IPS TEOFAN, Mitropolitul Moldovei si Bucovinei, primul ierarh roman care il sustine public pe EGUMENUL EFREM DE LA VATOPED

4-01-2012 Sublinieri

Plus: Imagini de la intalnirea celor doi oameni duhovnicesti din 2010, de la Vatoped (video)

Preacuvioşiei Sale,
Preacuviosului Părinte EFREM,
Stareţul Sfintei Mănăstiri Vatoped
şi cinstitei sale obşti

Preacuvioase Părinte Stareţ Efrem,
Venerabilă obşte a Sfintei Mănăstiri Vatoped,

Cu puţin timp înainte de Sărbătoarea Naşterii Domnului am aflat despre decizia autorităţilor judiciare elene cu privire la emiterea unui mandat de arestare preventivă a Preacuvioşiei Voastre, părinte duhovnicesc a peste 100 de vieţuitori ai Sfintei Mănăstiri Vatoped.

Am nădăjduit că este vorba despre o eroare judiciară care va fi curând elucidată şi Preacuvioşia Voastră veţi continua nestingherit lucrarea de egumen al mănăstirii. Din păcate, s-a ajuns la întemniţare, închisoarea fiind locul în care Preacuvioşia Voastră aţi petrecut slăvita sărbătoare a Naşterii Domnului şi ziua de Anul Nou.

Această tristă realitate m-a determinat să vă trimit scrisoarea de faţă ca un umil gest de împreună participare la durerea Preacuvioşiei Voastre, a frăţimii Mănăstirii Vatoped şi a numeroase persoane din lumea ortodoxă care şi-au manifestat mâhnirea faţă de nedreptatea şi abuzul la care sunteţi supus.

Prin voia lui Dumnezeu, vă cunosc, Preacuvioase Părinte Efrem, de mulţi ani. Pelerinajele Sfinţiei Voastre în România şi cele câteva zile pe care le-am petrecut în Mănăstirea Vatoped în anul 2010 m-au ajutat să percep în Preacuvioşia Voastră un părinte în adevăratul sens al cuvântului, un mărturisitor curajos, înţelept şi smerit al Bisericii Dreptmăritoare.

Am remarcat la Preacuvioşia Voastră o harismă cu totul specială în coordonarea vieţii duhovniceşti într-o obşte monahală de excepţie, formată din monahi de mai multe naţionalităţi. Bucuria sesizată pe chipurile monahilor într-o obşte mănăstirească cu reguli stricte trăite în autentic duh ascetic arată darul cu care v-a înzestrat Dumnezeu de călăuzire a monahilor spre taina Împărăţiei Cerurilor trăită ca pregustare încă din această lume.

În timpul celor câteva zile petrecute în Sfânta Mănăstire Vatoped am luat aminte la sutele de pelerini care zilnic erau primiţi în marea lavră. Împovăraţi cu greutăţile vieţii, pelerinii veniţi din Grecia sau din alte ţări găsesc în incinta mănăstirii pe care o coordonaţi un spaţiu adevărat de odihnă duhovnicească, de libertate lăuntrică, stări atât de necesare într-o lume obosită şi înrobită în nenumărate chipuri. Asistarea duhovnicească a pelerinilor, găzduirea şi hrana acestora necesită o implicare permanentă a egumenului, osteneală asumată cu dragoste şi jertfă, prin mila Domnului, de Preacuvioşia Voastră.

O lucrare frumoasă desfăşurată de mulţi ani de Sfânta Mănăstire Vatoped sub coordonarea Preacuvioşiei Voastre cuprinde vizite cu caracter misionar în diferite locuri ale Creştinătăţii Ortodoxe şi editarea unor texte filocalice de excepţie. Amintesc aici ambianţa duhovnicească trăită de preoţi, monahi, monahii şi credincioşi cu ocazia a două vizite pe care le-aţi efectuat în Mitropolia Olteniei pe vremea când slujeam ca mitropolit în acea regiune, precum şi editarea şi tipărirea în limba greacă, cu traducere românească de către Mănăstirea Vatoped, a textului Everghetinosului, volumele I şi II, cu binecuvântarea Mitropolitului Moldovei şi Bucovinei.

Organizarea unei obşti monahale exemplare, ospitalitatea duhovnicească şi materială oferită unui număr impresionant de închinători şi lucrarea de mărturisire a credinţei în spaţiul panortodox sunt trei din multele daruri cu care a binecuvântat Dumnezeu persoana Preacuvioşiei Voastre, daruri despre care doresc a da mărturie în aceste clipe dificile prin care treceţi dimpreună cu obştea Mănăstirii Vatoped şi cu cei care vă iubesc, vă apreciază şi vă sunt alături.

Preacuvioase Părinte Arhimandrit Efrem,

În aceste zile legate de Sărbătoarea Naşterii Domnului şi de Anul Nou, 2012, Preacuvioşia Voastră vă aflaţi întemniţat. Dureros, nedrept şi trist. De ce se întâmplă, ceea ce se întâmplă? Ce taină este aceasta? Ce jertfă se săvârşeşte? Dumnezeu singur cunoaşte raţiunea acestei situaţii dureroase şi nedrepte pentru Preacuvioşia Voastră, pentru frăţimea Mănăstirii Vatoped, pentru întreaga obşte a Sfântului Munte, pentru toţi cei care vă cunosc, vă apreciază, vă iubesc şi se roagă lui Dumnezeu pentru eliberarea grabnică.

Nedumerirea şi îngrijorarea multor creştini este mare în ceea ce priveşte situaţia prin care treceţi, prin prisma a cel puţin două întrebări la care se aşteaptă răspuns. De ce a fost nevoie de o arestare preventivă în cazul unei persoane ce nu prezintă nici cel mai mic risc pentru nimeni? Şi, de ce, oare, această arestare preventivă a avut loc în Ajunul Sărbătorii Naşterii Domnului?

Sunt lucruri care nasc îngrijorări majore în sufletele noastre. În acest sens, pe lângă compasiunea ce o simţim faţă de Preacuvioşia Voastră, Părinte Arhimandrit Efrem, ne întrebăm dacă nu cumva asistăm la un act inedit de nedreptate faţă de Biserica Ortodoxă, atunci când un reprezentant de mare cinste al Sfântului Munte Athos este astfel tratat în ţara sa.

Cu gândul la această întrebare care frământă sufletele multora, suntem alături de Preacuvioşia Voastră, Părinte Efrem, prin rugăciuni, în greaua încercare în care vă aflaţi. Monahilor Sfintei Mănăstiri Vatoped le doresc aflarea curajului celui duhovnicesc şi mărturisitor împreună cu venerabilul lor stareţ, nădăjduind în dreptatea cea după Dumnezeu.

† Teofan
Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei

2 ianuarie 2012,
Sărbătoarea Sfântului Silvestru, Episcopul Romei, şi a Sfântului Serafim de Sarov

Legaturi:

***

***

*

*


Categorii

Biserica la ceas de cumpana, IPS Teofan, Staretul Efrem Vatopedinul, VIDEO

Etichete (taguri)

, , , , , , , , , , , , , , , , ,

Articolul urmator/anterior

Comentarii

48 Commentarii la “IPS TEOFAN, Mitropolitul Moldovei si Bucovinei, primul ierarh roman care il sustine public pe EGUMENUL EFREM DE LA VATOPED

<< Pagina 1 / 2 >> VEZI COMENTARII MAI NOI

 1. Pericopa evanghelica: Marcu 10, 11- 16

  11.Şi El le-a zis: Oricine va lăsa pe femeia sa şi va lua alta, săvârşeşte adulter cu ea.
  12.Iar femeia, de-şi va lăsa bărbatul ei şi se va mărita cu altul, săvârşeşte adulter.
  13.Şi aduceau la El copii, ca să-Şi pună mâinile peste ei, dar ucenicii certau pe cei ce-i aduceau.
  14.Iar Iisus, văzând, S-a mâhnit şi le-a zis: Lăsaţi copiii să vină la Mine şi nu-i opriţi, căci a unora ca aceştia este împărăţia lui Dumnezeu.
  15.Adevărat zic vouă: Cine nu va primi împărăţia lui Dumnezeu ca un copil nu va intra în ea.
  16.Şi, luându-i în braţe, i-a binecuvântat, punându-Şi mâinile peste ei.

  Luca 10, 1- 15

  1.Iar după acestea, Domnul a ales alţi şaptezeci (şi doi) şi i-a trimis câte doi înaintea feţei Sale, în fiecare cetate şi loc, unde Însuşi avea să vină.
  2.Şi zicea către ei: Secerişul este mult, dar lucrătorii sunt puţini; rugaţi deci pe Domnul secerişului, ca să scoată lucrători la secerişul Său.
  3.Mergeţi; iată, Eu vă trimit ca pe nişte miei în mijlocul lupilor.
  4.Nu purtaţi pungă, nici traistă, nici încălţăminte; şi pe nimeni să nu salutaţi pe cale.
  5.Iar în orice casă veţi intra, întâi ziceţi: Pace casei acesteia.
  6.Şi de va fi acolo un fiu al păcii, pacea voastră se va odihni peste el, iar de nu, se va întoarce la voi.
  7.Şi în această casă rămâneţi, mâncând şi bând cele ce vă vor da, căci vrednic este lucrătorul de plata sa. Nu vă mutaţi din casă în casă.
  8.Şi în orice cetate veţi intra şi vă vor primi, mâncaţi cele ce vă vor pune înainte.
  9.Şi vindecaţi pe bolnavii din ea şi ziceţi-le: S-a apropiat de voi împărăţia lui Dumnezeu.
  10.Şi în orice cetate veţi intra şi nu vă vor primi, ieşind în pieţele ei, ziceţi:
  11.Şi praful care s-a lipit de picioarele noastre din cetatea noastră vi-l scuturăm vouă. Dar aceasta să ştiţi, că s-a apropiat împărăţia lui Dumnezeu.
  12.Zic vouă: Că mai uşor va fi Sodomei în ziua aceea, decât cetăţii aceleia.
  13.Vai ţie, Horazine! Vai ţie, Betsaido! Căci dacă în Tir şi în Sidon s-ar fi făcut minunile care s-au făcut la voi, de mult s-ar fi pocăit, stând în sac şi în cenuşă.
  14.Dar Tirului şi Sidonului mai uşor le va fi la judecată, decât vouă.
  15.Şi tu, Capernaume, nu ai fost înălţat, oare, până la cer? Până la iad vei fi coborât!

  Pericopa apostolica: Iacov 1, 1- 18

  1.Iacov, robul lui Dumnezeu şi al Domnului Iisus Hristos, celor douăsprezece seminţii, care sunt în împrăştiere, salutare.
  2.Mare bucurie să socotiţi, fraţii mei, când cădeţi în felurite ispite,
  3.Ştiind că încercarea credinţei voastre lucrează răbdarea;
  4.Iar răbdarea să-şi aibă lucrul ei desăvârşit, ca să fiţi desăvârşiţi şi întregi, nelipsiţi fiind de nimic.
  5.Şi de este cineva din voi lipsit de înţelepciune, să o ceară de la Dumnezeu, Cel ce dă tuturor fără deosebire şi fără înfruntare; şi i se va da.
  6.Să ceară însă cu credinţă, fără să aibă nici o îndoială, pentru că cine se îndoieşte este asemenea valului mării, mişcat de vânt şi aruncat încoace şi încolo.
  7.Să nu gândească omul acela că va lua ceva de la Dumnezeu.
  8.Bărbatul îndoielnic este nestatornic în toate căile sale.
  9.Iar fratele cel smerit să se laude întru înălţimea sa,
  10.Şi cel bogat întru smerenia sa, pentru că va trece ca floarea ierbii.
  11.Căci a răsărit soarele arzător şi a uscat iarba şi floarea ei a căzut şi frumuseţea feţei ei a pierit; tot aşa se va veşteji şi bogatul în alergăturile sale.
  12.Fericit este bărbatul care rabdă ispita, căci lămurit făcându-se va lua cununa vieţii, pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce Îl iubesc pe El.
  13.Nimeni să nu zică, atunci când este ispitit: De la Dumnezeu sunt ispitit, pentru că Dumnezeu nu este ispitit de rele şi El însuşi nu ispiteşte pe nimeni.
  14.Ci fiecare este ispitit când este tras şi momit de însăşi pofta sa.
  15.Apoi pofta, zămislind, naşte păcat, iar păcatul, odată săvârşit, aduce moarte.
  16.Nu vă înşelaţi, fraţii mei prea iubiţi:
  17.Toată darea cea bună şi tot darul desăvârşit de sus este, pogorându-se de la Părintele luminilor, la Care nu este schimbare sau umbră de mutare.
  18.După voia Sa ne-a născut prin cuvântul adevărului, ca să fim începătură făpturilor Lui.

 2. Cinste lui,acestui mult iubit ierarh al nostru!
  Iar pt parintele Efrem,sa ne rugam in continuare,dupa puterile noastre,sa se arate dreptatea lui Dumnezeu,cu el.

 3. Bravo, PARINTE! Hristos si Maica Domnului sa va ajute si sa va intareasca!

 4. Pai asa si trebuie! Sarutam dreapta, Vladica Teofan!
  Restul sinodului BOR ce face?

 5. Doamne ajuta ca toti ceilalti ierahi sa fie alaturi de acest parinte care apara ortodoxia de la pieire, precum candva mucenicii o aparau de acelasi dusman. Parintele Teofan a ramas acelasi pe care l-am cunoscut candva in curtea M.Lainici, iar de atunci inima si gandurile mele au ramas la Domnul Nostru IISUS Hristos pe care spre sa nu-l tradez vreodata.

 6. SLAVA LUI DUMNEZEU PENTRU TOATE! SARUTAM DREAPTA VLADICAI TEOFAN!

 7. ALOO BOR-UL UNDE E??? ASTIA DORM PE FATA …OF DOMANE AI GRIJA DE OILE TALE. CINSTE PARINTELUI AVEM NEVOIE DE MARTURISITORI IN ZILELE NOASTRE NU DE ….. FRATILOR A CAM VENIT VREMEA SA NE FACEM SI NOI AUZITI .NU CREDETI CA AM TACUT DESTUL???

 8. SLAVA DOMNULUI ca mai sunt ierarhi adevarati ortodocsi!!! Dumnezeu si Maica Domnului sa Va tina sanatos, Parinte Teofan! Nu sunteti si nu veti fi singur niciodata in lupta pentru ortodoxia curata. Sfintii si mucenicii acestui popor Va sunt alaturi. Si noi, pacatosii. Slava Domnului!

 9. @ Dorin:

  Al cui ierarh este Mitr. Teofan? nu al BOR?

 10. Multumim IPS Teofan pentru felul in care ne reprezentati tara si biserica!

 11. Oare ,mai precis, pentru ce-l acuza? Iertati-ma.

 12. @maria:

  Aveti niste trimiteri (hiperlinkuri, scrise mare, caracter 14, pe fond galben, cu rosu partial) la finalul textului. Veti gasi acolo toate detaliile cazului arestarii staretului Efrem.

 13. Nu-i om care să ia cunoștință de un anume fapt și să nu aibă o reacție personală de răspuns la ea, reacție care se vede în public, care este așteptată, urmărită, studiată, interpretată, și care are urmari totdeauna în mai mare sau mai mică măsură în noi și în semenii noștrii. Ortodoxia, dacă este vie (sau doar politică ortodoxă), se dă pe față totdeauna (mai ales când Dumnezeu ne pune in față evenimentele simultan). Și a pus Dumnezeu astfel de evenimente acum la sărbători în fața noastră, prin suferința Parintelui Efrem, și a primului ministru care si-a pierdut tatăl. Ortodoxește fiecare se solidarizeaza cu cel ce se află în necaz și durere oricine ar fi el. Dar să te manifești public față de unul prin cuvinte alese și fața de celalat prin ignorare nu poate sa nu aibă urmări adânci (pe multe planuri), când esti ortodox și ai și o misiune de îndeplinit. Nu vreau să fiu judecător nimănui, dar dacă m’a durut ca ortodox suferința celui care si-a pierdut tatal și am răspuns, este cu putință să nu mă doară suferința ortodoxiei care este atacată la varful ei (autentic trăite) ?.
  Tacerea este răspuns, este atitudine, este decizie este actiune și are și va avea rezultat și consecințe, pentru ca este atitudine și este raspuns. Sărut mâna Înaltului meu parinte duhovnicesc Teofan, și îl sustin ca și pe Parintele Efrem cu dragostea, cu rugaciunea și cu marturisirea mea. Nu am spus aceasta spre a judeca.Nu pot fi eu judecatorul cuiva. In aceasta îmi văd neputinta și imi judec propriile atitudini și reacții, pentru că le am le traiesc și simt că au și vor avea consecințe. Rog pe Dumnezeu și pe toți ce-i. ce vor citi spusele acestea să ma ierte.

 14. Pingback: Iulian Capsali: CAZUL EFREM. Parintele Florin Botezan da marturie pentru STARETUL VATOPEDIN - Razboi întru Cuvânt
 15. Se pare ca in Moldova a ramas Capitala Spirituala a Tarii… Cinste, IPS Teofan!

 16. Pingback: CU CE A DERANJAT STARETUL EFREM PE STAPANII LUMII? (I) “Puterile intunericului, sionistii, vor sa loveasca in Ortodoxie! Kissinger, om intunecos” (VIDEO)
 17. Pingback: Sihastria Putnei, parintele Eftimie Mitra si Schitul Sfintii Romani: scrisori de sustinere pentru STARETULUI EFREM VATOPEDINUL - Razboi întru Cuvânt
 18. IPS Teofan a spalat obrazul Bisericii noastre Ortodoxe Romane acum prin aceasta scrisoare care este ca un strigat pentru dreptate, dar si de mangaiere pentru Gherona Efrem. Acum se vede cine iubeste cu adevarat! Am avut ocazia sa vorbesc cu IPS Atanasie al Limasolului din Cipru si mi-a transmkis un mesaj, anume sa facem toti care il cunoastem pe Gheronda Efrem rugaciune pentru el.
  Sa nu il uitam in rugaciunile noastre. Preoti si monahi din toata ortodoxia face-ti rugaciune si Sf Litrughie pentru Gheronda Efrem.

 19. Pingback: SOLIDARITATE ROMANEASCA PENTRU STARETUL EFREM DE LA VATOPEDI - Razboi întru Cuvânt
 20. Pingback: Manastirea Putna: IMPREUNA-PATIMIM ALATURI DE PARINTELE EFREM SI OBSTEA MANASTIRII VATOPED - Razboi întru Cuvânt
 21. Pingback: PARINTELE AGAPIE CORBU – cea mai profunda si mai duhovniceasca pozitie in cazul STARETULUI EFREM, “INLANTUITUL LUI HRISTOS”! - Razboi întru Cuvânt
 22. Pingback: Patriarhia Ecumenica din Constantinopol despre ARESTAREA STARETULUI EFREM: “NU ESTE PERMIS amestecul altor BISERICI AUTOCEFALE” in SFANTUL MUNTE - Razboi întru Cuvânt
 23. Pingback: Sinodul Permanent al Bisericii Greciei: arestarea Staretului Efrem a RANIT AUTORITATEA BISERICII. Arhiepiscopul Ieronim il va VIZITA LA INCHISOARE - Razboi întru Cuvânt
 24. Pingback: CU CE A DERANJAT STARETUL EFREM PE STAPANII LUMII? (II) “Eu sunt impotriva Europei! Ma rog din tot sufletul sa nu intrati niciodata in UE!” (VIDEO)
 25. Pingback: PARINTELE MIHAIL MILEA (BUZAU) DESPRE PARINTELE EFREM DE LA VATOPED: “Un parinte al bucuriei si un staret marturisitor in vremuri apocaliptice” - Razboi întru Cuvânt
 26. Pingback: Mitropolitul Hrisostom al Messiniei ATACA VIRULENT SI INVENINAT SINODUL BISERICII GRECIEI PENTRU SUSTINEREA PARINTELUI EFREM! - Razboi întru Cuvânt
 27. Pingback: Mitropolitul Ambrosie al Kalavitrei, fulminant! PATRIARHIA ECUMENICA, O MAMA VITREGA CARE LUPTA DOAR PENTRU A-SI PASTRA INTAIETATEA! - Razboi întru Cuvânt
 28. Pingback: Parintele Efrem de la Vatopedi in Romania. Cuvinte din Sfantul Munte: INTOARCERE LA TRADITIE SI LA PARINTI, LEGATURI STRANSE CU MANASTIRILE! -
 29. Pingback: Staretul Efrem Vatopedinul in Romania (2000) despre RUGACIUNEA LUI IISUS si NADEJDEA IN IUBIREA LUI DUMNEZEU SI IN GRIJA MAICII DOMNULUI -
 30. Pingback: ARESTAREA UNUI STARET (Emisiune TVR-info cu Rafael Udriste si Iulian Capsali). Egumenul Efrem si Parintele Daniil Cotescu la “Ora de Stiri”, in 2007 (VIDEO) - Razboi întru Cuvânt - Recomandari
Formular comentarii

* Pentru a deveni public, comentariul dumneavoastra trebuie aprobat de un administrator. Va rugam sa ne intelegeti daca nu vom publica anumite mesaje, considerandu-le nepotrivite, neconforme cu invatatura ortodoxa sau nefolositoare sufleteste. Va multumim!

Carti

Articole recomandate

Rânduială de rugăciune

Articole Recomandate