MIRCEA VULCANESCU, FILOSOFUL MARTURISITOR, APARAND PREDANIA ORTODOXA: Restituiri de mare actualitate, scrieri apologetice si polemice INEDITE (I)

29-10-2012 Sublinieri

PRIMEJDIA MODERNIZARII BISERICII DE CATRE PREOTIMEA “ELITISTA” AFLATA SUB INFLUENTA CATOLICA SI PROTESTANTA


Vezi si:

***

PRIMEJDIA DUHULUI REFORMIST APUSEAN IN BISERICA ORTODOXA [1]

Teologia romano-catolică are îndeobște acest nărav că, ori de câte ori e vorba să se raporteze la tradiție, începe prin a face declarații slugarnice de supunere față de ea, pentru ca, îndată după aceea, să purceadă la măsluirea ei iscusită și la potrivirea ei cu nevoile împrejurărilor.

Stimulați de răspândirea tot mai mare a sectelor, învățații Bisericii, trădând duhul ortodoxiei noastre vechi, a cărei esență stă în trăirea întocmai a predaniei așa cum am primit-o, au recurs tot mai mult la procedeele contra-reformei apusene: modernizarea Bisericii lui Hristos; neavând tăria să pună prin viața lor stavilă ereziei, întorcând poporul la Hristos, s-au apucat sa aducă această Biserică la nivelul necredincioșilor, s-o modernizeze pe gustul și pe placul lor. (…)

Am semnalat altădată, în timpul campaniei noastre victorioase până la sfârșit pentru așezarea adevăratei date a Paștilor Bisericii, același spirit, într-o cărțulie a unui licențiat în teologie închinată datei paștilor și tradiției unde, după laude și măriri verbale aduse acesteia, se procedează la zdruncinarea ei![2]

De atunci, învățătura catolică a făcut școală în mijlocul ierarhiei bisericești cu brâu roșu. Rând pe rând, au apărut traduceri de cărți sfinte, liturghii, canoane, refăcute sau numai în proiect, de spiritul critic” și ”istoric” al ierarhilor profesori sau doctori în teologie aplecați vârtos să ”îndrepte” cu mintea lor așezările pe care le primiseră prin tradiție astfel.

Unii mai rușinoși au tăcut asupra procedeului, alții mai inconștienți au încercat să argumenteze cititorilor, arătând duhului mirenesc [lumesc -n.n.], mai dinainte convins, nevoia unei împuținări a sensului secular [traditional, vechi de multe secole, n.n.] al textelor prin apropierea lor de graiul veacului în care suntem. Așa că azi se poate vorbi fără greșală de o primejdie a brâului roșu în Biserică.

Părintele Toma Chiricuţă (1887-1972)

În linia aceasta a ”contra-reformei” în ortodoxia românească se așează și articolul recent publicat de părintele Chiricuță asupra ortodoxiei integrale.

Părintele Chiricuță este – se zice – un om de credință adâncă și de zel religios. Se spune de mulți, și nu avem de ce să nu o credem, cu toate că (…) ne-a jignit adânc când am trecut pragul bisericii sale. Dar părintele Chiricuță crede că-și poate îngădui de aci să judece Biserica noastră. Căci ce face părintele Chiricuță?

Începe prin a se scurge în laude față de ortodoxia ”seculară” [in sens de veche – n.n.], să jure pe formulele care caracterizează ființa vecinică a Bisericii, pentru ca apoi să le tăgăduiască una câte una, e drept, interogativ sau sibilinic, spre a fi ferit de răspundere. Am spus. Procedeul ne este cunoscut de la Fuioagă[3]. Și dacă el nu ascunde rea credință, în orice caz însemnează stricăciune.

Astfel, părintele Chiricuță găsește pe rând că

1) Bisericile ortodoxe nu mai au unitate”cum exprimă și cum acționează Biserica din Răsărit sub imperativul (sic) acestei unități”?;

2) că sfințenia [Bisericii] e numai aparentă căci toate mizeriile omenirei actuale își au ”imperativa (sic) rațiune suficientă” tocmai în această sfințenie ”dogmatică a ortodoxiei, dar numai aparentă și închipuită a ortodoxiei cu numele doar creștină;

3) Sobornicitatea așișderea: ”nici măcar urmele acestei sobornicități nu se văd astăzi! Vreți dovezi? Iată faptul că de veacuri Biserica ortodoxă n-a mai ținut într-adevăr un singur sinod ecumenic , adică al Bisericii din toată lumea.”

Ci iată că citând aceste rânduri ne stă mintea-n loc, pentru că cel care le iscălește, le iscălește ca preot al Bisericii pe care n-o mai crede, de fapt, nici una, nici sfântă, nici sobornicească.

Nu am fi ridicat aceste rânduri dacă confuzia lor ar fi trădat mizeria spirituală a unui nenorocit slab de înger sau de minte, sau tragedia unei neputințe sufletești personale. Rândurile de mai sus sunt însă eșite din pana unuia dintre preoții socotiți cei mai de frunte ai Bisericii românești, unuia dintre cei care alcătuiesc slava și distinctia specifica pt preot iconom stavrofornădejdea ei, dintre aceia ce avea ca ”mai esențial și mai reprezentativ: ierarhia”. Și el înfățișează o mentalitate aproape generală a clerului nostru cultivat, a ierarhiei cu brâu roșu [e vorba, de fapt, de rangul de simbolul rangului preotesc de “iconom”, iar nu de cel al unui episcop, dar, probabil ca in perioada interblica el se acorda mult mai rar, numai acelor preoti considerati a face parte dintr-o elita de carturari, n.n.] .

Ridicând deci grelele cuvinte pe care le-au lăsat să cadă mărturisesc că mi-e inima în același timp frântă de durerea pentru omul cu care întâmplător m-am întâlnit în viață dar și tare amărâtă împotriva minții care nu se cântărește înainte de a rosti în public vorbe de necredința celor pe care le-am redat.

Voi încerca deci, cu neputința mea, să arăt care este adevărul în spusele Pr. Chiricuță și care e minciună. Și nu o voi face cum face Pr. Chirichuță când scrie ”după mine”, ci o voi face cum am mai făcut-o, ”după ceia ce am primit”. Poate că, astfel, glasul meu va fi ascultat de ierarhie și părintele Chiricuță va fi chemat la ordine!

Așadar, ”locul unei ortodoxii activ-ofensive până în amănuntele personale ale insului”, ”l-a luat o ortodoxie de circumstanță și circumspectă până-ntr-atâta că ne mulțumim adesea cu o ortodoxie pur formală”, care nu se exprimă și nu se activează sub ”imperativul unității”, nu are decât o ”sfințenie dogmatică” aparentă și ”numai cu numele creștină”, în care nu se mai văd nici urmele soborniciei?

Să vedem.

Așadar: caracter ofensiv și ortodoxie activă? Doamne, în ce manual de filosofie religioasă inspirată de ideologia agresivității nietzcheene a putut lua părintele Chiricuță ideea caracterului ”ofensiv” al ortodoxiei? Și ce l-a putut înstrăina într-atât de duhul ortodoxiei încât să i se așterne pe ochi vălul neînțelegerii rostului adânc și esențial al formei exterioare ca unică expresie și pedagog al vieții interioare? Răspunsul vine de la sine: formația lui protestantă.

Acuzațiile acestea le-am citit aidoma, unul sub pana apologeților recenți ai protestantismului, Rauschenbusch sau Tillich, altul sub forma lui Harnack, mi se pare. Dar nici Tillich, nici Harnack, nu sunt preoți ai Bisericii Ortodoxe.

Acum, asta nu este o vină. Omul la tinerețe nu este răspunzător de ceia ce-i cade pe cap sau în mână. Că părintele Chiricuță s-a născut în veacul necredinței și că și-a găsit în apologetica protestantă prima armă cu care a putut rezista ateismului scientist al societății burgheze, în care a crescut, cine i-ar putea face o vină?

Câți din noi nu am trecut pe-acolo? N-au trecut unii chiar prin ”antroposofie?” Dar cum se face că părintele Chiricuță a rămas la această apologie? Și ce confuzie face de ne-o servește drept ortodoxie? Mai ales când alții, de aceiași formație, și-au putut depăși formația și reîntoarce la vadul ortodoxiei [4]. E o problemă pe care mi-o pun și pentru care am, poate, răspuns, pe care aș dori din suflet să și-o pună însuși părintele Chiricuță.

Să reflecteze Sfinția sa la ce a însemnat ca ”viață” în istoria popoarelor din răsărit viața liturgică pe care o consideră el ortodoxie formală; dar ce spun, să treacă bariera orașului care-i întunecă vederea și să privească ce înseamnă încă azi, sub ochii noștri, în marea masă a ”norodului Bisericesc”, de la țară, această viață ca izvor de trăire lăuntrică, de gândire și de faptă și va vedea îndată ce caricaturală e învățătura unei religiozități agresive, ce străină e ea de tot ce s-a predat și se trăiește in ortodoxie.

Aci, în tradiția trăită zi de zi, nu în litera moartă a cărții, în îndârjirea norodului care-și apără predania va afla el răspuns la nedumeririle firești pentru un intelectual pe care cartea apuseană l-a stricat la minte sub raport ortodox.

La aceste nedumeriri, iată ce răspunde izvorul la care mă refer:

1. în ce privește unitatea Bisericii,  se înțelege că cine nu crede în fundamentul tainic al Unității Bisericești, când vede atâtea Biserici diferite ca organizații juridico-politice, și când pentru el singura formă de unitate e cea juridico-politică (unitatea ”imperativă”) firește că spune – cum spun și catolicii de altfel – că Biserica Ortodoxă n-are unitate.

Pentru cine știe însă că temeiul acestei unități este unitatea în Duh, că unitatea Bisericească nu este unitate politică imperativă, ci o unitate spirituală afirmativă, o unitate de duh;

că Biserica este o comunitate de oameni care trăiesc aceeași viață spirituală, ci nu o asociație cu scop extrinsesc în care oamenii își propun să realizeze o țintă explicită și, pentru aceasta, stabilesc niște raporturi juridice și anumite organisme de conducere;

cine știe că preoția nu e de aceiași esență cu consiliile de administrație sau cu guvernele statelor politice;

cine știe că unitatea Bisericii e aceea a Trupului tainic al lui Hristos, că ea există prin faptul că toți membrii Bisericii iau parte la viața de taine a acesteia, în legătura tutulor mădularelor văzute cu capul nevăzut;

cine a auzit vreodată  pe un țăran vorbind de ”lege” și nu de ”nelegiuire”;

cine a intrat vreodată într-o Biserică Ortodoxă, fie ea rusească, grecească, sârbească, sau oricum ar fi, și s-a lăsat pătruns de slujbă, a simțit aci, în Biserică, hotărât, că toți oamenii aceștia trăiesc efectiv din aceeași viață duhovnicească, că oricâte organe administrative ar avea, oricât ar fi din altă parohie, episcopie, mitropolie sau patriarhat, ei alcătuiesc o singură unitate, toți sunt una, în același chip în care Tatăl e una cu Fiul.

Cine, înstrăinat fiind, s-a putut împărtăși aci, cine, nedumerit fiind, s-a putut lămuri aci, și-a dat seama că afirmația celor care, la fel cu cezaro-papiștii, vor unitate juridico-politică în Biserica lui Hristos și cap văzut în locul Celui Nevăzut, este străină de duhul dreptei credințe și izvorătoare de mari rătăciri.

2. În ce privește ”sfințenia”, ar fi văzut că ”Biserica lui Hristos e sfântă, măcar că în sânul ei sunt și păcătoși”.

Că păcatele celor din Biserică nu-i strică sfințenia ei, întrucât vestea bună e tocmai ”putința de pocăire” a acestora.  Biserica nu e deci a ”fariseilor” moraliști care disprețuiesc cu superioritate pe ceilalți. Ea e a celui din urmă păcătos care se-ndreaptă cu ea cu căință, cu durere și cu inima înfrântă. Căci mulți de pe urmă vor fi întâi.

Numai cine nu a pătruns paradoxul acesta al Celui fără de prihană care luând trup la fel cu cel prihănit îi ajută și îl mântuie, poate crede în ”mântuirea omului prin sine însuși”, numai în ”numele”, nu și cu ”fapta” lui Hristos.

Păcatele noastre ale tutulor sunt mari și multe și suntem, cei mai mulți, nevrednici de îndurarea lui Dumnezeu; dar pentru numele lui Dumnezeu, acestea sunt păcatele noastre și nu ale Bisericii, care rămâne cum am spus, sfântă, măcar că-n sânul ei sunt păcătoși, sfântă, nu pentru meritele noastre sau pentru sfințenia noastră, ci sfântă pentru administrează darurile Duhului Sfânt, pentru că săvârșește tainele sfinte, pentru că are-n mijlocul ei pe Iisus Hristos viu în veac, prin care ne și sfințim.

3. În ce privește sobornicia Bisericii, iarăși găsim sub pana părintelui Chiricuță lucruri care ne lasă cu totul nedumeriți.

Cum adică, Biserica nu e sobornicească pentru că nu a mai ținut sinoade peste cele dintâi șapte? Doamne, dar noi știam că Biserica e soborniceasă tocmai pentru că crede și mărturisește șapte sinoade ecumenice și numai șapte!

Și că “Biserica” Romană (catolică–n.n.) este schismatică tocmai pentru că a adăugat peste învățătura predată de acestea șapte, predanii noi de la alte treisprezece despre Sfântul Duh și despre capul văzut al Bisericii.

Dar pentru părintele Chiricuță ”Sinod ecumenic” înseamnă ”sinod al Bisericii din toată lumea”. Așa să fie? Să fie sinodul general totuna cu sinodul ecumenic?

Cum se face atuncea că au fost sinoade ”generale” pe care Biserica le socotește tâlhărești, de pildă Sinodul de la Efes? Să însemne ”sobornicie” în ortodoxie numai universalitate spațială?

Doamne Sfinte, dar nu știm noi de la Vichentie din Lerin și din toată învățătura sfinților părinți că universalitatea este solidaritatea cu ceia ce s-a crezut de toți, de totdeauna și de oriunde? Și că, prin urmare, nu este vorba despre o solidaritate spațială la un moment dat, ci de o solidaritate spațialo-temporală, a viilor de astăzi cu cei vecinic vii, care nu înseamnă absolut nimic altceva decât invariabilitatea predaniei primite dela cele șapte sinoade ecumenice?

Nu știe părintele Chiricuță că niciun sinod n-a adăugat absolut nimic predaniei, ci numai a formulat ceia ce Biserica a trăit de totdeauna? Cum adică, crezul există de la 325, de la Niceea? Avut-au primii părinți apostolici alt crez? Aud?

Dar dacă e așa, cum poate fi întrebuințată neadunarea unui sinod general ca argument împotriva ecumenicității? Înțelegem iarăși. E vorba de întrebuințarea unor argumente împrumutate de la alte credințe, de pildă de la catolicism, de la concepția sa despre condițiunile formale ale ecumenicității.

Ei bine, ortodoxia nu are alte condiții formale pentru recunoașterea ecumenicității decât invariabilitatea tradiției, nestricarea predaniei. Ortodocșii știu că ecumenice sunt primele 7 sinoade, mai știu că sunt ecumenice nu pentru că s-a adunat acolo multă lume (criteriu formal extensiv), ci pentru că au mărturisit Adevărul (criteriu material intrinesc). Și au mărturisit-o pentru că Duhul Sfânt a fost cu ei. Oricâți ar fi fost adunați, fără Duh Sfânt, Sinodul nu ar fi fost ecumenic. Și dimpotrivă, știm Sinoade locale din Gangra, Laodiceea, Constantinopole, ale căror canoane au fost recunoscute de Sinoadele Ecumenice ca fiind pline de Duh Sfânt.

Sobornicia deci nu este universalitate juridică formală, ci starea de trăire în obște în Duhul Sfânt, oricare ar fi numărul. ”Unde sunt doi sau trei adunați în numele Meu, sunt și Eu cu dânșii”. Și cum Duhul Sfânt e prezent în Tainele Sfintei Biserici, sobornicia e pretutindeni unde se săvârșește taina.

În ortodoxie, deci, nu există deosebire de grad între ”consensum ecclesiae dispersa” și consensul Bisericii în adunări sinodale. Ecumenicitatea e trăire nealterată a predaniei, așa cum o a primit, nesmintită, de către Biserică în întregimea ei.

Cele 4 note din care am cercetat aci cele 3 puse în discuție de Preotul Chiricuță, nu sunt, deci, cum vedem, note diferite, ci alte aspecte ale aceleiași realități a vieții oamenilor în Duhul Sfânt prin continuarea Întrupării și Jertfei Dumnezeiești în veac. Din aceasta nu putem ieși.

Nu are deci dreptate părintele Chiricuță când tăgăduiește aceste note Bisericii ortodoxe pentru că fiii acesteia sunt în păcat. Căci notele acestea nu sunt ”imperative etice” pentru Biserică, ci ”note esențiale” ale ei. Ele nu arată cum trebuie să fie Biserica Ortodoxă, ci cum este această Biserică, oricare ar fi starea personală a unora dintre fii ei.

Ținta părintelui Chiricuță este, deci, inoperantă. Nu e nevoie, ca să îndrumezi pe credincioși către viața în Duh, să pui în discuție ființa Bisericii însăși. A lua întocmai mărturisirile părintelui Chiricuță ar însemna a spune că nu mai există ortodoxie, că Preotul Chiricuță nu mai e preot ortodox. Să fi vrut asta? Nu cred!

Ce să mai relev atunci multe alte inadvertențe cum ar fi:

Vina făcută Bisericii Ortodoxe că din criza ei pătimește lumea de crize, rele și războaie, atunci când ar trebui spus tocmai contrariul, că lipsa de duh ortodox a lumii (mai ales a celei apusene și a statului laic) dă formele acestei crize. Pentru că mai mult nu cred că se poate spune, criza fiind esența acestui veac.

Bănuim părintelui Chiricuță numai intenții bune. Nu-i vom face deci, aci, proces de intenție. Dar trebuie să recunoască sfinția sa – aci mărturisesc că-mi vine greu să cred că o va face, dar nădăjduiesc – că a trecut măsura îngăduită.

Cetească oricine articolul sfinției sale și răspundă dacă nu va fi simțit inutilitatea jignirii adusă ființei Bisericii însăși. Și asta de la un preot – chiar din zel – nu se poate!

Păcătoși suntem. De căi de îndreptare avem nevoie. Dar căile astea le avem. Și singura scăpare e să nu le smintim. Asta era singura întrebare: societatea românească e primejduită. Trebuie spre a o salva să ne schimbăm Biserica (cum vor unii) sau să întoarcem oamenii la ea, așa cum e, ortodoxă, neclintită, indiferent dacă [e] integrală au ba?

La asta, ce ai de spus, părinte Chiricuță?


Mentiuni: sublinierile underline apartin autorului.

Insemnarile nu au mai fost publicate pana acum, fiind vorba despre un manuscris obtinut prin cercetarea Arhivei Familiei Vulcanescu, prin marea bunavointa a doamnei Mariuca Vulcanescu, fiica martirului.

Orice preluare a textului se poate face doar cu acordul explicit al administratorilor razbointrucuvant.ro.

NOTE:

[1] Insemnari polemice inedite, cu pr. Toma Chiricuta. Titlul ne apartine, in manuscrisul original nefiind unul.

[2], [3] Este vorba de articolul Intre Alfredon si Matei Vlastare sau o apologie protestanta la adresa Sinodului, publicat in Cuvantul, an V, nr. 1400, 15 martie 1929 si republicat in Mircea Vulcanescu, Bunul Dumnezeu cotidian. Studii despre religie, Humanitas, 2004. Articolul demonta o apologie a schimbarii datei pascaliei semnata de un anume Ioachim Fuioaga.

[4] Unul din cei intorsi la vadul ortodoxiei a fost chiar Mircea Vulcanescu. Dupa cum arata in Asa cum l-am cunoscut pe Nae Ionescu, initial crestinismul sau si al generatiei sale din ASCR era de influenta protestanta (vezi aici). Redescoperirea ortodoxiei, atat prin intermediul lui Nae Ionescu, cat si prin contactul cu exilatii rusi, a fost pentru filosof similar unei convertiri. Cu atat mai mult, asadar, Vulcanescu putea sesiza pericolele influentelor straine de tot felul. In acest context, un episod similar de revival ortodox via influente eterodoxe s-a petrecut cand un parinte de la Facultatea din Chisinau l-a tradus pe Jacques Maritain in limba romana cu scopul de a …reinnoda traditia ortodoxa intrerupta la 1848! Aparent, Vulcanescu ar fi trebuit sa fi fost bucuros de o asemenea traducere: a scris despre Maritain, l-a cunoscut personal, a participat la cercurile sale inter-confesionale de studii si discutii. Si i-a recunoscut influenta pozitiva in domeniul curentelor filosofice contemporane si in ceea ce priveste critica modernismului. Dar nu admitea o renastere ortodoxa prin intermediul unui teolog catolic!

In cuvintele sale:

”Mărturisim că de la Chișinău așteptam altceva decât o ”renaștere tomistă”. Dar pentru că traducătorul nu se ferește a-i da o astfel de semnificație, e locul să ne întrebăm ceva mai pe larg de rostul pe care îl poate avea o astfel de ”renaștere” și o astfel de ”filosofie tradițională” pentru o țară ortodoxă ca a noastră!

În răspunsul acestei întrebări stă, în definitiv, justificarea ”religioasă” a traducerii. Căci nici discuție nu încape, Jacques Maritain este un militant. Un militant al altei credințe. Aceasta n-o putem ascunde. Nu știu dacă Pr. V. Iordăchescu a cumpănit adânc această întrebare. Judecând după prefață mai lesne-mi vine a crede că nu a cumpănit-o!

(…) Semnificația exactă a renașterii tomiste stă în desrobirea gândirii filosofice contemporane de sub tirania imperativului criticist. (…) Dar deosebirea radicală pe care o face tomismul între natură și supranatură (punct esențial al metafizicei tomiste) nu face parte din tradiția neînfrânată a Bisericii de răsărit; mai mult, decât atât, îi este fățiș potrivnică. (…) fără separația tomistă a naturei de supranatură nici Descartes nici deismul nu ar fi fost cu putință.

”Chișinău… să ne dea traduceri din filosofii și dogmaticienii ruși, Lossky, Karsavian (?), Bulgakov și alții. Atunci da, vom putea reînnoda și noi firul rupt al tradiției noastre de la 1848 încoace. Căci nu trebuie să uităm că antimodernismul nostru nu poate fi decât ortodox”.

Este inca o dovada vie a discernamantului neinselat pe care il avea Mircea Vulcanescu si de fidelitatea sa statornica fata de predania ortodoxa, fata de traditie. Deschiderea sa culturala, interpretata de multi, daca nu de majoritatea comentatorilor operei sale, drept semn al unei culturi de tip umanist, nu implica nicidecum o cat de mica relativizare a traditiei ortodoxe. Dimpotriva: vasta sa cunoastere era folosita pentru o sporire a discernamantului si a capacitatii de a face disocierile necesare intre mode, curente, teologii care, sub masca revitalizarii ortodoxiei, ascundeau de fapt influente eterodoxe, straine, apusene.

Va recomandam si:

***

Legaturi:


Categorii

Catolicism si uniatie, Dogme/ erezii, Marturisirea Bisericii, Marturisitorii si Sfintii inchisorilor, Mircea Vulcanescu, Portile Iadului, Teologie ortodoxa, Vremurile in care traim

Etichete (taguri)

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Articolul urmator/anterior

Comentarii

29 Commentarii la “MIRCEA VULCANESCU, FILOSOFUL MARTURISITOR, APARAND PREDANIA ORTODOXA: Restituiri de mare actualitate, scrieri apologetice si polemice INEDITE (I)

 1. Sincer va spun – si fara nicio legatura cu Mircea Vulcanescu – ca mi se pare inutil razboiul pe care il purtati cu Alexander Schmemann. Este vorba, intre el, Serafim Rose si cei apropiati acestuia, despre un schimb de opinii in care, dupa parerea mea, nu s-a spus inca ultimul cuvant. Prezentand insa numai una dintre parti, riscati sa acreditati ideea ca parintele Schmemann a fost si el un ratacit, acolo. Ceea ce este foarte nedrept pentru unul dintre marii teologi rusi ai secolului trecut, pentru un preot prin care multi s-au intors catre Hristos. Ma iertati daca v-am suparat.

 2. @Paul S. Grigoriu:

  Poate mai potrivit ar fi sa fi scris comentariul la postarile cu pricina, nu aici, unde e cam nepotrivit pentru postarea de fata.

  In legatura cu ”razboiul”, gasim remarca foarte ciudata. Chiar asa am ajuns noi romanii? Nu mai putem avea decat opinii unice, similare, si orice ”deviaza” este perceput drept ”razboi”, drept o agresiune pe care nu o vedem decat in zona irationalului? Dar irationala este tocmai o astfel de atitudine crispata care nu admite punerea justificata in discutie a unor mode duhovnicesti.

  In ceea ce il priveste pr. Schmemann, nu e niciun razboi, am dat si noi preluari extinse din el, dar asta nu inseamna ca TOT ce a scris este valabil sau ca nu exista influente straine in scrierile sale, mai ales cele care sunt preluate drept ”canon” in materie de teologie liturgica. Sunt lucruri care trebuie discutate si oamenii rationali o pot face, distingand lucrurile exceptionale ale unui parinte de lucrurile gresite ale aceluiasi. Nu e nevoie de un razboi pentru asta…

 3. Trist este ca acest tip de crispari irationale ii fac pe unii frati de-ai nostri atasati sentimental de cate un nume sau de cate o tabara sa ramana pur si simplu surzi la orice argument care nu le place, care le infirma optiunea, fie si partial, care le darama idolii, le contesta mitul. Si astfel discutia “teologica” se duce in termeni frivol-ideologici de “cu cine tii?”, “de partea cui esti?”. Bagam seama, dupa aceasta logica, ca si saracul Vulcanescu voia sa dezbine Biserica, razboindu-se inutil cu un asa ilustru predicator si mare carturar, ca pr. Chiricuta.

  Desigur ca nu s-a spus inca ultimul cuvant, mai ales ca nici pe primul nu vrem sa-l ascultam… Pentru ca daca o faceam, am fi observat, poate, ca parintii Serafim Rose si Mihail Pomazanski nu au exprimat acolo niste opinii, si ei, ci au tratat problema apologetic, cu toata gravitatea, simtind necesar sa avertizeze turma ortodoxa asupra ratacirilor unui preot ortodox care, fara sa fie integral ratacit, s-a DEMONSTRAT ca a sustinut cate teze vadit neortodoxe, si uluitor de asemanatoare, intr-adevar, cu cele criticate de M. Vulcanescu la pr. Chiricuta, in interbelic. Istoria se repeta, dar tot degeaba.

 4. Pe cat ma bucur ca am citit acest material , pe atat sunt de trist intrucat , va marturisesc , mi-au auzit urechile , in zilele noastre , astfel de conceptii catolico-protestante din gura unor clerici ortodocsi (unii cu parte din studii “desavarsite” in…. apus) precum cele combatute de M. Vulcanescu .

  Si … spunea Cuviosul Paisie Aghioritul ceva despre teologii care se duc sa studieze la catolici si protestanti , cum ca exista riscul sa …. aduca acasa , in ortodoxie , la terminarea studiilor , si “microbii” invataturilor ratacite apusene …

 5. Superb si foarte actual! Iata-l pe Sf. Martir Mircea Vulcanescu neobosit aparator al credintei in vreme de pace si de prigoana!
  Nu putem sa nu observam asemanarea cu tendintele moderniste actuale ale unora din Biserica care, facand studii teologice in strainatate la catolici si protestanti, vin cu o abordare straina de Duhul Bisericii, caci se lasa sedusi si influentati de duhul acestora. Sa luam aminte!

 6. “Sânt în biserica noastră câţiva proşti cu nume mare: profesori de teologie, înalte feţe bisericeşti şi mireneşti. Aceştia, prin greutatea numelui, lucrează la strâmbarea înţelegerii obşteşti asupra dogmei şi a rânduelii.”

  “Râvna înnoitorilor de acum e mai primejdioasă, mai vrednică de osândă decât râvna înnoitorilor din vremea “descălugăririi bisericii,” din vremile lui Cuza şi Kogălniceanu. Astăzi dogmele se “interpretează;” liturghiile se “revizuesc;” canoanele Soboarelor se cer “revăzute, adăogite, anulate şi formulate,” ca unele ce “datează din epoca când nu se ştia că pământul este rotund.”

  http://www.predania.ro/revista/numarul-1.html

 7. Mare şi curată a fost credinţa acestui martir. Credincioşia unui intelectual de asemenea calibru, smerenia marturisită (cu aşa naturaleţe), de cuvintele sale limpezi, adânci, pline de greutatea Adevarului ortodox, mărturisesc o dragoste efervescentă, o dragoste vie şi sfântă, pentru ortodoxie, pentru nemul şi biserica noastră. Cuvintele sale, nu au fost doar cuvinte, ci viul credinţei neclintite, (pline de frumuseţe şi savoare ortodoxă autentică, de jerfă de sine, de bucuria împlinirii voii şi poruncilor lui Dumnezeu în Duhul sfintelor evanghelii), dovedite în cumplite chinuri şi în martiriu. Avem şi azi inelectuali, (după cum avem şi unii purtători de brâu roşu ce slujesc în duhul celor de atunci cu râvnă sporită şi cu metode moderne şi rafinate), dar care nu mărturisesc şi nu dovedesc că ar trăi asemenea credinţă, dragoste şi curăţie. (Curăţia se vede desigur (îtâi de toate) în curăţia ortodoiei celor susţinute şi propovăduite, în iniţiative şi fapte). Minunat este Dumn eze u într u sf i nţi i sai.

 8. “A face critică, în acest sens, în singurul sens acceptabil în ortodoxie, însemnează deci a constata, pur şi simplu, abaterile de la desfăşurarea firească a lucrurilor teologice, aşa cum această desfăşurare este mai întâiu formulată şi mai apoi şi legiuită (dacă e nevoe) în învăţătura Bisericii.
  De unde urmează:
  a) că orice mădular al Bisericii, întru atâta cât participă efectiv la viaţa Bisericii, o trăieşte în chip conştient, are şi dreptul de a face critică – pentru că este calificat pentru aceasta prin chiar calitatea lui de membru al Bisericii -, şi datoria de a face critică, pentru că, în această calitate a lui de membru al Bisericii, el e solidar răspunzător, sau dacă vreţi solidar suferitor, în toate stricăciunile cari apar în sânul comunităţii, ameninţând echilibrul acesteia.
  a) că nici odată, o critică, exercitată în asemenea condiţiuni, nu poate fi excesivă, cum credea preopinentul nostru amintit la începutul acestor rânduri; căci critica nefiind decât constatarea unor abateri, ea nu se poate exercita decât dacă abateri sunt. Aţi văzut d-voastră vreodată o poliţie – care să nu fie făcută de agenţi provocatori, ci să fie poliţia unui stat sănătos – care să intervină fără nici un motiv, fără să se fi ivit abateri? Nu! Critica nu se poate manifesta, normal, decât prea puţin – atunci când abaterile sunt atât de multe, încât nu pridideşte să le stabilească pe toate – ; prea mult însă, niciodată.” (Nae Ionescu – Limitele criticei teologice)
  http://www.predania.ro/revista/numarul-5.html

 9. Pingback: Fericitul Martir Mircea Vulcanescu, restituiri inedite (II): NOI SUNTEM ORTODOCSI, STATUL ROMAN NU POATE FI NEUTRU. Dar si despre riscul transformarii Bisericii in ANEXA POLITICA -
 10. Golgota spune tuturora
  Cum se câştigă veşnicia
  Şi (de pe Cruce) îsuşi, Domnul,
  Ne’arată ce-i ortodoxia.

  În chinul crucii DOMNUL NOSTRU,
  Ne-a şters (prin marea-i suferinţă),
  Păcatul strămoşesc şi-n chinuri,
  (Cu sânge)’a scris dreapta credinţă.

  Cine cutează s-o ştirbească
  Şi să-l defaime pe Hristos,
  (Chiar dintre cei puşi s-o păzească
  Sau dintre cei mai mici, de jos) ?

  Sfinţii părinţi au lămurit-o
  Prin fapte mari şi prin trăire,
  Prin suferinţă asumată,
  Nu doar mental, prin instruire.

  În vremuri crunte de prigoană,
  Martirii-n chinuri au păzit-o.
  (Cu sângele, cu însăşi viaţa),
  Toţi mucenicii au plătit-o.

  Ierarhi şi proţii sfinţi au dus-o
  (Cu VREDNICIE)’n vaţa lor,
  Ca să ajungă neştirbită,
  La noi, prin har mântuitor.

  În temniţile comuniste,
  Şi România a păzit-o.
  (Că-n preţ de sânge şi în chinuri,
  Martirii noştrii au plătit-o).

  Nu cum spun unii, la tribună,
  Numind “eroi” pe cei ce nu’s,
  (Când n’au trăirea mărturie)
  În duh patristic şi’n Isus.

  Iar dacă încă avem pace,
  Şi’acum, (când am sporit în rău),
  E pentru jertfa lor cea sfântă,
  Şi mila, de la Dumnezeu.

  Dacă avem (încă), o clipă
  De pace şi de bucurie,
  Să nu uităm preţul cel mare,
  Plătit pentru ortodoxie.

  Că am intrat în daruri (sfinte),
  Pe care ei ni le-au plătit.
  Că tot ce’avem e-n suferinţă
  (Şi prin credinţă dobândit).

  Cine cutează să stirbească
  Cuvântul Domnului Iisus,
  Să reformeze legea sfântă
  S-o aggiorneze ca-n apus ???

  Să speculeze (după scopuri),
  Credinţa celor mai cuminţi’’
  Şi cu o dragoste ce nu e,
  În duhul sfinţilor părinţi?

  De unde’această cutezanţă,
  (De-a trece peste Iisus,
  Peste canoane şi sinoade),
  De dragul celor din apus ??

  În care duh se fac acestea ?
  Şi cum î-şi dovedesc credinţa,
  Aceşti ,, iluştrii’’ ce evită
  (Ori nu-şi asumă suferinţa) ??

  Iată martirii au primit-o
  Şi au păzit ortodoxia,
  S’ajungă pân la noi curată.
  Să se salveze România.

 11. “Sobor a toata lumea, sobor ecumenic, sobornicitate

  In congresul profesorilor Facultatilor de Teologie ortodoxa din toata lumea, tinut la Atena, la inceputul lui Decemvrie trecut, s’a pus problema convocarii “unui sinod ecumenic”. La o intelegere nu s’a putut ajunge.(…)
  Intre argumentele aduse impotriva tinerii soborului a fost mai ales acela ca noi ortodoxii fiind “numai o parte de crestinatate”, nu putem realiza “cantitativ” ecumenicitatea. Si asa, iata-ne in fata conceptiei despre ecumenicitate a detinatorilor oficiali ai stiintei teologice.
  Conceptia asta aritmetica a ecumenicitatii e streina de duhul ortodoxiei. Streina si periculoasa.” G. Racoveanu

  http://www.predania.ro/revista/numarul-3.html

 12. Pingback: Ce trebuie sa facem INAINTE SI DUPA IMPARTASIRE?/ Invidie si DUPLICITATE/ Pr. Dan Damaschin despre URMARILE TRAGICE ALE AVORTULUI, CONTRACEPTIE si CRUCEA DE MAMA/ IPS Ierotheos Vlachos – interviu despre episcopi, sminteli, secularizare si clericii c
 13. Pingback: Vladica Hierotheos Vlachos alaturi de IPS Serafim de Pireu: LUMEA S-A SATURAT DE VERBALISM TEOLOGIC, E NEVOIE DE OAMENI ARZAND DE CREDINTA VIE! -
 14. Pingback: Cenusa sau tarana? Crematoriu sau mormant? RASPUNSURILE BISERICII IN FATA ASALTULUI INFOCAT AL CELOR CARE O VOR “REFORMATA” DUPA MODA LUMII - Razboi întru Cuvânt - Recomandari
 15. Pingback: Parintele Iona (Ion Patrulescu) de la Oasa despre TRADITIE si MODERNITATE, CALUGARIE si DISCERNAMANT, TACERE si SLAVA DESARTA: “Omul de azi nu mai adera la traditie pentru ca este stapanit de duhul autoafirmarii” -
 16. Pingback: Conflict intre Patriarhia Romana si Arhiepiscopia Romano-Catolica pe tema “slujbei” dedicate lui SERGIU NICOLAESCU - Razboi întru Cuvânt - Recomandari
 17. Pingback: Mariuca Vulcanescu si parintele Gheorghe Holbea despre MIRCEA VULCANESCU, MARTURISITORUL (audio si video). “Tragedia timpului nostru este ca avem prea multi oameni destepti, dar prea putini care traiesc in sfintenia adevarului” -
 18. Acest repros: “Bisericile ortodoxe nu mai au unitate” am auzit personal ca a fost facut unui absolvent roman de teologie cu studii in vest la universitati catolice si/sau protestante [Nota: de altfel, nu ma pot impaca nici eu cu gandul acesta: ce sa studieze studentii ortodocsi la facultatile de teologice catolice si/sau protestante? Mentionez ca am fost influentat in aceasta privinta de parerile exprimate cu mult discernamant de catre Cuviosul Paisie Aghioritul]

  Simtatmantul meu cand l-am auzit pe absolventul nostru a fost ca acesta nu numai ca nu a avut puterea (sa spunem) de a-i pune la punct pe teologii protestanti/catolici care i-au facut “reprosul”, dar a si fost oarecum “contaminat”. Sa nu fie! Doamne ajuta!

 19. Pingback: DARURI DE AN NOU: Primele roade editoriale ale Asociatiei “Cuvantul Ortodox”: SCRISORILE “BUNELULUI” SELAFIIL DIN SIBERIA si o antologie de scrieri pe teme religioase ale FERICITULUI NEO-MARTIR MIRCEA VULCANESCU -
 20. Pingback: 61 ani de ani de la adormirea unui martir: “DETINUTUL CRIMINAL DE RAZBOI” MIRCEA VULCANESCU. Documente: Marturia interogatoriului din 1945 si APARAREA din PROCESUL-MASCARADA in urma caruia a fost condamnat la 8 ANI TEMNITA GREA -
 21. Pingback: Spre interzicerea cinstirii martirilor: MIRCEA VULCANESCU – URMATORUL PE LISTA AGENTILOR CORECTITUDINII POLITICE. In urma unei reclamatii, Primaria sectorului 2 ia in calcul DEMOLAREA STATUII FILOSOFULUI - Recomandari
 22. Pingback: MIRCEA VULCANESCU despre MISCAREA LEGIONARA. Lamuriri istorice - Recomandari
 23. Pingback: Crezul lui Mircea Vulcanescu: “NU SUNT FANATIC, NICI EXCLUSIVIST, si pozitia mea crestineasca m-a facut sa consider politica drept o activitate de mana a doua”. IDEALISMUL si JUSTITIARISMUL – “patronii tuturor ipocriziilor” -
 24. Pingback: PARINTELE IOANNIS ROMANIDIS, urmator al Marelui Grigorie Palamà si luptator neintrecut impotriva RATIONALISMULUI TEOLOGIC: “…Asta-i o intelegere papistasa despre primirea dogmelor. Dogma trebuie sa ajunga experienta!” -
 25. Pingback: MIRCEA VULCANESCU despre ROSTURILE ADANCI ALE EDUCATIEI versus ROBOTIZAREA OMULUI: “Fericirea o fagaduiau Principatelor Române strainii, CAND VOIAU SA LE OCUPE”. “Femeia sa nu-si piarda FEMINITATEA” | Cuvântul Ortodox
 26. Pingback: PARINTELE STANILOAE despre ORTODOXIE versus catolicism si protestantism: “Biserica Ortodoxa n-a stirbit adevarul coborat de sus, n-a diluat vinul ceresc cu apa sfatoseniilor omenesti” | Cuvântul Ortodox
 27. Pingback: TRADITIA DUHULUI SFANT vs. INFILTRARILE DUHULUI LUMESC si PATIMILOR OMENESTI IN BISERICA. Ion Minoiu despre invatatura Cuviosului Dionisie privitoare la slujbele si randuiala Bisericii (si VIDEO): “Fără ascultarea duhovnicească, până și un Sin
 28. Pingback: PR. GEORGE REMETE: Creştinii „eficienţi” şi „progresişti” și creştinii lacşi, cinici şi satanici. “Ei vor să-L ia pe HRISTOS COMPLICE la ideile şi păcatele lor, pentru că încearcă SĂ LE JUSTIFICE prin argumen­tări
Formular comentarii

* Pentru a deveni public, comentariul dumneavoastra trebuie aprobat de un administrator. Va rugam sa ne intelegeti daca nu vom publica anumite mesaje, considerandu-le nepotrivite, neconforme cu invatatura ortodoxa sau nefolositoare sufleteste. Va multumim!

Carti

Articole recomandate

Rânduială de rugăciune

Articole Recomandate

Carti recomandate