Părintele Tudor Ciocan avertizează: “VINE PESTE NOI O DICTATURĂ, UN NOU VAL TOTALITAR, IAR BISERICA VA FI UNA DINTRE PRINCIPALELE ȚINTE. Vor încerca să deformeze învățătura de credință, încât să se conformeze complet învățăturii oficiale și Biserica să fie transformată într-un ORGAN DE PROPAGANDĂ al acesteia”

6-05-2021 Sublinieri

Pr. Tudor Ciocan – Predica din Lunea Luminată, 3 mai 2021:

„HRISTOS A ÎNVIAT!

Preacucernici părinți și iubiți frați creștini,

Iată că dincolo de conjuncturile grele ale istoriei lumii, ne putem bucura de evenimentul acesta [Învierea Domnului] care transcende cele ale lumii. Ne putem bucura împreună și aceasta este cea mai mare bucurie.

Făceam un rezumat al [situației] Ortodoxiei actuale. Am vorbit și m-am mai interesat despre alte țări. (…) Suntem printre puținii, cu ajutorul lui Dumnezeu și prin mila Maicii Domnului, care putem să stăm în biserică. Ceilalți, cu restricții mari, cu ore, cu o capacitate limitată, nu ce-a a fost la noi la Înviere, să putem să fim toți afară. Că respectăm niște restricții, da. Dar slavă Domnului că Dumnezeu și Maica Domnului ne-au ajutat să putem să fim împreună.

Istoria este trecătoare, Hristos este veșnic. Dar în timpul acesta trecător trebuie să dobândim mântuirea, adică să ne întâlnim cu Hristos cel veșnic. Nu în alt timp, nu ne este dat un alt moment din viața lumii acesteia  sau din viața noastră în care să ne pregătim pentru întâlnirea cu Hristos cel mort și înviat, Cel înălțat la Ceruri, Cel Care șade de-a dreapta Tatălui, Cel Care iarăși va să vină să judece viii și morții. Aici și acum trebuie să facem lucrul acesta și putem să facem lucrul acesta.

E adevărat că știm că istoria se îndreaptă spre un final, un final apocaliptic, deși Apocalipsă înseamnă descoperire. Deja i s-a acordat în lumea modernă o altă semnificație, de dramatism și de tragedie la nivel universal. Știm că se îndreaptă spre aceasta, spre o dublă măsură sau dublă implicație a universalității comunicării dintre părțile lumii. Pe de o parte, Evanghelia se poate propovădui la toate neamurile și se va propovădui la toate neamurile. Evanghelia aceasta adevărată, a Ortodoxiei, nu Evanghelia folosită de către stăpânitori spre a domina lumea, ci Evanghelia vestită întregii lumi spre a se pocăi și a dobândi astfel Taina Botezului, Taina Împărtășaniei, părtășia la Biserica cea Una Sfântă, Sobornicească și Apostolească Biserică Ortodoxă. Pentru că Evanghelia am spune că s-a propovăduit și până acum, dar am mai povestit lucrul acesta, peste tot, mai ales în cele două Americi, America de Sud și Centrală, peste tot unde s-a propovăduit Evanghelia de către puterile colonizatoare, fie că a fost vorba de Spania, de Portugalia, de Anglia sau de alte puteri colonizatoare, peste tot, de fapt, n-a fost propovăduită pentru mântuirea oamenilor, ci pentru supunerea respectivilor. Or, Hristos n-a venit ca să supună lumea, Hristos nu a murit ca să domine lumea acesta în acest chip văzut, încât unii să se îmbogățească și alții să sărăcească, ci Hristos a venit să dea viață veșnică lumii, ca fiecare dintre cei care cred în El să aibă siguranța că în moarte Îl va întâlni pe Hristos și la sfârșitul veacurilor va învia cu Hristos împreună.

În momentul în care trăim în lumea aceasta și știm că lumea aceasta se îndreaptă spre un final… Acum nu mai pare atât de apropiat ca acum un an și ceva, ca-n luna martie a anului 2020. Pare din nou că mai avem un timp de respiro. Știm că această lume finală, pe lângă globalizarea ei prin care Evanghelia se va propovădui la toate neamurile, va avea și o dimensiune nefastă. Globalizarea va putea permite ridicarea unei singure puteri centralizate, care este cunoscută în spiritualitatea creștină sub numele de Antihrist. Deci, globalizarea este bună pentru că permite ca Evanghelia aceasta, nu una falsificată, să se întindă peste tot; globalizarea este rea pentru că Antihristul își întinde tentaculele și ne strânge din ce în ce mai tare pe toți și încerca să-i strângă pe toți în capcana lui și-n îmbrățișarea strânsoarea lui dominantă, stăpânitoare, dictatorială.

Pentru ca să facă această întindere, pentru ca să propovăduiască Evanghelia, Hristos este cel care-i trimite inițial pe Apostoli. Se coboară Duhul Sfânt peste ei, învață limbile pământului – au acest dar minunat – și apoi El este Cel Care alege fiecăruia drumul și-i călăuzește. Știm aceasta, am văzut chiar și astăzi cum a fost ales cel de-a doisprezecelea Apostol în locul lui Iuda, prin tragere la sorți, despre care noi am spune că este o întâmplare, dar aceasta este o tragere la sorți sfântă, încât să se aleagă unul dintre cei doi care erau propuși. Știm, de asemenea, că Sfântului Apostol Pavel se arată Hristos și-l îndeamnă să-l treacă în Europa să propovăduiască Evanghelia, și face lucrul acesta.

Deci, grija noastră nu este cum vom ajunge în toate colțurile lumii ca să propovăduim Evanghelia cea adevărată. Și e greu s-o propovăduiești acum în țările unde deja popoarele au înțeles, din păcate, sau au înțeles real, că de multe ori a primi Evanghelia înseamnă a te subordona unei puteri centrale. E greu să le mai explici acelora, dar Dumnezeu va avea cumva milă. Nu este grija noastră aceasta. Grija noastră este să trăim conform voii lui Dumnezeu, pentru ca, astfel, făcându-ne sălașe ale Duhului Sfânt, Dumnezeu să ne lumineze ce să facem pentru mântuirea noastră. Și prin această luminare și această dobândire a Duhului Sfânt, această dobândire nu se va păstra doar pentru noi, ci se va întinde asupra tuturor oamenilor. Nu știm cum, nu știm când, nu știm, de pildă, dacă împrăștierea românilor din diasporă – românilor care au plecat din motive economice, nu de persecuție au plecat din țara aceasta – și faptul că sunt în diverse părți ale lumii, că acolo duc o formă a Ortodoxiei; nu știm dacă nu este și aceasta în planul lui Dumnezeu, oamenii să înceapă să cunoască altă Ortodoxie decât cea rusească, de multe ori, de prea multe ori Ortodoxia rusească fiind o Ortodoxie imperială, nu cu gând bun, ci imperială. Nu totdeauna, Doamne, ferește! Sunt sfinți mari acolo: Sfântul Serafim de Sarov, Sfântul Ignatie Brancianinov, Sfântul Teofan Zăvorâtul… și atâți și atâți! Dar de multe ori este folosită ca un mijloc de stăpânire și de dominație. Ortodoxia românească n-a avut niciodată pretenții de colonizare. Știți prea bine că noi n-am colonizat. Om fi încercat și poate și-ar fi dorit și unii dintre noi să dobândească, dar n-am avut această putere. Așa încât cred că Ortodoxia românească propovăduită pretutindeni așa, simplu, pe comunități, este mai degrabă ortodoxia firească.

Joseph Goebbels

Joseph Goebbels

Însă, ca să putem trăi ortodox, trebuie să facem față patimilor noastre și puterilor care încearcă să ne subjuge. Dăm slavă lui Dumnezeu că aici, în țara noastră, deocamdată, n-am văzut aberațiile care se întâmplă în alte părți, dar se întâmplă și sunt din ce în ce mai vădite. Sub forma aceasta a corectitudinii politice, de fapt se impune o cenzură a exprimării în public și, până la urmă, o cenzură a gândirii. Cenzura gândirii pare ea însăși o pază a minții, dar deformată. Noi știm că trebuie să ne păzim mintea de ispite, de risipire, să ne-o adunăm tot timpul din risipire, de îndulciri, de înfricoșări, pentru ca să ne-o aducem către Hristos. Asta este paza minții cea bună, cea ziditoare. Cenzura și autocenzura sunt ceea ce noi știm, cei care suntem mai în vârstă, că se întâmpla înainte de `89. Am citit și eu acum ceea ce se întâmpla practic în Germania hitleristă în 1933, unde a existat un Minister al Propagandei [condus de faimosul Joseph Goebbels], care, de fapt,  impunea cenzura cu forța a oricărei informații care nu corespundea voinței puterii politice hitleriste. Or, cenzura care se arată acum vag în lume – s-a arătat și la noi, dar s-a mai retras cumva – dar în lumea occidentală cât văd eu, se arată din ce în ce mai mult, este de aceeași sorginte hitleristă.

În momentul în care eu nu am voie să-mi afirm liber gândirea, pentru că trebuie să respect o minoritate sau alta, în momentul respectiv eu nu am voie să afirm ceea ce știu că este bine, în momentul respectiv este o cenzură. În momentul în care eu sunt acuzat de către români (…) că sunt retrograd pentru că încerc să fiu creștin, că m-aș opune drepturilor minorităților – ceea ce este fals -, acea [acuzație] are origini hitleriste. În momentul în care ni se zice că nu avem voie să spunem altceva decât ceea ce vedem la televizor, aceasta este un efect sau o continuare directă a ceea ce s-a întâmplat în timpul propagandei hitleriste. Așa încât trebuie să fim cu luare-aminte. Se încearcă și se va încerca… (…) [Chiar dacă] iată, suntem aicea împreună și dăm slavă lui Dumnezeu că i-a luminat cumva pe conducători să ne lase așa – aceștia ai noștri [nu din generozitate dezinteresată, ci pentru a curta și a ademeni Biserica să participe activ la propaganda pro-vaccinare – nota noastră]. Dar vine valul al treilea, nu de covid, ci de neo-marxism [neo-totalitarism] peste noi. Și Biserica va fi una din principalele ținte. Pentru că Biserica este cea care vrea ca omul să fie liber. Noi nu obligăm pe nimeni să vină la Biserică, nu obligăm pe nimeni să fie credincios, nu obligăm pe nimeni să asculte sfaturile, propovăduirea, să se împărtășească de harul pe care Hristos ni-l dăruiește. Cine vrea să vină, este liber să vină și este binevenit și chemat. Bineînțeles, îndeplinind și condițiile Bisericii. Pentru că de aceasta este Biserică, este Sfântă, Sobornicească și Apostolească, pentru ca să păstreze învățătura apostolică, pentru ca să fie în comuniune și pentru ca să ducă la sfințenie. Dar cine nu vrea, este liber să trăiască în societate. Să trăiască! Foarte bine! Cine vrea să asculte de alte învățături, cine vrea să nu creadă, să trăiască! N-am impus nimănui această credință, nu suntem o teocrație. Că ne-am dori, bineînțeles, ca toți, fiecare om din lumea asta, fiecare om din țara asta să creadă cu adevărat în Hristos, să trăiască luminat de Duhul Sfânt, să fie mădular viu al Bisericii, bineînțeles. Dar una este că-mi doresc și alta este că impun! Dar ceilalți, care nu suportă Biserica, care scrâșnesc din  dinți și-i arde în măruntaie când aud de învățătura Bisericii și de Hristos, aceia vor să impună în societate ceva. Adică o dictatură. Și această dictatură încearcă să ne-o impună la început prin înfricoșare cum a fost tot anul acesta: „Frica! Frica! Virusul ucigaș ne omoară! Ascultați de autorități! Luați lumină doar din surse sigure, care sunt întotdeauna controlate!”. Aceștia, prin slăbiciunea noastră, a oamenilor din Biserică, a administrației Bisericii, vor să impună și  vor încerca să impună mai departe, să deformeze… Vor încerca să deformeze învățătura de credință, încât să se conformeze complet învățăturii oficiale. Astfel încât Biserica să fie transformată într-un organ de propagandă al învățăturii oficiale. Și încă o dată o spun, nu mă refer la Statul român, mă refer la valul care vine din Occident.

Am văzut aceasta în momentul în care Papa a hotărât ce-a hotărât privitor la cum să se răspundă la covid. Treaba Bisericii este să vestească Evanghelia, cum bine s-a spus de multe ori aici. Treaba noastră este să vestim Evanghelia, pocăința, Botezul, Împărtășania, credința cea adevărată. Și dacă facem aceasta, Hristos ne va întări. Dar, dacă facem aceasta, Antihristul, prin reprezentanții săi, urmași direcți ai mentalității hitleriste, ne va prigoni. Pentru că ceea ce vrea el nu este să vorbim noi despre Hristos înviat, să credem cu adevărat în Hristos înviat, ceea ce ne dă libertatea maximă, pentru că nu mai avem de ce să ne temem în lumea aceasta. Ce ne poți lua din lumea aceasta tu, putere politică? Viața aceasta? Da, ia-o! Eu am viața veșnică în față, cu Hristos. Ei nu vor s-audă asta de la noi. Ei vor să audă de la noi: „Ascultați! Supuneți-vă! Faceți ce vă spunem noi! Lăsați-L pe Hristos deoparte! Fiți moderni! Fiți progresiști!” Lucrurile acestea ar  vrea să fie „noua Evanghelie”, „Evanghelia noi epoci”. Bineînțeles că  o Evanghelie nemântuitoare, „vestea asta cea bună a noii epoci”.

Or, Evanghelia este aceeași, una singură, cea pe care a instaurat-o Hristos: Nu vă temeți! Eu am biruit lumea! Evanghelia este aceasta, a Apostolilor. Nu s-au mai temut de nimic pentru că L-au văzut Hristos înviat. Și văzându-L pe Hristos înviat, deși până atunci erau înfricoșați, [ascunși] de spaima iudeilor, văzându-L pe Hristos înviat, această frică s-a dus de la ei. Pentru că au înțeles deodată că Hristos este cu adevărat biruitor al morții. Și atunci, această biruință asupra morții le-a dăruit-o și lor. I-a făcut și pe ei părtași prin biruința asupra morții; și prin ei, și pe noi. De aceea, fără să ne înfricoșăm, pentru că Hristos a biruit lumea, să conștientizăm ceea ce se încearcă, valul care vine peste noi, ca să știm că trebuie să fim mai aproape de Hristos, mai uniți cu Hristos, mai uniți între noi în duhul lui Hristos, ca noi înșine să putem să biruim lumea cu Hristos cel Înviat. AMIN! HRISTOS A ÎNVIAT!


Legaturi:

Cuvântul Părintelui TUDOR CIOCAN la Denia celor 12 Evanghelii (AUDIO, TEXT): “Repetând stăruitor o minciună, ajungi să convingi pe cei mai slabi de înger, apoi aceia ajung ei înșiși să devină propagatori ai acelei minciuni“

Părintele Tudor Ciocan – CUVÂNT DE ACTUALITATE despre ispitirea „tehnologiei izbăvitoare”, LIBERTATEA DE OPȚIUNE versus DICTATURA ANTIHRISTICĂ și FORȚAREA VACCINĂRII. Între NOUL TURN BABEL și NOUL POTOP iminent… (AUDIO, TEXT)

IROD ȘI ANTIHRIST. Puterea absolută care ucide, impunerea prin forță a răului și SCĂPAREA DIN MÂINILE SATANEI: “Salvarea de Antihrist nu vine pe orizontală” (Predică AUDIO + TEXT)

Părintele TUDOR CIOCAN: “Ceea ce gustăm acum, această limitare a libertății este doar sămânța societății viitoare în care ACEASTĂ LIBERTATE ESTE NIMICITĂ! În momentul în care începi să cedezi libertatea, ÎN CHIAR TRUPUL TĂU, la presiunea autorității, DEJA NU MAI EXISTĂ O LIMITĂ” (audio, text)

NEBUNIA PENTRU MAI-MARII LUMII vs. NEBUNIA INAINTEA LUI DUMNEZEU. “Izbavirea” de boala – intre LOCKDOWN, MASCA SI VACCIN. “Oare lupta aceasta este chiar anticovid sau mai există ceva în spatele acestei lupte? Să mărturisim credința noastră chiar cu prețul oprobriului public”

Părintele Tudor Ciocan despre PREGĂTIREA LUI ANTIHRIST, războiul împotriva creștinilor, EDUCAȚIA SEXUALĂ și încercarea sistematică a societății globalizate de a ne „adăpa de la izvoarele demonice”: “COPIII NOȘTRI sunt în momentul acesta una din principalele ȚINTE ALE ACESTUI SISTEM DIABOLIC” (audio, text)

“Mai suntem noi stăpâni pe trupurile noastre sau puterea politică decide pentru trupul meu?”. MUCENICII, PERSECUȚIILE ȘI VICLENIA “BINELUI COMUN”. “Să fim vigilenți, cu luare aminte! Diavolul este viclean, înșală şi perverteşte” (AUDIO, TEXT)

SFANTUL APOSTOL ANDREI, abuzurile autorităților asupra Bisericii în pandemie și PUTEREA CREDINȚEI BIRUITOARE PRIN VEACURI. Părintele Tudor Ciocan: “Puterea lui Dumnezeu nu se manifestă aşa cum cred oamenii, în forţă militară sau în organizare socială, ci în credinţă!”

 

***

Pr. Dan Bădulescu despre RESETAREA MONDIALĂ NEOMARXISTĂ prin pandemie, CAPCANA FARISEICĂ ÎNTINSĂ PREOȚILOR în privința vaccinării anti-Covid și RĂZBOIUL PENTRU CUCERIREA SUFLETELOR. În cine și în ce să (nu) ne punem nădejdea? (VIDEO, TEXT)

Predică la Sf. Prooroc Daniel a PĂRINTELUI DAN BĂDULESCU (video, text): “În anumite circumstanțe, noi NU SUNTEM OBLIGAȚI să ne supunem unor porunci oricât de demente sau de antihristice ar fi. NU-I ASTA DATORIA CREȘTINULUI, CI SĂ AIBĂ DISCERNĂMÂNT să vadă ce-i al cezarului, ce-i al lui Dumnezeu, când mă supun, când nu”

PARINTELE DAN BADULESCU – cuvant fulminant la SFANTUL MINA: “Noi suntem intr-o perioada asemanatoare cu cea a instaurarii comunismului: DICTATURA SE MANIFESTA INTAI DISCRET. Atunci au venit tancurile sovietice, acum vine un virus”. BINELE CU FORTA si PREGATIREA DE (ALTFEL DE) MUCENICIE (video, text)

 

***

PSIHIATRUL GALINA RADULEANU despre PROPAGANDA ANORMALITATII, dependentele devastatoare ale tinerilor de azi si ofensiva nimicitoare a “minunatei lumi noi”: “ASA CUM PE VREMEA COMUNISMULUI TI SE PUNEA PECETEA DE DUSMAN AL POPORULUI, ACUM TI SE PUNE O PECETE DE FUNDAMENTALIST. E ab­solut la fel: nu ai dreptul sa fii impotriva…”

CORECTITUDINEA POLITICA – NOUA RELIGIE pentru CONSTRUIREA TOTALITARA A “OMULUI NOU” prin aplicarea programului “REVOLUTIEI CULTURALE” pana la ultimele consecinte. Fundamentele marxist-freudiene si evolutiile noii ordini ideologice, de la DECONSTRUCTIA VALORILOR si LICHIDAREA ORDINII TRADITIONALE pana la CONTROLUL SOCIAL AL GANDIRII prin NOUL LIMBAJ

CORECTITUDINEA POLITICA si GLOBALIZAREA TOTALITARA a “noii ordini” care distruge familia, traditiile, elitele si ierarhiile consacrate: “Cum patrunde corectitudinea politică? Nu doar prin mass-media, ci prin PROMULGAREA DE LEGI” (video)

CORECTITUDINEA POLITICA este COMUNISMUL SECOLULUI 21 (interviu VIDEO cu Srdja Trifkovici). Care este diferenta dintre TOTALITARISMUL STALINIST si TOTALITARISMUL “SOFT” occidental?

Un text de acuta actualitate: Toleranta şi “corectitudinea politica”: NOUA MILITIE A GANDIRII (“SPIRITUALA”) SI NOUA REEDUCARE TOTALITARA ANTICRESTINA. Directivele staliniste se aplica la litera astazi. Se intorc anii `50?


Categorii

Corectitudine politica, Hrana duhului / PREDICI SI CUVINTE DE FOLOS, Pandemia Covid-19, Preot Tudor Ciocan, Prigoana impotriva crestinilor, Vremurile in care traim

Etichete (taguri)

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Articolul urmator/anterior

Comentarii

2 Commentarii la “Părintele Tudor Ciocan avertizează: “VINE PESTE NOI O DICTATURĂ, UN NOU VAL TOTALITAR, IAR BISERICA VA FI UNA DINTRE PRINCIPALELE ȚINTE. Vor încerca să deformeze învățătura de credință, încât să se conformeze complet învățăturii oficiale și Biserica să fie transformată într-un ORGAN DE PROPAGANDĂ al acesteia”

  1. Pingback: Predica Părintelui BOGDAN FLORIN VLAICU despre PURTAREA CRUCII, LEPĂDAREA FRICII DE MOARTE și MĂRTURISIREA LUI HRISTOS în zilele noastre, ale ÎNCEPUTULUI NOILOR FORME DE PERSECUȚIE, prin discriminare și concediere pe motiv de nevaccinare: “S
  2. Pingback: Părintele Ioan Dumitriu (Timișoara): “Noi astăzi suntem supuşi unei VIOLENȚE PSIHOLOGICE nemaivăzute… S-au dus, în pandemie, campanii ruşinoase împotriva credinţei pentru că se doreşte o MOARTE A SUFLETULUI GENERALIZATĂ peste toat
Formular comentarii

* Pentru a deveni public, comentariul dumneavoastra trebuie aprobat de un administrator. Va rugam sa ne intelegeti daca nu vom publica anumite mesaje, considerandu-le nepotrivite, neconforme cu invatatura ortodoxa sau nefolositoare sufleteste. Va multumim!

Carti

Articole recomandate

Rânduială de rugăciune

Articole Recomandate

Carti recomandate