PS Sebastian si IPS Teodosie: VOTATI “DA” la REFERENDUMUL din 6 și 7 octombrie!/ PS CALINIC BOTOSANEANUL: Sa fim noi, oare, generatia care sa aprinda focul sfarsitului prin LEGALIZAREA PACATELOR STRIGATOARE LA CER?

25-09-2018 4 minute Sublinieri

EPISCOPIA SLATINEI SI ROMANATILOR/ PS Sebastian Pascanu:

Votați DA la referendumul din 6 și 7 octombrie!

Biblia ne arată că Dumnezeu a creat pe om – bărbat și femeie. Pe Adam și pe Eva. Nu doi Adami. Sau două Eve. Nici un Adam și mai multe Eve, ori o Evă și mai mulți Adami. Pe cei doi, Dumnezeu i-a binecuvântat și le-a poruncit: „Creșteți și vă înmulțiți și umpleți pământul și-l supuneți…” (Fc. 1, 28).

Vreți, deci, să ne arătăm și noi împlinitori ai acestei prime porunci a Domnului, dată întâilor oameni?…

Atunci, votați DA la referendumul din 6 și 7 octombrie!

*

Tot Biblia ne previne că Dumnezeu a pedepsit cu foc cetățile Sodoma și Gomora pentru păcate săvârșite împotriva firii (Fc. cap. 19).

Vreți, deci, să evităm, pe viitor, mânia Domnului și să nu-L mai provocăm la astfel de pedepse?…

Atunci, votați DA la referendumul din 6 și 7 octombrie!

*

Însăși firea bărbatului și a femeii ne arată care este căsătoria naturală − singura care poate perpetua neamul omenesc.

Sunteți, așadar, PENTRU singurul gen de căsătorie care poate garanta viitorul speciei umane?…

Atunci, votați DA la referendumul din 6 și 7 octombrie!

*

Tradiția noastră creștină ne-a obișnuit copiii să crească în familii normale, învățându-ne că anormalitatea are nevoie mai degrabă de terapie, decât de legi speciale.

Vreți ca nepoții dumneavoastră să crească în familii normale, formate din mamă și tată?…

Atunci, votați DA la referendumul din 6 și 7 octombrie!

*

Istoria ne-a arătat că civilizații ilustre au dispărut de pe fața pământului, atunci când au abandonat valori ca: cinste, onoare, muncă, moralitate…

Vreți, dar, ca civilizația noastră să dăinuiască, prosperând prin valori consacrate deja, de-a lungul atâtor milenii?…

Atunci, votați DA la referendumul din 6 și 7 octombrie!

*

Societatea românească se confruntă în prezent cu cea mai gravă criză demografică din istoria ei.

Vreți să puneți umărul, cu toții, la remedierea acestei crize, care riscă să se acutizeze și mai mult prin formule de conviețuire care nu au nimic comun cu nașterea de prunci?…

Atunci, votați DA la referendumul din 6 și 7 octombrie!

*

Domnul Iisus Hristos a participat personal la nunta din Cana Galileii, binecuvântând însoțirea mirelui și a miresei de acolo și săvârșind întâia Sa minune.

Doriți, dar, să avem certitudinea prezenței și binecuvântării lui Dumnezeu la fiecare căsătorie oficiată în numele Său?…

Atunci, votați DA la referendumul din 6-7 octombrie!

***

Ziarul Lumina/ PS Calinic Botosaneanul (fragment):

Să fim noi, oare, generaţia care să consimtă la legalizarea păcatelor strigătoare la cer?

[…]

1. Aşadar, iubiţi tineri, în demersurile voastre de cucerire a viitorului de Aici şi de Dincolo, însoţiţi-vă cu Preamilostivul Dumnezeu şi cu sfinţii Lui pentru că numai dintr-o astfel de comuniune veţi putea dobândi bucuria încrederii în voi şi vă veţi putea înnobila zilele vieţii.

2. Nu râvniţi la roşcovele înstrăinării de Dumnezeu, ca fiul risipitor (Luca 15, 13 şi 16), ci, dimpotrivă, sporiţi-vă dragostea faţă de Dumnezeu, faţă de părinţii voştri, faţă de semeni, dar mai ales faţă de cei care sunt în necazuri, suferinţe şi lipsuri, ajutându-i să se elibereze de tot ce le întristează viaţa. „Bucuraţi-vă cu cei ce se bucură şi plângeţi cu cei ce plâng (Romani 12, 15).

3. Fiţi statornici în împlinirea făgăduinţelor şi îmbrăcaţi-vă în mantia desăvârşitei trăiri în Hristos şi în Biserica Sa, ca astfel să puteţi birui toate luptele văzuţilor şi nevăzuţilor vrăjmaşi, care vă stau înainte.

4. Supuneţi-vă în integritatea voastră – trup şi suflet – unei asceze pe măsura şi vrerea lui Dumnezeu, pentru ca Dumnezeu să-Şi amintească de voi, aşa cum Şi-a amintit de Israel (Iezechiel 16, 60), de legământul Lui încheiat cu voi, prin Taina Sfântului Botez, din zilele prunciei voastre, şi, totodată, să-L rugaţi ca să vă vindece de infirmităţile sufleteşti şi trupeşti; „pentru că tot ce este în lume, adică pofta trupului şi pofta ochilor şi trufia vieţii, nu sunt de la Tatăl, ci sunt din lume (I Ioan 2, 16).

5. Nu vă construiţi viitorul pe terenuri mlăştinoase, ca nu cumva edificiul vostru să se dărâme atunci când vă este lumea mai dragă şi nici să nu cereţi, tineri fiind, întocmai fiului risipitor, partea ce vi se cuvine de avere (Luca 15, 12), pentru ca nu cumva, risipind-o, să vă îndureraţi părinţii şi dascălii, care vă veghează devenirea şi „să fiţi ruşinaţi pentru că aţi purtat ocara tinereţii voastre” (Ieremia 31, 19).

6. Construiţi-vă o tinereţe după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu; înfăşuraţi-vă viaţa într-un giulgiu de in curat, întocmai Evanghelistului Marcu, care, „tânăr fiind, mergea după Hristos” (cf. Marcu 14, 51), dar şi a celorlalţi apostoli şi ucenici, mucenici, mărturisitori şi cuvioşi, care au lăsat toate (cf. Matei 19, 27-29), într-o formă sau alta, şi au urmat lui Hristos.

7. Sporiţi-vă tinereţea prin lucrarea sfântă a Bisericii şi nu vă risipiţi averea, lăsându-vă vrăjiţi de mirajul unor lumi virtuale, ca odinioară fiii lui Israel şi ai lui Iuda, care au făcut numai rău înaintea lui Dumnezeu din tinereţile lor şi L-au mâniat cu faptele mâinilor lor (Ieremia 32, 30). Faceţi-vă pildă semenilor voştri cu cuvântul – „vorba voastră să fie totdeauna plăcută, dreasă cu sare – lipsită de trivialităţi – ca să ştiţi cum trebuie să răspundeţi fiecăruia (Coloseni 4, 6; Matei 5, 13) – cu purtarea, cu dragostea, cu duhul, cu credinţa şi cu curăţia, pentru ca nimeni să nu vă dispreţuiască tinereţile voastre (I Timotei 4, 12).

8. Într-o societate cu moravuri puţin măsurate, este de datoria voastră să vă alegeţi prieteni de caracter şi serioşi, blânzi şi nobili, evlavioşi şi înţelepţi, după cuvântul care zice: „Spune-mi cu cine te însoţeşti ca să-ţi spun cine eşti”. Pentru că sunt mulţi, nu puţini, care pozează în sfinţi, iar înăuntru sunt fiare.Nu vă lăsaţi înşelaţi spune Sfântul Apostol Pavel, citând din Menandru (sec. al IV-lea î.Hr.), opera Thais sau, mai curând, din folclorul vremii – tovărăşiile rele strică obiceiurile bune (I Corinteni 15, 33). Şi Solomon atrăgea atenţia asupra prieteniilor îndoielnice, care, uneori, te trag în jos, nicidecum în sus: „Cel ce se însoţeşte cu cei înţelepţi ajunge înţelept, iar cel ce se întovărăşeşte cu cei nebuni devine fără minte” (Pilde 13, 20).

9. Înmulţiţi-vă talanţii încredinţaţi vouă de Dumnezeu cu responsabilitate şi caracter, cu onestitate şi devotament; semănaţi în jurul vostru convingeri demne de luat în seamă şi daţi dovadă, întotdeauna, de seriozitate, perseverenţă şi, mai ales, de o înaltă responsabilitate în tot ceea ce vă este îngăduit să faceţi.

10. Convertiţi-l pe Saul din voi în Pavel – pentru că ar fi la limita dizgraţiei să pari drept fără să fii – şi, astfel, propovăduiţi-L neamurilor pe Hristos şi valorile Evangheliei Sale. Faceţi din viaţa voastră o doxologie adusă lui Dumnezeu! Ridicaţi-vă sus cu mintea şi cu inima şi revărsaţi-vă înaintea lui Dumnezeu sufletul în rugăciuni şi mulţumiri.

11. Luptaţi cu toate armele bunei-cuviinţe, ale înţelepciunii şi ale credincioşiei voastre, determinându-i pe fiii acestei Ţări, cu drept de vot, indiferent de culoarea lor religioasă, ca la Referendumul din 6-7 octombrie să iasă la vot întru apărarea acestui Odor de nepreţuit, care este Cununia dintre un bărbat şi o femeie. Numai un bărbat şi o femeie pot lărgi pe pământ hotarele Împărăţiei lui Dumnezeu, prin naşterea de prunci.

12. Misiunea voastră, iubiţi tineri, indiferent de structurile eclesiale din care faceţi parte (ASCOR, ATOR, LTOR ş.a.), este de a face din lumea noastră o lume contemporană cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos, cu Maica Domnului şi cu toţi Sfinţii Lui. Şi, chiar dacă trăim într-o epocă de mare progres tehnologic, aceasta nu ne dă dreptul să admitem degradarea spirituală şi morală a societăţii, ci, dimpotrivă, să ne unim în cuget şi simţire pentru ca, împreună, să spunem Da Familiei, aşa cum a fost creată de Dumnezeu, şi, astfel, să putem învia această lume ce se clatină din toate încheieturile. Putem reuşi cerând ajutorul, prin sporite rugăciuni, Preasfintei Treimi, Maicii Domnului, precum şi Tuturor Sfinţilor din toate timpurile şi locurile.

Se spune că lumea se va sfârşi prin foc (II Petru 3, 7)! La câtă muniţie nucleară se găseşte astăzi pe Mapamond, nici măcar nu este imposibil să murim incineraţi. Însă, întrebarea care se pune este: Să fim noi, oare, generaţia care să aprindă acest foc prin legalizarea păcatelor strigătoare la cer? Mi GhenitoSă nu fie (Romani 6, 15) – Doamne fereşte!

***

IPS Teodosie: „Nicidecum nu poate fi familie o însoțire a două persoane de același sex”

Cu prilejul Referendumului pentru modificarea Constituției, din 6-7 octombrie 2018, IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, a chemat la vot pe toți cei ce au conștiința că familia se bazează pe căsătorie doar dintre un bărbat și o femeie.

 

Legaturi:

Parintele Arsenie Papacioc: PACATUL SODOMIEI (HOMOSEXUALITATEA) ADUCE MAI GRABNIC JUDECATA DE APOI!/ Despre catolicism si ecumenism: “Nu ne putem juca cu Adevarul. Nu-i totuna ortodox sa mori sau ecumenist vandut!”

CUVINTE VII SI TARI DE LA UN SFANT IN VIATA, PARINTELE EFREM DIN ARIZONA (mai 2014): SODOMIA VA ADUCE RAZBOIUL NUCLEAR! “Hristos nu poate tolera astfel de pacate. Razboiul va incepe din cauza pacatelor… Vom trece prin mari dureri”

Glasul de tunet al Mitropolitului Bartolomeu Anania avertizeaza si mustra raspicat si dincolo de mormant: “EUROPA, NU SODOMA!”

Regretatul Parinte Ilie Moldovan: SODOMIA UCIDE! Miscarea sodomista lucreaza conjugat cu “educatorii de sex” pentru a DISTRUGE FAMILIA!

PARINTELE CLEOPA despre CONDITIILE DOBANDIRII PACII IN INIMA si despre SFARSITUL LUMII: “Urgia lui Dumnezeu, toate acestea striga la cer si nu stim pana cand…”

 

PATRIARHUL DANIEL NE INDEAMNA “SA FIM MARTURISITORI, afirmand, aparand si promovand FAMILIA binecuvantata, bazata pe CASATORIA DINTRE UN BARBAT SI O FEMEIE”/ Mesajul Parintelui Episcop MACARIE DRAGOI cu privire la REFERENDUMUL din 6-7 octombrie 2018/ FANATISMUL ANTICRESTIN al “influencerilor” si JOCUL SANTAJULUI, INTIMIDARII, MARGINALIZARII Bisericii

PS MACARIE îndeamnă oamenii SĂ VINĂ LA REFERENDUM și să voteze pentru clarificarea definiției căsătoriei în Constituție: “Consider nu doar că e o DATORIE sfântă pentru noi de a vota la referendum, ci și un mare TEST pentru noi, ca popor”

REFERENDUMUL PENTRU CASATORIE INTRE ADEVAR SI MANIPULARE (Realitatea Spirituala)/ PS IGNATIE si IPS Andrei cheama la REFERENDUM: “Putem face istorie marturisind valorile in care credem: Familie, Biserica, Credinta! Cine lipseste, inseamna ca impartaseste alte valori”/ VASILE BANESCU: “Nu exista o circulara oferita de Patriarhia Română catre eparhii. Scopul lui ultim este limpezirea noțiunii de casatorie, nu redefinirea familiei”/ REFERENDUMUL SI MINORITATILE/ Radu Preda: SA REAFIRMAM NORMALITATEA! (audio)

ZIUA CEA MARE A TESTULUI REFERENDUMULUI. IPS Laurentiu Streza: „Dacă pierdem examenul acesta, multe lucruri vor veni şi vom plânge apoi, nu se va mai repeta niciodată momentul!”/ IPS TEOFAN: “Cu îndrăzneală sfântă să ne mărturisim crezul nostru lăuntric”/ Coalitia pentru familie: REFERENDUMUL, SANSA NOASTRA ISTORICA/ Boicotul referendumului: o manevra de tip comunist/ Majoritatile discriminate si statul totalitar

NOI CLARIFICARI SI MESAJE DE CHEMARE LA VOT PENTRU REFERENDUM. Patru mitropoliti ai BOR, inclusiv cei din DIASPORA, indeamna la apararea Casatoriei/ IPS IOAN AL BANATULUI: “Spre ce fel de civilizație ne îndreptăm: spre cea a luminii sau spre cea a întunericului?” (VIDEO)

Teologul RADU PREDA – cuvant la Iasi de INDEMN pentru IESIREA LA VOT la “un REFERENDUM prin care reconfirmam faptul ca suntem asa cum suntem. CA DERANJAM, ASTA ESTE BINE, credinta noastra conteaza”. LUAREA CRUCII, darul libertatii platite de martirii comunismului si MARTURISIREA NORMALITATII (audio + text)

REVOLUTIA SEXUALA, pericolul NOII ORDINI TOTALITARE a lumii si MIZA MAI PROFUNDA A REFERENDUMULUI pentru normalitate. “Adevarata cinstire a memoriei martirilor din inchisorile comuniste este continuarea luptei lor impotriva Comunismului, care s-a intors acum in varianta Revolutiei culturale sexuale, a ideologiei gender”

Falsurile „Coaliției“ anti-Referendum. RĂSPUNSURI LA CONFUZIILE CELOR ÎNDOIELNICI, derutați de minciunile și zvonurile aruncate in MASS-MEDIA sau FACEBOOK și DEMONTAREA AVALANȘEI DE MANIPULĂRI, INTOXICĂRI ȘI PSEUDO-ARGUMENTE ale propagandei celor interesati sa BOICOTEZE votul din 6-7 octombrie

De ce să particip la Referendumul pentru familie?/ APOCALIPSA PROPAGANDISTICA A ANTI-CRESTINILOR. Razboiul informational si pericolul votului liber pentru noua ordine globalista/ CASATORIILE HOMOSEXUALE SI DECRESTINIZAREA EUROPEI

REFERENDUMUL DIN 6-7 OCTOMBRIE – CEA MAI LIMPEDE EXPLICATIE VIDEO: Purtatorul de cuvant al Patriarhiei, VASILE BANESCU, la Intalnirea Tinerilor Ortodocsi din Scandinavia, alaturi de PS Macarie: “NU ARE LEGATURA CU REDEFINIREA FAMILIEI, aceasta este o manipulare deliberata. Initiativa a pornit dintr-o ingrijorare legata de ASALTUL ANORMALITATII, de asaltul ideologic asupra institutiei casatoriei”


Categorii

1. DIVERSE, Homosexualitate, IPS Teodosie Petrescu, PS Sebastian Pascanu, Raspunsurile Bisericii la problemele vremurilor, Razboiul impotriva familiei / vietii/ copiilor, Referendum casatorie familie, Video

Etichete (taguri)


Articolul urmator/anterior

Comentarii

7 Commentarii la “PS Sebastian si IPS Teodosie: VOTATI “DA” la REFERENDUMUL din 6 și 7 octombrie!/ PS CALINIC BOTOSANEANUL: Sa fim noi, oare, generatia care sa aprinda focul sfarsitului prin LEGALIZAREA PACATELOR STRIGATOARE LA CER?

  1. Pingback: Sa spunem un DA limpede NORMALITATII, sa ne aparam valorile si familia, SA MARTURISIM CU DEMNITATE SI FERMITATE! “Prezenţa noastră la referendumul din 6-7 octombrie reprezintă o mărturisire de credinţă, iar neprezentarea noastră o lepădare d
  2. Pingback: PĂRINTELE IUSTIN, starețul Mănăstirii Oașa – cuvânt-bisturiu despre REFERENDUMUL pentru apărarea NORMALITĂTII și FAMILIEI: “Este un laş cine nu merge la vot! NEPREZENȚA LA VOT ESTE PĂCAT STRIGĂTOR LA CER. După aceea vei da socote
  3. Pingback: SA NU NE RUSINAM DE HRISTOS, SA NU FIM INDIFERENTI! Pr. Florin Stan si Pr. Calin Popovici – predici insufletitoare in sprijinul REFERENDUMULUI si pentru denuntarea ASALTULUI PERVERTITOR asupra FAMILIEI, CREDINTEI CRESTINE si a COPIILOR. Desfranarea
  4. Pingback: CUVINTE ARZATOARE si INSUFLETIT(OAR)E, APELURI EMOTIONANTE si CLARIFICARI NECESARE pentru a sublinia importanta CRUCIALA a votului la REFERENDUMUL pentru NORMALITATE si FAMILIE. Arhim. Hrisostom Rădășanu, Nichifor Horia si Clement Paunescu (video, audi
  5. Pingback: MIHAI NESU PENTRU REFERENDUM: "mă duc prietenii în braţe, aduc toate rampele şi tot merg. Nu zici doar Da' pentru clarificarea în Constituţie, ci este şi o dovadă de credinţă" / „La Referendum vom vota DA, din toată inima”. M
  6. Pingback: MESAJUL PĂRINTELUI CIPRIAN GRĂDINARU din Belgia pentru PARTICIPAREA LA REFERENDUM: “A nu mărturisi public crezul că înţelegem căsătoria ca unirea între un bărbat şi o femeie de frica bârfelor ori din comoditate e o lepădare de credinț
  7. Pingback: SUSTINERE PENTRU REFERENDUM din SFANTUL MUNTE ATHOS. Staretul EFREM de la VATOPEDU si Parintii Schitului PRODROMU ii indeamna pe români la MARTURISIRE prin vot si prin cuvantul de propovaduire si ii sfatuiesc “sa nu-si plece urechea la soaptele ins
Formular comentarii

* Pentru a deveni public, comentariul dumneavoastra trebuie aprobat de un administrator. Va rugam sa ne intelegeti daca nu vom publica anumite mesaje, considerandu-le nepotrivite, neconforme cu invatatura ortodoxa sau nefolositoare sufleteste. Va multumim!

Rânduială de rugăciune

Carti

Documentare