NU VĂ TEMEȚI! “Să nu ne lăsăm amăgiți, nici intimidați! Să nu facem compromis cu minciuna și viclenia care se înstăpânesc peste lume. SĂ NU SPUNEM RĂULUI BINE ȘI BINELUI RĂU. Să strângem rândurile și să ne ținem aproape de Hristos”. O NOUĂ PASTORALĂ MĂRTURISITOARE A PS MACARIE, la Învierea Domnului 2021 (și VIDEO)

1-05-2021 Sublinieri

Macarie,
din mila şi purtarea de grijă a Celui de Sus,
Episcop al Episcopiei Ortodoxe Române  a Europei de Nord,
iubiților frați împreună slujitori ai altarului, ostenitorilor din sfintele mănăstiri şi alesului popor al lui Dumnezeu, har, pace, liniște și bucurie de la Hristos Cel Răstignit și Înviat, iar din parte-mi părintească și frățească îmbrățișare și binecuvântare cu salutul pascal:

Hristos a înviat!

Iubiți frați și surori împreună-rugători,

La Cina cea de Taină, ucenicii Îl ascultau cu inimile strânse și întristate pe Hristos, Care le descoperea adevărul despre Pătimirile iminente prin care avea să treacă și despre sfârșitul perioadei de ucenicie pe care o petrecuseră alături de El. Inevitabil, cu toții resimțeau durerea despărțirii, neînțelegând la ce folosea o despărțire scurtă, temporară, de Hristos, pentru a se reuni apoi cu El întru Duhul Sfânt. Această mână de oameni inimoși, sinceri, care-L iubeau pe Iisus și care iubeau învățăturile Sale, trăiau în mijlocul unei lumi ostile, înveninate, însetate de putere, aflate sub influența celui pe care Mântuitorul l-a numit „stăpânitorul acestei lumi(Ioan 14, 30), adică diavolul.

Împotriva acestui mic grup format din câțiva oameni simpli, pescari și foști vameși, erau toate structurile de putere: uriașul imperiu roman, parodicul rege Irod, și, cel mai dureros pentru acești israeliți, însăși elita cărturărească și preoțească. Mai mult decât atât, mulțimile șovăielnice ale poporului iudeu erau ușor de atras și de manipulat de către cărturari și farisei, așa cum s-a întâmplat în momentul arestării și osândirii nedrepte a Mântuitorului Hristos.

Chiar și ucenicii, încă „neîmbrăcați cu putere de sus” (Luca 24, 49), erau tributari firii celei vechi, atât de dramatic reflectate în reacția lui Petru, verhovnicul, care s-a lepădat de Fiul lui Dumnezeu de trei ori. Potrivit oricăror socoteli omenești, șansele de supraviețuire ale acestui grup erau nule. Lipsiți de Păstorul lor, grupul s-ar fi destrămat, învățăturile ar fi fost uitate, majoritatea ar fi pierit alungați sau uciși de-a dreptul. Acestor ucenici, triști și dezorientați, aflați cu câteva momente înaintea izbucnirii tragicelor evenimente care au culminat cu răstignirea și uciderea Domnului, El Însuși le spune: „Acestea vi le-am grăit, ca întru Mine pace să aveţi. În lume necazuri veţi avea; dar îndrăzniţi. Eu am biruit lumea.” (Ioan 16, 33)

De atunci până în zilele noastre, toți ucenicii lui Hristos care L-au urmat pe Acesta până la capăt, fără șovăială, au biruit întru El toată vrăjmășia lumii și toate uneltirile celui care este „ucigător de oameni (Ioan 8, 44). Nici vechile imperii, nici puterile totalitare nu au reușit să stingă focul credinței aprins de Iisus în inimile celor care-L iubesc și Îl urmează pe El.

Preaiubiții mei,

În aceste vremuri am văzut multe lucruri pe care cu un deceniu sau două în urmă nu le gândeam a fi posibile. Este negată însăși firea omului, sunt contestate rânduielile vieții, memoria sfinților și a eroilor este batjocorită. Tot ce este demn, nobil, frumos, virtuos, stârnește cumplite împotriviri. Tot ce este de rușine, blasfemic, mincinos și viclean, este promovat. Mai rău decât atât, ni se cere tot mai insistent nu doar să tolerăm, dar să și aderăm și noi la aceste blestemății.

Cei care se socotesc pe ei că sunt conducători și filantropi ai popoarelor au o viziune din care Dumnezeu lipsește și în care creștinismul e o povară pentru progresul pe care ei îl făgăduiesc celor mulți. În lumea pe care ne-o propun, nu există loc pentru libertate și demnitate. În nesăbuința lor, ei caută să reîntemeieze lumea, să procedeze la o „mare resetare” și să formeze un „om nou”, dezrădăcinat de cer, separat de semenii săi și controlat de sisteme inteligente tehnologice. Însă doar Unicul Dumnezeu, Creatorul acestei lumi, este Cel Care o poate „reseta”. A făcut astfel când, din pricina stricării rânduielii oamenilor, a vărsat potopul peste întreaga lume, păstrându-l în arcă pe Noe cu familia, pentru reîntemeierea acesteia. Întruparea, Răstignirea și Învierea Domnului sunt, de asemenea, înnoirea întregii creații, iar adevăratul om nou este cel „după Dumnezeu, zidit întru dreptate şi în sfinţenia adevărului (Efeseni 4, 24).

Ultima mare reîntemeiere a lumii va avea loc la Parusie, când Hristos Se va arăta, așa cum a spus sinedriului mincinos care L-a osândit la moarte, pe norii cerului, de-a dreapta Celui Atotputernic (Marcu 14, 62). Atunci va avea loc Judecata de Apoi sau de obște, care va face dreptate pentru veșnicie și va institui un „cer nou și pământ nou (Apocalipsa 21, 1). Atunci, întreaga creație va fi transfigurată de focul harului.

Aceasta ne este credința pentru care au dat mărturie norul de sfinți, vechi și noi, din toate neamurile pământului. Aceasta este făgăduința pe care ne-a adus-o Hristos și pe care a făcut-o posibilă Învierea Sa. Să nu ne lăsăm amăgiți, nici intimidați, iubite frate și iubită soră. „Să nu se tulbure inima voastră, nici să se înfricoșeze (Ioan 14, 27). Să rămânem întru dragostea lui Hristos, până la capăt, iar El va rămâne alături de noi, în orice împrejurare. Să păstrăm pacea harului Crucii și Învierii.

Mai cu seamă, să nu facem compromis cu minciuna și viclenia care se înstăpânesc peste lume. Să nu spunem răului bine și binelui rău. Să nu fim de acord cu cele care sunt împotriva Sfintelor Scripturi și să nu devenim „tovarăși de drum”, „aliați” ai celor care vor să pângărească creația lui Dumnezeu. Iubite frate și iubită soră, tu ești „sarea pământului” (Matei 5, 13). Ce faci tu are reverberații în întregul cosmos. Toate gândurile și faptele tale cântăresc cât o veșnicie. Știind acestea, să lucrăm cu sârguință la mântuirea noastră și a aproapelui nostru.

Dragii mei,

Să fiți lumină pentru cei din jurul vostru, cultivându-vă inima și mintea cu frumusețea duhovnicească, cu memoria înaintașilor, cu noimele dumnezeiești. Să clădiți sanctuare ale păcii și adevărului, retrăgându-vă în catacombele inimii. Să fiți generoși, cuviincioși, netemători. Să nu disprețuiți pe nimeni și să nu lăsați pe cineva dintre voi în urmă, uitați și părăsiți.

Nu vă temeți! (Matei 28, 10), așadar, de nicio înfățișare a răului, oricât de cumplită și fără de scăpare ar părea. Nu vă temeți când vedeți că norii negri ai unor noi vremuri de persecuție se adună deasupra capetelor noastre. Nu vă temeți când sunteți puțini și disprețuiți, căci vouă v-a făgăduit Hristos Împărăția. Nu vă temeți, căci Hristos a înviat și El este Mântuitorul și Judecătorul!

Să strângem rândurile și să ne ținem aproape de Hristos – Alfa și Omega, Cel dintâi și Cel de pe urmă, Începutul și Sfârșitul. Amin!

Al vostru împreună slujitor, părinte, frate și prieten, de tot binele voitor şi fierbinte rugător către Domnul,

 Episcopul Macarie

Dată în Reşedința episcopală din Stockholm, Regatul Suediei, la Praznicul Învierii Domnului, în anul mântuirii 2021.

Legaturi:

Pastorala curajoasă a PS SEBASTIAN, Episcopul Slatinei, la Sfintele Paști 2021 DENUNȚÂND PLANUL DIABOLIC DE RESETARE A LUMII, început prin PANDEMIE, ca “instaurare a altei ordini: fără Dumnezeu, fără credință, fără Biserică, fără mamă, fără tată, fără gen”

PASTORALA PS MACARIE la “o praznuire trista si pustie” a INVIERII (2020) – CUVANT DE EXCEPTIE, MARTURISITOR SI INDURERAT despre starea reala a Bisericii si a oamenilor in timpul IZOLARII impuse de PANDEMIA COVID-19: “Pentru aceasta lume, noi, Biserica, suntem o amenintare, un risc. Sarbatoarea PASTILOR a fost transformata intr-un prilej de INTIMIDARE a celor credinciosi. Dar HRISTOS NU-SI ABANDONEAZA PRIETENII!”

PĂRINTELE EPISCOP MACARIE, în Pastorala de încurajare la Nașterea Domnului 2020: “FIȚI CURAJOȘI! Să fiți mărturii vii ale sărbătorii Nașterii Domnului! Să nu cedați fricii, deznădejdii, nici să vă amăgiți după promisiuni false de izbăvire” (și VIDEO)

EPISCOPUL MACARIE: “Sunt mulți lideri religioși care se abat de la cuvintele Evangheliei. Nici măcar nu le mai propovăduiesc. Și ÎI CHEAMĂ PE TOȚI LA O NOUĂ ORDINE A LUMII, RESETATĂ. Să ținem așa cum ținem la propria noastră viață la LIBERTATEA ȘI DEMNITATEA la care ne-a ridicat Hristos!” (VIDEO)

CUVANTUL DE ANUL NOU 2021 AL PS MACARIE DRĂGOI: “Sa nu intram in panica si sa nu facem din supravietuirea biologica scopul suprem al vietii noastre, care merita orice pret”. Despre “PANACEUL” VACCINULUI: “Sa facem alegeri in cunostinta de cauza, nu pe baze emotionale sau cedand presiunii colective!” (VIDEO)

PS MACARIE – MESAJ IMPORTANT DESPRE PILDA SFINȚILOR TREI IERARHI: “Ei nu au căutat să se acomodeze lumii și puterii imperiale, ci au căutat să modeleze lumea și imperiul după Evanghelie. Nu s-au sfiit, nu s-au intimidat să mărturisească Adevărul până la sfârșit fără niciun compromis” (VIDEO, TEXT)

VREMEA ALEGERILOR CAPITALE. Cuvânt grav și puternic al PS MACARIE: “Gadara de acum este mult mai ipocrită decât vechea Gadara, deoarece demonizatul nu mai este considerat demonizat, FIINDCĂ AȘA ESTE CORECT POLITIC! Dacă se comportă neomenește, chiar este aplaudat, deoarece NEBUNIA ESTE CONSIDERATĂ EMANCIPARE!” (video, text)

EPISCOPUL MACARIE: “Sunt mulţi, prea mulţi care suferă, neluaţi în seamă, uitați, pentru că TOTUL ESTE BLOCAT ASTĂZI DE ACEASTĂ UNICĂ BOALĂ şi de acest unic virus. ÎN NUMELE ACESTUI UNIC VIRUS SE STOPEAZĂ TOTUL, se jertfeşte libertatea şi chiar umanitatea” (VIDEO, TEXT)

PS MACARIE DRĂGOI: “Să îndrăznim în Hristosul libertății și demnității noastre, iubite frate și iubită soră, și să rămânem oameni, după chipul și asemănarea Dumnezeului nostru Celui Viu!” (VIDEO, TEXT)

PS MACARIE DRĂGOI: “Maica Domnului ne acoperă pe noi, turma cea mică, rănită și hărțuită de LUPII ÎNGROZITORI în aceste vremuri de restriște. Spunem cu glas tare tuturor: NU VĂ TEMEȚI! MAICA DOMNULUI ESTE CU NOI!” (video, text)

 

***

Si ieri, in Ierusalim, si azi, in toata lumea, o mana MICA, DAR GALAGIOASA, de oameni MANIPULEAZA o lume intreaga… – CEI CARE SEAMANA INTUNERICUL si INSTIGA LA RASTIGNIRE vs. “PIETRELE” CARE STRIGA, MARTURISINDU-L PE HRISTOS

CÂND CLERUL TRĂDEAZĂ PE HRISTOS… Cuvinte grele și ascuțite de bisturiu ale PR. GEORGE REMETE despre unele FENOMENE ECLEZIALE SMINTITOARE, spre mustrare vindecătoare, iar nu spre osândire sau dezbinare. “Problema creştinismului nu sunt necreștinii, ci creştinii. Problema este că sarea nu mai sărează şi focul nu mai încălzeşte. Nu te poate trăda, compromite şi face de ruşine decât al tău”

“Vai de cei ce zic raului bine si binelui rau!” – MUSTRARILE PROFETULUI ISAIA (2)

 

***

Pr. Dan Bădulescu despre RESETAREA MONDIALĂ NEOMARXISTĂ prin pandemie, CAPCANA FARISEICĂ ÎNTINSĂ PREOȚILOR în privința vaccinării anti-Covid și RĂZBOIUL PENTRU CUCERIREA SUFLETELOR. În cine și în ce să (nu) ne punem nădejdea? (VIDEO, TEXT)

Părintele TUDOR CIOCAN: “Ceea ce gustăm acum, această limitare a libertății este doar sămânța societății viitoare în care ACEASTĂ LIBERTATE ESTE NIMICITĂ! În momentul în care începi să cedezi libertatea, ÎN CHIAR TRUPUL TĂU, la presiunea autorității, DEJA NU MAI EXISTĂ O LIMITĂ” (audio, text)

PĂRINTELE TUDOR CIOCAN: “S-a schimbat paradigma. Nu ne mai întoarcem la ce-a fost până-n ianuarie 2020. Lumea a intrat într-o cu totul altă epocă, dar această NOUĂ PARADIGMĂ, POST-CREȘTINĂ și ANTI-CREȘTINĂ s-a impus printr-o MINCIUNĂ”

IN CINE NE PUNEM INCREDEREA SI NADEJDEA SI DE CINE ASCULTAM? Pr. Tudor Ciocan despre RAZBOIUL NEVAZUT care se da pentru sufletul nostru si INSELARILE LUMII, in pandemie

PILDA SFINTILOR MARTIRI BRANCOVENI PENTRU NOI, in predica Parintelui Tudor Ciocan (audio, text): RUSINAREA DE DUMNEZEU, FRICA DE OAMENI si COMPROMISURILE ne imping la DESPARTIREA DE HRISTOS: “Degeaba iti supravietuieste neamul, daca iti pierzi mantuirea. Ce conteaza mai mult, SUPRAVIETUIREA mea in lumea aceasta sau vesnicia?”

CREȘTINUL ȘI BISERICA ÎN LUME ȘI ÎN FAȚA PUTERII LUMEȘTI

PĂRINTELE ILARION DE LA CRUCEA: “Nu putem să tăcem. Pentru că, dacă noi vom tăcea, PIETRELE VOR VORBI. E mai confortabil să rămâi într-o TĂCERE COMPLICE, dar eu spun că nu mai suntem în situaţia de a accepta aceste lucruri. ESTE UN TIMP AL MĂRTURISIRII”

VREMEA ADEVĂRULUI, VREMEA LIMPEZIRII – Interviu pentru “Familia ortodoxă” al PĂRINTELUI CIPRIAN GRĂDINARU DIN HULDENBERG: “Nu există ființă mai ușor de controlat decât cea cuprinsă de groază”. CUM SĂ SUPRAVIEȚUIM DUHOVNICEȘTE ÎN ZILELE CONFUZIEI ȘI PANICII? (prima parte)

PĂRINTELE HOLBEA în “Familia Ortodoxă” – pledoarie pentru DISCERNĂMÂNT, LUCIDITATE și ROSTIREA ADEVĂRULUI despre vremurile de încercare în care trăim: “Ceea ce este cel mai periculos pentru zilele noastre este încercarea de A SCOATE OMUL DIN LUMEA REALĂ şi de a-l livra LUMII VIRTUALE. Nu există îmbrăţişare virtuală, nu există spovedanie virtuală, nu există împărtăşanie virtuală”

PĂRINTELE GHEORGHE HOLBEA, cuvânt mărturisitor la Cincizecime în contextul NOILOR INGINERII SOCIALE cu aspect de “MASCARADĂ”: “De ce ne este FRICĂ mai mult de rău decât de a fi părăsiți de Dumnezeu? NU VĂ TEMEȚI, IUBIȚII MEI! NU INTRAȚI ÎN ȚESĂTURA DE PĂIANJEN A MINCIUNII! Să ne așezăm în Duhul Adevărului!”

DE LA CREȘTINISMUL DE CAFENEA LA CREȘTINISMUL DE JERTFĂ. Fostul actor Răzvan Ionescu: “Când vedeți lucrurile care se întâmplă astăzi în jurul nostru și care sunt abia la început, TREBUIE SĂ VĂ PREGĂTIȚI. Hristos deranjează! MĂRTURISIȚI ADEVĂRUL ȘI NU VĂ FIE FRICĂ!” (video, text)

Cuvântul Părintelui TUDOR CIOCAN la Denia celor 12 Evanghelii (AUDIO, TEXT): “Repetând stăruitor o minciună, ajungi să convingi pe cei mai slabi de înger, apoi aceia ajung ei înșiși să devină propagatori ai acelei minciuni“

HRISTOS – SEMNUL CARE STÂRNEȘTE ÎMPOTRIVIRI ȘI PRICINUIEȘTE DEZBINĂRI. PS Nichifor Horia: “Să fim atenți ce alegem și cum alegem! Și să nu ne speriem. Vor fi noi dezbinări și împotriviri și SABIA ADEVĂRULUI dumnezeiesc va despărți dintre noi poate și oameni dragi” (VIDEO, TEXT)


Categorii

Crestinul in lume, Invierea Domnului (Sfintele Pasti), Noua ordine mondiala/ Masonerie, Pastorale, Portile Iadului, Prigoana impotriva crestinilor, PS Macarie, VIDEO, Vremurile in care traim

Etichete (taguri)

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Articolul urmator/anterior

Comentarii

3 Commentarii la “NU VĂ TEMEȚI! “Să nu ne lăsăm amăgiți, nici intimidați! Să nu facem compromis cu minciuna și viclenia care se înstăpânesc peste lume. SĂ NU SPUNEM RĂULUI BINE ȘI BINELUI RĂU. Să strângem rândurile și să ne ținem aproape de Hristos”. O NOUĂ PASTORALĂ MĂRTURISITOARE A PS MACARIE, la Învierea Domnului 2021 (și VIDEO)

  1. Pingback: PASTORALA DE PAȘTI PS AMBROZIE, Episcopul Giurgiului, despre PREMISELE UNEI NOI PERIOADE DE MUCENICIE: "Ne-a fost dat să petrecem vremuri pe care nu ni le-am fi închipuit vreodată... PRIVIȚI LA MĂRTURISITORII ZILELOR NOASTRE, care nu au pregeta
  2. Pingback: PS MACARIE despre DUREREA ATROCE A SINGURĂTĂȚII celor uitați și abandonați de oameni (AUDIO, TEXT). “Stăpânitorii umanității căzute caută SĂ PROFITE de căderea umană, de BOALĂ, de MOARTE, de FRICĂ” | Cuvântul Ortodox
  3. Pingback: Mesajul PREASFINȚITULUI MACARIE pentru noi, Lazării acestor vremuri: “SĂ NE PĂSTRĂM DEMNITATEA ȘI LIBERTATEA, să nu căutăm să ne milogim înaintea mai-marilor acestei lumi, să nu devenim sclavii stăpânitorilor acestei lumi” (VIDEO
Formular comentarii

* Pentru a deveni public, comentariul dumneavoastra trebuie aprobat de un administrator. Va rugam sa ne intelegeti daca nu vom publica anumite mesaje, considerandu-le nepotrivite, neconforme cu invatatura ortodoxa sau nefolositoare sufleteste. Va multumim!

Carti

Articole recomandate

Rânduială de rugăciune

Articole Recomandate

Carti recomandate