“ESTE O VREME A CERNERII. Aceasta este tragedia, că ne este mult mai frică de moarte decât de Dumnezeu”. NOI MESAJE ARHIEREȘTI ÎN CONTEXTUL AGRAVĂRII MĂSURILOR RESTRICTIVE IMPUSE BISERICII în urma declarării stării de urgență pentru EPIDEMIA DE CORONAVIRUS

21-03-2020 12 minute Sublinieri

(foto: Raluca Ene, Basilica)

Basilica:

Îndemn la credință, echilibru și solidaritate

În contextul stării de urgență în care se află România din cauza epidemiei provocate de noul coronavirus, Patriarhia Română transmite un îndemn la responsabilitate, echilibru și solidaritate.

Patriarhia Română îi îndeamnă pe toţi preoții Bisericii Ortodoxe Române să pună în aplicare cu realism, luciditate și încredere măsurile impuse de autoritățile statului, măsuri care afectează temporar şi viaţa liturgică a Bisericii.

Aceste reglementări au ca scop diminuarea și oprirea actualei epidemii pe care toate autoritățile medicale internaţionale o consideră ca fiind extrem de gravă.

În vederea aplicării coerente și uniforme a tuturor reglementărilor care afectează temporar viața liturgică a Bisericii, Patriarhia Română, în consultare cu eparhiile ei, va elabora periodic și va transmite clerului şi credincioşilor îndrumări pastorale unitare care vor fi aplicate în toată Biserica Ortodoxă Română. De aceea, este mare nevoie de consultare şi cooperare în toate acţiunile pe care le desfăşurăm.

În această perioadă critică, sunt esenţiale şi prioritare: rugăciunea şi responsabilitatea pentru sănătatea personală şi socială, precum şi ajutorarea concretă a celor aflaţi în nevoi, protejându-i prin respectarea distanței sociale recomandate şi prin ajutor material oferit în mod voluntar organizat.

Să traversăm acest timp de încercare și suferință, în rugăciune şi în fapte bune, fără panică şi teamă, având deplină încredere în Dumnezeu şi speranţă izvorâtă din credinţă!

Să ne rugăm Mântuitorului Hristos, zilnic, individual în biserică sau acasă împreună cu familia, pentru toți cei bolnavi, pentru grabnica lor însănătoșire, pentru medici și pentru toți cei activi în ajutorarea oamenilor, ca Dumnezeu să-i ocrotească și să ne ajute să revenim cât mai curând la normalitatea vieții sociale și religioase.

 Biroul de Presă al Patriarhiei Române

Foto credit: Basilica.ro / Raluca Ene

***

Episcopia Hușilor:

PS Ignatie: „Este o vreme a cernerii. Este esențial să rămânem neclintiți în credința noastră și să nu ne încovoiem în fața încercărilor reale care vin. Un om credincios nu se panichează”

În după-amiaza zilei de luni, 16 martie 2020, de la ora 17.00, Preasfințitul Părinte Episcop Ignatie a oficiat, la Catedrala Episcopală din Huși, Liturghia Darurilor mai înainte sfințite.

La finalul slujbei, Ierarhul Hușilor a îndemnat la aprofundarea textelor Sfintei Scripturi, acestea fiind o sursă inepuizabilă de sens și echilibru în viață:

„În Pildele lui Solomon, găsim fiecare, în funcție de profesie sau de pregătire, sfaturi bune și prețioase pentru drumul spre Împărăția lui Dumnezeu.

Așa ar trebui să citim Scriptura, în sensul că atunci când găsim un cuvânt, acela să devină mâncarea minții noastre. Mintea să fie ca o moară în care noi măcinăm cuvintele lui Dumnezeu pentru ca să iasă făina unei vieți curate în Hristos.

În vremurile acestea atât de delicate și complicate pentru noi oamenii, realizăm cât de fragili și limitați suntem. Dispunem de tehnologie foarte avansată,  dar nu putem face față unei epidemii ca cea cu care ne confruntăm”.

Părintele Episcop Ignatie a explicat cuvintele Înțeleptului Solomon: „frica de Dumnezeu este urgisirea răului. Mândria şi obrăznicia, calea răutăţii şi gura cea aprigă le urăsc Eu” (Pildele lui Solomon 8,13), ce fac parte din Paremiile citite în cadrul slujbei:

Dacă ne-am asuma ca popor, frica de Dumnezeu, atunci am putea să urgisim răul, adică să îl risipim.

Frica de Dumnezeu este echivalentă cu risipirea răului, cu pulverizarea lui.

Așa este și în viața fiecăruia dintre noi. Dacă suntem pătrunși până în adâncul ființei noastre de frica de Dumnezeu, răul nu-și mai poate face loc, pentru că este anesteziat, distrus de acest antidot.

Frica de Dumnezeu trebuie înțeleasă ca o sfială de a nu greși. Nu este vorba de o fobie.

Noi așa ne raportăm la cei pe care îi iubim foarte tare. Nu vrem să le greșim, vrem să îi odihnim prin gândurile și sentimentele noastre, suntem sfioși.

Sfiala aceasta este frica de a nu le greși celor din jur, de a nu-i supăra.

La fel, dacă am fi pătrunși de această grijă să nu-L supărăm pe Dumnezeu, să nu-L mâhnim prin faptele noastre, putem să urgisim răul.

Mândria și obrăznicia este calea răutății.

Omul mândru și obraznic este și un om rău. Merg mână în mână. Mândria, obrăznicia și răutatea sunt surori foarte bune.

Mai este ceva despre care nu vorbim foarte des: «gura aprigă». Adică cea foarte slobodă, tăioasă, care pune la punct imediat, aspră, care nu se cenzurează în niciun fel și taie în carne vie.

Despre aceasta se spune că o urăște Dumnezeu.

De ce, dintre toate păcatele amintite acum, ni se spune despre gura aprigă că o urăște Dumnezeu? Pentru că prin gura aprigă poți otrăvi sufletul unui om. Cuvintele pot să fie atât de toxice încât să îl omori pe un om.

Nu ne controlăm, nu suntem înțelepți să drămuim cuvintele pe care le rostim”!

Preasfinția Sa a făcut referire la contextul de epidemie în care ne aflăm, îndemnând la întărirea în credință și la înmulțirea rugăciunii:

[…]

Ne este frică de ceea ce vine. Sunt oameni panicați. Le este mai frică de moarte decât de Dumnezeu.

Aceasta este tragedia, că ne este mult mai frică de moarte decât de Dumnezeu.

Este o vreme a cernerii. Este esențial să rămânem neclintiți în credința noastră și să nu ne încovoiem în fața încercărilor reale care vin.

Un om credincios nu se panichează, ci toate le lasă în mâna lui Dumnezeu.

Cred că Sfânta Chiriachi a păzit până acum acest județ. Am această intuiție!

Ne-am gândit să facem mai des Acatistul Sfintei Mare Mucenițe Chiriachi, de la care să cerem ajutorul în aceste vremuri de epidemie.

Nu lăsăm rugăciunea”!

***

Episcopia Giurgiului:

MESAJUL PASTORAL AL PS AMBROZIE , EPISCOPUL GIURGIULUI

Preacucernicului cler, Preacuviosului cin monahal şi dreptmăritorilor creştini din Episcopia Giurgiului,
Har, pace şi întărire de la Hristos, Doctorul sufletelor și al trupurilor noastre,
iar de la noi binecuvântare

Iubiți frați întru Domnul,

Am socotit de cuviință ca în aceste momente delicate, în care evenimente neprevăzute au răsturnat rânduielile lumii noastre, așa cum eram obișnuiți să le înțelegem până acum, din pricina pandemiei de cornavirus, care de puțină vreme a afectat și țara noastră, să mă alătur strădaniilor de a ajuta, pe cât ne este cu putință, îndreptarea lucrurilor.

Pe lângă recomandările medicale oferite de persoanele abilitate din Ministerul Sănătății Publice, suntem și noi datori, slujitorii Bisericii, să venim în întâmpinarea poporului, pe bună dreptate problematizat din pricina virusului, dar și a fluxului de știri alarmante și contradictorii care au produs o panică exagerată, iar pe alocuri chiar frică, în rândul populației.

De aceea, înainte de orice, vă recomand părintește, ca temei al oricărei tămăduiri sufletești, lepădarea fricii și a panicii, – întrucât se știe că frica ne paralizează voința – , ca astfel să ne înfățișăm cumpătați și cu gesturi raționale în toate acțiunile noastre. Să ne încredințăm, apoi, cu toată tăria în purtarea de grijă a lui Dumnezeu care, potrivit Scripturii, nu lasă nicio vrabie în afara proniei (cf. Mat. 10, 19), cu atât mai mult pe noi, cei ce suntem creați după chipul Lui.

Dar credința este ea însăși o putere vindecătoare, mai presus decât orice lucru omenesc. Credința aduce o tămăduire ce începe cu însăși mintea noastră, prima afectată în momentele de presiune neobișnuită, ca cele de acum. Din acest motiv, să dăm ascultare sfatului sfântului Isaac Sirul care zice: „Îndoiala inimii aduce sufletului frică, iar credinţa poate întări hotărârea chiar şi în vremea tăierii mădularelor”. Abia apoi, cu mintea ancorată în Dumnezeu, putem trece și la lucrurile practice, pe care Biserica le-a pus totdeauna la dispoziția credincioșilor ei: consumarea aghesmei pe nemâncate, ungerea cu untdelemn de la Sfântul Maslu și mai presus de toate Spovedanie și Împărtășanie mai deasă, fără necreștineasca teamă că ne putem contamina cu coronavirus sau cu vreo altă boală posibilă din lingurița cu Trupul și Sângele Celui ce ne-a creat pe noi și apoi S-a răstignit pentru mântuirea noastră!

De asemenea, reiterăm și noi, cu toată binecuvântarea, bine-cunoscutul îndemn ca, în vremurile de restriște să înmulțim, cu toții rugăciunea, atât în biserică, acasă, cât și în tot locul; să citim câte o catismă din Psaltire, cu binecuvantarea duhovnicului; să ne rugăm în toată vremea, ca așa să împlinim o altă poruncă a Evangheliei: „Rugați-vă neîncetat” (1 Tes. 5, 17). Astfel vom putea birui și boala și frica dar și propria noastră puținătate de suflet.

Iubiților, să nu uităm să mulțumim pentru toate lui Dumnezeu, pentru că nimic nu-i întâmplător în această lume. De aceea și Sfântul Vasile cel Mare spune în acest sens: „Căci căpitanul de vas în furtună va fi încercat, atletul în stadionul sportiv, războinicul în arena de luptă, cel mărinimos în necaz, iar creștinul în ispită va fi cercat”. Este o vreme a încercării noastre, așadar o vreme a lepădării trândăviei și a lucrării mântuirii. Dincolo de neplăceri și probleme, avem acum un prilej pentru a ne lua credința în serios!

Nu în ultimul rând aș dori să vă rog, totdeauna cu părintească dragoste, să nu ne mințim și să nu ne acoperim niciodată conștiința! Să ne amintim de păcatele, de greșelile, și chiar de binele imperfect, de stricăciunea morală care a intrat în societatea noastră – creștină odinioară – și prin nepăsarea noastră a tuturor, și să cerem iertare de la Domnul cel Milostiv, să ne facem metanoia, adică să ne schimbăm mintea și tot ethosul, după voia lui Ziditorului; iar Domnul pentru pocăința noastră, puternic este să ne treacă nevătămați prin această epidemie.

Iubiților, să nu uităm că viața omului, are o valoare neprețuită în fața Mântuitorului Hristos, de aceea a și primit să Se întrupeze pentru om! Însă această viață are valoare doar dacă se desfășoară, nu la voia întâmplării, ci cu o țintă anume. Ținta noastră este Împărăția cerurilor, făgăduită de Domnul tuturor celor ce împlinesc poruncile Sale. Așa și noi să ne purtăm, în orice vreme și în orice împrejurare, având în minte gândul la Împărăția cerurilor. Iar dacă avem acest gând, atunci acesta ne va da răspunsul exact pentru modul cum să ne purtăm, atât pe parcursul întregii vieți, cât și în orice situație concretă de criză.

Al vostru împreună-rugător către Mântuitorul Hristos,

†Ambrozie, Episcop al Giurgiului

***

IPS Andrei – Mesaj la vremuri de grea încercare

Radio Renașterea (Mitropolia Clujului):

Comunicat | Îndemn la rugăciune în vreme de necazuri și supărări | Permanența Consiliului Eparhial se constituie în Comitet Eparhial de Urgență

Preacucernici Părinți Protopopi, Preacuvioși Părinți, Preacuvioase maici, iubiți credincioși și credincioase,

Sfântul Iacov ne spune că „mult poate rugăciunea stăruitoare a dreptului” (Iacov 5, 16). Iar în cartea lui Iona Îl auzim pe Domnul zicând: „Cum să nu-Mi fie milă de cetatea cea mare a Ninivei, cu mai mult de o sută douăzeci de mii de oameni care nu știu să deosebească dreapta de stânga lor, și cu un număr mare de dobitoace” (Iona 4, 11).

Ținând seamă de aceste citate scripturistice, de sfatul pe care ni-l dă Părintele Patriarh Daniel spunându-ne că „rugăciunea și fapta bună sunt izvor de putere spirituală pentru a învinge încercările la care suntem supuși, dar și pentru a înainta duhovnicește spre sărbătoarea Sfintelor Paști”, vă îndemnăm ca în actuala situație în care lumea este încercată de epidemia de coronavirus:

 1. La toate bisericile din Arhiepiscopia noastră să se tragă clopotele zilnic la ora 1200.
 2. Preoții imediat să zică rugăciunile începătoare, la care să adauge rugăciunea specială venită de la Sfânta Patriarhie.
 3. Toți credincioșii, pe la casele lor, să spună rugăciunile începătoare și din Cartea de rugăciuni „Rugăciune la necazuri și supărări”.
 4. Călugării și călugărițele la rugăciunile începătoare să adauge și „Acatistul Sfântului Acoperământ al Maicii Domnului”.
 5. Permanența Consiliului Eparhial se constituie în Comitet Eparhial de Urgență care va răspunde eventualelor solicitări ale preoților și credincioșilor. Telefon: 0799 927 821

Rugându-ne bunului Dumnezeu, promovând în spațiul public recomandările autorităților de stat, arătând iubire și solidaritate față de oamenii vârstnici, față de cei aflați în izolare sau în carantină, față de cei aflați în nevoi, nădăjduim să depășim această încercare prin care trecem.

Nu uitați cuvintele Domnului Hristos:  „În lume necazuri veți avea; dar îndrăzniți. Eu am biruit lumea” (Ioan 16, 33).

Cu sfântă dragoste și binecuvântare,

 

ANDREI

Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului

 şi Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului 

***

Arhiepiscopia Sucevei si Radautilor:

De-a lungul veacurilor au fost multe încercări, necazuri, dar, cum spune Psalmistul, „din toate ne-a izbăvit Domnul”

Iubiți credincioși,

Suntem cuprinși de o mare durere sufletească și trupească, o mare primejdie pentru viața noastră de zi de zi, anume epidemia cauzată de coronavirus.

Necazurile, spun Sfinții Părinți purtători de Dumnezeu, sunt certări sau cercetări ale lui Dumnezeu.

Sunt certări pentru păcatele noastre, chemându-ne la îndreptare, la pocăință.

Sunt o cercetare, adică o atenționare din partea lui Dumnezeu, amintindu-ne că păcatul, care este o boală a sufletului, aduce și o îmbolnăvire a trupului. Este o cercetare a lui Dumnezeu, știind că la necaz ne apropiem de El, Îl simțim mai bine, mai mult, mai adânc cu mintea și cu inima.

Cuvintele Psalmistului pururea să le avem în suflet: „Fericit este omul pe care îl vei certa, Doamne” (Psalmul 93, 12); „Bine este mie că m-ai smerit, ca să învăț îndreptările Tale” (Psalmul 118, 71).

De-a lungul veacurilor au fost multe încercări, necazuri, dar, cum spune Psalmistul, „din toate ne-a izbăvit Domnul”.

Prin multe necazuri, suferințe, trebuie să intrăm în Împărăția lui Dumnezeu, spune Sfântul Apostol Pavel (FA 14, 22).

În Viețile Sfinților citim următoarele: o femeie creștină era în pelerinaj la Ierusalim și acolo striga cât putea: Doamne, nu mă părăsi! Cei din jurul ei au întrebat-o: De ce strigi așa de tare? Și ea a răspuns: Dumnezeu m-a părăsit! Iar credincioșii au întrebat-o: Cum? Și ea a răspuns: Nu mai am necazuri!

O lecție pentru a învăța cum să gândim când avem necazuri. Prin necazuri ne aducem mai bine aminte de Dumnezeu, de poruncile Lui. Dumnezeu dă omului pururea binecuvântări de bucurie, de sănătate și prosperitate în cele ale sufletului și cele ale vieții pământești.

Iubiți credincioși,

Dumnezeu este Doctorul trupului și al sufletului. El ne dă vindecarea sufletului prin iertarea păcatului, care este o îmbolnăvire a sufletului.

Dumnezeu este Doctorul trupului în primul rând prin imunitatea acestuia față de atâția viruși sau microbi din atmosferă la care suntem expuși.

Dumnezeu este doctorul și al trupului prin lucrarea medicului și a medicamentelor, făcute de oamenii de știință datorită cunoștințelor dobândite prin luminarea minții de către Dumnezeu.

Dumnezeu este Doctorul și al trupului prin căldura sufletească a ostenitorilor din spitale cu care consultă și îngrijesc pe bolnavi. Căldura sufletului medicului este darul lui Dumnezeu pentru trăirea lui ca împlinitor al poruncile lui Dumnezeu, care sunt lumină.

De aceea, iubiți credincioși, mai ales în ceasul de față, să ascultăm de îndrumările medicilor date spre binele nostru, spre sănătatea și vindecarea trupului nostru.

Să ascultăm de poruncile lui Dumnezeu, Care ne luminează mintea și sufletul.

Să ne rugăm cât mai mult, în tot ceasul, cu rugăciunea: „Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă pe mine păcătosul”.

Să alergăm la scaunul de spovedanie și să spunem, să mărturisim păcatele noastre, cu căință adâncă, cu credință că Dumnezeu ne iartă păcatele, cu hotărârea sfântă de a ne osteni sufletește să nu mai greșim. Și, dacă am greșit, să alergăm din nou la scaunul de spovedanie.

Închei acest cuvânt de îmbărbătare și întărire, punându-vă la suflet încurajarea pe care ne-o dă Mântuitorul Hristos Care ne-a spus: „Iată, Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacurilor!”

Vă îmbrățișez pe toți cu dragoste părintească și vă port, cu smerenie, în rugăciunile mele.

† Pimen,

Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților

***

Încurajarea Arhiepiscopului Irineu: Bunii noştri înaintaşi au depășit vitregii multiple cu demnitate creştină

În aceste zile, noi, românii, ca şi atâtea persoane de pe întregul glob pământesc, trecem printr-o mare încercare cauzată de noul coronavirus care, extinzându-se rapid, afectează vieţile unora şi limitează libertatea de mişcare şi de acţiune a altora. Dar, în pofida răului teribil care ne împresoară, este bine să ne păstrăm calmul şi să avem sentimente pozitive.

De asemenea, trebuie să respectăm măsurile de prevenire a epidemiei şi să manifestăm solidaritate iubitoare cu semenii noştri, oferindu-le balsamul mângâierii şi ajutorul nostru.

De-a lungul veacurilor, peste plaiul românesc s-au abătut vitregii multiple, precum: inamici cotropitori, epidemii ucigătoare, calamităţi devastatoare şi asupriri nedrepte. Însă, bunii noştri înaintaşi le-au depăşit şi le-au biruit cu demnitate creştină, dând dovadă de curaj, răbdare şi încredere în pronia dumnezeiască.

Se cuvine, aşadar, să ne abandonăm total, prin rugăciune, în braţele viguroase ale Tatălui ceresc, unde avem, întotdeauna, siguranţă, căci – precum afirmă profetul David – „nu va lepăda Domnul pe poporul Său şi moştenirea Sa nu o va părăsi” (Ps. 93: 14).

† Irineu
Arhiepiscop al Alba Iuliei

***

Mitropolia Ortodoxă a Germaniei, Europei Centrale si de Vest:

Precizări referitoare la viaţa bisericească în funcţie de evoluţia pandemiei de coronavirus (19.03.2020)

Ținând seama de situația actuală cu totul excepțională determinată de pandemia de coronavirus, care se adâncește de la o zi la alta, suntem nevoiți să facem câteva precizări în completarea comunicatului nostru din 13 martie. Doamna cancelar federal Angela Merkel, în discursul televizat din seara zilei de 18.03., a precizat că situația poate deveni extrem de periculoasă, dacă nu vor fi respectate măsurile impuse de autorități.

În noile condiții, în Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Germaniei, Austriei și Luxemburgului, potrivit dispozițiilor generale ale Guvernului federal și ale autorităților diferitelor landuri din Germania, precum și din Austria și Luxemburg, intră în vigoare, cel puțin până în Sâmbăta lui Lazăr (11 aprilie 2020) noi măsuri, după cum urmează:

 • În toate bisericile sunt sistate slujbele publice (Sf. Liturghie, Laudele bisericești) fiind permisă însă menținerea deschisă a lăcașurilor de cult pentru rugăciuni private ale credincioșilor (dacă autoritățile locale nu o interzic expres).
 • Botezurile, cununiile și alte slujbe particulare, în biserică, se vor reprograma după Sf. Paști.
 • În cazul bisericilor proprii, preoții au posibilitatea de a săvârși Sfânta Liturghie duminicală și la Praznicul Bunei Vestiri foarte devreme, împreună cu cântăreții bisericești, însă cu ușile închise, urmând ca după încheierea slujbei să se deschidă lăcașul pentru credincioși, punându-le la dispoziție anafură și agheasmă. Aceștia pot veni pe rând, păstrând distanța, conform normelor în vigoare.
 • În cazurile bisericilor închiriate de parohiile noastre de la comunitățile catolică sau evanghelică, fiecare parohie se va adapta situației locale și va urma cu strictețe, pe lângă dispozițiile autorităților locale, și pe cele ale gazdelor.
 • Preacucernicii Părinți sunt rugați să anunțe credincioșii, cu ajutorul mijloacelor tehnice de astăzi, să nu intre în panică și să urmărească slujbele duminicale la Trinitas TV sau Radio Trinitas.
 • Slujitorii altarelor vor putea acorda asistență religioasă la casele credincioşilor doar în caz de necesitate, în urma unei programări stabilite în prealabil. În cazul în care Taina Spovedaniei nu poate fi administrată, din motive medicale, față către față, ea poate avea loc și telefonic, însă rugăciunea de dezlegare va fi citită ulterior, când condițiile o vor permite.
 • Slujba înmormântării se va oficia la cimitire, doar la mormânt şi în prezenţa unui număr redus de credincioși, reprezentând apropiații răposatului.
 • Preoții și credincioșii (în special membrii consiliilor parohiale) sunt rugați să sprijine îndeosebi pe semenii noştri bolnavi, vârstnici sau aflaţi în alte situaţii dificile, cercetându-i telefonic și personal și oferindu-le sprijin duhovnicesc și material.
 • Până la încheierea stării de criză, toate întâlnirile publice parohiale (conferințe, școli parohiale, ateliere parohiale, adunări ș.a.) se suspendă.
 • Pentru orice altă situație excepțională, preoții sunt rugați să contacteze telefonic pe ierarhii Arhiepiscopiei noastre.

Pe toată această perioadă, vom căuta însă cu toţii să intensificăm comuniunea noastră în condiţiile noi de izolare, rugându-ne împreună la o anumită oră, citind din Psaltire, făcând un Paraclis al Maicii Domnului sau alte rugăciuni. Atât personal, cât şi comunitar, suntem chemaţi la pocăinţă, care înseamnă schimbarea vieţii prin apropierea de Dumnezeu şi de semeni, cu conştiinţa că Dumnezeu ne poartă de grijă în toate situațiile, mai cu seamă în momentele foarte dificile, precum acestea prin care trecem. Perioada în care ne aflăm, când nu ne putem împărtăși și nu putem fi împreună la Sfânta Liturghie, este o ocazie să ne dăm și mai mult seama de însemnătatea Sfintei Euharistii şi a comuniunii cu semenii, să le dorim şi să le trăim cât mai intens atunci când situaţia se va normaliza.

Cu nădejdea în purtarea de grijă a Preamilostivului Dumnezeu, prin rugăciune și implicare responsabilă, vom putea depăși această situație de criză, evitând cu toții să ne punem pe noi înşine sau pe alţii în pericol. Credinţa, rugăciunea intensă şi nădejdea în Dumnezeu, în aceste vremuri dificile, sunt antidotul ideal la virusul spaimei şi al îngrijorărilor omeneşti!

Cu dragoste în Hristos Domnul și cu binecuvântare,

† Mitropolitul Serafim
† Episcopul-vicar Sofian Brașoveanul

Sf. Hrisant și Daria

19 Martie 2020

***

IPS Teofan – trei pași pentru a transforma propriile case în biserici:

„Să ne folosim de această clipă nedorită, dar venită asupra noastră, ca să facem puțin curat în casele noastre, precum se cuvine să facem curat în inimile noastre” – Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei

***

Basilica:

„În lume necazuri veţi avea; dar îndrăzniţi. Eu am biruit lumea”. Rugăciuni la vreme de boală şi necaz (PDF)

„În lume necazuri veţi avea; dar îndrăzniţi. Eu am biruit lumea”, ne încurajează Domnul Iisus Hristos prin cuvintele Sfintei Scripturi (Ioan 16:33).

Unul dintre necazurile majore pe care le avem de înfruntat în prezent este epidemia de coronavirus Covid-19. România se află printre cele peste 160 de state afectate.

Pe lângă respectarea restricțiilor medicale şi sociale impuse de autorități, omul are „mare nevoie de rugăciune și de ajutorare frățească, de întărire în credință și de apropiere de Dumnezeu” pentru a depăşi această încercare, aşa cum a spus duminică Patriarhul Daniel.

Întrucât „toţi sunteţi fii ai lui Dumnezeu prin credinţa în Hristos Iisus” (Galateni 3:26), vă punem la dispoziţie Rugăciuni la vreme de boală şi necaz, în format PDF.

 1. Paraclisul Maicii Domnului
 2. Acatistul Acoperământului Maicii Domnului
 3. Acatistul Maicii Domnului – Bucuria tuturor celor necăjiți
 4. Acatistul Sfântului Pantelimon
 5. Acatistul Sfântului Dimitrie cel Nou
 6. Acatistul Sfintei Parascheva de la Iași
 7. Acatistul Sfântului Nectarie
 8. Acatistul Sfântului Efrem cel Nou
 9. Acatistul Sfântului Spiridon
 10. Acatistul Sfântului Nicolae
 11. Acatistul Sfântului Luca al Crimeei
 12. Acatistul Sfinților Chir şi Ioan
 13. Acatistul Sfintei Filofteia
 14. Acatistul Sfântului Grigorie Decapolitul
 15. Acatistul Sfântului Haralambie
 16. Acatistul Sfântului Visarion al Larisei
 17. Rugăciune la timp de boală
 18. Rugăciune la necazuri și supărări
 19. Rugăciunea părinților pentru copii
 20. Rugăciunea copiilor pentru părinți
 21. Rugăciune pentru frați și surori
 22. Rugăciune specială pentru încetarea epidemiei

Chemare la pocăință a IPS TEOFAN: „Este vreme de căință pentru prea multele și prea grelele noastre păcate: păcate săvârșite de arhierei, de preoți, de viețuitorii sfintelor mănăstiri, de poporul Bisericii”

CREDINȚA și BISERICA în vremea (de început a) noului CORONAVIRUS. Mesaje de încurajare, mângâiere și îndemn ale unor ARHIEREI ortodocși români: “Epidemia care încearcă lumea în această vreme este cu siguranță O CHEMARE LA POCĂINȚĂ pe care Dumnezeu ne-o adresează tuturor”

E BAI MARE… CU EPISCOPUL DE LA BAIA MARE! „NU SE POATE SĂ NU FACEM SFÂNTA LITURGHIE DUMINICA. NICI COMUNIȘTII NU AU INTERZIS AȘA CEVA”. Prefectul de MARAMURES a dat inapoi de la decizia abuziva si aberanta de a INTERZICE total slujbele in biserica. Cuvântul puternic de întărire al PS IUSTIN: „În vremuri de molimă și boli, BISERICA NU POATE INTRA ÎN CARANTINĂ, iar HRISTOS NU POATE FI ÎNCHIS ÎNTRE ZIDURI”

Cuvant important al PS MACARIE catre PREOTII din Episcopia Europei de Nord, in mijlocul CRIZEI PANDEMIEI de coronavirus: “SUB NICIO FORMĂ NU VA ÎNCETA SĂVÂRȘIREA DUMNEZEIEȘTII LITURGHII. De la această slujire nu trebuie să ne dea înapoi nimeni și nimic. Sub nicio formă nu putem să închidem ușa Bisericii sau poarta inimii noastre semenului suferind”

MESAJ CRUCIAL AL PREASFINȚITULUI MACARIE PENTRU TRECEREA ”EXAMENULUI” PANDEMIEI DE CORONAVIRUS: “Atunci când va înceta Liturghia, va înceta și istoria acestei lumi și va veni sfârșitul. LITURGHIA ȚINE ROMÂNIA! Liturghia ține Scandinavia! LITURGHIA ȚINE ÎNTREAGA LUME!”. SĂ ÎNMULȚIM RUGĂCIUNEA! Recomandări de rugăciuni pentru izbăvirea de boală și pentru aceste vremuri de încercare (VIDEO, TEXT, AUDIO)

PREASFINTITUL MACARIE despre reactia duhovniceasca la CRIZA CORONAVIRUSULUI – MESAJ IMPORTANT DE INCURAJARE SI INTARIRE in credinta si dragoste in ZILE DE CERNERE: “In vremuri de incercare trebuie SA STRANGEM RANDURILE. Orice s-ar intampla, noi, păstorii va suntem alaturi, va slujim si nu va abandonam!”

“EXPERIENTA LUI DUMNEZEU iti da curajul de a trai, dar si CURAJUL DE A MURI. Ortodoxia se invata in Biserica si IN GENUNCHI”. Cuvinte puternice si de actualitate, in VREMEA SPAIMELOR MORTII, ale PREASFINTITULUI BENEDICT VESA, la Duminica Ortodoxiei si la pomenirea martirilor anticomunisti (VIDEO, TEXT): “Mantuirea este DE DIMINEATA PANA SEARA”

RUGACIUNI SPECIALE PENTRU VREMEA DE EPIDEMIE! Cele mai puternice si mai… adevarate in continut RUGACIUNI DE POCAINTA pentru izbavirea de plaga CORONAVIRUSULUI: “Opreste bataia cea pe dreptate adusa asupra noastra…”

FĂRĂ SLUJBA SFINTEI LUMINI DE PAȘTI? Vecernia Sâmbetei Mari de la Sfântul Mormânt, în pericol de a fi anulată!/ REACȚII ALE BISERICILOR ORTODOXE SURORI PE TEMA CORONAVIRUSULUI. Comunicate de la Patriarhia Ecumenică, Biserica Ortodoxă Rusă, Biserica Ciprului, Arhiepiscopia Greacă a Marii Britanii, Bulgaria

SE INTERZIC ACTIVITATILE RELIGIOASE CU MAI MULT DE 100 DE PERSOANE!/ Slujbele ortodoxe deja nu se mai tin in Italia, CATOLICII CAPITULEAZA, confirmandu-si secularizarea agresiva, BISERICA GRECIEI SI PATRIARHIA ANTIOHIEI – POZITII CATEGORICE, EXEMPLARE/ Declaratiile purtatorului de cuvant al Patriarhiei si ale Episcopului-Vicar IERONIM SINAITUL. Reactii puternice ale unor preoti si mireni ortodocsi

BISERICA NAȘTERII MÂNTUITORULUI – ÎNCHISĂ PE MOTIV DE CORONAVIRUS! Ce va fi cu Sfântul Mormânt în NOAPTEA DE ÎNVIERE?/ Care sunt „MĂSURILE SPECIALE” intenționate de Statul român pentru perioada de PAȘTI? Semne îngrijorătoare ale PRESIUNII și ȘANTAJULUI exercitate asupra BOR pentru INTERZICEREA SLUJBELOR BISERICEȘTI, sub amenințarea dosarelor penale!

VOR SĂ BAGE BISERICA ÎN CARANTINĂ! Aceasta era una dintre marile mize? SLUJBA DE ÎNVIERE, pusă în „DEZBATERE” de massmedia și influenceri. TRAIAN BĂSESCU pune presiune pe Patriarhul Daniel/ Reacție DURĂ a lui VASILE BĂNESCU/ Măsură fără precedent în Italia: LITURGHIILE CATOLICE DIN TIMPUL SĂPTĂMÂNII, ANULATE

***

Viața liturgică a BISERICII ORTODOXE pusă la mare încercare de măsurile extreme luate de autorități. GRECIEI I SE REFUZĂ LITURGHIA, FIE ȘI SUB FORMĂ ”PRESCURTATĂ”. În Cipru, mitropoliții Atanasie de Limassol și Neofit de Morfou fac DIZIDENȚĂ liturgică/ În Bulgaria liturghiile se țin ca și până acum, în Georgia se fac procesiuni publice

MITROPOLITUL ATANASIE DE LIMASOL (Cipru), ucenic al Sfantului Paisie Aghioritul, despre ABORDAREA DUHOVNICEASCA A PANDEMIEI CORONAVIRUSULUI: “Acestei crize ii vom putea tine piept doar prin rugaciune. AVEM NEVOIE DE MULTA, DE FOARTA MULTA RUGACIUNE. Viata noastra este tragedie fara Sfanta Biserica; fara Hristos nu poate trai omul; FARA LUMINA LUI DUMNEZEU, INTUNERICUL ESTE DE NERABDAT” (audio, traducere)

IPS NEOFIT, mitropolitul cipriot de Morfou – despre CORONAVIRUS: Care sunt CAUZELE REALE ALE EPIDEMIEI si ale altor CATASTROFE care vor veni si CE PUTEM FACE NOI, ORTODOCSII, pentru a diminua raul? POCAINTA SI RUGACIUNE INTENSA! “In urmatoarele luni, episcopii care nu vor putea sa stea in fata lumii, nu vor fi de trebuinta Bisericii. SPUNE-LE SA FACA PARACLISUL SFANTULUI HARALAMBIE!”

MITROPOLITUL NEOFIT: “Vreti sa va spun un Sfant care se va arata ca mare aparator impotriva acestei molime? SFANTUL NICHIFOR LEPROSUL”/ Avva Anania Koustenis: “SA LE TRANSMITI OAMENILOR SA NU SE TEAMA DE CORONAVIRUS!” (video)

MITROPOLITUL NEOFIT DE MORFOU: „Vreti sa rezistati in aceste vremuri grele care deja ne-au ajuns, in fata slabei credinte si a imputinarii sufletesti? DEVENITI MARTURISITORI!”. Apel la RUGACIUNE PENTRU CEI SLABI IN CREDINTA SI INFRICOSATI in perioada epidemiilor (VIDEO)


Categorii

1. DIVERSE, Ierarhi romani, IPS Andrei Andreicut, IPS Irineu Pop, IPS Pimen, IPS Serafim, IPS Teofan, Pandemia de coronavirus/ COVID-19, Patriarhul Daniel, PS Ambrozie Meleacă, PS Ignatie Trif, Raspunsurile Bisericii la problemele vremurilor, Video

Etichete (taguri)

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Articolul urmator/anterior

Comentarii

8 Commentarii la ““ESTE O VREME A CERNERII. Aceasta este tragedia, că ne este mult mai frică de moarte decât de Dumnezeu”. NOI MESAJE ARHIEREȘTI ÎN CONTEXTUL AGRAVĂRII MĂSURILOR RESTRICTIVE IMPUSE BISERICII în urma declarării stării de urgență pentru EPIDEMIA DE CORONAVIRUS

 1. Si Psalmul 90, multa mangaiere si incredere in ajutorul lui Dumnezeu aduce in inima credincioasa.

 2. Pingback: “O luptă titanică are loc în fața ochilor noștri! Apocalipsa, Marea Revelație, se desfășoară în fața ochilor noștri. Necurata fiara atacă cu disperare lumea, răcnește căutând pe cine și cum să înghită”. PĂRINTELE ELIE RAG
 3. Pingback: Reacție-avertisment a PS IUSTIN, episcopul Maramureșului și Sătmarului: „Revino-ți popor român! Întoarce-te la Dumnezeu! Cinstește Sfânta Biserică și rânduielile ei!”/ Răspunsul ARHIEPISCOPIEI TOMISULUI dat agresiunii DSP Constanța
 4. Pingback: MESAJ PUTERNIC AL PARINTELUI EPISCOP MACARIE, de Bunavestirea indoliata, “in zilele cand vestile rele ne coplesesc”: “BISERICA A DEVENIT UN CONVENABIL TAP ISPASITOR IN ACESTE VREMURI DE CERNERE. Credem cu tarie ca IMPARTASANIA din acelas
 5. Pingback: SFATURILE SI RUGACIUNEA PARINTELUI PATRIARH DANIEL pentru vremea de pandemie si de izolare impusa: "Daca nu stam acasă in mod folositor, STATUL ACASA ne poate imbolnavi, chiar daca nu luam virusul". CE SA FACEM IN FIECARE ZI SI CUM/CUI SA NE RU
 6. Pingback: IPS TEOFAN, la Bunavestire savarsita “in conditii speciale”: “Doar aceasta este NORMALITATEA: PREOTII IMPREUNA CU POPORUL in jurul Sfantului Potir, căci asa se implineste pe deplin Biserica lui Hristos. NU NE RAMANE DECAT INCREDEREA IN
 7. Pingback: “Nu te teme, Domnul este cu tine! CU NOI ESTE DUMNEZEU…” – Preasfintitul BENEDICT: Cuvinte de intarire catre “Biserica de acasa” despre VREMEA TREZVIEI, VREMEA ALEGERII, MANGAIEREA IMBRATISARII LUI DUMNEZEU si AJUTORUL
 8. Pingback: "Ar fi trebuit ca bisericile sa fie deschise" - VOCI ALE NORMALITATII in Biserica noastra se ridica IMPOTRIVA FRICII, A PSIHOZEI MEDIATICE - ca parte a unui RAZBOI PSIHOLOGIC care distruge sufleteste pe cei slabi - si a ABUZURILOR in vreme de cr
Formular comentarii

* Pentru a deveni public, comentariul dumneavoastra trebuie aprobat de un administrator. Va rugam sa ne intelegeti daca nu vom publica anumite mesaje, considerandu-le nepotrivite, neconforme cu invatatura ortodoxa sau nefolositoare sufleteste. Va multumim!

Rânduială de rugăciune

Carti

Documentare