Pr. George Remete despre TIPOLOGIA CREȘTINULUI sau TEOLOGULUI “GĂSELNIȚAR”, VEDETIST, “COOL”, “pontos, circar, bufon”, însetat dupa VIZIBILITATE și SUCCES: “El vrea să transmită puterea şi absolutul lui Dumnezeu prin povestioare uşurele şi poante distractive, ca şi când Împărăţia lui Dumnezeu ar fi un spectacol simpatic”

29-01-2020 Sublinieri

(sursele fotografiilor: mitropolia-ardealului.ro, stiri.botosani.ro)

[Preot] George Remete, Iisus Hristos, iubirea tradata:

Creştinii ostentativi și vedetiști

„Evlavioşii” trădează şi se înstrăinează de Hristos prin prea multă (adică falsă) smerenie. Invers decât ei, adică prin prea puţină smerenie trădează deştepţii os­tentativi şi găselniţari, însetaţi de faimă şi de succes. Aceştia Îl cunosc pe Hristos mai bine decât se cunoaşte El Însuşi şi inventează tot felul de noutăţi despre Dumnezeu, dar nu ascultă de fapt nici de Dumnezeu, nici de Biserică, ci numai de ei înşişi. Un exemplu convingător în acest sens este cel istorisit de păr. Sofronie Saharov, despre „un profesor de theologie în Academie … (care, n.n) … a înfăţişat în chip genial dogma Sfintei Treimi, ca mai pe urmă să năruie toate cu o singură frază: «Cine vrea să creadă, n-are decât să o creadă!»“479.

„Deşteptăciunea” orbeşte prin auto-suficienţă, în­cât „se adună două sute de doctori în theologie şi fieca­re îşi vorbeşte prostiile480, îndreptăţind concluzia dură a „neroziei ştiinţelor theologice481 şi dovedind că „noi toţi suntem teologi fără teologie …ni se pare că vedem, pe când halucinăm482. Dar încrengătura cea mai inte­resantă a deştepţilor o constituie creştinii găselniţari. Aceştia sunt cei care găsesc „mai multe în exegeză decât în evanghelie şi mai mult în evanghelii… decât în Iisus Însuşi483. Găselniţarii află şi ceea ce nu există, pentru că le inventează ei, ca să fie merituoşi, interesanţi şi faimoşi, precum teologia de tipul Ghelasie Gheorghe, dezavuată deschis de păr. D. Stăniloae (vezi Păr. Adrian Făgeţeanu, Viaţa mea, mărturia mea, Editura Areopag, Editura Meditaţii, Bucureşti, 2011, pp. 148-149).

Tot astfel, un teolog român actual „a descoperit” «Evanghelia tânărului gol», ca şi când pasajul de la Marcu 14, 51-52 ar constitui în sine o valoare aparte şi un sens mistic mortal, necunoscut până acum. La fel, episcopul anglican N. Th. Wright opune Crezuri­le Evangheliei, iar teologul român Cristian Bădiliţă a descoperit că Antichristul este „un personaj deopotri­vă fascinant şi întâmplător”484. În găselniţe strălucesc îndeosebi teologii protestanţi, care descoperă tot fe­lul de „contradicţii” între cele 4 Evanghelii sau între învăţătura Evangheliei şi a Bisericii; dar doritorii de faimă sunt peste tot, încât găselniţarii se află tot tim­pul, în toate confesiunile.

Mult mai importanţi şi mai interesanţi, mai mari şi mai tari, sunt teologii vedetişti. Aceştia sunt convinşi că valoarea e identică cu mediatizarea, cu publicitatea, cu participarea la întrunirile publice, cu numărul conferinţelor ţinute, al audienţelor şi al like-urilor de pe facebook. Convinşi că anonimatul e totuna cu nonvaloarea, moartea şi nefiinţa, aceştia cred că datoria teologului valoros este să fie în cen­trul atenţiei, să vorbească tot timpul, să urce în son­daje şi să fie cât mai vizibil.

Plecând de la porunca lui Hristos „Mergând, învăţaţi toate neamurile!”, ei sunt convinşi că as­tăzi îndemnul Mântuitorului se traduce astfel: „Mediatizaţi-vă! Fiţi vizibili! Vorbiţi cât mai mult! Participaţi la mai multe simpozioane simultan, la toate evenimentele posibile! Ţineţi cât mai multe conferinţe, duhovniceşti şi ne-duhovniceşti; nu contează unde, la nevoie chiar şi în biserică!”. Aceştia scapără după orice publicitate, afişare sau mediatizare, la concurenţă sau în colaborare cu mama Omida, cu vrăjitorii, mondenii şi răsturnătorii moralei creştine, din tot show-biz-ul. Cei mai buni dintre ei declari de altfel satisfăcuţi: „La mine sala e plină totdeauna, n-am mai puţin de 1.000 de spectatori niciodată!”.

Aceştia cred, probabil, că „astăzi nu trebuie să mai aşteptăm să vină oamenii la biserică, ci trebuie să mergem noi după ei, oriunde, să aflăm oaia cea pier­dută, pentru că aşa făceau primii misionari creştini!”. Cu alte cuvinte, ei cred că sutana îndumnezeieşte au­tomat orice spaţiu: maidan, biserică, bordel, crâşmă, totuna! Ei uită că primii misionari îi căutau pe oame­nii care nu-L cunoşteau pe Hristos, însă cei de astăzi îl cunosc toţi pe Iisus Hristos şi-L refuză sau îl evită. Pentru aceştia nu merge predica oriunde şi oricum, căci atunci ar trebui ca toţi monahii să golească toate mănăstirile. Iar cu poante şi cu bancuri nu se va ajun­ge niciodată la sensul creştinismului, adică la scanda­lul şi tragedia lui, ci tot numai la poante şi bancuri, la un „creştinism” glumeţ şi superficial.

Teologii vedetişti identifică valoarea şi cu suc­cesul, uitând că Iisus Hristos a sfârşit pe cruce, că Sf. Pavel a dat-o-n bară în Areopagul din Atena, […] o mulţime de misionari şi-au ratat misiunile iar cei mai mari pustnici n-au umplut nicio sală, ci au trăit şi au sfârşit într-un anonimat complet, umil şi chiar mizerabil. Dar vedetismul şi succesul nu aparţin nu­mai teologilor, ci şi creştinilor simpli. Cât de infestată este creştinătatea de mentalitatea succesului reiese din faptul că, deja în 1896, în America, în cartea „Pe urmele Lui”, a lui Charles Monrol Sheldon, se făcea „o descriere idealizată a succesului în afaceri şi în soci­etate pe care-l poate dobândi o comunitate americană ai cărei membri sunt hotărâţi să meargă cu stricteţe pe urmele lui Iisus485. Aceştia „îl invocă pe Dumnezeu doar ca să le binecuvinteze prăvăliile (Petre Ţuţea).

Teologul vedetist este nu numai mediatizat şi de succes, ci este mai ales un teolog cool, asumându-şi de altfel cu satisfacţie acest supra-nume. El este ama­bil, informat, abordabil în orice problemă, elegant sau prezentabil, niciodată brutal, balansează şi dă bine, mai ales pentru cei puternici. El este „teologul la papi­on”, „teologul cu lavalieră”, „teologul cu usturoi la brâu“, „îndumnezeitorul maidanului“, „teologul de jacuzzi“, „teologul întemeietor de Nouă Republică şi nelipsit de la toate „evenimentele importante”. Într-un fel, el are dreptate, căci ştie că astăzi lumea nu mai vrea o cre­dinţă şi un creştinism simplu, ci un preot cool, călugăr cool, mănăstire cool, episcop cool, patriarh cool, Bise­rică cool, Dumnezeu cool. El lucrează după principiul Nicio cuvântare fără încântare, poante sau distracţie! Decât niciun Hristos, mai bine un Hristos cool!”, fără să-i pese că un Hristos cool înseamnă un Hristos fals, adică niciun Hristos. Trebuie înţeles că realităţile fun­damentale nu sunt cool: nici credinţa, nici iubirea, nici viaţa, nici părinţii şi nici Dumnezeu nu sunt cool, ci sunt bune, reale, serioase şi grave.

Teologul vedetist este distractiv, glumeţ, pontos, băncos, circar, bufon şi măscărici. El vrea să transmită puterea, minunea şi absolutul lui Dumnezeu prin povestioare uşurele şi poante distractive, ca şi când Împărăţia lui Dumnezeu ar fi un spectacol simpatic, obţinut mai ales de cei superficiali şi distractivi. Este exemplar în acest sens misionarul indiano-portughez iezuit Tony de Mello din India, adoratorii lui ignorând faptul că nu el a împărtăşit adevărul, credinţa şi viaţa creştină în India, ci Maica Tereza de Calcutta, prin fapte tăcute şi ne-glumeţe, tot astfel cum în România nu conferenţiarii de suc­ces dau viaţa creştină, ci preoţii, monahii şi creştinii anonimi. Succesul credinţei cool are însă o explicaţie: pe pământ, omul este în mod fiinţial pâine şi circ. El ocoleşte aspectul grav şi dramatic al vieţii, pentru că acesta impune responsabilitate, suferinţă şi sacrifi­ciu. De aceea, merge instinctiv spre plăcut, picant şi distractiv, pentru că pare să-i facă viaţa mai uşoară, mai plăcută şi mai bună. În acest sens, la români este exemplar teologul supranumit chiar „Cool”.

Note:

479 Arhim. Sofronie Saharov, Cuvântări duhovniceşti, I, Reîntregirea, Alba Iulia, 2004, p. 148.

480 Ibidem, p. 163.

481 Ibidem, p. 144.

482 Ottocar Prohaszka, Isus Christos şi viaţa modernă, Tipografia Carmen, Cluj, 1906, p. 15.

483 Rene Laurentin, Viaţa autentică a lui Isus Cristos, Editura Sapientia, Iaşi, 2012, p. 391.

484 Cristian Bădiliţă, Manual de anticristologie, Editura Vremea, Bucureşti, 2011, coperta IV.

485 Cf. Jaroslav Pelikan, Iisus de-a lungul secolelor, Humanitas, Bucureşti, 2000, p. 239.

(din: George Remete, Iisus Hristos, iubirea tradata Vol.1: Dumnezeul tradat, Editura Paideia, 2019)

 

Legaturi:

“STRIGĂTUL este ultima încercare a cuiva de a se face auzit; după el urmează doar tăcerea cu care vorbește, calm și politicos, moartea veșnică….”. STRIGĂTUL “NEBUN” AL SĂRACULUI vs. “PECETLUIREA” ÎN DUH A CELOR DIN BISERICĂ, atunci când ortodoxia se vrea tot mai mult PE PLACUL LUMII

SENZATIONAL! SOCANT! SPECTACULOS! 🙂

Parintele Ciprian din Belgia (III) despre VINDECAREA TAINICA A PATIMILOR IN OBSTE vs. “TENTATIA CONFORTULUI EGOIST” si despre SENSUL EMINAMENTE DUHOVNICESC al actiunilor parohiale pentru tineri sau familii vs. SOLUTIILE LUMESTI DE SOCIALIZARE: “Nu voi propune niciodată fraţilor şi surorilor, doar de dragul de a fi cu parohia, să mergem împreună la fotbal sau la piscină…”

PUBLICITATE SAU DISCRETIE? IMAGINE SAU TRAIRE? Cine are nevoie de Hristos? “In loc sa evanghelizeze lumea, Biserica risca sa fie secularizata de duhul lumii”

Predica importanta a PS Sebastian la vindecarea a doi orbi si un mut: DISCRETIA DOMNULUI SI SETEA DE SPECTACOL SI DE SUCCES IEFTIN A LUMII

Arhimandritul Lazar: “LUMEA INCLINA CATRE UN CRESTINISM FALS, ISTERIC”. Cand inselarea si fanatismul devin normalitate in viata bisericeasca…

TAINA MANTUIRII si TAINA FARADELEGII IN VIATA NOASTRA. “Dumnezeu, cand se apropie de om, nu apare la televizor, nu face tam-tam, ci intr-o mare taina. Nimic nu ni se vesteste spectacular din partea lui Dumnezeu…” – PREDICA AUDIO a Arhim. Nichifor Horia la BUNAVESTIRE (2015)

Ortodoxia confortabila si inchipuita sau DESPRE ISPITELE GENERATIILOR RASFATATE

In actualitate: IMPOSTORUL RELIGIOS, FALSUL PROFET, INSELATUL, FANATICUL… (I)

In actualitate: PRIMITIVUL “MISTIC”, “VEDETA” DUHOVNICEASCA, “MINUNISTUL”, DREPTUL MANDRU, SARLATANUL RELIGIOS (II)

ISPITA ANGELISMULUI SAU INSELAREA DIN RAVNA CEA CU MANDRIE – Cazul parintelui Ioil din manastirea Slatina si discernamantul Avvei Cleopa

CADERILE “DE-A DREAPTA”. Noi invataturi si pilde de pateric romanesc culese de IPS Antonie Plamadeala. CONDITIILE FAPTELOR CU ADEVARAT MANTUITOARE

CUM A FOST ALES PARINTELE CLEOPA, “PROSTUL DE LA OI”, STARET LA SIHASTRIA. Discretia care pazeste taina vietii duhovnicesti autentice

Anecdote duhovnicesti cu parintele Ioil Ianakopoulos: SMERENIE SI “POZA”

CUVIOSUL PAISIE OLARU (DE LA SIHLA) si DARURILE SALE: Simplitatea, Tainuirea de sine, Smerenia. “In lumea CV-urilor, tainuirea vietii inseamna nebunie”

“Vezi, nimanui sa nu spui nimic!”. LUPTA CU SLAVA DESARTA si ASCUNDEREA VIETII LAUNTRICE sau: Intre TAINA PAZIRII DUHULUI si TENTATIA SUCCESULUI

Arhim. Simeon Kraiopoulos despre RISCUL UNOR AMĂGIRI DUHOVNICEȘTI, prin aruncarea în misionarism ÎN DUHUL AFIRMĂRII DE SINE sau prin căutarea unor COMPENSAȚII PSIHOLOGICE COMODE în locul OSTENELILOR lucrării lăuntrice

ODINIOARA SI ASTAZI… “Singurul duh care domneste astazi este acela al unei vitrine impodobite, dar false, artificiale”

Parintele Iona (Ion Patrulescu) de la Oasa despre TRADITIE si MODERNITATE, CALUGARIE si DISCERNAMANT, TACERE si SLAVA DESARTA: “Omul de azi nu mai adera la traditie pentru ca este stapanit de duhul autoafirmarii”

“Oare S-a impartit Hristos?” – ABSENTA LUI HRISTOS ca centru al vietii noastre duce la ATACAREA UNITATII BISERICII prin cultul anarhic al unor personalitati omenesti

Ispitirea lui Dumnezeu. DRACUL-TEOLOG si INSELARILE care dezbina Biserica “IN NUMELE DOMNULUI”

SFANTUL IGNATIE BRIANCIANINOV despre SEMNELE SI MINUNILE ANTIHRISTULUI. “Antihrist va fi primit foarte grabnic, fara chibzuinta; in insasi intocmirea duhului omenesc va aparea CEREREA, CHEMAREA lui Antihrist”

CRUCEA LUI HRISTOS impotriva NEO-CRESTINILOR iubitori ai lumii de aici

PARINTELE MIHAIL STANCIU despre VIEȚUIREA PE CALEA CEA STRÂMTĂ și DREAPTA ÎNȚELEGERE A CREDINȚEI în vremurile deformărilor și deturnărilor duhovnicești: “Cei înșelați îi vor linșa pe cei care nu acceptă ‘RELIGIA VESELĂ ȘI PROGRESISTĂ’, cu alte cuvinte, CALEA CEA LARGĂ, cea care măgulește starea căzută, bolnavă a omului”

ORTODOXIA CA UN SHOW (sau ca o MARFA?) sau despre primejdia falsei renasteri harismatice

PARINTELE MINA DOBZEU A IMPLINIT 90 DE ANI/ Klaus Kenneth – inselarea continua si e promovata de cotidianul patriarhal Lumina/ ORTHODOX MARKET?/ Impostura ortodoxului modern: se predica pe sine si vrea publicitate (Recomandari duhovnicesti)

Cum manipuleaza si cum ne… monitorizeaza “vedetele” ecleziale: PARINTELE CONSTANTIN NECULA

“Se-ascund in noi doruri, cautari nerostite si-un plans ce-i neplans… “ – TINERII ORTODOCSI, LIBERTATEA SI… FORTA BISERICII

VENITI SA-L OMORAM SI SA FIM NOI STAPANI!


Categorii

Despre inselare, Parintele George Remete, Razboiul nevazut

Etichete (taguri)

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Articolul urmator/anterior

Comentarii

10 Commentarii la “Pr. George Remete despre TIPOLOGIA CREȘTINULUI sau TEOLOGULUI “GĂSELNIȚAR”, VEDETIST, “COOL”, “pontos, circar, bufon”, însetat dupa VIZIBILITATE și SUCCES: “El vrea să transmită puterea şi absolutul lui Dumnezeu prin povestioare uşurele şi poante distractive, ca şi când Împărăţia lui Dumnezeu ar fi un spectacol simpatic”

 1. Da buna si nimerita analiza… Si cu siguranta dupa ce am citit-o si eu si voi si toti ceilalti avem in minte un nume si un prenume de persoana care se incadreaza perfect acestui tipar.

 2. Drept să spun, eu zic Doamne ferește de asemenea pervertire a CONȘTIINȚEI !!! Personal mi-aduc aminte că, atunci când mi-a ajutat Bunul Dumnezeu și Măicuța Domnului să mă întorc “acasă” după ani întregi de rătăcire, am înțeles că, pentru a afla Adevărul, trebuie neapărat să fii SINCER cu tine (de fapt cu propria ta CONȘTIINȚĂ) în primul rând !!! Pot urma căderi, trăind într-o lume înconjurătoare atât de tulbure și de pervertită, dar NICIODATĂ nu va lăsa Domnul pe nimeni în rătăcirea sa, în căderea sa, dacă cel care caută este SINCER. Pentru că cel SINCER va afla că nu poate face nimic singur și atunci se va SMERI înțelegând dependența sa de mila Domnului și se va încredința Multmilostivului Dumnezeu și nu propriei sale priceperi. Până la urmă DOAR Mila Bunului Dumnezeu ne va mântui, nu nevoințele noastre !!!
  Iertare și Doamne ajută tuturor !!!

 3. Este bun materialul, dar cred ca se inseala in privinta cuviosului Ghelasie Gheorghe de la Frasinei, te mai uiti si dupa roade, la pom, ucenici ca parintii Agatanghel, Varsanufie sau Valerian, nu gasesti la tot pasul, in plus teologii circari nu se hranesc cu o turtita coapta la soare si 5 linguri de apa intr-o zi.

 4. @ Robert Cr.:

  Acolo ar fi alt gen de probleme, nu cele legate de vedetism.

 5. Am inteles, dar e posibil sa mai greseasca si parintii cu viata sfanta ca parintele Arsenie Papacioc, etc. Prima data Sfantul Neofit de la Stanisoara i s-a aratat cuviosului Ghelasie care i-a facut icoana, peste ani l-a canonizat si sinodul BOR. Una peste alta, materialul e bun si poate ajunge la urechile cui trebuie:) .Legat de subiect:
  https://corortodox.blogspot.com/2020/01/intre-cuvantul-ce-instiinteaza-si.html

 6. @ Gheorghe:

  De vreme ce am facut postarea asta…:-) Dar nu neg(am) ca are si multe incontestabile calitati, si exista o parte buna a lucrarii sale. Dar…

 7. Pingback: PR. GEORGE REMETE: Creştinii „eficienţi” şi „progresişti” și creştinii lacşi, cinici şi satanici. “Ei vor să-L ia pe HRISTOS COMPLICE la ideile şi păcatele lor, pentru că încearcă SĂ LE JUSTIFICE prin argumen­tări
Formular comentarii

* Pentru a deveni public, comentariul dumneavoastra trebuie aprobat de un administrator. Va rugam sa ne intelegeti daca nu vom publica anumite mesaje, considerandu-le nepotrivite, neconforme cu invatatura ortodoxa sau nefolositoare sufleteste. Va multumim!

Carti

Articole recomandate

Rânduială de rugăciune

Articole Recomandate

Carti recomandate