ÎNVIEREA DIN MIJLOCUL CULTURII MORȚII. Pastorala de Paști a PS IGNATIE, Episcop de Huși denunță, printre altele, “IDEOLOGIA COMUNISMULUI POSTMODERN ca atentat la persoană şi impunerea cu orice preţ a drepturilor minorităţilor de toate felurile”

8-04-2018 5 minute Sublinieri

Episcopia Hușilor:

Învierea Domnului – sămânța vieții într-o cultură a morții

† Ignatie

din mila şi purtarea de grijă a Celui de Sus
Episcop al Huşilor,

iubiţilor fraţi preoţi, ostenitorilor din sfintele mănăstiri
şi alesului popor a lui Dumnezeu, har îmbelşugat,
lumină îndestulătoare şi bucurie sfântă de la
Hristos Cel Înviat, iar din parte-mi părintească îmbrăţişare

„Astăzi a eliberat Domnul din tirania diavolului firea omenească şi a întors-o la nobleţea ei de mai înainte. Când văd pârga mea că a biruit aşa moartea, nu mă mai tem de război, nu mă mai înfricoşează lupta. Nu mă uit la slăbiciunea mea, ci caut la puterea nespusă a Aceluia care să lupte împreună cu mine”[Sfântul Ioan Gură de Aur]

Cinstiţi slujitori ai Sfintelor Altare,
Iubiţi fraţi şi surori împreună-rugători,
Hristos a înviat!

Sfintele Evanghelii ne relatează faptul că, atunci când se îngâna ziua cu noaptea, femeile mironosiţe se duceau înspre mormântul unde era îngropat Domnul Hristos, pentru ca să-L ungă, conform datinii evreieşti, „cu miresmele pe care le pregătiseră” (Luca 24, 1). Suferinţa şi răstignirea lui Hristos din Vinerea Mare au fost atât de covârşitoare, încât sufletele lor erau cernite de durere şi tristețe, nemaiputând să îşi aducă aminte de făgăduinţa că Mirele lor cel iubit va învia a treia zi „după Scripturi” (I Corinteni 15, 4). Cu alte cuvinte, înseşi inimile sfintelor femei purtătoare de mir erau locuite de convingerea că moartea este invincibilă, atâta vreme cât nu le-a trecut nicio clipită prin minte gândul că s-ar putea ca Hristos să fi înviat, precum le-a făgăduit. Unicul lor gând, care nu le dădea pace, era cel legat de piatra de la uşa mormântului: „Şi ziceau între ele: cine ne va prăvăli nouă piatra de la uşa mormântului” (Marcu 16, 3). Deci, nu mai aveau memoria şi energia Învierii, ci erau cuprinse de memoria şi energia morţii, care se aşeza ca o piatră pe mormintele inimilor lor. Pe cât de adânc era încrustată în inima lor realitatea morţii lui Hristos, pe atât de inexistentă era perspectiva Învierii Lui. Moartea era unicul vector, unica direcţie care le jalona trăirile lăuntrice. Ajunse în faţa mormântului, spre marea lor uimire şi de nedumerire (Luca 24, 4), îl găsesc gol. De fapt, nu era gol, ci era plin de lumina Învierii lui Hristos, iar doi îngeri îmbrăcaţi „în veşminte strălucitoare” (Luca 24, 4) au pus o întrebare crucială: „de ce căutaţi pe Cel viu printre cei morţi? Nu este aici, ci S-a sculat” (Luca 24, 5). Într-o exprimare mai lapidară, am putea transpune astfel cuvintele îngerilor: de ce căutaţi viaţa în locul unde este moartea? Experienţa aceasta minunată şi uimitoare este similară cu dimineaţa în care te trezeşti după un coşmar îngrozitor şi realizezi că nimic nu este adevărat. Totul a fost un vis, nu realitate.

Iubiţii mei fii sufleteşti,

Sunt nenumărate momentele, în peregrinarea noastră pământească, când în loc să căutăm viaţa, noi căutăm moartea. Trist este, din păcate, că nu avem în niciun fel conştiinţa că devenim, pe nesimţite, apostoli ai culturii morţii, care transformă omul şi trăirea lui într-o ideologie. Ştim, cu certitudine, din istoria recentă că, de fapt, orice fel de ideologie ucide omul ca persoană unică, ca dar al lui Dumnezeu şi bucurie pentru semeni. Ideologie a fost nazismul, ideologie a fost comunismul şi ideologie este marxismul cultural al vremurilor noastre, care poartă masca multiculturalismului, adică a comunismului postmodern ca atentat la persoană şi impunerea cu orice preţ a drepturilor minorităţilor de toate felurile. Pentru „omul recent” nu contează ce este omul în datele lui naturale şi biologice, care implică diferenţierea genetică pe sexe, nu mai contează tradiţia şi valorile perene rezultate din parcurgerea timpului istoriei, ci este relevantă doar interpretarea omului ca entitate pur ideologică, care poate fi oricând alterată şi manevrată spre bunul plac al celor care vor cu orice preţ să ne egalizeze, în care omul tradiţional să fie considerat înapoiat, în care omul credincios să fie privit şi tratat ca prost şi în care omul  să fie valorizat şi tranzacţionat ca acţiune de schimb la indicele bursei ideilor progresiste.

Iubiţi credincioşi,

Cultură a morţii înseamnă să validezi, ca fiind raţional, binefăcător şi progresist, păcatul în toate ipostazele lui, „pentru că plata păcatului este moartea” (Romani 6, 23) şi pentru că orice păcat poartă în sine germenele catastrofal şi hidos al morţii spirituale. Cultură a morţii sau a căuta „viaţa” în moarte, aşa cum sună sloganul „îmi trăiesc viaţa şi cu asta, basta”, înseamnă să aperi pseudo-dreptul la avort, fără să te gândeşti la dreptul la viaţă al pruncului nenăscut şi care nu se poate apăra în faţa impulsului criminal al mamei; înseamnă să fii corupt, fără să te gândeşti că omori economia ţării şi bunăstarea cetăţenilor ei prin îmbogăţire necuvenită şi goană murdară după bani, aşa cum ne spune înţeleptul Solomon în Pildele sale că „cel ce primeşte mită se nimiceşte pe sine, iar cel ce urăşte mita, acela va fi viu” (Pilde 15, 27); cultură a morţii înseamnă să transformi o „ură spontană”, ca cea a lui Cain asupra lui Abel, într-o „ură organizată”, aşa cum o regăsim în politica românească, fără să realizezi că în felul acesta devii agentul dezbinării propriului tău popor; cultură a morţii înseamnă să multiplici calomnia şi vorba ocolită, sub umbrela libertăţii de exprimare, aşa cum se întâmplă, aproape la tot pasul, în presa românească – sunt puţine excepţii – , fără să iei în calcul că poţi desfiinţa şi murdări pentru totdeauna, dar nu şi pentru veşnicie, destinul pământesc al unui om; cultură a morţii înseamnă să transformi minciuna într-o realitate „atotcuprinzătoare”, adică „toată lumea minte şi minte în toate direcţiile. Se minte «cât vezi cu ochii», de la indicatorii economici şi până la sentimentele care îi animă pe oameni, de la ziare, radiouri şi televiziuni şi până la felul în care se face literatură, se pictează sau se compune”; cultură a morţii înseamnă să nu mai crezi în Înviere, aruncându-te în braţele zeului consumismului, care îţi dă sentimentul că totul trebuie trăit aici, pentru că „doar o viaţă avem”, fără să constaţi că realitatea vieţii veşnice este iminentă, indiferent dacă crezi sau nu în ea, adică de ceea ce îţi este frică, tot nu scapi; cultură a morţii înseamnă doar să auzi de înviere, fără să o fi văzut în viaţa ta, în inima ta, în sufletul tău, aşa cum se spune în cântarea pascală „Învierea lui Hristos văzând, să ne închinăm Sfântului Domnului Iisus (…)” [Rânduiala slujbei din noaptea Sfintelor Paşti] sau cum frumos spune Sfântul Simeon Noul Teolog: „cei mai mulţi oameni cred în Învierea lui Hristos, dar foarte puţini sunt cei ce o au şi o văd în chip curat”; cultură a morţii înseamnă să ignori prigonirea şi omorârea creştinilor din Orientul Mijlociu, pentru că noi europenii ne-am uitat, premeditat şi programat, rădăcinile creştine; cultură a morţii înseamnă toate atentatele teroriste islamice, care sunt minimalizate, corect politic vorbind, prin expresia „au fost provocate de musulmanii radicalizaţi”; cultură a morţii înseamnă să absolutizezi drepturile copiilor sau ale elevilor în defavoarea autorităţii neagresive şi a demnităţii spirituale ale părinţilor sau ale profesorilor, fără să iei în calcul că în felul acesta atât copiii, cât şi elevii, vor fi transformaţi în nişte fiinţe care ştiu doar să aibă pretenţii arogante, rupte de responsabilitatea faptelor; cultură a morţii înseamnă să nu ne doară sufletul pentru tinerii care îşi desfigurează viaţa prin consumul de droguri, prin accesul direct la pornografie, care are efecte toxice asupra curăţiei minţii şi a inimii, asupra frumuseţii relaţiei dintre un bărbat şi o femeie şi asupra calităţii duhovniceşti a lăuntricului, pentru cămultiplicarea dorinţelor” „conduce la o oboseală a voinţei, stare numită epuizarea eului [Diacon Adrian Sorin Mihalache].

Iubiţi creştini,

Cultura morţii poate fi învinsă prin cultura Învierii, care înseamnă căomul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu Hristos, ca să se nimicească trupul păcatului, pentru a nu mai fi robi păcatului. Căci Cel care a murit împreună a fost curăţit de păcat. Iar dacă am murit împreună cu Hristos, credem că vom şi vieţui împreună cu El” (Romani 6, 6-8). Cultură a  Învierii înseamnă că Hristos este „lumină, viaţă, înviere şi adevăr. Lumină, ca Cel ce dă strălucire sufletelor, alungă întunericul neştiinţei, luminează mintea spre înţelegerea lucrurilor tainice şi arată tainele care nu pot fi văzute decât de cei curaţi cu inima; Viaţă, ca Cel ce dă sufletelor ce Îl iubesc pe Domnul puterea de a se mişca spre cele dumnezeieşti; Înviere, ca Cel ce ridică mintea din alipirea moartă de cele materiale, curăţindu-o de toată nestricăciunea şi amorţirea; Adevăr, ca Cel ce dăruieşte celor vrednici deprinderea neschimbăcioasă a celor bune” [Sfântul Maxim Mărturisitorul].

De aceea, vă îndemn stăruitor să fugiţi de cultura morţii şi să îmbrăţişaţi cultura Învierii, care vă va învrednici de comuniunea cu Hristos cel Înviat, vă va ajuta să sorbiţi din lumina şi bucuria Paştilor, care sunt adevărata noastră trecere de la moarte la viaţă, de la păcat la virtute, de la întuneric la lumină, de la non-sens la rostul vieţii noastre.

Fie-vă sărbătorile luminoase, paşnice şi pline de adevărul salutului pascal: Hristos a înviat!

Al vostru părinte şi prieten de tot binele voitor
şi fierbinte rugător,

† Părintele Episcop Ignatie al Huşilor

 

CUI DĂM VIAȚA NOASTRĂ? † Părintele Episcop Macarie – PASTORALĂ de Înviere RĂSCOLITOARE ȘI PROVOCATOARE, atingând multe probleme de dureroasă ACTUALITATE: “Trăim vremuri de restriște pentru creștini. Există o PRIGOANĂ, deocamdată în forme atenuate. SUNTEM URÂȚI PENTRU HRISTOSUL NOSTRU, pe care refuzăm să-L transformăm într-un simulacru” (și audio, video)

“Ce neam de hiene nemernice suntem, popor omorator de Dumnezeu care a rastignit pe Domnul slavei?” LUPTA NEBUNA SI TRAGICA A OMULUI PENTRU A-SI OMORI IZVORUL VIETII. Pastorala PS Sebastian la Inviere: “DUMNEZEU DERANJEAZA pentru ca refuza sa moara, in pofida tuturor stradaniilor”

RAZBOIUL CU INVIEREA. Secularismul radical, noua prigoana a crestinilor si REEDUCAREA CONSTIINTELOR. “În nici măcar o jumătate de generaţie, românii chiar Îi întorc spatele lui Hristos, se leapădă jenaţi de propria ţară”/ Pastorala PS Gurie la Inviere: “EUROPA, DESI CRESTINA IN ORIGINI, A AJUNS ANTI-CRESTINA IN REZULTAT!

Pastorala de Inviere (2014) a IPS Teofan despre OFENSIVA CULTURII MORTII din zilele noastre prin RAZBOAIELE FRATRICIDE, PERSECUTIILE IMPOTRIVA CRESTINILOR si “REVARSAREA DE PAGANATATE ASUPRA LUMII”

INVIEREA LUI HRISTOS CA POGORARE IN MIJLOCUL IADULUI DIN LUMEA NOASTRA… Pastorala IPS Teofan: “Există multă moarte în noi şi în lume, dar există şi oameni ai învierii care nu şi-au plecat genunchii în faţa mulţimii de idoli aşezaţi peste tot”. CINE AUDE STRIGATUL INABUSIT AL CELOR DISPERATI, AI TINERILOR FARA SENS? (video)

PS IGNATIE TRIF despre TOTALITARISMUL IDEOLOGIILOR “PROGRESISTE” ANTICREȘTINE. John Coffey: “Mitul secular al progresului tinde să creeze o eshatologie triumfalistă şi INTOLERANTĂ. În tradiţia iluminismului radical, dispreţul faţă de religie a fost adesea transpus în POLITICI DE SUPRIMARE”

Preasfințitul IGNATIE TRIF, discurs duhovnicesc EXCEPȚIONAL – profund, emoționant și mărturisitor – la ÎNTRONIZAREA ca EPISCOP AL HUȘILOR (video, text): “Una din PRIORITĂȚILE mele pastorale va fi şi SUSȚINEREA FAMILIEI TRADIȚIONALE, aşa cum Dumnezeu a lăsat-o”

PS IGNATIE: Rostul Bisericii este de a intra in OPOZITIE cu derapajele morale si cu NEBUNIA IDEOLOGIEI GENDER. “În România, cel puțin pe latura aceasta a progresiștilor liberali, există o intruziune, o formă de agresivitate viscerală față de tot ceea ce înseamnă credință”

RESPONSABILITATEA MARTURISIRII NE-RUSINATE A CREDINTEI in vremurile noastre de “CRISTOFOBIE SI ANTICRESTINISM”, in care noile ideologii cauta SA DINAMITEZE FAMILIA si VALORILE: “Nu mi-e rusine de Hristosul meu, nu mi-e rusine de Biserica mea, oricat ar fi ea de injosita astazi”. CUVINTE ARZATOARE ale Preasfintitilor IGNATIE MURESEANUL si DAMASCHIN DORNEANUL (video si text)

TIMPUL CERNERII, VREMEA MARTURISIRII/ PS Ignatie Mureseanul despre DESFIGURAREA CONSTIINTEI CRESTINE: “Majoritarii sa se retraga in catacombe, iar minoritarii sa defileze in cetate”/ PASTORALA SF. SINOD LA DUMINICA ORTODOXIEI (2015)

Cuvant puternic al Preasfintitului Ignatie Mureseanul la Nicula despre ATACURILE SI MANIPULARILE LA ADRESA BISERICII in numele fals al “tolerantei”: “EUROPA ESTE MURIBUNDĂ, n-are nevoie de Biserică, de familie, de Dumnezeu. AVEȚI GRIJĂ DE COPIII DVS., nu-i lăsaţi să fie contaminaţi de ideologiile lumii de astăzi! NU EXISTĂ UN ALT FEL DE FAMILIE!” (video)

PS IGNATIE AL HUȘILOR avertizează: “AVEȚI MARE GRIJĂ DE COPII, nu lăsați să-i cuprindă toți acești viruși ideologici care îi destramă și le strică sufletul! FACEȚI-VĂ VREME DE EI! Nu este destul doar să-i aduceți la împărtășit…” (VIDEO + TEXT)

BIRUINTA CULTULUI MORTII SAU A INVIERII?/ Iubire, suferinta, pacat,… neiubire/ LA CE SUNT BUNI PREOTII, CEI ATAT DE HULITI?/ Slujbele de seara si acordarea la viata sfintilor

Asediul final al culturii Mortii asupra Bisericii, familiei si scolii. CUM ARE LOC “INDOBITOCIREA CIVILIZATA SI ASISTATA TEHNOLOGIC” SI OMORAREA IN MASA A SUFLETELOR, SUB OCHII NOSTRI ADORMITI?

FILOCALIA ȘI NEUROȘTIINȚELE APLICATE LA VIAȚA NOASTRĂ. Provocare duhovnicească la TRĂIREA ȘI LUCRAREA INTERIOARĂ DE ADÂNCIME, prin LINIȘTIRE și RESTRÂNGEREA experiențelor și stimulărilor informaționale. CONFERINȚA Părintelui Diacon SORIN MIHALACHE, “Ești ceea ce trăiești” (VIDEO, TEXT)


Categorii

1. DIVERSE, Corectitudine politica/ Marxism cultural, Pastile/ Invierea, Pastorale, PS Ignatie Trif, Razboiul impotriva familiei / vietii/ copiilor

Etichete (taguri)

, , , , , , , , , , , ,

Articolul urmator/anterior

Comentarii

10 Commentarii la “ÎNVIEREA DIN MIJLOCUL CULTURII MORȚII. Pastorala de Paști a PS IGNATIE, Episcop de Huși denunță, printre altele, “IDEOLOGIA COMUNISMULUI POSTMODERN ca atentat la persoană şi impunerea cu orice preţ a drepturilor minorităţilor de toate felurile”

 1. Pingback: PĂRINTELE DAN DAMASCHIN (Iași) – predică trezitoare de ÎNVIERE despre RĂZBOIUL NEBUN AL OMENIRII CU HRISTOS, căutând zadarnic OMORÂREA LUI DUMNEZEU din lume. “Fără o înviere reală, sufletească, din răutatea și patimile care ne c
 2. Pingback: PASTORALE VII CARE INDEAMNA LA CINSTIREA FAMILIEI SI A UNITATII NATIONALE. IPS IRINEU: "Considerăm urgent să întreprindem acțiuni reale în sprijinul familiei"/ IPS SERAFIM: "Asupra poporului nostru apasă cea mai mare cruce din istoria
 3. Pingback: ALTE PASTORALE VII DE ÎNVIERE, CARE ÎNDEAMNĂ LA CINSTIREA FAMILIEI și a UNITĂȚII NAȚIONALE (2018). ÎPS IRINEU POPA: "Considerăm urgent să întreprindem acțiuni reale în sprijinul familiei"/ ÎPS SERAFIM: "Asupra poporului nostru
 4. O lucrare sinistra a “profesoarei”, Karin Murris: The posthuman child – educational transformation through philosophy with picture books (2016)
  https://www.amazon.com/Posthuman-Child-Educational-transformation-picturebooks/dp/1138858447

  COPILUL POSTUMAN: EUEUEU
  Ar fi nevoie, mai degrabă, de o trecere postumanistă de la copilul ca natură (eu) la copilul ca devenire inumană (eueueu). Maria Kromidas sintetizează foarte limpede acest proiect de emancipare: fără să extindă „granițele umanului pentru a-i cuprinde și pe acei copii despre care se presupune că așteaptă la porțile lui”, postumanismul ne încurajează să regândim „umanul însuși prin copil și să recuperăm ceea ce rămâne pe dinafara umanului într-o nouă viziune asupra ființei umane în lume”
  Postmoderniștii consideră că copilul este descentrat, adică există doar prin relațiile lui cu ceilalți, și întotdeauna doar în contexte particulare. „Copilul” sau „copilăria” nu există, fiindcă „există mulți copii și multe copilării”.
  Ideea de bază este că, deși copilăria este „un fapt biologic, felul în care este ea înțeleasă este determinat social”
  http://posthum.ro/karin-murris

  Cam asa arata autoarea postumana
  http://www.education.uct.ac.za/edu/staff/academic/kmurris

 5. Mircea Braga: Noul val – depoziţia din refugiu. De la postmodern la postuman
  Contactul devastator pentru om cu „inteligenţa artificială”, cu „tehnologizarea actului creativ”, cu „luciditatea hi-⁠tech”, cu „artificialitatea hiperconştientă” etc. ţine de marasmul unei utopii a întronării şi a autarhiei instrumentalului, a creării unei „lumi” populate, eventual, cu entităţi clonate de tip „robotul Sophia”.
  Nu puţine studii privesc globalizarea ca însoţită de masificare, de uniformizare, de robotizare în ultimă instanţă. Oricum, în acest fel se face loc şi intrării omenirii sub zodia post-⁠umanului, din nou printr-⁠o atomizare şi deviere a relaţiei cultură-realitate.
  Tendinţa, cel puţin din punct de vedere teoretic, este centrată pe ideea că literatura nu „trebuie să fie naţională, ci internaţională” (Medeea Iancu), întrucât „o literatură fără frontiere”.
  Este condamnată atitudinea revistelor literare şi critica de întâmpinare pentru lipsa de interes faţă de orientările de ultimă oră.
  “Focusul (nu, la limită, focusarea?) pe Arghezi, Preda, Slavici, Goga, Maiorescu, Călinescu, Lovinescu şi/sau Blaga nu face decât să ne împotmolească optica asu-pra prezentului.” (Gabriela Feceoru).
  Ca ultim prag, neputând fi eludat faptul că prestigiul canonic este necesar, s-⁠a autostructurat o „elită” verdictuală (extrem de vocală, imperturbabilă, nu rareori violentă şi ofensivă, insidioasă când e cazul, dar întotdeauna dogmatică fără rezerve), cu funcţie pe o atare direcţie, nu fără a neglija, ba dimpotrivă! beneficiul propriei ascensiuni pe gradientul noii ordini axiologice.
  http://www.contemporanul.ro/polemice/mircea-braga-noul-val-depozitia-din-refugiu-de-la-postmodern-la-postuman.html

 6. Postmodernitatea, numele politic corect pentru haos, confuzie si impredictibilitate (à la Trump), a exacerbat depresia si bolile mintale, depresia devenind boala secolului XXI si „principala condiţie cronică din Europa”.

  Postmodernity and Mental Illness
  The period of postmodernity is characterized by chaos, confusion, and unpredictability which are associated with the rise of mental illness.
  http://www.aijcrnet.com/journals/Vol_3_No_4_April_2013/7.pdf

  https://www.cotidianul.ro/buletin-de-romania-depresia-boala-secolului-xxi/

  Depresia, „principala condiţie cronică din Europa”
  Oana Cobeanu: Depresia reprezintă în momentul de faţă principala cauza de dizabilitate în lume şi principala condiţie cronică din Europa.
  Cristina Mogoaşe: Conform Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii depresia este principala cauza de dizabilitate (adică, principala cauză a afectării funcţionale a persoanei la nivel fizic, cognitiv, emoţional, comportamental).
  https://www.viitorulromaniei.ro/2017/10/19/psihologii-romani-care-fac-o-aplicatie-pentru-a-trata-depresia-prin-smartphone/

  Conform Organizației Mondiale a Sănătății, peste 350 de milioane de oameni suferă de depresie, la nival global. În realitate însă, numărul lor este mult mai mare, pentru că multe cazuri nu sunt diagnosticate.
  Depresia unipolară se de manifestă printr-o stare de tristețe continuă.
  In depresia bipolară alternează perioade de comportament normal cu episoade de depresie și maniacale.
  https://ehealthromania.com/depresie-cauze-simptome-tratament/

  The WHO estimates that unipolar depression is the third leading causes of disease burden worldwide, (after lower respiratory infections and diarrheal diseases).
  WHO estimates for each disease category the “Disability Adjusted Life Years” or DALYs – years of healthy life that are lost to disability as well as death.
  Unipolar depressive disorders are the single biggest source of lost DALYs in the high income countries, and the third biggest worldwide. In Europe it has been estimated that 35% of all disease burden is attributable to brain disorders.
  EU member countries estimated the total cost in 2010 to be €798 billion, of which 60% was attributable to direct costs and 40% to lost productivity.
  https://mcgovern.mit.edu/brain-disorders/by-the-numbers

 7. Pingback: "E VREMEA SĂ DESCHIDEM OCHII ȘI SĂ VEDEM CINE VREA SĂ NE ROBEASCĂ! Vremea este, frați și surori, a căuta să plăcem mai mult lui Dumnezeu decât oamenilor și lumii!". PS SILUAN AL ITALIEI - mesaje puternice și importante la Învierea
 8. Pingback: Pastorala de Paști (2019) a PS IGNATIE, Episcopul Hușilor despre CINA DE LA EMAUS, VEDEREA NEVĂZUTULUI și vremurile TOTALITARISMULUI PROGRESIST: "Totalitarismul actual este mai cumplit şi mai groaznic pe termen lung decât totalitarismele secolu
 9. Pingback: DE LA FARISEII DE IERI LA FARISEII DE ASTAZI... "Amagitorul acela..." si META-amagitorii lumii - Cuvântul Ortodox
 10. Pingback: PS IGNATIE, Episcopul Hușilor, MĂRTURISIRI (NE)AȘTEPTATE în PASTORALA de Paști din vremea bisericilor goale: "BISERICA NU SUNTEM DOAR NOI, SLUJITORII. Acum funcţionăm incomplet. Pe planul credinţei, PANDEMIA s-a dovedit a fi mai malefică şi
Formular comentarii

* Pentru a deveni public, comentariul dumneavoastra trebuie aprobat de un administrator. Va rugam sa ne intelegeti daca nu vom publica anumite mesaje, considerandu-le nepotrivite, neconforme cu invatatura ortodoxa sau nefolositoare sufleteste. Va multumim!

Rânduială de rugăciune

Carti

Documentare