, 2013)

ik3

Legaturi:

***

 

***

 

Vedeti si:


Categorii

Parintele Ioan Krestiankin, Rugaciunea (Cum sa ne rugam?), Sambata mortilor (Mosii)

Etichete (taguri)

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Articolul urmator/anterior

Comentarii

2 Commentarii la “Fericitul Parinte Ioan Krestiankin ne invata CE SA FACEM SI CUM SA NE RUGAM PENTRU CEI ADORMITI FARA POCAINTA, PENTRU CEI NEBOTEZATI (NEORTODOCSI) SI PENTRU SINUCIGASI: “Nici un suspin nu se va pierde…”

  1. Buna ziua . Doamne ajuta . O prietena a cumparat o casa unde s-a spanzurat un om . (Ea a aflat dupa un an ) . Ce Canon trebuie sa citeasca ptr linistea acelei persoane ? Ptr ca totul in casa pocneste si face zgomot. Multumesc.

  2. @Ana
    Doamne ajută !!! Cred că în primul rând ar trebui să vorbească cu părintele duhovnic și să-l roage să vină să sfințească locuința (casa) respectivă, cât și curtea și/sau împrejurimile casei. Dacă duhovnicul va găsi de cuviință, o va și spovedi. Dacă nu sfințește locul și dacă nu se spovedește, poate face toate canoanele Bisericii că nu o ajută… Dacă duhovnicul nu poate veni personal, poate să-i dea binecuvântare să cheme un alt preot pentru Sfințire. Și după Sfințire poate citi orice canon sau rugăciune îi va recomanda duhovnicul. Iertare și Doamne ajută !!!

Formular comentarii

* Pentru a deveni public, comentariul dumneavoastra trebuie aprobat de un administrator. Va rugam sa ne intelegeti daca nu vom publica anumite mesaje, considerandu-le nepotrivite, neconforme cu invatatura ortodoxa sau nefolositoare sufleteste. Va multumim!

Carti

Articole recomandate

Rânduială de rugăciune

Articole Recomandate