Parintele Episcop MACARIE – cuvinte MARTURISITOARE si MANGAIETOARE, plus RUGACIUNE fierbinte si inlacrimata CATRE MAICA DOMNULUI, PENTRU VREMURILE DE CERNERE PE CARE LE TRAIM (video, text). MODELUL SFINTILOR IOACHIM SI ANA PENTRU NOI: “De acesti oameni avem nevoie, care nu cauta sa placa lumii si nu se rusineaza sa fie stigmatizati pentru modul lor de viata crestin”

9-09-2019 Sublinieri

În aceste vremuri în care este atacată familia binecuvântată de Dumnezeu, însoțirea firească dintre bărbat și femeie, în aceste vremuri când este atacată însăși natura umană – natura firii bărbătești și natura firii femeiești -, în aceste vremuri, când este atacată nașterea de copii, în aceste vremuri când este atacată inocența copiilor noștri… Când fetele tinere sunt răpite în amiaza mare, ajungând în sclavie… Când cantități uriașe de droguri se revarsă pretutindeni în lume, otrăvind sufletele și trupurile a mii de adolescenți… În aceste vremuri grele și apăsătoare, de cernere, să strigăm împreună către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu…”

***

„Maica Domnului s-a facut scară între pământ și Cer” – PS Macarie

Cuvântul de învățătură al Preasfințitului Macarie, Episcopul Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord, la praznicul Nașterii Maicii Domnului, hramul istoric al Mănăstirii Sihăstria din județul Neamț, 8 septembrie 2019:

– transcriere parțială –

(sursa: Facebook, Biserica Oborul Vechi)

„ […] Acum, la începutul Anului Bisericesc, prăznuim gingășia, smerenia, blândețea, prăznuim familia binecuvântată de Dumnezeu, paternitatea și maternitatea, deoarece într-o lume frământată și bulversată, stăpânită de puterea celui rău, s-a născut o copilă gingașă, smerită, blândă și iubitoare, care avea să devină, pentru mântuirea noastră, Maica lui Dumnezeu. Această prăznuire este plină de smerenie, fiindcă Dumnezeu a binevoit să binecuvânteze pe smeriții și drepții, pe iubitorii și rugătorii Părinți Ioachim și Ana, care erau stigmatizați de contemporanii lor, pentru faptul că nu puteau de naștere la copii, erau sterpi, neroditori. (…) În ochii lumii, păreau nedrepți și păcătoși, însă Dumnezeu, care pe toate le vede și le cunoaște, i-a ales ca vase cinstite, fiindcă judecata Lui este dreaptă și nepărtinitoare. Ea nu ține la criteriile acestei lumi și la socotelile ei, ci Dumnezeu vede și cunoaște, apoi răsplătește pe cel drept.


De aceea, dumnezeieștii Părinți au fost binecuvântați cu nașterea celei mai sfinte, mai gingașe si mai minunate copile, căreia i-a revenit această mare îndatorire, acest mare rol în istoria mântuirii neamului omenesc, ca să-L aducă în lume pe Făcătorul a toate. Maica Domnului s-a făcut scară între pământ și cer. Prin ea s-a pogorât la noi Făcătorul a toate. Din Preacuratul ei trup Și-a luat trup Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul lumii. de aceea, trebuie să înțelegem că Dumnezeu îi binecuvântează și îi umple de har pe cei smeriți, pe cei credincioși și rugători. 

Deoarece dumnezeieștii Părinți nu au căutat să placă celor din lumea aceasta, ci au căutat mai întâi de toate să fie bineplăcuți și credincioși lui Dumnezeu. De acești oameni drepți și verticali avem nevoie și noi în aceste vremuri tulburi, de încercare. De astfel de oameni, care nu se rușinează să fie stigmatizați și să fie prigoniți pentru modul lor de viață creștin și pentru crezul lor. De acești oameni avem nevoie, care nu caută să placă lumii, ci caută să placă lui Dumnezeu. De acești oameni avem nevoie, care nu caută succesul acestei lumi, ci caută să fie în comuniune de rugăciune cu Dumnezeu, să facă voia Lui și să împlinească poruncile Sale. De oamenii aceștia avem nevoie, care nu caută plăcerile cele deșarte, ci caută să placă preamilostivului Dumnezeu.

Așadar, preaiubiții mei, să îi urmăm pe dumnezeieștii părinți în viața noastră de familie, în familia mică, de acasă, dar și în familia mare [a Bisericii], în familia de familii.

Atunci când ne este greu, atunci când ne simțim împovărați, atunci când ne răcim în credință, atunci când, poate, suntem ispitiți să cădem în deznădejde, să privim cu credință la icoana Sfinților Ioachim și Ana, care țin cu bucurie pe brațele lor pe cea mai suavă, pe cea mai minunată și mai gingașă copilă pe care a dat-o omenirea – pe Preasfânta Născătoare de Dumnezeu.

Să conștientizăm faptul că trăim vremuri grele, de cernere. Trăim vremuri în care unii spun răului bine și binelui rău. Nori negri și grei se abat asupra noastră. Însă Maica Domnului poate risipi acești nori amenințători. Singura care poate să împrăștie acești nori negri, grei și amenințători de furtună care se abat asupra noastră este Preasfânta Născătoare de Dumnezeu.

Zilele acestea am vizitat mai mulți bolnavi, între care și câțiva tineri țintuiți la patul suferinței. Un tânăr dintre cei care suferă cumplit îmi spunea că atunci când a suferit un accident rutier grav și se afla în comă, iar soția sa se ruga cu lacrimi Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, citind acatistul ei, la un moment dat, trecând printre două lumi: în partea lui stângă era o lume care era în fierbere și striga de durere – și a înțeles că acolo se chinuiesc sufletele osândite în intunericul cel mai dinafară -, iar în partea lui dreaptă era o lume plină de lumină, iar din lumină a apărut o Femeie, o Doamnă minunată care avea marama pe creștet și fața luminoasă – și a înțeles, cunoscând icoana Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, că este Fecioara Maria. Nu putea să se roage, nu putea nici măcar respira, nu putea să spună niciun cuvânt, însă Maica Domnului, simțind că el se sufocă, și-a luat acoperământul și îi dădea oxigen. Așa cum, în momentul când este o atmosferă înăbușitoare, în care simțim că nu mai putem respira, simțim nevoia să ne facem aer, să mișcăm ceva ca să primim oxigen. Însă el era neajutorat, era țeapăn și sufletește și trupește, nu se putea mișca și nu putea respira, iar Maica Domnului își mișca veșmântul ei ca el să primească oxigen. Ceea ce ne arată că numai în rugăciune, chemând ajutorul Maicii Domnului, putem să respirăm. Fiindcă sufletul nostru are nevoie de rugăciune continuă, așa cum trupul are nevoie de aer ca să respire. Rugăciunea este respirația sufletului. Însă el nu putea să se roage, se uita cu nădejde spre Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, dar se ruga pentru el, cu lacrimi, soția lui. Și în cele din urmă și-a revenit și, încet-încet, se recuperează. Nu putea să se miște deloc, era înțepenit în totalitate, iar acum a început să-și miște mâinile. Însă soția sa are cinci ani de când îi este alături, purtând împreună cu el această cruce ispășitoare a suferinței. Este doar o minune recentă, din multele minuni pe care le lucrează Preasfânta Născătoare de Dumnezeu pentru mântuirea noastră.

Așadar, în aceste vremuri grele, să-i cerem ajutorul Maicii Domnului. În aceste vremuri în care este atacată familia binecuvântată de Dumnezeu, însoțirea firească dintre bărbat și femeie, în aceste vremuri când este atacată însăși natura umană – natura firii bărbătești și natura firii femeiești -, în aceste vremuri, când este atacată nașterea de copii, în aceste vremuri când este atacată inocența copiilor noștri… Când fetele tinere sunt răpite în amiaza mare, ajungând în sclavie… Când cantități uriașe de droguri se revarsă pretutindeni în lume, otrăvind sufletele și trupurile a mii de adolescenți… În aceste vremuri grele și apăsătoare, de cernere, să strigăm împreună către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu și să spunem laolaltă cu toată ființa noastră... [vezi mai jos rugăciunea]…”.

***

Rugăciune către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu pentru vremea pe care o trăim

Preasfântă, Preacurată și Pururea Fecioară Marie, Născătoare de Dumnezeu, Maica Domnului nostru Iisus Hristos și Maica neamului creștinesc, nădejdea mântuirii noastre și rugătoare neîncetată pentru creștini înaintea Milostivului Dumnezeu, tu care dintre fiii oamenilor ai fost cel mai curat vas al Duhului Sfânt și te-ai învrednicit a-L naște cu trupul pe Mesia – Hristos spre mântuirea noastră, rămânând pentru totdeauna Fecioară, ascultă rugăciunea noastră, a celor care ne silim să fim statornici în credință, iubitori ai Bisericii și cinstitori ai tăi și ai tuturor sfinților.

Din pricina păcatelor, multe și grele, râvna pentru rugăciune, lacrimile căinței, iubirea dintre noi, puterea de stăpânire și răbdarea ni s-au împuținat. Diavolul ne lovește cu greu război. Fecioarele își vând cinstea și credința pentru plăceri ucigașe de suflet. Tinerii noștri se dedau la destrăbălări și pleacă în lume, neaflându-și rostul în țara lor. Cei căsătoriți alunecă ușor în desfrânări, în beții și își ucid de bună voie rodul sfânt al pântecelui lor, uitând de Înfricoșata Judecată ce îi așteaptă. Cei vârstnici iubesc mai mult gâlcevile, clevetirile și vorbele fără rost decât Biserica. Din toate părțile păcatele ne copleșesc.

Ce vom face, dumnezeiască Maică, la cine ne vom duce, decât numai la tine, care ții pe sfintele tale brațe pe Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul lumii? Rugăciunile tale îmblânzesc mânia cea dreaptă a lui Dumnezeu, ne ușurează durerile vieții, liniștesc pe vrăjmașii noștri văzuți și nevăzuți și ard pe demoni. Iubirea ta de Mamă ne îndeamnă să ne rugăm ție cu nădejde.

Ai milă de țara noastră, de la o margine până la cealaltă. Ai milă de poporul nostru care te cinstește. Nu ne lăsa orfani, Maica lui Dumnezeu, ci roagă-te Milostivului tău Fiu să aprindă din nou credința în sufletele care L-au uitat, să smerească pe cei tari și hulitori de Dumnezeu și să rușineze pe cei ce se luptă împotriva rânduielilor firii statornicite de Dumnezeu.

Izbăvește, Preasfântă Fecioară, pe mame de ucidere de prunci, pe bărbați de patima beției, de lipsa de simțire și de urâciunea bătăilor, pe tineri de desfrânări. Izbăvește casele creștinilor de certuri și de toată fărădelegea. Scapă-ne țara, Biserica și neamul de cei care ne urăsc credința, limba și sufletul.

Mijlocește, Maică a neamului creștinesc, înaintea iubitorului de oameni Dumnezeu, ca să ne trezească din somnul morții păcatelor, să ne dea iarăși tăria credinței, să sporească dragostea și unirea dintre noi, să ne dăruiască păstori sufletești buni, rugători adevărați, duhovnici plini de har, mame sfinte, răbdare în ispite, biruință împotriva diavolului, pace în lume și tuturor mântuire. Amin.

(sursa transcrierii rugăciunii: Român ortodox în Franța)

 

Legaturi:

Parintele Episcop Macarie: ”SFINTII IOACHIM SI ANA sunt un exemplu pentru noi de cum poate fi pusa in lucrare casatoria. DACA NU APARAM CASATORIA, NU DOAR CA NE ARATAM NEPASATORI, DAR NE FACEM SI IMPOTRIVITORI AI PLANULUI LUI DUMNEZEU”

“Avem suflet viu doar atât cât ne rugăm” – Cuvântul emoționant al PS MACARIE la SCHITUL POCROV, despre Sfântul Pahomie de la Gledin, Mitropolitul Iacob Stamati și IUBIREA UNUI ARHIEREU PENTRU MAMA SA SMERITĂ (video, text)

SĂ NU SECĂM IZVORUL TĂMĂDUIRILOR MAICII DOMNULUI! Cuvântul PS MACARIE DRĂGOI: “Nu putem pretinde mila şi ajutorul Maicii Domnului şi, totodată, să ne fie indiferent dacă trăim într‑o ȚARĂ ÎN CARE CĂSĂTORIA E BATJOCORITĂ şi VIAȚA E UCISĂ. Vă îndemn cu toată dragostea şi umilința să fim cât mai angajați în mărturisirea şi în protejarea vieții şi familiei”

“Lumea este din ce în ce mai stricată de ideologiile nefirescului care se propagă într-un mod patologic”. PĂRINTELE EPISCOP MACARIE DRĂGOI – CUVINTE ȘI RUGĂCIUNI DE MARE FOLOS la Duminica Sfinților Români și Sfântul Voievod Ștefan cel Mare (VIDEO): “Să luăm aminte, căci conducătorii sunt după chipul poporului”

STRIGĂTUL PREASFINȚITULUI MACARIE: “Iubiţi părinţi, salvaţi-vă copiii!”. Interviu pentru “Familia ortodoxă”: CUM SĂ REZISTĂM CA FAMILIE ÎN FAȚA MARILOR PRIMEJDII ȘI ASALTURI DEMONICE ALE LUMII DE ASTĂZI?

PS MACARIE, AVERTISMENT PENTRU TINERI: “Tinerețea voastră este „marfa” cea mai râvnită de stăpânitorii acestei lumi! Trebuie să conștientizați acest lucru! Consumerismul, atracțiile noilor tehnologii, IDEOLOGIILE DE GEN sau ANTI-FAMILIE, toate sunt menite capturării voastre”

LA RASCRUCE. Primim Bunavestire? PS MACARIE despre riscul RESPINGERII CHEMARILOR LUI DUMNEZEU DIN VIATA NOASTRA: “Daca refuzam Bunavestire, asta facem: DAM AFARA din casa si din viata noastra ingerul si Ii spunem NU lui Dumnezeu”

 

“Si numai chemarea numelui ei e dulce inimii…” – PENTRU CINE SI PENTRU CE SE INTRISTEAZA MAICA DOMNULUI? Cum devenim “fiii lacrimilor” sale? “PURCELUSII” MAICII DOMNULUI SI COPILASII EI ASCULTATORI – Cuvinte duioase de la sfinti si parinti contemporani la praznicul NASTERII PREACURATEI FECIOARE

UNDE ESTE MAICA DOMNULUI? “Maica Domnului este printre fiii ei; ȘTERGE LACRIMILE, ALINĂ DURERILE, CULEGE RUGĂCIUNILE şi apoi le înalţă la Fiul ei”. “Aşa cum L-a purtat pe Fiul său, NE POARTĂ PE FIECARE ÎN PARTE” – Cuvinte audio miscatoare ale Preasfintitului Macarie despre SFANTA NOASTRA MAICUTA

SOBORUL MAICII DOMNULUI, ALINATOAREA DURERILOR, MANGAIETOAREA SI HRANITOAREA NOASTRA. Cuvinte duhovnicesti calde si duioase ale Parintelui Episcop Macarie Dragoi – 2015: “Maica Domnului ne ține la inima sa maternă, încălzindu-ne, și pe noi toți care suntem copiii săi. L-a alăptat și pe Hrănitorul făpturii, ne alăptează pe fiecare în parte și mai ales pe cei care sunt fără de mamă și fără de ajutor” (VIDEO, AUDIO)

PUTEREA MINUNATA A MAICII DOMNULUI in razboiul cu patimile, in lupta pentru feciorie si in izbavirea din mari primejdii si nenorociri. CUM DESCOPERIM CARE ESTE VOIA LUI DUMNEZEU IN VIATA NOASTRA si cum sa dobandim DISCERNAMANTUL, atunci cand minciuna este amestecata cu adevarul? PROTOS. TEOFAN POPESCU – conferinta de la Iasi: “Cum se poate apropia un tanar de Taina Maicii Domnului?” (VIDEO, TEXT)

“Îmbrăţişează icoana Preasfintei, ca şi cum ai îmbrăţişa-o pe însăşi mămica ta, şi strig-o ca un micuţ copilaş pe maica noastră: „MĂICUȚA MEA, AJUTĂ-MĂ, DĂ-MI CEEA CE ESTE DE FOLOS SUFLETULUI, PRECUM ȘTII!”

Parintele Hrisostom de la Putna: MAICA DOMNULUI ESTE CEA CARE NE DESCHIDE USILE POCAINTEI CATRE INIMA LUI DUMNEZEU. “Sa avem grija sa nu mai inmultim lacrimile pe obrazul Maicii Domnului!” (si AUDIO)

NASTEREA MAICII DOMNULUI, MAMA NOASTRA PREASFANTA: “Îi datorăm lacrimile noastre spre a-i şterge lacrimile care nu se usucă pe obrajii ei din pricina răutăţilor cu care Îl răstignim pe Hristos”. FIII LACRIMILOR TALE…

SA ALERGAM LA MAICA DOMNULUI!

CEA MAI CUPRINZATOARE DECAT CERURILE. Omilie despre MAICA DOMNULUI a avvei Efrem Filotheitul: “Maica Domnului se intristeaza pentru necuviinta mare a poporului”

Stareta Macrina Vassopoulos: “MAICA DOMNULUI VREA SA-I VORBIM, SA-I SPUNEM UNA SI ALTA… Si Hristos vrea sa strigam la El, vrea sa-L chemam. El este Cel iubit si vrea ca toata dragostea noastra sa I-o dam Lui”

“CUVINTE DIN INIMA” ale Cuvioasei Starete Macrina (III): “S-O IUBIM MULT PE MAICA DOMNULUI! Nici nu poate pune cineva in mintea sa nemasurata dragoste a Maicii Domnului…”

 


Categorii

Hrana duhului / PREDICI SI CUVINTE DE FOLOS, Maica Domnului, Minuni si convertiri, Nasterea Maicii Domnului, Portile Iadului, PS Macarie, Rugaciunea (Cum sa ne rugam?), Sfintii Parinti Ioachim si Ana, VIDEO, Vremurile in care traim

Etichete (taguri)

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Articolul urmator/anterior

Comentarii

7 Commentarii la “Parintele Episcop MACARIE – cuvinte MARTURISITOARE si MANGAIETOARE, plus RUGACIUNE fierbinte si inlacrimata CATRE MAICA DOMNULUI, PENTRU VREMURILE DE CERNERE PE CARE LE TRAIM (video, text). MODELUL SFINTILOR IOACHIM SI ANA PENTRU NOI: “De acesti oameni avem nevoie, care nu cauta sa placa lumii si nu se rusineaza sa fie stigmatizati pentru modul lor de viata crestin”

  1. Pingback: SFINTII ZAHARIA SI ELISABETA, Parintii Inaintemergatorului. PS IGNATIE despre OMUL DREPT vs. JUSTITIARUL | Cuvântul Ortodox
  2. Pingback: EPISCOPUL IGNATIE AL HUȘILOR – CUVINTE CĂTRE ȘI PENTRU TINERII DE AZI: “Vă îndemn să țineți la cerul pe care îl aveți în sufletul vostru! Nu lăsați pe nimeni, niciodată, să vă pângărească sufletul!” “NU-I LĂSAȚ
  3. Pingback: “SINGURA SOLUTIE este SA NE TOPIM IN RUGACIUNE catre Dumnezeu si catre Maica Domnului. Orice altceva este insuficient! ACUM SE VOR CERNE LUCRURILE…” – Predica PREASFINTITULUI DAMASCHIN DORNEANUL de praznicul Buneivestiri, in vreme
  4. Pingback: PS MACARIE, la Rusalii, despre RĂZBOIUL ÎMPOTRIVA BISERICII, AL OMULUI ȘI AL INOCENȚEI COPIILOR: “Este cumplit că sunt contestate cele mai firești lucruri care ne fac pe noi oameni. Sunt vremuri de cernere, sunt vremuri de încercare, sunt vre
  5. Pingback: PS MACARIE la Mănăstirea Nicula, despre ADĂPOSTIREA ORFANILOR LUMII SUB “ARIPILE” MAICII DOMNULUI, “marșul mândriei” din ajunul Sărbătorii și EDUCAȚIA SEXUALĂ ÎN ȘCOLI: “Este un atentat la firescul și inocența c
  6. DOMNUL NOSTRU IISUS HRISTOS SA VA AJUTE SA TERCEM CU BINE ACETSE VREMURI DE RESTRISTE DIN PREAJMA antichristului.
    DOMNUL SA VA BINECUVANTEZE PE TOTI CARE CREDETI IN MANTUIREA POPORULUI OMENESC AL LUI DUMENAZEU CARE SI-A TRIMIS UNICUL FIU IISUS SA MANTUIASCA DE SATANA POPORUL SFANT AL LUI HRISTOS , CAPUL BISERICII DUMNEZEULUI NOSTRU DIN CER.

  7. Maica Domnului nostru Iisus Hristos sa ne aiba sub acoperamantul credintei

Formular comentarii

* Pentru a deveni public, comentariul dumneavoastra trebuie aprobat de un administrator. Va rugam sa ne intelegeti daca nu vom publica anumite mesaje, considerandu-le nepotrivite, neconforme cu invatatura ortodoxa sau nefolositoare sufleteste. Va multumim!

Carti

Articole recomandate

Rânduială de rugăciune

Articole Recomandate

Carti recomandate