ÎNVIEREA – RODUL IUBIRII NESFÂRȘITE, A “IUBIRII NEBUNE” A LUI DUMNEZEU, care S-a jertfit și a biruit PENTRU NOI. Cum trăim și cum mărturisim esența marii Sărbători? “Haideți SĂ ÎNVIEZE DOMNUL ȘI ÎN NOI și să devenim și noi ca El! SĂ FIȚI CU HRISTOS ȘI AICI, ca să fiți cu El și dincolo” (Pr. VASILE IOANA – și video)

9-04-2018 5 minute Sublinieri

„Această iubire nesfârșită a lui Dumnezeu i-a îngăduit omului să-L batjocorească, să-L învinuiască pe nedrept, să depună împotriva Lui mărturie mincinoasă, să-I ceară răstignirea, să-L biciuiască, să-L îmbrace în haină de ocară și în cele din urmă, răstignindu-L, să-L ucidă prin cea mai rușinoasă moarte. De aceea, un teolog al secolului trecut a numit această iubire fără limite a Mântuitorului «iubirea nebună a lui Dumnezeu», pentru că este mai presus de înțelegerea noastră cum a îngăduit lucrul acesta”.

Vasile Militaru – Hristos a înviat!


Hristos a înviat!

Hristos a înviat! Ce vorbă Sfântă!
Îti simți de lacrimi calde ochii uzi
Și-n suflet parcă serafimii-ți cântă
De câte ori, creștine, o auzi.

Hristos a Înviat în firul ierbii,
A înviat Hristos în Adevar;
În poienita-n care zburda cerbii,
În florile de piersec si de mar.

În stupii de albina fara gres,
În vântul care sufla mângâios
În ramura-nflorita de cires
Dar vai, în suflet ti-a-nviat Hristos?

Ai cântarit cu mintea ta creștine
Cât bine ai facut sub cer umblând,
Te simți măcar acum pornit spre bine
Măcar acum te simți mai bun, mai blând?

Simți tu topita-n suflet vechea ură?
Mai vrei pieirea celui plin de Har?
Ți-ai pus zăvor pe bârfitoarea-ti gura?
Iubirea pentru semeni o simți jar?

O, dacă-aceste legi de-a pururi sfinte
În aur măcar azi te-au îmbrăcat
Cu serafimii-n suflet imn fierbinte
Ai drept să cânți: Hristos a Înviat!

***

Ierom. Dimitrie Ivasco (Schitul Straja):

HRISTOS A ÎNVIAT

Paştile este sărbătoarea cea mai mare a creştinilor, este sărbătoarea Iubirii arătată prin iertarea lui HRISTOS, adusă lumii întregi. HRISTOS a căutat lumină chiar şi în întunericul lui Iuda, dându-i de înțeles că nu trebuie să deznădăjduiască atunci când îşi va da seama mai bine de trădarea lui, de aceea la şi numit cu sinceritate << prietene >>. Dar noi ce facem? Noi căutam întuneric în lumina prietenilor noştri.

Bucurati-vă de învierea lui HRISTOS, iubiți pe toți în numele Lui. Pentru că dacă cineva este nevrednic în ochii noştri, este pentru că noi nu strălucim destul pentru a-l vedea pe semenul nostru în iubirea lui HRISTOS cea luminată şi atotcuprinzătoare. Să ne bucurăm ca nişte prieteni, că doar între prieteni bucuria este deplină.

Iertați pentru a primi iertare. Iar puterea de a ierta vine doar din conştientizarea iertării primite prin Darul lui HRISTOS. Luminați şi primiți lumină, din Lumina Sfântă a Învierii Mântuitorului IISUS HRISTOS, venit în lume pentru mântuirea tuturor oamenilor.

Să-L iubim pe Bunul DUMNEZEU pur şi simplu din Recunoștință!

***

Urcuș spre Înviere:

Întru biruința lui Hristos se poate bucura întreaga lume

Sf. Nicolae Velimirovici

Biruința lui Hristos este singura biruință întru care se poate bucura întreaga lume, chiar de la începuturi până la sfârșit. Oricare altă biruință de pe pământ a deosebit și încă îi deosebește pe oameni, unii de alții. Atunci când un împărat pământesc câștigă o victorie asupra altui împărat, unul dintre ei se bucură, iar celălalt se plânge. Atunci când omul iese biruitor asupra vecinului său, sub un acoperiș este cântare, iar sub celălalt este plângere. Nicio izbândă de bucurie de pe pământ nu este lipsită de otrava răutății: biruitorul obișnuit, de pe pământ, se bucură atât prin râsul său, cât și prin lacrimile dușmanului său biruit. El nici nu vede cum lovește răul prin mijlocirea bucuriei.

Biruința lui Hristos este plină de taine; dar în același timp este descoperită și întregii omeniri, celor vii și celor morți. Este o biruință plină de dar, tămăduitoare și mântuitoare pentru vecii vecilor. Această biruință aleasă mântuiește oamenii de rău și îi face fără de păcat și fără de moarte. Nemurirea fără lipsirea de păcat ar însemna doar lărgirea puterii răului, dar nemurirea dimpreună cu lipsa de păcat aduce bucuria fără de margini și îi face pe oameni frații îngerilor minunați ai lui Dumnezeu.

Cine nu s-ar bucura întru biruința Domnului nostru Iisus Hristos? El nu a fost biruitor pentru El, ci pentru noi. Biruința Lui nu L-a făcut pe El mai mare, sau mai viu, sau mai bogat, ci pe noi ne-a făcut astfel. Biruința Lui nu este egoism, ci dragoste, nu este înșfăcare, ci dăruire. Cuceritorii pământești iau biruința asupra lor; Hristos este singurul Cuceritor care o aduce nouă. Nimeni dintre oameni nu dorește ca biruința lui să-i fie luată și dată altcuiva; numai Domnul Cel Înviat dăruiește biruința Lui cu amândouă mâinile fiecăruia dintre noi și nu este supărat, ci mai mult Se bucură atunci când noi, prin biruința Lui, ne facem biruitori – cu alte cuvinte: mai mari, mai vii și mai bogați decât am fost.

Sfântul Nicolae Velimirovici, Predici, Editura Ileana, București

***

Marius Dumitru (fb):

De scris pe suflete:

„Iertarea este esențială; fără iertare nu putem să fim ca El.

Cel care-ți face rău, nu știe ce face; că de fapt, el îți face un bine. Cel care-ți face rău, vrăjmașul tău care te vorbește de rău, îți face un bine pentru că te pune în poziție de jertfă.

Și atunci când ești în poziție de jertfă, te ridici.

Deci, până la urmă, dușmanii îți fac bine pentru că ei sunt aceia care, deși te urăsc, pe tine te pregătesc pentru o stare superioară și anume starea de jertfă.

Vă urez, dragii mei, ca această Sărbătoare a Învierii Domnului care peste câteva zile va înnobila lumea creștinilor, să vă fie prilej de iertare, să vă fie prilej de iubire și mai multă; prilej de măsură; să nu ne îmbuibăm prea mult…

Să nu uităm de ce sărbătorim noi Învierea – nu iepurașul, nu cadourile, nu cumpărăturile, nu traficul de la intrarea din oraș – acestea sunt zero în fața Marii Sărbători a Învierii Domnului!

Haideți să învieze Domnul și în noi și să devenim și noi ca El!

Vă doresc un Paște binecuvântat, sărbători minunate și să fiți cu Hristos și aici, ca să fim cu El și dincolo, în Împărăția Lui!”

(Pr. Vasile Ioana, Sursa: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=810150929169890&id=615141702004148)

***

Mulțimile credincioșilor de azi răscumpără vina celor care l-au părăsit pe Hristos – PS Varlaam la Prohodul Domnului

La Denia Prohodului din Vinerea Mare, PS Varlaam Ploieșteanul a vorbit despre cât de singur a fost Mântuitorul Iisus Hristos în momentul judecării, patimilor și răstignirii Sale. Episcopul vicar patriarhal a spus că mulțimile credincioșilor din biserici răscumpără vina celor care l-au părăsit pe Hristos.

„Îl vedem aproape singur în Grădina Ghetsimani, singur în curtea lui Pilat, este singur în momentul judecății, pe drumul crucii spre Golgota, singur după ce este pironit și înălțat pe cruce – sunt martori doar preaiubita Sa Maică, femeile mironosițe și unul dintre ucenici, Apostolul Ioan”, a precizat ierarhul.

Preasfinția Sa a spus că „de aceea, prin mulțimea credincioșilor care umplu în această seară bisericile de pe tot cuprinsul țării dorim, parcă să răscumpărăm vina celor de odinioară care L-au lăsat în aceste momente de suferință singur pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos”.

PS Varlaam a oficiat vineri seară slujba Prohodului în Catedrala Patriarhală. Sute de bucureșteni au participat atât la Denie, cât și la tradiţionala procesiune cu Epitaful în jurul bisericii. Procesiunea simbolizează ducerea către mormânt a Mântuitorului.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de Grupul Psaltic Tronos, dirijat de Arhid. Mihail Bucă.

Referitor la cântările din slujba Prohodului, Episcopul vicar patriarhal a precizat că suntchemări adresate fiecăruia dintre noi de a participa cu toată ființa la această copleșitoare dramă, cea mai mare din istoria umanității”.

Tot prin intonarea acestor cântări în Biserici lângă Epitaf, ierarhul a adăugat că plângem împreună cu Maica Domnului:

„Astăzi suntem împreună cu preaiubita Maică a Domnului înălțând împreună aceste cântări de tânguire pentru moartea Mântuitorului și pentru această îngrozitoare îndrăzneală a omului de a se ridica împotriva Ziditorului său”.

Despre „iubirea nebună a lui Dumnezeu”

În continuare, PS Varlaam Ploieșteanul a explicat că iubirea nesfârșită a Domnului i-a permis umanității să îl trateze atât de josnic pe Creatorul ei:

„Această iubire nesfârșită a lui Dumnezeu i-a îngăduit omului să-l batjocorească, să-l învinuiască pe nedrept, să depună împotriva Lui mărturie mincinoasă, să-i ceară răstignirea, să-l biciuiască, să-l îmbrace în haină de ocară și în cele din urmă, răstignindu-l să-l ucidă prin cea mai rușinoasă moarte”.

„De aceea un teolog al secolului trecut a numit această iubire fără limite a Mântuitorului «iubirea nebună a lui Dumnezeu», pentru că este mai presus de înțelegerea noastră cum a îngăduit lucrul acesta”, a continuat Preasfinția Sa.

În partea de final a omiliei rostite, PS Varlaam a făcut o paralelă între cele șase zile ale Creației și Săptămâna Patimilor.

Ierarhul a subliniat că prin patimile Sale, Mântuitorul „recreează lumea, vindecă, corectează creația care prin păcatul neascultării lui Adam a devenit stricăcioasă”.

„Cu un glas și cu o inimă să cinstim, să prețuim și să mărim îndelunga-răbdare, multa suferință și marea plecăciune a Mântuitorului nostru Iisus Hristos!”, a îndemnat la final PS Varlaam Ploieșteanul.

 (icoana de Ioan Popa)

PATIMILE DOMNULUI și ÎNVIEREA în comunitatea tinerilor din Cluj-Napoca îndrumată de Părintele Ciprian Negreanu (VIDEO, FOTO). “… în Cer a sta ni se pare…”

“A înviat Hristos! să nu ne mai simtim niciodată fără oaspete în bătătura sufletului…” – MAREA SĂRBĂTOARE TÂLCUITĂ PE LIMBA INIMILOR SENSIBILE (și video)

VIAȚA CA O SĂPTĂMÂNĂ LUMINATĂ: “Acum toate s-au umplut de Lumină: și cerul, și pământul, și cele dedesubt”/ “FĂCLII SĂ FIȚI ACOLO UNDE MERGEȚI!”

CUI DĂM VIAȚA NOASTRĂ? † Părintele Episcop Macarie – PASTORALĂ de Înviere RĂSCOLITOARE ȘI PROVOCATOARE, atingând multe probleme de dureroasă ACTUALITATE: “Trăim vremuri de restriște pentru creștini. Există o PRIGOANĂ, deocamdată în forme atenuate. SUNTEM URÂȚI PENTRU HRISTOSUL NOSTRU, pe care refuzăm să-L transformăm într-un simulacru” (și audio, video)

SPALAREA PICIOARELOR – TAINA JERTFEI SMERENIEI: “Veniţi, leproşi ai lumii, murdari de-a ei ţărână! Iisus vă spală iarăşi cu propria Sa mână! Veniţi, voi ce-n păcate nădejdea vi se frânge! Iisus vă spală astăzi cu propriul Său sânge!”/ MINUNEA CREDINTEI DIN JOIA MARE/ Grigore Lese si “toaca din cer” ca vestire a Invierii: “Parca incepea o noua lume”/ “IEPURASUL DE PASTI” – O INVENTIE JIGNITOARE

JOIA MARE: iubirea tradata a lui Dumnezeu si Cuvantul care TACE in fata batjocurii campionilor urii si ai vicleniei/ RASTIGNIREA MIELULUI DE CATRE… IEPURAS?

INCHINAMU-NE PATIMILOR LUI HRISTOS. “Oare de ce ne este greu să dăm mâna cu Răstignitul?! Pentru că este plină de sânge şi străpunsă de piroane?!”

CUM PETRECEM INVIEREA? Falsificarea si deturnarea Sarbatorii de Pasti intre OBICEIURI POPULARE, “TRADITII” DE MARKETING si “DISTRACTIA COOL”: “Lumina si Pasca sunt zero fara Hristos. Degeaba masa plina si inima goala”

PAZA LUMINII IN CAUSUL INIMII: “Nu poţi să te bucuri de Învierea lui Hristos, şi cu Hristos dacă nu mergi pe calea Lui. Este o bucurie care nu este din lumea aceasta, nu este o bucurie sentimentală sau trupească – şi atunci va trebui SĂ ÎNVĂȚ SĂ TRĂIESC VIAȚĂ DUHOVNICEASCĂ”. Parintele Dionisie de la Albac despre INVIERE ca REALITATE A PROPRIEI VIETI

TAINA INVIERII: IUBIREA care “calca pe moarte cu MOARTEA”/ Putem trai Invierea in fiecare zi, prin fiecare jertfa, cat de mica!/ Cum putem fi partasi pogorarii la Iad: SA TRIMITEM MACAR O LACRIMA DIN ADANCUL INIMII IN CASELE SUFERINTEI, pentru a mangaia “necazul saracilor si suspinul nenorocitilor”

CUM SA INTRAM SI NOI IN INVIEREA LUI HRISTOS?/ Chemarea poetului crestin Daniel Turcea: “NU VREI SA NE INTALNIM CU HRISTOS?”/ Povestea convertirii la ortodoxie a calugarului neamt de la Man. Radu-Voda

“Ce fericiti am putea fi daca L-am cunoaste cu adevarat pe Hristos! CUM PUTEM SPERA LA O LUME MAI BUNA DACA NOI DEVENIM TOT MAI RAI SI TRAIM INTR-UN DEZMAT MORAL DE CARE NE SPERIEM?”


Categorii

1. DIVERSE, Pastile/ Invierea, Poezie, Preoti si duhovnici romani, PS Varlaam Ploiesteanul, Saptamana Patimilor, Video

Etichete (taguri)

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Articolul urmator/anterior

Comentarii

1 Commentariu la “ÎNVIEREA – RODUL IUBIRII NESFÂRȘITE, A “IUBIRII NEBUNE” A LUI DUMNEZEU, care S-a jertfit și a biruit PENTRU NOI. Cum trăim și cum mărturisim esența marii Sărbători? “Haideți SĂ ÎNVIEZE DOMNUL ȘI ÎN NOI și să devenim și noi ca El! SĂ FIȚI CU HRISTOS ȘI AICI, ca să fiți cu El și dincolo” (Pr. VASILE IOANA – și video)

  1. Pingback: "A înviat Hristos! să nu ne mai simțim niciodată fără oaspete în bătătura sufletului..." - MAREA SĂRBĂTOARE TÂLCUITĂ PE LIMBA INIMILOR SENSIBILE (și video) - Cuvântul Ortodox
Formular comentarii

* Pentru a deveni public, comentariul dumneavoastra trebuie aprobat de un administrator. Va rugam sa ne intelegeti daca nu vom publica anumite mesaje, considerandu-le nepotrivite, neconforme cu invatatura ortodoxa sau nefolositoare sufleteste. Va multumim!

Rânduială de rugăciune

Carti

Documentare