SCRISOAREA – AVERTISMENT A PARINTILOR ATHONITI AI SCHITULUI PRODROMU catre poporul român dreptcredincios “INTR-UN MOMENT DE RASCRUCE, poate cu mult mai grav decat la anul 1990”. PERICOLUL este cel al “instituirii unei NOI ORDINI ANTIHRISTICE în lumea românească, cum a fost cea din perioada de glorie a bolșevismului”. CE SUNTEM CHEMATI A FACE?

11-11-2015 Sublinieri

12227563_10153358609769195_4304856503067571454_n

***

Ne îngăduim să adresăm acest cuvânt către poporul român, cu gândul că dacă vom tăcea acum și pietrele vor striga, iar noi nu vrem să ne facem părtași astfel, prin tăcerea noastră, la urgiile care ar putea să vină peste neamul nostru, peste poporul dreptcredincios român… Nu am fi părăsit pacea rugăciunilor noastre, dacă nu am realiza pericolul prin care trece astăzi lumea românească“.

***

11026809_10153358609929195_4773061345655478903_n

Active News:

Schitul Românesc Prodromu de pe Muntele Athos scrie poporului român: Revolta oamenilor este dirijată de forțe OSTILE țării. Oameni care urăsc poporul român se folosesc de moment pentru a instaura o nouă ordine antihristică

Despre revoltele din ultimele zile au vorbit mulți, mai ales dintre cei plătiți să aibă o opinie pe orice subiect. Iată însă că vine o voce care avertizează că momentele prin care trece România sunt mult mai grave decât cele din anii’ 90.

Este vorba despre vocea părinților români din Schitul Românesc Prodromu, din Sfântul Munte Athos. Schitul Prodromul (adică al Înaintemergătorului) este cel mai cunoscut loc de nevoinţă al monahilor români din Sfântul Munte Athos. Aşezământul se află la capătul răsăritean al peninsulei Athos, în zona pusnicească numită Vigla, între Marea Egee la răsărit şi vârful Athonului la apus. Despre acest lăcaș puteți afla mai multe, accesând acest link.

Aceștia au trimis o scrisoare deschisă către poporul român cel dreptcredincios, având ca temă evenimentele din ultimele zile.

[…]
Iată textul integral al scrisorii, primit pe adresa ActiveNews:


prodromu-schitul

Părinții români din Sfântul Munte Athos, 

Către poporul dreptcredincios român

Iubiți frați întru Hristos, cu multă întristare vă adresăm aceste cuvinte, văzând pericolul și durerea prin care trece poporul român în aceste zile. Deși cu trupul departe de țară, cu rugăciunile noastre nu ne-am despărțit niciodată de neamul în mijlocul căruia ne-am născut, încât acum nu putem să tăcem și să rămânem nepăsători în fața momentului de răscruce prin care iarăși trece poporul român în istoria sa.

Ne referim la mișcările stradale în care revolta oamenilor faţă de decăderea la care a ajuns din multe puncte de vedere societatea românească este dirijată de forțe ostile țării împotriva stăpânirii statului și a Bisericii noastre. Desigur, că nu Dumnezeu este în spatele acestora, ci mai curând oameni care urăsc poporul român și credința sa creștin ortodoxă și se folosesc de acest moment pentru a produce mai multă tulburare și a găsi astfel prilejul instituirii unei noi ordini antihristice în lumea românească, cum a fost cea din perioada de glorie a bolșevismului în România. Căci numai atunci s-a mai întâmplat ca provocatori să ațâțe mulțimea împotriva Bisericii lui Hristos, cum am auzit că s-a petrecut în ultimele zile. Așadar, nenorocirile în urma cărora au murit mai mulți oameni, iar alții sunt încă între viață și moarte, sunt folosite astăzi, în chip murdar, ca pretext, pentru a aduce alte suferințe, dureri și întristări peste neamul nostru cel atât de necăjit.

Poate nu este deloc întâmplătoare asemănarea revoltei din aceste zile din București cu revoltele care în ultimii ani au condus la vărsări de sânge, războaie, sărăcie și refugiați în mai multe țări ale lumii chiar în unele state învecinate nouă cum este Ucraina. Cei care ies acum în stradă, trebuie să aibă în vedere că este destul de probabil ca acolo să ajungem și noi în aceste vremuri în care orice scânteie este suficientă pentru a aprinde focul ce mocnește astăzi în lume.

Am nădăjduit cu toții după 1990 la o înnoire a lumii românești, la o schimbare în bine a tuturor așezămintelor statului român, însă ce schimbări au adus toate mișcările stradale adesea manipulate de unii și de alții? Am spune că am devenit din ce în ce mai săraci, milioane de români au luat drumul pribegiei, căutând să-și câștige existența în alte părți ale lumii, sute de mii de copii au rămas fără părinți, cu suferința sufletească specifică orfanilor, bolile grave fac ravagii, iar moralitatea poporului a scăzut din ce în ce mai mult.

Din păcate, schimbarea la care ne-am așteptat atunci cu multă nădejde și entuziasm nu a venit și nici nu putea veni prin ieșiri în stradă și proteste de acest fel, cât timp nu am înțeles că nimic nu se poate schimba în bine în lume, dacă nu se realizează o înnoire sufletească a fiecăruia dintre noi, schimbarea lăuntrică a noastră prin lepădarea omului vechi, a omului care a slujit prin patimile sale stăpânitorului lumii acesteia, tatălui fărădelegii. Cum poate birui Dumnezeu și lumea să fie mai bună, atâta timp cât noi nu devenim mai asemenea cu Mântuitorului nostru Iisus Hristos care s-a jertfit pentru noi, ci, prin faptele noastre, ne asemănăm mai mult cu vrăjmașul lui Dumnezeu, cel care a adus și aduce tot răul în lume, căci este urâtor și ucigător de oameni dintru început (Ioan 8, 44)?

Milioanele de avorturi, desfrânările de tot felul, minciunile și hoțiile, dar mai ales necredința care au pătruns în popor cu concursul celei mai mari părți a mass-media, îndeosebi a televiziunilor, nu ne îngăduie să avem o soartă mai bună, și nici nu ar trebui să o așteptăm, cât timp continuăm la fel. Ceea ce se întâmplă astăzi, ieșirea în stradă a unora pentru a arăta cu degetul pe ceilalți, fără să vadă sau să-și asume fiecare propriile greșeli pentru starea de fapt la care am ajuns ca popor, este o încununare a întregului rău în care s-a cufundat lumea românească în anii care au trecut.

Având în vedere toate acestea ne îngăduim să adresăm acest cuvânt către poporul român, cu gândul că dacă vom tăcea acum și pietrele vor striga, iar noi nu vrem să ne facem părtași astfel, prin tăcerea noastră, la urgiile care ar putea să vină peste neamul nostru, peste poporul dreptcredincios român.

În primul rând, sfințiilor voastre, preoții Domnului, ne adresăm, rugându-vă să înmulțiți întreaga lucrarea liturgică, prin mai multe Sfinte Liturghii, prin slujirea a cât mai multe Sfinte Taine și ierurgii, căci acestea atrag și înmulțesc lucrarea harului Sfântului Duh în lume. Dar trebuie să avem în vedere că la fel de important este să ne curățim conștiințele prin pocăință și prin spovedanie sinceră și așa să aducem Jertfa nesângeroasă a Sfintei Liturghii, căci Dumnezeu nu primește jertfe din mâini necurate.

De asemenea, este foarte important să spovedim credincioșii cu mult mai des, şi nu numai în perioada posturilor, căci oamenii împovărați de păcate se îndepărtează tot mai mult de Dumnezeu în răstimpurile dintre posturi, suficient cât viața lor creștină să devină tot mai formală.

Să ne rugăm cu conștiința că noi cei din cinul preoțesc și monahal suntem primii vinovați pentru că mulți din poporul nostru s-au înstrăinat atât de mult de Dumnezeu astăzi. Viața lor a ajuns suficient de secularizată, încât cu greu ar mai putea fi deosebită de viața unui ateu sau a unui păgân. Poate că dacă noi am fi luminat mai mult în lume prin slujirea Domnului, printr-o viață de evlavie și rugăciune, mult mai mulți dintre români nu s-ar fi adâncit într-o măsură atât de mare pe o cale care îi îndepărtează de Bunul Dumnezeu.

Creștinilor care umpleți locașurile sfintelor biserici de-a lungul anului și aveți conștiința că din mâna Domnului vine tot binele, vă îndemnăm să întăriți postul și rugăciunea, să înmulțiți faptele de milostenie și pocăința, să vă spovediți mai des și cu frică și cutremur să vă apropiați de Dumnezeieștile Taine, împărtășindu-vă cu Trupul și Sângele lui Hristos, căci fără El nu putem să facem nimic (Ioan 15, 5).

Pentru voi cei care în anii din urmă v-ați adâncit în păcate grele, ne rugăm Bunului Dumnezeu ca să vă lumineze conștiința, încredințându-vă sufletește că toate aceste păcate, prin spovedanie și prin urmarea unui canon de pocăință, El Însuși le va șterge pentru jertfa Fiului Său Iisus Hristos. Ne gândim mai ales la cei care ați făcut fapte care atrag mult mânia și pedeapsa lui Dumnezeu asupra poporului cum sunt avorturile și crimele, desfrânările dobitocești, și nedreptățile care aduc multă suferință aproapelui, copiilor, celor săraci și în strâmtorări de tot felul. Domnul, cel îndelung răbdător ne așteaptă, numai să găsim doctorul sufletului nostru, preotul căruia să-i mărturisim aceste păcate și prin mâna căruia să primim iertarea de la Hristos.

Celor care, ca şi noi, vă trageți din aceiași rădăcină creștină a poporului român, botezați în numele Sfintei Treimi, dar prin care astăzi se lucrează această tulburare ce vine asupra neamului nostru și a Bisericii, vă amintim că orice păcat i se iartă omului după cuvântul Mântuitorului, numai cel împotriva Duhului Sfânt nu se va ierta nici aici pe pământ și nici în cer (Matei 12, 31). Nu vă gândiți la plata pe care o veți primi pentru că v-ați luptat împotriva lui Hristos și a poporului dreptcredincios român, căci degrabă vă va ajunge pedeapsa Domnului, nu altfel, decât prin faptul că vă va părăsi în mâinile celui căruia îi slujiți, diavolul, care este ucigător de oameni dintru început. El nu răsplătește altfel decât prin tulburări sufletești și mentale, prin divorțuri și necazuri, prin boli necruțătoare și moartea fără nădejdea învierii. După ce vă va folosi, pe alții îi va lua în locul vostru ca să-i slujească amăgindu-i ca și pe voi cu banii, cu puterea sau cu satisfacerea cine știe cărei patimi. Nu vă amăgiți, căci nimeni din cei care s-au luptat împotriva adevărului lui Dumnezeu, nu a avut viața frumoasă pe care o aștepta. Domnul vă așteaptă să vă întoarceți la El cu pocăință, cum L-a așteptat pe Iuda Iscarioteanul, cel care l-a vândut. Acesta nu a înțeles marea milostivire a lui Dumnezeu şi din mândrie, s-a supus încă o dată celui rău, sinucigându-se, fără să se folosească de cei 30 de arginți, pe care i-a primit pentru fărădelegea sa.

De asemenea, tuturor celor care în aceste zile din neștiință, dar cu bune intenții, vă alăturați celor care produc atâta tulburare, trebuie să vă spunem că fără să vreți vă faceți părtași la toate păcatele lor, împărtășind același blestem al fărădelegii. Mai degrabă, dacă chiar vreți mai mult bine pentru neamul nostru, căutați cu discernământ la cele ce se petrec, și stați deoparte, dacă nu puteți să împiedicați provocările şi manipulările celor plătiți pentru a face aceasta sau sunt, pur şi simplu, înșelați de cel rău.

Iubiți dreptcredincioși ortodocși români, la un sfert de veac de la căderea regimului comunist, deși atunci am crezut că o soartă mai bună va aștepta poporul român, ne aflăm într-un moment de răscruce poate cu mult mai grav decât la anul 1990. Nu am fi părăsit pacea rugăciunilor noastre, dacă nu am realiza pericolul prin care trece astăzi lumea românească. Este din păcate un moment de criză ca rezultat al păcatelor în care ne-am adâncit ca neam în toți acești ani, păcate pentru care fiecare dintre noi poartă partea lui de vină. Dacă vom pleca cu gândul că noi suntem vinovați, și nu alții, cu siguranță mai este o șansă de a ne putea izbăvi făcând pocăință.

Să încercăm, așadar, fiecare după putință să participăm cât mai des la Sfânta Liturghie, căci nu este rugăciune a Bisericii care să atragă mai mult mila lui Dumnezeu decât o face jertfa cea nesângeroasă a Lui Hristos. Să nu uităm însă să aducem prescura noastră ca semn văzut al jerfirii vieţii noastre lui Dumnezeu. Să prelungim apoi orele de rugăciune, cititul la psaltire, să adâncim mai mult postul și să ne păzim conștiința și limba de la judecata aproapelui, căci avem nădejde că toate acestea împlinindu-le cu mărime de suflet, alături de cele amintite anterior, pentru rugăciunile Maicii Domnului, a tuturor Sfinților Lui, dar și a Sfinților și Mărturisitorilor neamului nostru, Domnul ne va mântui din aceste încercări prin care trece astăzi poporul nostru.

Să ne dea Bunul Dumnezeu discernământ ca să înțelegem că lupta noastră nu este împotriva aproapelui nostru, nici a stăpânirilor, după cum ne învață Evanghelia, ci împotriva duhurilor răutății, a patimilor prin care cel rău spurcă lumea și ne trage în jos. Să ne ajute Hristos ca aceste evenimente triste care premerg postul Nașterii Domnului, să fie pricină pentru trezvie și pocăință, acum în al doisprezecelea ceas, iar tot răul pe care vrăjmașii lui Hristos vor să-l aducă peste țara noastră să se transforme astfel cu harul lui Dumnezeu într-un început al unei reale schimbări ale neamului nostru aflat în fața judecății istoriei, dar mai cu seamă a Domnului și Dumnezeului nostru Iisus Hristos.

Aceasta este mărturia părinților români din Schitul Românesc Prodromu, din Sfântul Munte Athos la anul mântuirii 2015 ziua a 8, a lunii lui noiembrie, la prăznuirea Sfinților Arhangheli Mihail și Gavril pe calendarul nou și a Sfântului Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de mir pe calendarul neîndreptat ținut în Sfântul Munte.

Stareţ Arhim. Athanasie Prodromitul

Parintele Atanasie egumen Prodromu 1

Cititi si:

***


Categorii

Biserica la ceas de cumpana, Parinti athoniti contemporani, Portile Iadului, Prigoana impotriva crestinilor, Vremurile in care traim

Etichete (taguri)

, , , , , , , , , , , , , , , , ,

Articolul urmator/anterior

Comentarii

20 Commentarii la “SCRISOAREA – AVERTISMENT A PARINTILOR ATHONITI AI SCHITULUI PRODROMU catre poporul român dreptcredincios “INTR-UN MOMENT DE RASCRUCE, poate cu mult mai grav decat la anul 1990”. PERICOLUL este cel al “instituirii unei NOI ORDINI ANTIHRISTICE în lumea românească, cum a fost cea din perioada de glorie a bolșevismului”. CE SUNTEM CHEMATI A FACE?

 1. Da! Părinții Athoniți au dreptate!
  Am CITIT Scrisoarea Părinților români athoniți și am rămas copleșIt de justețea EVIDENȚEI spuselor lor!
  Din cuvintele Părinților Athoniți RĂZBATE o putere HARITOFORICĂ asemănătoare scrierilor filocalice, ceea ce arată că în momentul în care au așternut aceste cuvinte pe hârtie, sufletele lor și mințile lor erau STRĂLUMINATE de Harul lui Dumnezeu!
  Nici un comentator politic din România, nici un sociolog, nici un analist de presă, nu au putut să facă o RADIOGRAFIE a societății românești de după Revoluția din 1989, mai plină de acuratețe, decât au făcut-o Părinții Români Athoniți, în această scrisoare pe care au trimis-o fraților lor români de credință și neam, din scumpa noastră și a lor,…ȚARĂ!
  De asemenea nici un POLITICIAN din România, și NICI UN Post de Televiziune sau de Radio din România, și nici unul dintre jurnalistii care lucrează în mass-media românească, și care de ani de zile, fac emisiuni TV, reportaje și anchete jurnalistice, privitoare la mersul lucrurilor și a societății românești în România, nu a SPUS și nu va spune vreo dată ceva despre ADEVĂRATELE CAUZE ale relelor care s-au abătut peste România și care au condus la DECĂDEREA și RUINAREA noastră ca țară și popor, și care cauze sunt: PĂCATELE, PATIMILE și VICIILE Românilor și UITAREA și DEPĂRTAREA conștinentă a românilor de Credință, ÎNTOARCEREA spatelui lor cu indiferență și sfidare lui IISUS Hristos și Bisericii Sale și Nerespectarea MORALEI și Doctrinei Creștine Ortodoxe!
  Și la fel nici unul dintre FORMATORII DE OPINIE (indiferent că este jurnalist, specialist în relații publice, marketing de imagine, analiză politică, sau comentator de presă) din România nu a vorbit vreodată despre ADEVĂRATELE SOLUȚII și REMEDII care trebuie APLICATE primordial și PRIORITAR în viața românilor, pentru ca aceștia să depășească cumplita stare negativă de lucruri care s-a așternut peste viața românilor.
  Iar aceste REMEDII și SOLUȚII despre care NU S-A VORBIT și NU SE VORBEȘTE ÎNCĂ în mass-media și în politica românească, sunt:
  -ÎNNOIREA noastră SUFLETEASCĂ, sinceră și PROFUNDĂ, fără cârpituri, ci INTEGRALĂ, și morală și mentală prin REÎNCEPEREA Practicării Credinței strămoșilor noștri!;
  -ÎNTORCEREA românilor ÎN MASĂ la Iisus Hristos și ÎNCEPERREA unei NOI VIEȚI cu EL, ÎN BISERICA Lui și PRIN Biserica Lui, ÎN CUNOȘTINȚĂ DE CAUZĂ, în mod liber, și conștient ASUMAT!.
  “SINGURA” care A VORBIT MEREU în România, de după Revoluție încoace și care CONTINUUĂ să le vorbească românilor MEREU, atât despre CAUZELE decăderii românilor ca popor în lume, cât și despre REMEDIILE ridicării și înzdrăvenirii neamului nostru românesc, a fost și ESTE “Biserica Ortodoxă Română”…!
  TOT ca o “voce” a Bisericii poate fi socotită în societatea românească inclusiv opinia unor membrii ai Bisericii care de ani de zile postează și propagă pe internet, pe paginile site-urilor creștine ortodoxe, la un UNISON de intenție și viziune, ÎNVĂȚĂTURA Bisericii despre CĂDEREA oamenilor în păcate, despre cauzele și consecințele acestei căderi, și despre MÂNTUIREA oamenilor!
  Însă românii NU AU ASCULTAT de Glasul PREOȚILOR BO.R., și nu au mers la Biserică decât PUȚINI dintre ei, ci au preferat ca în locul PREDICILOR Preoților B.O.R., să audă și privească din fotoliile comode ale caselor lor, opiniile cometatorilor și analiștilor politici și ale jurnaștilor…, adică au CIULIT urechile tocmai la cei care le ÎNVENINAU SUFLETELE și le HRĂNEAU pesimismul și ANTI-patriotismul!
  După părerea mea, această SCRISOARE a Părinților Athoniți AR TREBUI CITITĂ în fiecare Biserică Ortodoxă, de pe întreg cuprinsul ȚĂRII, CA SĂ AFLE MĂCAR românii care merg la Biserică Aceste SCUMPE Adevăruri și ca să-și ÎNDREPTE și ÎNOIASCĂ sufletul și viața…spre folosul și mântuirea lor și a copiilor lor, și spre Binele neamului și țării în care trăiesc!
  Amin!

 2. AMIN! In mijlocul urgiei, iata glasul profetic si chemarea la pocainta pe care ne-o adreseaza Hristos prin parintii athoniti romani de la Prodromu. Daca mai aveam nevoie si de acest semnal de alarma fata de vremurile pe care le traim, iata ca il primim. Ar trebui sa vedem acest cuvant ca venind direct de la Duhul Sfant, care se roaga pentru noi cu suspine negraite. Ca sa ne fie adresat acest indemn cu atata putere, consider ca situatia este foarte grava si acesta este cu adevarat ultimul mare strigat de durere de la Dumnezeu pentru poporul roman inainte ca situatia sa devina ireversibila pentru noi.

 3. Așa precum într-o noapte întunecoasă și cu ceață pâcloasă, nu se mai vede nimic din ceea ce este pe suprafața pământului, nici forme de relief, nici ape, nici copaci, nici păduri, nici casele oamenilor, DEȘI ele EXISTĂ și STAU la locul lor, CHIAR DACĂ NU SE mai…VĂD, tot așa în “noaptea DEZINFORMĂRILOR și MANIPULĂRILOR”, care s-a lăsat peste mințile românilor, în priviința cunoașterii REALITĂȚII lucrurilor existente în Biserică, chiar dacă FAPTELE pe care B.O.R. le face în viața românilor, NU SE MAI VĂD de ceața atâtor FUMIGENE de batjocori și hule, care au fost aruncate peste NUMELE Bisericii de către contestatorii Bisericii Ortodoxe Române, ASTA NU ÎNSEAMNĂ că aceste FAPTE ale Bisericii nu ar exista, ci ELE EXISTĂ, se pot UȘOR și dovedi și DESCOPERI, iar Biserica Ortodoxă Română, le face ÎN CONTINUARE…discret, în tăcere, cu rugăciune, și cu milostivire față de români, și …fără ca să se laude cu ele…, HRĂNIND, ÎMBRĂCÂND, ADĂPOSTIND, AJUTÂND și OCROTIND mii de români necăjiți!
  Și așa precum se întâmplă deseori, ca în nopțile întunecoase sau ploioase și pline de ceață, să tune și să fulgere, iar UN SINGUR FULGER, face LUMINĂ suficientă încât să se vadă fața pământului, cu tot ceea ce este pe el, TOT ASA poate fi apreciată și această SCRISOARE pe care scumpii și dragii Părinților români de la Muntele Athos ne-au trimis-o nouă CA SĂ PUTEM VEDEA ADEVĂRUL, în noaptea antihristică care se lasă ca o mare BEZNĂ GROASĂ peste toată lumea, și mai ales peste Europa…!
  Scrisoarea aceasta ADUCE atâta LUMINĂ în noaptea MINCIUNILOR și MANIPULĂRILOR care sunt stârnite împotriva NUMELUI, IMAGINII, POZIȚIEI și INFLUENȚEI pe care B.O.R. o are în viața a milioane de români, întocmai ca un FULGER în întuneric, și le arată românilor ADEVĂRUL despre lucrurile cu privire la care sunt MINȚIȚI și dezinformați în fiecare zi și seară, până la refuz și până la limite de neimaginat…!
  Eu cred că această SCRISOARE are în ea putere de A-I LUMINA pe români și de A-I AJUTA să NU-ȘI PIARDĂ ORIENTAREA în lumea în care trăiesc, câzând în confuzie totală care este mama tuturor relelor!
  MERITUL acestei scrisori este tocmai acesta, că LE APRINDE LUMINĂ în minte și în suflet românilor care sunt debusolați și confuzi, și-i ajută ca să VADĂ cine este NEAMUL în care trăiesc și CE ARE acest neam de apărat și transmis pe mai departe românilor care fac parte din el.
  Și tocmai pentru că a fost scrisă ÎN LUMINA Harului lui Dumnezeu, de către niște FII AI LUMINII, are putere de a LUMINA ca un FULGER în noapte CALEA pe care românii trebuie să meargă cu răbdare și curaj, ca să ajungă la BINELE și LUMINA fără de …apus și fără de sfârșit a Celui care ESTE LUMINĂ DIN LUMINĂ și Dumnezeu Adevărat din Dumnezeu Adevărat și a cărui Împărăție este Împărăția Luminii celei Neînserate!
  În care Facă Bunul Dumnezeu ca să ajungem cu toți și să ne bucurăm în ea și de EA, în Vecii Fără de Sfârșit!
  AMIN!

 4. Domnul Izbavitorul sa ne ajute sa pricepem si sa facem ce spun Sfintii Parinti.
  Amin.

 5. Cu ajutorul lui Dumnezeu, multi oameni isi vor pune semne de intrebare dupa ce citesc aceasta scrisoare. Cata dragoste au parintii de la Schitul Prodromul, Maica Domnului sa ne intareasca pe noi toti!

 6. Reactia parintilor de la Athos este unica. Nu am auzit schitul romanesc sa ia atitudine in acest fel, pina acum. De fapt, si ei o subliniaza. Tocmai ca sa sublinieze gravitatea unica a momentului. Scrisoarea acopera toata problema spirituala, parerea mea.

  Si numai raugaciunea si pocainta …daca putem s-o mai facem, ne-a mai ramas.

 7. Pingback: CUM FACE RUSIA ”CURTE” ROMANIEI. Film documentar elogios al Mitropolitului ILARION ALFEYEV despre ”ORTODOXIA IN ROMANIA”, pigmentat cu teze neosovietice despre ”LIMBA MOLDOVENEASCA” | Cuvântul Ortodox
 8. Pingback: Cuvant impotriva manipularii „Vrem spitale, nu catedrale”! | NUMAIORTODOX-Cred in Dumnezeu si icoana in fata careia ma inchin este neamul romanesc! Ma misc intre traditie si credinta!
 9. Pingback: PARINTELE NICHIFOR HORIA pentru “Familia ortodoxa” despre interpretarea si infruntarea duhovniceasca a incercarilor Bisericii dupa momentul “#Colectiv”: “SUNT VREMURI VICLENE. Dureros este ca nu suntem uniti, dar si usurinta
 10. Pingback: EMBLEMATIC: Ce s-a ales din CURAJUL “FORTEI REFORMATOARE” A “TINERILOR FRUMOSI” din generatia Facebook care au participat la “REVOLUTIA #COLECTIV”, scosi in STRADA ca sa ne aduca plocon “guvernul tehnocrat”
 11. Pingback: FOCUL JERTFEI SI AL IROSIRII – INTRE DECEMBRIE 1989 SI “REVOLUTIA” #COLECTIV: “Incendiul de la „Colectiv”, simbolic vorbind, inaugureaza probabil o noua perioada in istoria poporului român. UN NOU COMUNISM SE PREFIGUREAZA A SE
 12. Am citit si eu articolul si cred ca au dreptate sa traga un semnal de alarma calugarii athoniti devreme ce de la un incendiu ,,colectiv,, s-a rasturnat un guvern , deci o lovitura de stat.

 13. Pingback: Selectii de PASTORALE la NASTEREA DOMNULUI (2015) ale ierarhilor români, din care RAZBATE DUH DE INGRIJORARE si se transmit cu gravitate AVERTISMENTE DUHOVNICESTI FATA DE INCERCARILE CARE SE PREGATESC BISERICII SI ROMÂNIEI: “Mărturisirea păcatel
 14. Pingback: Pentru UN NOU INCEPUT BUN IN VREMURI FOARTE RELE pentru Biserica si pentru tara. GANDURI LA RASCRUCE DE ANI SI DE ISTORIE despre cele ce au fost si cele ce vor veni asupra noastra… | Cuvântul Ortodox
 15. “Nimic nu se poate schimba în bine în lume, dacă nu se realizează o înnoire sufletească a fiecăruia dintre noi, schimbarea lăuntrică a noastră prin lepădarea omului vechi, a omului care a slujit prin patimile sale stăpânitorului lumii acesteia, tatălui fărădelegii.”
  “Milioanele de avorturi, desfrânările de tot felul, minciunile și hoțiile, dar mai ales necredința care au pătruns în popor cu concursul celei mai mari părți a mass-media, îndeosebi a televiziunilor, nu ne îngăduie să avem o soartă mai bună, și nici nu ar trebui să o așteptăm, cât timp continuăm la fel.”

  Din pacate, prea putini inteleg asta. Iata ce spunea Nil Athonitul despre zilele noastre:

  “Antihrist va stapani peste tot, va domni in toata lumea, va face semne si minuni cu inselaciune si va insela pe oameni cu viclenie, ca sa nascoceasca si sa vorbeasca unul cu altul de la un capat al pamantului la celalalt (telefonul, radiotelefonul, televiziunea, n.n.). Atunci vor zbura prin aer ca pasarile (avioanele n.n.) si vor inota prin adancul marii ca si pestii (submarinele n.n.).”

  “Dupa nasterea lui Antihrist va veni toata lipsa in lume. Intai, va lipsi dintre oameni dragostea, unirea, curatia si frica lui Dumnezeu. Orasele vor fi lipsite de pastori si de povatuitori credinciosi. Bisericile lui Dumnezeu vor fi lipsite de episcopi, de duhovnici si de preoti evlaviosi.”

  “Hrana lui Antihrist este tulburarea oamenilor; caci, cand se vor tulbura oamenii, atunci el se va bucura. Lumea se va tulbura prin uitarea credintei si lipsa fricii de Dumnezeu. Caci atunci vor stapani in lume desfranarea, preacurvia, sodomia, iubirea de avere, iubirea de bani, pomenirea de rau, zavistia, uciderea de oameni, betia, avortul, stricarea familiei si celelalte greutati. Toate acestea vor cuprinde intreg pamantul si vor stapani toate orasele si satele.”

  “Va porunci slujitorilor lui sa faca cumplite rautati, adica: curvii, preacurvii si cumparari de copii, si vor curvi pe drumuri. Si pentru rautatea lor isi vor pierde cuviinta omeneasca, si o sa-si iasa din minti, pentru multa nestapanire a curviei.”

  http://www.cuvantul-ortodox.ro/2008/11/12/din-profetiile-sfantului-nil-athonitul/

 16. Pingback: Cuvant puternic al Preasfintitului Ignatie Muresanul la Nicula despre ATACURILE SI MANIPULARILE LA ADRESA BISERICII in numele fals al “tolerantei”: “EUROPA ESTE MURIBUNDĂ, n-are nevoie de Biserică, de familie, de Dumnezeu. AVEȚI GRIJ
Formular comentarii

* Pentru a deveni public, comentariul dumneavoastra trebuie aprobat de un administrator. Va rugam sa ne intelegeti daca nu vom publica anumite mesaje, considerandu-le nepotrivite, neconforme cu invatatura ortodoxa sau nefolositoare sufleteste. Va multumim!

Carti

Articole recomandate

Rânduială de rugăciune

Articole Recomandate