PS SILUAN ȘPAN, Episcopul românilor din Italia – mesaj video și Pastorala de Învierea Domnului (2019) CU GÂNDUL ÎMPREUNA-PĂTIMITOR LA CEI AFLAȚI ÎN FELURITE SUFERINȚE și cu îndemnul apăsat la TREZVIE și la RĂSCUMPĂRAREA VREMII: “Să luăm, cu toții, aminte, că vine ceasul – și acum este – când NU SE MAI POATE TRĂI ȘI CU LUMEA ACEASTA, ȘI CU DUMNEZEU…. Că, iată, am ajuns să vedem împlinindu-se cuvintele Sfântului Apostol Pavel despre zilele din urmă…”

30-04-2019 6 minute Sublinieri

Nu mai căutați, așadar, să vă potriviți cu acest veac, ci vă preschimbați, prin înnoirea minții, ca să deosebiți care este voia lui Dumnezeu, cea bună și bineplăcută și desăvârșită (Rom. 12, 2) și vedeți, cu luare aminte, cum umblați, nu ca niște neînțelepți, ci ca cei înțelepți, răscumpărând vremea, căci zilele viclene sunt (Efes. 5, 15-16). Căci este puțin timp, prea puțin, și Cel ce e să vină va veni și nu va întârzia (Evr. 10, 37). Și toți cei care voiesc să trăiască cucernic în Hristos vor fi prigoniți (2 Tim. 3, 12).

***

Mesajul Preasfințitului Părinte Episcop Siluan al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei – Sfintele Paști 2019

“Iata-ne ajunsi, prin mila lui Dumnezeu, inca odata, la luminosul praznic al Domnului nostru Hristos. De aceea, uram tuturor fratilor nostri si surorilor noastre de pretutindeni urarea crestineasca Hristos a inviat!

Desi praznicul Invierii de anul acesta vine in mijlocul unor tumulturi si unor tulburari in lumea care ne inconjoara, in mijlocul incercarilor si al necazurilor multora dintre fratii si surorile noastre, nadajduim ca Invierea Domnului, lumina Invierii Sale, patrunde si aduce mangaiere pretutindeni.

De aceea, gandul nostru se indreapta spre toti fratii si surorile noastre care pe pamantul Italiei, pe insula Malta sau in San Marino isi petrec viata, se roaga traiesc, nasc copii, nasesc fini, de botez sau de cununie, sau isi plang si isi ingroapa pe cei adormiti.

Gandul nostru se indreapta catre parintii nostri si mamele noastre care sunt departe. Poate sunt batrani, poate sunt bolnavi, poate sunt singuri, dar urarea noastra, Hristos a inviat, dorim sa le atinga inimile si sa-i cuprinda pe toti. 

Gandurile nostru se indreapta catre toti copiii ai caror mame si tati se afla departe, si nu langa ei la acest praznic frumos, si nadajduim ca lumina lui Hristos sa-i mangaie.

Gandurile noastre se indreapta si catre cei care sunt pe paturile suferintelor in spitalele si clinicile din Italia sau pretutindeni, la casele lor, si catre toti cei ce-i slujesc si ingrijesc. 

Gandurile noastre, in aceasta noapte de inviere, se indreapta si catre toti fratii nostri care sunt in inchisori, care au ajuns, pe dreptate sau nu in aceasta nefericita situatie, si spre familiile lor, si nadajduim ca lumina invierii lui Hristos sa le atinga sufletul si sa-i intoarca spre mai bine, in vietile lor.

Gandurile noastre se indreapta si catre toti cei care sunt incercati, astazi, cu razboaie, cu cutremure, cu potop, cu sabie, cu venirea altor neamuri asupra lor, cu razboiul cel dintre dansii, si spre toti cei care sunt in necazuri, in suferinta sau in nevoie, spre toti cei asupriti, spre toti cei neplatiti pentru munca pe care o fac, spre toti cei ce sunt in robia propriilor lor slabiciuni, patimi sau neputinte, si nadajduim ca lumina Invierii lui Hristos sa-i intareasca si sa le arate acea licarire din capatul tunelului celui intunecat al vietii lor.

De aceea, in aceasta binecuvantata zi, nadejdea noastra se indreapta catre Hristos, Mantuitorul, Biruitorul mortii si Biruitorul pacatului, Care ni se infatiseaza ca temei al unei vieti noi: iata acum toate s-au umplut de lumina, si de cele din ceruri, si cele de pe pamant, si cele dedesubt. Asa sa se umple de lumina vietile noastre, ale tuturor, si gandul nostru sa se inalte spre bucuria pe care Mantuitorul Hristos a adus-o Preasfintei Nascatoare de Dumnezeu, ucenicilor Sai, femeilor mironosite si tuturor oamenilor.

Hristos a inviat!”

***

Episcopia Ortodoxă Română a Italiei:

Epistola Pastorală la Slăvitul și Luminosul Praznic al Învierii Domnului din Anul Mântuirii 2019 – Preasfințitul Siluan

Epistola Pastorală la Slăvitul și Luminosul Praznic

al Învierii Domnului din Anul Mântuirii 2019

Hristos Cel înviat – temei de nouă viețuire

întru viața cea veșnică

† SILUAN

Prin mila lui Dumnezeu, Episcopul de-Dumnezeu-păzitei

Episcopii Ortodoxe Române a Italiei,

Preacuviosului Cin Monahal, Preacucernicului Cler,

și tuturor Credincioșilor drept-slăvitori

care ascultă sau citesc această Epistolă Pastorală,

Har vouă, pace și bucurie de la Hristos Cel înviat din morți,

iar de la noi, părintești binecuvântări,

dimpreună cu străvechiul salut:

HRISTOS A ÎNVIAT!

 

Praznicul Învierii Domnului din acest an vine într-un context de frământări și tulburări, de dezbinări și schisme, de multă suferință și nesiguranță în lume, toate acestea resimțindu-se și mai mult de către poporul lui Dumnezeu și, cu atât mai mult, de către cei care suntem răspândiți prin țări străine. Dar, în ciuda aparențelor, acest context „negativ” constituie un prilej de a descoperi o latură mai puțin luată în seamă a rostului mântuitor al Învierii Mântuitorului, rost ce nu se reduce, de bună seamă, doar la a ne da prilejul să ne înfruptăm din bunătățile cele pământești, oricât de „tradiționale” și de bine gătite ar fi ele…

Pentru a înțelege mai bine în ce fel Dumnezeu Își manifestă prezența și lucrarea Sa mântuitoare în lume, chiar și în contextele cele mai „negative”, să luăm aminte, întâi de toate, la troparul Învierii:

Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din mormânturi viață dăruindu-le.

Putem constata imediat că am folosit, o dată, cuvântul morți; de două ori, am folosit cuvântul moarte și, o dată, am folosit cuvântul mormânturi, cântând, cu toate acestea, un cântec dătător de nădejde și de bucurie.

Cum este cu putință una ca aceasta? Răspunsul la această întrebare îl aflăm chiar în Evanghelia și în prima epistolă ale Sfântului Apostol Ioan. Hristos Domnul este Învierea și Viața (cf. In. 11, 25) – Acesta este adevăratul Dumnezeu și Viața de veci (1 In. 5, 20). În fața unui asemenea Dumnezeu, morții învie, moartea se nimicește și mormânturile se golesc. De aceea, cântăm în noaptea Învierii:

Pogorâtu-Te-ai întru cele mai de jos ale pământului şi încuietorile cele veșnice ai zdrobit, ce îi ţineau pre cei legaţi, Hristoase, iar a treia zi, precum Iona din chit, din mormânt ai înviat.

Învierea Domnului Hristos aduce, deodată, sens morții și vieții omului, prefăcând moartea în Paști și viețuirea pe acest pământ, în Veșnicie. Vechiul Adam, căzut pradă păcatului și morții, este răscumpărat și eliberat din legăturile iadului, împreună cu Eva, căci Noul Adam a biruit întru Sine păcatul și moartea, venind cu duh dătător de viață (cf. 1 Cor. 15, 45) și devenind întâi-născut întru cei morți (cf. Col. 1, 18).

Hristos Mântuitorul Se pogoară, la fel de biruitor, și în atmosfera tot mai apropiată de iad în care ne e dat să trăim. Lumina Sa lină pătrunde, și astăzi, până întru cele mai de jos ale pământului, până în miezul suferinței ce îi apasă pe atâția dintre apropiații noștri; ea aduce mângâiere inimilor zdrobite și sufletelor vătămate, aduce nădejde celor deznădăjduiți și sens celor ce nu mai văd niciun rost în viața lor. De aceea, cântăm, cu toții, la Înviere:

Acum, de lumină toate s-au umplut: şi cerul şi pământul şi cele dedesubt. Prăznuiască, dar, făptura-ntreagă Învierea lui Hristos întru Carele s-a întărit.

Și, așa cum o facem în fiecare duminică, spunem:

Veniți toți credincioșii să ne închinăm Sfintei Învierii lui Hristos, că, iată, a venit, prin Cruce, bucurie în toată lumea!

Prin Învierea Sa din morți, Mântuitorul Hristos devine temelia unui nou început în viețuirea omenească, începătură celor adormiți (cf. 1 Cor. 15, 20) și, prin aceasta, devine începătură unei noi umanități, izbăvite – și izbăvitoare – de păcat și de moarte, pentru tot omul care ascultă cuvântul Lui și crede în Cel Care L-a trimis în lume (cf. In. 5, 24). Astfel, toți câți în Hristos Iisus ne-am botezat, întru moartea lui ne-am botezat. Deci ne-am îngropat cu El, în moarte, prin botez, pentru ca, precum Hristos a înviat din morţi, prin slava Tatălui, aşa să umblăm şi noi întru înnoirea vieţii (cf. Rom. 6, 3-4). De aceea, cântăm la Înviere:

Prăznuim a morții omorâre, a iadului sfărâmare şi începătura unei alte viețuiri, a celei veșnice.

Hristos Domnul Cel înviat din morți devine începătură a unui alt fel de viețuire ce nu se limitează la cele vremelnice, ci capătă perspectivă veșnică, pentru tot cel care mănâncă Trupul Lui și bea Sângele Lui (cf. In. 6, 54). Tot cel care dorește să se facă părtaș acestei noi viețuiri este chemat să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să urmeze Domnului (cf. Lc. 9, 23). Cel care voiește să viețuiască pe calea lui Hristos este chemat să-i iubească pe vrăjmașii săi, să-i binecuvinteze pe cei care-l blestemă, să facă bine celor care-l urăsc și să se roage pentru cei care-l vatămă și care-l prigonesc (cf. Mt. 5, 44). El socotește că nu iubește destul atâta timp cât nu-i iubește pe ceilalți, precum Însuși Domnul îi iubește (cf. In. 13, 34). Fericirea celui care viețuiește în Hristos Cel înviat vine, așadar, din ascultarea cuvântului lui Dumnezeu și păzirea lui (cf. Lc. 11, 28), căci știe că cel care păzește poruncile Domnului, acela Îl iubește (cf. In. 14, 15), iar cel care-l iubește pe Domnul va fi iubit de Tatăl Său și este iubit și de Domnul (cf. In. 14, 21).

Iubiți frați și surori întru Domnul, încredințați mie, nevrednicului, ca fii duhovnicești, să luăm, cu toții, aminte, că vine ceasul – și acum este – când nu se mai poate trăi și cu lumea aceasta, și cu Dumnezeu. Nimeni nu poate sluji la doi domni, lui Dumnezeu și lui mamona (cf. Mt. 6, 24). Că, iată, am ajuns să vedem împlinindu-se cuvintele Sfântului Apostol Pavel care zice: în zilele din urmă vor veni vremuri grele. Că vor fi oamenii iubitori de sine, iubitori de arginți, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără cucernicie, lipsiți de iubire, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, cruzi, neiubitori de bine, trădători, necuviincioși, îngâmfați, iubitori de desfătări mai mult decât iubitori de Dumnezeu, având înfățișarea adevăratei credințe, dar tăgăduind puterea ei (2 Tim. 3, 1-5).

Nu mai căutați, așadar, să vă potriviți cu acest veac, ci vă preschimbați, prin înnoirea minții, ca să deosebiți care este voia lui Dumnezeu, cea bună și bineplăcută și desăvârșită (Rom. 12, 2) și vedeți, cu luare aminte, cum umblați, nu ca niște neînțelepți, ci ca cei înțelepți, răscumpărând vremea, căci zilele viclene sunt (Efes. 5, 15-16). Căci este puțin timp, prea puțin, și Cel ce e să vină va veni și nu va întârzia (Evr. 10, 37). Și toți cei care voiesc să trăiască cucernic în Hristos vor fi prigoniți (2 Tim. 3, 12).

Deci, smeriţi-vă sub mâna cea tare a lui Dumnezeu, ca El să vă înalţe la timpul cuvenit. Lăsaţi-I Lui toată grija voastră, căci El are grijă de voi. Fiţi treji, privegheaţi. Potrivnicul vostru, diavolul, umblă, răcnind ca un leu, căutând pe cine să înghită, căruia staţi împotrivă, tari în credinţă, ştiind că aceleaşi suferinţe îndură şi fraţii voştri în lume. Iar Dumnezeul a tot harul, Care v-a chemat la slava Sa cea veşnică, întru Hristos Iisus, El Însuşi, după ce veţi suferi puţină vreme, vă va duce la desăvârşire, vă va întări, vă va împuternici, vă va face neclintiţi. A Lui fie slava şi puterea în vecii vecilor. Amin! (1 Pt. 5, 6-11).

HRISTOS A ÎNVIAT!

Cu părintească îmbrățișare întru Hristos Cel înviat și cu arhierească binecuvântare fiecăruia dintre voi, al vostru, pentru tot binele rugător și de mântuire doritor,

† Episcopul SILUAN

al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei

Dată la Reședința noastră de la Roma, la Luminatul Praznic al Învierii Domnului,

în Anul Mântuirii 2019, luna Aprilie, ziua a douăzeci și opta.

 

Legaturi:

“E VREMEA SĂ DESCHIDEM OCHII ȘI SĂ VEDEM CINE VREA SĂ NE ROBEASCĂ! Vremea este, frați și surori, a căuta să plăcem mai mult lui Dumnezeu decât oamenilor și lumii!”. PS SILUAN AL ITALIEI – mesaje puternice și importante la Învierea Domnului, despre FERICIREA-HRISTOS și TAINA FĂRĂDELEGII care lucrează astăzi “CU NERUȘINARE, DE PE ACOPERIȘURI, căutând să se impună cu nerușinare, până și copiilor de grădiniță”

PREASFINȚITUL SILUAN, Episcop al Episcopiei Ortodoxe Române din Italia – CUVINTE DE MAXIMĂ GRAVITATE DUPA REFERENDUM: “A venit ceasul Săptămânii Pătimirilor Bisericii. Și noi ne apropiem de Ghetsimani-ul istoriei”

Noi marturii pentru ora de religie (VIDEO)/ DISCRIMINAREA MAJORITATII CRESTINE SI REDUCEREA EI LA TACERE PRIN STIGMATIZARE/ Campanie anti-BOR in Gandul/ PS SILUAN, EPISCOPUL ITALIEI: “Nu ne ajunge pedeapsa comunismului?”

PASTORALA DE PASTI (2019) a IPS TEOFAN, Mitropolitul Moldovei si Bucovinei despre caile de a ne impartasi de COBORAREA LUI HRISTOS IN VIATA NOASTRA: “Cum putem oare iesi din acest IAD care ne cuprinde tot mai mult? Cum se poate depasi STAREA DE MOARTE infiltrata pana in cele mai adanci unghere ale vietii noastre?” (si VIDEO)

“Împreună-moștenitori cu Hristos”. PASTORALA PS MACARIE LA ÎNVIEREA DOMNULUI (2019), DUREROASĂ CHEMARE PĂRINTEASCĂ DE ÎNTOARCERE “de la iluziile și de la căile cele largi și pierzătoare ale lumii” LA RĂDĂCINILE IDENTITĂȚII CREȘTINE ȘI ROMÂNEȘTI: “În aceste vremuri atât de învârtoșate, să nu uitați drumul de întoarcere spre casa părintească și pământul strămoșesc, spre izvoarele neamului nostru”

PRIN CRUCE NE-A VENIT INVIEREA, PRIN NECAZURI SI DURERE NE VINE ADEVARATA BUCURIE MANTUITOARE. Pastorala Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit SERAFIM la Sfintele Paști, 2019

“Iubite frate, tu să fii icoana învierii tale!”– PASTORALA ÎPS IOAN, Mitropolitul Banatului, la ÎNVIEREA DOMNULUI (2019): “Noi I-am dat piroane, El ne-a dat sângele iubirii Sale. Noi I-am dat moarte, El ne-a dat viață”. TAINA BOBULUI DE GRÂU CARE MOARE, TAINA IUBIRII CARE SE JERTFEȘTE

Pastorala de Paști (2019) a PS IGNATIE, Episcopul Hușilor despre CINA DE LA EMAUS, VEDEREA NEVĂZUTULUI și vremurile TOTALITARISMULUI PROGRESIST: “Totalitarismul actual este mai cumplit şi mai groaznic pe termen lung decât totalitarismele secolului al XX-lea… Uneori nici nu ne dăm seama cum NE DISTRUGE „GRAȚIOS” ȘI „TOLERANT”, ca şarpele care îşi calculează cu precizie muşcătura fatală”

CINE A MAI POMENIT VREODATĂ CA DUMNEZEU SĂ SE FACĂ OM? DAR CA ACESTA SĂ MOARĂ PENTRU NOI? Pastorala de Înviere a PS SEBASTIAN, Episcopul Slatinei şi Romanaţilor (2019)

VIATA CA O SAPTAMANA LUMINATA: “Acum toate s-au umplut de Lumina: si cerul, si pamantul, si cele dedesubt”/ “FACLII SA FITI ACOLO UNDE MERGETI!”

DRUMUL SPRE EMAUS talcuit de parintele Rafail. LUCA, CLEOPA si… STRAINUL. “Putem compara perioada noastra cu ultimele zile ale lui Hristos pe pamant”

Parintele Rafail Noica despre PREGATIREA PENTRU “LUCRURI CUMPLITE” insotita de NADEJDEA si INCREDINTAREA IN PRONIA LUI DUMNEZEU (audio + text)

Parintele Rafail Noica (si audio): TRAIM IN PERIOADA ESHATOLOGICA, A SFARSITULUI. Cu Primul Razboi Mondial a inceput o alta lume, iar azi “toate valorile crestine se desfiinteaza, toate uraciunile cele mai cumplite sunt moneda curenta”. DAR NU DA DRUMUL LA “BARA” NADEJDII!

CE VREMURI TRAIM SI CUM SA LE INFRUNTAM? – Parintele Rafail ne raspunde (VIDEO)

Parintele Rafail Noica: “TRAIM VREMURI DE MARE APOSTAZIE, DAR NOI SA NU CADEM DIN VOIA LUI DUMNEZEU!”

NU PUTEM SLUJI LA DOI DOMNI…

“TU SĂ FII ATENT LA TINE ÎNSUȚI!” – Care sunt consecințele NEGLIJENȚEI și SUPERFICIALITĂȚII ÎMPRĂȘTIATE în viața duhovnicească? “Cu adevărat, lumea modernă nu a ajuns altceva decât o sită gigantică prin care Satana ne cerne”

PARINTELE CIPRIAN din Namur, Belgia despre lucrarea RUGACIUNII comunitare: “CANDELA” – ca forma de supravietuire si rezistenta duhovniceasca in vremurile din urma: “Rascumparati vremea, ca zilele rele sunt”

CUVIOSUL PAISIE: “E STARE DE ALARMA. ESTE TREBUINTA DE MULTA RUGACIUNE CU DURERE”

O rugaciune de care avem mare nevoie astazi: RUGACIUNEA PENTRU LUME a Cuviosului Paisie Aghioritul

CUM SA MAI RESPIRAM SI SA REZISTAM PRINTRE MUNTII DE GUNOAIE ALE MINCIUNII SI TICALOSIEI SUFOCANTE?


Categorii

1. DIVERSE, Pastile/ Invierea, Pastorale, PS Siluan Șpan, Suferinta de langa noi, Video

Etichete (taguri)

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Articolul urmator/anterior

Comentarii

3 Commentarii la “PS SILUAN ȘPAN, Episcopul românilor din Italia – mesaj video și Pastorala de Învierea Domnului (2019) CU GÂNDUL ÎMPREUNA-PĂTIMITOR LA CEI AFLAȚI ÎN FELURITE SUFERINȚE și cu îndemnul apăsat la TREZVIE și la RĂSCUMPĂRAREA VREMII: “Să luăm, cu toții, aminte, că vine ceasul – și acum este – când NU SE MAI POATE TRĂI ȘI CU LUMEA ACEASTA, ȘI CU DUMNEZEU…. Că, iată, am ajuns să vedem împlinindu-se cuvintele Sfântului Apostol Pavel despre zilele din urmă…”

  1. Pingback: Pastorala de Paști (2019) a PS IGNATIE, Episcopul Hușilor despre CINA DE LA EMAUS, VEDEREA NEVĂZUTULUI și vremurile TOTALITARISMULUI PROGRESIST: "Totalitarismul actual este mai cumplit şi mai groaznic pe termen lung decât totalitarismele secolu
  2. Pingback: PARINTELE ILARION de la CRUCEA in “LUMEA MONAHILOR”: “Trăim această dramă perma­nentă a omului cu ETICHETĂ DE CREȘTIN, dar care de fapt nu e creştin. Trăim aşa într-o LETARGIE… Având totul la îndemână, omul se cufund
  3. Pingback: SĂ DESLUȘIM TIMPURILE ÎN CARE NE GĂSIM ȘI CĂILE LĂUNTRICE DE A RĂZBI ÎN ELE. Cuvinte pastorale la Sfintele Paști 2020 ale ÎPS TEOFAN, ÎPS LAURENȚIU și PS SILUAN al Italiei: "Trecem printr-un moment de CERNERE. Apele se separă unele de
Formular comentarii

* Pentru a deveni public, comentariul dumneavoastra trebuie aprobat de un administrator. Va rugam sa ne intelegeti daca nu vom publica anumite mesaje, considerandu-le nepotrivite, neconforme cu invatatura ortodoxa sau nefolositoare sufleteste. Va multumim!

Rânduială de rugăciune

Carti

Documentare