Academicianul IOAN AUREL-POP, rectorul UBB – discurs exploziv (INTEGRAL si VIDEO) despre DISTRUGEREA EDUCATIEI clasice si DEPRECIEREA ISTORIEI, prin canalizarea GENERATIEI FACEBOOK “spre scopuri controlate de o elită malefică” pentru “crearea de mecanisme umane, de roboți, de MARIONETE UȘOR DE MANIPULAT”. Plus: alt discurs despre IDENTITATE romaneasca si Ortodoxie

27-08-2016 15 minute Sublinieri

UPDATE: Cartarescu se face ca nu intelege si simte nevoia sa “sara in apararea” noilor generatii “creative” si a… utilizarii Internetului. ISTORICUL CLUJEAN EXPLICA SI PE INTELESUL LUI SI AL “OPINIEI PUBLICE” PUSE PE SCANDAL, care nu a facut decat sa confirme afirmatiile rectorului UBB…

***

congres-istorie-ubb

 • Amos News:

Meseria de istoric la începutul mileniului al treilea

Acad. Ioan Aurel Pop

Istoria sau științele istorice – cum se denumesc de către specialiști domeniile complexe și variate ale cercetării trecutului omenesc – se află într-un moment de mare cumpănă, ca și întreaga societate contemporană. Viața oamenilor care au trăit în trecut este considerată de către înțelepți memoria colectivă a comunității pământești. Cu alte cuvinte, de-a lungul timpului, s-au adunat fapte, întâmplări, evenimente, procese etc., care se constituie în zestrea omenirii, în patrimoniul societății, într-un adevărat tezaur de viață. Noi suntem oameni și – ca să parafrazez un dicton latin – nimic din ceea ce este omenesc nu trebuie să ne fie străin. Dacă lăsăm să ne scape o parte din esența umană, ne expunem unor riscuri greu de evaluat. Datorită acestei convingeri, diferitele comunități umane, începând cu sumerienii și egiptenii cei vechi, au cultivat cunoașterea trecutului prin intermediul specialiștilor, elaborând reguli speciale pentru aceasta. A fost o vreme când istoria era poveste și poezie, spusă și cântată pe muzică de către aezi, care cultivau arta de a reînvia frumos și armonios lumile de odinioară. Ulterior, istoria a devenit „anchetă” sau „cercetare”, făcută prin diferite metode de investigație, cu scopul descoperirii adevărului din trecut. Firește, s-a aflat curând că lumile revolute nu mai puteau fi reînviate întocmai, orice am fi făcut noi, oamenii. Marele istoric român și filosof al istoriei Alexandru D. Xenopol împărțea domeniile cunoașterii în „științe de repetiție” și „științe de succesiune”. Din prima categorie făceau parte ceea ce noi numim științe exacte și experimentale, iar din a doua istoria, adică viața de demult. În vreme ce în primele domenii, realitățile se prezintă ca imuabile și eterne, în „științele de succesiune” pare că „totul curge” și nimic nu mai rămâne cum a fost. Marele istoric transilvănean al secolului trecut David Prodan vorbea despre „științe de revelație” și „științe de acumulare”, istoria fiind plasată în a doua categorie, ea presupunând muncă asiduă și intensă în arhive și biblioteci, pe șantiere arheologice, în muzee și conducând la rezultate nu imediat, ci după mulți ani.

Chiar și așa, cu gradul ridicat de relativism asumat, cercetarea trecutului a ajuns, cam de la Renaștere încoace și mai ales în ultimele două secole, un domeniu de cunoaștere dotat cu metode precise de investigare, cu reguli de operare cunoscute și verificate, atât cât poate fi preciziunea aplicată în disciplinele socio-umane. Se admite că adevărul absolut al lumilor trecute este imposibil de cunoscut de către noi, oamenii, cărora nu ne rămân decât urme disparate și subiective (cel mai adesea) ale întâmplărilor de odinioară. Prin urmare, istoricul nu poate reînvia lumea revolută pe care o studiază, dar se poate apropia de ea cât mai mult, o poate reconstitui cât mai aproape de ceea ce a fost, dacă respectă „regulile jocului”, verificate de secole și de generații întregi de specialiști.

Noi numim printr-o convenție viața oamenilor de odinioară trecut. De fapt, trecutul a fost, pentru cei care l-au trăit, viață intensă prezentă. Până la urmă, toată viața oamenilor devine trecut, orice am face noi și oricum am încerca să ocolim acest curs. Prezentul durează o clipă și apoi devine trecut, viitorul este mereu incert, dar ajunge și el prezent și apoi trecut, astfel încât, iremediabil și reversibil, dimensiunea cea mai lungă și mai certă la care avem acces (limitat, e drept) este trecutul. Ca urmare, dragostea pentru trecut înseamnă dragoste de viață, iar cunoașterea trecutului este cunoașterea vieții. Aceasta nu înseamnă deloc – cum observa demult o Doamnă a spiritului universal, Marguerite Yourcenar – că trecutul este o vârstă de aur. Nu, fiind viață, trecutul poate să fie frumos și sublim, urât și rușinos sau, pur și simplu, oarecare. A-l cunoaște este o necesitate, iar a-l ignora poate deveni o catastrofă.

Din păcate, trendul contemporan este de ignorare a trecutului omenirii, a experienței de viață a comunităților, mai ales a celor naționale. Motivele sunt multe, de la graba planetei de a se autodistruge prin poluare, dezechilibre, catastrofe naturale etc. până globalizarea prost înțeleasă și de la ideea că memoria este inutilă până la superficialitate, ignoranță, trivialitate, violență, toate cultivate de forțe mult mai puternice decât ne putem noi închipui. Astăzi se tinde înlocuirea din sistemul de educație primară și secundară a disciplinelor școlare consacrate și care și-au dat măsura valorii lor în societate (istorie, geografie, botanică, zoologie, anatomie, limbi clasice etc.) prin conținuturi (necesare, fără îndoială) botezate „discipline școlare” („educație pentru drepturile copilului”, „educație antreprenorială”, „educație sexuală”, „educație rutieră”, „educație juridică” etc.). Toate aceste teme din a doua categorie sunt subiecte de cunoaștere de neînlocuit în lumea contemporană, dar ele nu sunt discipline care să trebuiască apreciate de sine stătător și finalizate prin medii școlare! Sau ar putea să fie, la rigoare, dar nu prin eliminarea celorlalte! Învățând istorie, elevul află despre lumi și compară, face cunoștință cu primele legi, constituții, culte religioase, află ce sunt stilurile arhitectonice, deosebește o simfonie de un concert, distinge valorile antice, medievale, moderne, află cum s-au purtat războaie în numele dragostei, al credinței și al bisericii, al libertății, egalității și democrației etc., poate prețui dialogul și informarea, poate evalua răsturnarea ordinii nedrepte dintr-o societate etc. Istoria, ca și alte discipline „învechite” promovau, pe lângă fapte, valori morale, artistice, umane, idei fundamentale generale, strategii de viață; noile „discipline” propuse răspândesc metode și tehnici limitate, cunoștințe de nișă, care se pot învăța de către un om cu inteligență medie în timpul liber sau în cadrul orelor de dirigenție sau prin prisma dexterităților școlare.

Rezultatul acestor demersuri insistente din ultima vreme este crearea de mecanisme umane, de roboți, de marionete ușor de manipulat, prin vot ori prin alte mijloace. Oamenii lipsiți de cultură generală și de orizont artistic, oamenii capabili să rezolve doar probleme limitate, oamenii care nu mai au capacitatea să compare și să ia decizii în cunoștință de cauză alcătuiesc generația „Google”, generația „Facebook”, generația „SMS” sau toate la un loc! Sunt oameni, în general, inteligenți, dar cu inteligența canalizată spre scopuri controlate de o elită malefică. Elita clasică a acestei lumi pare abulică, amețită, adormită, fără nerv și fără voință. Aici nu este vorba despre conflictul dintre generații, nici despre mitul vârstei de aur, nici despre nostalgia tinereții, ci de realism. Am fost avertizați demult că „somnul rațiunii naște monștri”. Nu demult, am văzut ciocane distrugând statui mesopotamiene sau bombe nimicind Palmyra! Ar fi bine să veghem cu toții ca toate admirabilele descoperiri și invenții ale lumii contemporane să servească omului creativ și creator, omului cercetător și omului moral, nu omului-robot, distorsionat și manipulat.

Deprecierea istoriei ca disciplină s-a datorat în România unor cauze speciale, cum ar fi derapajele din timpul regimului comunist (când trecutul a fost parțial falsificat, glorificat, alb și imaculat etc.), exceselor naționaliste și protocroniste, denigrării românilor și trecutului lor după 1989 etc. După Al Doilea Război Mondial, noi, românii, am trecut printr-o etapă proletcultistă și internaționalistă (când „lumina venea de la Răsărit” și trecutul nostru nu reprezenta nimic), până prin 1960-1965; prin una mai echilibrată, de recuperare a unor valori naționale, până prin 1975; prin una naționalist-comunistă, până în 1989 și prin una de marasm și incertitudine, de dezorientare și paradox, în ultimul sfert de secol. Pe de o parte, suntem atenționați de unii că istoria noastră începe la Tărtăria, la Cucuteni și la Gumelnița, românii fiind cel mai vechi și mai glorios popor din Europa, că suntem daci curați, de la care romanii ar fi învățat latinește; pe de alta, ni se spune de către alții că nu am fost capabili de nimic de-a lungul vremii, că am fost o masă amorfă, că nu avem valori competitive, că toți istoricii noștri au cultivat nu realități, ci mituri naționaliste rușinoase, că nu suntem nici măcar români, că nu avem în trecut momente referință, că marile personalități ne sunt toate mici, că Eminescu a fost xenofob, iar Coșbuc minor, că Ziua Națională este o eroare etc. Nu este de mirare că, mișcându-ne în acest cadru, am ajuns cu istoria noastră de ocară, că disciplina este pusă sub semnul întrebării, iar slujitorii săi blamați.

Pentru remedierea răului, până se mai poate, trebuie, între altele, ca istoria să rămână o formă de cunoaștere apreciată, respectată și prețuită și, în primul rând, studiată. De aceea, istoria trebuie să aibă, ca disciplină școlară, la toate clasele și profilurile, cel puțin câte două ore pe săptămână. Cei care sunt datori să facă cercetarea trecutului sunt istoricii, singurii care au capacitatea să ajungă la izvoare, să extragă din ele adevărul (parțial) și să-l explice publicului. Amatorii de istorie – ingineri, medici, artiști etc. – să fie liberi să se pronunțe despre trecut, să scrie despre trecut, dar să-și recunoască amatorismul, să precizeze caracterul de eseu, de povestire, de impresie al produselor lor. Nici eu, ca istoric, dacă scriu despre medicină sau despre chimie, nu mă pot da drept medic ori chimist! Credibilitatea unui domeniu o asigură exclusiv specialiștii, cei care au fost pregătiți anume să studieze acel domeniu. Și nici dintre specialiști, un contemporaneist nu e bine să se pronunțe științific despre antichitate sau epoca medievală, după cum un medic orelist nu poate lucra la ortopedie, nici un anestezist nu va fi lăsat să opereze.

Menirea acestui congres (Congresul Istoricilor Romani, Cluj, Universitatea Babes Bolyai, 25-28 august 2016 – N. Red.) este, între altele, sà contribuie la reașezare pe baze sigure a prestigiului istoriei ca formă de cunoaștere a vieții omenirii și poporului român, de revigorare a cercetării științifice în domeniu, de reconsiderare a statutului istoricului în societate și de asigurare a statutului de disciplină școlară a istoriei, la toate clasele [și] profilurile, în acord cu importanța cunoașterii istorice. Prin aceasta, nu dorim decât să reconferim ființelor și comunităților umane demnitatea, capacitatea de alegere și de judecată, discernământul și creativitatea, spre revigorarea idealurilor care au făcut posibilă lumea și care se bazează pe cunoaștere și pe cunoștințe, pe comparație și pe credință, pe dialog, pe dreptate și adevăr, toate acestea subsumate binelui individual și general. Un mare istoric francez, devenit martir – Marc Bloch – făcea în prima jumătate a secolului al XX-lea apologia pentru istorie și elogiul meseriei de istoric și a plătit cu viața pentru convingerile sale, pentru apărarea valorilor umanității. Nu mai dorim să plătim cu viața pentru a asigura perpetuarea valorilor umane, a marilor creații ale omenirii.

Științele istorice cultivă toate aceste valori, ceea ce înseamnă că ele cultivă viața omului și a comunităților umane, trăită în cunoștință de cauză, întru demnitate și onoare.

Pop-1920x1080

 • Adevarul:

Cărtărescu, în apărarea „generaţiei Facebook“: „Puştiul meu umblă pe Skype de zici că pluteşte. Nici el, nici colegii lui nu mi s-au părut vreodată imbecili“

O declaraţie controversată a rectorului Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj a scandalizat, zilele trecute, o parte a opiniei publice. Istoricul Ioan Aurel Pop a precizat joi, 25 august, cu ocazia deschiderii primei ediţii a Congresului Naţional al Istoricilor Români, că oamenii lipsiţi de cultură generală şi de orizont artistic, oamenii capabili să rezolve doar probleme limitate, oamenii care nu mai au capacitatea să compare şi să ia decizii în cunoştinţă de cauză alcătuiesc generaţia „Google”, generaţia „Facebook”, generaţia „SMS” sau toate la un loc! Sunt oameni, în general, inteligenţi, dar cu inteligenţa canalizată spre scopuri controlate de o elită malefică”.

Criticile aduse de profesorul universitar unei întregi generaţii de tineri au fost sancţionate imediat în spaţiul public. Vineri, 26 august, „Adevărul” l-a contactat pe rectorul UBB, pentru a-i adresa câteva întrebări legate de afirmaţiile sale, istoricul susţinând, de această dată, că declaraţiile sale au fost scoase din context şi că „să nu se simtă jigniţi tinerii care sunt pe Facebook, cei care lucrează cu netul şi cu reţelele sociale şi ştiu să caute inteligent datele importante de care au nevoie, aceştia au tot respectul meu, şi eu fac la fel ca şi ei, şi eu folosesc foarte mult netul pentru a obţine informaţii”. 

„Noi, cei care-avem o vârstă, am avut şansa noastră în lume”

Pe fondul acestor controverse, scriitorul Mircea Cărtărescu a scris, vineri seară, pe pagina personală de Facebook, câteva cuvinte prin care îşi exprimă respctul faţă de „generaţia Facebook”, despre care spune, printre altele, că „rareori a existat în lume atâta creativitate”. Reproducem, mai jos, integral, postarea făcută în spaţiul virtual de Mircea Cărtărescu:

„Deşi sunt departe de-a mai fi un om tânăr, am trecut şi sper să trec şi de-acum încolo cu mintea deschisă prin revoluţia de paradigmă tehnologică şi culturală prin care trecem toţi. Departe de-a mă speria şi irita, lumea reţelelor de socializare, a motoarelor de căutare, a marilor break-throughs ştiinţifice, a gadgeturilor electronice mă fascinează. Să vezi din tot miracolul lumii din ultimele decenii doar imbecilii de pe Facebook (care erau, slavă Domnului, destui şi-n lumea cărţii, a catedralelor şi-a peşterilor şi-or să fie tot atâţia pe Proxima b, dac-o s-ajungem cândva acolo) înseamnă să iei un supărător produs secundar drept esenţa schimbărilor.

Îi înţeleg pe oamenii care-au trăit în utopia cărţii (doar sunt unul dintre ei), le-nţeleg perplexitatea în faţa tinerilor şi-a unei lumi care nu mai seamănă cu cea de-acum două sau trei decenii, dar mie mi se pare că rareori a existat în lume atâta creativitate, atâta risipă de geniu ştiinţific, tehnologic şi artistic ca astăzi. Nu cred că e bine să vedem doar pericolele noului fel de realitate (şi post-realitate) în care trăim fără să înţelegem şi speranţele de neimaginat altădată pe care ni le aduce.

Personal, nu cred că există o conspiraţie pentru idiotizarea tinerelor generaţii ca să fie manipulate mai uşor. Cred doar că omul se schimbă, cum s-a mai schimbat de câteva ori în istorie. Tinerii nu mai citesc la fel de mult ca părinţii lor, poate, dar navighează în alte medii cu o dexteritate pentru mine uimitoare şi inimitabilă. Puştiul meu scrie pe claviatură de trei ori mai repede ca mine, computerele n-au secrete pentru el, umblă pe skype, pe what’s up, pe you tube şi pe alte chestii de zici că pluteşte şi vă jur că nici el, nici colegii lui nu mi s-au părut vreodată imbecili spălaţi pe creier.

În plus, şi mă opresc aici, noi, cei care-avem o vârstă, am avut şansa noastră în lume. Ne-am dat măsura în bine şi-n rău. Astăzi sunt alţii în punctu-n care-am fost noi acum mai multe decenii. Să nu vedem în ei decât o umanitate decăzută de la standardele noastre – vai, câteodată conservator-naţionaliste – mi se pare un lucru urât şi trist. Şansa lor e acum, şi ei nu vor trăi şi nu vor gândi ca noi, deşi poate ne vor duce viaţa şi gândurile mai departe”.

Rectorul Pop: „Oameni lipsiţi de cultură generală”

Rectorul Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj (UBB), Ioan-Aurel Pop, a explicat, pentru „Adevărul”, ce a vrut să spună când a afirmat că generaţiile „Google”, „Facebook” şi „SMS” ar fi formate din „oamenii capabili să rezolve doar probleme limitate, oamenii care nu mai au capacitatea să compare şi să ia decizii în cunoştinţă”.

Discursul rectorului Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj (UBB), Ioan Aurel Pop, ţinut, joi, 25 august, cu ocazia deschiderii primei ediţii a Congresului Naţional al Istoricilor Români, cea mai mare manifestare ştiinţifică din domeniul istoriei din România în ultimii 36 de ani, a declanşat ample dezbateri în presă şi pe reţelele sociale. Cel mai controversat a fost următorul citat:

„Oamenii lipsiţi de cultură generală şi de orizont artistic, oamenii capabili să rezolve doar probleme limitate, oamenii care nu mai au capacitatea să compare şi să ia decizii în cunoştinţă de cauză alcătuiesc generaţia „Google”, generaţia „Facebook”, generaţia „SMS” sau toate la un loc! Sunt oameni, în general, inteligenţi, dar cu inteligenţa canalizată spre scopuri controlate de o elită malefică”. Afirmaţia a fost catalogată drept un atac al rectorului celei mai mari universităţi din ţară la adresa tinerilor studenţi.

„Oamenii lipsiţi de cultură generală şi de orizont artistic, oamenii capabili să rezolve doar probleme limitate, oamenii care nu mai au capacitatea să compare şi să ia decizii în cunoştinţă de cauză alcătuiesc generaţia „Google”, generaţia „Facebook”, generaţia „SMS” sau toate la un loc! Sunt oameni, în general, inteligenţi, dar cu inteligenţa canalizată spre scopuri controlate de o elită malefică”, a spus I.A. Pop.

„Citatul a fost scos din context”

„Adevărul” a luat legătura cu Ioan Aurel Pop (foto jos), cerâdu-i să explice care a fost contextul declaraţiei şi ce a vrut, de fapt, să spună. „În primul rând, trebuie să menţionez că a fost un citat scos din context. Eu n-am ţinut o cuvântare legată de generaţia Facebook, ci de statutul şi rolul istoricului în societate, arătând că rolul istoricului este să formeze generaţii de oameni educaţi, iubitori de cultură. Am subliniat că  nu trebuie înlocuite aceste discipline clasice ce se fac de la Renaştere, Istorie, limbi clasice, Limba română, cu pseudo discipline; Aceste discipline trebuie făcute serios la şcoală, pentru că, alminteri, riscăm să formăm generaţii de oameni fără cultură generală, fără educaţie şi foarte uşor de manipulat”, a explicat rectorul. Discursul rectorului a avut titlul „Meseria de istoric la începutul mileniul al treilea”.

Care este contextul afirmaţei

Astfel, în paragraful anterior celui care a provocat scandalul, Pop vorbeşte despre un trend contemporan „de ignorare a trecutului omenirii, a experienţei de viaţă a comunităţilor, mai ales a celor naţionale”. El critică înlocuirea disciplinelor precum Istrorie cu materii precum „educaţie pentru drepturile copilului”, „educaţie antreprenorială”, „educaţie sexuală”, „educaţie rutieră”, „educaţie juridică” etc.).

„Învăţând istorie, elevul află despre lumi şi compară, face cunoştinţă cu primele legi, constituţii, culte religioase, află ce sunt stilurile arhitectonice, deosebeşte o simfonie de un concert, distinge valorile antice, medievale, moderne, află cum s-au purtat războaie în numele dragostei, al credinţei şi al bisericii, al libertăţii, egalităţii şi democraţiei etc., poate preţui dialogul şi informarea, poate evalua răsturnarea ordinii nedrepte dintr-o societate etc. Istoria, ca şi alte discipline „învechite” promovau, pe lângă fapte, valori morale, artistice, umane, idei fundamentale generale, strategii de viaţă”.

Apoi, arată că „rezultatul acestor demersuri insistente din ultima vreme este crearea de mecanisme umane, de roboţi, de marionete uşor de manipulat, prin vot ori prin alte mijloace. Oamenii lipsiţi de cultură generală şi de orizont artistic, oamenii capabili să rezolve doar probleme limitate, oamenii care nu mai au capacitatea să compare şi să ia decizii în cunoştinţă de cauză alcătuiesc generaţia „Google”, generaţia „Facebook”, generaţia „SMS” sau toate la un loc! Sunt oameni, în general, inteligenţi, dar cu inteligenţa canalizată spre scopuri controlate de o elită malefică”.

„Istoricii tineri nu trebuie influenţaţi de generaţia Facebook”

Pop a continuat cu explicaţiile legate de discurs, vorbind despe tinerii istorici, care sunt formaţi pe băncile UBB: „Istoricii tineri nu trebuie să fie influenţaţi de generaţia Facebook, ci trebuie să meargă în biblioteci, la arhive, să ajungă la materia primă a istoriei, la sursă sau la izvorul istoric. M-am referit la elitele malefice ce există în lume şi care îi pot conduce pe tinerii needucaţi pe căi greşite, de exemplu, cei ce se detonează singuri şi omoară zeci şi sute de oameni, sunt oameni fără educaţie,  fără cultură generală, fără discenământul de a aprecia valorile, dar oameni care ştiu să lucreze pe net şi pot să fie influenţaţi de mesajele de acolo. Nu avem nevoie de oameni roboţi, ci de oameni cu personalitate”. 

„Mi-au spus că Bucovina este un brand de apă minerală”

Fiind profesor la Facultatea de Istorie şi Filosofie, l-am întrebat pe rectorul UBB dacă afirmaţiile lui legate de pericolul „influenţei generaţiei Facebook asupra istoricilor tineri” îşi au originea în experienţele pe care le-a avut cu studenţii săi. „Da, bineînţeles. De exemplu, în urmă cu câţiva ani, le-am dat studenţilor din anul I un chestionar. Una dintre întrebări se referea la provinciile istorice româneşti. O altă întrebare era: Ce este Bucovina. Şase dintre cei 60 de studenţi ai mei de anul I au răspuns că este o marcă de apă minerală. Şi nu au făcut-o în glumă. Răspunsul era corect, dar nu avea legătură cu contextul. Dacă am întrebat despre provinciile istorice, a fost clar că nu m-am referit la apa minerală”, a explicat Pop.

„Putem să dăm vina pe internet, Facebook sau SMS de faptul că aceşti tineri nu ştiau ce este Bucovina?”, l-am întrebat pe rector. „Nu Facebookul e de vină pentru aceaste probleme, vina o are educaţia noastră care se face greşit în gimnaziu. Profesorii ar trebui să îi înveţe pe elevi care sunt provinciile istorice, ce e o hartă istorică, o hartă geografică, care sunt stilurile arhitecturale, care este diferenţa între o simfonie şi un concert. Eu astea la Istorie le-am învăţat. Profesorul de istorie trebuie să fie un om cu o cultură vastă pentru a fi în stare să-şi prezinte materia într-o manieră atractivă, fapt pentru care poate folosi şi tehologia. Pentru asta a fost pledoaria mea şi nu împotriva mijloacelor moderne fără de care nu putem funcţiona astăzi”, a spus Pop. El a concluzionat:

„Să nu se simtă jigniti, tinerii care sunt pe Facebook, cei care lucrează cu netul şi cu reţelele sociale şi ştiu să caute inteligent datele importante de care au nevoie, aceştia au tot respectul meu, şi eu fac la fel ca şi ei, şi eu folosesc foarte mult netul pentru a obţine informaţii”, a spus rectorul.

„Pentru mine, netul este indispensabil”

Pop a mai precizat că nu respinge mijloacele tehnologice noi: „Pentru mine, ca istoric, ca om, ca intelectual, netul, Facebookul, SMS-ul, telefoanele mobile sunt instrumente indispensabile, dar e important să nu ne lăsăm înrobiţi şi amăgiţi de anumite mesaje ce pot veni pe aceste căi, trebuie să fim cu picioarele pe pământ, să avem educaţie, cultură, şi aceste lucruri se pot învăţa de la un istoric bun dacă el este lăsat să predea istoria elevilor”.

Întrebat despre faptul că totuşi tehnologia îi ajută foarte mult pe tinerii istorici permiţându-le accesarea arhivelor şi a diferitelor cărţi direct pe net, Pop a spus: „Într-adevăr, pot fi folosite arhivele de pe internet într-o manieră extraordinară, dar o parte din izvoare, materia primă după care istoricul reconstituie trecutul, nu sunt digitizate. Eu dacă văd o ştire pe wikipedia trebuie să am capacitatea de a o verifica – nu am dreptul ca istoric s-o iau de adevărată. Nu e bine să transform acest instrument extaordinar cum e netul sau reţelele sociale în scopuri în sine, ele sunt metodologii care ne ajută să dobândim cunoştinţe”.

[…]

Legaturi:

***

 

***

 


Categorii

Articolele saptamanii, Bolile generatiei digitale, Educatie, Ioan Aurel Pop, Istorie, Mircea Badea, Razboiul impotriva Romaniei, Scoala romaneasca, Video

Etichete (taguri)

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Articolul urmator/anterior

Comentarii

28 Commentarii la “Academicianul IOAN AUREL-POP, rectorul UBB – discurs exploziv (INTEGRAL si VIDEO) despre DISTRUGEREA EDUCATIEI clasice si DEPRECIEREA ISTORIEI, prin canalizarea GENERATIEI FACEBOOK “spre scopuri controlate de o elită malefică” pentru “crearea de mecanisme umane, de roboți, de MARIONETE UȘOR DE MANIPULAT”. Plus: alt discurs despre IDENTITATE romaneasca si Ortodoxie

 1. Pingback: SORIN DUMITRESCU – apel curajos si vehement catre ACADEMIA ROMÂNĂ pentru apararea de asaltul dizolvant al GRUPARILOR SOROS: “Vînzătorii de pămînt românesc, veritabili vînzători de ţară, sînt dublaţi de INTELECTUALII VÎNZĂTORI DE
 2. Motivul întâlnirii istoricilor a fost altă îngrijorare decât Wiki. Dintre toate ţările de pe-aici, RO e singura care-şi ia la mişto intelectual valorile naţionale. În postromânism, ne pomenim mereu cu câte o mica ciupeala te miri unde si nu stii daca e întâmplare sau nu. Mici exemple. Muzeul Naţional de Istorie face 20 de ani de reparaţii, iar cel al Literaturii a fost anihilat. Pt Centenarul Marii Uniri 2018, avem o groapa permanenta la intrarea spre Sanctuar: http://www.panoramio.com/photo/110337849 http://vimeo.com/95670297
  Iar pt cronicarul Neculce, străinul în Wikipedia, gaseste NUMAI la noi o rubrica originala, naţionalitate, din care rezultă din steag că nu era român: https://ro.wikipedia.org/wiki/Ion_Neculce
  http://adevarul.ro/news/societate/nationalitate-cetatenie-1_572380075ab6550cb873b00d/index.html

 3. Pingback: “ARMATA DE PSIHOLOGI” care a impus metodele de (non)educatie “liberala” A GENERAT O PROBLEMA DE GENERATIE pe care acum o diagnosticheaza clinic (GRESIT), pentru a o rezolva… la cabinetele lor?/ MITUL EDUCATIEI FARA PEDEPSE si
 4. Pingback: “ARMATA DE PSIHOLOGI” care a impus metodele de (non)educatie “liberala” A CREAT O PROBLEMA DE GENERATIE pe care acum o diagnosticheaza clinic (GRESIT), pentru a o rezolva… la cabinetele lor?/ MITUL EDUCATIEI FARA PEDEPSE si L
 5. In 1949 Constantin Virgil Gheorghiu publica romanul “Ora 25″, in Franta. Devine preot ortodox la Paris in 1963.

  “Societatea tehnica poate crea confort, nu insa si spirit. Si fara spirit nu exista geniu. O societate lipsita de oameni de geniu dispare. Societatea tehnica, care se instaureaza acum in locul celei occidentale si care va cuceri intregul pamant, va pieri si ea.”

  “Ora 25! Acesta este timpul in care orice incercare de salvare e prea tarzie; chiar Mesia daca ar veni, ar fi prea tarziu. E nu ultima ora, ci o ora dupa cea din urma ora. Este, cu precizie, timpul societatii occidentale. E ora actuala. Ora exacta!…”

  “Ne dezumanizam, adoptand modul de viata al scalvilor tehnici. Primul simptom al dezumanizarii omului este subevaluarea lui. Omul se apreciaza pe el insusi si pe semenii lui dupa criterii tehnice, ca element inlocuibil. Societatea contemporana, care cuprinde un om la fiecare doua sau trei duzini de sclavi tehnici, trebuie sa fie organizata, ca sa functioneze, dupa legile tehnice. Nu mai e o societate creata suta la suta dupa necesitatile naturii umane, ci una ridicata pe necesitatile tehnicii. De aici incepe drama.”

  “Se vor face arestari automate, condamnari automate, distractii automate, executii automate. Individul nu va mai avea dreptul la existenta si va fi ridiculizat ca un piston ori alta piesa de masina care ar vrea sa duca o existenta separata. Revolutia se va intinde pe intregul pamant. Nu ne vom putea ascunde nici in paduri. Nici in insule. Nicaieri. Va fi sangeroasa. Nicio natiune nu se va putea apara. Toate armatele din lume vor fi alcatuite doar din mercenari care se vor bate pentru consolidarea unei societati tehnice, unde omul nu mai are ce cauta cu natura lui de om.”
  https://ceicunoi.wordpress.com/2015/04/14/sclavul-tehnic-si-dezumanizarea-oamenilor-in-societatea-actuala-edu/

  Opera Preotului Romancier Constantin Virgil Gheorghiu
  https://www.youtube.com/watch?v=Kv2PAvi5sBw

  Ora 25
  https://www.youtube.com/watch?v=WUhQ3lv6cXM

 6. Robotul Sofia a primit cetatenie Saudita. Nu este clar daca stie Coranul sau daca a fost la Mecca.

  Sophia made global headlines when she was granted Saudi citizenship, making the kingdom the first country in the world to offer its citizenship to a robot.
  http://www.arabnews.com/node/1183166/saudi-arabia

  Doar un alt exemplu de canalizare a GENERATIEI FACEBOOK “spre scopuri controlate de o elită malefică” pentru “crearea de mecanisme umane, de roboți, de MARIONETE UȘOR DE MANIPULAT”.

 7. @nimeni

  Dar ai vz interviul? “daca esti nice cu mine sunt si eu nice cu tine..” Hmmm. Oare cum o fi daca nu esti “nice” cu Sophia….??

 8. S-au ofticat ca Emiratele le-au luat-o inainte.
  Mai degraba o miscare de PR a sauditilor decât vreun tenebros atentat la sufletul uman (si asa stiu ca pot cumpara orice si aproape pe oricine)…petrodolarii trebuie sa se transforme cu timpul in internetodolari sau IA-dolari.
  https://start-up.ro/minister-pentru-inteligenta-artificiala-dubai/

 9. @Doroteea
  Nu am vz interviul. Am renuntat de ceva vreme sa ma mai uit la videouri, ma rezum doar la informatii in versiune text.
  “daca esti nice cu mine sunt si eu nice cu tine..” este o aberatie care sugereaza ca robotul a ales sa se prezinte ca fiind de sex feminin. Este stupid si numele dat robotului, pentru ca un robot nu poate avea intelepciune (sofia), dar acum se insamanteaza mintile oamenilor tot felul de aberatii.

 10. @nimeni

  eu nu am vazut replica in contextul asta, ci generic. Dar poti sa o iei si asa, ca oricum e plina de echivoc :))

 11. Pingback: FACEBOOK CREAT ÎN MOD DELIBERAT PENTRU A DA DEPENDENȚĂ, exploatând "o vulnerabilitate în psihologia umană". "Mințile noastre pot fi manipulate. Alegerile noastre nu sunt așa libere cum credem"; "EXISTĂ UN SCOP ASCUNS ÎN
 12. Pingback: PĂRINTELE CIPRIAN GRĂDINARU – Cu dragoste, dor şi durere pentru poporul român: “Atât la nivel de popor, cât şi de persoană, NU MAI ȘTIM CINE SUNTEM” | Cuvântul Ortodox
 13. Ioan Aurel Pop, rectorul Universitatii Babes Bolyai, dupa ce numele lui a aparut pe scrisoarea deschisa de sustinere a lui Valentin Popa la Ministerul Educatiei: “N-am semnat si nici nu se punea problema sa o fac”
  https://www.hotnews.ro/stiri-esential-22255864-rectorul-universitatii-babes-bolyay-dupa-numele-lui-aparut-scrisoarea-deschisa-sustinere-lui-valentin-popa-ministerul-educatiei-semnat-nici-nu-punea-problema-fac.htm

 14. Pingback: "Mă simt ofensat!": GENERAȚIA "FULGILOR DE NEA", GENERAȚIA ULTIMULUI TOTALITARISM? "Milenialii" care trăiesc prin continuă victimizare, "PARENTINGUL" modern obsedat de protectie, CORECTITUDINEA POLITICĂ și NA
 15. Pingback: CARTEA CUVINTELOR DISPĂRUTE. Mircea Stanciu ne cheamă "să intrăm într-o mișcare de rezistență împotriva sărăcirii vieții noastre" - Cuvântul Ortodox
 16. Acad. Ioan Aurel Pop, despre îndobitocirea generațiilor viitoare
  La 8 februarie 2018, președinta Coaliției pentru educație trăgea iarăși, prin mijloacele de difuzare în masă, un semnal de alarmă: „40% din generațiile viitoare, din cei care vin din urmă și trebuie să susțină România din punct de vedere economic, social, cultural și politic, sunt analfabeți social și funcțional, adică vor fi un balast în viitor și nu un activ, ca acum, pentru piața muncii, pentru business, pentru economie, pentru România. Ce înseamnă analfabet social și funcțional? Nu pot înțelege, nu pot exprima, nu pot explica ceea ce citesc, nu pot face mai mult decât operațiuni simple, mecanice, fizice”.
  “asistând la ore în școli, mi-a fost dat să aud în anii din urmă întrebări și remarci de genul: „De ce scrie Nicolae Filimon așa de naiv în comparație cu Mircea Eliade?”, „De ce să-l mai studiem pe Dimitrie Cantemir din moment ce Nicolae Iorga a scris mai bine despre aceleași teme?”, „Ce rost mai are azi Alecsandri, care este clar inferior lui Nichita Stănescu?” etc. Disciplina numită „Istorie” – atât cât mai există ea în școală, la dimensiunea unei ore pe săptămână – abordează tot „teme mari”, reluate la nivel superior (după cum ni se spune) în fiecare clasă următoare.”
  “unii elevi pot învăța câte ceva despre Napoleon Bonaparte înainte de a ști date despre Marea Revoluție Franceză, care l-a produs pe Napoleon”
  “Despre Evul Mediu „întunecat” ce să mai spun? Mințile tinere se dezorientează complet când află că universitățile sunt o „invenție” tocmai a „barbariei medievale” sau când văd că, în scriptoriile mănăstirilor, călugării truditori au copiat manuscrisele întregii înțelepciuni antice și le-au păstrat ca pe odoare de preț pentru viitorime”
  ” În aceste condiții, cum să mai îndrăznești să întrebi ceva despre lipsa de informații din manuale privind umanismul românesc, cronicarii, Dosoftei, Varlaam, Ienăchiță Văcărescu și Sadoveanu, Coșbuc și Goga și chiar Topârceanu și Minulescu? Ți se sugerează ori ți se spune clar – după punerea unor asemenea întrebări – că ești depășit de vreme, bătrân, nostalgic sau, mai rău, naționalist și xenofob. Prin astfel de concepții ale noilor „propagandiști”, tinerii ajung la un nivel minim de cunoștințe de cultură generală și de cultură națională, nivel care nu-i ajută deloc să se orienteze în lumea contemporană.”
  https://www.activenews.ro/stiri-educatie/Acad.-Ioan-Aurel-Pop-despre-indobitocirea-generatiilor-viitoare-prin-eliminarea-culturii-nationale-si-generale-din-educatie-Nu-stiu-ce-cine-este-%E2%80%9EFat-Frumos-din-lacrima-nu-mai-stiu-ce-sa-creada-despre-Mihai-Viteazul-dar-stiu-sigur-de-Pokemoni-148749

 17. “La nivelul Uniunii Europene tinerii sunt încurajați să adopte mobilitatea educațională peste hotare întrucât acest fenomen conduce la un transfer multicultural și de valori, care, în timp, va avea un rol în consolidarea structurii economico-sociale europene.”
  “Chiar companiile încurajează acest sistem, iar pentru maximizarea nivelului de angajabilitate, cetățenii vor trebui să devină mult mai flexibili și deschiși la educația permanentă. ”
  “Tinerii românii sunt deja pregătiți pentru acest nou model și se înscriu în mod natural pe traseul european.”
  Germania și-a asumat ca până în 2020 să primească 350.000 de studenți străini, iar anul trecut ținta a fost deja atinsă.
  Așa se explică faptul că, în ciuda condițiilor economico-politice defavorbile, anul trecut a crescut cu 20% numărul tinerilor români care pleacă la studii în străinătate, fiind înregistrați peste 6000 care au ales alte sisteme de învățământ superior.
  https://www.agerpres.ro/ots/2018/02/22/numarul-celor-care-pleaca-la-studii-in-strainatate-creste-cu-20-anual-in-2017-peste-6000-de-tineri-au-ales-alte-sisteme-de-invatamant–637655

 18. Universitatile britanice nu-i vor mai examina pe studenti din cursurile la care au lipsit.
  Universities including Cambridge, York and University College London said that they were considering cutting questions from exams if students missed teaching in those areas.
  https://www.thetimes.co.uk/edition/news/universities-to-dumb-down-final-exams-amid-walkouts-drtb6jgh9

 19. Pingback: Istoricul IOAN-AUREL POP, considerat „nationalist” de presa de propaganda, a fost ales presedinte al ACADEMIEI ROMÂNE
 20. Pingback: "Uitați-vă ce se întâmplă în țară: în loc să cultivăm iubirea și bunătatea, acum punem în față răul și urâtul. Și de-aceea nu putem trăi nici Marea Unire". Președintele Academiei Române, IOAN-AUREL POP, invitat la Oslo de
 21. Pingback: GENERATIILE PLACERII IMEDIATE, ALE IGNORANTEI AGRESIVE, ale drepturilor fara datorii, ALE VIETII USOARE, DIGITALIZATE, fara eforturi si sacrificii, LEGATE NUMAI DE PAMANT, fara valori si RAVAGIILE IDEOLOGIEI GLOBALIST-MULTICULTURALIST-PROGRESISTE | Cuvân
 22. Pingback: "Vă rog să îmi demonstrați că idealul internațional al globalizării funcționează" - Discurs național-suveranist și LECȚIE DE ISTORIE NECESARĂ ale Profesorului IOAN-AUREL POP, PREȘEDINTELE ACADEMIEI ROMÂNE, la conferința de la Clu
 23. Pingback: Președintele Academiei Române, Ioan-Aurel Pop: „Biserica în vremuri de restricții”/ Șeful Academiei despre „Periculoșii bătrâni”/ Mircea Miclea despre NOUA RELIGIE a SIGURANȚEI
 24. Pingback: UN OM, PENTRU OMENIE, în mijlocul pandemiei dezumanizării: IOAN AUREL-POP la "Marius Tucă Show" (și VIDEO): "Contactul uman e FUNDAMENTAL. Acum partea cea mai lovită este SUFLETUL OMENESC. E bine să ne gândim și la reparații SPIRIT
Formular comentarii

* Pentru a deveni public, comentariul dumneavoastra trebuie aprobat de un administrator. Va rugam sa ne intelegeti daca nu vom publica anumite mesaje, considerandu-le nepotrivite, neconforme cu invatatura ortodoxa sau nefolositoare sufleteste. Va multumim!

Rânduială de rugăciune

Carti

Documentare