PARINTELE IRINEU DE LA PONOR: “Nu vă răzbunați, lăsaţi-i, că ACUM ESTE VREMEA LOR. O să vedeţi că Dumnezeu nu întârzie să-Şi apere creştinii… IMPORTANTĂ ESTE RĂBDAREA CREȘTINILOR ÎN ACESTE MOMENTE. Se închide o vreme biserica, apoi se va deschide. ĂSTA E DOAR ÎNCEPUTUL. O să vină Postul Crăciunului şi atunci alt val, mai mare ca acesta, are să vină” (VIDEO, TEXT)

27-03-2020 Sublinieri

„Nu vă temeți, că Dumnezeu are și El planurile Lui, mamă, da?! Să aveți răbdare!”

“Păi, dacă a văzut Dumnezeu că noi de formă venim la biserică, stăm şi ne uităm la ceas, ne mai uităm pe un mesaj la telefon, apăi ia stai că vă închid Eu “frumos”… Vă pun la citit, vă pun la post, vă pun să vă vină mintea la cap, pentru că zice Sf. Ap. Pavel aşa: Orice necaz, orice strâmtorare, orice durere aţi avea, e spre binele vostru! Al vostru, al cui? Al creştinilor! E rău pentru necredincioşi, pentru că moartea păcătoşilor este cumplită şi îi aşteaptă şi chinul iadului.

Și vai şi mai vai de aceia care se ating de Biserica lui Hristos, care este casa lui Dumnezeu, casă de rugăciune, loc sfinţit, sacru, locul unde Dumnezeu Se dă mâncare credincioşilor ca să aibă viaţă veşnică. (…) Și repet: vai de cei care se ating de casa lui Dumnezeu! Iată ce zice Sfântul acela, un Părinte al Bisericii, când tiranul vrea să-i taie capul, zice: Uită-te bine la mine! Că ne vom vedea dincolo. Unde ai să-ți ascunzi tu ochii atuncea? Ce rău ți-am făcut, omule? Ce rău a făcut Biserica vreodată?! Pe cine a vătămat Biserica?! Cine a venit la Biserică și s-a vătămat cu ceva vreodată?! Când au venit bolnavi și au plecat sănătoși? (…) Biserica este înțelegătoare! Biserica înțelege toate acestea! Dar și Biserica trebuie crezută, că ea nu trebuia să fie închisă. Precum nu închizi un spital fiindcă oamenii au nevoie de sănătate sufletească și trupească, nici Biserica nu trebuie închisă, pentru că este viața și a sufletului și a trupului!

.

Parintele Irineu Curtescu (duhovnicul Manastirii Ponor) la Manastirea Floresti, 22.03.2020 (Duminica Sfintei Cruci):

„În numele Tatălui şi al Fiului şi a Sfântului Duh. Amin.

Cu adevărat, Cuvântul lui Dumnezeu, Care este Iisus Hristos, Care este viaţa noastră, Care S-a jertfit pentru a noastră mântuire, după cum a fost prorocit de marele Prooroc Moise atunci când a poruncit poporului să facă o cruce mare, să pună pe ea un şarpe, care preînchipuia Răstignirea, Înălţarea Domnului nostru Iisus Hristos pe Cruce, şi a spus: Cine va privi la acest şarpe se va tămădui, se va vindeca, pentru că acolo este spânzurată viaţa voastră.

Deci Iisus Hristos este viaţa oamenilor, este izvorul vieţii, este Cuvântul vieţii, este chipul slavei Tatălui Ceresc, este Fiul Dumnezeului Celui Viu, este chipul ipostasului slavei Tatălui, este Cel Care, înainte de Intrupare, a făcut veacurile şi, din tot ce s-a făcut, nimic nu s-a făcut afară de Fiul lui Dumnezeu, Care este Înţelepciunea lui Dumnezeu. De aceea, lumea aceasta nu se poate fără Acest Iisus Hristos Care S-a dat lumii ca lumea să aibă viaţă din belşug, spunând aşa Dumnezeu.

Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea aceasta, încât pe Iisus Hristos L-a dat nouă, oamenilor, ca oamenii să aibă viaţă, viaţă din belşug. Or, ca să avem noi această viaţă, ca să fie omul fericit, pentru că numai Iisus Hristos a adus fericirea în această lume, iată ce ne spune în acest sens: Ştiinţa veacului acestuia, de oricare fel ar fi ea, în cele din urmă aduce întristare. Iar credinţa aduce mângâiere oamenilor. Credinţa, nădejdea în Dumnezeu, aduce luminare minţii oamenilor. Credinţa este calea care duce pe om de la întuneric la lumină. Credinţa ta te-a mântuit a spus Mântuitorul Iisus Hristos acelei femei. Credinţa este comoara tuturor comorilor, fiindcă, zice Scriptura, cine află această credinţă vinde tot ce are ca să dobândească această credinţă, dată o dată pentru totdeauna sfinţilor lui Dumnezeu.

Această credinţă de la începutul începuturilor a fost prigonită, de când erau dar doi oameni, Adam şi Eva, în Rai. De ce a vrut diavolul să distrugă această credinţă a lor? Fiindcă ei păzeau credinţa în Dumnezeu fără să se atingă de pomul cunoştinţei binelui şi răului, dar a venit începătorul a toată răutatea, diavolul, şi le-a spus: – Oare adevărat e că, dacă mâncaţi din pom, muriţi? – Negreşit vom muri! Şi ştiţi mai bine ce a urmat… De atunci şi până acum şi în continuare credinţa va fi prigonită. Că a zis Mântuitorul Iisus Hristos: Dacă pe Mine, Lemnul cel verde…Lemnul cel bine roditor, Care a făcut numai fapte bune oamenilor, a vindecat paralizaţi, a tămaduit orice boală şi orice neputinţă în popor, a înviat morţii, a izgonit duhurile cele rele din oameni; pentru care pricină, o, popor iudaic, Îmi faci tu toate acestea, oare ce trebuia să mai fac Eu, pentru care pricină voi Mă urâţi pe Mine şi vreţi să Mă daţi morţii?

Aşa a fost de la început şi aşa va fi până la sfârşit. Și pentru ce? Pentru că a zis aşa: Oamenii răului, oameni fără Dumnezeu, zic: <Iată, toţi oamenii [încă mulți oameni] se duc după Iisus Hristos, iată, se duc duminica şi la sărbători la biserici, ajută bisericile. Ce să facem noi neamului acestia creştinesc? Ce să facem noi acestei instituţii care până acum nu a fost [îngenuncheată, biruită]? Ea e întreagă şi merge foarte bine; hai să ne agăţăm de ea!>. Vedeţi, s-au agăţat de ea acum, când a început Postul Mare, după cum a mai fost atacată tot în posturi. O să vină Postul Crăciunului şi atunci alt val, mai mare ca acesta, are să vină peste neamul acesta. Pentru că nu suferă oamenii răutăţii, cares este lumea aceasta toată cea lacomă – căci lăcomia este închinare la idoli, după cum a zis [Sfântul Apostol Pavel]. De aceea a zis Mântuitorul despre lumea asta că Eu nu am nimic într-însa, ceea ce vrea să însemne că urăşte tot ce e în lumea aceasta. Dar ce are lumea asta de o urăşte Însuşi Dumnezeu, Care a făcut-o? Ce urăşte El? Păcatul! Atunci când păcatul a ajuns la culme… – amintiţi-vă de Noe, poporul era numit de Dumnezeu popor desfrânat, ceea ce voia să însemne că poporul acesta a părăsit pe Dumnezeul Cel adevărat şi merge după alt dumnezeu, care nu era Dumnezeu! Că nu sunt doi dumnezei, ci Unul este Dumnezeu nostru! Când a venit [foc din cer] peste cinci cetăţi din Palestina – Sodoma, Gomora şi celelalte, la fel a fost păcatul care a adus potop [nenorocire] peste acele cetăţi. La fel spune şi Evanghelia de astăzi, că poporul acesta este desfrânat, adică astăzi eşti cu Dumnezeu şi mâine eşti cu pofta lumii. Deci, în aceeaşi situaţie, Dumnezeu pedepseşte pe poporul Său. Prin cine îl pedepseşte? Prin mai-marii lumii!

N-au mai fost prigoane în biserici? Au mai fost! Dar, ca acum, niciodată, pentru că este scris în  Scriptură: Acum, diavolul răcneşte ca un leu, dacă este cu putinţă pe cei aleşi să-i înghită. Pentru ce? Numai şi numai pentru faptul că iubesc pe Dumnezeu, iubesc adevărul, iubesc dreptatea, iubesc Casa lui Dumnezeu, care este Trupul lui Iisus Hristos.

Ce vi se pare dumneavoastră oare, că rămân lucrurile în felul acesta? A fost vreodată cineva să năruiască credinţa? Niciodată! Şi nici nu va putea s-o biruiască vreodată! Ce a spus Biserica în toate necazurile ei? Sângele martirilor, sămânţa creştinilor! Adică pui un sac de grâu, ies doi-trei saci de grâu. Mor o mie de creştini şi răsar cinci mii de creştini. Pentru că Dumnezeu a spus: Nu te teme, turmă mică, înaintea voastră stă Iisus Hristos. Ce a spus astăzi Evanghelia? Cel ce vrea să se lepede de sine, să vină după Mine – nu s-o ia înainte! Căci pot să merg după cineva care să mă ducă prin spini, prin râpe, prin gropi, dar Dumnezeu a zis: Veniţi după Mine, că Eu am tocit spinii, amărăciunea, veacul acesta în care trăieşte omul! De ce oare omul nu primeşte niciodată amărăciunea Crucii, amărăciunea credinţei? Pentru că nu cunoaşte cât e de bolnav! De ce eu am fost operat de atâtea ori şi am primit tăietura cuţitului? Pentru că am ştiut că sunt bolnav! Deci, până omul nu va conştientiza că este bolnav, nu poate primi credinţa crucii lui Iisus Hristos, nu poate să primească credinţa prigonirii Bisericii lui Iisus Hristos, ci el se îndreptăţeşte, se ascunde ca ursul în bârlog.

Cine ne va împiedica pe noi a păzi credinţa? Ce puşcă, ce închisoare, ce izolare va putea să ne despartă pe noi de Dragostea lui Dumnezeu? Sabia, strâmtorarea, nemâncarea sau altele de felul acesta? Nimic de felul acesta, pentru că avem pildă pe înaintaşii noştri care au fost prin mai multe greutăţi! Vă dau un exemplu: ce este dacă ne închid pe toţi acum într-o puşcărie? A fost un sfânt martir a cărui trup s-a făcut masă, pe trupul lui s-a liturghisit! Pentru că trupul omului este templu, este biserica Dumnezeului Celui viu!

Păi, dacă a văzut Dumnezeu că noi de formă venim la biserică, stăm şi ne uităm la ceas, ne mai uităm pe un mesaj la telefon, apăi ia stai că vă închid Eu “frumos”Vă pun la citit, vă pun la post, vă pun să vă vină mintea la cap, pentru că zice Sf. Ap. Pavel aşa: Orice necaz, orice strâmtorare, orice durere aţi avea, e spre binele vostru! Al vostru, al cui? Al creştinilor! E rău pentru necredincioşi, pentru că moartea păcătoşilor este cumplită şi îi aşteaptă şi chinul iadului. Și vai şi mai vai de aceia care se ating de Biserica lui Hristos, care este casa lui Dumnezeu, casă de rugăciune, loc sfinţit, sacru, locul unde Dumnezeu Se dă mâncare credincioşilor ca să aibă viaţă veşnică.

Ştiţi din istoria Bisericii cum marii eretici ai lumii acesteia au luat bisericile creştine şi le-au încuiat. Şi marele arhiereu Vasile cel Mare, împreună cu poporul, numai ce au strigat Doamne, miluieşte!, şi au căzut încuietorile şi a intrat poporul cu arhiereul în biserică. Dar nu asta e important, ci importantă este răbdarea creştinilor în aceste momente. Fiindcă, dacă nu răbdăm, pierdem tot ce am dobândit până acum! Prin răbdarea voastră veţi dobândi sufletele voastre. Oare nu mărturisim noi că aşteptăm cetatea noastră din ceruri? Oare nu mărturisim că suntem călatori în trecere prin această lume? Oare nu mărturisim şi credem că a trăi în trup este pagubă şi a muri este câştig, este dobândă? Atunci de ce ne tulburăm?! Pentru ce ne întristăm?! Numai atât, dacă te-ai lipit de această lume, atunci te întrebi ce o să fac şi ce n-o să fac. Cine se lipeşte de lume va fi un trup cu lumea! Cine se lipeşte de Dumnezeu va fi un trup cu Dumnezeu! Şi atunci care e problema, care e necazul creştinilor? Nu trebuie să fie necaz, căci într-o singură situaţie există un necaz pentru creştini: păcatul! Să nu păcătuiţi! Şi atunci, orice ar veni peste noi nu este necaz!

Alt exemplu: ştiţi din vieţile sfinţilor, fraţii noştri mai vechi: Uitaţi-vă cu băgare de seamă la cei de dinaintea noastră, cum şi-au petrecut viaţa, la credinţa lor şi urmaţi-le faptele şi credinţa. Şi veneau să-i căsăpească, iar ei îi primeau la masă, în casă, le spălau picioarele şi le dădeau ceaveau mai bun: <Iată, eu sunt cel pe care-l căutaţi!> Rămâneau uimiţi căsăpitorii, ighemonii, împăraţii păgâni. Pentru că creştinii, numai ei sunt cei care iubesc cu adevărat, care iubesc dreptatea şi urăsc mândria şi nedreptatea, numai ei. În afară de creştini, totul este o minciună. Ce vi se pare? N-au mai fost epidemii, n-au mai fost pandemii? Au fost! Mureau cu milionul! Dar să închizi tu casa lui Dumnezeu, să-i oprească pe creştini să vină la biserică…?! O să vedeţi dumneavoastră că Dumnezeu nu întârzie să-Şi apere creştinii.

https://cdn-az.allevents.in/banners/bc04d520-3c59-11e9-aab3-790900c4e79f-rimg-w526-h701-gmir.jpg

Iată un exemplu: Născătoarea de Dumnezeu era într-o situaţie deosebită. Logodnicul ei a văzut-o cu burtica mare. <Marie, ce mi-ai făcut? De unde este aceasta?> Ea ştia foarte bine, înainte de a i se vedea burtica, i-a arătat Sf. Arhanghel Gavriil că trebuie să nască, totul ştia, însă a răbdat, căci zice Scriptura: Nu vă răzbunaţi, că a lui Dumnezeu este răzbunarea! Lăsaţi-i, că acum este vremea lor. Va veni şi vremea când Dumnezeu Se va răzbuna. E vremea lor. Dacă vin acum să mă închidă, eu mă împotrivesc? Nu. Dar sufletul, credinţa, nimeni, nicio putere nu poate să mi-o ia. El mi-a dat-o, este un dar pe care ar trebui dvs. să învăţaţi să-l dobândiţi, să învăţaţi şcoala citirii Scripturilor, să învăţaţi Biserica. Aflăm în acest moment că bisericile se vor închide. Poate vor lua şi cărţile mâine-poimâine. Au fost sute de ani când s-a dat foc la icoane şi cărţi! Ce vi se pare? Se închide o vreme biserica, apoi se va deschide. Ăsta e doar începutul! Ce vi se pare? S-a dat o lege în situaţii de urgenţă şi apoi se va şterge? Aaa, aşa o să rămână! Dar am spus: eşti creştin, aşa să mergi pe stradă, cu Sfânta Cruce! Să te faci nebun pentru Hristos. Eşti femeie, să fii credincioasă bărbatului tău, pironeşte-ţi ochii în credinţă şi ochii fizici în barbatul tău, nu te apleca la stânga, la dreapta, arată-ţi credinţa în tot locul, în tot ceasul, păzeşte-ţi patul neîntinat şi nunta cinstită. Eşti preot? Fă-ţi slujba ta pe deplin, pentru că numai aşa vom dobândi lucrul pentru care alergăm. Altfel eşuăm. Să fie feciorelnici călugării, monahii. Trebuie să fim adevărat creştini. Şi, văzând oamenii credinţa voastră…

Cum a zis duminica trecută: Văzând Iisus credinţa lor, a zis: Fiule, iertate sunt păcatele tale! Asta pentru că a văzut credinţa! Dar ce să vadă la noi, dacă nu avem? Credinţa este, înainte de toate, o răbdare. Omul se aseamănă cu pomul. Un pom stă ţeapăn, acolo, pregătit să înflorească, să rodească, vin gerurile, vin vânturile, zăpezile, tot acolo stă. Tu la fel, omule, rabdă, rabdă, pentru că aşteptăm – ce? Cerul în noi! Ia-mi, fratele meu, pamântul, ia-mi casa, ia-mi masa, ia tot ce vrei, dar nu te poţi atinge de sufletul meu, pentru că nu-l vezi. Dacă l-ai fi văzut, n-ai fi făcut aşa. Trebuie să ştiţi că cel ce se atinge de casa lui Dumnezeu, de credinţa sfinţilor lui Dumnezeu, pe acela îl va lovi Dumnezeu când nu se aşteaptă. De ce nu-şi dă demisia un ministru de interne, un preşedinte de ţară, cum să dai tu asemenea măsuri în timp de pace?! Cum? Au venit bombe, au murit oameni?! Nu e posibil aşa ceva! […] Dar ce, când ne curgea nasul acasă nu mai sărutam icoana? Doamne, fereşte! Dar icoana e sfântă! Icoana e făcătoare de minuni! Nu suntem vrednici să ne închinăm şi să o sărutăm! Şi dvs vă îndoiţi? Păi, dacă te-ai îndoit, te duci la fund, în fundul iadului! Icoana este viaţă a Bisericii, e viaţa oamenilor. Dacă n-ar fi icoana, nici credinţa n-ar mai fi.

Biserica nu poate fi închisă niciodată. Şi, dacă au închis-o cu lacătul pe aceasta, fizică, dacă suntem creştini, staţi în jurul Bisericii [în duh]. Apăraţi Biserica. Dar nu numai dvs, ci cu preotul împreună! Pentru că de aici avem noi viaţa noastră. Nu din altă parte, nu de la instituţii, nu de la conducere, ci de la Biserică. De la începutul lumii a fost Biserica întâi, apoi şcoala. Acum, ce vi se pare dvs, că, dacă închideţi Biserica, credinţa, ce va fi poporul? Ce credeţi că va fi în lume? Jandarmi, poliţie, criminali, desfrânaţi, drogaţi, cuţitari, hoţi, bandiţi, asta va fi lumea aceasta. Copiii dvs o să-i daţi numai la acele şcoli care ne apără pe noi. Numai credinţa aduce pace, linişte, vor fi oamenii oameni, care să muncească… – pentru că asta a dat Dumnezeu: Ieşi-va omul la lucrul său şi la lucrarea sa până seara. Cum să opreşti tu să muncească omul, să-l închizi în casă? Dar ce, eu sunt criminal, să mă închizi în casă? (…)

De aceea, dvs, ca creştini, să vă păstraţi credinţa! Pentru că lumea asta face ce vrea, dar dvs ţineţi-vă credinţa. Credinţa este lumina lumii!

Uitaţi-vă cu băgare de seamă: vin la preoţi oameni care au depresii, oameni care fumează, care se droghează, bolnavi de toate felurile de boli. De ce au ajuns în starea aceasta? Pentru că nu au venit la Biserică, pentru că nu merg la preot să se spovedească, pentru că nu citesc sfintele cărţi, or tocmai la aceasta o să se ajungă: să nu mai fie carte, să nu mai fie Biserică, pentru că au făcut televizorul şi pentru că v-aţi uitat la televizor. Ia să văd eu creştinii că aruncă toate televizoarele şi toate laptopurile şi toate tabletele. Pentru că nu se poate şi cu Dumnezeu şi cu lumea!

Măi fraţilor, uitaţi care e treaba: bobul de grâu, dacă nu moare, nu înviază! Rămâne putred, mirositor, un putregai. Dacă eu mor, răsar altă făptură, altă creatură, spre o viaţă veşnică, într-o Împărăţie veşnică, nemişcată, neclintită. Deci este timpul când dvs şi în special noi, preoţi, trebuie să arătăm credinţa aşa cum am primit-o de la începutul ei şi trebuie s-o păstrăm, pentru că Dumnezeu este Acelaşi şi ieri, şi azi şi în veac. El nu e schimbat. Dacă s-ar cutremura acum pământul, cine ar sta să mai joace la nuntă? Nu se cutremură, nu le e frică? Dar de ce? Fiindcă Dumnezeu e Cel Care are toată puterea, în cer şi pe pământ. Nu are cineva de pe pământ putere, ci Unicul Dumnezeu este Atotputernic. De aceea Lui I se cuvine toată slava, cinstea şi închinăciunea, Lui I se cuvine toată credincioşia. Sfinţii Mari Mucenici Dimitrie sau Gheorghe au fost credincioşi împăratului, dar până într-un punct: când le-a spus împăratul: <Închină-te la zei, că zeii ţi-au da această înţelepciune, această putere.> Nu! Iisus Hristos Căruia eu Mă închin din tinereţile mele. Eu mă închin Lui, Cel Care mi-a dat această putere. Vedeţi? Cum mărturism noi credinţa? Prin faptă. Arătaţi-vă fapta acum! Căci credinţa fără fapte este moartă.

Cum dvs, oameni cu ştiinţă, medici, învăţaţi, cu doctorate, cu masterate, cum vă închipuiţi că viaţa omului stă într-un virus? Aşa credeţi? Omul este puternic şi, mai ales, când e cu Dumnezeu împreună. Dacă ştiţi prin câte am trecut eu în această viaţă, mă mir cum de acum sunt în viaţă! Dumnezeu dă puterea, El dă viaţa. Să nu păcătuiţi, asta este totul! Daţi-mi mie un om virusat, ca să-l sărut. Măi fraţilor, de v-aţi teme şi de păcat în felul acesta, cu adevărat sfinte moaşte sunteţi. Dar, daca dvs vă temeţi de un virus (…), ce veţi face când, cum a fost la bulgari acum câteva sute de ani, au sărit pe împăratul lor să dea un ordin ca în Postul Mare să se mănânce carne, că, dacă nu mănâncă, îi omoară pe toţi. Şi numai paisprezece familii din toată Bulgaria au refuzat să mănânce carne. Şi ce au făcut în parabolă? Au zis: <Hai să omorâm unul din familie!>. L-au căsăpit în faţa celorlalţi, poate i-a lua frica pe ceilalţi şi or să mănânce carne. Nu! Şi-au păstrat credinţa precum Macabeii.

Ştiţi de Sf. Teodor Tiron când împăratul acela păgân a zis: Oare n-or să se îndulcească şi creştinii din mâncărurile jertfite idolilor? Şi a pus toate bucatele acelea de dulce pe tavă şi ce era de post au scos afară. Şi a văzut că creştinii au trăit! Păi ce, creştinii cu mâncarea aceasta trupească trăiesc? Nu! Întâi de toate cu cuvântul lui Dumnezeu! Ce zice Scriptura? Va veni o vreme când va veni foamete pe pământ. Dar nu foamete de mămăligă şi de pâine! Nu, ci de cuvântul lui Dumnezeu! Că nu are cine să mai propovăduiasă cuvântul lui Dumnezeu aşa cum ni l-a lăsat nouă prin descoperire de la Duhul Sfânt, prin Sfinţii Părinţi şi Prooroci, prin Sfinţii Apostoli, prin Sfinţii de Dumnezeu purtători Părinţi ai noştri. N-or să mai aibă. Când o să fii în necaz, la durere, la pagubă, când copilul n-o să te mai asculte şi nici n-o să mai judece cum trebuie, ce faci atunci? Unde alergi? La poliţie? La jandarmerie? Acolo alergi? Deci să apăraţi Biserica, pentru că ea este viaţa noastră.

Evanghelia spune: Deci cel ce vrea să-Mi urmeze Mie – Dumnezeu nu te obligă, nu te sileştesă se lepede de sine. Ce înseamnă sine? Sine înseamnă aşa: iubirea ne-raţională faţă de trup. Adică omul care se iubeşte mai mult decât trebuie pe el însuşi, acela e iubitor de sine. Altă Scriptură: În vremurile din urmă, oamenii vor fi mai iubitori de sine – adică de plăceri – decât iubitori de Dumnezeu, decât iubitori de părinţi, decât iubitori unii de alţii. Vor fi iubitori de plăceri. Fiecare după plăcerile lui îşi va dezmierda auzul, văzul şi celelalte simţuri. Vedeţi că acestea sunt vremurile din urmă? Păi, dacă sunt vremuri din urmă, noi ce trebuie să facem? Să ne înarmăm cu frica de Dumnezeu, care e începutul a toată înţelepciunea. Adică înţelept înseamnă să te păzeşti, să te fereşti, ca să nu cazi şi tu în ispită, în cursele acestui veac înşelător.

Deci, iubiţi credincioşi, cei ce au dat decretele, conducătorii, aşa vor face. Dar să ştiţi foarte bine că nu virusul e problema. Dacă nu sunteți înţelepţi, ne rugăm la Dumnezeu să vă înţelepţească… Problema e cu totul alta. Şi nu vă spun aici, ca să nu vă agit prea tare.

În aceste momente, omul trebuie să se roage mai mult, să postim mai mult. Ca să vedeţi cât de puternic e omul numai cu pâine şi apă! Aţi văzut când poporul nu avea ce să mănânce şi Dumnezeu le-a dat mană cerească şi oamenii, lacomi, băgau prin buzunare, iar mana se făcea bălegar! Dumnezeu le-a spus: Nu strângeţi mâncare pentru mâine, că Tatăl vostru ceresc vă va da în fiecare zi hrana! Oare nu zicem noi: Tatăl nostru Carele eşti în ceruri…, pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi? Vedeţi?

Poporul creştinesc este foarte puternic. Nimeni nu poate să-i dezrădăcineze credinţa. Iată, la început Dumnezeu Şi-a învăţat poporul să creadă într-un Dumnezeu, să aducă jertfe. Jertfele erau rugăciunile şi Liturghiile de azi. Acela era un început, o preînchipuire a ceea ce urma să fie azi. Ce a făcut satana? Prin oamenii de atunci a şoptit la ureche celorlalţi ce să facă. Diavolii şi-au spus: <Măi, nu putem să ne atingem de acest popor, că e al lui Dumnzeu. Dar o singură dată putem să-i atacăm. Cum? Când Dumnezeul lor îi va părăsi! Dar cum îi părăseşte Dumnezeul lor? Când vor călca poruncile Lui!>. Şi atunci ce-au făcut conducătorii de atunci, împreună cu diavoli? Le-au dat oamenilor să lucreze carămizi! S-au ocupat oamenii numai cu munca Lucrând oamenii cărămizi, au început să făcă zidiri. Făcând oamenii zidiri, nu mai aveau timp să meargă la templu să aducă jertfe. Atunci Dumnezeu i-a dat pe mâna păgânilor patru sute şi ceva de ani, pe mâna egiptenilor. Fiind ei acolo, în robie, au început să se roage, au început să plângă şi aşa i-a scos Dumnezeu cu mână tare, cu braţ înalt, i-a trecut prin Marea Roşie, i-a pierdut pe egipteni şi i-a adus acasă pe ierusalimiteni. Aşa şi acum, noi, creştinii, foarte mult ne-am depărtat de poruncile lui Dumnezeu. Foarte mult ne-am depărtat!

Pentru că a fi credincios lui Dumnezeu trebuie să fii credincios [în fața] tuturor. Trebuie să arăți credința. Ai văzut Sfântul Antim Ivireanul? Era rob la turci! La păgâni! Și-a arătat credința acolo între turci. Cum și-a arătat-o?! Smerit, nu a spus niciodată că nu se duce, că nu face – așa – dar își păzea credința! Nu în ascuns! Pe față! Pentru că credința trebuie să o mărturisești! Trebuie să și crezi, trebuie să și pătimești pentru credință! Că dacă nu pătimești… Un copil are mamă; dar dacă nu-l doare când mama îi bolnavă, păi acela nu mai este un copil adevărat! El crede că-i mama, dar nu mai poate merge și când îi mama bolnavă – se duce peste tot și se distrează și nu-i mai pasă de mama. Atunci nu-i un copil adevărat! Așa și credința: trebuie să credem, dar trebuie să pătimim pentru această credință ca să aducem roadă. Și roadă care este? Roadă este luminarea copiilor dumneavoastră în fapte bune. Copiii dumneavoastră vor ști ceea ce este bine și ceea ce este rău. Că altminteri nu vor ieși din ei oameni adevărați. Numai prin credință noi putem sa fim oameni adevărați care să aducem roade de fapte bune, roade de pace, de liniște, de milostenie și de toată fapta bună. Dacă nu vom face așa, cu siguranță lumea se va duce cu totul de râpă. Pentru că vedeți lupta care este: nici un copil aproape nu mai ascultă de părinte, de tată și de mamă! Aproape nici un copil. Mă uit la mănăstire când vin copiii din lume acuma: foarte greu e să-l aduci la brazdă! Foarte greu; după aceea, dacă intri mai tare peste el, pleacă… pleacă din mănăstire. Vedeți? Dar de ce s-a ajuns așa?! Pentru că ne-am îndepărtat de Dumnezeu. Dacă copiii nu văd în casă credința, fapta bună a credinței – nu mai mergem la Biserică, ținerea posturilor, canon de rugăciune, metanii, închinăciuni cercetarea bolnavilor și alte fapte, multe, de milostenie – păi de unde să cunoască copiii credința adevărată?! N-au de unde să cunoască credința adevărată! Nu.

[… – am omis unele fraze mai discutabile, pe care nu le putem asuma ca atare, dar care se pot auzi in continuare pe fimare – n.n.]

Spălați- vă, îngrijiți-vă, că Dumnezeu nu vrea să umbli murdar sau să miroși a țigară, a fum, a minciună, a răutate. Fii curat și cu inima și cu sufletul și cu trupul! Fii curat! Păstrați igiena, păstrați cugetul curat – cuget de pace, de liniște, mulțumiți-vă cu puțin, nu fiți lacomi, nu! Pentru că vedeți casele acelea de pe-acolo?… Ce zice Scriptura? În zilele din urmă, vor face oamenii casă lângă casă – scrie la Isaia Proorocul – casă lângă casă vor face și au să rămâie nelocuite! [“Vai vouă care clădiţi casă lângă casă şi grămădiţi ţarini lângă ţarini până nu mai rămâne nici un loc, ca să fiţi numai voi stăpânitori în ţară! – Isaia 5,8]

După aceea, în zilele noastre, vă veți face case mari și vă vor pune la taxe mari și impozit – stai să vezi acuma! – că după criza asta, un an-doi, cât va dura, să vezi fiscalitate la cataramă, să vezi matale financiarul cum va fi! Toate se schimbă! O așezare, o nouă ordine în toată lumea… pentru ca să se vadă ce vor face creștinii, ce va face Biserica. Pentru că să știți așa: firmele, instituțiile – ori să le-ajute statul, pentru că fac bani la ștanță [îi tipăresc fără acoperire – bani fără valoare]. Dar Biserica cine o s-o ajute?!… Vedeți?!… De aceea nimenea, n-o s-o ajute statul, decât creștinii!

Cum o s-o ajutați dumneavoastră?! Că n-aveți bani, n-aveți materiale, n-aveți nimic?! Cum ajutați?! Cu rugăciunea! Dumnezeu este atotputernic! El din nimic face totul! Din nimic! Păi dacă mai ai un semn de biserică, mai ai o biserică – care poate îi părăsită – nici o problemă. Și o ștergem, o curățăm, o sfințim, cu mâinile noastre. Nu cere Dumnezeu la Biserică să ai bani! Nu! Vine fiecare cu ce poate. Așa se făceau la început casele lui Dumnezeu: cu munca noastră. Nu era banul (important) atunci, la început! Nu era banul. Era dragostea, credința, întrajutorarea, eram frați cu adevărat unii cu alții. Or, tocmai la aceasta se vrea să se ajungă acuma: să stai închis în casă, la televizor. Toată lumea să aibă laptop, televizoare… Na, aceasta – așa l-a făcut Dumnezeu pe om?! L-a făcut liber ca pasărea: să meargă, să vadă, să cunoască. Păi vă dați seama că Dumnezeu îl face pe om liber dinți, îl închizi… E împotriva oricărei legi și umane și dumnezeiești. Dar pentru că zice Scriptura la Romani, cap. 13: „Supuneți-vă oricărei stăpâniri…” puteți să vă supuneți. Da, stați liniștiți tată, aveți cărți? Citiți. Aveți trup. Puneți-l la metanii, la închinăciuni, dormiți liniștiți și după acea iar citiți și iar vă rugați. Căci v-am spus, acesta-i începutul durerilor.

Și zice Scriptura mai departe așa: “să vină după Mine” și “să-și ia crucea”! Vedeți? Să-și ia crucea. Fără cruce nu este mântuire! Crucea nu va putea dispărea niciodată! Niciodată!

Pentru că uite: asta-i crucea! Asta-i crucea! Biserica îi cruce. Omu-i cruce. Pământu-i cruce. Tot îi cruce! N-ai cum sa fugi de cruce! De ce?! Pentru că suntem scoși din Rai, aduși pe pământ, ca să ne ostenim, ca să alergăm, să ajungem la locul de unde am căzut. Prin cruce! Prin trupul nostru și prin cruce. Prin trup ca să ne luăm ceea ce am pierdut prin neascultare, să fim ascultători, să ne tăiem voia, să răbdăm toate; și prin crucea pe care o purtăm noi la piept, cu care ne însemnăm, așa, să o purtăm de dragoste, cum Iisus Hristos a purtat-o din dragoste. Și-n cele din urmă, să pătimești pe cruce, să te răstignești pe cruce, atât fizic, cât și simbolic, pentru că viața omului este o răstignire. Ce înseamnă răstignire? Înseamnă înălțarea omului. Înseamnă o cinste a omului. Așa zice Scriptura: “Atunci când Eu mă voi înălța, pe toți am să-i trag la Mine”. Ce înseamnă când îi Iisus Hristos la Înălțare? Crucea! Crucea L-a înălțat! Într-un război e înălțat și un ostaș, că a răbdat crucea războiului: frica lui, alergarea lui și toate vitejiile lui îl ridică. Tot crucea îl ridică! Vedeți? Crucea este slavă. Crucea este nu înălțare, (ci) o preaînălțare! Că nimic nu te înălță atât cât crucea: fie a suferințelor tale, fie a pagubelor, fie a familiei, fie a fecioriei, fie a călugăriei. Oridecare ar fi crucea, noi trebuie să știm că ea ne înalță. Nimeni nu te înălță decât crucea! Ajutându-ne harul lui Dumnezeu, care pe toate le împlinește.

Deci, iubiți credincioși, dumneavoastră să fiți TARI în credință! Nu moi. A zis Sfântul Apostol Petru: Scriptura este greu de înțeles. Vă trebuie dinți nu de lapte, dinți tari ca să puteți mesteca cuvintele Scripturii ca să înțelegem voia lui Dumnezeu care este sfințirea noastră! “Fiți Sfinți precum și Tatăl vostru cel Ceresc Sfânt este”!

A venit această pandemie peste noi. Are să treacă. Dar cum trecem noi prin ea? Că acum, de murit nu muriți. Dar să văd roada acestei pandemii! Roada!

Care trebuie să-ți fie roada? Când vom ieși din pandemie să iubim mai mult Biserica. Să fii primul; dacă a început slujba la 7 tu veneai la 9. Apăi acuma are să-ți pară rău! Are să-ți pară rău… Când ai să mori și n-ai făcut voia lui Dumnezeu are să-ți pară rău că n-ai făcut ce trebuia să faci în viață.

Dar ce a zis Scriptura? Siliți-vă ca să câștigați [Împărăția lui Dumnezeu]! Lenea îi păcat de moarte. Alergați ca să câștigați. Nu trândăviți. Nu pierdeți timpul pe la televizoare sau aiurea pe drumuri. Ci stați liniștiți unde a rânduit Dumnezeu și rugați-vă să aveți cărți. Dumnezeu vă va liniști. Dumnezeu este cu voi, cum a fost, este și va fi. De aceea vedeți în Postul Mare cum au cântat maicile: Cu noi este Dumnezeu, înțelegeți popoare! Cu noi este Dumnezeu! Deci a fost, este și va fi!

Și repet: vai de cei care se ating de casa lui Dumnezeu! Iată ce zice Sfântul acela, un Părinte al Bisericii, când tiranul vrea să-i taie capul, zice: Uită-te bine la mine! Că ne vom vedea dincolo. Unde ai să-ți ascunzi tu ochii atuncea? Ce rău ți-am făcut, omule? Ce rău a făcut Biserica vreodată?! Pe cine a vătămat Biserica?! Cine a venit la Biserică și s-a vătămat cu ceva vreodată?! Când au venit bolnavi și au plecat sănătoși? Bolnavi – nu mă refer la fizică: de plămâni, de ce-o fi el. Și de-acestea a fost tămăduit! Dar a venit omul întunecat la minte. Înseamnă că omul nu mai este practicant (al credinței). Și au plecat de aici sănătoși. Păi cum să închizi tu un astfel de lacaș, care face numai bine oamenilor? Cum poți să-l mai numești stat de drept sau democrație? Cum poți să-l mai numești așa? Cum pot să mai respect o constituție în felul acesta? De aceea, iubiți credincioși, trebuie să înțelegeți că ceea ce se face nu este după voia lui Dumnezeu. Dar îi îngăduința lui Dumnezeu pentru păcatele noastre. Pentru că altceva nu putem să zicem, pentru că te tulbură toate acestea pe care le auziți dumneavoastră la televizor și care vin una după alta, una după alta.

Pentru că despre un virus… Păi n-am fost eu la profesorul Cercel la “Matei Balș”? Domnule profesor – are șase copii... Domn’ părinte, toată echipa s-a ocupat de acest pacient – nu îl putem rezolva! Și acuma tu spui la o lume întreagă că acuma-i virusul aici, acuma-i dincolo, acuma îl ținem așa, acuma îl ținem așa… Cum putem să spunem noi în felul acesta, să amăgim lumea întreagă?!

Deci, pe dumneavoastră încă o dată va rog: sunteți mame, tați, copii, suntem frați în Iisus Hristos cu toții. Avem același Tată. Rugați-vă cum zice Scriptura: “ca să nu cădeți în ispită, neîncetat vă rugați. Și iarăși zic vouă să vă rugați. Ce înseamnă rugăciune? Ca atunci când mama vede pe copilul ei că moare, ea atunci uită de tot și ar da sufletul odată cu copilul ei. Așa și tu: crede că nu mai vezi lumea aceasta. Mută-ți mintea de la pământ la Cer. Nu mai trăi cu trupul pe acest pământ, pentru că, ți-am spus: nu ai nimic frumos pe pământul ăsta dacă nu Îl ai pe Dumnezeu. Nimic nu-i frumos. Doar cu Dumnezeu.

Vedeți, pe noi călugării, pe dumneavoastră creștinii, zi pe toată lumea aceasta, pe împărați, pe păgâni, cine-i bucură? Doar Biserica! Dacă nu ar fi Biserica, unde s-ar mai bucura lumea aceasta de Înviere, de Naștere, de Adormirea Maicii Domnului, de viața Sfinților Apostoli, care au întemeiat credința și au luminat popoarele creadă în Dumnezeu – pentru că se închinau la pietre, la toate nebuniile. Unde ar mai fi odihnă în lumea aceasta? Unde ar mai fi Sfânta Duminică? Ar fi babilonul Babilonului și ar muri oamenii pe drumuri după lăcomii, după alergături. Numai credința aduce ceva Sfânt, statornic pe pământ! În rest toate-s nestatornice! Toate aduc tulburare oamenilor! Neliniște oamenilor! Deci, credința este Lumina lumii! Păstrați-o, că v-a dat-o Dumnezeu la Sfântul Botez!

Mai lăsați toate știrile acestea. Pentru că vă tulbură sufletul. Tulburandu-se sufletul nu mai poate sa stea în comuniune cu Dumnezeu. Nu. Păi ce, eu am telefon, ca să mă uit la știri?! Nici o problemă! Dacă eu acum mă duc undeva și eu nu știu legea, care-i problema?! Care-i problema?! Ce poate să facă? Dacă am făcut rău, osândește-mă! Aplică legea! Nici o problemă! Nici o problemă. Pentru că v-am spus: fericiți, fericiți, fericiți că sunteți creștini, că aveți cu adevărat viață în Ceruri! Nu cerul acesta! Nu cerul acesta. Altul, cu totul și cu totul altul. Cu totul altul. Aveți alt pământ, nu pământul acesta! Cu totul și cu totul altul. Frumusețe de negrăit: nu s-a văzut, nu s-a auzit ceea ce pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubește pe El, pentru cei ce-L ascultă pe El, pentru cei care fac voia lui Dumnezeu.

De aceea, iubiți credincioși, pentru că ați stat atâtea ore în frig, vreau să închei aicea, mulțumindu-vă dumneavoastră și întregii Biserici creștinești care rabdă până la sfârșit greutățile. Pentru că să vă spun: în aceste vremuri trebuie să ne rugăm pentru toți și pentru toate. Pentru că a zis Domnul Iisus Hristos: “iarta-i Doamne, că nu știu ce fac”! “Iartă-i, Doamne, că nu știu ce fac”!

Oamenii, de regulă, nu știu ce să facă dacă nu sunt povățuiți de Harul lui Dumnezeu. Nici ei nu știu unde-o să ajungă, ce-o să se întâmple, ce sfârșit vor avea toate aceste lucruri. Pentru că de multe ori își fac un plan, daaar… Dumnezeul nostru adevărat le strică planul. De aceea nu vă îngrijiți ce are să fie după criza aceasta totală! Fiindcă scris este în Scriptură: creștinii vor mânca și se vor sătura; creștinii vor bea și le va ajunge. Necredincioșii vor mânca, (dar) nu se mai satură; vor bea, (dar) nu le-ajunge. Și așa mai departe. Vedeți? De aceea, fericiți sunteți, creștini! Fericite mamele care v-au învățat credința, fericiți preoții care v-au botezat; și fericiți dumneavoastră, care duceți această credință, care o mărturisiți și pentru care pătimiți, că plata dumneavoastră multă are să fie în ceruri. Și eu personal mulțumesc mamelor și taților care sunteți aici; pentru că acesta este adevărul: să iubești pe tată și pe mamă ca să trăiești mulți ani pe pământ și viață veșnică să dobândești, a zis Scriptura. Este o poruncă care are făgăduințe pe deplin; și adevărată. Să iubiți pe tata, pe mama, să-i ascultați, să nu călcați învățătura lor, pentru că altfel veți muri. Ce înseamnă veți muri? Veți păcătui. Păcatul aduce durere, atât celui care face cât și celui din jur. Și acesta nu bucură pe nimenea, ci aduce tristețe și chiar și moarte fizică.

Mulțumesc maicilor de aicea care poartă de grijă acestui loc, așa; și care fac și ele ceea ce pot și desăvârșit cu ajutorul dumneavoastră care le ajutați, mai ales în aceste vremuri.

Știți dumneavoastră, aceia care aveți putere, pentru că nu moare lumea acuma – să nu credeți că moare lumea acuma! – nu! Mai trebuie, tată. (…). Nu moare lumea acuma. Câți sunteți dintre dumneavoastră care să aveți putere, hârtii (bani) să circulați, să cutare, să aveți grijă de măicuțe. Noi acolo; nu-mi trebuie, că noi suntem bărbați și noi știm să trăim și prin păduri, prin peșteri, n-au treabă (…) cu noi. Dar măicuțele să aveți grijă de ele, așa ca de mamele dumneavoastră. Și v-am spus: cei care sunt milostivi se numesc fiii Dumnezeului celui Viu. Așa, doar numai prin faptul că aveți milă de aceste slujitoare ale lui Dumnezeu care sunt maicile.

Și mulțumesc și părintelui Visarion care mi-a făcut această invitație. Pentru că, să vă spun: știi mata de când vorbesc eu la oameni? De când aveam doisprezece ani. Mă trimitea preotul – că era un preot în sat – și avea patru-cinci sătișoare, nu putea să meargă [peste tot]. “Du-te, Nelu!”. Luam Testamentul, le citeam la oameni; le mai spuneam două-trei cuvinte – mie mi-e drag să vorbesc la oameni.

Dar mai drag decât toate acestea îmi este când dumneavoastră iubiți Biserica cu adevărat. Ceea ce înseamnă să-ți pui sufletul pentru Biserică! Adică?! Cum poți să stai – știi că-i duminică mâine – păi gata, te-ai lăsat de toate, te urnești din timp și te duci la biserică! Acuma biserica o închide. Casa ta e biserică! Nu făceau Sfinții pușcăria biserică? N-a zis Dumnezeu unde-s doi sau trei în numele Lui…? Deci acum aveți posibilitatea să rămâneți în numele lui Dumnezeu acasă! Trăiește în curățenie, trăiește în sfințenie. Dacă ați ști ce frumoasă-i Scriptura! Dar ce înseamnă Scriptura? Ai să vezi Cerul acesta; exact ce este acolo într-însul. Ai să cunoști că pământul acesta e mama ta. “Pământule, primește pe fratele tău!” Când am să mor eu, așa se roagă preotul. Are să zică: “Pământule, primește pe părintele meu aici, în pământ. Primește-l în casa lui!”. Din pământ m-a făcut Dumnezeu; m-a alcătuit din pământ. Dar a suflat duh de viață dătător și s-a făcut omul cu sufletul viu. Ai să cunoști ceea ce-i pământul. Că noi îl scuipăm, îl vindem, nu-l aranjăm cum trebuie sa fie, așa, dar este mama noastră. Și dacă îi dai sămânță, el îți va rodi însutit. Dacă îl îngrijești, el te va veseli. Și îți va aduce aminte de moarte. Deci toate câte le-a făcut Dumnezeu – numai pentru binele nostru.

(ANGELOS TZORTZINIS/AFP/Getty Images)

Iubiți-l pe Dumnezeu! Nimic mai mult să nu iubiți altceva decât pe Dumnezeu! Pentru că atunci când va veni El întru slava Sa, arătându-se Sfânta Cruce prima – pentru care au să se tânguiască atâția oameni, care n-au Sfânta Cruce, nici fizic, nici simbolic, nici într-un fel – au să se tânguiască!

Să nu vă rușinați, a zis Dumnezeu, de credință! Că și Dumnezeu se va rușina (de ei) atunci când va judeca viii și morții! Nici de credință, nici de fapta bună. V-am spus: să înnebuniți pentru credință!

Îi va aduce (vrăjmașul să zică): “Ce tot faci cruce măi, omule?”. Tu îți tot faci cruce lui Dumnezeu. Te împușcă. Nu-i nimica! Nu-i nimica, tată! Pentru că atunci tu scapi, scapi, scapi de păcat. Care este cancerul, cancerul sufletului! Atunci scapi. Zbori către ceruri. Fericită este calea în care mergi azi tu, suflete al meu, că ți s-a gătit ție loc de odihnă. Vedeți mamă, acolo-i odihna mamă, nu aici pe pământ. Nu aici pe pământ. Da.

Dumnezeu și Preacurata Maica Sa și Sfânta și dumnezeiasca Cruce să ne binecuvinteze pe toți, să ne întărească credința, să fiți mai apropiați unii față de alții. Și cum zicea Sfântul Apostol Pavel, când era pe mare: a stat trei săptămâni de zile pe scândurele. Și așa le-a spus la tovarășii lui de călătorie: mi-a spus mie Domnul că nimeni nu va pieri! Nici dumneavoastră nu veți pieri tată, nu. Trece un val; și după ce va trece veți vedea dumneavoastră că nu va rămânea așa Biserica.

Biserica este înțelegătoare! Biserica înțelege toate acestea! Dar și Biserica trebuie crezută, că ea nu trebuia să fie închisă. Precum nu închizi un spital fiindcă oamenii au nevoie de sănătate sufletească și trupească, nici Biserica nu trebuie închisă, pentru că este viața și a sufletului și a trupului!

Să fiți sănătoși! Bogdaproste pentru tot binele pe care l-ați făcut mănăstirilor din toată lumea aceasta! Plată veți avea de la Dumnezeu, nu de la noi. Și viață veșnică să aveți și tot neamul dumneavoastră! Amin! Să trăiți!”

***

“Și altceva să mai știți: Dumnezeu, mamă, s-a jertfit pentru noi! Păi noi trebuie să ne jertfim și noi! Eu n-am să mă uit la Liturghie la televizor! Mai degrabă nu mă mai uit și mă jertfesc eu! Cu metanii, cu închinăciune. Pentru că asta vrea să facă lumea aceasta, înțelegeți dumneavoastră?! Și v-am spus care e interesul lor: să slăbească Biserica, economic, ca preoții să nu mai aibă salarii… Dumneavoastră nu știți. În București eu am cunoscut preoți consilieri, de așa le-a spus patriarhul: luna aprilie nu mai au bani preoții. În luna aprilie. Pentru că a spus așa: creștinii nu mai vin la biserică, n-aduc pomelnice, lumânări nu mai cumpără, veșminte nu mai cumpără, cădelnițe, cutare, cutare. Înțelegi matale? Vedeți?! De aceea am spus: nu vă temeți, că Dumnezeu are și El planurile Lui, mamă, da?! Să aveți răbdare!

Vedeti si:

“Samburasi duhovnicesti” semanati cu lacrimi pentru noi de SFANTUL IOAN IACOB HOZEVITUL: “Va veni vremea cand va fi FOAMETE de cuvantul lui Dumnezeu si BISERICA SE VA REFUGIA IN PUSTIE”

PARINTELE ARSENIE BOCA despre PREOTIE: “Vreti preoti buni? Nasteti-i! Toata decaderea e de la parinti incepătura”; “Iubiti pe preoti acum, pana-i mai aveti in mijlocul vostru, ca va veni o vreme cand nu-i veti mai avea!”

PARINTELE CONSTANTIN SARBU: SFARSITUL PAMANTESC, MINUNI, VIZIUNI, PROFETII. “Aveti grija, ca vor veni timpuri grele. La urma de tot n-or sa mai fie preoti, au sa planga lacatele la usi… Daca faceti pacate, piere si credinta”

“Vai vouă, pământule şi mare, fiindcă diavolul a coborât la voi având mânie mare, căci ştie că timpul lui e scurt”. DE CE A INTRAT OMENIREA IN IURESUL UNUI RITM DE VIATA DEMONIC SI IN GOANA AMETITOARE? Care trebuie sa fie graba crestinului in vremurile scurtate de acum?

Arhim. Ioan Krestiankin despre VREMURILE NOASTRE si MANTUIREA PRIN NECAZURI: “Ne aşteaptă vremuri mult mai dificile. Nu se poate să trăim acum fără discernământ”. CUM PUTEM REZISTA GROZAVIILOR VIITOARE SI DUHULUI APOSTAZIEI? “Mulţi deja poartă pecetea, chiar dacă au documente de tip vechi”

Cuviosul FILOTEI ZERVAKOS (†8 mai 1980) despre MANTUIREA IN VREMURILE APOSTAZIEI SI NECURATIEI GENERALE, INTR-O LUME VICLEANA SI STRICATA: “Satana face ultimul asalt… Numai la Dumnezeu ne vom putea refugia si sa fim gata pentru asta, caci s-a apropiat sfarsitul acestui veac“

DIN PROFETIILE CUVIOSULUI AMBROZIE LAZARIS: “Vor veni ani grei, dar nu va temeti!”

PARINTELE ADRIAN (exclusiv, audio) despre MARILE STRAMTORARI ALE VREMURILOR DIN URMA si caracteristica timpului antihristic: “EPOCA HAOSULUI SI A DEZNADEJDII, CAND NU MAI POTI DESLUSI ADEVARUL DE DEZINFORMARE”

ÎNTREAGA LUME E UN NOU COLOSSEUM. Predică puternică a Părintelui GHERASIM de la Putna despre PERSECUȚIE, MĂRTURISIRE și CRUCE – CONDIȚIA CREȘTINULUI AUTENTIC dintotdeauna VS. PACEA ȘI DRAGOSTEA MINCINOASE ALE FALȘILOR ÎNVĂȚĂTORI, “care rămân în afara arenei”, nesuferind prigoană (VIDEO, TEXT)

Cuvant de TREZIRE la praznicul Sfintilor Imparati (AUDIO): “Sa luam aminte, nu putem sa dormim, nu putem sa fim caldicei in timpurile acestea… “. PARINTELE IEREMIA de la PUTNA despre PRIGOANA CRESTINILOR, CULPABILIZAREA BISERICII si “planurile diabolice de a schimba mintile oamenilor, incepand cu copiii nostri”

Predica importanta a PR. FLORIN STAN (Targu Lapus) despre “LUPTA DE GEN”, RAZBOIUL SECOLULUI XXI si modelul de sacrificiu al SFINTILOR INCHISORILOR. Imbogatirea in Dumnezeu si renuntarea la “averile” noastre pentru Hristos. TALCUIREA APOCALIPSEI despre PRIGOANA DIN URMA A CRESTINILOR: “Sa nu ne culcam pe o ureche ca va fi mai usor, ci sa fim pregatiti pentru o lupta si mai grea si pentru MARTURISIRE, poate chiar cu pretul vietii”

SFANTUL MUCENIC DIMITRIE si SFINTII INCHISORILOR. “In aceste vremuri, cand ACELEASI FORTE DEMONICE, sub forme diferite, SE PORNESC ASUPRA NOASTRA…” – La ce tip de RUGACIUNE ne indeamna PREASFINTITUL PARINTE MACARIE, pentru a birui INFRICOSARILE in fata RAULUI DEZLANTUIT (video)

Predica Parintelui TUDOR CIOCAN despre IMPLICATIILE REZULTATULUI REFERENDUMULUI (audio + text): “Va veni o perioada foarte grea pentru noi, ca Biserica. NE INDREPTAM SPRE O NOUA DICTATURA. Acum, ca popor, ne-am dezis de Dumnezeu. Dintr-un neam crestin ne-am transformat intr-o populatie”

CUVANT GRAV SI IMPORTANT (pentru) DUPA REFERENDUM, in duh profetic, al Parintelui Cezar Axinte (Constanta): ESTE VREME DE CERNERE, DE “APOCALIPSĂ”, DE “RIDICARE A VĂLULUI”. “De acum războiul se mută într-o altă dimensiune, va fi mult mai deschis, mai descoperit. Războiul se duce împotriva lui Hristos şi a celor care Îl urmează”

 

***

“SINGURA SOLUTIE este SA NE TOPIM IN RUGACIUNE catre Dumnezeu si catre Maica Domnului. Orice altceva este insuficient! ACUM SE VOR CERNE LUCRURILE…” – Predica PREASFINTITULUI DAMASCHIN DORNEANUL de praznicul Buneivestiri, in vreme de certare aspra ingaduita de Dumnezeu. VOM PRETUI MAI MULT BISERICA, SLUJBELE SI TAINELE DE ACUM? (video, text)

MESAJ PUTERNIC AL PARINTELUI EPISCOP MACARIE, de Bunavestirea indoliata, “in zilele cand vestile rele ne coplesesc”: “BISERICA A DEVENIT UN CONVENABIL TAP ISPASITOR IN ACESTE VREMURI DE CERNERE. Credem cu tarie ca IMPARTASANIA din acelasi potir NU TRANSMITE INFECTIE! Portile iadului de vor lovi Biserica nu o vor putea prabusi!” (VIDEO, TEXT)/ RUGACIUNE FIERBINTE LA VREME DE MOLIMA

MESAJ CRUCIAL AL PREASFINȚITULUI MACARIE PENTRU TRECEREA ”EXAMENULUI” PANDEMIEI DE CORONAVIRUS: “Atunci când va înceta Liturghia, va înceta și istoria acestei lumi și va veni sfârșitul. LITURGHIA ȚINE ROMÂNIA! Liturghia ține Scandinavia! LITURGHIA ȚINE ÎNTREAGA LUME!”. SĂ ÎNMULȚIM RUGĂCIUNEA! Recomandări de rugăciuni pentru izbăvirea de boală și pentru aceste vremuri de încercare (VIDEO, TEXT, AUDIO)

PARINTELE MILEA DE LA BUZAU – Cuvant cu putere in Duminica Sfintei Cruci, la ultima Liturghie cu credinciosi din perioada PANDEMIEI: “CÂND VA ÎNCETA LITURGHIA VA ÎNCETA ROMÂNIA! Dragii mei, sunt vremurile din urmă. NE CEARTĂ DUMNEZEU” (VIDEO, TEXT)

“NU LOVIȚI BISERICA LUI HRISTOS!” – Reacție-avertisment MĂRTURISITOARE a PS IUSTIN, episcopul Maramureșului și Sătmarului: „Revino-ți popor român! Întoarce-te la Dumnezeu! Cinstește Sfânta Biserică și rânduielile ei!”/ Răspunsul ferm al ARHIEPISCOPIEI TOMISULUI dat agresiunii DSP Constanța/ CLOPOTELE BAT ȘI CHEAMĂ LA RUGĂCIUNE COMUNĂ ÎN ÎNTREAGA ȚARĂ, LA 12:00

Nou cuvant de incurajare si limpezire al MITROPOLITULUI NEOFIT DE MORFOU in mijlocul PANDEMIEI COVID-19: “Problema noastra este FRICA! Toate acestea se intampla ca sa nu avem Pasti cu pace noi, ortodocsii, CA SA NU AVEM INVIERE! ASTA E CE II ARDE… Acum a venit momentul in care va da examen credinta noastra!”

“O luptă titanică are loc în fața ochilor noștri! Apocalipsa, Marea Revelație, se desfășoară în fața ochilor noștri. Necurata fiara atacă cu disperare lumea, răcnește căutând pe cine și cum să înghită”. PĂRINTELE ELIE RAGOT ne dă o posibilă CHEIE ESHATOLOGICĂ de înțelegere a PANDEMIEI CORONAVIRUSULUI

MITROPOLITUL ATANASIE DE LIMASOL (Cipru), ucenic al Sfantului Paisie Aghioritul, despre ABORDAREA DUHOVNICEASCA A PANDEMIEI CORONAVIRUSULUI: “Acestei crize ii vom putea tine piept doar prin rugaciune. AVEM NEVOIE DE MULTA, DE FOARTA MULTA RUGACIUNE. Viata noastra este tragedie fara Sfanta Biserica; fara Hristos nu poate trai omul; FARA LUMINA LUI DUMNEZEU, INTUNERICUL ESTE DE NERABDAT” (audio, traducere)


Categorii

Biserica la ceas de cumpana, Duminica Sfintei Cruci, Hrana duhului / PREDICI SI CUVINTE DE FOLOS, Marturisirea Bisericii, Noua ordine mondiala/ Masonerie, Pandemia Covid-19, Parintele Irineu Curtescu, Portile Iadului, Prigoana impotriva crestinilor, VIDEO, Vremurile in care traim

Etichete (taguri)

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Articolul urmator/anterior

Comentarii

24 Commentarii la “PARINTELE IRINEU DE LA PONOR: “Nu vă răzbunați, lăsaţi-i, că ACUM ESTE VREMEA LOR. O să vedeţi că Dumnezeu nu întârzie să-Şi apere creştinii… IMPORTANTĂ ESTE RĂBDAREA CREȘTINILOR ÎN ACESTE MOMENTE. Se închide o vreme biserica, apoi se va deschide. ĂSTA E DOAR ÎNCEPUTUL. O să vină Postul Crăciunului şi atunci alt val, mai mare ca acesta, are să vină” (VIDEO, TEXT)

 1. “Ce vi se pare? S-a dat o lege în situaţii de urgenţă şi apoi se va şterge? Aaa, aşa o să rămână! ”
  Ce o vrea să zică părintele? Oare o fi vorba de faptul că nebunia cu coronavirusul va reizbucni in decembrie….având în vedere că spune că nu se va șterge legea data în situații de urgență?! Adică o să fie o remisie dar nu o eradicare a virozei. Și dacă va fi dublată și de o criza economica vai și amar!
  Dar bine a zis…..noua de păcat să ne fie frica…că de restul are grija Dumnezeu!

 2. AM CITIT cu mare atentie tot ce a spus parintele IRINEU.Este mai mult decat
  o proorocire,este radiografia celor prezente si viitoare a celor ce vor veni cat de curand.MULTI nu inteleg,sau mai bine zis, nu vor sa inteleaga ca vin necazuri ,care nu pot fi indurate decat printr-o credinta de diamant ce au avut-o MARIIRTII.Toate sunt bune ,stim cu totii ce trebuie sa facem,teoretic,dar daca le-ar indura altii.
  ” Si nimeni din ceilalti nu cuteza sa se alipeasca de ei ,dar poporul ii lauda”.(fapte cap.5.v.13.).

 3. @eucred:

  Mai devreme de decembrie chiar.

 4. Mulțumesc din suflet fraților care s-au ostenit pentru transcrierea acestei predici a părintelui Irineu pentru întărirea și mângâierea noastră în vremuri de restriște! Dumnezeu să vă binecuvânteze!

 5. @eucred
  S-a dat o lege în situații de urgență (justificat sau nejustificat) și așa o să rămână. Vezi și părerea dr. Peter Goetzsche :
  ,,Principala noastră problemă este că nimeni nu va fi tras la răspundere dacă măsurile sunt prea draconice.(…) Dacă se va dovedi că epidemia va dispărea rapid, se va forma o coadă din oameni care vor încerca să-și asume merite pentru acest lucru. Și putem fi (…) siguri că astfel de măsuri draconice vor fi aplicate și tura următoare.”
  Iertare și Doamne ajută tuturor !!!

 6. Pingback: IPS TEOFAN, la Bunavestire savarsita “in conditii speciale”: “Doar aceasta este NORMALITATEA: PREOTII IMPREUNA CU POPORUL in jurul Sfantului Potir, căci asa se implineste pe deplin Biserica lui Hristos. NU NE RAMANE DECAT INCREDEREA IN
 7. Pingback: “Vremurile acestea ne arata ca venirea Domnului este aproape. Fiti purtatori de Hristos, fiti crestini adevarati!”. CUVANTUL INLACRIMAT AL PARINTELUI DINU POMPILIU la vremea inceputului de mare stramtorare (VIDEO, TEXT) | Cuvântul Ortodox
 8. Pingback: Alte articole interesante… | Mărturie creștin-ortodoxă
 9. Da! Cuvânt puternic, să luăm aminte și mai ales să-l urmăm.

 10. Pingback: PS IUSTIN HODEA: “Ce s-a dorit din partea Bisericii lui Hristos? SA TACA. SA NU VADA. SA NU AUDA. SI SA NU VORBEASCA. Satana a dorit SA O INCHIDA INTRE ZIDURI, SA-I INCHIDA GURA, sa nu mai transmita mesajul lui Dumnezeu” (VIDEO, TEXT) | Cuvân
 11. ,,Păi, dacă a văzut Dumnezeu că noi de formă venim la biserică, stăm şi ne uităm la ceas, ne mai uităm pe un mesaj la telefon, apăi ia stai că vă închid Eu “frumos”… Vă pun la citit, vă pun la post, vă pun să vă vină mintea la cap, pentru că zice Sf. Ap. Pavel aşa: Orice necaz, orice strâmtorare, orice durere aţi avea, e spre binele vostru! Al vostru, al cui? Al creştinilor! E rău pentru necredincioşi, pentru că moartea păcătoşilor este cumplită şi îi aşteaptă şi chinul iadului.
  Și vai şi mai vai de aceia care se ating de Biserica lui Hristos, care este casa lui Dumnezeu, casă de rugăciune, loc sfinţit, sacru, locul unde Dumnezeu Se dă mâncare credincioşilor ca să aibă viaţă veşnică. (…) Și repet: vai de cei care se ating de casa lui Dumnezeu! Iată ce zice Sfântul acela, un Părinte al Bisericii, când tiranul vrea să-i taie capul, zice: Uită-te bine la mine! Că ne vom vedea dincolo. Unde ai să-ți ascunzi tu ochii atuncea? Ce rău ți-am făcut, omule ?
  Ce rău a făcut Biserica vreodată?! Pe cine a vătămat Biserica?! Cine a venit la Biserică și s-a vătămat cu ceva vreodată?! Când au venit bolnavi și au plecat sănătoși? (…) Biserica este înțelegătoare! Biserica înțelege toate acestea! Dar și Biserica trebuie crezută, că ea nu trebuia să fie închisă. Precum nu închizi un spital fiindcă oamenii au nevoie de sănătate sufletească și trupească, nici Biserica nu trebuie închisă, pentru că este viața și a sufletului și a trupului!“

  https://ro.asceticexperience.com/2020/03/29/sfantul-nichifor-leprosul-apare-in-bulgaria-si-da-leacul-pentru-coronavirus/

  Iată de ce a fost oprită participarea ,,publicului” la Sfintele Slujbe !!! Sincer vorbind, nu am fost atât de supărat autoritățile române cât mâhnit pe cele bisericești, care au scris în paranteză la cuvântul public (credincioșii mireni). Cancelaria Sfântului Sinod mi s-a părut mai ,,corectă politic” decât autoritățile și asta doare foarte tare. Dar ,,vai și mai vai de aceea care se ating de Biserica Lui Hristos” !!! Însă, după cum spune și părintele Irineu, avem o mare parte de vină și noi, așa încât pentru superficialitatea credinței noastre Bunul Dumnezeu a îngăduit această grea încercare.
  Iertare și Doamne ajută tuturor !!!

 12. Pingback: PROTECȚIE, IZOLARE ȘI DEZINFECTANT. Scurt cuvânt al Episcopului Slatinei și Romanaților, PS SEBASTIAN, la vreme de criză si disperare: “Doamne, scapă-ne, că pierim!… Fă o minune și oprește boala aceasta care seceră viețile oamenilor c
 13. Pingback: VREME DE RABDARE, VREME DE MANTUIRE. Parintele Cezar Axinte: “MAI CU SEAMA NU VA TEMETI! Cu nici un chip SA NU LASATI FRICA SA VA COPLESEASCA! Acuma trebuie SA RABDAM necazul, pentru ca sa putem SA INDURAM necazul atunci cand va veni. Caci negresit
 14. Pingback: “In numele cui se fac toate astea?” PARINTELE HOLBEA ne ofera INDICIILE ESENTIALE de care aveam nevoie PENTRU A DEOSEBI si a DEMASCA DUHURILE in CRIZA CORONAVIRUSULUI. Cine ne aduce FRICA si ne infatiseaza, idealizant, IZOLAREA drept virtute? CINE
 15. Pingback: CRIZA BISERICII CA URMARE A CRIZEI CORONAVIRUSULUI - Reflecții mature de maximă gravitate ale unui arhiereu ucrainean (din Patriarhia Moscovei): "BISERICA TREBUIE SĂ FIE PREGĂTITĂ PENTRU DEZASTRE MARI și pentru a da răspunsuri la REALITATEA AP
 16. Pingback: În sfârșit, o poziție trează și curat ortodoxă din SFÂNTUL MUNTE – SCRISOAREA STAREȚULUI EFTIMIE din Kapsala, UCENIC AL SFÂNTULUI PAISIE AGHIORITUL, despre consecințele crizei coronavirusului: “Mai mult decît de virus, OAMENII SUFE
 17. Pingback: STAREȚUL ATHONIT PARTENIE de la Sfântul Pavel crede că “se pregătește PECETLUIREA OAMENILOR”. “Nu îi forțați pe creștini! DESCHIDEȚI BISERICILE, lăsați lumea să iasă afară, scoateți icoanele, îngenuncheați… NU VĂ
 18. Pingback: Sa recitim proorociile, nu sa le dispretuim (I): “SFANTA LITURGHIE sau Jertfa cea de-a pururi este aceea care OPREȘTE SĂ NU SE ARATE ANTIHRIST”/ “Lucifer va interzice prin lege Impartasania. Vor fi Sinoade care vor decide MODIFICARI AL
 19. Pingback: Sa recitim proorociile, nu sa le dispretuim (I): “SFANTA LITURGHIE sau Jertfa cea de-a pururi este aceea care OPREȘTE SĂ SE ARATE ANTIHRIST”/ “Lucifer va interzice prin lege IMPARTASANIA. Vor fi Sinoade care vor decide MODIFICARI ALE T
 20. Pingback: PROFETII despre pandemiile prezente si viitoare ale unor PARINTI CU VIATA SFANTA DIN GRECIA? "Vom avea parte de un Pasti negru si o vara saraca" - Cuvântul Ortodox
 21. Pingback: Predica ARHIMANDRITULUI ELIE din Franța despre SITUAȚIA BISERICII SUB CARANTINĂ și ÎNCHIDEREA LUI HRISTOS SUB NOI PECEȚI, ÎN TOATĂ LUMEA. “Avem nevoie de toate cele ale Bisericii ca să ne încălzim și să înfruntăm încercările care ab
 22. Pingback: MITROPOLITUL TEOFAN, la hramul Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava – SFATURI ȘI ATENȚIONĂRI IMPORTANTE PENTRU ZILELE NOASTRE: “Nu se știe ce vremuri vor veni. Nu se știe ce alte valuri, într-o formă sau alta, se vor revărsa asupra no
 23. Pingback: În sfârșit, o poziție trează și curat ortodoxă din SFÂNTUL MUNTE – SCRISOAREA STAREȚULUI EFTIMIE din Kapsala, UCENIC AL SFÂNTULUI PAISIE AGHIORITUL, despre consecințele crizei coronavirusului: “Biserica este ÎNJOSITĂ ca nicicînd
 24. La multi ani, dragi Romani crestini-ortodocsi ! Va felicit pentru munca dvs titanica, eroica de a prezenta aceste materiale folositoare pentru sufletele crestinilor. Ma rog bunului Dumnezeu sa va dea sanatate, vartute si dragoste dumnezeiasca sa puteti rezista. Nu sunteti singuri, toate inimile crestine bat si se roaga pentru voi, care sunteti purtatorii nostri de stindard sfant crestin ! Va multumim pentru tot ! Fiti binecuvantati de Domnul Dumnezeu Iisus Hristos ! Amin !

Formular comentarii

* Pentru a deveni public, comentariul dumneavoastra trebuie aprobat de un administrator. Va rugam sa ne intelegeti daca nu vom publica anumite mesaje, considerandu-le nepotrivite, neconforme cu invatatura ortodoxa sau nefolositoare sufleteste. Va multumim!

Carti

Articole recomandate

Rânduială de rugăciune

Articole Recomandate

Carti recomandate