PS IGNATIE – predica la Duminica orbului despre ATACUL LA SFANTA IMPARTASANIE si noii farisei – IDEOLOGII ANTICRESTINI DIN EPOCA POST-ADEVAR

25-05-2020 Sublinieri

Episcopia Hușilor:

PS Ignatie: „Trăim în epoca «post-adevăr». Pe om nu îl interesează adevărul, ci doar interpretarea pe care o dă fiecare, în funcţie de ideologiile de care este convins”

În Duminica a VI-a după Paşti (a Orbului din naştere), Preasfinţitul Părinte Ignatie, Episcopul Huşilor, a săvârşit Sfânta Liturghie la Mănăstirea Fâstâci, Protopopiatul Vaslui.

În cuvântul de învăţătură, Preasfinţia Sa a vorbit despre pericolul ideologiilor, despre încercările de manipulare a adevărului şi despre negarea evidenţelor.

Ierarhul Huşilor a comparat atitudinea fariseilor şi cărturarilor din pasajul evanghelic citit cu tendinţele contemporane de răstălmăcire a realităţii:

„Pasajul evanghelic ne relatează una din minunile săvârşite de Hristos cu un orb din naştere.

Este o minune al cărei final ne poate contraria. Fariseii şi cărturarii au pus la cale, în răutatea şi micimea sufletelor lor, să nege o evidenţă, să desfiinţeze o minune al cărei subiect fost orbul din naştere.

Atunci când vrei să distrugi o evidenţă sau o experienţă atât de clară, începi să îl interoghezi, să îl anchetezi pe beneficiarul acestei schimbări radicale.

Aşa s-a întâmplat cu orbul din naştere. Pentru el, vindecarea, faptul că a primit vederea de la Dumnezeu-Omul era o realitate de necontestat.

Nimeni, niciodată nu ar fi putut smulge această evidenţă. Cărturarii şi fariseii, în orbirea lor sufletească, ar fi vrut să îi smulgă această evidenţă, de care el s-a bucurat, anume că a primit vederea.

Să nu ne înşelăm că o asemenea atitudine este specifică vremurilor biblice. Din nefericire o găsim multiplicată şi în timpurile pe care le trăim.

Sunt negate evidenţele credinţei, sun negate certitudinile credinţei şi experienţele pe care fiecare le trăim.

În perioada comunistă, atunci când vroiau să manipuleze şi să desfigureze o anumită realitate, să desfiinţeze adevărul, era chemată persoana în cauză la anchetă, la interogatoriu, încât să fie determinată să gândească ca şi cel care o interoga, să spună lucrurile pe care vroia să le audă anchetatorul. Acesta încerca să îi spele mintea şi să îl convingă să îşi asume realitatea în care el credea, iar nu cea de care era omul foarte convins.

Această atitudine se numeşte ideologie”.

Părintele Episcop Ignatie a descris încercările de manipulare la care a fost supus orbul vindecat, identificând şi sursa înţelepciunii de care acesta a dat dovadă:

«A răspuns deci acela: Dacă este păcătos, nu ştiu. Un lucru ştiu: că fiind orb, acum văd». (Ioan 9, 25)

Când transformăm viaţa într-o ideologie, atunci unica noastră preocupare este de a falsifica adevărul, de a manipula şi de a nega evidenţele. Aşa au procedat fariseii şi cărturarii din Evanghelie.

Ei s-au gândit că pot să prostească un cerşetor orb. L-au chemat, încercând să deturneze şi să brutalizeze experiența pe care acesta a avut-o.

În viclenia, superficialitatea şi vanitatea lor, aceştia, în momentul în care îl cheamă pe orb pentru a-l trage la socoteală, încep cu o formulă de jurământ, pe care evreii o cunoşteau foarte bine: «dă slavă lui Dumnezeu».

Îl invită pe cel orb să spună adevărul sub jurământ, dar un «adevăr» pe care ei vroiau să îl audă, iar nu cel pe care l-a trăit orbul.

Acesta şi-a dat seama de inepţia şi aberaţia interogatoriului. Răspunsurile pe care el le-a dat sunt de o inteligenţă şi o logică imbatabile, care i-au tulburat pe cărturari şi farisei.

De unde i-a dat Dumnezeu acestui orb, despre care ni se spune că era cerşetor – şi deducem că nu era un om şcolit, această inteligenţă?

Acest orb, în momentul în care a primit de la Dumnezeu lumina şi vindecarea, a dat dovadă de o inteligenţă orbitoare, strălucitoare în comparaţie cu îngustimea de minte a cărturarilor.

Este atât de inteligent încât nu intră în logica cărturarilor şi a fariseilor. Le dă o replică usturătoare: «nu ştiu dacă Acesta este păcătos. Nu este competenţa mea. Nu am de unde să ştiu sufletul Celui care m-a vindecat. Pot să vă spun faptul că nu am văzut şi, în urma acestei intervenţii asupra ochilor mei, văd. Acest lucru este esenţial pentru mine».

Un asemenea răspuns i-a disperat pe cărturari şi farisei, elita religioasă a poporului evreu, care erau foarte bine pregătiţi din punct de vedere intelectual.

Acest dialog scoate în evidenţă mintea sclipitoare a celui ce fusese orb.

De unde a avut el toate aceste răspunsuri?

Din credinţa pe care o avea în Cel care l-a vindecat şi, în egală măsură, din experienţa şi bucuria pe care le-a dobândit din întâlnirea cu Iisus Hristos. El este Lumina lumii, adevărata lumină a minţii şi a inimii omului. De aici a primit darul inteligenţei, încât a putut face faţă tuturor tertipurilor logice.

Paradoxal, acesta se vindecă de orbirea sufletească, şi Dumnezeu îi dăruieşte o înţelepciune a minţii orbitoare pentru cărturari şi farisei”.

Ierarhul Huşilor a vorbit despre pericolul ideologiilor şi despre cum acestea încearcă să se insinueze în societatea contemporană:

„Nu credeţi că lucrurile stau cam la fel şi în lumea în care trăim? Ni se neagă evidenţele, credinţa, minunea pe care o trăim de fiecare dată în Liturghie prin Împărtăşanie.

De se întâmplă toate acestea?

În spatele acestor negări a evidenţelor, a ceea ce noi trăim în calitate de creştini, în Biserică, stă o ideologie.

Ideologiile, spunea părintele Arsenie Papacioc, nu au mamă, nici tată. Ele ucid întotdeauna.

Ateismul este o ideologie care ucide. Nu-i interesează omul, cu toate trăirile lui personale şi cu ceea ce el experimentează la nivel personal în relaţia sa cu Dumnezeu. Caută să le desfiinţeze.

Este ceea ce am trăit, preţ de peste 40 de ani, în comunism.

Ideologiile ucid şi transformă oameni. Vor să denatureze firea umană şi să atenteze la demnitatea ei.

Astăzi se întâmplă la fel. Sunt tot felul de ideologii care bântuie în lume.

Una dintre cele mai viclene şi malefice este cea a progresiştilor. Ei spun că nu avem nevoie de tradiţie, de rădăcini, de credinţă, de valori. Toate acestea, spun ei, nu sunt esenţiale pentru om.

Dacă îi luăm omului credinţa, trăirile lui, valoarea familiei, nu mai rămâne nimic din el.

Ideologiile sunt foarte perverse şi viclene. Au o logică malefică, care dezbină şi vor să smulgă din sufletul omului trăirea pe care o are”.

Preasfinţia Sa a vorbit despre atacul ideologic asupra Sfintei Împărtăşanii, ilustrând, din tradiţia vizuală a Bisericii, cine este cel care luptă permanent împotriva lui Hristos:

De ce credeţi că în vremea aceasta, de încercare pentru noi, marea bătălie se duce în jurul Sfintei Împărtăşanii, a Trupului şi Sângelui lui Hristos? Pentru că trebuie negată evidenţa, trebuie brutalizat un adevăr pe care noi, creştinii, îl ştim. Nu este o simplă pâine şi vin, ci este Trupul şi Sângele lui Hristos.

Pentru ideologii acestui veac nu contează experienţa, ci ideile pe care ei le promovează.

Locul elitei religioase, a fariseilor şi cărturarilor, au luat-o astăzi alţii, care, la fel ca şi aceia, vor să nege evidenţele.

Dumnezeu ne va întări şi, dacă ne vom strădui să ne împărtăşim de lumină, vom primi darul de a da răspunsurile care să conţină o logică la fel de imbatabilă ca a acelui orb simplu.

Dumnezeu este lumina. El ne dă înţelepciunea minţii.

Noi spunem despre un om înţelept că are o minte luminată. Ştie să iasă, în situaţii delicate, din hăţişurile complicate ale vieţii. Dumnezeu îi dă această putere, să vadă esenţa, ceea ce este cu adevărat important.

La fel, pe acest orb nu-l interesa că va fi exclus din sinagogă. Era convins de ceea ce a trăit.

Din nefericire, poate că noi nu trăim la acelaşi nivel credinţa, încât nimeni să nu ne poată clinti, indiferent câte viforniţe ideologice şi răutăţi s-ar năpusti asupra noastră.

Astăzi se pune accent pe interpretarea unui adevăr sau a unei fapte, iar nu pe cum sunt faptele în conţinutul lor.

Revenind la Sfânta Împărtăşanie şi la toată această dezbatere pe care au aruncat-o seculariştii în spaţiul public, vedem că ei sunt foarte preocupaţi de faptul că prin Împărtăşanie s-ar putea transmite virusul.

Ei nu se împărtăşesc. Cei care contestă Împărtăşania şi încearcă să ne înveţe cum să ne trăim credinţa, nu au nicio treabă cu credinţa. Nu vedem pe niciunul venind la Sfânta Liturghie. Sunt atât de «îngrijoraţi» de ceva pe care, de fapt, nu îi interesează şi cu care nu au nicio legătură. Este clar că aceasta înseamnă ideologia.

Într-o pictură de la una din mănăstirile din Oltenia este reprezentată Umblarea pe mare a lui Hristos şi venirea în corabia în care sunt ucenicii. În această corabie, care este Biserica, în centru, se află o masă, iar diavolul stă departe şi ţinteşte spre această masă, ca să Îl ia pe Hristos euharistic, Sfânta Împărtăşanie.

Si astăzi sunt interpretate tendenţios realităţile. Fariseii încercau să interpreteze ceea ce a trăit acel orb. Nu îi interesa fapta în sine.

Trăim astăzi în epoca «post-adevăr». Pe om nu îl interesează adevărul, ci doar interpretarea pe care fiecare o dă, în funcţie de ideologiile de care este convins”.

Legaturi:

Sa recitim proorociile, nu sa le dispretuim (I): “SFANTA LITURGHIE sau Jertfa cea de-a pururi este aceea care OPREȘTE SĂ SE ARATE ANTIHRIST”/ “Lucifer va interzice prin lege IMPARTASANIA. Vor fi Sinoade care vor decide MODIFICARI ALE TUTUROR SFINTELOR TAINE”

PS AMBROZIE, Episcopul Giurgiului: “NU POATE NIMENI SĂ NE SPUNĂ CUM SĂ FACEM SFÂNTA ÎMPĂRTĂȘANIE! Statul în care trăim a arătat că nu are iubire față de popor și politicienii s-au cocoțat, ca întotdeauna, pe coronavirus, dar VOR AVEA PE CONȘTIINȚĂ OAMENI” (video, text)

IPS TEODOSIE despre VANAREA SFINTEI IMPARTASANII PUBLICE si apropierea momentului implinirii proorociei lui Daniel despre “URACIUNEA PUSTIIRII IN LOCUL CEL SFANT”. “Iata, au venit cei de la presa sa ma vada ca impartasesc. Ati venit degeaba. Tot vom impartasi! Cel mai sfant lucru este socotit acum ca o osanda, ca cel mai rau” (VIDEO, TEXT)

Parintele Emil Jurcan despre LUPTA IMPOTRIVA IMPARTASANIEI, ca inceput al razboiului total cu Biserica: “Lui Hristos nu poti sa-i pui conditii medicale. NU CEDATI! Daca astazi veti ceda povestea cu Lingurita si sa nu impartasiti, maine vor veni cu altceva. HRISTOS NU SE NEGOCIAZA! Asta inseamna SA AI FERMITATE, este momentul in care sa spui STOP!” (VIDEO, TEXT)

Părintele Vasile Păvăleanu despre ATACURILE ASUPRA BISERICII cu pretextul PANDEMIEI. Sfintele Taine VS. “sfântul televizor”? “Am devenit protestanți peste noapte? ESTE O VREME A CERNERII, ESTE UN EXAMEN PE CARE ÎL DĂM TOȚI, de la Patriarh, Mitropoliți, stareț, preot până la ultimul credincios mirean. CUM VOM TRECE ACEST EXAMEN?” (video, text)

Pr. Prof. Vasile Păvăleanu explică DE CE NU TREBUIE SCHIMBATĂ MODALITATEA DE ÎMPĂRTĂȘIRE A BISERICII, PRIN LINGURIȚA SFINȚITĂ, în ciuda presiunilor dinafară și dinlăuntru: “Modul administrării consfințește, confirmă, întărește, sporește credința, sau dimpotrivă este prilej de raționalizare, de secularizare, de bagatelizare, de ispitire sau chiar de necredință”

VIDEO: Jurnalistul ANDREI VLĂDĂREANU mărturisește: “Biserica oricum nu are voie să dea Sângele și Trupul lui Hristos nici apostaților, nici celor care se îndoiesc. Niciodată. Și oricum, Biserica nu dă Sfânta Împărtășanie nimănui cu forța. CU FORȚA LUCREAZĂ CEILALȚI”

Comunicate ferme ale SFINTEI CHINOTITE ale Sfantului Munte si ale SINODULUI BISERICII GRECIEI, care DEZAVUEAZA CATEGORIC “ridiculizarea Sfintelor Taine”, dar si “declarațiile publice care pledeaza pentru ABTINEREA DE LA SFANTA IMPARTASANIE”: “Nu este cu putinta sa fie obligati credinciosii sa fie lipsiti de CEA MAI MARE TAINA A BISERICII”

PS PRODROMU al Madagascarului: „Sfânta Împărtăşanie NU transmite boli, este izvorul vieţii, iar noi trăim acest lucru în fiecare zi în AFRICA, unde intrăm în contact cu nenumărate boli”/ Mitropolitul Augustin al Germaniei (Patriarhia Ecumenică): ÎMPĂRTĂȘIM CU LINGURIȚA DE PESTE O MIE DE ANI. Nu este problema statului!/ Consiliul de Stat al Franței critică guvernul pentru ATINGEREA GRAVĂ adusă LIBERTĂȚII CULTULUI RELIGIOS

MESAJ PUTERNIC AL PARINTELUI EPISCOP MACARIE, de Bunavestirea indoliata, “in zilele cand vestile rele ne coplesesc”: “BISERICA A DEVENIT UN CONVENABIL TAP ISPASITOR IN ACESTE VREMURI DE CERNERE. Credem cu tarie ca IMPARTASANIA din acelasi potir NU TRANSMITE INFECTIE! Portile iadului de vor lovi Biserica nu o vor putea prabusi!” (VIDEO, TEXT)/ RUGACIUNE FIERBINTE LA VREME DE MOLIMA

“SFINTELE TAINE sunt realitati, nu simboluri. Este o PROFANARE sa ne gandim sau sa ne apropiem de ele ca si cum ar fi realitati biologice obisnuite, perisabile” – Marturisirile limpezi si puternice ale unor EPISCOPI ROMÂNI (PS MACARIE, IGNATIE si IUSTIN) despre SEMNIFICATIA SI PUTEREA SFINTEI IMPARTASANII, in contextul “ISPITEI de a dori sa modificam DUPA BUNUL PLAC randuiala liturgica statornicita in Biserica”

***

Cu vehemență și fermitate exemplară, EPISCOPUL IGNATIE al Hușilor acuză “instalarea unui DESPOTISM SANITAR, care se traduce printr-o IMIXTIUNE hilară şi ineptă în ceea ce priveşte practica liturgică a Bisericii”. Despre “MINȚILE DRILL LOCKDOWN” ale seculariștilor care doresc să reconfigureze cultul ortodox, pornind de la LINGURIȚELE DE UNICĂ FOLOSINȚĂ

PREASFINȚITUL IGNATIE al Hușilor (și video): “SĂ NU-I CREDEȚI pe cei care vă spun că a fi credincios înseamnă doar A TRĂI CREDINȚA ÎN INIMA NOASTRĂ, a fi om bun, a avea lumina în suflet. ESTE FALS! Noi avem nevoie de HRISTOS DIN ÎMPĂRTĂȘANIE, pe care Îl primim într-un cadru liturgic. SLUJBELE BISERICII nu ţin de exteriorul vieţii în Hristos, nu sunt simple ritualuri!”/ Cum a fost Sărbătoarea Învierii în vremea noii molime: CA ACUM 2000 DE ANI, CU BISERICILE ÎNCHISE ȘI PĂZITE MILITAR…

PS IGNATIE, Episcopul Hușilor, MĂRTURISIRI (NE)AȘTEPTATE în PASTORALA de Paști din vremea bisericilor goale: “BISERICA NU SUNTEM DOAR NOI, SLUJITORII. Acum funcţionăm incomplet. Pe planul credinţei, PANDEMIA s-a dovedit a fi mai malefică şi mai vicleană decât orice REGIM TOTALITAR prin care au trecut înaintaşii noştri. Slujirea Tainei SFINTEI EUHARISTII este unica RAȚIUNE DE A FI A BISERICII a Bisericii”

PS IGNATIE despre MINCIUNA PROPAGANDISTICA si “CIUMA” FALSURILOR aruncate in vreme de criza, pentru EXPLOATAREA FRICILOR OAMENILOR (video, text)/ MOLIMA HRISTOFOBIEI IN VREME DE PANDEMIE – raspuns polemic atacurilor inversunate ale ACTIVISTILOR PROGRESISTI impotriva clerului BOR pentru FOLOSIREA LINGURITEI EUHARISTICE

PATRIARHUL DANIEL REVINE CU PRECIZARI DESPRE REGULA IMPARTASIRII, dar PRECEDENTUL “LINGURITELOR PERSONALE” ESTE CREAT, in numele grijii pentru “cei mai slabi in credinta”/ PS IGNATIE: “Biserica se conduce nu prin comunicate, ci prin cuvinte pastorale asumate”/ REACTII, ATITUDINI, CLARIFICARI si MARTURII din partea corpului eclesial viu in privinta SMINTELII create de primul comunicat al PATRIARHIEI si a relatiei dintre SFINTELE TAINE – LINGURITA – BOLNAVI – IGIENA

 

***

PS IGNATIE la Duminica Orbului despre INVIDIA care ORBESTE si DISTRUGE: “Comportamentul fariseilor si carturarilor este multiplicat, cu asupra de masura, in societatea in care traim. NE HRANIM DIN CALOMNIE, MINCIUNA SI URA”

“Azi orbii vad, dar se tem. Si frica le va lua din nou vederea…” – GARANTII “DREPTURILOR OMULUI” si CONTROLUL PRIN FRICA al maselor oarbe…

DUMINICA ORBULUI DIN NASTERE. “Ne place un Dumnezeu care sa nu ne stanjeneasca cu autoritatea Lui si mai ales cu prezenta Lui”

PARINTELE ARSENIE BOCA DESPRE SUFLETELE OARBE: “Asa-i firea omului pacatos: cand ii lovesti dracii, iti zice ca tu esti drac”

Predica Sf. Luca al Crimeei despre NOBLETE si ORBIRE: “Oamenii josnici la fiecare pas viclenesc, sunt in stare sa-i distruga pe fratii lor doar ca sa traiasca ei mai bine”

CURAJUL ORBULUI DIN NASTERE. Asumarea invierii propriului suflet si LEPADAREA DUHULUI LUMII: “Acest om a ieşit din această lege nescrisă păcătoasă a lumii de a ne fofila, de a ne găsi locşoare calde…”

 

***

Crestinul “a-toate-impaciuitor” din era post-Adevar, GROAZA DE ADEVARUL INCONFORTABIL si SITUAREA COMODA IN FATA RAULUI DEGHIZAT. “Suntem mai buni chiar si decat Dumnezeu” – nebunia otravitoare a noilor teologii “progresiste”, “New Age”. ZEUL TOLERANTEI si ipocrizia inchinatorilor sai… “fundamentalisti”

DE LA FARISEII DE IERI LA FARISEII DE ASTAZI… “Amagitorul acela…” si META-amagitorii lumii

Preasfințitul IGNATIE, Episcopul Husilor despre “PIRATII” spirituali PROGRESISTI, care vor sa ne “salveze”, smulgandu-ne din corabia Bisericii, spre a ne ineca in “MAREA DIVERSITATII TOTALITARE”: “Nu va temeti de niciun fel de CANTEC DE SIRENA, de niciun fel de IDEOLOGIE care vrea sa va extirpe din matca valorilor crestine!”

Pastorala de Paști (2019) a PS IGNATIE, Episcopul Hușilor despre CINA DE LA EMAUS, VEDEREA NEVĂZUTULUI și vremurile TOTALITARISMULUI PROGRESIST: “Totalitarismul actual este mai cumplit şi mai groaznic pe termen lung decât totalitarismele secolului al XX-lea… Uneori nici nu ne dăm seama cum NE DISTRUGE „GRAȚIOS” ȘI „TOLERANT”, ca şarpele care îşi calculează cu precizie muşcătura fatală”

PS IGNATIE TRIF despre TOTALITARISMUL IDEOLOGIILOR “PROGRESISTE” ANTICREȘTINE. John Coffey: “Mitul secular al progresului tinde să creeze o eshatologie triumfalistă şi INTOLERANTĂ. În tradiţia iluminismului radical, dispreţul faţă de religie a fost adesea transpus în POLITICI DE SUPRIMARE”


Categorii

Biserica la ceas de cumpana, Duminica orbului din nastere, Hrana duhului / PREDICI SI CUVINTE DE FOLOS, Impartasania, Prigoana impotriva crestinilor, PS Ignatie, Episcopul Husilor, VIDEO, Vremurile in care traim

Etichete (taguri)

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Articolul urmator/anterior

Comentarii

7 Commentarii la “PS IGNATIE – predica la Duminica orbului despre ATACUL LA SFANTA IMPARTASANIE si noii farisei – IDEOLOGII ANTICRESTINI DIN EPOCA POST-ADEVAR

  1. Pingback: “Prinde orbul, scoate-i ochii!”– PS SEBASTIAN despre CAMPANIA DE ORBIRE GENERALĂ a prigonitorilor credinței creștine: “Trăim, așadar, vremuri similare celor din evanghelie, în care oamenii nu doar că se cred dumnezei, dar se
  2. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2954588291323881&id=100003182175858&sfnsn=mo&d=n&vh=i

    ÎPS Bartolomeu Anania, veșnică fie-i pomenirea, despre fresca din pridvorul bisericii bolniță a Mănăstirii Hurezi (Horezu), la care se referă PS Ignatie, unde Mahomed (preînchipuind pe diavolul) este pictat trăgând cu arcul spre Chivotul în care este Sfânta Împărtășanie !!!

  3. Pingback: Pr. TUDOR CIOCAN despre STRATEGIILE ANTIHRISTICE DE RUPERE A CRESTINILOR INTRE EI, DE BISERICA SI DE DUMNEZEU in vremurile noilor forme ale “luptei de clasa”. ISPITA GRIJII EXCESIVE PENTRU SANATATE si a exacerbarii FRICII DE IMBOLNAVIRE (audio
  4. Pingback: CUVÂNT TREZITOR AL PS SEBASTIAN, Episcopul Slatinei: “Până unde se va merge cu persecuția aceasta, oare, fraților? Noi oare vom putea răbda prigoanele și presiunile de tot felul la care este supus tot mai mult și creștinismul nostru? Putea-
  5. Pingback: Predicile PS IGNATIE al Hușilor la POGORÂREA DUHULUI SFÂNT: “BISERICA este poporul lui Dumnezeu adunat în rugăciune, ca să se împărtăşească şi să trăiască credinţa. FIDELITATEA FAȚĂ DE TRADIȚIE, DE RĂDĂCINI şi obârşie este ce
  6. Pingback: “Atunci când vedeți că vor începe lupta împotriva Sfintei Împărtășanii, să știți că Antihrist se află pe drum”. PĂRINTELE ELPIDIE VAIANAKIS: “ACUM ÎNCEPE ULTIMA PRIGOANĂ A BISERICII”. Apatia conducătorilor biseric
  7. Pingback: “SE NUMEȘTE REEDUCARE!” – Cuvânt mărturisitor despre PAN-DEMONIA GLOBALĂ: “Satana nu mai are răbdare! Dacă vrei să robești un om, îi insufli ÎNDOIALĂ, FRICĂ, îi ataci temelia valorilor și îl DEZBINI. Te folosești de
Formular comentarii

* Pentru a deveni public, comentariul dumneavoastra trebuie aprobat de un administrator. Va rugam sa ne intelegeti daca nu vom publica anumite mesaje, considerandu-le nepotrivite, neconforme cu invatatura ortodoxa sau nefolositoare sufleteste. Va multumim!

Carti

Articole recomandate

Rânduială de rugăciune

Articole Recomandate

Carti recomandate