“Grija mare la ce ne uitam si la ce auzim!… Noi trebuie sa mergem impotriva curentului”. Predica audio a Protos. Ioan Buliga la Duminica a VII-a dupa Rusalii despre SLAVA DESARTA, IDOLII LAUDEI OMENESTI, “MINUNILE” MINCINOASE ALE TEHNOLOGIEI si “PROPOVADUIREA” INSELARII LUI ANTIHRIST LA TELEVIZOR

19-07-2015 Sublinieri

01-anonymous-christ-heals-the-two-blind-men-on-the-road-to-jericho-duomo-di-monreale-monreale-sicily-it

Pentru Duminica vindecarii a doi orbi si un mut din Capernaum, va mai recomandam:

***

Predica Protos. Ioan de la Manastirea Sihastria Putnei la Duminica a 7-a dupa Rusalii (2014):

“În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh.

Iubiţi credincioşi,

În prima Evanghelie citită în această duminică, se spune că, trecând Mântuitorul nostru Iisus Hristos pe cale, iată că doi orbi strigau după El: Iisuse, Fiul lui David, miluieşte-ne! Dar Mântuitorul nu le-a răspuns niciun cuvânt și, abia după ce a intrat înăuntru, i-a tămăduit de orbirea lor și le-a poruncit cu asprime să nu spună nimănui nimic. Însă cei doi, ieşind afară, au vestit în tot ţinutul tămăduirea pe care a făcut-o Hristos cu neputința pe care o aveau.

Ce înțelegem din acest început din Evanghelie? Ne spune Sfântul Nicolae Velimirovici că binele, oricât ar vrea să se ascundă, nu poate. Dar, aşa cum am văzut şi din Evanghelia de astăzi şi din alte cazuri, cum ne-a învăţat Mântuitorul, avem, totuşi, datoria să nu lucrăm binele în văzul tuturor şi, atât cât putem, să ne ascundem de lauda lumii, de slava asta deşartă. Mirror-from-Microsoft-Publisher-ClipartDe aceea, astăzi o să spunem câteva cuvinte despre slava deşartă şi o să începem cu nişte învăţături de la Sf. Ioan Scărarul, din Scara raiului, care ne dă ca un fel de definiţie despre slava deşartă, spunând că slava deşartă este risipitoarea tuturor ostenelilor. Cu alte cuvinte, oricât ne-am osteni noi, dacă facem din mândrie și spre laudă şi ca oamenii să ne slăvească, pierdem toată osteneala.

Şi, spune Sf. Ioan Scărarul, fiecare om are nişte daruri; unii sunt talentaţi în diferite lucruri, se pot pricepe mai bine la anumite meserii, alţii au talente artistice, alţii au frumuseţe fizică, fiecare are câte un dar. Dar, spune Sf. Ioan Scărarul, nu ne putem mândri cu niște lucruri pentru care nu am muncit; pentru că darurile acestea sunt primite de la Dumnezeu. Şi, chiar dacă noi ne ostenim ca să le punem în valoare, totuşi noi trebuie să-I mulţumim și să-I dăm lui Dumnezeu ceea ce I Se cuvine, adică tot binele!

Şi aici face Sf. Ioan Scărarul legătura cu alte cuvinte ale Mântuitorului nostru, Care spune că

cel care este necredincios în foarte puţin, și în mult este necredincios.

Ce înseamnă foarte puţin și ce înseamnă mult? Ne spune Sf. Ioan Gură de Aur: foarte puţin înseamnă cele pământeşti şi mult înseamnă cele cerești. Foarte puţin înseamnă darurile acestea pe care le avem noi acum și mult înseamnă ceea ce o să primim, dacă vom fi credincioşi în darurile pe care le avem.

Ce înseamnă să fii necredincios sau credincios cu darurile pe care le avem noi acum? Necredincios înseamnă a risipi darurile pe care le avem pe plăceri în lumea aceasta, a le risipi în scop egoist, doar spre folosul nostru și nu spre binele tuturor, a ne însuşi şi a ne lăuda cu darurile acestea și nu a da lui Dumnezeu slava care I se cuvine. Deci, iată, toată viaţa noastră, dacă ne gândim bine, este ca o încercare în care noi, având foarte puţin, putem să ne arătăm credincioşi sau necredincioşi. Şi, iată că, dacă Mântuitorul încerca să lucreze binele în ascuns şi poruncea orbilor să nu spună nimănui, făcând lucruri folositoare, lumea, invers decât ceea ce a făcut Mântuitorul, în tot felul de deşertăciuni caută să se laude și să spună tuturor ceea ce a făcut. Și cel mai bun mijloc de propovăduire a slavei deşarte este televizorul, unde oamenii îşi arată realizările sau talentele, daruri pe care le au de la Dumnezeu şi nu dau slavă lui Dumnezeu pentru ceea ce au, ci caută să risipească acel foarte puţin pe care îl au.

Şi, vedeţi, este aşa un fel de idolatrie în care noi chiar ne căutăm nişte idoli, oameni care arată mai bine sau sunt mai talentaţi şi îTV diabolici lăudăm; ei, de fapt, ajung coşul de gunoi al lumii, spunea un părinte grec, ei sunt urmăriţi la orice pas: tot ce fac, tot ce vorbesc, cu cine se întâlnesc, cu ce se îmbracă, sunt ca niște lămâi pe care lumea le stoarce şi apoi le aruncă la coşul de gunoi. După care urmează alte lămâi, alţii mai tineri. Deci iată, televizorul – mijlocul de risipire a ostenelilor şi un mijloc de risipire a timpului nostru.

Grijă mare ce adunăm sau ce risipim, pentru că Antihrist n-o să vină în lume ca un rău evident de la început, şi el o să înşele lumea. Şi aşa ne înşală, ăsta este mijlocul lui de propovăduire şi de manipulare a lumii. El o să arate ca un om care vrea pacea, la început, democraţia, bunăstarea, locuri de muncă, tot ce este bine, şi lumea aplaudă. Dar nimeni nu se gândeşte că oamenii ăştia care ne promit pacea, bunăstarea, care deschid graniţele, sunt lipsiţi de credinţă. Nimeni nu se gândeşte la lucrul ăsta. Şi atunci, ce spune Acatistul Mântuitorului Iisus Hristos: Fără de Tine ne vom înstrăina de tot binele. Grijă mare la ce ne uităm şi la ce auzim. Războiul ăsta, care se întâmplă în jurul nostru, înainte de toate este un război informaţional, iar arma într-un război informaţional este minciuna, denigrarea celuilalt, ca în ochii oamenilor să-l scoţi rău, să faci din el un om care e numai bun de luat la bătaie, şi apoi urmează partea a doua.

BabilonRusTrecând mai departe, să ştiţi că cei plini de slava deşartă îşi caută faima. Și ne ducem în trecut, în istorie, ne aducem aminte de Babilon și de Turnul Babel, când oamenii au vrut să facă un turn înalt ca să ajungă până la cer; dar de ce? Să ne facem faimă, să fim slăviţi, să ne laude lumea. Și de ce până la cer? Puteau ei să ajungă până la cer? Nu. Spune Sf. Ioan Gură de Aur că asta se tâlcuieşte prin îndrăzneala lor exagerată. Dar ce le-a dat lor impulsul ăsta, încrederea în sine? Poate mai multe lucruri, dar scrie că ei au descoperit şi au folosit cărămida în loc de piatră. Iată un început al tehnologiei şi tehnologia a avansat până la noi. E foarte interesant, un părinte chiar remarcă faptul că cei ce au construit Turnul Babel au folosit expresia Să facem!, aceeaşi pe care a folosit-o Dumnezeu la Facere: Să facem om! Şi aici e o diferenţă între creaţia mincinoasă a omului şi distructivă a omului şi creaţia adevărată a lui Dumnezeu. Ne spune proorocul Ieremia la cap. 10: Aici se vede ştiinţa omului că este mincinoasă – vorbea despre cei ce făceau idolii de piatră – aici se vede că nu au suflare. Dar, iată, omul creator a făcut tot felul de lucrări şi încearcă să-L copieze pe Dumnezeu.

Dumnezeu a făcut raiul și oamenii, prin încercarea de a imita pe Dumnezeu, au adus iadul în lume. Aici e foarte uşor: ceea ce face Dumnezeu e spre viaţă, or ceea ce face omul, minunile mincinoase, sunt spre distrugere. Toată lumea ştie că stresul scurtează viaţa, adică aduce moartea. Şi nimeni nu zice că tehnologia este, de fapt, o înşelare. Prea puţini spun lucrul acesta. Şi spune Sf. Nil Athonitul în sec. 15 că diavolul va da o înţelepciune pervertită prin care îi va înşela pe oameni şi îl va pune pe om în situaţia să aibă încredere în sine, în invenţiile sale, să creadă că nu mai are nevoie de Dumnezeu. Deci, iată, nişte lucruri evidente pe care noi le avem în faţă.

nabucodonosorCu ce se mai laudă slava deşartă? Aici, dacă am intrat în istorie, putem aminti şi de Nabucodonosor, împăratul care a stăpânit în Babilon, şi ni se spune că el se lăuda cu grădinile și cu turnurile lui înalte şi nu dădea slavă lui Dumnezeu. Şi atunci Dumnezeu i-a luat mintea şi şapte ani a păscut iarbă ca dobitoacele, până ce şi-a venit în fire, i-a venit mintea la loc și a înţeles că totul este făcut de Dumnezeu. Omul, de cele mai multe ori, doar strică ceea ce a făcut Dumnezeu. Dacă tot am amintit de Nabucodonosor, o să menţionez şi o altă caracteristică a slavei deşarte, şi anume: cel plin de slavă deşartă nu suportă să fie contrazis, să i se spună că greşeşte, nu suportă înfrângerea. Şi Nabucodonosor, când proorocul Daniel s-a dus la el şi i-a prezis sfârşitul împărăţiei, n-a suportat lucrul acesta şi a dat poruncă să se facă un chip de aur şi toată lumea să se închine la acel chip. Cu alte cuvinte, cel plin de slavă deşartă, în momentul în care îl contrazici şi îi spui că nu e bine, mai tare se întărâtă şi vrea să-şi arate puterea şi faptul că el are dreptate.

Dar cu ce se mai laudă oamenii? Spune proorocul David din vechime că unii se laudă cu căruţele lor, alţii cu caii lor – cuvânt foarte actual, că şi noi poate ne lăudăm cu căruţele noastre cu motor sau cu caii noştri putere. Dar şi mai recent, Sf. Ioan Gură de Aur spune:

Nu fiţi copii la minte! Până când vă veţi lăuda cu pietrele şi cu lemnele?

Iată până unde am ajuns, să ne lăudăm cu pietrele şi cu lemnele! Şi nu e deloc lucrul ăsta învechit, ci e foarte actual, că toţi ne lăudăm, ne facem nişte turnuri ca în Babilon, ne facem nişte case mari, ne lăudăm cu pietre, cu lemne, cu garduri, cu acareturi. Asta este slava deşartă, lupta după laudă şi a fi plăcut în ochii oamenilor. Vedeţi, lauda este un mijloc prin care diavolul încearcă să ne câştige. Şi un bărbat, când vrea să câştige o femeie, o laudă că e frumoasă chiar dacă nu e, îi dă dreptate chiar dacă nu are. Şi atunci când te laudă lumea, trebuie să te întrebi unde ai greşit! De ce? Pentru că majoritatea lumii e necredincioasă. Noi trebuie să mergem împotriva curentului. Ce zic fericirile?

Fericiţi veţi fi când vă vor ocărî pe voi şi vă vor prigoni şi vor zice tot cuvântul rău…,

nu când te laudă lumea!

Spunea un părinte grec, un profesor de teologie, o pildă referitoare la laudă. O ascetă, o femeie care postea mult și se ruga, s-a dus la un preot îmbunătăţit şi i-a spus câte zile ţine pot negru, faptul că ştie Scriptura pe de rost… Şi părintele a întrebat-o: “Ai început să socoteşti ocările ca cinstiri şi binecuvântări?”. Şi ea i-a spus: “Nu!”.Ai început să socotești lipsa ca un belşug şi sărăcia precum bogăţia?“. Şi ea a zis: “Nu!”. Atunci i-a spus părintele: “Du-te acasă, că încă n-ai făcut nimic! Du-te acasă şi lucrează asupra sinelui tău!” Pentru că, vedeţi, sunt ispitele acestea de-a dreapta, când diavolul te ajută să posteşti, să te rogi, dar tu să nu atingi rana, să nu scoţi răutatea din tine, mândria. Şi atunci, de aceea zice: Lucrează asupra sinelui tău!

n1-w3e3-l3-88-1O altă caracteristică a slavei deşarte spune că ne este ruşine. Iată, Mântuitorului nu i-a fost ruşine să Se despoaie pe cruce în văzul tuturor, nu I-a fost ruşine să stea de vorbă cu desfrânatele, cu vameşii, dar nouă ne este rușine! Nu putem sta aşa, de vorbă, cu oricine, nu ne putem face cruce, cum să-L pomenim, cum să aducem noi gândul la Hristos, că doar El a fost răstignit pe cruce, un condamnat, nu? Ne este ruşine. Şi vedeţi câtă nedreptate este în lumea asta? Unii sunt condamnaţi pe nedrept. Şi noi zicem: Dar Hristos din ce neam este? Ne este ruşine să fim din neamul lui Hristos! Şi atunci, sigur, fericiţi veţi fi când pe nedrept vă vor prigoni!

O altă caracteristică a slavei deşarte – si aici este foarte interesant, tot Sf. Ioan Scărarul spune în Scara – este frica. Nu m-am gândit până ce am citit, dar iată, zice ca din cauza iubirii de sine, din faptul că ţinem la noi, ne este frică. Iubirea de sine. Şi aici frica este o fiică a necredinţei. Sunt multe particularităţi ale slavei deşarte. Şi ne gândim aşa, ca o concluzie: ce trebuie să facem ca să fugim de slava deşartă, de lauda asta a lumii? Şi răspunsul îl găsim tot într-o istorioară scurtă istorică a părintelui grec Evsevios Vittis care ne spune despre un împărat foarte bogat, Cresus, care a împărăţit în Lidia, şi care a chemat un înțelept atenian, Solon, să-i arate toate bogăţiile, toate acareturile din împărăţia lui. Și aştepta ca acest înţelept să-l cinstească, să-l laude. Şi înţeleptul i-a spus:

Să nu fericeşti pe nimeni înainte de sfârșitul lui!

A plecat înţeleptul acasă. N-a trecut mult timp şi împărăţia lui Cresus a fost cucerită de alt împărat, care a dat porunca ca Cresus să fie ars de viu. Auzind această poruncă, Cresus s-a înspăimântat şi a început să strige numele înţeleptului. Împăratul învingător l-a întrebat ce strigă, iar acela i-a spus toată povestea şi cuvintele înţeleptului: Să nu fericeşti pe nimeni înainte de sfârşitul lui!”. Şi atunci, împăratul învingător, gândindu-se la sfârșitul pe care și el însuşi urma să-l aibă, l-a eliberat şi l-a iertat pe Cresus.

Asta ca să nu ne lăudăm, să nu căutăm lauda lumii, să ne gândim la nimicnicia omului şi la sfârşitul nostru. Să nu ne mai lăudăm cu căruţele noastre cu motor, cu lemnele şi cu pietrele de la casa noastră. Să nu mai credem toată slava deşartă, toată propovăduirea lui antihrist de la televizor, să nu primim duhul acesta. Şi să ne gândim la nimicnicia asta a omului şi în puţinul timp pe care-l mai avem să ne îngrijim de suflet. Aşa să ne ajute Dumnezeu. Amin”.

sursa audio: Manastirea Sihastria Putnei

Legaturi:

***

***

***

 

 

 

 

 


Categorii

2. Slider, Duminica vindecarii a doi orbi si un mut in Capernaum, Hrana duhului / PREDICI SI CUVINTE DE FOLOS, Ieromonah Ioan Buliga, Noile tehnologii, Parinti de la Sihastria Putnei

Etichete (taguri)

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Articolul urmator/anterior

Comentarii

16 Commentarii la ““Grija mare la ce ne uitam si la ce auzim!… Noi trebuie sa mergem impotriva curentului”. Predica audio a Protos. Ioan Buliga la Duminica a VII-a dupa Rusalii despre SLAVA DESARTA, IDOLII LAUDEI OMENESTI, “MINUNILE” MINCINOASE ALE TEHNOLOGIEI si “PROPOVADUIREA” INSELARII LUI ANTIHRIST LA TELEVIZOR

 1. Pingback: Predica audio a protos. Ioan de la Sihastria Putnei despre IADUL OMULUI CONTEMPORAN, ZBUCIUMAT, INSINGURAT SI AUTO-PECETLUIT PRIN DEPENDENTA DE TEHNOLOGIE: “II citesti rugaciuni de dezlegare, dar dumneavoastra sunteti gata să-l dezlegati de telefon
 2. Pingback: Dand la o parte FRICA INROBITOARE DE PAREREA LUMII si DEPENDENTA INJOSITOARE DE APROBAREA OAMENILOR, pentru a ne urma constiinta si a ajunge sa STAM INAINTEA DUMNEZEULUI CELUI VIU. Reflectiile Mitropolitului Antonie de Suroj la ZAHEU VAMESUL: Curajul de a
 3. Pingback: Parintele Octavian Moşin (Chişinău): CRESTINUL IN FATA PROVOCARILOR LUMII DE AZI, intre REVOLTA care inraieste si RUGACIUNEA facatoare de pace: “Este un veritabil act eroic să trăiești cu adevărat creștinește…” | Cuvântul Ortod
 4. Pingback: Presbitera CORINA NEGREANU despre PROBLEMELE IGNORATE ALE NOII GENERATII DE ADOLESCENTI si MAGIA INFERNALA A LUMII VIRTUALE: “Prin acest instrument, puterea demonică și rapiditatea lucrărilor ei devin uriașe. CUTIA PANDOREI A FOST DESCHISĂ, TĂ
 5. Pingback: “Bucurati-va!” – PREDICI AUDIO la DUMINICA MIRONOSITELOR, ZIUA CRESTINA A FEMEII. Reasezarea in fire prin iubirea si urmarea lui Hristos pana la capat VS. independenta si feminism/ SFATURI PENTRU ADEVARATA FERICIRE A FAMILIEI | Cuvântul
 6. Pingback: “Să luăm locul care ni se potriveşte, acela care se află LA PICIOARELE DOMNULUI nostru şi să cerem mila Sa”. ÎN CIUDA PĂCATELOR NOASTRE, NĂDĂJDUIM! | Cuvântul Ortodox
 7. Pingback: UMBLAREA PE MARE. Predici audio de la Putna si Sihastria Putnei: AVEM NEVOIE DE CURAJ SI DE CONSECVENTA “PANA LA CAPAT” in urmarirea tintei noastre duhovnicesti. SA INDRAZNIM SA MERGEM PE APA IN LUME, URMANDU-L PE HRISTOS. Sa nu renuntam atunc
 8. Pingback: CAT DE FERMI SI DE STATORNICI SUNTEM IN HOTARAREA DE A NE SCHIMBA VIATA SI A PLACEA LUI DUMNEZEU? Ce facem cand intampinam piedici din partea celor din jur, chiar a “casnicilor” nostri? Ce inseamna o adevarata pocainta, iar nu doar declarativa
 9. Pingback: VEACUL INSELARII, VEACUL DESFRANARII. Predica Protos. Ioan Buliga (audio + text) despre PROPAGANDA EDUCATIEI SEXUALE si a SODOMIEI, inrobirea economica a tarilor si a familiilor. BUCURIILE PIERDUTE ALE COPIILOR ABANDONATI TEHNOLOGIEI. De unde sa incepem s
 10. “Şi, vedeţi, este aşa un fel de idolatrie în care noi chiar ne căutăm nişte idoli, oameni care arată mai bine sau sunt mai talentaţi şi îi lăudăm; ei, de fapt, ajung coşul de gunoi al lumii, spunea un părinte grec, ei sunt urmăriţi la orice pas: tot ce fac, tot ce vorbesc, cu cine se întâlnesc, cu ce se îmbracă, sunt ca niște lămâi pe care lumea le stoarce şi apoi le aruncă la coşul de gunoi. După care urmează alte lămâi, alţii mai tineri.”

  Vote for the worst (and occasionally white trash) American celebrities you find to be the most despicable and have the worst celebrity personalities
  Kim Kardashian is listed (or ranked) 1 on the list Americans Who Least Deserve Fame & Fortune
  Donald Trump is listed (or ranked) 11 on the list Americans Who Least Deserve Fame & Fortune
  https://www.ranker.com/crowdranked-list/americans-who-least-deserve-fame-and-fortune

 11. Pingback: “Vie Imparatia Ta”? IMPARATIA CERURILOR S-A APROPIAT DE NOI, ne este la indemana… PANA CAND o ignoram, o uitam, o tradam? | Cuvântul Ortodox
 12. Pingback: Anticamera antihristului: LUMEA MINCIUNII SI A INSELATORIEI generalizate si organizate, LUMEA CRIMELOR SOCIALE PERFECTE. “De aceea, Dumnezeu le trimite o lucrare de amagire, ca ei sa creada minciuni” | Cuvântul Ortodox
 13. Pingback: Parintele Vasile Ioana: CUVANT LAMURITOR DESPRE SFANTA IMPARTASANIE in contextul ”INFODEMIEI” CORONAVIRUSULUI. Explicatii privitor la cele doua comunicate ale Patriarhiei: “PRIMUL A FOST LA PRESIUNE. Numai Patriarh sa nu fii in vremurile astea!
 14. Pingback: De ce plang icoanele? LA CE FOLOSESC MINUNILE, DACA NU NE SCHIMBAM VIATA? | Cuvântul Ortodox
 15. Pingback: Anticamera antihristului: LUMEA MINCIUNII SI A INSELATORIEI generalizate si organizate, LUMEA CRIMELOR SOCIALE PERFECTE. “De aceea, Dumnezeu le trimite o lucrare de amagire, ca ei sa creada minciuni(i)” | Cuvântul Ortodox
Formular comentarii

* Pentru a deveni public, comentariul dumneavoastra trebuie aprobat de un administrator. Va rugam sa ne intelegeti daca nu vom publica anumite mesaje, considerandu-le nepotrivite, neconforme cu invatatura ortodoxa sau nefolositoare sufleteste. Va multumim!

Carti

Articole recomandate

Rânduială de rugăciune

Articole Recomandate

Carti recomandate