PĂRINTELE EPISCOP MACARIE – MÂNGAIERE ȘI ÎNTĂRIRE pentru cei care se simt claustrați, singuri, zdrobiți, înfricoșați: “Chiar dacă ți-e greu, chiar dacă te simți zdrobit, nu ești singur, frate drag, nu ești singură, surioară scumpă. Hristos te așteaptă cu brațele răstignite pentru a te îmbrățișa!”. ÎNDEMN LA CITIREA despre SUFERINȚELE CELOR DIN TEMNIȚELE COMUNISTE

17-04-2020 4 minute Sublinieri

Episcopul Macarie: „Adu-ți aminte de aceste cuvinte ale Celui care a luat chip de rob ca să-ți spele ție picioarele!”

Cuvântul Preasfințitului Părinte Episcop Macarie Drăgoi rostit în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm, la Denia din Sfânta și Marea zi de Joi din Săptămâna Sfintelor Pătimiri, 16 aprilie 2020:

În criza coronavirusului, îndemnul către tineri al Episcopului Macarie Drăgoi de la Liturghia din Joia Mare, Paraclisul Episcopal Stockholm, 16 aprilie 2020:

Episcopul Macarie: „Adu-ți aminte de aceste cuvinte ale Celui care a luat chip de rob ca să-ți spele ție picioarele!”. Cuvântul Preasfințitului Părinte Episcop Macarie Drăgoi rostit în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm, la Denia din Sfânta și Marea zi de Joi din Săptămâna Sfintelor Pătimiri, 16 aprilie 2020

Preaiubiții mei,

Iată am ajuns în seara Cinei de Taină. Peste doar câteva ore, ucenicii vor suferi cea mai mare dramă a vieții lor. Cel care le ridicase inimile, Cel care le vindecase rănile sufletești, Cel care era lumina, bucuria, viața lor, pentru care lăsaseră totul, Cel care potolise marea și îl înviase pe Lazăr, tocmai El, făgăduința și nădejdea lor cea mai scumpă, va fi arestat, batjocorit, târât ca un infractor de rând de la Ana la Caiafa, de la Sinedriu la Pilat, de la Pilat la Irod, de la Irod înapoi la Pilat, ca să fie supus flagelării, batjocurii și răstignirii.

În acea seară, în care Hristos S-a adus jertfă euharistică, El rostește cel mai adânc și mai răscolitor cuvânt de despărțire care a existat și care va exista în istoria omenirii. Să-l recitim, iubiții mei, căci acest cuvânt ni se adresează și nouă, celor care, asemenea ucenicilor Săi, ne-am strâns în jurul Său, căci știm și mărturisim că El este lumina vieții noastre.

Să nu se tulbure inima voastră, ne spune Mântuitorul.

Ne spune pentru că multe avem a vedea și a trăi. Ne spune aceasta pentru că vom bea și noi din același pahar al amarului din care a băut El, căci nu este sluga mai mare decât stăpânul, și dacă pe El L-au prigonit, înseamnă că și pe noi ne vor prigoni.

Să nu se tulbure inima noastră, așadar, atunci când vedem că vrăjmașii Bisericii sunt triumfători, când vedem că creștinismul este făcut de ocară și ostracizat, când vedem că suntem scoși afară din cetate, ca niște răufăcători, deși Biserica a făcut doar bine fiilor săi. Să nu se tulbure inima noastră și să nu se înfricoșeze când vedem bisericile închise, căci acestea trebuie să vină, însă cu noi este Dumnezeu…

Nu vă voi lăsa orfani; voi veni la voi.

De vom avea credință în El, nu ne va lăsa orfani de dragostea și de harul Său.

Iubite frate și iubită soră, când îți va fi mai greu, când te vei simți singur și părăsit, de toți uitat și de nimeni mângâiat, adu-ți aminte de aceste cuvinte ale Celui care a luat chip de rob ca să-ți spele ție picioarele. Ca să te slujească pe tine. Ca să te mântuiască și să te facă părtaș firii Sale dumnezeiești pe tine.

Chiar dacă ți-e greu, chiar dacă te simți zdrobit, nu ești singur, frate drag, nu ești singură, surioară scumpă. Nu uita, Iisus a făgăduit, iar făgăduința Lui e nemincinoasă: Va veni la tine! Așteaptă-l pe Domnul, îmbărbătează-te și să se întărească inima ta și așteaptă-l pe Domnul.

Voi sunteți prietenii Mei. 

Nu te străpunge la inimă, iubite frate, iubită soră, acest cuvânt al Mirelui Ceresc? Mai poate râvni după altceva sufletul nostru după ce aude acest cuvânt de înfiere și de dragoste de la Hristos? Voi sunteți prietenii Mei, voi sunteți cei pentru care M-am răstignit și am înviat, voi sunteți propovăduirea și slujirea Mea.

Când pocăința ne străpunge inimile, ne simțim umili și cei mai de urmă dintre oameni (Vierme sunt și nu om, spune și psalmistul), însă atunci vine Iisus și ne îmbrățișează spunându-ne: Tu ești prietenul meu! Tu, care te simți cel mai bicisnic dintre oameni, vrednic de tot disprețul, care instinctiv îți tragi picioarele din fața Celui care și-a pus ștergarul ca să ți le spele, fiind înnobilat cu această mare demnitate și cinste, de a fi prietenul lui Hristos.

Da, iubite frate, iubită soră, acum și noi suntem triști. Lumea se bucură, iar noi plângem. Dar nu uita, iubite prieten al lui Hristos, că după răstignire vine învierea, și după înviere, vine Judecata. Atunci stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară. Atunci orice nedreptate va fi vădită și toate vor fi puse la locul lor. Încă puțină răbdare, iubite frate, iubită soră.

***

În criza coronavirusului, îndemnul Episcopului Macarie Drăgoi către tineri la Liturghia din Joia Mare din Paraclisul Episcopal din Stockholm, 16 aprilie 2020

Suntem în Joia Mare, la Cina cea de Taină când cel mai tânăr și iubit dintre ucenici, Ioan Evanghelistul, s-a rezemat la pieptul lui Iisus, de aceea, iubite frate, iubită soră care te afli acum la vremea tinereții, vreau să-ți încredințez câteva gânduri ale inimii venite de la un păstor, de la un episcop care este încă tânăr.

Te-ai născut și ai crescut într-o perioadă de bunăstare și de siguranță cum rareori a existat în istoria umanității. Ai acces neîngrădit nu doar la cele necesare vieții, ci și la tehnologie, la filme, cărți, muzică, artă și la orice ți-ar pofti inima, folositor sau, uneori, prea puțin folositor. Acum îți este mai greu! În criza coronavirusului te afli izolat, claustrat, poate, și te simți închis între pereți ca într-o celulă, fără a putea să te bucuri ca înainte de soare, de primăvară, de prietenii tăi, de aerul tare al muntelui sau de briza binefăcătoare a mării! Toate acestea au devenit inaccesibile, iar în față ți se așterne un viitor caracterizat de incertitudine. Da, așa este, însă…

Nu te teme, iubită tânără și iubite tinere! Aceasta este șansa ta de a deveni om, amintindu-ți că ai fost creat după chipul lui Dumnezeu. Aceasta este șansa ta de a găsi în Hristos un Frate și un Prieten nedezmințit, milostiv, bun, blând, smerit, drept, iertător și puternic. Aceasta este șansa ta de a descoperi esența vieții, de a descoperi demnitatea, verticalitatea, cinstea, omenia. Dacă te simți în aceste zile, închis ca într-o închisoare și lipsit de soare, ia și citește o carte despre suferințele celor din temnițele din perioada comunismului. Ai să găsești acolo multe pilde de tinerețe jertfelnică, ai să găsești acolo pe cei care și-au păstrat tinerețea curată, sfântă, dârză, mărturisitoare, și nu doar că au supraviețuit iadului închisorilor, ci chiar l-au și biruit. Dacă te simți în aceste zile copleșit de perspectivele înfricoșătoare ale viitorului, deschide, iubită tânără, iubite tinere, Sfânta Scriptură și vei găsi acolo cum a oscilat, mereu, istoria omenirii, între calea vieții și calea morții, între calea binecuvântării și calea blestemului.

Iar de vei reuși să mergi cu lectura până la Evanghelii, vei găsi acolo o parabolă, parabola Fiului Risipitor. În această parabolă tu însuți te vei regăsi fiindcă povestește despre tine. Această parabolă se referă la un fiu care voind să trăiască așa cum voia el, în patimi și desfătări, și-a luat partea sa de moștenire de la Părintele său cel prea mult înțelegător și iubitor și a plecat de acasă, departe, în ținuturi străine. Acolo și-a cheltuit toată averea sa, ajungând într-o stare de cumplită lipsă și decădere. Însă odată ce a ajuns în această stare, încât jinduia până și la roșcovele mâncate de porcii pe care-i păzea, acest tânăr și-a venit în sine. În această grea încercare în care s-a aflat, în această înstrăinare, ajungând la fundul prăpastiei căderii sale, acest fiu în cele din urmă s-a dezmeticit. Și-a venit în fire și a înțeles că are un Tată și că are o casă. Și-a luat inima în dinți și s-a întors acasă, unde Părintele Său îl aștepta cu dor nespus. Fiul și-a îmbrățișat Tată, iar Tatăl și-a redobândit Fiul.

Acest Părinte, iubite frate, iubită soră, este Dumnezeul cel Viu, pe Care-l găsești în Biserica Sa, unde ești acasă. Vino, Hristos te așteaptă cu brațele răstignite pentru a te îmbrățișa!

Legaturi:

ICOANA MAICII DOMNULUI DE LA BISERICA HAGIU DIN BUCURESTI A PLANS PENTRU NOI: “Nu lasa, Maicuta, sa pierim!”/ ASTEPTAND INVIEREA IN INCHISORILE CASELOR, IN MIJLOCUL UNUI RAZBOI CARE NE DEPASESTE. Ce e de facut? ”Asteapta pe Domnul!”

“Nu te teme, Domnul este cu tine! CU NOI ESTE DUMNEZEU…” – Preasfintitul BENEDICT: Cuvinte de intarire catre “Biserica de acasa” despre VREMEA TREZVIEI, VREMEA ALEGERII, MANGAIEREA IMBRATISARII LUI DUMNEZEU si AJUTORUL IN SUFERINTA AL MAICII DOMNULUI: „Singurul loc unde nu te cuprinde frica este în brațele lui Hristos. Depărtându-ne de El, fricile nasc pui și se transformă în panici. Să nu uităm asta!”

NADEJDEA – LUMINA LUI DUMNEZEU DIN MIJLOCUL INTUNERICULUI LUMII CARE L-A ALUNGAT DIN “CETATE”. Interviu cu Vladica Macarie in “Familia ortodoxa”: “Prin faptul că îl strângi pe om la inima ta îi arăţi că, de fapt, HRISTOS ÎNSUȘI ÎL ÎMBRĂȚIȘEAZĂ ȘI ÎL ȚINE LA INIMA SA IUBITOARE…”

 

***

EPISCOPUL MACARIE: “Tot ce se întâmplă acum cu noi este un semn că NE APROPIEM, ca obște, DE GOLGOTA SUFERINȚEI. Golgota NU ESTE SIMBOLICĂ, Golgota nu este o celebrare, ci Golgota este o realitate!” (AUDIO, TEXT)

PS MACARIE despre ÎNCERCĂRILE GOLGOTEI și NOILE VREMURI DE MUCENICIE: “Purtându-ne poverile unii altora în aceste vremuri grele, trebuie SĂ NE ÎNCURAJĂM UNII PE ALȚII asemenea martirilor din vechime” (VIDEO)

“Hristos a îngăduit în aceste vremuri grele să fie PUS SUB PAZĂ, în bisericile păzite unde CREDINCIOȘII NU POT SĂ INTRE”. Episcopul Macarie Drăgoi – CHEMARE LA PRIVEGHERE pentru a primi LUMINA Duhului Sfânt “atunci când se așterne întunericul peste lume”

“Suntem toți acum niște Lazări în mormântul carantinei” – CUVÂNT CALD CU PUTERE MULTĂ AL PS MACARIE denunțând ÎNCHIDEREA BISERICILOR ȘI CIMITIRELOR, în Sâmbăta lui Lazăr: “OAMENII AU NEVOIE DE HRISTOS ȘI DE BISERICĂ! Cineva se gândește că poate lua locul lui Dumnezeu folosindu-se de spaimele omenești, iar mulți dintre noii farisei caută să Îl oprească pe Mântuitorul Iisus Hristos să ajungă la noi”

PS MACARIE: “ATUNCI INTERVINE AJUTORUL CERESC, când nu mai există speranță în soluții omenești, atunci apare salvarea CÂND TOTUL PARE PIERDUT… Ce i-a salvat pe creștinii Constantinopolului? Nu forța militară și planurile omenești, nu!, ci MAICA DOMNULUI!” (și VIDEO)

 

***

IUBIND CRUCEA LUI HRISTOS… Conferința de la Ploiești (aprilie 2016) a Părintelui Episcop MACARIE DRAGOI (audio+text) – prima parte: “Atunci când simțim că nu mai avem puterea de a merge mai departe, atunci când simțim că suntem slăbiți, epuizați sub povara crucii, SA NE RIDICAM OCHII SPRE CERURI…”

PARINTELE EPISCOP MACARIE – cuvant mangaietor despre purtarea-impreuna a Crucii: CALEA IMPREUNA-PATIMIRII CU HRISTOS SI CU FRATELE AFLAT IN SUFERINTA: “Dacă un apropiat se plânge că-i e greu, primul nostru impuls nu e să împreună pătimim cu el, ci să-l moralizăm asemenea prietenilor lui Iov” (VIDEO, TEXT)

DOCTORIA NADEJDII – Conferinta de la Cluj (martie 2016) a PS MACARIE DRAGOI (video+text). Balsam pentru durerile inimilor suferinde si ale sufletelor cazute in adancul prapastiei: SA STRIGAM CATRE HRISTOS, SA RIDICAM OCHII SPRE CER!

 

***

SFANTA SI MAREA JOI: “La spalarea Cinei…” EVANGHELIILE EXTRAORDINARE ALE CUVANTARII DE DESPARTIRE (si audio)

JOIA CEA MARE A CINEI DE TAINA. Cand Dumnezeu ingenuncheaza in fata mea… POT EXISTA CUVINTE MAI PROFUNDE SI MAI COPLESITOARE DECAT ACESTEA?

“O, prietenilor! Vedeţi să nu vă despartă de Mine vreo FRICĂ…”. Dumnezeiasca TAINĂ A IUBIRII MIELULUI JUNGHIAT, a “Ospățului Stăpânului” Care PE SINE SE DĂRUIEȘTE spre Mâncare de nemurire

DENIA CELOR 12 EVANGHELII pentru SFANTA SI MAREA VINERI A PATIMIRILOR DOMNULUI NOSTRU IISUS HRISTOS (video, audio)

SFANTA SI MAREA VINERI a sfintelor si infricosatelor patimiri ale Domnului. RASTIGNIREA SI INGROPAREA LUI HRISTOS. Predica IPS Teofan la Denia celor 12 Evanghelii: “Sa nu participam la rastignirea lui Hristos prin faptele noastre”

Vinerea Patimilor. ASTAZI HRISTOS PATIMESTE SI MOARE PENTRU NOI

“Săvârşitu-s-a, împlinitu-s-a!” – IATĂ OMUL, IATĂ DUMNEZEUL CARE “NE-A IUBIT PÂNĂ LA SFÂRȘIT”!

“DRAGOSTEA MEA S-A RASTIGNIT…”

IATA MAMA TA! “In viata noastra vin ceasuri in care sabia durerii despica maruntaiele noastre… Stai langa noi, fiindca esti Mama, iar mamele nu pleaca!”/ CRUCEA NEVAZUTA A MAICII LUI DUMNEZEU (poezii duhovnicesti)

INCHINAMU-NE PATIMILOR LUI HRISTOS. “Oare de ce ne este greu să dăm mâna cu Răstignitul?! Pentru că este plină de sânge şi străpunsă de piroane?!”

“Ce neam de hiene nemernice suntem, popor omorator de Dumnezeu care a rastignit pe Domnul slavei?” LUPTA NEBUNA SI TRAGICA A OMULUI PENTRU A-SI OMORI IZVORUL VIETII. Pastorala PS Sebastian la Inviere: “DUMNEZEU DERANJEAZA pentru ca refuza sa moara, in pofida tuturor stradaniilor”

Eli, Eli, lama sabahtani? – Trairile Mantuitorului Iisus Hristos pe Cruce. SINGURATATE, PARASIRE, INCREDINTARE, MOARTE PENTRU NOI. “Dumnezeu are nevoie de tine, de mine, de noi toti, pentru ca, prin prezenta noastra, oamenii sa simta prezenta lui Dumnezeu”. Cuvinte cu putere multa (VIDEO, TEXT)

NADEJDEA CARE IZVORASTE DIN MORMANTUL TOTALEI DESCUMPANIRI. CE NE RAMANE CAND RAUL PARE SA TRIUMFE, cand este dezlantuita prigoana “portilor iadului” impotriva crestinilor?

 

***

Meditatie zguduitoare la Pilda Fiului Risipitor a Arhim. Andrei Coroian: CHEMAREA BRATELOR PARINTESTI ALE CELUI RASTIGNIT SI CHINUIT DE PACATELE NOASTRE…

Parintele Andrei Coroian: MEDITATII IN OGLINDA SFINTEI CRUCI (audio, text) – COPIII LUI DUMNEZEU SI FIII MAICII DOMNULUI: “Dumnezeu duce crucea păcatelor omului, Maica Sfântă poartă crucea umanităţii… Dumnezeu dăruieşte din ce în ce mai mult, iar omul şi-a făurit un program care L-a exclus pe Dumnezeu”

OMUL IN FATA CRUCII. Predici (text, audio, video) miscatoare si trezitoare la Inaltarea Sfintei Cruci: “Marea tragedie a omenirii este neintelegerea Crucii”

FIUL RISIPITOR. IUBIREA LUI DUMNEZEU si TAINA POCAINTEI. Predici strapungatoare de inima si pline de putere ale Staretului Efrem Filotheitul

Duminica Fiului Risipitor si descoperirea marii taine: CUM NE IUBESTE DUMNEZEUL NOSTRU?

SE POATE DRAGOSTE MAI MARE CA ACEASTA? DAR SE POATE SI NEPASARE MAI SALBATICA?

 

***

Parintele Rafail Noica despre PREGATIREA PENTRU “LUCRURI CUMPLITE” insotita de NADEJDEA si INCREDINTAREA IN PRONIA LUI DUMNEZEU (audio + text)

Parintele Rafail Noica (si audio): TRAIM IN PERIOADA ESHATOLOGICA, A SFARSITULUI. Cu Primul Razboi Mondial a inceput o alta lume, iar azi “toate valorile crestine se desfiinteaza, toate uraciunile cele mai cumplite sunt moneda curenta”. DAR NU DA DRUMUL LA “BARA” NADEJDII!

DRUMUL SPRE EMAUS talcuit de parintele Rafail. LUCA, CLEOPA si… STRAINUL. “Putem compara perioada noastra cu ultimele zile ale lui Hristos pe pamant”

Parintele Rafail Noica: “TRAIM VREMURI DE MARE APOSTAZIE, DAR NOI SA NU CADEM DIN VOIA LUI DUMNEZEU!”

Parintele Rafail Noica despre “PARTEA CEA BUNA” A CELOR CE PAZESC CUVANTUL intr-o “epoca in care partea cea buna se tot smulge de la noi”

CE SA FACEM ATUNCI CAND NE SIMTIM INCERCATI LA MAXIMUM? Poruncile = spovedania lui Dumnezeu; incercarile = dovada prieteniei si increderii lui Hristos in noi

Parintele Rafail Noica: NU-I NEVOIE SA DEZNADAJDUIM!

PARINTELE RAFAIL NOICA – predica exceptionala de la Bucuresti despre IMPLINIREA PORUNCILOR si pentru TAMADUIREA DEZNADEJDII (audio si text): “Fiecare om, astazi, este o incarcatura de dureri si de deznadejdi”


Categorii

Pandemia de coronavirus/ COVID-19, PS Macarie Dragoi, Raspunsurile Bisericii la problemele vremurilor, Razboiul impotriva Bisericii/ crestinismului, Saptamana Patimilor, Video

Etichete (taguri)

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Articolul urmator/anterior

Comentarii

9 Commentarii la “PĂRINTELE EPISCOP MACARIE – MÂNGAIERE ȘI ÎNTĂRIRE pentru cei care se simt claustrați, singuri, zdrobiți, înfricoșați: “Chiar dacă ți-e greu, chiar dacă te simți zdrobit, nu ești singur, frate drag, nu ești singură, surioară scumpă. Hristos te așteaptă cu brațele răstignite pentru a te îmbrățișa!”. ÎNDEMN LA CITIREA despre SUFERINȚELE CELOR DIN TEMNIȚELE COMUNISTE

  1. Pingback: PLÂNSUL PREASFINȚITULUI MACARIE STRIGĂ LA CER împotriva CRIMELOR și NEDREPTĂȚILOR făcute lui Dumnezeu și oamenilor simpli: "CE-AȚI FĂCUT CU HRISTOS? Ce-ați făcut cu toți nevinovații acestei lumi, cu toți cei înfometați și asupriți
  2. Pingback: PASTORALA PS MACARIE la “o praznuire trista si pustie” a INVIERII (2020) – CUVANT DE EXCEPTIE, MARTURISITOR SI INDURERAT despre starea reala a Bisericii si a oamenilor in timpul IZOLARII impuse de PANDEMIA COVID-19: “Pentru aceasta
  3. Pingback: MESAJELE DUHOVNICESTI DE INVIERE ALE IPS TEODOSIE, Arhiepiscopul Tomisului, intre LACRIMI si BUCURIE: "Dacă nu ne iubim, înseamnă că nu primim Lumina. Dumnezeu este iubire. Iubindu-ne, ajutându-ne, fiind o familie, vom birui și coronavirusul! D
  4. Pingback: PREDICA VIE A PREASFINȚITULUI MACARIE la SFÂNTUL MARE MUCENIC GHEORGHE despre vremurile de PSIHOZĂ ANTICREȘTINĂ: “Suntem urâți pentru Hristosul nostru! Să nu ne descurajăm, preaiubiții mei! Vă spun din toată inima: NU VĂ TEMEȚI! Cu câ
  5. Pingback: Președintele Academiei Române, Ioan-Aurel Pop: „Biserica în vremuri de restricții”/ Șeful Academiei despre „Periculoșii bătrâni”/ Mircea Miclea despre NOUA RELIGIE a SIGURANȚEI
  6. Pingback: PS Benedict Bistriteanul: NU VA TEMETI, TOTI CEI CARE IL CAUTATI PE HRISTOS! “Doamne, e vremea sa Te ridici, e vremea sa inviezi, e vremea sa Te scoli intru intampinarea noastra!” (VIDEO, TEXT) | Cuvântul Ortodox
  7. Pingback: PS Benedict Bistrițeanul: MESAJ CATRE TINERI, chemare la CURAJ si la “NEASTAMPARUL CEL BUN” al cautarii intalnirii cu Dumnezeu si a IMPARTASIRII ACESTEI BUCURII SI CELORLALTI: “Voi acum sunteti cei chemati sa slujiti celor care sunt in
  8. Pingback: Părintele Episcop MACARIE – CUVÂNT DE MÂNGÂIERE în zile grele de SINGURĂTATE: “Iubite frate, iubită soră, tu ești important pentru Dumnezeu! Tu ești iubit de Dumnezeu! Nu deznădăjdui! NU EȘTI SINGUR! CHIAR DACĂ TE-AU ABANDONAT CE
  9. Pingback: PS BENEDICT Bistriteanul, la Pogorarea Duhului Sfant, despre NEVOIA MAI MARE CA ORICAND, in aceste vremuri, DE MANGAIETORUL, Care “sa ne vindece de orice frica” si NEVOIA DE DUHUL ADEVARULUI, “Care sa desparta apele, Care sa clarifice lu
Formular comentarii

* Pentru a deveni public, comentariul dumneavoastra trebuie aprobat de un administrator. Va rugam sa ne intelegeti daca nu vom publica anumite mesaje, considerandu-le nepotrivite, neconforme cu invatatura ortodoxa sau nefolositoare sufleteste. Va multumim!

Rânduială de rugăciune

Carti

Documentare