Predica importanta a PR. FLORIN STAN (Targu Lapus) despre “LUPTA DE GEN”, RAZBOIUL SECOLULUI XXI si modelul de sacrificiu al SFINTILOR INCHISORILOR. Imbogatirea in Dumnezeu si renuntarea la “averile” noastre pentru Hristos. TALCUIREA APOCALIPSEI despre PRIGOANA DIN URMA A CRESTINILOR: “Sa nu ne culcam pe o ureche ca va fi mai usor, ci sa fim pregatiti pentru o lupta si mai grea si pentru MARTURISIRE, poate chiar cu pretul vietii”

14-12-2017 Sublinieri

PREOT FLORIN STAN/ Parohia Inaltarea Domnului, Tg. Lapus (Maramures):

Cuvânt la duminica Dregătorului bogat. Despre îmbogățirea în Dumnezeu (26 noiembrie 2017) – AUDIO

(transcriere Cuvantul ortodox)

“În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.

Dacă aţi fost pe parcursul întregii luni la biserică, aţi observat că în luna noiembrie se citesc în mod obişnuit Evanghelii în care se vorbeşte despre bogaţi şi bogăţie. S-a citit pilda cu bogatul nemilostiv şi săracul Lazăr, pilda cu bogatul căruia i-a rodit ţarina, iar astăzi s-a citit Evanghelia cu tânărul bogat care a venit la Mântuitorul pentru a cere sfat în legătură cu mântuirea. Fie că vorbim despre cei bogaţi secularizaţi, de bogaţii care nu au niciun fel de legătură cu credinţa şi cu Dumnezeu, cum ar fi bogatul nemilostiv şi bogatul căruia i-a rodit ţarina, fie că vorbim de bogaţi credincioşi, cum este bogatul din Evanghelia de astăzi, se potrivesc pentru toţi sentinţele Mântuitorului din Predica de pe munte. La un moment dat, în Predica de pe munte Mântuitorul vorbeşte despre bogăţie şi despre dorinţa de bogăţie şi de îmbogăţire şi putem să extragem patru concluzii de acolo şi ele se potrivesc deopotrivă şi Evangheliilor pe care le-am citit săptămânile acestea.

Prima învăţătură a Mântuitorului este că nu putem să slujim la doi domni. Nu putem să slujim şi lui Dumnezeu şi lui Mamona. Fiindcă pe unul îl vom urî şi pe celălalt îl vom iubi, iar de unul ne vom lipi şi pe celălalt îl vom dispreţui. Deci nu putem să-I slujim şi lui Dumnezeu şi lui Mamona – Mamona fiind banul, fiind averea, bogăţia materială. A doua concluzie este următoarea: comorile materiale sunt perisabile, în timp ce comorile spirituale sunt veşnice. Nu vă adunaţi comori pe pământ, unde molia şi rugina le strică şi unde furii le sapă şi le fură; ci adunaţi-vă comori în cer, unde nici molia, nici rugina nu le strică şi unde hoţii nu le sapă şi nu le fură. Şi, într-adevăr, am văzut duminica trecută că bogatul căruia i-a rodit ţarina nu a apucat să se bucure de bogăţia sa, pentru că în acea noapte a murit, și toată averea lui a rămas pe pământ.

O a treia învăţătură: omul se leagă de comoara sa; şi, mai grav, chiar este stăpânit de comoara sa. Cum zice Mântuitorul: Unde este comoara ta, acolo va fi şi inima ta. Iar a patra învăţătură: îmbogăţirea în Dumnezeu şi comorile din ceruri sunt lucrurile cu adevărat vrednice de dorit. Pentru că, într-adevăr, concluzia Evangheliei de săptămâna trecută este aceasta: aşa se întâmplă cu cei ce nu se îmbogăţesc în Dumnezeu. Adică aşa se întâmplă cu cei care caută comori doar pe pământ şi uită de Dumnezeu şi, la final, când trag linie, observă că, de fapt, n-au parte de bogăţia lor. Pentru că viaţa aceasta este scurtă şi, când ni se pare că am dobândit lumea, cum zice una dintre cântările înmormântării, în groapă ne sălăşluim. Este un lucru constatat, dovedit de mii de ani, nu de astăzi. Şi atunci, singura opţiune pentru noi, oamenii, şi pentru noi, creştinii, este aceasta: îmbogăţirea în Dumnezeu.

Pentru că, pe de o parte, Sfânta Scriptură condamnă naivitatea şi ignoranţa celor care cred că se pot îmbogăţi doar în lumea asta şi că, cu bogăţia din lumea aceasta, pot să câştige totul; iar, pe de altă parte, aceeaşi Sfântă Scriptură ne recomandă, ne îndeamnă să ne îmbogăţim în Dumnezeu. Deci Sfânta Scriptură nu este împotriva îmbogăţirii şi a bogăţiei, numai că face o ierarhie şi arată că bogăţia spirituală este mai vrednică de dorit. Îmbogăţirea spirituală este durabilă, este veşnică, nu o putem pierde atât de uşor cum o putem pierde pe cea fizică, materială.

Şi acum, ce este îmbogăţirea în Dumnezeu de care vorbeşte Sfânta Scriptură? Dacă îmbogăţirea în bani înseamnă să ai bani mulţi, îmbogăţirea în Dumnezeu înseamnă să aduni în viaţa ta mult Dumnezeu. Numai că Dumnezeu nu este un bun, un lucru pe care să-l ai, să-l posezi, să-l aduni în viaţa ta şi să-l foloseşti cum vrei tu. Dumnezeu este o fiinţă, este o Treime de Persoane. Şi să ai mult Dumnezeu în viaţa ta înseamnă să ai multă comuniune cu Dumnezeu. Şi comuniunea este o legătură de iubire, de unire cu cineva. Iar legăturile acestea sunt de intensităţi diferite. Or, Sfânta Scriptură ne îndeamnă să ne apropiem cât mai mult de Dumnezeu, să întărim cât mai mult legătura aceasta cu Dumnezeu. Iar multa comuniune cu Dumnezeu se câştigă prin multa credinţă, prin multa nădejde, prin multa dragoste faţă de Dumnezeu şi faţă de semeni, prin multa înţelepciune, prin multa bărbăţie sau curaj duhovnicesc, prin multa cumpătare și prin multa dreptate pe care putem să le dobândim pe pământ şi, mai ales, prin multă milostenie şi multă rugăciune. Într-un cuvânt, multa comuniune cu Dumnezeu se câştigă printr-o viaţă virtuoasă, printr-o viaţă sfântă. Asta înseamnă să doreşti să te sfinţeşti. A te sfinţi înseamnă a intra într-o legătură tot mai strânsă cu Dumnezeu, a fi tot mai aproape de Dumnezeu.

Şi cum de Dumnezeu nu poţi să te apropii oricum, ci curăţindu-te de păcate şi înnoindu-ţi viaţa şi sufletul, înseamnă că comuniunea cu Dumnezeu este un efort al nostru de sfinţire. Şi, în felul acesta, noi ne adunăm comori în ceruri. Este o metaforă pe care o foloseşte Sfânta Scriptură, pentru că, de fapt, cea mai mare comoară a unui om este sfinţenia vieţii, sunt virtuţile lui pe care nimeni nu poate să le ia de la el. Credinţa, nădejdea, dragostea sunt virtuţile acestea teologice care ne pun în legătură cu Dumnezeu. Iar apoi sunt virtuţile numite cardinale care ne pun în legătură cu semenii noştri: înţelepciunea, cumpătarea, bărbăţia, curajul. Deci, iată, acestea sunt virtuţile pe care noi, câştigâdu-le, ne adunăm comoară în ceruri.

Si o să vă dau două exemple din Patericul egiptean. Primul, de la Avva Agaton. Se spune că Avva Agaton, precum majoritatea călugărilor din pustie, se ocupa cu împletitul coșurilor și al rogojinilor. Si s-a dus într-o zi în oraș, probabil în Alexandria, să-și vândă produsele pe care le-a făcut. Şi se spune că acolo, în Alexandria, după ce şi-a vândut produsele, a văzut un om bolnav, singur, al nimănui, pe care n-avea cine să-l îngrijească. Şi Avva Agaton, din banii pe care i-a câştigat, s-a dus şi a închiriat o cameră în oraş, un loc, şi timp de patru luni de zile a avut grijă de acel bolnav, dându-i mâncare, spălându-l, îngrijindu-l, iar după patru luni omul s-a însănătoşit, iar Avva Agaton a plecat la casa lui. Deci iată o modalitate prin care Avva Agaton s-a îmbogăţit în Dumnezeu. El, teoretic, şi-a pierdut banii pe care i-a câştigat din munca lui; dar, pe de altă parte, şi-a adunat comoară în cer, pentru că, ajutându-şi semenii, de fapt s-a ajutat pe el însuși. Cum spune Sfânta Scriptură a Vechiului Testament: Cine pe sărac miluieşte, pe Dumnezeu împrumută.

Un alt exemplu, tot din Patericul egiptean: se spune că Ioan Persul într-o zi a fost atacat de hoţi, care au început să-i ia bunurile, puţinele bunuri pe care le avea, probabil câteva vase, cărţi, dacă o fi avut, dar prea puţin; deci, câteva lucruri de strictă necesitate. Şi, în timp ce hoţii îi luau bunurile, de faţă cu el, bineînţeles, se spune că Avva Ioan Persul s-a dus le ei şi s-a rugat de ei să îi dea voie să le spele picioarele. Adică un contrast total: hoţii îl păgubeau, îl furau, şi el se îngrijea de odihna lor, de curăţirea lor, de liniştea lor fizică; probabil că i-a văzut mai tulburaţi, mai murdari. Şi a făcut acest gest de supremă umilinţă pe care l-a făcut şi Mântuitorul şi se spune în Pateric că, văzând hoţii, s-au umilit, s-au ruşinat, am spune noi, şi chiar s-au pocăit, şi-au schimbat viaţa, adică s-au lăsat de furat, cu alte cuvinte. Deci iată cum, prin binele făcut la superlativ, reuşeşti să-i schimbi şi pe cei din jurul tău.

În felul acesta vedeţi că unii renunţă la bunurile lor pentru a sluji semenii prin bunurile lor şi-şi adună comori în cer. Nu mai prejos au fost şi Sfinţii închisorilor. Cine sunt Sfinţii închisorilor? Este o sintagmă, o expresie pe care noi o folosim pentru a arăta cele câteva mii de credincioşi în perioada comunistă care au suferit pentru credinţa lor. Şi au fost aici preoţi, medici, profesori, ingineri, muncitori, ţărani, oameni de toate categoriile şi de toate profesiile, de toate vârstele, adolescenţi, adulţi, bătrâni, care au renunţat la comorile lor pământeşti pentru a rămâne împreună cu Hristos, a se îmbogăţi în Dumnezeu şi a-I urma lui Hristos. Şi care au fost comorile acestor oameni? Pentru unii a fost familia, pentru că familia este o mare comoară pentru noi. Pentru alţii a fost libertatea. Pentru alţii comoara a fost profesia pe care au avut-o, căci au fost oameni cu profesii nobile. Pentru alţii confortul, iar pentru alţii proprietăţile. Şi oamenii aceştia n-au vrut să renunţe la Hristos, n-au vrut să renunţe la unirea cu Hristos şi au suferit ani grei de detenţie. Sunt multe exemple, mii de oameni pe care am putea să-i numim. Şi, amintim asta anul acesta, pentru că anul acesta se împlinesc 100 de ani de la momentul în care comunismul a prins contur în lume şi dintr-o poveste, dintr-o teorie, a devenit o realitate, în Rusia pentru început, apoi s-a extins în întreaga lume şi a cuprins aproape jumătate de planetă. Şi de pe urma lui au suferit peste o sută de milioane de oameni, unii din motive politice, dar foarte mulţi şi din motive religioase, pentru că comunismul, prin definiţie, a fost un regim ateu şi a luptat împotriva credinţei, a Bisericii, a preoţilor şi a tuturor oamenilor credincioşi. Şi iată cum unii dintre creştini au ales să nu se lepede de Hristos, să nu facă niciun compromis moral, cu preţul averii lor. În ei s-a împlinit cuvântul Evangheliei care ne cere: Vinde averile tale şi urmează-Mi Mie. Vinde toate câte ai, împarte săracilor, spune Mântuitorul, şi vei avea comoară în ceruri şi vino de urmează Mie.

Iată că oamenii aceştia au renunţat la toate bunurile pe care le-au avut, la familie, la libertate, la profesie, la proprietăţi, la confort, numai ca să rămână cu Hristos. De aceea noi îi supranumim „Sfinţii închisorilor”, chiar dacă nu au fost canonizaţi, chiar dacă încă nu au fost recunoscuţi în mod oficial. Dar, în mod neoficial, fiecare dintre noi simţim că doar o credinţă puternică, doar o viaţă sfântă i-a putut face să îşi păstreze credinţa în condiţii de multe ori inumane, de neimaginat. Uneori atât de mari au fost chinurile, ca de exemplu la Piteşti, unde s-a făcut între 1958 şi 1960 un experiment de care nici nu ne putem imagina. Când citeşti din cărţi, te cutremuri. Când mai auzi şi mărturiile celor care au supravieţuit şi au putut să scrie sau să povestească, e ceva înfiorător. Te cutremuri să vezi cum efectiv oamenii au devenit diabolici în sensul autentic al cuvântului. Cum nu mai ştiai dacă cel de lângă tine este om sau diavol.

Mesajul acesta de a ne vinde averile şi de a-L urma pe Hristos este un mesaj actual şi se potriveşte fiecăruia dintre noi. Deşi noi avem tendinţa de multe ori să credem că nu suntem bogaţi, dacă ar fi să întreb pe fiecare dintre voi: „Cum te consideri, bogat sau sărac?”, cu siguranţă că marea majoritate ar zice că nu e bogată, ci că suntem oameni modeşti. Ei, să ştiţi că suntem cu toţii bogaţi. Pentru că dincolo de proprietăţile pe care le avem, suntem bogaţi prin faptul că avem familie, prin faptul că avem un acoperiş deasupra capului, avem ce să mâncăm, avem libertate, avem, mulţi dintre noi, o profesie şi un confort personal pe care ni l-am creat. Toate acestea sunt forme de bogăţie. E adevărat că nu sunt doar bani, dar probabil că familia, profesia, libertatea sunt bunuri mult mai valoroase decât ceea ce considerăm noi a fi bogăţie în mod obişnuit. Şi suntem chemaţi, la un moment dat, chiar să renunţăm la ele, aşa cum s-a întâmplat cu cei din perioada comunistă.

Să nu credeţi că ne aşteaptă vremuri mai uşoare. E adevărat că noi, oamenii, trăim cu speranţa de fiecare dată că mâine va fi mai bine. Dar am impresia, citind Sfânta Scriptură, că lucrurile nu vor fi mai simple, ci mai complicate şi mai grele. Dacă secolul 20 a fost secolul în care a fost promovată lupta de clasă, lupta dintre bogaţi şi săraci şi distrugerea diferenţelor de clasă, precum şi lupta de rasă, dintre oamenii de diferite rase, precum a fost cazul nazismului, secolul XXI va fi secolul în care se va duce lupta de gen, o luptă mult mai intensă, mult mai profundă, şi va avea ravagii la fel de mari. Secolul XXI, vedeţi că deja se conturează, este secolul în care se luptă împotriva genului, se luptă împotriva biologicului. Deja sunt ţări care recunosc un al treilea gen şi probabil în viitor se va recunoaşte un al patrulea, un al cincilea, pentru că se fac tot mai multe experimente genetice, medicina a progresat foarte mult, încât, la un moment dat, ne putem juca cu omul, ne putem juca cu biologicul mai mult decât ne-am putut imagina în trecut. Şi atunci, probabil şi sub această presiune, dar şi din multe alte motive, mai-marii lumii şi puternicii lumii sunt interesaţi să promoveze această luptă de gen, care va fi mult mai dureroasă. Şi vom fi puşi în situaţia de a renunţa la credinţă [sau] de a alege să rămânem cu Hristos cu preţul averii noastre sau chiar al vieţii noastre.

Zilele trecute citeam o ştire, că în Marea Britanie un profesor a fost concediat de la o şcoală pentru că i-a spus unei fete că este fată. Fata pretindea că este băiat. Şi, pentru asta, i s-a desfăcut contractul de muncă. Sunt mai mulţi ofiţeri de stare civilă din SUA, din Canada, care şi-au pierdut locurile de muncă pentru că au refuzat să oficieze căsătorii între persoane de acelaşi gen. Deci iată doar câteva exemple de oameni care au rămas cu Hristos cu preţul profesiei sau chiar cu preţul libertăţii, pentru că, tot în Statele Unite, o doamnă care din motive de credinţă a refuzat să oficieze căsătoria între persoane de acelaşi gen, a primit şi doi ani de închisoare, nu numai că şi-a pierdut locul de muncă. Ceea ce ei consideră a fi discriminare se pedepseşte şi cu amendă, dar şi cu închisoare în unele ţări. Din punctul nostru de vedere, este o nebunie. Şi atunci eşti pus în situaţia de a recunoaşte o nebunie, de a minţi şi de a te minţi că binele este rău şi răul este bine, de a minţi că bărbatul este femeie şi femeia este bărbat? Eşti pus în situaţia de a minţi sau de a fi deposedat de toate bunurile pe care le ai, bogăţia pe care o ai, libertatea, profesia, poate şi proprietăţile la un moment dat.

Aş vrea, în ultima parte, să citesc din Cartea Apocalipsei, din cap. 12, unde se vorbeşte despre faptul că, în vremurile de pe urmă, lupta răului se va accentua. Şi nu vă spun aceste lucruri ca să vă sperii, pentru că nu este interesul meu să vă sperii, ci să vă fac conştienţi şi să vă trezesc. Adică să nu ne culcăm pe o ureche că va fi mai uşor, ci, dimpotrivă, să fim pregătiți pentru o luptă şi mai grea. Şi trebuie să fim pregătiţi şi pentru martiriu la un moment dat, adică pentru mărturisire, dacă se poate chiar cu preţul vieţii. Şi se spune în Cartea Apocalipsei, cap. 12, că:

S-a arătat din cer un semn mare: o femeie înveşmântată cu soarele şi luna era sub picioarele ei şi pe cap purta cunună din douăsprezece stele. Şi era însărcinată şi striga, chinuindu-se şi muncindu-se ca să nască. Şi alt semn s-a arătat în cer: iată un balaur mare, roşu, având şapte capete şi zece coarne, şi pe capetele lui, şapte cununi împărăteşti. Iar coada lui târa a treia parte din stelele cerului şi le-a aruncat pe pământ. Şi balaurul stătu înaintea femeii, care era să nască, pentru ca să înghită copilul, când se va naşte. Şi a născut un copil de parte bărbătească, care avea să păstorească toate neamurile cu toiag de fier. Şi copilul ei fu răpit la Dumnezeu şi la tronul Lui, Iar femeia a fugit în pustie, unde are loc gătit de Dumnezeu, ca să o hrănească pe ea, acolo, o mie două sute şi şaizeci de zile.

Pe de o parte, femeia aceasta este Maica Domnului, iar copilul este Mântuitorul Iisus Hristos, iar balaurul este diavolul. Pe de altă parte, metafora se aplică şi Bisericii. Biserica este femeia care naşte, cei pe care-i naşte sunt credincioşii, pe care-i naşte prin botez, iar balaurul este diavolul care caută să înghită sufletele credincioşilor.

Şi s-a făcut război în cer: Mihail şi îngerii lui au pornit război cu balaurul. Şi se războia şi balaurul şi îngerii lui. Şi n-a izbutit el, nici nu s-a mai găsit pentru ei loc în cer. Şi a fost aruncat balaurul cel mare, şarpele de demult, care se cheamă diavol şi satana, cel ce înşală pe toată lumea, aruncat a fost pe pământ şi îngerii lui au fost aruncaţi cu el. Şi am auzit glas mare, în cer, zicând: Acum s-a făcut mântuirea şi puterea şi împărăţia Dumnezeului nostru şi stăpânirea Hristosului Său, căci aruncat a fost pârâşul fraţilor noştri, cel ce îi pâra pe ei înaintea Dumnezeului nostru, ziua şi noaptea. Şi ei l-au biruit prin sângele Mielului adică noi, creştinii, îl biruim pe diavol prin Sângele Mielului, cu care ne împărtăşim, şi prin Jertfa Lui şi prin cuvântul mărturiei lor – adică pe cel rău îl biruim prin cuvântul mărturiei, adică mărturisind adevărul, mărturisind cuvântul lui Dumnezeu – şi nu şi-au iubit sufletul lor până la moarte – adică eşti capabil să-ţi jertfeşti viaţa pentru adevăr, pentru Hristos.

De aceea vă spuneam că trebuie să fim pregătiţi, pentru că diavolul a fost aruncat pe pământ – având mânie mare, căci ştie că timpul lui e scurt – adică ştie că Dumnezeu nu va îngădui la infinit ca el să ne ispitească. Iar când a văzut balaurul că a fost aruncat pe pământ, a prigonit pe femeia care născuse pruncul. – adică diavolul a prigonit Biserica, care-i naşte pe cei credincioşi. Şi femeii i s-au dat cele două aripi ale marelui vultur, ca să zboare în pustie, la locul ei, unde e hrănită acolo o vreme şi vremuri şi jumătate de vreme, departe de faţa şarpelui. Şi şarpele a aruncat din gura lui, după femeie, apă ca un râu ca s-o ia apa. Şi pământul i-a venit femeii într-ajutor, căci pământul şi-a deschis gura sa şi a înghiţit râul pe care-l aruncase balaurul, din gură. Şi balaurul s-a aprins de mânie asupra femeii şi a pornit să facă război cu ceilalţi din seminţia ei, care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi ţin mărturia lui Iisus.

Auziţi, deci, balaurul s-a aprins de mânie mare asupra femeii, asupra Bisericii, şi a pornit să facă război cu ceilalţi din seminţia ei, cei care sunt creştini. Ce a zis Mântuitorul? Că prigoniţi veţi fi. Sau: Fericiţi cei prigoniţi. Sau: Dacă pe Mine M-au prigonit, şi pe voi vă vor prigoni.

Iar după aceea, în cap. 13, ni se vorbeşte despre faptul că din mare s-a ridicat o fiară foarte înfricoşătoare, care avea zece coarne, şapte capete, pe coarnele ei zece cununi împărăteşti şi pe capetele ei nume de hulă. Fiara fiind un regim politic sau mai multe regimuri politice, care vor servi intereselor diavolului. Diavolul lucrează şi direct, în mod nevăzut, dar lucrează şi indirect, prin oameni, prin regimuri, prin ideologii, prin stăpânitori, pe care-i îndeamnă să lupte împotriva binelui.

Şi fiara pe care am văzut-o era asemenea leopardului, picioarele ei erau ca ale ursului, iar gura ei ca o gură de leu. Şi balaurul i-a dat ei puterea lui şi scaunul lui şi stăpânire mare. – deci, vedeţi, diavolul le-a dat celor răi putere mare şi stăpânire mare. Şi unul din capetele fiarei era ca înjunghiat de moarte, dar rana ei cea de moarte fu vindecată şi tot pământul s-a minunat mergând după fiară.vedeţi, fiara are puterea şi de a face minuni şi pe mulţi îi amăgeşte cu puterea ei. Şi s-au închinat balaurului, – adică diavolului – fiindcă i-a dat fiarei stăpânirea; şi s-au închinat fiarei, zicând: Cine este asemenea fiarei şi cine poate să se lupte cu ea? – este o întrebare pe care ne-o punem de fiecare dată când vedem că răul creşte foarte mult. Ne întrebăm: cine oare poate să dărâme un regim politic care luptă împotriva lui Dumnezeu?! Cine oare poate să lupte împotriva răului, care pare atât de puternic şi atât de mare?! Şi, totuşi, este Cine. Şi i s-a dat ei gură să grăiască semeţii şi hule şi i s-a dat putere să lucreze timp de patruzeci şi două de luni. Şi şi-a deschis gura sa spre hula lui Dumnezeu, ca să hulească numele Lui şi cortul Lui şi pe cei ce locuiesc în cer. – vedeţi că s-a dat putere ca să-i hulească pe cei buni, pe cei ce slujesc lui Dumnezeu şi chiar pe Dumnezeu. Şi i s-a dat să facă război cu sfinţii şi să-i biruiască şi i s-a dat ei stăpânire peste toată seminţia şi poporul şi limba şi neamul. vedeţi ce înfricoşător, pentru că i s-a dat ei putere să se războiască cu sfinţii şi chiar să-i biruiască, sfinţii fiind creştinii! Şi i se vor închina ei toţi cei ce locuiesc pe pământ, ale căror nume nu sunt scrise, de la întemeierea lumii, în cartea vieţii Mielului celui înjunghiat. Dacă are cineva urechi – să audă! Cine duce în robie de robie are parte; cine cu sabia va ucide trebuie să fie ucis de sabie. Aici este răbdarea şi credinţa sfinţilor. Şi am văzut o altă fiară, ridicându-se din pământ, şi avea două coarne asemenea mielului, dar grăia ca un balaur. Şi toată stăpânirea celei dintâi fiare ea o pune în lucrare, în faţa ei. Şi face pământul şi pe locuitorii de pe el să se închine fiarei celei dintâi, a cărei rană de moarte fusese vindecată. Şi face semne mari, încât şi foc face să se pogoare din cer, pe pământ, înaintea oamenilor, Şi amăgeşte pe cei ce locuiesc pe pământ prin semnele ce i s-au dat să facă înaintea fiarei, zicând celor ce locuiesc pe pământ să facă un chip fiarei care a fost rănită cu sabia şi a rămas în viaţă. Şi i s-a dat ei să insufle duh chipului fiarei, ca chipul fiarei să şi grăiască şi să omoare pe toţi câţi nu se vor închina chipului fiarei. Şi ea îi sileşte pe toţi, pe cei mici şi pe cei mari, şi pe cei bogaţi şi pe cei săraci, şi pe cei liberi şi pe cei robi, ca să-şi pună semn pe mâna lor cea dreaptă sau pe frunte. Încât nimeni să nu poată cumpăra sau vinde, decât numai cel ce are semnul, adică numele fiarei, sau numărul numelui fiarei. Aici este înţelepciunea. Cine are pricepere să socotească numărul fiarei; căci este număr de om. Şi numărul ei este şase sute şaizeci şi şase.

Deci, iată, din profeţia Sfântului Ioan Evanghelistul, că diavolului i s-a dat putere să lupte împotriva noastră şi unii chiar să-şi piardă credinţa. Dar nu spun aceste lucruri ca să vă înfricoşez. Ci e bine să luăm aminte la profeţii, aşa cum şi în vremea Mântuitorului ar fi fost bine ca unii dintre cei care L-au întâlnit pe Hristos, au avut parte de El, să ia aminte la profeţiile Vechiului Testament, ca L-ar fi întâlnit şi L-ar fi cunoscut; aşa şi noi, să luăm aminte la profeţiile Noului Testament, ca să fim întăriţi în credinţă şi, la momentul potrivit, să putem să ne ferim de rău. Nu trebuie să ne descurajăm, dar nici nu trebuie să ne amăgim că, dacă suntem creştini, vom fi feriţi de rău şi nici că, dacă ni se întâmplă ceva rău, Dumnezeu nu mai este cu noi. Dumnezeu este cu noi, ne ajută, ne sprijină, ne întăreşte şi ne salvează. Şi, chiar dacă noi, la un moment dat, vom plăti cu preţul vieţii noastre sau al bunurilor pe care le avem, al averilor pe care le avem, al proprietăţilor pe care le avem, să ştim că nu e în zadar, că Dumnezeu primeşte sacrificiul nostru şi-l transformă în comoară în ceruri.

Să dea Dumnezeu să primească ofrandele noastre, ale tuturor, şi jertfele noastre, ale tuturor, ca jertfă bineplăcută şi bine mirositoare în Împărăţia Sa. Amin”.

***

RAZBOIUL “LA BAIONETA” AL DIAVOLULUI CU FEMEIA SI CU FAMILIA CRESTINA: “Vrea sa fure mirul din casa fiecarui crestin”. Predica importanta la Duminica Mironositelor a Pr. Horia Nicolae Prioteasa (audio)

Cunoscutul duhovnic grec NECTARIE vede legatura intre DEMISIA PAPEI BENEDICT, NOUL PAPA SI IMPLINIREA APOCALIPSEI sub ochii nostri: “Sa ne pregatim duhovniceste pentru ultimul RAZBOI IMPOTRIVA CRESTINILOR!” (video)

Fiara, Antihristul si profetul mincinos in talcuirea Vladicai Averchie Tausev (“Apocalipsa Sfantului Ioan: un comentariu ortodox”)

IPS Hierotheos Vlachos: TALCUIRI LA APOCALIPSA. Omenirea intre MIEL si FIARA

PROFETIA DESPRE ANTIHRIST SI SFARSITUL LUMII a Sfantului Ipolit, episcopul Romei

Sfantul Prooroc Daniil: CELE 70 DE SAPTAMANI, ANTIHRIST si SFARSITUL VEACURILOR. “Toti cei faradelege nu vor pricepe, ci numai cei intelepti vor intelege”

PARINTELE ADRIAN DESPRE EPOCA LUI ANTIHRIST: Stramtorarile vor fi mult mai grele decat in comunism. Metoda de la Pitesti se va aplica acum in toata lumea (VIDEO)

Parintele Rafail Noica despre PREGATIREA PENTRU “LUCRURI CUMPLITE” insotita de NADEJDEA si INCREDINTAREA IN PRONIA LUI DUMNEZEU (audio + text)

Cuvânt despre CLERICII care provoacă SMINTEALĂ prin fariseism și păcate împotriva firii: “VAI CELUI PRIN CARE VINE SMINTEALA! Sminteala este mare atunci când unii dintre noi Îl vând pe Hristos şi se afundă în păcate de neimaginat” (AUDIO, TEXT)

NU PUTEM SLUJI LA DOI DOMNI…

100 DE ANI DE COMUNISM. Si inca numaram… REVOLUTIA BOLSEVICA DIN 7 NOIEMBRIE 1917 – REZULTATUL UNUI PLAN OCULT OCCIDENTAL/ “Lenin e mort, dar leninismul traiește”. IDEOLOGIA TERORII REVOLUTIONARE, A LUPTEI DE CLASA “PROGRESISTE” SI A URII FATA DE BISERICA REVINE IN FORTA: “Prin faptele petrecute în timpul prigoanei comuniste se prevestește o viitoare prigoană”

La 100 de ani de comunism (II). CRIMELE ACOPERITE ALE TRECUTULUI LE PREVESTESC PE CELE VIITOARE. De ce ar privi LENIN cu mandrie la ce se intampla astazi in SUA si EUROPA?

Cuvantul ARHIM. MIHAIL la slujba de pomenire de la Caldarusani a PARINTELUI SOFIAN despre PRIGOANA FATISA SI CEA NEVAZUTA IMPOTRIVA CRESTINILOR si despre PUTEREA RUGACIUNII SFINTILOR: “Sa ne rugam mai mult unii pentru altii! Sa pastram credinta dreapta si valorile spirituale ale neamului nostru si mai ales cinstirea ultimilor martiri care au patimit in temnitele comuniste”

SFANTUL MUCENIC DIMITRIE si SFINTII INCHISORILOR. “In aceste vremuri, cand ACELEASI FORTE DEMONICE, sub forme diferite, SE PORNESC ASUPRA NOASTRA…” – La ce tip de RUGACIUNE ne indeamna PREASFINTITUL PARINTE MACARIE, pentru a birui INFRICOSARILE in fata RAULUI DEZLANTUIT (video)

EXPLOZIVA PASTORALĂ DE CRĂCIUN a PS MACARIE, Episcopul Europei de Nord, DESPRE RĂZBOIUL FĂRĂ PRECEDENT ÎMPOTRIVA FAMILIEI ŞI AL VIEŢII şi diversele forme de RĂPIRI DE COPII din zilele noastre: “Dacă nu ne transformăm familia într-o mică biserică, nu putem rezista tăvălugului acestei lumi. Dacă nu ne ancorăm, fie și cu ultimele puteri, în viața Bisericii, vom cădea pradă forțelor întunericului…”

RESPONSABILITATEA MARTURISIRII NE-RUSINATE A CREDINTEI in vremurile noastre de “CRISTOFOBIE SI ANTICRESTINISM”, in care noile ideologii cauta SA DINAMITEZE FAMILIA si VALORILE: “Nu mi-e rusine de Hristosul meu, nu mi-e rusine de Biserica mea, oricat ar fi ea de injosita astazi”. CUVINTE ARZATOARE ale Preasfintitilor IGNATIE MURESEANUL si DAMASCHIN DORNEANUL (video si text)

Cuvinte grave ale Parintelui Cezar Axinte la SFINTII MARTIRI BRANCOVENI (2017) despre timpul critic pe care il traim: “NU NE PREDAM! Sunt vremuri de vijelie si asta e doar “puiul”. O sa vedem si lucruri mai mari decat acestea, trebuie sa ne pregatim!”/ SFINTII SACRIFICIULUI si ZEUL CONFORT

“Familia creștină… în pericol!” – CONFERINȚĂ LA CONSTANȚA PENTRU APARAREA FAMILIEI PRIN INCLUDEREA DEFINIRII CASATORIEI NORMALE IN CONSTITUTIE. DR. PAVEL CHIRILA, IOAN ŞOLEA, PR. CEZAR AXINTE si MIHAIL CHIRCOR: “Vrajmasul are nevoie doar de sufletele noastre… Suntem cu spatele la zid. E ultima reduta. Cand a cazut familia, noi nu ne mai putem apara” (VIDEO)

RAZBOIUL CU INVIEREA. Secularismul radical, noua prigoana a crestinilor si REEDUCAREA CONSTIINTELOR. “În nici măcar o jumătate de generaţie, românii chiar Îi întorc spatele lui Hristos, se leapădă jenaţi de propria ţară”/ Pastorala PS Gurie la Inviere: “EUROPA, DESI CRESTINA IN ORIGINI, A AJUNS ANTI-CRESTINA IN REZULTAT!

VICTIMIZAREA LGBT VINDE BINE/ “Este timpul sa facem istorie”: INCA UN DESEN ANIMAT CARE PROPAGA HOMOSEXUALITATEA/ Cum deghizeaza SECS EDUCATIA SEXUALA in dezvoltare personala si in respect fata de valorile religioase/ Ce este în spatele isteriei transgender? ZORII TOTALITARISMULUI SI PRIGOANA CRESTINILOR

Cui ii e frica de KIM DAVIS? Vizita functionarei din SUA care a facut inchisoare din cauza CASATORIILOR GAY a starnit panica activistilor anti-CPF. Interviu important cu Kim Davis si avocatul Harry Mihet: “CASATORIILE GAY SUNT INCOMPATIBILE CU LIBERTATEA DE CONSTIINTA” (Video)

INCA DOUA TARI CUCERITE: AUSTRIA SI AUSTRALIA LEGALIZEAZA CASATORIILE HOMOSEXUALE/ In Australia, in ciuda promisiunilor, CRESTINILOR LE ESTE REFUZATA PROTECTIA LIBERTATII RELIGIOASE/ Cazuri judiciare cruciale: COMAN vs România sau cum poate lua sfarsit ”DIVERSITATEA” in Europa/ CURTEA SUPREMA din SUA: ultima speranta pentru micii intreprinzatori CRESTINI care nu sunt de acord cu NUNTILE GAY/ Altfel despre cazul WEINSTEIN. Revolutionarii sexului si agenda lor

TAVALUGUL ANTIHRISTIC de reinstaurare a comunismului cultural total, de redefinire a familiei, de rasturnare a normalitatii si de reeducare fortata a oamenilor: NOILE FORME SI CULMI ALE DEMENTEI, INTOLERANTEI si TOTALITARISMULUI IDEOLOGIILOR “GENULUI” SI LGBT LA NIVEL MONDIAL/ Reprezentantii si sustinatorii Coalitiei pentru familie – la “Jocuri de putere” (VIDEO)

AL TREILEA SEX – LEGALIZAT SI IN GERMANIA/ Casatoria pentru homosexuali nu este obiectivul final. SCOPUL ESTE OPRESAREA CONSERVATORILOR/ Campanie GLOSSY pentru INCEST/ Politia TRANS sau obsedatii de control/ MAJORITATEA COVARSITOARE A ROMÂNILOR NU VREA CASATORII GAY. Studii sociologice recente/ DISNEY CHANNEL se GAYIFICA tot mai mult

MONSTRUOZITATEA IDEOLOGICA A CELUI DE-AL TREILEA SEX SI A TEORIEI “SEXULUI SOCIAL” (GENDER). “In lume e nevoie de mai putini oameni, de placeri sexuale, de incurajarea homosexualitatii si a educatiei sexuale”, conform unei REZOLUTII ONU

INTERSECTIA DINTRE TEORIA GENULUI, FASCISM SI CAPITALISM sau NOUA ORDINE MONDIALA. Interviu cu psihologul Yann Carriere (Video). Despre impunerea prin metode totalitare a OMULUI NOU, “eliberat” de separarea sexelor, CONTROLUL SOCIAL prin HAOS deliberat si destructurarea persoanei, strategia VICTIMIZARII si demonizarea crestinilor “asupritori”

REVOLUTIA GENDER la aniversara: cum s-a transformat utopia “libertatii de a fi” intr-un PLAN REPRESIV


Categorii

Dregatorul bogat si Pazirea poruncilor, Hrana duhului / PREDICI SI CUVINTE DE FOLOS, Ideologia de gen, LGBT.../ Casatoriile homosexuale, Parintele Florin Stan, Portile Iadului, Prigoana impotriva crestinilor, Profetii si marturii pentru vremurile de pe urma, Talcuiri la Apocalipsa, Vremurile in care traim

Etichete (taguri)

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Articolul urmator/anterior

Comentarii

17 Commentarii la “Predica importanta a PR. FLORIN STAN (Targu Lapus) despre “LUPTA DE GEN”, RAZBOIUL SECOLULUI XXI si modelul de sacrificiu al SFINTILOR INCHISORILOR. Imbogatirea in Dumnezeu si renuntarea la “averile” noastre pentru Hristos. TALCUIREA APOCALIPSEI despre PRIGOANA DIN URMA A CRESTINILOR: “Sa nu ne culcam pe o ureche ca va fi mai usor, ci sa fim pregatiti pentru o lupta si mai grea si pentru MARTURISIRE, poate chiar cu pretul vietii”

 1. Mulțumesc pt transcriere .

 2. Pingback: SFÂNTUL ÎNTÂI MUCENIC ȘTEFAN, arhidiaconul mărturisitor în Duhul Sfânt. PS DAMASCHIN DORNEANUL: Oare a trecut vremea mărturisirii? TOATĂ LUMEA SE TEME ACUM, NU MAI SUNTEM OAMENI LIBERI, CI OAMENI UȘOR DE CONTROLAT! “Nu dobândim CURAJUL at
 3. Pingback: O noua predica a MITROPOLITULUI NEOFIT (Cipru): “2018 – UN AN CRITIC. RECUNOASTEREA IERUSALIMULUI DREPT CAPITALA A ISRAELULUI – PUNCTUL DE INCEPERE A CELUI DE-AL TREILEA RĂZBOI MONDIAL”. “Martiriul este o realitate contempor
 4. Pingback: IPS IOSIF (video): "Nimeni nu mai suportă numele de creştin... Să îndrăznim să ne mărturisim credința, chiar dacă vom suferi!"/ "DEMONIZAREA" SOCIALĂ, ABOLIREA DREPTURILOR ȘI A LIBERTĂȚII DE CONȘTIINȚĂ A CREȘTINILOR di
 5. Pingback: NEBUNIA PROPAGANDEI SCHIMBĂRII GENULUI, catastrofa pretextelor și FORMELE DIABOLICE DE REFUZ AL LUI DUMNEZEU de către SOCIETATEA OCCIDENTALĂ (FOST) CREȘTINĂ. Predica părintelui Florin Stan la Pilda celor chemați la cină (AUDIO): “Ca să fac
 6. Pingback: IDEOLOGIA DE GEN, IMPUSA CU FORTA IN ROMÂNIA? In timp ce in BULGARIA Conventia de la Istanbul, care normativizeaza ideologiile de gen, a fost respinsa inclusiv de opozitia BISERICII, la noi a fost ratificata INTEGRAL/ Liceeni adusi pe liste (?) la filmul
 7. Pingback: “Tu ce esti dispus sa faci pentru Acest Iisus Hristos?” – CUVINTE ZGUDUITOARE ale Parintelui HRISOSTOM RADASANU la sarbatoarea SFANTULUI MARE MUCENIC GHEORGHE (video, text): “Sa nu ne asteptam la ceva bun de la aceasta lume! Noi, c
 8. Pingback: “CE-O SA ZICA LUMEA?”. Parintele Hrisostom Radasanu – cuvant aprig la inceputul anului scolar impotriva CREDINTEI CALDICELE SI LASE A CRESTINILOR ACOMODANTI CU MERSUL LUMII: “Carne de tun pentru satana, asta am ajuns! Nu mai avem n
 9. Pingback: SA NU NE RUSINAM DE HRISTOS, SA NU FIM INDIFERENTI! Pr. Florin Stan si Pr. Calin Popovici – predici insufletitoare in sprijinul REFERENDUMULUI si pentru denuntarea ASALTULUI PERVERTITOR asupra FAMILIEI, CREDINTEI CRESTINE si a COPIILOR. Desfranarea
 10. Pingback: CUVANT GRAV SI IMPORTANT (pentru) DUPA REFERENDUM, in duh profetic, al Parintelui Cezar Axinte (Constanta): ESTE VREME DE CERNERE, DE “APOCALIPSA”, DE “RIDICARE A VALULUI”. “De acum războiul se mută într-o altă dimensiune
 11. Pingback: O noua predica a MITROPOLITULUI NEOFIT (Cipru): “2018 – UN AN CRITIC. RECUNOASTEREA IERUSALIMULUI DREPT CAPITALA A ISRAELULUI – PUNCTUL DE INCEPERE A CELUI DE-AL TREILEA RĂZBOI MONDIAL”. “Martiriul este o realitate contempor
 12. Pingback: SFÂNTUL ÎNTÂI MUCENIC ȘTEFAN, arhidiaconul mărturisitor în Duhul Sfânt. PS DAMASCHIN DORNEANUL: Oare a trecut vremea mărturisirii? TOATĂ LUMEA SE TEME ACUM, NU MAI SUNTEM OAMENI LIBERI, CI OAMENI UȘOR DE CONTROLAT! “Nu dobândim CURAJUL at
 13. Pingback: Părintele Cezar Axinte (VIDEO+TEXT) despre DEMONIZAREA LUMII prin DESFRÂNAREA NERUȘINATĂ, IDEOLOGIA DE GEN, ACCEPTAREA PRUNCUCIDERII ș.a.: “Pare că între poporul român şi Dumnezeu este un munte uriaş de păcate. Astăzi, LUCRAREA DEMONICĂ
 14. Pingback: “Omilii la cartea Apocalipsei, vol. I”: A DOUA VENIRE A LUI HRISTOS. “Cel care va apărea este Hristosul suferind, Hristosul rănit”. PERICOLUL CREȘTINISMULUI “CĂLDICEL”, FĂRĂ SUFERINȚĂ, secularizat sau sincretist
 15. Pingback: “CE-O SA ZICA LUMEA?”. Parintele Hrisostom Radasanu – cuvant aprig la inceputul anului scolar impotriva CREDINTEI CALDICELE SI LASE A CRESTINILOR ACOMODANTI CU MERSUL LUMII: “Carne de tun pentru satana, asta am ajuns! Nu mai avem n
 16. Pingback: O noua predica a MITROPOLITULUI NEOFIT (Cipru): ““Martiriul este o realitate contemporana cu noi. Se poate sa vina ceasul cel greu si deodata va trebui sa marturisim”. SA CULTIVAM POCAINTA, SA CEREM CREDINTA SI RABDARE! Ce ar putea sa in
 17. Pingback: SA NU NE RUSINAM DE HRISTOS, SA NU FIM INDIFERENTI! Pr. Florin Stan si Pr. Calin Popovici – predici insufletitoare in sprijinul REFERENDUMULUI si pentru denuntarea ASALTULUI PERVERTITOR asupra FAMILIEI, CREDINTEI CRESTINE si a COPIILOR. Desfranarea
Formular comentarii

* Pentru a deveni public, comentariul dumneavoastra trebuie aprobat de un administrator. Va rugam sa ne intelegeti daca nu vom publica anumite mesaje, considerandu-le nepotrivite, neconforme cu invatatura ortodoxa sau nefolositoare sufleteste. Va multumim!

Carti

Articole recomandate

Rânduială de rugăciune

Articole Recomandate

Carti recomandate